Sunteți pe pagina 1din 95

App-uri

&

Windows
asacumtrebuie
t

Siguranfimaximeffi
in refea

Incircare
^
Protectie
firi sta{iiQipentru
cabluri antimilware tari pentru Senzafii
incircarea mobilului in test vinitorii de viru $r,ilXilllilXXlllllllLll[il
llifll
ED ITO RIAL

Doamnelor gi domnilor,
Pe final de vari, vI oferim o editie destul de variate, in care
abordtrm destul de multe subiecte care s-ar putea se va
capteze atentia. Nu ratali o incursiune in lumea viselor, care,
in cazul unui adevdrat geek, este plini de componente
high-end, care i1i lasi gura api gi portofelul fluierind in
vant. Tugti Ia pagina 46 gi veti in[elege ce vreau si spun!

Dan Serbinescu Altfel, serialul nostru aniversar continue giin aceasta editie
Redactor $efCHIP gi se apropie de prezent. Iar securitatea este neiipsiti din
meniu gi de data aceasta. Securitatea informaticd, desigur.

Lectura plecutl!

dan@mediawnture.ro

CHIP < 2or8 . 09


SUMAR

Safe shopping
Conformstudiilor,aproape4o dintr€
cumperetorii online au fost victime ale
unci forme de atac. Protejeazi-te! 34

Windows: funclii ascunse! incdrcare wireless


Existi mutte intrebiri care ii preocupi pe utilizatorii
Windolrs. in ac€st
de
articol incercem si dem dspunsuri pentru mai multe dintr€ acestea, Afla
cum poti detine d tu un Windows puternic, ferA vuherabiutiti. L4 ffi#r+*xl"$;:H#"- 38

i\.\F

Fascinalia Power PC PC Proteclie malware


Am cerut mai mu.ltor producitori de Pc-uri si ne trimite cel mai bun produs , 6 Vezi cum potr bloca intentiile r5ufec* l4 t
lJ""*!l[:HE:i[:il:,'#I;['#.:ffi'.'atprovocare*vezicom- 40 ::#tTg;T.Tffi*"''*"* o4
2' 09 ' 2018 ' CHIP
SUMAR

Trend Software & Apps latest \

ro Controlate de emotii Am analizat in aceasti lune special pentru tine


Sunt computerele doar cutii metalice un Media Center universal, un expert de tuning
insensibile? Glumegtil Ele invata acum cum se pentru computere cu Windows, un software
detecteze durerea, fericirea 9i furia la oameni. pentru. siguranla in navigarea pe internet, un
14 Windows Power Hacks consilier de sinitate digital, prognoze meteo cu
Cele mai bune extensii gratuite pentru design gic, o aplica[ie pentru dresajul clinelui gi
Windows: cum poti folosi funclii ascunse pentru multe altele.
a obline mai mult controi $i securitate. Protecfie malware pentru intreaga rctea
22 Web-ul devine o putere economica:2000-2006 de acasA
CHIP are 40 de ani. Serbetorim jubileul cu un Securitatea optimi se obline daci reteaua de
i\ serial grandios, in care facem o retrospectivi a acasd blocheazd conexiunile la serverele
patru decenii de istorie a tehnologiei gi arunclm malware, de pNshing $i de tracking. Un mic
privire in viitor!
gi o Raspberry Pi sau vechi PC fac asta posibil.
34 Protectie maximi pentru banii tei Login mai sigur ftiri paroli
Hackerii devin perfizi. Dar poli sl-ti continui Parolele protejeazi impotriva furtului de date
tranzactiile bancare $i cumpereturile online in din ce in ce mai rar. WebAuthn, noul standard,
siguranli, cu simple misuri de prevenire. CHIP face un pas radical: renungi Ia paroli dar tot
iti arate cum. protejeazi login-ul.
38 incarci smartphone-ul firi cabluri Cele mai bune app-uri pentru iOS gi Android
Cui ii plac cablurile incurcate? Ce este Wi-Fi Unele dintre app-urile standard ale iPhone au
pentru accesul la internet poate fi Qi pentru cu certidudine nevoie de imbunataliri gi tot ar
incircarea wireless a smartphone-urilor. CHIP a lipsi destule lucruri. Cu alternativele noastre, vei
testat 18 incarcetoare wireless. fi echipat pentru cele mai importante "life
hacks". Dezvoltatorii de app-uri pentru
Test & Tech smartphone-uri Android rareori ating standarde
42 Cigti Bluetooth cu caracter inalte. App-urile noastre sunt mai confortabile
Adio sunetului slab. Am testat 25 de modele gi mai eficiente decAt cele standard.
pentru sunet, confort in purtare gi autonomie. Af,urce cum trebuie hardwarc-ul
Nu toate au livrat ce au promis, dar avem gi lnainte de a vinde sau de a arunca un PC, telefon
sfaturi insider pentru bugete mai mici. mobil sau un suport de date, ar trebui mai intai
46 Magini de vis: fascinafia Power PC se gtergi toate datele personale de pe el. l1i vom
"Trimiteqi cel mai bun PC". Am cerut asta multor arita cum poli face asta in sigurante gi
producetori de computere - usor de zis, greu de permanent.
ficut. Dar cinci dintre ei au acceptat provocarea. CIIIP Top ro
52 Hardware la test Cel mai bun hardware: CHIP Test Center
O luni noui, deci noi produse la test un testeaze peste rooo de produse pe an. Aici
smartphone de top, un iaptop pentru uz gisegti liste Top ro pentru r8 categorii, informalii
cotidian, o noue camertr de fotografiat, un despre produse noi testate gi mai multe
desktop de gaming ultra-performant, un recomandiri de noi achizilii.
televizor de top pentru intreaga familie dar gi GhidCHIP:CPU&GPU
multe alte gadget-uri. Cu doul noi CPU-uri Pinnacle Ridge, AMD igi
extinde portofoliul de cipuri ieftine gi
performante.
Tlps & Tllcks
82 Concentrat de Know-how
Acceiereazi-li sistemul gi fi-ti viala mai comodtr
cu ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai
bune trucuri pentru Office, hardware, internet
gi multe altele.

aFilP < 2or8 .3


TREND '

j jr il
) :i_f_fJ;!JJ -2
t1l
! -:"ll
*r- I L fi"r
l:- I :.1l:' '. " r il::l t;J I
I tt:.i.: f *-u;lr I,,rlr :;l: |:, .- li:

Samsung Electronics a lansat noul Sam- Durata de viate imbunetititA a bate ditia smartwatch-urilor S:: , ::prin
sung Galaxy Warch. care ad lce ce e mai riei Galaxy Watch, de pane la 80 de ore, (drl r 'J ( i_cula_a. in l.r L. , edza
bun din ecosistemu] Samsung Calaxy. elimina necesirarea trca rcarii zilni( . si t' aspectul digital cu Alv.,a . . .: play.
Galaxy Watch oferd o durata lungi de ajuti pe utilizatori sd lind pasul cu siptA- Pentrupr.madata.Ca. -: )fera
viaIS a bateriel, conectivirate LTE, capabi- manu 1o- or upara. Cu o durata mai lunga ace de ceas analogice;i :.: : . -:onore
11t5tri de wellness si un design atemporal de viali a bateriei, nu mai trebuie si fil ord dF ord. preLum s. L r ra_ci-
si personJl:zar. De asemened, jidjuLi pe conectat mereu la smartphone dato te me cu umbre care defia:: - ...::deta-
uti'izaLori sa realizeze mai mu-te. prin noi conectivitllii LTE a calaxy Watch dis Iiu pe falada ceasului, pe: - . ::da un
capacirali de noniLorildle . srres-lui si ponibil la peste 30 de operatori si in peste aspect tradilional. In p -. - . : rliratea
sonnlrlu.. in p us ofera o gam; ma. ma-e 15leri - pentru o adevirati experlentl luiGalaxyWatch,ccrti:.:. . . r,relmili-
de optiuni de stll, inclusiv rrei noi fete de independentA a dispozitivului prin mesa- tar cu Corning Corilla a-. ,,. - precum
ceas: Silver, Midnight Black si Rose Gold gerie. ape uri. cdrtografie'e si ntzica. Si rezistenla la api, cu -:: . te de 5
gi noi culori personaiizabile pentru cu- Pe lingi funclionalitatea imbunete- ATM, permit o utjlizare :- I =: )ung,
reaua ceasului. titi, Gaiaxy Watch duce mai departe tra- indiferent de mediul1.:- i r .

oferi imagine si sunet de inalti calitate


Player-ul B]u-ray Sony UBP-Xsoo 4K HDR compatibil doar cu discuri 4K Ultra HD include caracteristici a.
": ., . .::
este soluliaideala pentru home cinema BIU-ray. m"resc rezolulia {-r. - .ice
pentru vlzionarea de continut de pe Utilizatorii pot viziona gi asculta con video la aK. asrfel rn . .

discuri Blu-Ray +K Ultra HD, permitand tinul dc pe 'nai mulle lormdLe - inclusiv detaliate.chiardacenu:- : : : :-i
utilizatorilor
"\ = :.:
sd vizioneze in propria Blu-ra\a DVD, SACD si maioritatea forma- Player-ulBlu- -dr.
locuinte titlurile preferate la o rezolutie telor digitale, audio si video, de inaltd re- cu o gama larea de r ..-...
inalta, cu un nivel de detalii, culori si zolutie. in plus, UBP-Xsoo pornire ultra rapidi si si:.-.:: .-:r::r.
luminozitate similare in plus. aspecrulco :r. .: /:'
cu cele din cinemato- perm jte o r;..r ._ .::rt.-
graf. Xsoo nu este

09 > 2018 '


NOUTATI < TREND

Perfect pentru birou


noul monitor AOC de 3r,5 inchi
AOC a lansat Q32791'!VFD8, ,,fratele' mo- Ie pentru utilizarea zilnictr.
delului Q3279VWE de 3rS inchi (8tol cm), Datorite unghiului larg de
un monitor al seriei 79, apreciat de public vizualizare de r78lv8' al panoului
pentru raportul excelent calitate/pret in IPS, prietenii gi familia se vor pu-
toamna anului trecut. Noul monitor, tea bucuraimpreune de imaginile
Q3279VWFD8, dispune de un panou IPS, vii in acela$i timp fere sd experi-
spre deosebire de cel VA cu care este menteze schimberi ale culorilor.
dotat ,,fratele mai mare', gi se bucure de o Panoul de 8 bili+FRC livreaze lo7
gami mai largi de culori pentru o acura- miliarde de culori clare gi oferl o
tete imbunSta!it5, reproducAnd imagini acoperire de 88% a gamei de culori
mai vii Si naturale. Modelul Q3279WUFD8 NTSC ajutand Ia reproducerea
se adreseazA utilizatorilor obiqnuiti, unor culori mult mai vii, precum
internet cafe-urilor gi oricui iEi doregte un rogu mai vibrant, albastru mai FreeSync oferi o experienle dejoc rapi-
un monitor cu specificalii premium fdrd ad6nc gi un verde patrunzetor, cu o ratE de, ferl input lag sau efecte de tearing ti
se fie nevoit se cheltuie o sum6 mare. de contrast de Doo:I. stutter.
Modelul Qs279vWFD8 se mandre$te Rezolutia QHD (256ox144o pixeli) a AOC Q3279VWFD8 oferi o conectivi-
cu un panou imens IPS de 3r,5 inchi cu monitorului Q32z9VWFD8 redd foarte tate sporite prin surse precum VGA, DVI,
rezotutie QHD (256ox144o pixeli), care bine nu doar fotografiile gi clipurile deta- HDMI 9i DisplayPort pentru a fi uSoara
reproduce detalii fine, ofere un spatiu liate, ci gijocurile. Rata de reimprospeta- conectarea mai multor device-uri precum
generos pe ecran pentru a spori producti- re de z5 Hz in combinatie cu timpul de diferite console, Pc-uri, Iaptopuri, set-top
vitatea qi o densitate de pixeli confortabi respuns de 5 ms GtG $i functia AMD box-uri $i multe altele.

Cisti Panasonic HD6o5N


cu tehnologie de anulare a zgomotului
Panasonic a anunlat lansarea celui sunet ambiental care permite p5trun-
mai recent produs al seu din gama de derea sunetului exterior atunci cand
cesti wireless: modelul HD6o5N. considerati cI este nevoie. Aceaste
Acestea sunt prevazute cu o functie functie este utili de exemplu atunci
de anulare adaptive a zgomotului de cand agteptali anuntarea unui zbor
fundal, pentru reproducerea unui pe aeroport.
sunet pur $i oferirea unui semnal in plus, vi puteli bucura de ore
audio de inalttr rezolulie prin cone- intregi de muzice, atat acase cat gi
xiune atat Bluetooth, cAt s,i cu fir cand sunteli plecali, datorite celor
Disponibile in culorile negru aproximativ 20 de ore de redare conti-
sau portocaliu, cestile au un design nui cu functia de anulare a zgomotu-
ergonomic cu o structura cu aticula- lui activata. Cu funclia de incercare
lie sferice 3D gi bureti din spume rapide aveti nevoie de un timp de
cu memorie 3D, pentru un confort incarcare de doar 15 minute pentru a
superior ve bucura de l2o de minute de redare.
CAStile Panasonic HD6o5N Cegtile HD6o5N oferd redare
sunt prevezute cu trei moduri audio deinaltd rezolulie in bandd
de anulare a zgomotului (redus, larga wireless, impreune cu nuanle fi
mediu $iinalt) care creeazl un detalii fine care reproduc fidel acusti
mediu audio perfect. Un sis- ca ambientala din timpul interpretlri
tem feedforward pozilioneaze Ior live.
microfonul in exteriorul carca- Construite din componente audio
sei, iar un sistem feedback este deinalte cautate, inclusiv un driver
pozilionat pe driver pentru a fi HD de 40 mm cu diafragml MLF
aproape de timpan. Acest sistem (pelicula multistrat),structurA anti-v!
unic proceseaza semnalele de anu- bratii gi optimizare a driverului de cea
Iare pentru a obline o performan!e mai inalta calitate, caitile HD6o5N
excelentein ceea ce pdveste anularea redau sunetejoase remarcabil de
zgomotului in bandi largi. robuste.
Cdstile au gi un amplificator de

CHIP < 2or 8 < og .5


Logitech a lansat Logitech POWERED, un evidentei notificerilor sau comunicarea protectie impotriva supraincelzirii care
suport pentru inc6rcare wireless, proiec- prin aplicalia FaceTime si fie ceva ugor ajute la reglarea temperaturii.
tat in colaborare cu Apple, destinat de realizat datoriti poziliontrrii conforta- LED-ul pozitionat deasupra suportu-
telefoanelor iPhone 8, iPhone 8 Plus Si bile a iPhone-ului in timpul incircirii. lui confirme faptul ca telefonul se incar-
iPhone X, care faciliteaze incercarea si Suportul in formi de U are o texturd cau- cd qi se afli ascuns in spatele telefonului,
folosirea simultane a dispozitivului. ciucati Si pastreaza telefonul stabil chiar astfelincat lumina sa nu distrage atenlia
POWERED permite o pozilionare conve- $i cu o carcase de proteclie cu grosime de utilizarorilor. POWERED complereaza
nabili a telefonului, indiferent dac6 se pane la 3 mm pentru a fi in sigurante pe stilul iPhone-ului potrivindu-se cu ugu-
incarce in modul portret sau landscape. toata durata incercirii. Avand certificare rinte in orice camerd, acastr sau la birou.
POWERED face ca vizionarea unui Qi gi fiind optimizat pentru iPhone,
videoclip, citirea unei relete, linerea POWERED are un sistem integrat de

Sony ob(ine gapte premii la

EISA 2or8
CelebrAnd succesul Sonyin dezvoltarea de produse elec-
tronice de varfpentru industria de consum, Asociatia
Europeana de Imagistice Fi Sunet (EISA) a premiat
companiajaponezd cu 7 distinclii in edilia din 2018.
Eiind cea mai mare organizalie editoriald 9i multimedia
din Europa, EISA evalueaze cu atenlie tehnologii din
diverse categorii, fiind consacrate in recunoa$terea
calitetii $i a inovaliei.
Premiile oblinute de Sony au fost:
- Premiul EISApentru camera anului 2or8-2o19: az III
- Premiul EISA pentru camera profesionale mirror-
Iess a anului 2018-2019:o7R III
- Premiul EISA pentru camera superzoom a anului
2018-2019: RXro IV
- Premiul EISApentru obiectivul mirrorless de zoom
cu deschidere mare al anului 2ol8-2o19: FE 16-35 mm,
E2.8 GM
- Premiul EISA pentru teleobiectivul mirrorless al
anului 2018-2olg: EE loo-4oomm F4.S-9.6 GM OSS
- Premiul EISA pentru cel mai bun player Blu-Ray
I
3
al anului 2o18-2or9: Sony UBP-Xzoo I
- Premiul EISA pentru proiectorul premium al
ii
anului 2018-2019: VPL-VW76o I

6, 09 ' 2018: CHIP


NOUTATI < TREND

Samsung
Galaxy Noteg
este disponibilin magazinele din Rominia
Samsung a anuntat disponibilitatea in gente camere Samsung de pane acum.
magazine a celui mai nou smartphone Aceasta diFpune de o tehnologie avansate
premium, Galaxy Noteg. Noul smartp- de reducerb a zgomotului din imagine gi o
hone ofera performante revolutionare, lent e Dual Aperture, care se adapteaze h
o baterie de 4ooo mAh care line o zi lumine h fel ca ochiul uman. lndiferent
i:rtreag5, doui versiuni de stocare de condiliile de iluminare, camera Galaxy
interne (128 GB gi 512 GB), un procesor Noteg ofere o imagine dare.
de ultime ora, cu arhitectura pe ro Display-ul Super AMOLED de 6,4
nm, ce poate sustine viteza maxime inchi ofura o experiente multimedia spec-
de procesare disponibile pe pia!tr, taculoase" Infinity Display-ul lui Galaxy
dar gi un S Pen cu conectivitate Noteg este completat de d.ifuzoarele ste-
Bluetooth gi cea mai inteligenta reo produse de AKG, care au capacitatea
camera Samsung de pana acum. de a furniza sunet imersiv Dolby Atmos
Noul S Pen ofere un mod pentru o experienle extraordinare.
, \ complet nou de utilizare, cu Galaxy Noteg oferd, de asemenea, o
.r ajutorul tehnologiei Bluetooth experienla asemdnetoare Pc-ului, prin
Low-Energy (BLE). Cu un sin- Samsung DeX. Utilizatorii pot lucra la
gur cliclq acum este posibil se prezentari, pot edita fotografii li pot ur-
realizezi selfie-uri qi imagini mdri emisiunile preferate, toate cu ajuto-
de grup, se prezinti proiecte, rul telefonului lor. Atunci cand este conec-
sd pui pauzd sau si dai play tat la un monitor, Galaxy Noteg poate si
unui video fi multe dtele. ruleze un desktop virtualizat fi chiar sa
in plus, camera Galaxy serveasce drept un al doilea ecran com-
Noteg este cea mai inteli- plet functional.

Lenovo
lanseazi ThinkPad Pr si ThinkPad,Pzz
Lenovo i$i extinde portofoliul de statii de stocare de 4TB a unui SSD M.2 PCle Qi BAM de 128 GB $i memorie Intel Optane
grafice mobile prin lansarea ThinkPad 64GB memorie BAM pe 2667 MHz. de 16 GB, utilizatorii pot parcurge seturi
Pr. Cea mai sublire qi u$oara statie in plus, Lenovo lanseaze $i statia impresionante de date cu putere de
grafici mobili din portofoliul Lenovo, grafice ThinkPad Pz2, construite pentru calcul extinsa.
ThinkPad Pr oferd utilizatorilor o experi utilizatorii care i$i doresc performanle
ente premium, atat in ceea ce priveste qi putere de top. ThinkPad P72 este
aspectul cat gi constructia gi componen- alegerea ideale
tele hardware superioare. Cu un touch- pentru utilizatorii
pad negru, de sticH,tastaturtr fdrA cusur din industria de
$i o carcase premium, ThinkPad Pr oferi petrol $i gaze,
design-ul de ultime generatie a$teptat de industria auto gi
utilizatori. ThinkPad Pr dispune de sectorul financiar
procesoare de generatia a 8-a Intel Xeon Laptopul de v inchi
gi Core, inclusiv suport pentru Core i9 dispune de cele mai
CPU, memorie ECC gi viteze de pane Ia 4,6 noi procesoare Intel
GHz. Utilizatorii se pot bucura, de aseme- Xeon si Core de genera-
nea, gi de performanF sporite datoriti tiaa 8-a gi cea mai
celor mai noi plici grafice profesionale puternice phce grafice
NvIDIA Quadro Prooo Si P2ooo. in plus NVIDIA Quadro - pane h
fali de performanta grafice gi de proce- P52oo-pentru aparcurge
sare, aceastd stalie grafice mobiE ofere cu u$urinte cele mai solici-
un ecran tactil 4K UHD de 15 inchi, tante procese de lucru.
acoperind roo% din spectrulde culoare Cu o capacitate de stocare
Adobe, cameri cu infrarogu, capacitate de pana [a 6T8, memorie

CHIP .2018 < 09


TREND

" ''*-e
{!,i!iJ:$.}r.$}l:J Cji}

C:jrtg.J:J #J

\
ELKO Romania a anuntat incheierea mente multifunclionale, consumabile, IoI, intreprinderilor mici si mijlocii din
unui parteneriat cu Canon,in vederea scanere pentru arhivare, solulii pentru Europa. Astfel, portofoliul DEVELOP
distributiei pe piaF a echipamentelor tiparit in formate mari (60"), echipamente contine, pe lange imprimante color gi
saie de printing. ELKO va distribui prin gihardware pentru birouri. monocrom A4, echipamente multifunqi-
reteaua sa de parreneri echipamente gi De asemenea, ELKO a anuntta un alt onale color gi monocrom A4. A3 9i SBA3
solulii Canon destinate atat segmentului parteneriat, de data aceaste cu Konica gi echipamente de produclie color gi mo-
Consumer, cAt gi segmentului Business. Minolta Business Solutions Romania, in nocrom A.3 - SRA3 - ineo+ si ineo. Acesto-
Din categoria B2C, oferta va include im- urma ceruia va distribui produsele DE- ra li se adaugi o serie de solulii software,
primante cujet de cerneaE $i laser, sca- VELOP. Brandul oferl aplicalii. solulii concepute pentru optimizarea sarcinilor
nere, calculatoare, proiectoare $i consu- software si servicii pentru a satisface de imprimare, gestionarea inteligente a
mabile. Pentru segmentul B2B, ELKO nevoile de productie gi gestionare a docu- documentelor $i printare mobill.
Romania adaug5 in portofoliu echipa- mentelor in cadrul birourilor, companii-

Panasonic DP-UBgooo cigtigi Premiul EISA


High-End UHD Blu-Ray Player
Modelul de vArf al seriei de playere Blu- dar $i cand ascultali muzici..." mai fine detalii, indiferent de modelul
Ray UHD Panasonic, DP-UBgooo, a cagti Juriul EISA a evidentiat, de aseme- televizorului folosit. in acelaqi timp,
gat anul acesta mult-ravnitul premiu nea, una dintre tehnologiile unice de juriula liudat calitatea extrem de inalte
EISA High-End UHD BIU-Ray Player 2or8- procesare HDR ale modelului UBgooo, a sunetului player-ului, datorite conver-
2019, Acest premiu confirmd din nou sta- HDR Optimiser, adiugand faptul ce torului digital-analogic de 768kHz/32-bit
tutul de referin!tr al player-ului, acesta aceasta ,imbunetategte Iivrarea de conli- care ,,asiguri o experiente audio stereo
fiind cel mai bun model de pe piate in nut UHD HDR1o". Aceasta tehnologie premium'.
ceea ce priveste calitatea imaginilor $i a permite maparea tonurilor player-ului
sunetului. pentru a asigura o calitate stabilS a
DP-UB900o UHD Blu-ray Player a imaginii HDR qi pentru a scoate in
impresionat juriul EISA, acesta apreciin- evidenli gi cele
du{ ca fiind ,un echipament high-end do-
tat cu tehnologii extrem de valoroase'.
Cu,,Procesarea particularizate, compo-
nentele cu specificatii de top $i setarile
avansate ale utilizatorului ... pane Si cel
mai mic detaliu de performdnle este scos
in evidenlx atunci cAnd vizionali filme

8, o9 ' 2Or8 ' CHIP


wourAlr < TREND

Sony
'lanseazi seria de
televizoare 4K
HDRMASTER
Noile televizoare AFg
OLED $|ZFeLCD din
seria MASTER de la
Sony marcheazd un
moment important
reddnd imagini de cea
mai inaltd calitate, a;a
cum au intenlionat
creatorii lor.

