Sunteți pe pagina 1din 2

1336

“Capitlul Bisericii din Agria (Eger) <transmite> mântuire întru dăruitorul


mântuirii.

Prin cuprinsul <scrisorii> de față dorim să ajungă la cunoștiința tuturor, cum


că, după ce noi, văzând scrisoarea prealuminatului principe, domnul nostru
regele Carol trimisă de acesta nouă am trimis, împreună cu magistrul Egidiu,
aprod de la curte și omul aceluiași domn rege, pe omul nostru un bărbat
potrivit, adică pe domnul Nicolae preotul din strana noastră pentru a
rehotărnici o moșie a lui Drag și Dragoș, românii și slujitorii aceluiași domn
al nostru regele, numită Bedeuhaza (Bedeu) aflătoare în ținutul
Maramureșului, precum și pentru a deosebi și a înălța semnele de hotar ale
aceleiași moșii, dorind noi să dăm ascultare poruncilor și cererilor aceluiași
domn rege, după cum suntem ținuți, conform conținutului aceleași scrisori a
însuși domnului rege, în cele din urmă același om al regelui și al nostru,
împreună cu pomenitul Drag și cu chibzuitul bărbat Pavel preotul paroh al
bisericii din Thechew (Teceu) și Corard, fiul lui Iacob, locuitor din același
Thechew (Teceu), în a cărei vecinătate și megieșie se afla această moșie
Bedeuhza (Bedeu), după cum au spus ei, întorcându-se la noi, ne-au relatat
într-un glas, că ei s-au deplasat în miercurea imediat dinaintea sărbătorii
Nașterii Domnului, deja trecută, la locul moșiei Bedeuhaza (Bedeu) și, după
ce au fost făcute convocările tuturor vecinilor și megieșilor acesteia și fiind ei
de față, dar mai ales cetățenii din zisul oraș Thecew (Teceu), au rehotărnicit-
o de-a lungul adevăratelor și vechilor hotare ridicând noi semne de hotar, ce
vor fi arătate mai jos, in locul celor vechi și <odată> rehotărnicită au lăsat-o,
laolaltă cu orice folosințe și apartenențe ale ei, acelorași Drag și Dragoș, ca
drept al lor, pentru a o stăpâni ăn veci, fără să se arate vreun împotrivitor.

Iar hotarele, prin care pomenita moșie Bedeuhaza (Bedeu) este deosebită și
despărțită de moșiile învecinate, cu osebire de zisul oraș Thechew (Teceu),
după cum ne-au relatat același om al regelui și al nostru de fată cu pomenitul
Pavel plebanul și cu Corard, solii cetățenilor memoratului oraș Thechew
(Teceu), se întind în urmatoarea ordine: adică primul hotar începe dinspre
partea de miazăzi, pe malul rîului Ticie (Tisa), unde se află un semn de hotar
din pământ...(urmează descrierea tuturor limitelor de proprietate pe directiile
nord-sud-est-vest, n.n.)1”

Dragos Voda era din Bedeu azi Bedevlja (română: Bedeu, maghiară:
Bedőháza) pe malul drept al Tisei la distanta de 36 de km de Hust –
vezi Lucarri !!! Tinuturile Bedeului sunt situate intre raul Teresva (est)
care se scruge in Tisa si raul Tisa (sud) . Orasul Teceu este la est de
Bedeu. Vizavi de tinuturile bedeului peste Tisa este Sapanta.

Dragos a cerut rehotărnicirea limitelor de proprietate, pentru


serviciile aduse coroanei si pentru faptul ca locuitorii Teceului se
extindeau pe teritoriile lui !!!

1
Diplome Maramureşene din secolele XIV si XV, adnotate și comentate prin
IOAN MIHALYI DE APŞA , editia a IV – a, ediţie coordonată si completată
de Vasile Iuga de Sălişte, Ed.Dragoş Vodă Cluj – Napoca, 2009, pag.16-18