Sunteți pe pagina 1din 1

1. Documenta Romaniae Historica, C, Transilvania, vol.

X (1351-1355)
Editura Academiei R.S.R., 1977, pag.377

29 noiembrie 1355

Tuturor credincioșilor întru Hristos, atât celor de față cât și ceor viitori, care
vor vedea această scrisoare, capitlul de Agria, mântuire întru mântuitorul
nostru.

Prin aceste rânduri voim să ajungă la cunoștiința tuturor că noi, primind și


văzând scrisoarea prealuminatului principe și domn al nostru, regele
Ludovic, îndreptată de dânsul către noi, am trimis, dimpreună cu comitele
Drag, român din Bedeuhaza, omul aceluiași domn regele, pe omul nostru,
vrednicul bărbat, anume domnul Ioan preotul, slujitorul altarului sfântului
rege Ladislau din aceași biserică a noastră, ca om de mărturie al nostru, ca să
ia seama la hotărnicirea și ridicarea semnelor de hotar a unor moșii numite
Giulești și Nyres, așezate în ținutul Maramureș, după cum se spune, și să
pună în stăpânirea acelor <moșii>, pe Dragoș, fiul lui Ghiula și pe frații săi
români.

s-a facut o rehotarnicire in favoarea familiei lui Dragos !

Capitul, uneori numit capitlu (din latină capitulum), este


adunarea călugărilor sau a clericilor catolici dintr-o regiune anume.