Sony Europa anunli dou5 noi modele de tr-un studio de produclie de filme. 2ooo, impreuna cu Sony Pictures Enter-
televizoare, care oferi o calitate a imagi- Cele doui modele ale seriei MASTER, tainment s-a creat un Picture mode care
nii Fare precedent, datorita integrarii mai AFg $i zEg sunt echipate cu un procesor indeplinelte criteriile creatorilor de con-
multor tehnologii gi solutii proprietare nou de generalie urmetoare, Picture Pro- linut, iar recent standardut HDR a fost
Sony cu procesorul de ultime generatie cessor X1 Ultimate. Acesta poate detecta inclusin procesul de creare al filmelor.
Picture Processor Xl Ultimate. Noile tele- qi analiza fiecare obiect dintr-o imagine Pentru seria MASTER, in colaborare cu
vizoare AFg OLED fi zFg LCD fac parte cu ajutorul noii tehnologii Object-based Netflir<, Sony lanseaze ,Netflix Catibra-
din seria MASTER- un nume pe care Super Resolution de la Sony. De aseme- ted Mode'. Aceaste functionalitate unictr
Sony l-a rezervat exclusiv pentru mode- nea, Object-based HDR remaster a fost a fost concepute pentru a reflecta ace-
Iele de televizoare cu cea maiinaltl cali imbunetelite semnificativ fiecare obiect eaqi calitate a imaginii cain studioul de
tate a imaginii. Obiectivul Sony este de a putand fi acum remasterizat individual televiziune, pentru a pestra viziunea si
crea televizoare care redau imaginile pentru a obline o profunzime mai buni, intenlia creativi a artigtilor. Prin simpla
extrem de fidel, aga cum au intentionat o texture mai exactd qi imagini mai rea- accesare a unui meniu de setiri, Netflix
creatorii de conlinut, iar seria MASTER Iiste. Calibrated Mode reproduce cu fidelitate
ofera o calitate a imaginii apropiata de Sony este recunoscut pe-ntru faptul imaginile pentru a aduce fiecare poveste
aceea a unui monitor profesionist din- ce lucreaze cu profesioniqti. Inci din anul Iaviale.

dovedite, BenQ LU95o vine echi-


BenQ, companie recunoscuta Pe
plan mondial pentru inovatii in
domeniul soluliilor de imagine
pat cu tehnologia de ultima ore,
precum BenQ Dust Guard Pro,
BenQ
sistemul ce protejeaze impotriva
Si lider global
pe piata de proiec-
toare cu tehnologie DLP, anunte prafului: modulul laser, sistemul lanseazi LU95o BlueCore
disponibilitatea modelului optic sigilat al cipul DMD, discul
LU95o, ultima adilie Ia seria de de culori dublu capabil s6 ofere
videoproiectoare laser BIueCore. culori RGBY intense, precum gi
Noul model este conceput se toate componentele optice.
ofere un nivel mare de luminozi- Pentru a se adapta diverse-
tate, folosind avantajele tehnolo- lor nevoi ale seflor de conferin-
giei cu laser timp de peste 2o.ooo !e, centrelor de dezvoltare 9i
de ore fera interventii din partea salilor de lecture de toate dimen-
utilizatorului. siunile, LU95o ofere posibilitatea
BenQ LU95o este dotat cu ajusterii pe orizontale $i vertica-
un sistem de proiectie Bluecore Ie, zoom mare de l.6x 9i capabili-
capabil sa genereze 5ooo de tdli de proieclie Ia360 de grade,
ANSI lumeni, imagini clare cu precum $i optiunea de a miri
- Iuminozitate intensa $i rezolutii sau micEora digital imaginea.
i wuxcA. Toate aceste seteri Pot fi salvate
i imbundtalinddurabilitatea in memoria interne, faciutand
I sursei de tumini laser BlueCore astfel o flexibilitate mai mare Ia
E si bazindu-se pe fiabilitatea DLP instalare.

CHIP .2018 < 09


.9
TREND

z--q:'
f

Controlate
de emotii
Sunt computerele doar cutii metalice insensibile? Glumestil!
EIe inva[i acum cum sd detecteze

and suntem fericiti, $tim asta. Cand suntem superati, semnale si acestea sunt involuntare 9i independente de origi-
toate lumea $tie asta. Suferinta se reflecti pe chipurile nea sau caracteristicile noastre culturale. Asta este valabil mai
noastre. Toate aceste sentimente nu sunt exprimate prin ales pentru micro-expresii, acele expresii faciale care apar pe
cuvinte, ci prin expresii faciale Si ele dezveluie mai multe decat chipul nostru pentru doar o ftactiune de secunde si sunt lipsite
realizeaze majoritatea oamenilor Asta este valabil si atunci de vreun contro voluntar De asemenea, acestea sunt gi foarte
cand nu vrem si dezveluim nimic legat de viala noastri, atunci dificil de mimat gi de aceea sunt considerate drept un sistem si-
cand ne simlim streini, in timpul vreunui interviu sau al weu- gur de semnale emolionale. EIe sunt aproape invizibile unui
nui interogatoriu. Cu toate acestea, o facem, iar limbajul trupu- ochi uman neantrenat, dar o camerl Ie poate captura foarte
lui gi expresiile faciale ne tredeazd. Potrivit unei reguli empirice ugor. Aici intrl in scene algoritmii pentru a$a-numitul Affecti-
a expe{ilor in comunicare,'90 de procente din comunicare se ve Computing, care analizeazd fizionomiile potrivit sentimen-
intample non-verbal, nu putem controla multe dintre aceste telor. care sunt grupare. in general. in pase sau sapte categorii.

lo ' 0q > 2018 >


CERCETARE AI < TREND

Potrivit Facial Action Coding System (FACS) dezvoltate de Paul


Ekman gi Wallace Friesen in anii 7o, furia, teama, indignarea 9i
dezgustul, tristelea, surpriza gi fericirea fac parte din sistem. emotii
$ase
Sistemele avansate aplica peste 20 de variabile mesurate in
Psihologul american Paut Ekman a introdus cele Fse emotii de
plus. Potrivit Iui Ekman, expresiile faciale gi emoliile nu depind bazi. Ele nu sunt dobandite. ci innascute.
de factori culturali, dupe cum a constatat studiind populatia
din Papua New Guinea, care este departe de influenlele media
qi culturale ale altor !eri. Emoliile sunt exprimate Ia fel peste
totin lume, sunt universale giinnescute.

Identificarea terorigtilor cu ajutorul IA?


Oamenii de Stiinte qi inginerii din toate lumea incearcl de ca$-
va ani imptementari practice. in 2or5, Microsoft a fecut senza-
lie cu al siu Project Oxford. Cei interesali pot uploada poze 9i Suparatr Ttistete
pot obline o examinare a emoliilor lor. intre timp, programele Erice
au devenit atat de cuprinzetoare incat pot evalua imagini in
timp real, ceea ce deschide o mullime de posibile aplicatii.
Transport Security Authority (TSA) din SUA testeaze tehnolo-
gia recunoagterii faciale biometrice intr-un program pilot de-
marat Ia inceputul acestui an, pentru a compara identitatea
unui pasager cu documentele sale de ceEtorie.
ln acest caz, este destul de uSor de imaginat ce IA este folo-
site pentru recunoagterea facialA, spre exemplu pentru a iden-
tifica potenliali terori$ti in randul pasagerilor. Companile folo- Pericire Dezgust Surprizt
sesc deja deteclia emotiilor pentru a-Si imbunetali rezultatele
in business. Apple a lansat o noue funclie numitl animoji pe Cum gtie Disney
iPhone X, cu care utilizatorii oblin un emoji genemt de compu-
ter care mimeaze expresiile lor faciale. Compania Disney folo- dinainte cind va ride
seSte recunoagterea facialtr pentru a evalua reactiile emotiona- audienta unui film?
Ie ale audienlei Ia filmele sale. Un algodtm numit ,,factorized peste 3.ooo de spectatod ai
variational autoencoders" multor filme Si ainregistrat 68
Prognoza emoliilor in filmele animate {FVAE)a fost dezvoltat pentru a de puncte de misurare per fizi-
Mai este ince mult de lucru [a edificarea acestei oarecum gre- urmiri expresiile faciale ale onomie.
loase lumi a supravegherii. La fel ca in orice proces de machi- oamenilor care se uiti Ia un Astfel, rezultatui final a fost 16

ne-learning, rezultatele sunt la fel de bune ca datele disponibile film. Viitoarele expresii faciale milioane de fotografii individu-
- daca analizezi gunoaie, vei obtine gunoaie. Affective Compu- pot fi anticipate dupd doar zece ale ale fizionomiilor Cu sufici
minute de analize afizionomiei ente informatie, sistem poate
ting trebuie sa rezolve o problemd de date care este mai profun-
privitorului. Algoritmul FVAE anticipa cu precizie rdspunsul
de decat [psa de date de training organizate pe categorii. Pen- persoanelor dupd doar cAteva
plaseaze fotografiile cu fetele
tru proiectul Disney, oamenii de gtiinte au colectat date faciale privitodlor, potrivit anumitor minute de observalie.
de Ia evaluSrile unei serii de filme - evident - pxoduse de Disney. criterii specifice, in se i nume- Dar tehnologia nu este limitata
Pe baza acestor date, oamenii de $tiinte au putut prognoza ex- rice:un numar pentru o fatd doar Ia analiza fizionomiilor
presiileintimp real, anticipand ce emoliivor suNeni la un anu- zambitoare, un altul pentru Spre exemplu, FVAE ar putea
mit moment. Vezi boxul din partea dreapte. ielimea ochilor gi a$a mai de- analiza $i cum reactioneaza
In afari de expresiile noastre faciale gi postura, vocea este parte. Echipa Disney a aplicat copacii la vant,in functie de
un alt element revelator pentru echilibrul nostru emotional. FVAE asupra unui numer de tipul gi dimensiunile acestora.
Este o baze suficiente pentru ca oamenii de gtiinle dinintreaga
u lume sd poata lucra la opliuni pentru detectarea automatd a
! 2o16, Matthew Eernandez qi Akash Krishnan, doi
emoliilor. in
: studenli de Ia MIT gi Universitatea Stanford, au dezvoltat un al-
i go.itm care identifice o duzina de emolii prin analiza vocii
: umane. AFa numitul Simple Emotion Algorithm monitorizeaze
: s caracteristicile acustice ale vocii, cum ar fi modificlrile de frec-
?.€ vent5. volum $i ton Fi le compare cu o bjbliotece de sunete $i to-
ii nuri. Identifica o emolie ori de cate ori gEsegte o corespondenla 1.,.. ....-\
-i$ cu catalogul. (*a-)
+.:
iE Tonul face muzica \9,/
E! Aceste instrumente de analizare a vocii pot fi interesante pen-
in analizi, algoritrnul captureaze fiecare fizionomie la punctc
! $ tru companiile care vor se-ii imbunet5leasc5 serviciile pentru fixe de misurare qi examineazi respectivele schimbiri.
! 5 clienli. Cum se stie, apelanlii Ia un hotline sunt mai pulin ener- '

CHIP < 2or8 < 09


TREND > CERCETARE AI

vali daci, dupeo lunge agteptare, nu dau de un angajat apatic al


centrului de apel sau de un robot. AceFti nu pot oferi suficienti
empatie cu situatia apelantului, care devine din ce in ce mai iri
tat pe parcursul unei astfel de experiente. Algoritmul intervine
aici oferind feedback in timp real despre emoliile apelantului.
Drept rezultat, asta poate da apelanlilor impresia ce sunt luali
in serios gi sunt inlele$i. Asta inseamna Fi mai pulin stres pen-
tru angajatii centrului de apel. Instrumentul poate fi folosit $i
pentru asigurarea calit5tii Fi sesiuni de antrenament.
Chestiunea este un pic mai complicate in cazul textelor.
Cum pot fi intelese din cuvinte gi propozilii scrise emolii care
nu pot fi inlelese de cititorii umani (gandeste-te doar la dificul-
tatea cuiva de a identifica $i inlelege conceptul de ironie)? Bjar-
ke Eelbo, un om de gtiinle danez de la MIT, a pus Ia punct o me-
tode originaltr de a invela o lA se,,citeasce printre randuri". Cea
ma importanti resurse a sa, in acest caz, sunt pictogramele
emoji. Micile fete galbene stilizate sunt parte inseparabilE din
multe postari si comentarii care ajungzilnic pe Twitter. De fapt,
Felbo avrut si dezvolte un sistem care poate ajuta la identifica-
rea mai bune a comentariilor rasiste de pe Twitter. Dar gi-a dat
seama rapid ce multe postiri nu pot fi interpretate corect fere o
Ptof. PaulEkman inlelegere a ironiei sau a sarcasmului. intrucat utilizatorii Tlvit-
Psiholog fi ontropolog american ter nu comunice prin expresii faciale,limbajul trupului sau vo-
ce, ei au nevoie de o altd resursl pentru a da postirilor Ior o
semnificalie corecti: ei folosesc emoji, explici lyad Rahwan,
unul dintre studenlilui Felbo de Ia MIT.,,Re1eaua neuronalein-
vali conexiunea dintre o anumite expresie gi un emoji.'

Emoji: Atengie, sarcasm!


Cu ajutorul algoritmului botezat DeepMoji, cercetetorii au ana-
lizat r,2 milioane de tweet-uri care au inclus un num6r total de
64 de emoji diferite. Mai intai, au antrenat sistemul pentru a
prognoza ce emoji va fi folosit cu un anumit mesaj - ludnd in
calcul dactr a fost fericit, trist, amuzant etc. Sistemul a fost inva-
tat apoi se identifice sarcasmul cu ajutorul unui set de date
existent de exemple asignate colespunzetor Cercetetorii au do-
nat propriul site (deepmoji.mit.edu) unei IA pentru a demon-
stra partea emoji din sistem. Programul ataseaze automat unul
sau mai multe emoji potrivite unui text in limba endeza gitotul
in loc de expresii faciale sau vocale, dispozitivul cu cpntrrol
marual Moxi folose$te lrzistenta pielii. Modificirile acesteia,la pare se funclioneze bine. Este mai greu doarin cazul tweet-uri-
fel ca la un detector de minciuni, dau inform4ii despre emogia Ior lui Donald Trump, care, evident, provoaci aceeagi confuzie
curenti. Dispozitivul e6te folosit mai des in cercetiri de piap. lui Deepmoji ca fi tuturor celorlalti cititori umani.

Scopul recunoagterii de modele


IA emo{ionali Dupe ce fascinalia pentru tot ce este tehnic posibil s-a estom-
a intrat deja
demult in rutina
.u? a9 pat, ramane deschisa ointrebare- care este sensul mai profund
al identificirii emoliilor? Maginile echipate cu o astfel de IA nu

cotidiani
Apple introdus animoji in cel
a
Ftr
! gAH dezvolte emotii gi nu le inleleg deloc. EIe doar analizeazi cu in-
cipdlAnare serii de numere. Cele mai variate forme de expresie &
sunt descompuse in fotografii gi grafici pentru algoritmi, care ,!1_

a0
mai recent model de telefon, ar trebui analizate in ceutare de modele vizibile prin recunoag-
iPhone X. Utilizatorii pot crea gi
:
tere foto. Asta poate da utilizatorilor umani iluzia ci au de-a fa- B
partaja figuri animate in app-urile ce cu un omolog ceruiaii pase. Astfel de programe fdrtrindoiald
de mesagerie. Pentru asta sunt ca vor trece in curand qi testul Turing. Dar, nu in ultimul rind,
folosite expresii faciale gi vocale.
acest succes nu estejustificat de faptul ctr 9i conceptiile umane c

\/v
Camera lui iPhone X analizeazZ
respectivele expresii faciaie gi le
reflectd cu o duzine de diver$i
animoji in app-ul Messages. .
d"$ io}' sebazeazi pe recunogterea de modele gi este clutate descoperi-
rea a ceva familiar in ceva straniu. Asta face orice test Ror-
schach. Temerea aici este ce se pun bazele pentru mai multtr su- E
praveghere si manipulare experte. Speranla este ci va fi gisita :
$i o aplicatie semnificative. r

t2> 09 > 2or8 > CHIP


TREND > WINDOWS HACKS

Windows
Power
Hacks pentru
Cele mai bune extensii gratuite
Windows: cum po(i folosi func{ii ascunse
pentru a obline mai mult control si securitate.

t4> 09'zo18,CHIP
WINDOWS HACKS < TREND

Rentru multi utilizatori, Windows a fost intotdeauna un


lJ -irter. Poli instala software nou gi pogi folosi cele mai
L importante app-uri Dar *'l,tT:.'"
.Y:: l:.3fflll^lll Diagnostic Data viewer
inlelege din ce in ce mai pulin. ASa ce sunt multe intreban des- privte o ra datere despre
chise in tesetura cu winao',, ei .u -oi,i;;;;";;G""","
a" i"'ait,"*
::-'l1F::::1':i:iy.:"^Y.::l"tt
tine colectate de windows ro'
""ca
#;.rrJil;; ;;.i.i, "r";*r"ii-."rr*,
!e)? Ce date trimite Windows c5tre Microsoft? $i cum
poli opri I
sau restricliona acest spionaj?
utilizatorii Diagnostic data viewer
Existd multe alte intrebari care ii preocupe pe
de Windows. Cum pot fi protejate folderele gi fiEierele impor- tf data viewing is enabted, yor.r can see your diagnostic data. white
tante impotriva gantajiFtilor gi a troieniior lor? Cum poli activa enabled, this ;ill take up to 168 of hard dtive space.
proteclia avansate pe care Microsoft,nu vrea- se_ o acorde I O o"
oricArui utitizator? Care esre interesul Microsoft in Linux gi ce
opliuni ofera subsistemul Windows pentru Linux (WSI)? ]

Diagnostic Data viewet


Respunsurile Ia aceste intrebari 9i Ia multe altele le veli gesi in
paginile care urmeaze. A"t".*. t"ttt"ti l@
" ro.
seter e lui Wirdows
Mai mult control in Windows
Cu Windows lo, Microsoft qi-a schimbat modelul de business.
in loc sd lanseze pe piala un nou 9i uriaq sistem de operare la Diagnostic Data Viewer
fiecare cAliva ani, ca inainte, dezvoltatorul are acum un singur
sistem, pe care il dezvoltdin mod continuu. Unul dintre motive-
le pentru care multi clienli nu au vrut inilial sA treaci la
Windows 10 a fost interesul clar crescut a[ lui Microsoft in
datete de utilizare ale clienlilor sei. Gigantul din Redmond vrea
*- ce faci
se *ie exact - cu Win lo, cum il folosefti $i unde apar arltate dacl
Instaleaz tr app-ul din Microsoft Store. Datele vor flr

"Ji;.Datele transferate primesc un,,unique ID" inainte de a fi serviciul relemetry este inca activ'

trimise lui Microsoft gi salvate acolo. Astfel' ele pot fi asociate


cu urr anumit LolrrPutEr
un aIIuIIllL $i uneori
computer tr chiar Si cu un anumit utili-
uuEur t Ltuar | I
E
zaror. Windows lo colecteaze date despre computerul tdu 9i mIIY"ffi- e

despre firmware-ul instalat, dar gi despre perifericele pe care


-**"*-. -..
' t ,,,,
lliii;:l::r:;_.-......^'t
I MR'oFr Fr!d! Gtrpii Dtr.. hF -
Iil::ix:;;:;;-
: ,
Ie ai conectate despre
gi aplicaliile pe care Ie foloseiti. Acestea ]..'-I.....
.

''
includ - in funclie de seted - $i informalii despre configuralii
personale, utilizarea software-ului incluz6nd Si istoria l;1J;;1"
",,*"",*,"- - 'i:',.,
browserului gi URl-urile site-urilor vizitate, precum ;i in- l;.;fi:;:,_*.,.* *.
put-urile de la tastature. Pane acum, utilizatorii nu prea aveau ;:iX:::," *-, "",.,, ,..
cum sI gtie ce date colecteaza gi proceseazA Microsoft cu l;;;'J;;;,
Windows 10. Asta s-a schimbat odate cu update-ul din aceaste l"i.:l::::
primevala. windows ro trimite pachete complexe de date, in mod continuu,
citre Microsoft.
Privepte peste umirul lui Microsoft
Nout "biaiostic Data viewer" iniliallermite o anauza exacte Afli 9i Upgfadea7i VgfSiUnga
a datelor de telemetrie transferate. Cu acesta, devine _repede Vei avea nevoie de cea mai re-
clar ce sistemul de operare este ince foarte comunicativ 9l cu centi versiune de Windows ro,
setari stricte de proteclia a datelor personale. Dar afigarea lansate in pdmevam 1ui 2or8,
datelor de diagnosticare poate fi activati doar pe sisteme care pentru multe sfaruri din acesl
au instalat cel pulinWindows ro versiunea 1803. In boxul alStu- articol. Aceaste versiune are
rat, poli afla cum se determini versiunea pe care o ai in prezent numerul 1803. Apasi [Winl + iRl
gi cum pofi face un update daca este necesat 9i tasteaza ,winver"
pentru a
Mergi la ,,Start I settings I Privacy I Diagnostics and feed- afla care este versiunea ta'
bacK gi defileazi pana h opliunea ,,Diagnostic Data viewer". u*it:-'1:1::::l1T:1t^t'
;il; ;;ffi;i .ti.butonut
pe este insa distribuit sradat de browser link-ul go rnicrosort'
;":;;:' ,r;
"poi
ta
Microsoft 9i dace se intample com/fwtink/?Linkld=6sr2oe
,,Diagnostic Data viewer". se .,a aescliil"e
";;;tdil.;;t;fl
storeundeveivedea,,or"g,,osticoat'Jffi;:il;ffi;i
intrucat datele sensibile pot fi inci afi$ate cu instru
acest
;*:l:l';'n:1fi3;ll"Jl"" lll;lT*:[:li:::l:n:':'
mai recenra versiune a Media- reaza ..Upgrade . Procesul
de
ment, parola gi uneori un PIN trebuie introduse in plus pe Creation Tools de la Microsoft. descercare va dura o vreme $i
unele sisteme inainte de instalare. Dar aceasta so[citare nu pentru asta, tasteaze intr-un
update va fi executat ulterior.
apare pe toate Pc-urile. De asemenea, instrumentul nu funclio- i

CHIP.2o18<09 'I5
TREND, WINDOWS HACKS

Controlul datelor
in Diagnostic Data Viewer, fA Priya.y dashboard
clic pe iconila cu un mic licSlel
lryqrrlrl
din stangajos pentru a vedea si
a curela datele transferate neaztr pe toate computerele. Astfel, pe un computer testat care
cStre Microsoft in trecut. Brow- avea doar un cont local, instrumentul s-a instalat dar nu a por-
serul tiu se va deschide la,,Data nit. Dar pornirea aplicatiei nu a fost o probleme pe un alt sis-
Security Dashboard" a lui tem testat, care avea tot cont local, offline.
Microsoft. Fe ctc pe,,Sign in
Din momentul instaltrrii, windows 10 incepe sd salveze lo-
with Microsoft" gi introdu
cal datele colectate. Pentru asta, sistemul de operare aloci pAni
datele de acces pentru contul
la 1 GB de spatiu pe hard disk. Compania nu a facut ugoare eva-
teu Live. Dupelogare, poli ve- colectate pot fi Ei descercate
dea,,Browser History",,,Search de aici, inse, din nou, doarin
luarea acestor date de cetre ceiinteresati. Datele sunt stocatein
History" gi ,,Location activity" gi format JSON- format JSON (Javascript Object Notation) care, in plus, lucrea-
le poli sterge pe fiecare. Datele za cu asa-numitele numere magice. JSON este un format de da-
te compact, care ajute h schimbul de date intre aplicatii diferi-
te. Numerele magice sunt folosite pentru a codifica datele.
Microsoft nu a dezveluit cheia folosite pentru acest proces. De
aceea, remane neclar dacd, spre exemplu, se ascunde sub ,Mi
crosoft.Windows.WER.MTT.Denominator",,,epoch', "hresult"
WinroPrivacyEix sau "psmKey".
Programul de la Abelssoft reduce Filtrele care se ascund in spatele celor trei linii din stanga
eforturile de configurare necesare sus ajute h analizarea datelor Fd clic pe ele $i apoi pe "Browser
pentru limitarea scurgerilor de
History". Acum, apase combinalia de taste lctrl] + [E] gi tasteaztr
informatii personale prin
numele unui site pe care l-ai vizitat recent cu Edge. Diagnostic
intermediul Windows 10.
Data Viewer va lista acum doar acele pachete de date care
includ cuvantul ceutat.
setup E novr' .eady to begln in5t lling wi.l0 Pri@.yFix on yolr @mputer.
Opregte spionarea datelor
Multe dintr optiunile de protectie a datelor ale lui Windows to
Click lnstall to mnnnue wth the iniall.tlon, or clhk e.ck rf you want to reliew or
pot fi gesite sub "Start I Settings I Privacy". in cazul ideat, poli
petrece ceva timp si parcurge toate optiunile de configurare.
Spre exemplu, de aici poli opri alocarea de cetre Windows a
unui ID unic promotional pentru tine sau logarea app-urilor pe
care le folosegti. Po!i, de asemenea, sa setezi Sctivity History",
care ajute Ia colectarea dateior despre activite$le tale. Dace nu
lnchide toate aplicaliile de pe computer Ei apoi instaleaze vrei se se intample asta, atunci debifeazi ,,Let Windows syn-
vensiunea completi a wimoPri\racyEix. chronise my activities from this PC to the cloud". Mai multe se-
teri de protectie a datelor sunt oferite de Windows 1o sub secJi-
unea App Authorisations". De aici, poli stabili ce drepturi obtin
app-urile.

