Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Şcoala cu cls. I-VIII Colceag


Clasa a V-a
Data: 29.03.2010
Efectiv: 25 de elevi
Loc de desfăşurare : teren de sport
Materiale : fluier.

Tema :
Alergarea de rezistenţă: pasul alergător lansat de semifond.

Competenţe specifice :
- să aibă capacitatea de conducere a mişcărilor;
- să realizeze acţiuni motrice simple;
- să colaboreze cu ceilalţi membri ai grupului în vederea constituirii diferitelor formaţii de adunare, de deplasare, de
exersare;
- să fie atent la controlul mişcării braţelor, economică şi corectă;
- să îşi dozeze cât mai eficient energia.
Verigi şi durată Conţinut Dozare Formaţii de lucru Metode de Observaţii
evaluare
1. Organizarea - adunarea, alinierea 1’ Linie pe un rând
colectivului de elevi
- verificarea echipamentului şi a stării 1’
(4 min) de sănătate
- anunţarea temei lecţiei 30”
2. Pregătirea - mers pe vârfuri, braţele sus 1L+1l Coloană câte unu
organismului pentru - mers pe călcâie, mâinile la spate 2 ture
efort (10 min)  - alergare cu joc de glezne 1L
- mers 1l
- alergare cu genunchii sus 1L
- mers 1l
- alergare cu pendularea gambelor 1L
înapoi
- mers cu mişcări de respiraţie 1l
- alergare cu pas săltat 1L
- mers 1l
- alergare cu pas sărit 1L
- mers 1l
- alergare accelerată 1L
- mers 1l
3. Influenţarea 1. Din stând depărtat mâinile pe solduri: 2x Coloană de gimnastică câte 4
selectivă a 1-4 Rotirea capului spre stânga
aparatului 5-8 Rotirea capului spre dreapta
locomotor (10 min) 2. Din stând depărtat mâinile pe solduri: 2x OOOO
1-2 Aplecarea capului înainte, arcuire OOOO
3-4 Extensia capului, arcuire OOOO
5-6 Aplecarea capului spre dreapta
7-8 Aplecarea capului spre stânga O
3. Din stând depărtat: 2x
1. Ridicarea braţelor prin înainte sus
2. Coborârea braţelor prin înainte jos
3. Ridicarea braţelor prin lateral sus
4. Coborârea braţelor prin lateral jos
4. Din stând depărtat: 2x
1-2 Aplecarea trunchiului înainte,
arcuire
3-4 Extensia trunchiului, arcurie
5-6 Îndoirea trunchiului lat. drp.,
arcuire
7-8 Îndoirea trunchiului lat. stg.,
arcuire
5. Stând depărtat cu mâinile pe şolduri: 2x
1-4 rotirea bazinului spre drp
5-8 rotirea bazinului spre stg
6. Din stând: 2x
1-4 pas fandat cu piciorul drp
5-8 pas fandat cu piciorul stg
7. Sărituri ca mingea 10x
4. Alergarea de 1. Grupe de elevi dispuşi în linie, la 3-4x30m Grupe de 6-8 elevi în linie
rezistenţă: pasul semnal sonor alergare în cadenţă.
alergător lansat de 2. Mers în tempo din ce în ce mai 2-3x Idem
semifond (20 min) susţinut, cu trecere în alergare uşoară
(20m mers, 40m a.u.).
3. La semnal sonor, de pe loc, din mers 3 x 1’ - idem
şi din alergare controlul mişcării 1’30”
braţelor (economică şi corectă).
4. Alternare de mers lent, mers rapid şi 2-3x idem
alergare uşoară cu plecare la semnal
sonor, exersare succesivă. (20m mers
lent, mers rapid, 50m a.u.).
5. « Schimbarea conducătorului » : 3x100m grupe de 6-8 elevi în şir
grupe de elevi aleargă în şir în tempoul
hotărât de elevul din faţă. La semnal
sonor următorul preia conducerea,
primul rămânând în urma grupei.
5. Revenirea - alergare uşoară 2 ture Coloană câte unu
organismului după - mers cu mişcări de respiraţie 1 tură
efort (4 min)
6. Aprecieri şi Evidenţierea elevilor care au lucrat
concluzii (2 min) corect.
Formularea recomandărilor pentru
activitatea viitoare.

S-ar putea să vă placă și