Dezactiveaze Cortana
Asistentul vocal virtual transfere comenzilevocale cetre Micro-
soft, unde sunt salvate gi evaluate. Dace nu vrei asta, va trebui
si creezi un fisier "Disable Cortana.reg' cu continutul pe care il
Din acrst meniu, selecteazl una dintre sctfui. Aeasta va servi poli vedea in boxul de la pagina 19. Acesta inchide nu doar asis-
drept bazi pentru configuratia dorittr. tentul vocal, ci blocheaze gicautarile pe web din taskbar gi loca-
lizarea automate a interogerilor de ceutare. Dupd ce il creezi
3
(atentie, sa nu-$ ramane extensia.TXT') dublu clic pe el pentru a
ir_r
dezactiva Cortana.
!

I
system

o"t"Prot""uon
Disable Di.glra.k FNke O sf{
l$rl
@
Y*:n31:' erci.dioi
WinroPrivacyEix, recomandabil in versiune full
Procesul se$rii lui Windows ro astfel incat str colecteze cat mai
putine date posibil este unul laborios. Iar experienla ne invate
ce trebuie verificat cu regularitate daci Windows sau vreun
update nu cumva au resetat seterile deja fecute. Procesul este
Ulterior, pogi personaliza in detaliu toate setirile. Iconitele mai ugor cu versiunea complete a lui WinloPrivacyFix. Daca nu
"i"
te ajute si afli detalii despre fiecare setare.
vrei se ajustezi toate seterile, pas cu pas, atunci folosegte

16' 09>2or8'CHlP
WINDOUIS HACKS < TREND

Versiuni de Windows
Pe baza politicilor de upgrade ale Microsoft' toat€ firn4iile
descrise aici nu sunt dist)onibile in toate verslunile de hlindour.
Ce ftrnclioneaz! gi unde vezi in ac€st tabel:

WimoPrivacyFix Instrumentul accelereaze semnificativ tot lr.rdum&trtnioUs r?o3 r7o9 ltoS

acest proces. in afare de optimizeri cu l clic, software'ul ofera 9i Dlagnosti.Dataviavcr o o a

optiunea de a face toate seterile importante dintr-un punct. Powe$h€l in loc d. Contnand Prompt

Dupe instalare, se deschide o fereastra Welcome care ofere trei Accermor{toriratlabld€rE o a a


optiuni. Poli selecta fie ,Ctoak Mode" fie ,Recommended Mode" WindowBD€fend.rE& oitcuard o . .
pentru a limita scurgerile de date. Daca ince nu etti sigur ce Hlirddebendf r6dctiorat (do.rProdEnteryrt.l o o a
opliune sa alegi, atunci alege modul recomandat. Apoi' poli Sub-6iltemwindow! P€ntru Linur .
personaliza statutul protecliei. Mergi cu mouse-ul deasupra oda
unuia dintre micile simboluri i' pentru a obtine mai multe
informatii despre respectiva setare. Daca vrei, poli face clic $
pe ,r-Ctick Optimization" din dreapta jos, pentru o optimizare
rapide.

Mai multe opliuni cu PowerShell


Meniul ,,administrativ" apare dupa ce faci clic dreapta pe iconi-
!a,,Start" dinstangajos. Dar, incepAnd cu update-ul vo3, nu o se
ma.i vezi Prompt" ci mult mai puternicul iwindows
"Command
PowerShell'. Acesta poate executa comenzile deja cunoscute,
precum si scripturi puternice. Pentru asta, Microsoft Windows
ro a oferit un editor de scripturi suplimentar Poti lansa acest Promptul de comandA nu mai €6te valid ln meniu administrativ
script introducand comanda ,powershell ise' in campul de (Wini . Dq), fiind intocuit de mult nai Puternicul PolverShell.
ceutare din stanga jos. Microsoft a introdus subiectul la docs'
microsoft.com/en-us/powershell/scripting/powershell-scrip- E s.t Bue. sr h ouu tc L'Fir Eekgroun o Do{ nlc6d Bhd{idrh qBicu3 S.tbng

ting. Mai mult, poli selecta $i descerca scripturi gata facute din
Script Center (vezi boxut de la pagina 18). ONcrEohfigured commstl
O !nabled
Integreazl Powershell in meniul contextual O qisbred
Daca !i se pare mai comod aqa, po(i inte$a PowerShell in let
SuPPort d oni at windors 5@s- lMndoa l0

meniul contextual al lui Windows Explorer Pentru asta, mergi


la https://bit.lyl2MAJEhR $i vei gesi un tutorial detaliat, dar
li fi$iere .REG gata fecute, cu care poti rezolva totul cu un dublu Sp*ifi.ith. maimom b..kgB!nd d
ctic. In plus, dacd ulterior te rlzgandefti, ai 9i f4ierele cu care Ddi\Gry Optimk tion lts dlnng lhd
poti elimina rapid modificarea. 5et SutinseHouEto Limii 8!ckgEuid Doenlord

Restric{ioneaztr littimea de bandii windows rc Pro ii Ente4)rise au ol4iunea de a limita


Odate cu versiunea 1803, Microsoft ao oferit mai multe optiuni upload-urile fi d6wnload-urile in anurdt€ intervde de timp.
noi de limitare a upload-urilor $i download-urilor in anumite
momente specifice. Dar pentru asta vei avea nevoie de editorul Editeaza setarile de boot
pentru politici de grup, care este disponibil doar pentru CuEasyBCD potimodifica setar e de boot de €omputerului

windows Pro qi Enterprise. Deschide-l folosind comanda tiu poti hce ba;kup pentru Maat€r BootRec'ord fi personali-
z:, slri o<empfu, timpul p6ni la pornirta boot-ului.
,gpedit.msc'. Apoi, navigheaze h ,Computer configuration I
Administrative Templates I Windows Components I Delivery O Ov.ryis O Od6illd (D.bug Modd E ' wo.dWEP
I u*s.ttinor
optimization'. Aici, vei gesi opliuni pentru ,orele de business" 9i Th.E !rc. totalst l.dnes lid.d i.th. b.otl@d.i
pentru "Background downtoads of HTTP. Cu prima optiune, f taa aoou,.n,
poli determina momentele in care lelimea de bandi ar trebui se (r\
t.rlAco Eoot Dsic.:
fie restriclionata. A doua optiune ajuta Ia limitarea descarciri-
Ior in regim PzP (peer-to-Peer).
Ad\,.n..ds.nhc, l|$i,I:1.,,"tr*

Editeaze setirile de boot B@tloldfl Path \*indsr\tyn.mlAwinlo.d.de


Poli administra rutina de boot a Pc-ului tau cu ajutorul progra-
mului EasyBCD, care este gratuit pentru utilizatori privati BCD D'Drovn'd I N.ne Mic.ot.ft $/andow! (sr. Mod.)
iio ,0, fiJ".or.-a9.r. i-8?d-oo5o56c0ooo8)rr

Instateaztr gi pornegte instrumentul. Mai intai este bine sa faci I Divc (:\
un backup al bootloader-illui. Pentru asta, fl clic pe ,BCD Bac-
kup/Repair', selecteaze o cale sub ,Backup and Restore Boo- r

CHIP .2or8 < og


.t7
TREND > WINDOWS HACKS

Protectie anti ransomware


Activeaza protectia impotriva ransomware itl Windows lo.
Malware-ul nu-ti va mai accesa datele pretioase.

tloaderseitings" Fi fd clic pe
"Backup Settings". Acum poti
EE Ransomware protection schimba secvenla de boot din
"Edit Boot Menu" gi chiar perso-
P/o€d lorrfiles ag.insi nrEats ike r.n.ohsarq and re i..r to restcE naliza "Count down from...", care indice timpul de a$teptare
pane h pornirea boot-ului.

Cont.olled folder ac(ess CiteSte cheia de licenle


Prdt"l lils lD d.ts. an. n.!1.r! rrea: .n t ou ievt.eftuir unautir.r!?ea
.harls by unlre't t nF.r..i.n5 Cele mai recente modele de computere sunt, in general, livrate
fdri DVD-ul original pe care este marcate cheia de licenttr a
Ooff Windows. Pentru a reinstala Windows in caz de urgente, citegte
cheia de licen!f, folosind programul freeware ShowKeyplus. ln
Comutl pe prot€4ie anti Ensomware in s€tlrile Windows
D€fEnder, sub and fhreat protectiorf
afari de cea mia recenla cheie Windows, programul iti arat Si
"Virus cheia pe care compania producetoare a Pc-ului a folosit-o initi-
!|hdoB o.,ind.' g.(!.ir, c.n&, al. ShowKeyPlus salveaztr cheile ca figiere text, pe care le poii
trimite prin mail pentru a le stoca permanent undeva (cont de
Protected folders mail, cloud etc.).
6 Lr.,'ndr*.; r;,itenr tcid(rr ..e ,roted e.l tirl Ce,au[- rh! (; .ls+.d{j
Mai multi securitate
;5drilofi ar Prcre(I.{t totdert
o
pentruWindows
Add a prore..'rpd loider
Microsoft a aflat multe despre acest subiect in ultimii ani.
(lo Do.rm*s
Agadar, Windows to este considerat ca fiind relativ sigur imedi-
at dupa instalare, daca toate update-urile au fost instalate
E imediat. Cu toate acestea, o proteclie dedicata inpotriva
Apoi decide ce folderr ar trcbui st prctejeze Windows de orice malware-ului fi a troienilor Iipsea din sistem pana acum. Micro-
acces neautorizat gi ce aplFuri sunt permise. soft a integrat-o deja in toamna anului trecut, dar nu este
activate implicit. In cele ce urmeaztr, vei afla cum poti activa
aceasta proteclie gi cum poli activa funcliile de securitate in
Windows 10.

Noui proteclie impotriva ransomware-ului


De ceva vreme, criminalii cibernetici se bazeazi in principal pe
pe malware/troieni sau ransomware. Acesta din urma este un
malware special, care cripteazi figiere importante gi documen-
te din PC-ul victimei gi apoi solicite o riscumperare pentru
recuperarea datelor. Cu Creators Update, Microsoft a introdus
Windows va avea grije ca doar programele pe care te autorizezi aga-numitele foldere cu acces monitorizat, care acorda acces la
8l-ti poati acc€sa datde. Altde vor fi blocate. figierele importante numai acelor programe aprobate de tine,
Pentru a le activa, mergi la ,,Start I Settings I Update and
Scripturi Security I Windows Security I Virus and threat protection' si E
PowerShell clic pe ,,Ransomware protection". Seteaze comutatorul pe ,On"
pentru
Microsoft ofed scripturi gata "Controlled Folder Access". Cu un clic pe "Protected
flecute pentru Powershell, ce Folders", vei vedea care foldere sunt protejate imediat impotri-
pot fi descArcate din Script va accesului neautorizat. Implicit. ele sunt folderele oferite de
Center de la gallery.technet. Windows care conlin fiFiere importante. Poti adeuga mai multe
microsof t.com/scriptcenter. in aceaste [ste cu un clic pe ,.A.dd protected folders".
Spre exemplu, unul dintre ele Dupe aceea, fA clc pe mica segeate din stAnga sus gi apoi pe
este Windows Update Reset Sllow an app through Controlled folder access'pentru a extin-
Tool, Despacheteaze arhiva zip, de lista de programe ctrrora li se permite accesul la folderele
fe clic dreapta pe,,ResetWU- tale protejate. Microsoft nu iii dezydtuie ce programe sunt deja
Emg.cmd" 9i selecteazi,,Run as te de .Net framework. Dace ai pe lista asta. Dar probabil ce este vorba de aplicaliile certificate
AdministEtor". Ultedor, confir- probleme la executarea scriptu-
de cetre companie. Prograrne adilionale pe care le folosegti qi
me cu [Y] Un alt script uti.l
ii [2]. lor, vei gesi multe resurse pe
cerora vrei se le permili accesul la folderele protejate pot fi
este
"DotNetversion.psl" care web, de exemplu la powershell-
iti comunice versiunea instala- adeugate printr-un clic pe J.dd an allowed app'.
tutorial.net.
Alternativ, poli folosi qi PowerShell pentru aceste sarcini

18 , 09'2018'CHIP
WINDOWS HACKS < TREND

Protec!ie impotriva exploit-urilor moderne


Windows rc indude fi prote4ie impotriva exploit-urilor multi-
lev€I, car ar trebui se previni noi atacuri, pentru car€ nu existi
lnci nrisuri de s€curitate.
Po$ adeuga un,,Folder" cu comanda ,,Add-MpPreference - Exploit protection
ControlledFolderAccessProtectedFolders .Numele folderu-
Iui'". Poli adduga o anumiti aplicalie cu ,"Add-MpPreference
-ControlledFolderAccessAllowedApplications <Numele aplica- Syrtem settings Pnrtiln .:1 rr.li
!iei>". Dace alegi str folose$ti Powershell, va trebui sI specifici
calea completa in ambele situalii. -
u* der.ult (on)
Activeaza Windows Defender Exploit Guard
Cu windows Defender Exploit Guard, Microsoft a introdus,
hb aerio. kddion (oEr)
toamna trecute, un alt mecanism de proteqie in Windows ro.
Exploit Guard folosegte tehnologii precum,,memory scram- !rse d.radl (on)

bting" impotriva exploit-urilor pentru care nu existe ince


patch-uri sau semneturi de la producetorii de antivirugi. Dar h@ nnd.mldbi ror iroo6 (Mr.dnory Arli)
aceaste mesure de securitate nu a fost iniliat disponibitd
pentru utilizatorii de Windows to Home. intre timp, Microsoft _L
a rectificat aceastl politice restrictive gi a lansat Exploit Guard
pentru marea mase de utilizatori de windows. t= r, tA
Vei gesi functia sub ,,Start I Settings I Update and Security I windows Defender
Windows security". Dupd aceea, fe ctc pe ,,open Windows Application Guard
Defender Security Center" Fi apoi pe .,App and Browser pornesJe o fer€astt{
Nerv Appl(anon Cuard w,ndow
Control'.Defileaze un pic in jos gi fi clic pe "Exploit Protection de browser Edge
lntr-o instantl
Settings" pentru a activa diverse setari precum ,Control flow Nev lnPnvate r$rdow
virtualizatii, izolati
guard" Si ,,Data Execution Prevention".
a.lbr d* Ir ei @*.d.t Y<i
Activeazi Windows Defender Application Guard
O funclie pentru navigarea protejate este rezervate de
Windows ro Pro sau Enterprise pentru utilizatorii Microsoft:
Windows Defender Application Guard. Similar cu "browser in
the bor', browserul Edge este pornit intr-o instanle virtuale
tteE\e,!!art4 t4ntn 5 ituryraNz?r s ?h, d6l ai6,rrt. 44-ffi1t *4r rd

protejate, din care fiFierele gi scripturile periculoase nu pot A *2 a-n q,E ; ad i*. r'i*..)n@ E B&+@ w ot n d* @.d! d @ne
scepa cetre restul sistemului de operare. Opliunea funclionea-
ze doar pe Pc-uri care suporte virtualizarea hardware qi au
minimum 8 GB de RAM.
Pentru a activa Windows Defender Application Guard,
Rohos Mini Drive creeaze un container criptat pe un stick USB'
tasteaze ,Windows Features' in campul de ceutare din Win- in care poti stoca date sensibile.
dows gi apoi fe clc pe ,Iurn Windows Features on or off". Bifea-
zI "Windows Defender Application Guard" 9i reporneqte PC-ul t !ar,. Coirna..t, j.Jdi€,aC

dupe aceea. Apoi, fi clic pe cele trei puncte din drepta sus in Rep,iifry Editdt \t.r.1an 5,4a
Edge $i selecteaze,,New Application Guard Window".
HrcY-Loa,lt,HAcuIrrE119oFrr{APEiPolicle5lr4i..oeoft\Yindort\lrindde se...hl

Proteclie pentru stick-urile USB a1 Lqa a. t a n 2". tqo. d I ssooo?go

CAnd salvezi figiere pe un stick USB,in mod normal nu ai niciun


control asupra cui Ie acceseazi dacd pierzi cumva sau iti este A1 l tusea.. hrouseL6cat ion '=dqa.d,aoasagoa
furat stick-ul. Cu Rohos Mini Drive, poli obline un asemenea
control programul creeaztr un container criptat pe stick-ul
USB, care poate fi integrat drept partilie sub Windows. Spre
deosebire de, si zicem, Veracrypt, nu vei avea nevoie de niciun Eigiere reg
drept de admin pe PC-ulin care vrei se integrezi drive-ul. in Ioc si navighezi anevoios relor.reg, dar extensia trebuie
Instaleaze $i pornegte Rohos Mini Drive. Apoi, fi clic pe prin tot hdli$ul de sub-directoa- se fie ,,.reg", nu ,,txt". EIe trebuie
re din registry, poli folosi fiEiere sa includd la inceput randul
,,Encrypt USB Drive". Implicit, containerul criptat aloce doar
.reg gata fdcute sau le Poti crea .Windows Registry Editor Versi-
spaliut liber de pe stick. Ulterior, tasteaza parola dorita de doue
chiar tu. Atenlie:in principiu, on 5.oo', urmat de calea Pentru
ori gi confirme totul cu un clic pe ,,Generate Disk'. Acest proces
orice editor de text este bun modificare gi numele cheii gi a
dureazd un pic. Apoi, poli copia figiere in containerul teu crip- viitoarei sale valori.
pentru crearea gi editarea figie-
tat. Eolderele deja create de.Rohos pot fi pistrate sau gterse' +

aHIP < zor8. 09


. l9
TREND > WINDOWS HACKS

impiedicd pornirea malware-ului


HijackThis este un instrument puternic pentru descoperirea gi
inleturarea prugramelor care poraresc automat cu Windows,
Dar trebuie sl fii foarte atent la c€ anume modifici
ln Rohos Mini Drive, fi clic pe "Disconnect" pentru a sterge con-
I Trend Micro Hii..kThir - v2.0.5
tainerul din sistemul de fiSiere.
Edoir .rc $e resJlts of the t{tadThis !Gn. 8. car.fJ $,hat you delebe with the Fx Apoi, mergi pe un alt PC, insereaze stick-ul USB gi fe dublu
(JEM hrtto.r. S(dl r.srlE (b not deb.irine Rtlether dl itEfl is bad or not, Th. clic pe figierul ,,Rohos mini.exe'de pe stick. Acum vei putea se-
bcat $hO to do ir b'Andyzelhi!' d
shovr the log file to horr.dS!.Ue folk.
!i accesezi datele criptate.
- HKCUlsoft lr...1r,lioosoft tnt€rnet Edorer[lim,Start Paqe - Identifici ti inHture malware-ul in Windows
- HKu\,lEoftware{rlisosoft Untemet Edore^rrtrn.DeEullPaqe-LJRr =
- HxUC\Soft ,var.IYiso6oft \krtemet Explorerlrhin.D.fault-S€ardr_URl- = Malware, adware qi alte programe malitioase necesite un in-
- HlcM\Softr.rare!',lioosoft Exdor.rli4ain,Seardr Paqe =
\tnternet strument cu care sa fie activate la fiecare pornire a Windows.
- ifl or1\software!\,liaosoft \rntemet Exdorer$.in,start Page =
- tfl CJ'lsoftirdreYvigosoft InErnet ExdorerlFeardr,serdlasEstant = HijackThis intre in scene in acest moment. Instrumentul, care
- t{cM\Softwarevilioo6oft Unternet LrCorEr\Seardl,Customizeseardr - are deja o sofde reputalie, a\alizeaze zonele de boot ale
Windows Si pe urme pune toate elementele gesite intr-o lunge
Ii!. 9ptioft lid Ed<a! Fjnd q<u E lp Iista. Apoi, poti selecta Si elimina toate intrarile nedorite. Dar
tlldlrJEf nla xlr @ trebuie sd fii foarte atent in tot acest proces intrucit Hijack
CPU Eti...E PID 0e@... Gn aflarc This nu face diferenla intre figiere normale gi figiere nedorite.
2.1681( 1.116X 16165cr5... PIUL .d ll!6 Dace gtergi un figier necesar lui Windows, atunci sistemul de
<001 381.75 l( l7lxl) lhrld-. .d.Gaqdo. @
253.3{,a
<0.01 650rr x 60{0K 8ro o,nc... cdnqdm. hc. operare s-ar putea si nu mai porneasca.
Pornegte HijackThis gi fa clic pe,,Do a system scan and save
003 22276 K tSlrx 11S24 iao!. li@d a logfile" pentru a analiza PC-uL Dupd scanare, o fereastre de
3.592 X 3140K 916 editare va aperea automat cu rezultatele gesite. Parcurge lista
1 3rlJ l( 92K 7A
cu mare atenlie gi noteaza-$ elementele nedorite. Dace este
0.03 22.901x 33 t10
s68 K 2128 nevoie, folosegte Google sau procesul descris in urmtrtoarea
I304K 462rt
secliune pentru a inlelege ce face respectivul element. DupA
ln ultima cploani, Process E qtlorer arati rezultatele testelor de verificiri, mergi inapoi in fereastra HijackThis gi selecteaza toa-
la VirusTotel. te elementele pe care vrei se le elimini. in finat, ftr clic pe "Fix
Checked" pentru a inletura intrerile selectate, Dace vrei si res-
Backup pentru registry taurezi o intrare, atunci fi clic pe "Config I Backups", selecteaza
Unele dintre trucu le descdse singura ramuri din registry $i respectiva intrare gi apoi confirme operatiunea cu un clic pe
in acest articol au legeture di- de acolo se selectezi,la fel, butonul "Restore'.
recte sau indirectd cu windows ,Export'. Crearea unui punct
Registry De aceea, din motive de restaurare impotriva unor verifice procesele suspicioase pentru
de securitate, artrebui si creezi schimbiri majore nedorite in un eventud atac cu viruFi
un backup Ia care poli recurge Windows este mai u$oare. Tot Process Explorer este un task manager alternativ de la Micro-
in caz cI survine vreo eroare. ce ai de lEcut este s, tastezi
soft. Ajute nu doar la monitorizarea proceselor, ci poate detec-
Pentru asta, vei gesi un asistent ,Restore'in campul de ceutare
ta $i viruqi. Pentru asta, dezarhiveazi ZIP-ul care conline
in editorul de registry,la ,,Eile al windows si sd faci clic pe
Process Explorer gi lanseazd instrumentul cu un dublu clic.
I

Export". Ca alternative, poti ,Create a restore point".


face clic dreapta pe doar o
Programul vaincepe imediat se creeze o lunge lista de procese
active.
Regi,try Ed;tor Pentru a verifica un anumit proces sau figierul responsabil
tile Edit View Favorites Help cu pornirea acestuia, fa clic dreapta pe el gi selecteaze "Check
compure^HKEY_CtASSES-ROOI VirusTotal". VirusTotal este un serviciu gratuit online (https://
w & Computer Name Type
lyww.virustotal.com/) care verificd figierele de o eventuald
HKEY CLASST' ^^" r) REG_SZ
contaminare cu un virus, folosind peste 60 de scanere
E,.Ptnd
HrcY CURRE antivirus. Vei vedea apoi rezultatul in randul procesului, sub
New
HKEY-LocAr- coloana yirusTotal". Cand folosegti prima oare VirusTotal, se
HKEY-usERs Find..
va deschide o fereastre de browser cu termenii de utilizare.
HKEY-CURRE -le ei"- inchide fereastra gi confirme acceptarea termenilor in Process
Explorer
Export
Pernlission5,,.

Copy (ey Nam€


SubsistemWindows
Pentru Linux
Pe de-o parte, devine tot mai dificil se lii Windows sub control,
iar pe de alte parte Microsoft, impreuna cu producAtorul Iui

20> oc ' 2018 > CHIP


WINDOWS HACKS < TREND

Windows to: activeazi Linux


Subsistemul windows pentru Linux (WSL) oferl o optiune
simpld de folosire a Linux sub Windows,
Ubuntu Canonical, integreaze un subsistem windows pentru
Linux (WSL) in Windows ro. Asta permite aplicaiiilor Linux sd
l Telnet Client
J TFIP Client
ruleze direct sub windows. Astfel, poli incerca Fi multe instru- n Windows Hypervisor Platf orm
mente in line de comande, trucuri Si hack-uri pentru Linux sub n Windows ldentity Foundation 3.5
Windows. Poli gasi pe net o mullime de resurse cu instructiuni +,E Windows Powershell 2.0

detaliate, de unde poli prelua cu copy/paste comenzile pe care


rn Windows Process Aciivation Servi(e
n Windows Projected File System (Beta)
le poli intrcduce dupd aceeain consola WSL.
Sub WSL, poli instala, de asemenea, versiuni noi ale unor
Eu@@
n Windows TIFF lFilt€r
programe open Source precum Firefox, Chromium (variante E work Fo1ders Client
open source a lui Google Chrome care este mai pulin legate de
serviciile Google) sau programul de editare foto Gimp, fara ca
Activeazi,lrrindows Subsystem for Linux" in "Windo$ts
Eeatur$" Fi r€porneFte computerul,
aceste programe sI ,,polueze" sistemul Windovrs cu fiqierele
programelor, intrerile in seqiunea de boot sau in profilurile de
utilizator O precondilie pentru WSL este rularea unei versiuni Ubuntu 18.04
CamnlalGrcup Limited . *l*l'
de Windows pe 64de biti $i cel putin update-ul vog dintoamna Deschide
MicrGoft Store
trecute.
E- fi caute "Ubuntu
18.oC acolo.
Activeazi WSL gi instaleaztr Ubuntu Pi dic pe ,,Install".
Activeaze WSL tastand "windows features" in campul de ceuta-
re Windows Search. Apoi, fe cuc pe Jirrn Windows features on
or off' de unde selectezi "Windows Subsystem for Linux". S-ar
putea str fie necesar sd rebootezi PC-ul. Dupd aceea, cauti in
Microsoft Store dupa ,ubuntu" gi selecteaze .Ubuntu 18.04"
pentru instalare. Dupe ce descercarea s-a finalizat, fi
clic pe
pentru a finaliza instalarea.
"Start'
Ti seva cere apoi str creezi un cont nou pentru sistemul teu
Linul Introdu un nou nume de utilizator qi o parolacare trebu-
ie se fie diferite de cele ale contului teu de Windows. Ca prim
pas, ruleaztr cele doue comenzi,,sudo apt update' li,,sudo apt -y
Pornelte noul tiu siEt€m Ubuntu 9i creeaz a un nou utilizator au
upgrade' pentru a updata Ubuntu. Dupa pornire, te vei afla in parolS, ca prim pas.
promptul liniei de comandd Bash a sistemului WSL Ubuntu.
Poli rula majoritatea comenzilor Linux gi poti instala noi Versiuni Linux suportate pentru WSL
aplicalii cu,sudo apt install.numele aplicaliei,. MiGosoft ofere urmitoarele cinci distdbutii Linu& care pot fi
descircate direct din Storle.
folose$te aplicatii grafice cormttrlll
Instaleazi instrumentul Xming cu set5rile implicite in Sist de bazl pt. WSL pemite
Irhmtu ra.o6 sr^rw.ubrmtucom linie de corDandS
Windows, astf€l inc6t programele cu interfala grafic,e din Linux
sa poata rula $i ele. Avertismentul lui windows Firewall de Ia op€nsusEr.apa2 opensuseirg Y#i,'i"*f"tfr"f8itti
prima pornire poate fi inchis cu un clic pe Sllow access". In Una dhtr€ cele mai bine
fereastra WSL, tasteaze .,echo export DISPLAY=:o>> .bashrc". Dcbian 9 wv,vr.debiarlorB dezvoltate $i \'echi distribulii

Comandava adeuga instructiunea Ia configuratia Bash pentru Kari wrwrGriors Ylii!"'lfnd;!"tot"ti:f'


a afiga programe grafice prin Xming. inchide fereastra WSL si
versiunea Server a sjstemului
deschide una noue. Pentru test, instaleaze browserul Hf*Y" wwwsuse.mm
Chromium cu ,,sudo apt-get install chromium-browser' $i
pornegte-l apoi cu ,.chromium-browser" (Xming trebuie se
ruleze penfu asta). La fel poti instala alte aplicalii grafice,
precum Gimp. Pentru instalare, folose$e comanda ,,sudo apt
instatl firefod' Fi ,,firefox' pentru a-l porni (inlocuieste firefox
cu gimp). Dar nu toate programele functioneaze. in aplicaliile
Linu& vei gesi drive-ul teu Windows cu calea ,/mnt/c/". in linia
de comanda, comute cu ,,cd /mnt./C'. in aplicaliile grafice, fd clic
pe,,Filesytem', apoi pe,mnt" Si,,C'. DacI wei doar sA faci diverse
Cu subsistemul Windows pentru Linux, este ugor de setat
experimente cu Limrx sub Windows in loc sa lucrezi productiv versiunea Ubuntu a Eirefox sub Windows ro.
este bine de gtiut ce ai nbertatea se faci asta.I

CH1P < 2018. 09


. 2l
i .i:r

-l rr;iii/ .

fffirr*'H
:j-
':lvi
:::t-
fiir Enstetqer

:848# L-r' .,- (l

::t jflllet],it:]:
Molik al6
Ir*elnat
::":,"1"*
Erennen

ri

r. rir ' i:ri


-ri}-' t+- .,rr'ir.d
^l;;F
Iitemet-Ticts -x-.i-- ^,- "

.:=. gg[:$;;rrir=*

gl@li fi__=_; 1...;,,-,.

ffi;,ffi1m1"ffr:a',,;
-.'--
'J*:ll"11 -.;
ej ,r#i#n t_I

22> os ' 2018 ' arllP


40 dC ANi iN VIITOR

Web-uldevineo
putere economici
2()0() - 2006
CHIP are +o de ani. Sirbitorim jubileul cu un serial grandios,in care
facem o retrospectivi a patru decenii de istorie a tehnologiei
gi aruncim gi o privire in viitor!

oul secol a inceput cu sperante. Mai ales c[ mult discu-


tata probleme Y2K nu a avut loc. Dar entuziamul nu
avea se dureze prea mult, pentru ca la lnceputul anului
2ooo a venit un alt crash - cel bursier. Bula Dotcom s-a spart.
Multe companii din noua economie bazate pe tehnologie au cla-
cat, investitorii au pierdut miliarde de dolari. Dar depresia nu a Musik-Portale
durat prea mult gi au aperut noi modele de business bazate pe noch kein Hit
web. Un model funclional (temporar) au fost companii]e de in-
chiriere de filme care fimiteau DvD-uri prin pogte acase h uti-
lizatori - unele dintre ele operau biblioteci de filme convenlio-
,! nale Si gi-au aretat adevaratul potentiat in
abordarea
int€rnetului. CHIP testeaze aceste servicii, trimite sute de
;!
E DVD-uri incognito timp de mai multe septemani. evalueaze Das Kino
oferte, dezvoltare gi conditii. ln scurt timp aveau se apare fi ser- kommt per Post
viciile de descercare de muzica; din perspectiva prezentului
sunt un egec. Repertoriu slab, figiere cu proteqie la copiere ca-
E re poate sunt compatibile cu playerele MP3 uzuale sau poate ce
nu. SA nu mai vorbim de preturi. Apple a aretat lumii cum se fa-
ce asta corect, cu al sau iTi.lnes Store, care funclioneaze perfect
.c cu iPod-urile. O revolutie, chiar daca, in retrospective, este doar
!
un pas intermediar pana la abonamentele fixe de gen Spotify.
.E La fel cum primii expeditori de DVD-uri n-au fost decat un pas
E inilid cetre Netfli& liderul actual aI industriei care Si a inceput
business-iul tot prin inchirierea de DvD-uri prin pogte. DvD-urile erau dislronibile pentruindfrier: gi serviciile
I muzicale oferraupdmele descirclritnzoo& CHIP atest t
in cele mai mici detalii toate aceste s€rvicii.

firv"8f,"".",;sPll]-
Se sllarge bula Dotcom RoguesWar
in martie 2ooo, pr€lul aqiunilor Retea de socializare care este mediul cel mai bun
multor companii din noua econo- DacI Eti cineva, ai un profl pe pentru video HD: Blu-ray sau
mie s-au prlbugit - investitorii au Myspace. Se naste prima cDmunita- HD DVD? Blu-Ray a ca.gtiaat
pierdut miliade de dolad. te web globalt cursa ln final abia in 2oo8.

Muzicl portabilll wi-Eigatuit


in octombrie 2ool Ia New York Cafenelele Starbucks se dovedesc a
Apple prezinte un player digital de fi pionieriai hmn digitale $i ofera
muzice numit iPod, in cadrul unui hotspot-uri gratuite ln localurile lor
dilcus keynote r€lativ mic din SUA

CHIP<2or8<09 <23
4@
Jagen
die GroBen
Germania
ajungepeweb
La inceputul anilor zooo, nemlii au ajuns
online - CHIP ajuth Ia alegerea tarifelor dar
aruncl gi priviri in viitor Mit dem Handy
rns lnternet
prea scump'. Aceasta era opinia generali Ia ince-
"Intemetul este
putul noului mileniu gi nu em complet gregiti Navigarea pe web
se calcula inilial ln minute. CHIP recalculeaz* c4tiBdtorul testu-
Iui, Planet InterkorL costa roo de merci pe luntr pentru aproxima-
tiv doue ore de internet pe zi - dar la asta se adtrugau $i costurile
serviciilor telefonice sau ale servicii.lor de conectivitate ISDN, o
consolare
"superfast
DSL'(max 768 KB/s)este disponibil la un
cost minim lunar al conexiunii de roo de m5rci, Ia care se adaugi
ffiI[ffig
un tarifde date - gi un timp de agteptare de aproape un an. Pentru
a obline mai rapid intemet navigare mobile via conexiuni WAP
Deja in martie 2ooo, CHIP anunle startul revolutiei internetului
mobil introduce telefonia mobili online si ofere link-uri cdtre cele
mai bune site-uri wAP

Teama de hackeri
I Cyberspace inseamne $i crimi- american, Bill Clinton, discute
nali cibernetici Apar atacuri cu Fefii celor mai importante
I Cyber-Terror
.dn l.ltrh l.{m tr.d..
rln d.
schreckt
Em
auf
hrhar 6aekB
ar.6. hhm lnd pe scari large pe web impotri- companii de IT, ministrul fede-
(1, rn.itw..a,I*A'd*r..av.r[hd.m,
va site-urile de e-commerce,
motoalelor de ceutale qi porta-
ral de Interne german, Otto
Schily avertizeazd ce astfel de
I
J lurilor de banldng. Multe sunt
paralizate zile intregi din cauza
atacuri nu sunt simplejocuri
tehnice:,Iehnologia pentru
H atacurilor DDOS. Asta necesita securitatea informatiei este o

V politici care sa sugereze Ia ni- chestiune cheie pentru orice

- ffiXffil'il,
l*:x*:iilg- r*l;:.:*:- I
vel international cum trebuie
abordate atacurile hackerilor
FBI $i BKA incearce se-i areste-
ze pe criminali. Pre$edintele
economie nationaE modemi.
Statul gi economia trebuie se
pune capet atacurilor asupra
vielii noastre comerciale'.

Browser Open Sourcr


You@[!
ln plin monopol aI lui Microsoft VoIP Video - urmitoarea chestie
pe piata browserelot Eirefox c6* Telefonia prin intemet devine Clipuri pixelate cu imagini tremurate. Ceea ce pe-
tigl rapid de partea sa un milion o altemativtr bune h tadfele r€a superfluu la inceput, in 2006, este astizi cel
d€ utilizatori mari ale telefoniei fixe. mai important portal video, marca Google.

2no5
Atlas digital Apple+Intel=love
coogle deja pEnuie$te in avans in ter- Apple renuntd se mar echipeze
meni de internet mobil $i lanseazl un computerele sale cu prccesoa-
serviciu de hE4i digitale - astizi, princi- rc IBM, lncepand cu iunie 2006,
pala parte a Androld-ului. trecand pe cipudle produse de
Intel.
Co::,gle maps
24> 09,2or8 ' CHIP
+o de Ani IN VIITOR

PhiI
Zimmermann
Griptografie
pentru-to[i €

Cand Phil Zimmermann qia pus programul de criptare Pretty E


Good Privacy (PGP) pe Usenet in 199r, s-au intampht doui 3

lucruri surprinzetoare. Programul seu, cu licenle gratuite Fi cod


open source, a devenit un succes international chiar gi cAnd el a
vrut se-i limiteze respdndirea numai la SUA Iar, in loc se apere
pe altii de represiunea statului, s-a trezit pe cap cu Vama ameri- t
cane. La acel moment, criptografia puternica cddea sub inci- E
denla unor restrictii de export pentru arme de rezboi Propaga- I

rea PGP peste internet gi toate frontierele nalionale ar fi putut
avea consecinte drastice, in special intr-o vreme cand se purtau
Profil
disculii aprinse despre folosirea civili a criptErii gi despre back-
*t2th Eebruaty t9s4
doors in produsele de criptare. Una dintre ironiile istoriei PGP
este ca Zimmermann vede doar un mediu limitat pentru pro- ln Camden, SUA ca Philip R. zimmetmann
tectia impotdva supravegherii totale care a devenit astezi. ,9?8 Licen$iqtln Infomaticd, Univ- Florido
Bezistenta din partea grupurilor politice este necesare pentru
Analist pentru Nuclear Weapons Ereeze
1980
ca ceva sI se fac, in termeni de libertate: ,yiitorul pe care il
Compoign o.nd P rogrammers
vrem pentru noi este viitorul pe care ar trebui se-l cream
impreuni'. lunie 1991 A publicat PGP in Usenet
Iar app-urile complexe de criptografie nu apartin acestui Eebruarie tgg3 vamo SUA investigheazd
viitor, ci chat-uri, apeluri VoIP gi apelurivideo criptate automat posibile violdri ale restrictiilor de exportin care
$i ugor de folosit. Criptografia pentru toti inseamne $i cI toate ar fi implicot zimmemann
Iumea trebuie se poata sa o foloseasce in siguranle $i nici tggo Guvernul SUA renunta la caz,
e-mail-ul $i nici PGP-ul nu sunt potrivite pentru asta, dupa cum zimmemann fondeozd PGP Inc.
arata cea mai recente brege de securitate Efail. Dar asta nu prea
il deranjeazl pe Zimmermann; astezi el nu prea mai folosegte 2oo2 PGP Corp. cumpdrd PGP Inc.
PGP pentru e-mail $i se bazeaza pe programe de mesagerie deo-
Zimmetmann devine consultont
sebit de securizate. 2oo4 Dezvoltd protocolul ZRTP pen|.Ju V1IP
securizate, de ex. Silent Phone qi zfone
2o1o Symantec cumpdrd PGP Corp,
Zimmemann pleacd
2ot2 Zimmemonn porne$te Silent circle
2ot4 Lansoreo Blackphone )vith Silent OS
mutdln Olanda, profesor de
"Dacdintimitatea este 2016 Se
criptogrofie la Universitatea Tehnicd Delft

criminalizatd, atunci numai 2ot8 Este descopetitA breto de securitate EFail


1n prodrcele PGP
criminalii v or av eq intimitate"
CHIP . 2or8 < 09 .2i
4@
EIIIF

Masininoi,
cuvoltaj in cregtere
Electromobilitatea redefinegte magina. Tehnologia, utilizarea, identitatea - toate utile,
ceea ce obisnuia sd fii o maqind, este acum regAndit. Nu se poate dtfel.
E
E
e este o maginS? Acum vorbim despre vehicule autono' integrate in societate printr-o multitudine de reguli scrise gi ne- g
me, motoare electrice gi sistemele electronice pentru ve- scrise, obiceiuri gi parlial practici hiper{ocalizate. Este un sim- E
hicule, update-uri obligatorii gi patch-uri pentru protec' bol de statut al cerui utilizare 9i semnificalie este strans legate;
1ia mediului. Dar exista un respuns simplu la aceaste intrebare de trendurile sociale, posibitte$le economice, constrangerile .q b
simpli: o magina este un vehicul controlat mecanic, folosit pen- ecologice $i necesitaule de mobititate in continue migcare. Dar *a
tru transportul persoanelor, propulsat de un motor cu combus- se nu uitam nici de rolul siu economic. in Germania, in zorz in- t(
tie ii alimentat de combustibili fosili, de obicei aflat in proprie- dustria auto locala a avut o cifri de afaceri de 426 de miliarde de
tatea privati a goferulul $i se pot adeuga mai multe acestei euro gi a angajat Szo.ooo de persoane. 77 procente din puterea
definitii cu iz academic mafina este gi un vehicul social. Este economice a Germaniei se datoreaze industriei auto. Toate as- E

26 o9 > zor8, CHIP


'
40 dC ANi iN VIITOR
tea inseamne o ma$ine. $i toate astea ar trebui se se schimbe
acum,

Electroni pentru milioane No-Power land


Ma$ina electrice este considerati un element important din La sfar$itul lui 2orz existau D.?oo de puncte de incrrcafe acccsi-
puzzle pentru traficul viitorului. Nu este doar prietenoase cu bile public, cu 4.?39 de coloare de incircare, dintre care lBo sunt
coloane de ingircare rapidi. Cu 85 de proent€, cea mai mare
mediul gi compatibili cu mega-trenduri globale precum urbani parte a infTastructurii de incircare este in sectorul privat-
zarea, schimberile demografice, conectivitatea gi mobilitatea in
schimbare,ci este gi o uriage schimbare pentru societate, econo-
mie Si stat aceast5 reimpachetare a intregului concept al auto-
mobilului Si al traficului. Acesta este un proces lent gi indelun-
gat chiar €i intr-o patrie a automobilului cum este Germania.
Potrivit planurilor guvernului federal pane in 2o3o fiecare a
doua inregistrare ar trebui sa fie a unei magini electrice. Avand
in vedere cifrele recente, pare un plan foarte optimist in ianua-
rie 2or8 erau inregistrate 53.86r de magini electrice $i 236.ao ma-
gini hibride.
O schimbare radicati a mobihte$i este de urgenla necesare
aici. Energia fosili ca Ei combustibil esenlial devine din ce in ce
mai scumpl, iar presiunea de a reduce poluarea devine tot mai
mare. Numerul de ma$ini in cregtere rapidlin intreaga lume es-
te un uriag obstacol in calea reducerii traficului, in special pe
pielele cu cregtere rapide din China g India. La fel ca giin Euro-
pa, conceptele tradilionale de trafic sunt impinse Ia Iimite in
aceste teri. Maginile nu faciliteaza progresul, ci il impiedicl.
Traficul de mAine nu trebuie sa fie doar prietenos cu mediul gi
cu oamenii ci sA fie adaptat Fi [a noile cerinle ale unei populali.i Mai puline emisii de COz gralie motorului electric
urbane in cregtere $i imbetranita. Dar magina viitorului nu va Iati emisiile dioxid de carbon ale unui VW Golf p€ tntreaga sa
de
fi, probabil, propulsat electric Si controhta electronic, ci va fi o durati de viali, indusiv vehicul, baterie
Ei
productia pi folosirea
componente a societeui digitale care este in relea cu alte ma- combustibilului. Potential de economii uriafe, dar nu absolute.

Fini ti cu Iumea exterioare. Se vorbe$te despre o ,,noua inventa- Maginl conventionau


re a matinii" gi despre un ,moment de cotiturl in tehnologie".
Practic, toate elementele constante ale maginii gi situa$ei trafi
tr- I. 50-53 t

cului suntin prezent in vizorul cercetetorilor.

Alimentarea cu energie
Viitorul foarte frumos al e-mobilita$i depinde in prezent de ali-
il Modele recente cu propukie hihida

mentarea cu energie electricd a motoarelor. Existe mult exces


de energie electrica (toattr Germania ar putea conduce ma$ini
electrice). Dar stocarea energiei in ma$ina printr-o baterie este
-l+ E E-car cu energie too 96 regrnerabile

in cel mai optimist scenariu o solutie de urgenF: bateriile Ii-


tiu-ion au doar r-2 procente din densitatea energetice a unui re- I Productie, oDerare. .asare
I Productie d; babrii
zervor de benzini plin. Bateriile sunt grele, scumpe Fi rare. ,Ve- I Produciie de combusobili sau qenerare de elecrricitate
hiculele alimentate pur de Ia baterii", cum sunt numite intr-un
studiu promovat de Ministerul Federal pentru Economie Qi
Tehnologie, nu ar fi,,pe termen lungin pozilia de a oferi sufici-
ente puEre pentru operarea motoarelor electrice gi pentru
consumul aditional de la bord,la costuri rezonabile'. 9i este mai
bine sa nu agtepii avansuri revolutionare in capacitatea de sto-
care, prin tehnologii noi pentru baterii, precum bateriile de sti-
de, bateriile Redox Flow Si bateriile ieftine Silicon Air. Celulele
de combustibil ar fi o alternative, dar ele nu se bucura de o ac-
ceptare prea larg* sunt prea ineficiente, alimentarea cu hidro-
gen este dificiE, iar reteaua de distributie este prost gandite.
Dar mai ales pretul nu este delocbun:pentru viitorul previzibil,
sunt clar mai scumpe decat bateriile deja scumpe.
Cand te gandeqti la baterii, trebuie se te gande$ti Si ta statii
de incercare. Dace pe strezile din Germania chiar ar circula un
Plicide incircare pcntru inclrcar€ inductivi (aici de la BMWI ar
milion de magini electdce paie in 2o3o, atunci, potrivit calcule- put€a fi amplasate in locuri de parcare qi chiar pe autostr€zi.
Ior DLS, trebuie se fie 35.ooo de puncte de incdrcare publice gi -
CHIP < 2or8 < os <27
40 dC ANi iN VIITOR
tea inseamna o magintr. $i toate astea ar trebui se se schimbe
acum.

Electroni pentru milioane No-Power land


Magina electrice este considerate un element important din La sferiitul lui zolz existau 1o.zoo de puncte de incircare accesi-
puzzle pentru traficul viitorului. Nu este doar prietenoase cu bile public, cu 4,739 de coloane de inclrczre, dintre carc 5Bo sunt
coloane de ,nclrcare rapidl. Cu 85 de prrcente, cra mai mare
mediul $i compatibiE cu mega-trenduri globale precum urbani parte a infrastructurii de lncirrcare este ln sectorul pdvat.
zarea, schimberile demografice, conectivitatea Si mobilitatea in
schimbare,ci este fi o uria$e scNmbare pentru societate, econo-
mie gi stat aceaste reimpachetare a intregului concept al auto-
mobilului gi al traficului. Acesta este un proces lent gi indelun-
gat chiar Si intr-o patrie a automobilului cum este Germania.
Potrivit planurilor guvernului federal pdni in 2o3o fiecare a
doua inregistrare ar trebui sa fie a unei ma$ini electrice. Avand
in vedere cifrele recente, pare un plan foarte optimist in ianua-
rie 2or8 erau inregistrate 53.86r de magini electrice $i 236.710 ma-
gini hibride.
O schimbare radicaE a mobilitelii este de urgenla necesara
aici. Energia fosiH ca qi combustibil esential devine din ce in ce
mai scumpe, iar presiunea de a reduce poluarea devine tot mai
mare. Numerul de magini in cre$tere rapida in intreaga lume es-
te un uria$ obstacol in calea reducerii traficului, in special pe
pielele cu creftere rapidtr din China gi India. La fel ca giin Euro-
pa, conceptele tradilionate de trafic sunt impinse Ia limitd in
aceste tari. Maginile nu faciliteaze progresul, ci il impiedice.
Traficul de mAine nu trebuie sa fie doar prietenos cu mediul $i
cu oamenii, ci si fie adaptat $ la noile cerinte ale unei populalii Mai putine emisii de COz gratie motorului electric
urbane in cre$tere Si imbetranita. Dar magina viitorului nu va Iattr emisiile de dioxid de carbon de unui VIII Golf I,c intreaga sa
fi, probabit, proputsat electric ai controhte electronic, ci va fi o duatede viatl inclusiv vehicul, baterie fi produ4ia gi folosirea
combustibilului. Potential de economii uriafe, dar nu absolute.
componente a societilii digitale care este in relea cu alte ma-
ni gi cu lumea exterioare. Se vorbe$te despre o ,,noue inventa- Matinl convet4ionali
re a maginii" gi despre un
"moment de cotiture in tehnologie".
Practic, toate elementele constante ale ma$inii $i situatiei trafi-
I: 50-5:t t

cului suntin prezent in vizorul cercetetorilor.


I{odele recente cu Eopulsle hibddtr

Alimentarea cu energie
Viitorul foarte frumos al e-mobilit5tii depindein prezent de ali
mentarea cu energie electrictr a motoarelor. Existe mult exces E-Car cu energie roo % regenerablle
de energie electrici (toate Germania ar putea conduce magini
electrice). Dar stocarea energiei in magine printr-o baterie este
in cel mai optimist scenariu o solutie de urgenla: bateriile Ii
tiu-ion au doar r-2 procente din densitatea energetice a unui re- I Productie. oDerare, casare
I Productie d; baterii
zervor de benzina pUn. Bateriile sunt grele, scumpe gi rare. ,Ve- I Productie de combustibili sau eenerare de el€ct ricitate
utilizare
hiculele alimentate pur de Ia baterii", cum sunt numite intr-un T'l

studiu promovat de Ministerul Federal pentru Economie Si


-
Tehnologie, nu ar fi,,pe termen lungin pozilia de a oferi sufici.
enta putere pentru operarea motoarelor electrice $i pentru
consumul aditional de labord,la costuri rezonabild.9i este mai
bine se nu a$tepti avansuri revolutionare in capacitatea de sto-
care, prin tehnologii noi pentru baterii, precum bateriile de sti-
cE, bateriile Redox Flow Fi bateriile ieftine Silicon Air. Celulele
de combustibil ar fi o alternative, dar ele nu se bucurd de o ac-
ceptare prea larg* sunt prea ineficiente, alimentarea cu hidro-
gen este dific e, iar releaua de distributie este prost gandite.
Dar mai ales prelul nu este deloc bun: pentru viitorul previzibil,
sunt clar mai scumpe decat bateriile deja scumpe.
Cand te gande$ti la baterii, trebuie sa te gandeqti qi la statii
de incercare. Dactr pe strezile din Germania chiar ar circula un
PHci de incarcare p€ntru incercare inductivi (aici de la BMw) ar
rnilion de magini electrice pahl in 2o3o, atunci, potrivit calcule- putea fi amplasate in locuri de parcare si chiar pe autostrizi.
Ior DLS, trebuie se fie 35.ooo de puncte de incercare publice $i .

cHIP<2018<09 <2?
4S semlpublice amplasate $i alte 2.oo de puncte aditionale pentru
traficul pe distante lungi. In acest caz, chiar gi noile tehnologii
se schimbE un pic. Chiar daca pind la acea datl autonomia
cre$te cu 50 de procente, nevoia de putere Ia statiile de incerca-
Cinci niveluri de electrificare
re prin efecte de relea se reduce cu doar vprocente. Dar o creg-
intr: maginile cu combustie gi cele electrice existi niveluri mo'
tere cu zece procente a opliunilor de incercare la domiciliile pri'
toare el€ctrice auxiliare, gemt?toare tEntru recuperaDea ener'
giel rnotoare pur electrice, cu gi fare baterii trinctucabile. Asta vate ar pdtea reduce nevoia de stalii publice cu 20 de procente.
Grciliteazi o noul multitudine de tipuri de vehicule. Ca intotdeauna: este nevoie urgenta de mai multe statii de in-
cercare.
*-lecffificaE---> in tocul unei statii fixe de incercare cu cabluri de incercare,
bateriile de ma$ina mai mici ar putea fi incdrcate gi prin induc-

@@@@ lie pe locurile de parcare dotate cu pleci deincdrcare sau pe au-


tostrazi speciale, chiar in timpul mersului. Asta ar simplifica
alimentarea fluidd cu energie electrica 9i ar reprezenta un cost
gigantic. Dar toata abordarea bazate pe baterii are o problema
economic* o treime din valoarea adiugate a viitoarelor ma$ini
electrice rezida in stocarea de energie, iar bateriile qi materiile
prime din care sunt realizate sunt materiale rare qi scumpe, ca-
re, din cauza investiliilor iniliale mai mari, nu sunt produse lo-
cal, ci importate din Asia. Expertul in e'mobilitate Alois Knoll
numegte asta o
"eroare
istoric in interviul pe care ni I-a acor-
dat (vezi dreapta), Cumpdrarea unei componente esenliale ar
putea deveni o ameninlare pentru o industrie auto germane
sHbite. Dar existe un argument interesat pentru fiecare bate-
Complet Plug-i!l
hibrida hibride rie masa e-maginilor ca o baterie virtuaE giganticd! ,Ma9inile

I
I3 I-E I-3 H3 hI
Motor cu combustie ETmnsmisie
IBatede I Electronice puterc
Ecenerator E Motor electric
in repaus ar putea fi participanli activi pe o piat5 a energiei cu
preturi dinamice $i ar putea stabiliza releaua energetic afir-
me un studiu TUM. Astfel, clediriie pentru parcare s-ar trans-
formain,actori importanli pe piala energetica qi buffere virtu-
ale mari pentru varfurile de necesar de alimentare".
Un mix de diferite propulsii 9i metode de stocare a energiei
136 CP pe osia din spate
este cel mai probabil se predomine in viitorul previzibil. Chiar
GKN a pr€zentat o osie electrictr integratl eTi,vinsterx la IAA
my: un sistem complet de pmpulsie cu eficienl5 lmbunit4ite dacd nu ar fi deloc necesar in situalia normall de trafic: 80%
pentru hibride gi alte vehicule electrice, intr-ur format compact. dintre germani nu conduc mai mult de 40 de kilometri p€ zi.
Distanla tipice este de ro kilometri.

O chestiune de propulsie
Cu toate ce electro-mobilitatea este mult mai mult decat doar o
magine cu motor electric, chestiunea se referd Ia propulsia viza-
ta: pur electrica, ca hibridintre cea prin combustie 9i un motor
electric sau ca magina pe combustie cu suport electric pentru o
pornire accelerata, putere maximtr sporite 9i recuperare de
energie in timput franerii? Cu cat este mai electric vehiculul, cu
atat mai compacte poate fi proiectat sistemul de propulsie.
Astfel, in cazul electro-propulsiei este importanta trecerea de la e
complexitatea mecanica la electronice complexe. Asta permite E
o integrare mai mare a sistemului de propulsie. Astfel, vendorii
auto Bosch s,i GKN lucreaze Ia o unitate care include motor, cu- ts
tie de viteze, diferenliale li alte componente' Nu este doar prie- $
tenos cu produclia (9i o ameninlare pentru vendorii convenlio'
nali) ci $i simplifica controlul mai precis al maginii' ceea ce este
important pentru vehicule din ce in ce mai controlate electro' v.
nic Si digital. in felul acesta, cuplul fiecerei roli a mafinii este
controlat individual prin aga'numita Torque Vectoring. Aceasta I
t
tehnologie, folosite pane acum mai ales in maginile scumpe, .E
imbuneteF$te senzatia pe carte ti-o di vehiculul qi securitatea
in manevrele rapide, spore$te agilitatea la viteze mici gi poate fi 2
folosita pentru un control mult mai rafinat al vehiculelor auto- E
nome. a

28, 09>2or8'cHIP
40 dE ANi iN VIITOR

Electronicele on-board ca sistem nervos central


Digitalizarea ma$inii reprezinte un salt in complexitate al elec-
tronicelor on-board. Cele mai recente magini pe combustie sunt
gi ele vehicule electronice de mult timp, dar in vehiculele elec-
INTERVIU

a
trice electronica devine un sistem neruos central care integrea-
za toate elementele. Asta deschide o intreage lume noua a opti-
unilor de optimizare. Magina devine o relea de senzori care
,,Asculti cuvantul"
Alois lhotl eite profesor de IA in robotice Si sis-
analizeazd imprejurimile la fel cum se analizeaze pe sine. Este teme integrate ta Tlnd d initiator al proicctutui
un mic Internet of Things care este conectat la marele Internet de ctrcttare ,,Providentia" pentru cimpul de
of Things pentru un [afic inteligent. testa$ digitd Autobahn A9.
Ma$inile electrice, ca magini de procesare de date, sunt gi o
exista o in viitor? nica Si mai variate comunica-
. interfale intre lumea digitaE gi cea fizice, intre utilizator $i in- 'Va "ma$intr"
Evident, dar mult mai divizattr rea dintre maSini Si oameni Dar
frastructure, dar din pecate gi o magina care risca vieu ome-
decat cea sub proprietate priva- apare intrebarea: Cum ii spun
negti gi poate strica sisteme complexe de trafic. Crearea unor
tii. Trebuie sa aiba mai mult ma$inii? Este vorba de instrui-
sisteme de bord securizate gi robuste Si conectivitatea lor la re-
timp de folosLe $i mai pu$ne rca lor in forme umane $i de
lele complexe este o uriaSa provocar€ pentru industria auto, mentenanlt Ar putea oferi mai putin efort pentru util.iza-
pentru companiile de software gi pentru planificarea digitaH a servicii adilionale pletite. Va fi tori, de actiuni corective ce pot
traficului. Bregele de securitate descoperite in prezent arate ce integratiia mediul de pladfr- surveni oric6ld, adici sd ai
maFina trebuie luate in considerare urgent gi serios drept un carea $i optimizarea, care este ma$ini care nu vor ie$i din cu-
risc de securitate IT, care trebuie securizat ca parte a infras- caracterizat in principal de vantul tdu. Nu suntem departe
tructurii critice de mobilitate. tehnologiile IA Si va prinde de asta,
viate prin schimbul de date al
'Ma$ina devine cofoGer?
Industria mobi[te$i utilizatorilor sei. Chiar gi cand vehiculele vor
, Iar natina inseti? zburda complet independent
Comutarea complexiteli mecanice intr-una digitala gi produc-
Distributia spatiului a devenit pe strazi vom comunica cu ele,
tia de motoare electrice puternic integrate reduc obstacolele mai fledbili gralie mecanicii ctar mai mult decat astazi Ca
initiale pentru startup-urile din domeniul mobilitdlii. in plus semaifi cativ simplifi cate. Eco- oameni vrem se determinem
fale de importanla in cr€ftere a vendorilor gi partenerilor IT, se nomic vorbind, maginile pot fi pauzele gi opririle pentru incar-
schimba $i echilibrul de puter€ din industria auto. Emfaza IT in construite cu diverse niveluri care. Vom negocia logic cu ma-
noua trecerc Ia mobilitate modifica competenlele esentiale, co- de confort Si in diverse dimensi- Sina intreaga rute care este
board barierele pentru intrarea pe piate gi schimbi regulile jo- uni care dizoha granitele din- confortabil, pentru noi. Planifi-
cului - scrie intr-un raport sponsorizat de stat privind rolul teh- tre clasele individuale de vehi- carea optimizate a rutelor cen-
nologiei informaliei qi a comunicirii in electro-mobilitate. Pane cule. in combinalie cu o tralizate - un subiect clasic al IA
acum, dace producatorii de ma$ini au construit o relea de va- autonomie sporittr, vom avea - dezlentui un enorm poten-
loare prin necesitSlile vendorilor qi producitorilor de accesorii
de-a face cu o lume noua gi tial gi va facilita ctrlitorii semni-
diferite, posibil cujucatori com- ficativ mai confortabile. Aces-
gi retelele lor de vanzerl acum tehnologia comunicerii intoarce
plet diferili pe viitoarele piete. tea nu sunt clar maginile
totul pe dos: "Importanta IT&C pentru dezvoltarea $i productia
Ce e rtru la goferii umad? autonome de acum, pe care ar
vehiculelor cre$te, iar standardele dominante $i retelele de bu- '
Cu cat devine mai inteligent trebui sa h tratem cu superiori-
siness sunt importate in sectorul automobilelor. Asta de na$te- sistemul cu atat mai multe tate. Probabil ca oamenii nu vor
re unei relele policentrice cu mai multe centre de decizie $i un poate face gi cu atat e mai mare cumptua astfel de ma$ini pur
echilibru de putere schimbat". Care ca sa zice, in curand compa- nivelul de libertate intem5 qi obediente, ci modele care vor fi
niile de software gi de date vor defini ce anume este o ma$ine, condi$i cu atat este mai puter- capabile de un dialog
cum se simte, ce poti face cu ea gi cum fun4ioneazS- Poate la
sfargitul dezvoltarii va fi un model de marketing in care bran-
durile auto gi producitorii de maSini vor doua lucruri indepen- Comunicare motocicleti-magini
dente - mergand pane h ideea de "car blank', care poate fi per- Scutul protectiv virtual de la Bosch arr€rtizeazl qoftrul naginii
despre apropierea rmui motocidist. Aceasti comunic4ie furtr€
sonalizate prin angajarea anumitor servicii de date conform
mafini ar trebui se ajute [e evitarea Eedrui d treilea
"aprcape
cerinlelor specifice pentru respectivul model aeident de motocidetl"

Trafic inteligent
Clar nu lipsegte nimic din viziuni.le despre viitor care prevdd un
uafic inteligent $i o disparitie a e-mobilitdlii. Sistemete de ghi-
dare a traficului care invale singure se adapteaze la cele mai re-
cente condilii de trafic, Ia comunicarea ma$ine-h-maSina intre
vehicule, la optimizarea algoritmictr a flotelor de vehicule gi a
rutelor de ceHtorie gi la un control din ce in ce mai fin al fluxu-
rilor de bunuri Si de persoane. Nu este clar cat de bine poate fi
controlat central un sistem atat de complsL Potentialul de op-
timizare a tmficului metropolitan este intotdeauna enorm. Da-
cA te implici in noile moduri d'e migcare gi cre$te eficienla algo-
ritmilor, atunci probabilitatea crescutl de reducere a volumului +

CHIP.2or8 < 09 <29


4@ de trafic ar putea fi simultan posibile. ,intre timp, numarul de
EUIF magini din orage a fost limitat $i nu sunt perspective de cre$te-
re. Pur qi simplu, nu a mai ramas spaliu pentru mai mult trafic
vehicular", spune expertul Alois Knoll. Potrivit acestuia, cere-
Un Beetle electric rea pentru un progres confortabil trebuie rezolvate de o alte
Toti producatorii de magini vor introduc.e modele elestrice ln manieri. ,,Solu1ia ar putea fi intre alte e-vehicule autonome de
urmttorii ani. Acest model mbust ar putea atenua frica de
schimbare qi maSinile electrice au creierc. dimensiuni gi capacititi foarte diferite, care si fie proiectate
special pentru cerinlele cotidiene din anumite zone ale ora$u-
lui gi Sa fie controlate de computere superioare'.
,uq.m simulat astfel de concepte, cu rezultate incurajatoare'.
De aceea, un trafic cu adevarat inteligent nu este o chestiune
pur tehnica sau digitale. Necesiti o regandire sociall gi indivi-
duall care inseamna mobilitate. $i care probabil ci,la fel ca gi in
ultimii 1oo de ani, nu va insemna: 3m o magine, deci sunt mo-
bil". In loc de asta, va cre$te presiunea pentru optimizarea mo-
biltalii personale in favoarea colectivului, spre exemplu pen-
tru partajarea maginilor private, folosirea in comun a taxiurilor
$i metode de impulsionare, cum ar fi acordarea priorita$i pen-
tru maginile pline pe drumurile aglomerate.9i dezvoltatorii
sistemelor de navigalie ar putea fi obligali sa sugereze nu doar
cel mai rapid, ci cel mai eficient traseu. Iar noile app-uri gi re-
guli, spre exemplu, ar putea crea stimulente pentru preluarea
de pasageri sau transportul de bunuri in c atoriile private. Cu
cat sunt mai pulinevehicule transportand mai multe lucruripe
rute mai scurte s-i mai puline, cu atat mai inteligent e traficul.

Proprietate partajate
Algorute Cerinlele individuale pentru mobilitate trebuie sa face un pas
Rutde idcale in inapoi in fala cerinlelor colective. Imaginea ma$inii proprii ca
traficarl complex cu garant at mob itelii a devenit fere speranle in fala unei urbani-
multi participanti
zariin cre$tere. Pand ln 2o5o,80 de procente dintre toli europe-
pot fi determinate
doar algoritmic. niiartrebui satreiascein zone suprapopulate (azi procentul es-
te de 74%). Spaliul locativ intre astfel in competitie directe cu
traficul mare consumator de spaliu. O mafine tipici din Ger-
mania ste 90 % din timp pe Iocul de parcare. Necesarul seu de
spaliu in modul repaus este de B metripatrati Fi paneh uo mp
in trafic urban - de zece ori cat un autobuz ugor aglomerat. De
asemenea, din 8o de procente din emisiile globale de carbon in
orage qi zonele metropolitane o cincime revine sectorului de
Trafic minor transport. Cu ma$ina ca ocupant de spatiu de parcare gi trans-
Vehiculde autonome, cum se vede din studiul Mercedes ,,$nart portand o singurd persoane, viitorul nu este sustenabil.
vision EQ for two" ar trebui si permiti un transport simultan Dar electro-mobilitatea nu este totuna cu electro-automo-
mai individual gi mai colectiv. bilitatea. La mobilitate, numerul de maqini trebuie redus. Pe de
alte parte, planificarea traficului gi a spatiilor locative ar putea
,e
deveni necesard, ceea ce va reduce traficul, Centre de oraqe fdrd
ma$ini, strazi mai mici, Iocuri de parcare mai puline, scutere
{
9.4

etectrice Ei biciclete cu motoare electrice vor inlocui magina ca E

vehicul dominantln multe scenarii urbane. Utilizarea alternati


vA gi modelele de proprietate capete prioritate. Expertut in digi-
tatizare Timo Daum descrie Jransformarea sectorului mobili
6!ii intr-un serviciu digital'intr-un articol revelator numit
,Magina in capitalismul digital", scris pentru fundalia Ro.
sa-Luxemburg.,Proprietatea individuale privatA a automobile-
lor cu propulsie fosiltr este rezolvate printr-o multitudine de
z
modele de proprietate Ei de utilizare, inclusiv carsharing, taxi,
g
transport public gi partajarea celetoriilor'.
Chiar dace este greu se-i spui adio maginii tate, ai la dispozi-
3
tie varietate de mijloace de transport de aceeas.i calitate, ce
o z
pot fi coordonate mai bine in beneficiul individului qi al colecti
vului. Trebuie doar se fii un pic mai mobil la interior. r a
.g

30' og > 2018 ' CHIP


+o de Ani iN vIIton

/i
Experienfa ascultdrii
Cipurile fac dispozitivele
de ascultare nu doar mai
compacte, gr4ie
I
I
algoritmilor inteligenti
ele pot face mai multe.

I-auzi!
Doar un minuscul microfon cu amplificator?
Glumegti? in cele mai recente aparate auditive
se ascunde multi tehnologie inteligenti.

n paratele auditive erau, de multS vreme. dispozitive foar-


f\te simple, care steteau dupe urechile purtetorilor $i nu
erau deloc foarte bune. Apoi a venit microcipul care a schim-
bat fundamental lumea pentru persoanele cu deficienle de
auz. Procesoarele moderne sunt minuscule $i necesita Si mai
pu$ne energie cainainte, a$a ce au la dispozitie o autonomie
sporitd a bateriel in pofida designutui din ce in ce mai com-
pact, varietatea functiilor cregte constant, cipurile devenind
tot mai eficiente.
Algoritmii elaborati de astezi filtreaztr in mod fiabil fee-
dback-urile enervante, suprime acdv zgomotele de fond, iar
inlelegerea vocii cre$te datorit microfoanelor direclionale,
iarpartenerii de dialog pot fi auziti distinct, chiardaclte afli
la o petrecere unde toata lumea vorbegte simultan. Aparate- E
le auditive high-tech se asiguri gi cd propria ta voce nu mai I
g
sune ciudat sau distorsionat. Mai mult, aparatele auditive cu
sD
Bluetooth exista de mult. Ele sunt conectate la telefonul mo-
bil sau latelevizor gi transmit semnale audio de la aceste dis-
pozitive direct in casca aparatului. Si toate acestea gratrie 5
I
unui cip.

CHIP<20t8<09 < 3l
4@-
EIIIF
FBHRER.com

WIR FINDEN IHR IDERLES ELEKTROR

Wie viele Sitzpl6tze ben6tigen Sie?

&r E
Wie hoch ist lhr Budget? !.. r.ri2 -r., C I

Unser 0ualitetsversPrechen

' ' . -i,, ''.taia :'.. :i : , r:rl'_: al j


ob sGdtiltzer oder F3rnlllenvan Lade.r..iorc., ieith\r'reie, unsere kunden stehen irei uas an lhr rdeales Aurc u u finden rsr?ine
50!nte6(niedli.h lrie Jrsere 8atrerien... b€i !ns grbt es alle ersr€ r stellel Als dieser c.uno wirh.ige E.E.h€ d'rftg Deseegen
ers(h:int beiuns d3s beste ist u.ser (!.d.nseBice bel allen
nformabcnen, dle m.n b.au(ht.
eedilrf ri!se. Wii Jrnden das ideale umdas,detsLe E eklroaulc tur sd Ergebnisoben es Elbt kehe kagen gerne iur5,e da.

Giseste masina
electriti potrivite
Electro-mobilitateavine. oferta de magini cu motoare electrice cregte rapid,
dar tehnologia ridicl noi intrebiri: afld rispunsuri de pe portalul nostru Efahrer.com

foarte depar- gie regenerabili din amestecurile de propulsie. Energia eoliani


f 1f, aginile electrice sunt scumpe gi nu ajung
l\/I te. Daci ince mai crezi aceaste aserliune din 2013, in- sau cea solatd au nevoie de capacitate buffer' iar acest buffer se
I-I ce ai ratat cele mai excitante nouteli din in- afle, intre alte locatii, gi in viitoarea ta ma$ine
dustria
"""-na
auto din uttimeledecade. Electrificarea traficului di
na$tere multor probleme noi.lar alternativa nu seintrevedein- EEahrer.com informeazl qi ajuti seleclia
c* pentru a se incadrain limita de emisii de CO2 de 95 de grame Colegii nogtri de la edilia germani a CHIP 9i releaua Burda-
per kilometru, producetodi trebuie se ofere deal-uri atractive' Forward pun Ia dispozilia cititorilor un interesant portal infor-
cu motoare pur electrice.sau cu suport electric (hibrizi plug in). mativ despre maginile electrice. Chiar dace acesta nu are decat
Motoarele clasice pe combustie au devenit mai scumpe. Aceas- versiune in limba germane, ni se pare interesant se va povestim
te dezvoltare este compatibile cu cantitatea in creqtere de ener- despre aceasti abordare, care, in viito! pe masure ce ma9inile

09 ' 2Or8 ' cHIP


32,
40 de Ani iuvuton

Un clic pentru un drive test


Configuratorul te ghideazl pas doriti. Dace n-ai mai condus o
cu pas prin criteriile de selectie maEin5 electricd, agteapte-te sa
pentru maqina corecta, care ai o adeveratd revelatie despre
satisface optim nevoile tale de cat de vechi $ demodate sunt
mobilitate. Totul poate incepe maqinile pe combustie. Puterea
doar cu un clic pe butonul,,Free [wate silentios gi instantaneu Pe bancul de teste
test drive', dupi care esti infor- de electro-motorii incante pe Vei gisi noi prezentlri, texte utile, acc€sorii ii rapoarte de test
mat despre deale i din apropie- toti cei care descopere maSinile sub News & Tests
rea locatiei tale care are magina electrice.

EMW 13S Citeste


intel'igent

& in categoria

-,&%
I(nowledge

& gise*i materi-

rl
ale explicative
care te pot
ajuta ieie o
sA
decizie de
cump6rare.

.1;*;;

*-,,
,, REICHWEITENRECHNER

electrice vor cepeta o pondere mai mare pe piate, ar putea avea


qi un echivalent in limba romAn6. Pentru moment, ins5, dace
stii limba germana,ili recomandem Efahrer.com, noul portal de Computerul calculeazd
electro-mobilitate de la BurdaForward. Veigesi toate informati- autonomia pe car€ o
poli obtine conducind
ile depretraficut electricin categoriile ,$tiri gi teste'gi ,,Cunoa9- E-TBNKSTELTENFINDER rapid, cu aerul
tere'. De asemena, "Gese$te statii e-gas" arate o harte a statiilor conditionat pornit
de inctrrcare din Germania qi din tarile vecine gi faciliteaze pla- .. ':;i ,t-
nificarea unor caletorii mai lungi fere probleme d€ alimentare. lo
Cu Efahrer.com-Car Configurator, se pot identifica ulor a'..
,1

modele cele mai potrivite pentru un utilizator, cu doar cateva 'a Statii de incercare
clicuri. Iar cum gesirea unui dealer care sa ofere un drive test cu a i . t't' Harta statiilor e-gas iti
modelul dorit poate fi destul de greoaie, portalul ofertr gi acest 'i
rfi a ."t
arati opliunile de incir-
serviciu. ' .,..
--
I .. care posibile, cu informa-
li o.. tii detdiate despre tipul
Chiar dace nu intenlionezi sI cumperi o magine electrica, f "t'--t
.,a- . .r,,
r', .-.^ lf:l:, de conector gi puter€a de
poli descoperi o mullime de ihformatii interesante in portalul t..-,",:9- r .. . .. ",a incircale.
Efahrer.com. Distraclie pHcute! r

CHIP < zor8 < 09 .33


TREND ' S EC U RITAT E ONLINE

[,,jb
*:+7&

Protectie maximi
pentrirbaniitei
Hackerii devin perfizi. Dar po$ se-qi continui tranzacliile bancare 9i cumpdrdturile
online in siguranqd, cu simple mdsuri de prevedere. CHIP iti aratd cum.

T n zjua de azi. cumpereturile online au devenit deja un loc ili vom areta cum sI protejezi dispozitivele impotriva unor ast-
comun gi tot mai multl lume opteaze pentru aceaste vari- fel de atacuri Si cum sa previi atacurile de phishing camuflate,
! pentru a-ti putea realiza in siSuranla tranzacliile bancare in
I anta de shopping. insi diversele studii ale companiilor pro-
ducltoare de software de securitate relevd o ratE destul de ridi- viitor $i pentru a putea face cumpereturi online ftrre teame. De
cati a $iminalitetii cibernetice, astfel incat in jur de ao de asemenea, anumite sfaturi se vor referi Ia proteclia conturilor
procente dintre cumperetorii online au fost Ia un moment dat tale bancare gi a cirlilor de credit, daca hackerii reuqesc, totu$i,
sd-ti petrundein cont. in final, tevom sfetui cum si geses.ti pro-
victime ale unei forme de atac. Un motiv pentru numirul rela-
filurile ascunse in magazine online 9i cum sd descoperi devre-
tiv mare de victime, potdvit experlilorin securitate, este faptul
me scurgerile de date.
ce atacurile hackerilor devin tot mai sofisticate. in afard de
malware imbunetelit, care se insinueazi pe computerele 9i
smartphone-urile victir4elor gi captureaze datele personale ale Prevenirea atacurilor bancare
utilizatorilor, mai sunt gi atacurile phishing sofisticate, cerora Milioanele de persoane care folosesc online banking reprezinte
uneori le cad pradtr chiar $i utilizatorii avansali. un uria! potenlial de atac pentru hackeri. Dar, cu seterile corec-

09 r 2or8 > cHIP


34,
SECURITATE ONLINE < TREND

te in sistem gi in browser, poti bloca cele mai frecvent folosite


metode ale hackerilor.

Securizeazi sistemele de operare ale dispozitivelor Reguli de securitate


Primul lucru de ficut este securizarea computerului ttru. Dace
acesta a fost infectat cu malware pentru prima oartr, atunci na-
pentrubanking
vigheaze cu atenlie, pentru ca atacatorii vor veni sa-!i capture- inainte de a deschide o sesiune the-Box. Pe smartphone,
ze datele. in acest scop, ei folosesc keylogger-e care citesc tot in- de banking online, fii atent: folosege app-urile b5ncilor
,Backup pt. computer Seteaze ,Eoloselte un manager de
putul de la tastaturA Si deci Si datele de login.
antivirugi pe fiecare computer parole Tasteaze datele de Io-
Asta este valabil nu doar pentru Pc-uri cu Windows, ci gi gin pentru banceintr-un ma-
si dispozitiv mobil. Mentine{e
pentru smartphone-uri cu Android qi iOS. Ca mdsura de pro- updatate !i instaleaze toate nager de parole gen LastPass.
tectie, instaleaze toate update-urile de securitate ale produce- update-u le de securitate Dace banca nu ofeli deja pro-
torului. ln cazul dispozitivelor iOS, egti deja pre-protejat. Dis- importante. priile token-uri de securitate.
pozitivele cuWindows giiOS aunevoie de o proteclie antivirus > Eoloseste sof tware-u] corect >Seteazi limite Seteazi o limi-
adilionali. In cazul smartphone-urilor cu Android, i1i reco- Cea maibuni optiune e un tA pentru tranzactiile online.

mandem se nu instalezi niciun app provenit dintr-o sursi du- browser secudzat pe un PC Majoritatea bincilor suporte
Windows, precum Browser-in- aceastd funqie.
bioase. Pentru a exclude aceasta categorie, dezactiveaza op!i-
unea "Allow installation of apps from unknown sources" din
setirile Android.

Eoloseqte sof tware securizat


1n pofida protec[iei antivirus instalate, atacatorii pot exploata thL..! Ailil.
vulnerab itelile din browser gi captura datele acolo. Dar exis-
ta o solulie utila qi sigure pentru aceaste problemi sub Win-
dows: un browser virtual. Browser-in-the-Box ruleaze com-
plet separat de restul sistemului. Avantaje: softul poate reseta
browserul la seterile din fabrice la fiecare pornire, dacl ii ceri
asta. Viru$ii nu prind ridacini. Pentru resetare, deschide me-
niul Options din Systray inainte de a porni browserul gi selec-
teaze "Reset Browser in the Box". Dezavantaje: aplicatia este
gurmandi cu resursele $i poate incetini mai ales computerele
mai vechi.
Alternativ, poli folosi Si un browser normal, precum Fire-
fox sau Chrome, dace acesta este actualizat! $i trebuie sa insta-
lezi viitoarele update-uri foarte rapid. Sub iOS $i Android, poti
folosi app-ul de la banca ta sau, eventual un app de multi-ban-
king. Acestea sunt protejate de parole aditionale.
Banking securizat
Apiiri-te de atacurile de phishing profesioniste Pe desktoP I'
Chiar gi cei initiali in a.[e computerelor pot cadea prade unui mai intii verilici certifi-
atac de phishing bine gandit, chiar dace qiau securizat dispozi- catul ti logheazt-te in-
tivele impotriva atacurilor malware - atacatorii sunt foarte pro- tr-un manager de parole.
fesionali Erorile de tastare gi logo-urile gre$ite nu se maiintam- Folosef te app-ul bincii
pl6 de mult in cadrul serviciilor de relali cu clienlii. Un mesaj Pe telefon 2
fals poate fi recunoscut cel mult dupe lipsa unei formule de sa-
lut familiare, inse astfel de erori se pot intdmpla si la providerii
seriogi. in caz ci ai vreun dubiu, nu face clic pe niciun tink din- Un indiciu ci un
tr-un e-mail a[ cerui expeditor nu !i-e cunoscut. in cel ma riu mesaj e-mail ar
putea fi phishing
caz, un astfel de link poate duce la o copie (perfectd) a site-ului
ar fi lipsa salutulul
tdu de banking. Daca i$ introduci datele de login acolo, infor- ln caz de dubiu,
I
E malia este transmisi direct la hackeri. in sectiunea ,,ldentificd verifica link-ul
e
site-urile sigure", poti citi mai multe despre cum ar trebui se dhmesaj
d arate un site sigur
E
Folosirea unui manager de parole precum LastPass poate fi !@ uErc t
un remediu in acest caz. Programul identifice URl-urile false gi
ir as a
,"-f
sesirv ben€h lnd .@un1 rtl t€ rempcr.dly loded dt
blocheaza trimiterea datelor de login catre acestea. Dar multe
benci ofera proteqie suplimentare sub forma unor token-uri
de securitate cu care poli introiiuce coduri unice pentru logare.
3 Protectia prin managere de parole este recomandabile gi dacd +

j cere < 2or8 < 09 . 35


I
TREND > SECURITATE ONLINE

folosegti Browser-in-the-Box. Parolele sunt disponibile 9i pe


smartphone-uI teu prin sincronizarea app-urilor.

Reguli de securitate Configureazl optim setirile bancare


Pentru cazul improbabil ci atacatorii tot oblin acces la datele
pentru shopping tale bancare, existe un mecanism de proteclie final pe care il
Criminalii online incearce se-!i ContacteazS-Ii banca pentru a poli activa. Multe bAnci ofera opliunea de a seta limite de dis-
acceseze informatiile de plata afla detalii. ponibilitate gi de tranzaclionare. Cu astfel de functii, poti evita
folosind phishing $i site-uri > Eolose$te sisteme a.lternati-
golirea cufirului de catre gangsterii cibernetici. Seteaze aceste
false. Poli evita asta daca res- ve inainte de a folosi cardul de
limite cAt mai jos posibil. $i inci un sfat simplu: verificd-1i con-
pecti urmatoarele reguli: credit sau numerul de client.
, Eii atent la avertismente pleteste p n PayPal sau Ama-
tul zilnic. in caz de urgenta, poli reacliona rapid la aparitia unor
debite frauduloase.
certificatele invalide sau o zon Pay daca este posibil. Ast-
inscriplie lipsi pe site-ul unui fel, devine mai dificil pentru
dealernu trebuie ignorate. Nu atacatori sa-!i afle informatiile
personale.
Gumpirionline
cumpira nimic de acolo.
>ActiveazA protectia cardului >Creeazi un e-mail suplirnen- firi si-fi faci griji
Majoritatea companiilor de tarpentrulD $i magazinele online aparent respectabile pot fi capcane pen-
carduri au opliuni suplimenta- Folosegte o adresi de e-mail tru date. Dace eSti atent, vei putea identifica destul de u$or
re de securitate pentru pl;tile special create pentru cumpd- oferte frauduloase, cerora nu le poliincredinta datele tale.
facute cu cardul de credit. retudle tale online.
Identifici site-urile sigure
Paroli radio lnainte de a cumpdra ceva online printr-un site pe care nuil cu-
Cu YubiKey Neo, nogti, verificd-i autenticitatea. in acest caz, pagina home trebu-
poti oferi accEs la ie si satisfaci doui criterii. Trebuie sa comunice via,,https" Si se
managerul tiiu de
respecte reglementerile legale. Ca prim pas, verifici certificatul
parole pentru iOS $i
Android via NEC paginii. in fun4ie de browser, va apdrea un licilel verde in par-
Radio. Poti bloca qi tea stang5 abareide adrese. Cdnd faci clic pe el,veiafla detaliile
atacurile spionilor certificatului cu care pagina va codifica fluxul de date dintre ti-
cu acest dispozitiv. ne gi serverul site-ului. Cel mai important este sa verifici dace
certificatul aparline site-ului, adice dace numele corespund.
Dace nu obline mai multe informalii despre site, spre exemplu
cu o ceutare pe Google. Daci descoperi multe plangeri $i critici,
mai bine nu folosi site-ul respectiv.
in afard de o criptare bune, site-urile comerciale de pe in-
ternet sunt obligate se afigeze datele fiscale. Vei vedea aici deta-
lii despre persoana de contact a companiei. DacA informalia lip-
segte complet intr-un magazin online, nu cumpere nimic de
Securizarea
acolo, Exceplie fac acele tranzacliicu site-uri dinleri straine, pe
cardului de credit
care le gtii gi ai incredere in vendori.
Plilile ct cardul de
credit pot fi securizate Daci folosegti un manager de parole pentru logare la un
de multe b5nci. Spre magazin sau Ia un serviciu de online banking, poli securiza in-
€xemplu, banca DKB ofe- teracliunea folosind un al doilea factor in afare de parola mas-
ri un app Card-Secure. ter. Pentru asta, folosegte o cheie U2F, spre exemplu YuBiKey
Neo, pe care o conectezi Ia PC. ln cazul lui Android gi iOS' al doi
lea factor este transferat prin radio NFC.

Personalizeaze-fi comunicarea pe e-mail


Dupa inspeclia vizuaH a magazinului online,iti recomandem fi
actiuni adilionale. Folosegte o adresi de e-mail pentru cump5-
ffi returi online $i pe are nu o mai folose$ti la nimic altceva. Moti-
Pentru c,mDira-
glEEil..,,".. turi online, ar
vut daci site-ul web este hack-uit, atacatorii.nu doar ce iti vor
gti numele, ci gi adresa de e-mai[. Hackerii pot folosi aceasta
trebui si folo-
seqti o adresi de combinatie pentru atacuri de phishing specifice, aga-numitele
mail altemativi. phishing attacks". Mulli provideri de e-mail precum
"Spear
Sprr exemplu, cMx, au opliunea de a adiuga o a doua adrese de e-mail la ace-
GMX are opliu-
Ieagi cont. Deci, nu va trebui se configurezi un cont nou. 1n
nea, in setiri, de
GMX, vei gEsi functia ln setdrile de e-mail,la.Alias Addresses".
ElTEil a cr€a adrese
adigionale. Dace providerul tu nu suporte aceasta funclie, trebuie se
creezi un alt cont. Forwardeaza-Ii mail-urile automat de acolo
in contul standard. in viitor, dace primeqti un mail de phishing'

09 ' 2or8 > CHIP


36 '
SECURITATE ONLINE < TREND

il poli identifica mai u$or dupe faptul ca a fost trimis catre


adresa de mail alternativa. 9i ai grija se oferi doar cele mai im-
portante informatii. Spre exemplu, dace o companie iti cere da-
ta nagterii, ai putea tri$a un pic. Reguli de securitate
Eolosegte metode de phte alternative pentru protectia datelor
Odate ce ai ceutat merfurile dorite online, e vremea si le $i pE- Pentru a preveni furtul identi- Germania monitorizeaza, la
tegti. Potrivit principiului ,,cat mai putine date posibil", nu tre- tatii, ar trebui se oferi informa- cerere, interogirile de la com-
buie sd dezvilui site-ului informalii personale despre contul Iii foarte pulin personale pe panii €i institutiile de credit. in
net $i garespecti aceste re8uli: cazul vreunei modific5ri a
tau bancar sau cardul de credit. A alternativa mai buna este sa
> verifice bazele de date Pen- datelor tale, vei primi un mesaj
folose$ti metode de phte precum Amazon Pay sau PayPal.
tru a afla dace adresata de de avertizare.
in cazul lui PayPal $i Amazon Pay ai deja avantajul ca nu e-mail nu este cumva parte > Interogheazi datele salvate
maitrebuie si crezi un cont la dealer. Dar, atentie: dealerul obti- dintr-o scurgere de date, mergi Procure o [sti a tuturor date-
ne adresa ta de Ia Amazon sau PayPal. Unii provideri creeaza in pe site-ul haveibeenpwned. lor salvate de companii prin-
fundal un aga-numit ,,shadow profile". Vezi sfaturile de la Gi- com. Dace site-ul nu-ti gese$te tr-o interogare DSGVO. Astfel,
segte-ti profilurile ,,shadow'' pentru afla daci ai pelit asta cu re- adresa de mail, seteaze o alar- poI afla dace magazine online
spectivul magazin online. me cu notificare pe care se o la care aipletit prin PayPal &
Daca trebuie sa folose$ti cardul de credit, mai ales la maga- primegti in caz de urgenli. Co.. nu cumva au creat un
zinele din streinitate, atunci folose$te mecanismele de protec- > verifici protectia identititii aga-numit "shadow
profile' al
tie suplimentare de Ia Mastercard $i Visa, care sunt activate im-
Servicii precum Schufa din tiu .
plicit ta multe dintre cardurile bancare din Romdnia. inainte de
aprobarea unei pli1i, vei primi pe smartphone un cod de autori- Itetfli! Intsational BM hat eine neue Anhge 8€stellt
zare,
Prote4ia identitiltii
Evita furtul de identitate de la Schufa trimite
un mail de rvertiza-
DacA datele tale ajung pe mina criminalilor cibernetici, ei pot re cand o companie
face un tur de shopping pe socoteala ta, Pentru a preveni asta, sau o institutie de
i1i vom explica cum se setezi un radar de urgenttr care iti moni- credit iti veriftci
torizeaze perfect datele pe net. datele.

Gisegte-ti profilurile,,shadow"
Potrivit noilor norme GDPR (General Data Protection Regulati
on), din cauza cerora dai clicuri de acceptare de cate ori intri pe
un site comercial, ai dreptul la informatia privind ce date ale ta-
Ie sunt salvate de provideri. Astfel poli afla, de exemplu, daca Folosegte sitc-ul
magazinele au creat conturi pentru tine chiar dacd ai folosit haveibeenpwned,
metode alternative de plate. Companii mari precum Apple ofe- com pentru a verifi-
ra astfel de direct pe site-ul lor ln acest caz, vei primi informali- ca dace adresa ta de
e-mail nu a foEt
ile pe privacy.apple.com. in cazul magazinelor mai mici, trebu-
parte a unei scur-
ie sA soticili aceste informatii folosind adresa persoanei de g€ri de informatii.
contact indicate in datele fiscale.

Identifici din timp scurgerile de date


Poti afla dacE datele tale au fecut parte dintr-o scurgere de date
prin intermediul site-ului haveib€€npwned,com. Introdu acolo Dalaand P,uacy
adresa ta de e-mail $i fi clic pe ,,pwned?" Serviciul web va com- lhrd,,edMi.itddA
para adresa cu o baze de date uria$a de adrese de e-mail
"scur-
se'. Poli seta gi o notificare despre o scurgere de date viitoare cu
ajutorul funqiei,,Notify Me".
u lsi,q',--i-" e.*'\
Sisteme de avertizare despre informatiile de credit u ^,,,.....^,,.^,**. *.,..""
in Germania existi un serviciu de informalii despre datele tale
o alDa oikP s,og,.d nu,il s,ss
''i'a
financiare ,scurse'. Serviciul de indexare a informatiilor de cre-
!. rpFP-:c n&r, t$iry. q; r
dit schufa oferd o asemenea functionalitate contra unei taxe
Iunare care incepe de la 3,95 €. Astfel, poli primi o notificare in
timp real privind orice interogeri Ei inregistreri Schufa. a ,b. kf r.a, ."J' .:

Dace urmezi toate sfaturile din acest articol, poli naviga


oricat, in siguranld, pe site-urile comerciale de pe intreaga
phnete. r in cazul lui Apple, vei primi acces La datete tale prin IrRL-ul
privacy.apple.com,

CHIP < 2018 < 09 .37


TEST & TECH > DISPOZITIVE QI

incarca smartphone-ul
firi cabluri
cui ii plac cablurile incurcate? ce este wi-Fi pentru accesul Ia internet poate fi Qi
pentru
incdrcarea wireless a smartphone-uriloi. CHIP a testat r8 incircdtoare wireless.

ubiectul ,inc5rcarea smartphone-ului'ii irita pe nemti, re- ce). Decizia lui Apple de a opta pentru Qi a fost decisivtr Dar
leva un studiu Statista in care respondentilor li s-a cerut PMA este un membru oficial al Wireless Power Consortium ,
sd formuleze cele mai urgente dorinte pentru urmatorul care aflein spatele standardului Qi. Problema cuincercarea wi-
lor smartphone, Primul loc in tiput dorintelor este ocupat de reless este ci niciun provider nu oferd o statie de incdrcare
durate de viali mai mare a bateriei', pe locul trei este "in- compatibila, h pachet cu smartphone-ul. Trebuie sd o cumperi
"clar
circare mai rapidi- iar pe locul patru s-a clasat "incercarea wi- drept accesoriu. CHIP a testat 18 astfel de statii de incercare
reless. Wireless, in acest caz, inseamnd; nu trebuie se fie vreun wireless.
cablu conectat la smartphone in timpulincercerii,in loc de asta
telefonut fiind plasat cu capacul dorsal pe o placi de incircare Nu orice smartphone funclioneazi I
pdninduqie. Cu a$aceva, cablurile care cu greu nimeresc mufa De lainceput trebuie spus cA nu am avut nicio catastrofa majo- 3'
re, cum ar fi baterii in flecerisau alte probleme, pe parcursul
sau firele incurcate ale incercetorului devin istorie.
testului. Dintre cele 18 stalii de inclrcare testate, 17 au aretat o
tainceputut lui2or8, standardul deincercare Qi a preva-
De
performanle bune la linia de sosire. Staliile de incercare com- I1'
lat in fata singurului competitor, PMA (Power Matters Allian-

09 ' 2018 > CHIP


38 ,
DISPOZITIVE QI < TEST & TECH

patibile cu standardul Qi nu sunt scumpe $i coste aproximativ


1o - 50 € in magazinele de specialitate.
Dar inainte de a da fuga Ia magazin, verifice mai intai daca in picioare sau culcat
smartphone-ul teu suporte incarcarea wireless. Standardul Qi
Dispozitivele de incircare din
se bazeazd pe inductia electromagnetice (vezi pagina 4o). Pen- test sunt dif€rite in multe
tru ca procesul se funclioneze, un inductor deincercare trebuie detalii. TI€buie se te decizi
se fie montat pe partea din spate a telefonului. in topul CHIP al cum vrci si se faci incircarea,
celor mai bune telefoane mobile vei vedea o coloana dedicate cul telefonul in picioare, ca
informaliilor privind suportul pentru incercare prin inductie . al doilea clasat, sau culcat,
l,a
ca la cqtigitorul testului 2 .
in prezent, dintre 160 de dispozitive listate, doar 14 suporte in-
carcare wireless. Acestea includ modele de top de Ia Apple $i
Samsung. Apropos de Apple, compania producitoare a iPho-
ne-ului din pecate ince nu a lansat stalia sa de incercare Air-
Power, care a fost anunFte cu mult timp in urmA. Aqa ce nu a
putut face parte din testul nostru,

Quick Charge este cel mai important


in test, CHIP evalueaza staliile de incercare wireless la catego-
riile performante, eficiente, funclii $i operare. De departe, cel
mai important indicator in acest caz este cel de performante a
dispozitivelor, mai precis, cdt de repede poate o stalie de incer-
care umple bateda unui smartphone.
Pentru asta, am testat modele de laApple gi Samsung. Dace
relii doar un lucru din acest test, acesta ar trebui se fie: compa- lntrucat majoritatea candidatilor
rativ cu timpii de incercare oferili de incircetoarele cu cablu Ii- nu oferd un adaptor, trebuie sl
vrate cu smartphone-urile, cu staliile wireless incercarea du- cumperi tu unul, l,a ur pret de
aproximativ 12 e.
reazd intotdeauna mai mult. Dace vrei ca bateria si se incarce
mai rapid, pentru cd trebuie si pleci in zece minute $i nu prea
mai ai baterie, in cazul acesta este mai bine si folosegti un in-
cercetor cu cablu. DacaiUincarci telefonul doar noaptea, atunci
nu te va deranja ce procesul de incircare dureazl mai mult gi Cablurile incarci mai rapid
poti folosi statiile wireless.
incirc,rii rapide a unui smartphone
Cursa a fost cestigata de
cabluri Induqia a fost depefiti in toate testele
Performanga mare a incircirii
nu e intotdeauna bune iPhone x
incircarea prininduqie dureaze mai mult decat cea prin cablu, Timp de incirrare cu cablu ffi*&gxwwi 3:06 oro
dar intrebarea este: .,Cu cat mai mult?" in test, am determinat B€st chargillg time without cable 335 or€
diferente clare la acest capitol intre diversele stali.i de inc5rca- WoI3t chargin8 time witlout
cable
re. O note importanti: puterea de incercare specificata de pro-
ducatori nu este intotdeauna aceeagi cu a smartphone-ului in lPhofle 8 Plus
test, sunt dispozitive care variazi de la 5 la r5 wati. Am determi- Timp deinclrcare orcablu &sr61s'$t{1$i& 3:26 Ore
nat cele ma mari diferente cu Samsung Galaxy 58 Plus;folosind 3:,i2 Ote
B€st charlin8 time without cable
incarcetorul cu cablu, telefonul s-a incercat in mai putin de do- Wolst charaina time without
-
4;43 ore
ue ore (r57 ore) gralie functiei de incarcare rapidd. Cel mai bun cable
timp de incercare l-a avut statia wireless de la Stilgut, cu 2:41
Samsung Galaxi'58 Plus
ore. in sfargit, Satechi Aluminium Wireless Chargers a avut ne- Timp detnciftare cucablu
voie de un timp peste dublu pentru aceeagi sarcine (5:33 ore).
*ffis&tr t57 ore

Aceeagi poveste in testele de incercare ale iPhone-urilor.


B€st charging time urithout cable
WoBt charginA tinre without
E
-
2:41Orra

533 or,e
Cele maibune rezultate au fost cu un sfert (iPhone 8 Plus)sau o cable
jumetate de ore (iPhone X)mai mari mici cand au fost incercate
cu cablu. Stilgut a punctat cel mai bine la categoria performan-
F, fiind urmat de Nanami, Samsung (toate cu putere de incer-
iPhone X iPhoneSPlus Samsung Galaxy Sg Plus
care de ro wa!i) $i doua modele BAVPower (25 Fi ro wa!i). Belkin
Boost Up, cu puterea cea mai mare, de 15 wati, s-a clasat abia pe

m!
Iocul 13 la acest capitol. Iar, pentru a spori confuzia, dispozitive-
le cu doar 5 wali putere deincarcare nu sunt cu mult in urme,
Cand vine vorba de eficienla energetice, sfatul de achizilie
Choetech T5rl a oblinut cel mai bun punctaj. Ajci, evaluem cat
de mare este consumul general a[ statiei de incercare $i dace
ru
mai are nevoie de energie dupa incarcarea complete a smartp-
hone-ului. Din pecate, asta s-a vazut in majoritatea cazurilor.

cHIP < 2018 < 09


r
IJ .39
TE ST & TECH > DISPOZITIVE QI

Am masurat pane Ia wati in test pentru modelul BAV Power


3
ocupant al Iocului trei. Cele doud altfel foarte bune modele de
Ia aceaste companie sunt singurele din test la care am misurat
un consum de r win modul standby.
Cum functioneaze incarcarea wireless prin inductie
Principiul din spatele Qi este cel al inductiei electromagnetice.
Alege criteriile de sele4ie importante
Statia de incircare este conectati ta sursa de cur.ent 9i are un
inductor inteSrat care genereaze un camp magnetic. Dace vei cumpera un accesoriu precum o stalie deinctrrcare wi
in smartphone exista un alt inductor, care induce voltajul retess, probab ca presupui, ca orice utilizator, ca poli s-o scoti
de incfucare din cAmpul magnetic' din cutie si s-o folosesti imediat. Dar asta nu este posibil in ma-
joritatea cazurilor pentru ce - auzi la ei!! - doar ca$va produce-
Smartphone
tori ofere un adaptor cu un cablu de alimentare.
gi
Exceplie fac caqtigtrtorul testului, RAVPower RP-PCo66,
modelut-sori PCo58 Si staliile de incdrcare de la Belkin,
Mophie gi Zens. in cazul tuturor celorlalte, doar adaptorul lip-
segte. Stilgut $i Samsung nu ofere nici adaptor 9i nici cablu.
Aga ce trebuie se cumperi un adaptor gi un cablu sau si folo-
se$ti accesoriul livrat odate cu telefonul. Conectorul pentru
cablu cel mai folosit este Micro USB. Stil8ut $i Samsung EP-
PG95o fotosesc USB Tip C; Mophie 9i Zens folosesc jack-uri
A proprietare, pe care [e glse$ti in cutie.

r"d*tt"" / I
CommuNcation Detalii pentru decizia de achizitie
EnelsY
La cumparare, trebuie se fii atent la cateva diferente minore:
I
majoritatea incarce smartphone-ul intr-o pozilie culcat6. Dar
sunt qi modete in care smartphone-ul sta in picioare, cain cazul
celui de-al doilea clasat, Nanami. Asta este util dacl stalia de in-
cercare este langa PC $i este ugor sE vezi notificerile care apar
pe smartphone.
Majoritatea candidalilor au LED-uri de statut, care este
foarte util pentru a verifica dintr-o privire procesul de incirca-
re. Dar intr-un dormitor, spre exemplu, nu este practic pentru
cd nu vrei sd fii deranjat de luminile noaptea, aqa ce ar fi mai
bun un model fertr LED-uri, cum ar fi, spre exemplu, Xtorm
Ereedom. I
Sta$e de tncfucare Qi

EtrE

DISPOZITIVE DE INCARCARE I
enrr rur E CHOETECH T5IIJ t: z,
EE5 s
La doar circa I5 €, nu Eg I E? E'Efi c: 3
prea ai cum da greq cu 5 ,HE !
incdrcetorul foarte bun
Choetech
e tint 6
.E
Eg r
leA;
*i. ;s s
.EE E
8
& &E az E Ss! E

1 RAVPMeT RP-PCo66 grtf 33 yl roo 59 o3i58 o3:13 7,5 Culcat Micro USB 85

85 o3:56 03:51 a2:53 lnpicioa.e Mlcro USB lr3


Nanami Fast Wirel€ss Charsei 9r,6 22 99 63

RAVPower RP'PCo68 9r,4 3o 97 100 57 o3:53 o?:35 03:38 Culcat Micro USB r38
2
Belkin Boost Up EW !x)3 65 89 lt l, 88 03147 l5 CuIcat Proprietar 99

w:t roo o3:49 Culcat MicroUSB 72


5 Choelech T5rr 95 63 7,5

Xtorm Ereedom XW2o2 88,7 3o 96 99 o3:54 o3:06 to Culcat Ml.ro USB 95 i


6
Ea,r 69 88 ot t23 o3:13 lo Culcat & standing Micro USB
7 zensZESCoSB 92 I
loo 3I o3:58 03:54 to USB Tip C
a Stilqut kabellose Ladestation 6E,o 50 89
o3:51 5 Culcat Mi.roUSB 113
9 Good Connections Wir€less Qi Charger 47,9 zo 63

46.6 g5 93 86 03:45 9 Culcat & standins USBTyp-C 224


SamsunqEP-PG95o
Mophie Wireless tadeslation 451 60 90 81 o3:58 03:47 7.5 Culcat Proprietar rgo I
E55 20 qo 87 o3:54 Cul.al Mi.ro USB 67
Anker PowerPort Qi 63

&,6 97 03:42 04:05 o3l3 lo in picioare MicroUSB 167


I3 Samsung EP-NG93o 35 31

ntasy WPozo E4,5 8 88 63. 91 03:45 5 Culcat Micro USB


Ea

Anker PowerPort Qi wireless Charger a25r 83.5 87 63 88 o42E o3:45 5 Culcat Micro USB 53,6
15
o3:49 o3:51 03:56 ln picioare MicroUSB 227
r6 Xtorm Algle XW2o3 83,2 45 93 88
lol, s7 Culcat 97
t7 ZeNZESCo2B 76,L 30 75
r25
ra Satechi Aluminum wteless Charger 73h 33 n. 63 96 05:33 9 Culcat Micro USB

foarte bun (Ioo-go,o) bun (89,9-75,0) satisfecator (74,9-60,0) suficient(59,9-45,0) lnereconandabil(aas-o)


Toate scoNrile in puncte (m ( roo) . da
09>2018>cHIP
40 ,
TEST & TECH , CASTI

\
\

11' ,

. -!.
I i':.

..tt',::*t
'.: '.
': t!".
o.
}

Gisti Bluetooth ,

cu caracter
Adio sunetului slab. Am testat 25 de modele pentru sunei, ',:lnfori in pu.riare sr autonomie.
Nu toate au livrat ce au promis, dar avem si sfaturi insider pentru bugete mai mici.

potify Apple Music si Google Play. YouTube. Prime Video gi esential!


Netflix. Podcast-uri sijocud- virtual, tot conlinutul de pe te- Am testat 25 dintre modele recente de cegti Bluetooth
lefoanele mobile pare proiectat pentru sunete $i tonalteu. O pentru a evalua calitatea sunetului, mobilitatea, confortul in
q
pereche de caFti decente este, aSadar, o necesitate. Ar trebuim sa purtare gi configuratia. ldeale ar fi modele precum ca$tigato-
fie un model wireless cu intefale Bluetooth, pentru a te putea rul testului, JBL E65 (aprox. r5o €), care a oblinut calificative
mi$ca in voie, fEI5 se le rncurci in cabluri. bune si excelente la toate criteriile de evaluare. Poli face con-
Dar unde se gasegti un astfel de model? Piala c5$tilor Blue- cesii doarin materie de configuralie,in funclie de bugetul per-
tooth este vaste, iar preludle variaze de Ia 40 la 3oo
€. Ar trebui sonal. Dar nici asta nu este obligatoriu: sfatul nostru de achizi-
secauli calitatea sunetului, confortulin purtare sau autonomia tie, TaoTronics TT-8H22, Iivreazi performante impresionante
bateriei? Singurul rispuns. fezabil ar fi: un mix perfect este Si o configuralie completi,la un prel un pic sub 70 € gi astfel

42, 09 ' 2or8, Cll-P


CASTI<TEST&TECH

ajunge pe pozitia a treia.

intrebarea cheie: on-ear sau over-ear? Comparatie: over-ear

0
14dintre cele 25 de dispozitive testate sunt modele over-ear, ale versus on-ear
ciror cupe acopere complet urechile. Celelalte sunt variante Gr4ie designului lor,
on-ea! care, in general, se dovedesc a fi un pic mai ugoare Ei mai clttile over-ear livreaze
deseori un sunet mai
portabile. Gratie designului, modelele over-ear de obicei ofere
dinamic, Dar, in utilizare
un sunet un pic mai bun gi mai voluminos; dar te izoleaze mob e eb sunt depSgite
aproape complet de ambient cand asculli Ia ele. Asta poate fi numeric de rnrlt mai
problematic in trafic, motiv pentru care utilizatorii mobili pre- compactek cas, ti on-ear,
Over-Ear On-Ear
fere ce$ti on-ear. Avantajele $i dezavantajele le poli vedea in ta-
belul de pe pagina din dreapta. in cele din urmi, alegerea se fa- Dinamici mai buni 'fl f
ce pe baza preferinlelor personale; gi eiste gi modele on-ear,
precum Harman/Kardon Soho Wireless (aprox. 3oo €) sau Au- Sunet voluminos
iI I
dioTechnica ATH-SRsBT (aprox. r4o €), care livreaztr un sunet
f I
bine echilibrat, agreat de audiofili.
Confort in putare
iI I
Eroii sunetului wireless Conltientizarea lmpreiurimilor
tde .ixemDlu. a tEficului) I it
Ca$tigetorul testului este un model over-ear care cu certitudine
ofera cel mai bun sunet. Driverul JBL de 40 mm livreaze un su-
net excelent, care implementeazi absolut bagii, mediile gi inalte-
Mirime cand sulrt pliate
I iI
le. in vreme ce mediile sunt deseori tratate superficial de alte
dispozitive, aici frecventele medii sunt complet eliberate. Asta
se aude in liste de redare din multe genuri diferite; fie pop-ul lui Unelc cIs,ti, precum Plantronics
BackBeat Pro 2, au un sistem
,Imagine Dragons", hip hop-ul lui ,,Post Malond' sau ritmurile Active Noise Canceltration
mai dure ale,AC/DC", modelul JBL face o fi8ure buniintoate si- (ANC), care poate fr activat cu
tuatiile. o aptrsare de buton.
Impedanla (rezistenla) comparativ mare de 32 ohmi, face ca
JBl-urile pe smartphone sa fie neglijabil sub modelul al doilea
clasat, Sennheiser HD 4.5o BTNC Wireless (apro). 13o€), care vi-
ne cu o impedanta de 18 ohmi. Regula de aur: cu cat este mai ma-
re impedanla, cu atat mai t5cute vor fi cegtile pe smartphone.
Dar chiar gi Marshall Major II Bluetooth, cu o impedanlA de 60
de ohmi pot fi folosite foarte OK pe dispozitive mobile - va tre-
bui doar sa cre$ti un pic volumul. intrun fel sau altul, asta se
aplca doar pentru operarea p n cablu - vezi pagina urmetoare.
in afara de specialigtii sunetului deja mentionati, modele
precum Plantronics BackBeat PRO 2 (aprox. r8o €), Teufel Real
Blue (aprox. 160 €), AudioTechnica ATH-ARsBT (aprox. i6o €) Si
AKG Y5oBT (aprox. r2o €) au reu$it gi ele sa convinge, cu o foarte
bune caltate a sunetulul. Pe de alte parte, existE modele care

:t
coste mult sub 1oo €, care deseori dezamagesc in privinta calte- Cele zece modele cu cea
tii sunetului. Acestea includ Urbanears Plattan 2 (aprox. 40 €) Fi
mai buna calitate a sunetului
Sony MDR-DS3oBT (aprox. 60 €), care sau clasat cel mai slab -
Doar doul modele on-ear au ajuns pe
ambele sunt modele on-ear. Modelul Sony este deosebit de pro- aceaste Usta, ciFtile over-ear oferi, in
blematic, cu un sunet distorsionat gi dinamici imprecise. i general, cel mai bun sunet.
Cei care cautd unmodelon-ear cu sunet bun giun pret acce-
sibil ar trebui se opteze mai degraba pentru Marshall sau Urba-
nears Hellas. Zece dintre caqti, suportd adilional $iaptx, codecul r!
il
E
EE
audio proprietar Bluetooth, dar asta nu a influentat cu nimic 3e J!
evaluerile din test. ,l J BL E6EBTM OveFEar I
2 Plantronics BackBeat Pro 2 98 Over-Ear
Anularea activi a zgomotelor te coste autonomie 3 lkse4/Xnl4c[.so.]A-Hirel".s!.t 98 On-E u
Unele modele sunt echipate cu tehnologie Active Noise Cance- Sennheiser HD 45o BTNC 9G OveFEar 2

Ilation (ANC). Aceasta tehnologie mesoard zgomotele ambien- 5 TaoTronic TT-8H22 96 OveFEar

tale $i creeaze anti-frecvenle in cagti, astfel incat zgomote pre- 6 Teufel Real Blue 96 O!€FEar 5

cum cel al unui motor de avion sau al unei locomotive diesel 7 AudiGTechnica ATH-AR5BT 9t Over-Ear 6

E AKG Y5OBT 9r Over-Ear 7


care intre in gare si fie filtrate eficient. Tehnologia funclionea-
9 Audio-Technica AIH-S85BT 6!) On-Ear
zA chiar dace nu se aude muzlce in cegti gi doar ai vrea se tragi
to sony MDR-Zx77oBN aa OveFEaI a
un pui de somn, in avion, spre. exemplu. Dar tehnologia are gi +

CHIP < 2or8 < 09 .43


TESTATECH>CASTI

dezavantaje: intrucat, practic, toate frecventele baqilor $i medii-


lor sunt filtrate, vocile sune gi ele foarte incet. in plus, auzi con-
stant un sunet foarte slab in cdgti, cand este activata ANC. De
aceea, unii oameni considera tehnologia ca fiind destul de ne-
phcuta. Cagtigetorul testului de Ia JBL oferi cea mai bune anu-
Iare a zgomotelor din test, dar alte gase modele cu ANC filtrea-
ze gi ele zgomotele eficient. Alt dezavantaj al ANC: cand este
activate anularea zgomotelor, autonomia este considerabil re-
duse. Cagtigetorul testului are o autonomie de 33 de ore, iar cu
ANC activate autonomia scade Ia circa 20 de ore. Situalii simila-
re pot fi vezute la toate ci$tile cu tehnologie ANC; pierderile de
autonomie sunt,in medie,intre ro gi 30 de procente.
Categorii de greutate
Sony MDR-XB95oNr,
in medie, bateria reziste intre 20 Si +o de ore
cantirind 295 de grame, intrucat actualele standarde Bluetooth sunt foarte economi-
sunt de peste doua ori mai coase, autonomiile majoritalii ce$tilor sunt destul de bune. Cu
grele decat Urbanears 45:59 ore,sfatul de achizilie TaoTronic are cea mai puternica ba-
..:nit!,,i
Hellas, catc canteresc 126 terie, urmata indeaproape de Apple Beats Solo : Wireless
de grame - in medie, ciftile
(aprox. 220 €) cu 45:27 ore. Dar modelul de la Apple se incarci
cantiresc intre 2oo Si 25o
de grame. complet dupe numai 7o de minute - o realizare excelente. $i
Magnat LZR 668 BT (aprox. zo €) Qi Sony MDRZ)G3oBT (aprox.
60 €) reziste peste 40 de ore. Restul reugesc intre 20 $i 40 de ore.
Dar unele au Si o autonomie semnificativ mai mici.
Economie de spaqiu Teufel Airy nu reziste mai mult de 12 ore. $i Harman/ Kar-
Multe cifti pot fi pliate fi sunt don Soho wireless abia atinge ]3 ore. Realistic vorbind, cei care
astfel mai usor de transportat. iau dupi ei cestile in fiecare zi, trebuie se le incarce cam la do-
Unele modele ofett Si sicul4i ue-trei zile. Cu toate ce toate modelele au un backup in jack-ul
de panzi sau chiar gi carcase
solide pentru transportul de 3,5 mm qi cablul stereo, asta nu a fost intentia inventatorilor.
in siguanti.
Nu toate oferl acelagi confort in purtare
Modelele over-ear au tendinta de a incebi urechile purt5torului
dupe o vreme. Si dace afara e weme de plaji, problema devine gi
mai grave. CAStile trebuie, agadar, si fie bine captugite, pentru a
nu exercita o presiune excesive asupra urechilor, dar trebuie se
ramana permeabile pentru aer, pentru a preveni supra-incilzirea.
Ge impedan(i ar trebui si aibi Nu toate c5gtile reugesc asta. Prototipul nostru Philips SHB3175
(aprox. 70 €), ni s-au perut de departe cele mai putin confortabile.
cistile cu cablu? Urbanears Plattan 2 (aprox, 40 €) sunt $i ele nepltrcute. Harman/
De indate ce conectezi ceQtile trebuie sa dai voiumui mai tare Kardon sunt Ia limita confortului, fiind singurele cu ceptugeal5
prin cabiu Ia un smartphone, pentru a obline acelagi rezultat. de piele naturaE, in locul pielii artificiale sau a materialului textil.
trebuie se fii atent Ia impedan- in pdncipiu, toate modelele Pe de altA parte, cel mai bun confort in purtare este oferit
t5. Aceasta se misoari in ohmi sunt proiectate pentru utilizare
de Sennheiser HD 4.5o BTNC, urmate indeaproape deAudio Te-
Si specifice rezisten!a electrici a mobild, cu impedante de pand
chnica AIH-ARsBT Si AKG Y5oBT. Oricum, evaluarea este des-
cestilor Cu cat este mai mare la circa zo de ohmi.
rezistenta, cu atat mai multi > Rezistenli mai mare C;$tile
tul de subiectivi, pentru cd gradul de confort depinde gi de ana-
putere trcbuie se aplice amplifi de inalte rezisten\e pot fi ope- tomia purtetorului.
catorul pentru a opera cAstile. rate cu mai multe atentie Ia Cele mai grele casti, Sony MDR-XB95oNI, canttrresc 295 de
Cum dispozitlvele mobile au detalii. Ca$tile Hi-Fi si cele de grame, peste dublu fate de cel mai ugor model, de rz6 de grame
baterii slabe, amplificatoarele studio ofera, de aceea, o rezis- (Urbanears Hellas). in medie, ciEtite sunt doar ceva mai grele
lor audio integrate sunt proiec- tenle de 20o de ohmi si chiar decat un smartphone mare, aga ce nu sunt o povarl cand eqti in
tate pentru cesti cu rezistenti mai mare. O astfel de casce este migcare.
mici. foarte tecute pe un smartpho-
> Uz mobil Ca reguld de aur o ne. Este recomandat un ampli- Uqoare, dar cu configuralie solidl
casci de 16 ohmi se aude mai ficator pentru c5sti dacd vrei sa Configuratia aditionale a ctrgtilor este simpl5, dar pragmatic5.
tare pe un smartphone decat folosegti un model cu rezisten!e Toate modelele au microfon integrat, pentru acceptarea apelu-
una de 6o ohm. Pentru ultima. mare pe telefon. rilor telefonice. in plus, majoritatea modelelor sunt pliabile Si
Impedanti Utilizare vin cu optiuni de transport - fie un slculel textil, fie o carcase
dure, pentru modelele premium.
. ?o ohmi Dispozitive mobile, notebook-uri
$i doar Urbanears Hellas renunla Ia utilul indicator LED
< z5o ohmi Mruzicdie studio, editare vid€o, receptor AV consol: pentru nivelul bateriei. Pestejumetate dintre cegti sunt dispo-
nibile gi in doui sau mai multe culori;Apple Beats are 5 opliuni.
25o ohmi Hi-Ei, muzicl de studio
' Ai de unde alege pentru placerea asculterii wireless. r

44, 09 , 2or8 ' CHIP


CASTI < TE ST & TECH

JBL face cam totul bine cu modelul sdu E65. Pentru mulli a4i producetori, cegtile sunt Ce ofere chinezii la aproape 70 € cu acest
Cegtile, care se potrivesc bine peste urechi, doar un segment ahturi de multe altele - model TaoTronics se poate auzi foarte bine.
li\,Teaza un sunet excelent, care trateaze dar pentru Sennheiser ele sunt principalul Sunt remarcabile in special calitatea clare
egal toate frecvenlele gi sunt astfel cu ade- obiect de acrivirate, $i asta se vede. Nu eis- gi echilibrulbun al sunetului. care altmin-
virat generaliste. Si sistemul Active Noise ta alte cegti in test care se ofere un confort teri pot fi regesite doar in modele scumpe.
Canceltrationlucreazieficient. Configura- in purtare comparabil. Aditional, configu- Cel mai mare avantaj al lui TaoTronics este,
Ua este bune gi, cu Bluetooth4l JBL livrea- ralia obline gi ea puncte. in afari de micro- totu$i, enorma autonomie, de peste 45 de
ze standardul actual. Cestile pliabile sunt fon, Sennheiser suporte $i codecul aptx gi ore, care inse se reduce Ia circa 27 de ore
protejate de o carcase ri8ida in timpul pot fi pliate pentru transport. Gratie impe- daci folose$ti sistemul bun de anulare a
transportului; autonomia solde de aproape danlei lor scizute (r8 ohmi), cigtile se aud zgomotelor. Bateria foarte puternice se
33 de ore asigud o lungi savurare a muzicii suficient de tare pe toate dispozitivele mo- incarca complet in 2,5 ore. Este incluse li o
fare setrebuiasce sI realimentezi. E65 sunt bile. Sennheiser ofere toate acestea la un carcasa de tmnsport. Per ansamblu, sunt
disponibilein trei culori (alb, albastru gi pret de circa Bo €. un adeverat ,insider s tip'.
negru).

c A TI BLUETOOTH
E
c6.SucArorE
JBLE6SBNTC: Celmaibun x g g ,H
E
E
?a zit ;.c .g
sunet, confort bun 9i anulare
eficiente a zgomotelor 5*
'6
e
a IE z
i .tg .96 3
Eo .E
E EE <g ES
E!9
I JBL E65BTNC 93,' 150 87 96 a7 OveFEar 32 3 Piele artificiali a 33:Or 254

sennheiser HD 4.50 BTNC 92,8 130 96 a2 roo over-Ear ]8 30:o2 238

3 TloTrcnics TT-BH22 9r,a 96 86 96 a7 OverEar Piei€ artificiala 45.59 2:30 216

Plantronics BackBeat Pro 2 913 98 88 q3 fi Over-Ear o 2 Pie]e artificial: o 27,46 13q 292

Teufel Real B)ue 86,7 r6o 96 96 60 Over-Ear r6 PieleartificiaE o o a 27159 2:25 251

6 AudicTechnica ATH-AR5BT 86,4 160 91 ?6 99 73 Over-Ear 39 3 Piele artificiah 33:r6 3:05 242

7 AKG Y5OBT 85,5 t20 9I 75 98 66 OveFEar 32 3.O 3 Piele artificiah 26:25 2.2:7

8 Sony MDR-zx77oBN 85,5 88 70 97 roo 23 2 Piele artificiali 16;0r 1IT

JBL Ever€st 7Io 85,4 85 !t3 89 60 Over Ear 32 a 2 Pieleartificiah a 38:37 \:57 252

lo Audio-Technica ATH-SR5BT 83,8 89 79 EI 35 a 2t52

tt Harman/Kardon Soho Wireless 8r,7 300 98 66 75 81 On-Ear 32 3 a o a t2143 r2a


Wireless loo On-Ear q PieleartificiaE 45:27 261
Apple Beats Solo 3 6r,o 220 75 79 5r
l3 Marshail Major II Bluetooth ao,5 ao 85 v 97 60 on-Ear 63 Piele artificiaE 172

Sony MDR-xBgsoNr ?8,9 72 72 93 loo Over-Ear 35 Piele artificiala 35:05 29\


15 JBLEverest3ro ftr 80 7A Over Ear a 23:34 235

r6 SculicandyHESH3 7G,,4 86 68 a7 Over-Ear a Pi€le artificialS r236 o:39 203

Philjps SHB9850NC ?5€ 8I 72 70 Over-Ear r6 Piele artifi.iah 25:a5 225

r8 TeufelAiry 75,9 83 61 92 60 32 Piele artifi.iaH a 1r:38


150
9t.Eq
r9 90 83 6r 92 60 Pa zelpoliester o a l
Magnat LZR668 BT 75.3 70 84 63 93 43 On Ear a PieleartificiaE o
72,9 50 72 m q5 43 On-Ear Pie)e ariificiale o a I:31 150
^
22 Bose Soundlink OE ?o9 250 67 T3 83 60 On-Ear a 2 Piele artificiala

23 SonyMDR-zxsoBT 66,9 57 83 '12 49 On-Ear Piele artificiah


Philips SHB3r75 66,5 69 54 Over-Ear 32 Piele artifi.iaE a o:59 r90

23 60'9 57 63 73 43 On Ear 3 a
foartebun (roo 9o.o) bun (89,9-75,0) sadsfaceror (74,s-6o,o) sufi cient {5e.s-45.o) --l nerecomandabil (44,9-0)
Toate scorurilein puncte (max. roo) . da

CHIP < 2or8 < og .45


TEST & TECH > DREAM PC

Masinidevis:
fascindqia Power PC
,f,rimiteli cel mai bun PC". Am cerut asta multor producitori de computere - usor de zis,
greu de fdcut. Dar cinci dintre ei au acceptat provocarea.

omputerele sunt ca maginile: $i cei care au de-a face, Abordarea noastre a generat un pic de panice si a redus dimen-
chiar 9i numaiun pic, cu un computer au o magini devis. siunea cdmpului de test, aga c5, in final, am testat mai puline
Unii viseazi la noile Lamborghini, Ferrari sau Tesla. Allii modele decat numdrul de producatori pe care i-am contactat.
vor sA simti puterea a doutr pleci video ultra-performante care Unii au fost entuziagti din start, a\ii au refuzat. Un moti\x in
Iucreazi impreuni cu un CPU cu 16 nuclee gi vor se vade cum acel moment nu aveau un dispozitiv care sd fie comparabil. OK,
programele de benchmark ating niveluri record pe un astfel de am respectat aceastS decizie a lor in cele din urma, au remas
computer Motiv pentru care ne-am intrebat: care este cel mai cinci productrtori, care au trimis cate un reprezentant in ring.
bun computer pe care il pot oferi producetorii? Am ramas surpringi gi uimiti de varietatea selecliei.
,9
Nu am dezveluit inse - nici mecar dupe multiple soliciteri
e
- ce intelegem prin ,,cel mai bun PC". Asta este ceva ce produce- Merimea nu este totul g
torii Si agenliile de PR au tftbuit se intuiasci singuri. Am cerut Computerele sunt enorm de modulare gi cele mai puternice pot
doar ca maginile si fie disponibile in scurt timp sau imediat. i,
fi rapid construite injurul celor mai performante componente 3

46, 09 > zorS > CHIP


DREAM PC < TEST & TECH

M+inil.eSevts
Acer Predator Orion Asus ROG Chimera Zotac ZBOX Magnus MSI Aegis Tb 8RE Omen X by HP
90(,0 G?o3VI-GBo37T ENTOSOK SLI-oBDE
Prel (aproxJ 3.OOO € 4IOO € 3.300€ 5.500 € 5OOO €

Procesor Intel Core i7-z8oox lntel Core i7 782oHK Intel Core i7-z7oo Intel Core iz-87ooK Intel Core i9792ox

Placl video GeEorce GTX ro8o Ti GeEorce GTx ro8o Mobile nvidia GeForce GTX ro8o 2 i GeForce 6lX ro8o Ti 2 x GeEorce Glx roSo Ti

Memorie 16 GB DDR4 64 GB DDR4 32 GB DDR4 66 GB DDR4 32 GB DDB4

Hard di6k r 256 GB SSDNVMe TTBSSD NVMe r TB SSD NVMe 2x5r2GB SSD NVMe 512GB SSD NVMe

Herd disk 2 lTBHDD 2TB HDD 2TB HDD 3TB HDD 3TB HDD
Sistem Windows to Home windows ro Home Windows 1o Home

Wi-Fi 8o2.rrac: Wi-Fi 8o2.rrac R5cire cu apa Compartiment instrumente,


Suplimente EcEn UHD 3.84ox2.r6o HDD-uihotDlus

disponibile - CPU Si GPU. Vei obline automat un computer de unei curse virtuale cu obstacole, care ar trebui se fie suficient
inalte performanla cand alegi piesele cele mai bune (9i mai de relevante in legeture cu modul in care aceste modele se
scumpe). Dar diferenlele in benchmark-uri ar fi doar marginale descurce cu diverse sarcini. Acestea fiind spuse, am fost intere-
gicomparalia ar deveni destul de plictisitoare. in fond, poli esti- sali gi de ce anume face aceste computere atat de speciale 9i da-
ma corect performanla unui PC doar pe baza configuraliei - ce ele igi pot maximiza potenlialul. Cei care cheltuie mai multe
atatavreme cat producetorul nu se zgarceste Ia detalii cum ar fi mii de euro pentru un astfel de PC devis nu platesc doar pentru
heat sink-urile sau placa de bazi. piesele individuale. Computerele high-end complete nu sunt
in testul nostru, vom abdrda, desigur, si chestiunea perfor- doar instrumente, ci si o parte din sufrageriile 9i din vietile coti-
manlei. Acestea gi urmetoarele pa8ini sunt pline de rezultatele diene ale proprietarilor. ASa ca, daci un concept nu rezist5 unei -

CHIP<2or8<oq <47
TEST & TECH > DREAM PC

inspectii mai atente, nici cel mai bun scor in testul Fire Strike
nu va putea salva.

Putere CPU gi GPU: testele


Am selectat actualele standarde ale industriei drept bench-
mark-uri. Pltrcile video ale computerelor trebuie se concureze
in suitele 3DMark ale companiei Futuremark: Time Spy, Fi
restrike, Fire Stdke Ultra cu rezolutie 4K $iin Cyan Room pen-
tru potentialul VR Adilional, existl rating-uri pentru fps (fra-
mes per second) in jocuri precum DiRT RaUy ('Ultra', aK), Rise
of the Tomb Raider ("Very High', 4K), Far Cry 5 ('Ultra", +K) qi
Ashes ofthe Singularity ( "Extreme",4K).
Generalist Am evaluat viteza drive-urilor cu ajutorul testului de ,sto-
care" PCMark 8, iar performanta sistemului cu PCMark ro. Cu
expandabil Cinebench R15, am determinat puterea perfecta de procesare
Acer Predator Orion gooo: Lipseg-
CPU pentru un singur nucleu de procesare gi pentru toate nu-
te la intedor o cugce pentru hard
cleele ln afari de asta, maginile au trebuit se codeze gi video cu
disk consumatoare de spaliu. inloc
de asta, doue rame de 3,5 inchi qi
encoderul x265. Cu RightMark Audio Analyzer am testat dace
patru de 2,5 inchi stau pe spatele experienta audio este pEcute $i lpsite de distorsiuni - ceea ce
pleci de baze. Gralie capacelor ugor s-aintamplat in cazul tuturor modelelor.
de scos, ai acces facil la toate com-
ponentele gi le poli upgrada dupe Eormat largivarietate
pofta inimii Cinci producetori au acceptat provocarea: Acer, Asus, HP, MSI
gi Zotac. Cand am trimis solicitarile, initial ne-am a*eptat se
primim mai ales turnuri mari, cu preluri intre 4.ooo gi 6.000 de
Performanqe grafice: de neinvins
euro. Dar niciun computer nu a semanat cu celelalte in test. Am
Cele doui placi video overdockate GTx ro8o Ti il stabilesc drcpt intahit aproape tot, de la un mini PC Ia un notebook,la un Midi
recordmen p€ MSI in elaboratul Directxr2 Benchmark Time Spy.
Tower qi la un Big Tower - a mai lipsit doar un PC all-in-one.
3DMark Time Spy (D1fi2) Darprobabil ci se va gesi un producetor curajos care str aborde-
MSI AeQis TI3 8RE
sLI-oL?bE 15872 puncte ze €i aceaste zona de expertizi la urmetorul material de acest
Omen X by HP Desktop
14.275 puncte gen.
PC 9OO-2OUI8
Acer Pr€dator Odon
9000
E.3o puncta Potenfial DIY: Acer Predator Orion gooot
Asus ROG Chimera puncte Reprezentantul de inalte calitate al lui Acer, din seria Predator
6.E85
Gzo3vI-OBo3zT
Zotac zBOx Maanu6 puncte
este prototipul prin excelent5 al Pc-ului de gaming: enorm, cu
ENro8oK by XMG 6.308
mult spatiu la interior gi totul streluce$te. Designerii au lucrat
superb, dar in acelagi timp gi economicos. Dintre toate compu-
terele, iluminarea RGB a acestuia ni s-a perut cea mai bune. Fa-
Siile frontale sunt aliniate ii decente; ventilatoarele frontale in-
gropate adanc conferi o spatialitate speciale carcasei. Per
ansamblul iluminareaii confere un aer de grandoare. Pe de altl
parte, carcasa este, evident, una de plastic gi arate destul de ief-
tin. in pofida acestui lucru, PC-ul este ridicol de greu. Dar Acer
a propus $i o solutie, cu rola de transport montatein partea din
spate. Poji ridica computerul din fati 9i il poti trage dupe tine
ca pe o valize.
La prima vedre, interiorul pare pustiu: o nvidia GeForce
GTx ro8o Ti solitare este in slotul PCIe. Un Intel Core i7 78oox
rtrcit cu ape igi face de treabe lange ea. Hard disk-urile sunt pe
Regele partea din spate a pEcii de bazi. Sursa de alimentare opereaze
intr-un segment separat, izolat termic. Poate pentru unii arate
benchmark-urilor ca o irosire de spaliu, dar altii vor vedea mult potenlial in asta:
MSI Aegis Ti3 8RE SLI-oI3DE:
nimeni nu teimpiedice, spre exemplu, sa instalezi o placi video
Carcasa de dimensiuni medii este doldo-
aditionaE, pentru a spori drastic performanlele 3D. Porturile
ra de componente high-end. Cele doui
nvidia GTX ro8o Ti overclockate sunt multe ale pleci.i LGA2o66 permit mult mai multe extensii. Iar
separate spatial una de cealalte. Desig- cum Orion are un prei rezonabil de numai 3.ooo €, vei remane
nul multi-zone asigura temperaturi su- sincron cu toate produsele prefabricate ale competitiei.
portabile. SsD-urile M.2 gi MM-ul sunt Dar ar trebui si investe$ti un pic intr-o noue recire pentru
locatizate direct in spatete peretelui. CPU. Pentru ce sistemul Cooler Master de recire cu lichid nu a g
fost prea bun pentru dispozitivul din test indiferent ce Preda-

48, 09 > 2018 > CHIP


DREAM PC < TEST & TECH

tor este overclockat automat sau este in standby, ventilatoarele


scot un zgomot teribil de mare.

Performante incredibili: MSI Aegis Tia


MSI se bazeaza pe putere pure, bestiale, cu Aegis Ti3: cu doue
pleci video overclockate GTx ro8o Ti recite cu aer qi un Core i7
8zooK recit cu lichid, computerul obtine scoruri imensein toate
benchmark-urile. Aga ca, dace vrei sejoci nout Far Cry 5 pe mo-
nitorul tau 4K la o rezolutie gigantice, cu detalii Ia maxim 9i in
80 de cadre pe secunde, acesta este computerul pentru tine. Cu
toate ce $i in acest caz parce se aude o drona in pline sarcine,
are un efect perturbator mult mai mic decat in cazul lui Acer.
Doua ssD-uri M.2 sunt conectatein Raid 0,64 GB de RAM DDR4 Modulart2-core
asigura un cache mai mult decat suficient, iar programele por- Omen X by HP D€sktop PC
nesc extrem de rapid. goo-2olng: HP a stocat tot ce ai
Spre deosebire de Predatof MSI Aegis Ti3 are un potential nevoie ln spatele simbolului
Omen, ca se nu umbli niciodate
DIY mai mic. Interiorul imbricat al Midi Tower-ului este mig6-
dupe instrumentul necesar. Dar
los de dezasambtat pentru a ajunge la toate componentele.
numai cateva componente nece-
Hard disk-urile sunt o exceptie, fiind ugor accesibile sub un pa-
sita irterventii qi hard disk-urile
nou exterior. pot fi inlocuite rapid prin cadre
MSI a ales mult plastic $i un look foarte agresiv pentru de- externe amovibile.
signul exterior Plasticul nu arate Ia fel de ieftin ca Ia orion PC,
dar materialul este de prost gust. Forma unghiulara este dedi-
catd sursei de alimentare izolate din partea dejos. Dintre toate
dispozitivele, iluminarea lui Aegis ne-a displecut cel mai mult: Putere de calcul: multe vs. cAteva nuclee
indiferent de mod, RcB-urile te duc cu gandul la carnavaluri gi in termeni de performanta CPU multi-nucleu, IIP Omen a foBt
mult deasupra celorldte computere, cu ale sale 12 nud€e.
atrag mult prea mult atentia asupraunei carcase care arata mai
mult ca o jucirie de copii decat ca o bijuterie tehnologice care cineberch R !5 I Toate nudeele
r nucleu
costa 5.5oo €. OmenXbyHP
PC aoo-2oDg
MSI Aegis Tr3 8Rf L42r.
Design de maestru: HP Omen X SLI.or3DE 2nl
in contrast cu Aegis, HP Omen X goo-2orng atrage justificat AcerHator !.332
toata atenlia privitorului. Carcasa gigantice din plastic Ai metal orio[ 9ooo r77

are o calitate foarte bune a construcliei, este iluminata estetic AsusRocchhnera 933
c?o3vI-GBo37T rSil
gi radiaze o prezenle dominanta. in spatele unei clape frontale,
ZotacZBOXMaanB 655
exista instrumente pentru remodelare. Cele patru hard disk-uri ENro8oK by XMG tn
sunt foarte ugor de schimbat prin sloturi externe. O privire
aruncate interiorului ideal de ordonat nu gtirbeqte cu nimic
-
fascinalia. Componentele funclioneaza bine, in trei comparti-
mente separate. Dar pentru toate aceaste ordine qi pentru car- -
case frumoasa pldteqti un pre! pe mesur* dispozitivul coste
circa 5.ooo €; de asemenea se extinde aproape 50 de centimetri
in toate direqiile si cantereqte peste 25 de kilograme. Daci vrei
si cumperi un Omen X, ar trebui sa-!i proiectezi qi o case inju-
rul lui.
In termeni de performanle, Omen X nu este cu aproape ni-
mic inferior lui MSI Aegis, de fapt chiar bate performantele lui
MSI Aegis intr-o oarecare mesure. $i aici lucreaze in tandem
doue GTx ro8o Ti, dar nu sunt versiunea overclockate. Astfel,
MSI are un minuscul avantaj in materie de fps-uri. gralie venti- Gigantin
latorului separat gi frecvenlelor mari. Mai mult, HP construieg-
te un ultra-puternic twelve-core cu Intel Core i9 792oX, care ba-
minicomputing
Zotac ZBOX Magnus ENbSoK
te de departe toli competitoriiin testele pure de CPU. Dacavrei by XMG: Interiorul umplut
sa alegi un PC de gaming de primi clasA care poate gi sd codeze eficient al acestui mini compu-
date in Al&ord, compileazl coduri sau codeaztr video, atunci ier de gaming trebuie Hsat ln
Omenx este clar cea maibune alegere pentru tine - cate vreme pace. Pentru a ajunge acolo, ar
banii gi spaliul disponibil nu sunt o problemd. trebui sa demontezi racirea cu
apa. Dar MM-ul gi sloturile
Putere concentrat* Zotec ZBOX Magnus libere de memorie sunt accesibi-
de lipse de incredere in sine: produce- J Ie prin placa de la bazi-
Zotac nu poate fi acuzat

cHlP<2018<os .49
TEST & TECH ' DREAM PC

torul chinez $tia ce va fi in competilie cu mega-computere $i


ne-a trimis un mini PC. Dimensiunile cutiei sunt de doar 2o3 x
225 x 128 mm fi nu prea o poli deosebi de un office PC: finisajele
negre din metal Si plastic, slab iluminate $i cele doutr antene din
spateil fac pe acest computersA semene un pic cu un router.Iar
numSrul aproape excesiv de porturi amintegte de un office PC.
Nici nu binuiegti ce forje incandescente de gaming arde la inte-
rior.
Conectat la un sistem de recire cu lichid special proiectat, o
plac completd GTX to8o $i un Intel Core iz noo accelereaze
cum se cuvine nu doarjocurile ci $i programele. in acelagi timp,
PC remane in permanenle silenlios, chiar s,i in sarcini maximd.
Dar am putut auzi o vibr4ie ugor iritanti a sistemului de rici
re. Pentru circa 33oo €, obtii si 32 de GB de RAM, un SSD de r TB
gi un har disk de z TB. La cestea din urmd se poate ajunge u$or
Matinile de vis ruleazi fluid scende complore (aict 3D Ma* Dar in special GPU-ul este aproape imposibil de upgradat. Daci
Time Spy) cu o mul[ime de eftcte speciale. performanla nu va mai fi suficiente in viitor, vei avea nevoie de
un computer nou. In afara de potentialut slab de upgrade gi de
designul aproape plictisitor de simplu, ne-au mai iritat sursele
Masini de vis de alimentare externe: ZBOX Magnus necesite doui. Asta re-
de ionstruclie zultd intr-o amesteceture urata de cabluri Un singur cablu de
propne alimentare ar fi fost mult mai elegant.
Daca iti construiefti
tu un PC de vis cu
Conduzie: maginile de vis au nQa lor
clmpomnte Care PC este cel mai bun in prezent? Posibilele arii de utilizare
high-end, te va clEta sunt la fel de diverse ca modul de construqie al celor cinic ma-
lnjur de 5.ooo €. gini de vis. La inceputul testului, nu am indreznit se ne imagi-
nem ce vom obtine dispozitive atat de diferite. toate oferind
multe putere, dar avand obiective gi personalita$ foarte diferi
te. Gamerul sportiv li puternic este intruchipat de Aegis, ,seria.
suf'este HP Omen X, minimalistulin forme este Zotac Magnus,
upgraderul este Orion by Acer si, nu in ultimul rand, notebo-
ok-ul monstru de gaming ii aparline lui Asus: ROG Chimera. ln
final, in funclie de pre! $i performante, fiecare computer de vis
$la gesit propria nigi - chiar dactr va continua se ramane un
vis, din motive pecuniare. r

Putere de vis in format de notebook


Dintre toate computerele primite, Asus masivul alimentator cu conector propri-
ROG G7o3 Chimera este probabil cazul etar. Nu in ultimul rand, sofisticatul
cel mai special, pentu ce este un laptop.
Dar nu orice laptop: Chimera ofere un
ecran IPS de I44 Hz, cu laten(e de 3 ms ti
sistem de recire este responsabil pentru
dimensiuni: CPU-ul si GPU-ul au propri-
ile circuite de recire, care elimini cildu-
7
nvidia Gsync. Ecranul este deservit de o ra prin patru locuri diferite.
plac mobiid overclockate GTX ro8o gi de
un CPU overclockat Intel Core iz Dupe sEbirea unui gurub poti
ajunge la cele mai importante com.
7820HK. Acest notebook este chiar un
ponente ce se pot schimba.
pic mai rapid in benchmark-ud decat
Zotac ZBOX Magnus.
>Funqii aditionde din belsug
,
Acestea includ un receiver integrat pen-
tru controlerul Xbox, sunet viftual Zl
pentru cegti si desigur o animalie hi- Daci vrei,luminile
pnotice a tastaturii. Dar carcasa are tastaturii, tl toate
vizibil mult plastic, dar mascheaze asta culorile curcubeu-
destul de bine. lui pulseazi, adie
sau oferi alte
'Dar Chimera nu este un dispozitiv efecte-r
mobil rea.l Compurerul are 5.5 cm grosi-
me gi cantere;te aproape 5 kg- fdri

50 ' 09'2or8'CHIP
TEST&TECH>HARDWARE

O bild albi: camera


Smartphone-ul OnePlus este
dotat cu cameri duali (16 + 20
megapixeli), care realizeaztr
fotografri detaliate 9i firl
erori, chiar gi in condi{ii de
iluminare precart.

Ecran de top uriag


Ecranul de 63 indri d lui OnePlus este
unul dintre c€le mai mari ale smartpho-
ne-urilor din CHIP Top ro, Cu scoruri
bune la luminozitate fi contEst, din
punct de veder€ calitativ, apa4ine
clasei de top.

Smartphone de top
cu cameri de top Carcase robuste
Pentru calca5a ai de ales intre trei
Ecranul OLED al lui OnePlus 6 este, cu o 8.r.o 9i interfala One Plus Oxygen 5.L3,
Ssura tutror lucrurilor, dupe cum o de- variante de culoare. Carcasa eate
diagonala de 6,3 inchi, unul dintre cele pmteja i de sticH GoriIIa Glass.
mai mari din Top 10 al smartphone-urilor mostreaza rezultatele testelor si experi- Dar lipsette o certificare IP.
- perfect pentru video gi fotografii. Gra- enta practice. Apropo de viteze: timpul
tie formatului elongat 19:9. rlmane insd rapid de raclie al scanerului de amprente
rezonabil de manevrabil, iar cditatea gi al recunoa$terii faciale sunt impresio-
ecranului este mai mult decat bune. La nante. smartphone-ul se deblocheaze in-
r.o8o x2.280 pixeli, OnePIus are o densita- tr-o fracliune de secunda. Modelul din
te a pixelilor bune (exact 4oo ppi); asta test a avut 8 GB de memorie Fi stocare de
asigura imagini foarte clare. in plus. im- u8 GB, ambele sunt abundente 9i contri
presioneaztr prin culori puternice gi un buie semnificativ Ia scorul fantastic obti-
contrast foarte bun. Cei care preferd cu- nut la capitolul configuratie. onePlusor2acB
lori mai pulin stridente, le pot modifica in pofida performantelor mari 9i a t SPECIEICATII
din seterile pentru culoare. Am mesurat umri ecran mare gi luminos, candidatul a pane li. 600
Ultimul standard radio LTE Cat 12

o luminozitate de maximum 497 candele punctat $i printr-o performanla puterni ubDs


inchl,/
ca a batedei. Cu 10:18 ore de navigare onli-
6,3
pe metru patrat - este atat de luftinos in- Ecmn (merinekezolulie) roao ! 2.280 Dixeli
cat poli citi conlinutul ecranului giintr-o ne, este mult peste medie, iar timpul mic
de inclrcare, de 1:46 ore, este deosebit de Wi-Ei ac, microusB 3.o,
ziinsorita. Ar putea fi mai buni, insi, du- Interfe!e Blu.tooth 5.o, NfC
pa cum a demonstrat Apple iPhone 8 practic. in sfdrgit, o camera de t6 megapi- Stocare
(interna lbJextensie) u4 GD,/-
Plus, care vine cu 675 cd/m',. Per ansam- xeli este asistate de o camere secundare
Android 8.r,0 cu
blu, OnePIus obline totugi un,,excelent". de zo de megapixeli. Modelul dual produ- SisGm de operar€ Oxveen 5.L3

Se compote si mai bine Ia capitolul ce astfel imagini vii li intens colorate, ca- Dimensiunvgreutate 7.7 x 15.6 x O.9 (m/r77 I
EVALUARE
performanle. in test, procesorul Qual- re, gratie stabilizatorului optic de imagi-
scor a€ne$l 945
comm Snapdragon 845 demonstreaze o ne, par se fie, practic,lipsite de orice efect Performarwoperare (35%) 9E
performanle de prime clasi. Sistemul re- de blur. Rareori intalne$ti o cameri de configuralie (2s%) lp
aqioneaze rapid Ia incircarea unor si- mobil mai buni zilele astea. Baterie O5%) 9r
Ecran (l5 %) lxl
te-uri qi app-uri uriage, pe care Ie ruleazd
Camera (ro%) c,
foarte fluid. Comutarea intre aplicalii es- 5 din l:B
te extrem de rapida - elq au fost executa- Fl
E
Performante de Prime chsi, camed Loc Top 1o
(apro.) €
excelente. autononie foarte mare Pre! 5?o
te simultan $i fare niciun fel de erori. I Eare incercare wirele$, nu rezistl la Evaluare CHIP Eoartebun
Procesorul, care ruleazi un Android I ap!, tipsq5lg un slot microsD a
foarte bun (roo-9o,o) bun(89,9-75p) sarisfidtor (?4,9-6qo) suficient(sgs a5,o) ! nerecomandabil
(449-0)
Toate scoru le in puncte (max. loo)
09'2018>CHIP
52,
HARDWARE<TEST&TECH

Laptop usor
de rs inchi
Ratingul puternic
al mobilititii este
datorat si carcasei
compacte gi greutiitii
reduse-

Configurafie economicoase
Exista suficient€ interfele pentru
comunicarea cu lumea exterioard,
cu toate ctr nu sunt foarte multe.

Alergitor de curse hngi Ergonomie bund

suplu, pentru uz cotidian Tasatura nu este doar comodi, ci asisti


utilizatorul
discrrttr.
gi prin iluminarea de ftmdal

Cu al sau Zenbook UX331UA, Asus pre- anti-reflexii, Iuminozitatea de 2a2 cdlm"


zinta o vadante simplificate a modelu- este suficienta pentru lucrul in aer liber
lui anterior UX331UN, fate de care este 9i contrastul table de gah (192:1) este din
mai ieftin cu aproape 4oo € - oblinand clasa de top. Tastatura iluminatl este im-
astfel un echilibru general mai bun. In presionanta, cu un feedback precis gi o
loc de un Core i7 cu 16 GB de BAM li sis- separalie bund a tastelor Designul plat,
tem grafic separat, candidatul UA ofera cu cursd scurtd s-ar putea se nu fie agreat
doar un Core i5 cu grafice integrate Si 8 de toate lumea, dar te poti obigniu rapid,
GB de RAM. Asta il face mai putin potri dupe o perioade de acomodare scurte.
vit pentru gaming $i ar putea deveni Trackpad-ul gi el foarte bun completeaze
stramtorat la o solicitare graficb mai in- profilul ergonomic bun al acestui dispo-
tense. Dar UX331UA ruleazi fluid toate zitiv. p arrs zenBook ux33ruA
celelatte apticalii gi remane destul de Candidatul a oblinut cele mai slabe S PEC IF] CATII
discret. scoruri Ia capitolul configuralie, un rol Inlel core i5 825ou/
8GB
De fapt, Asus UX33IUA este mai pu- semnificativjucand, in acest sens, capaci- GraficE lntesrati
ternic Ia capitolul mobilitate. Modelul de tatea mica a hard disk-ului (SSD de 256 r3B inchi/ r.92o x r.o8o
Ecran (marimetezolulie)
13 inchi cantaregte doar r,r kilograme; GB). Dar micar are un slot microsD Fi Drxcli
Hard drive 256 GB
nu prea gise$ti alte notebook-uri din trei interfele rapide USB 3.o. pentru a Drive
{ssDl
aceaste clase care se fie mai uFoare ca el. compensa neajunsul prin carduri de me- Interfete 3 x USB 3.o, WiEi ac,
Bluetooth 4.2. microsD
Dar greutatea reduse nu vine cu prelul morie gi drive-uri externe. LAN-ul $i alte Autonomie (of 6ce/video)
stabitit4ii. Acest ZenBookeste finisat ro- posibi[teu de conectare lipsesc. Dar mtr- Dimensiunvgreutate 313 x 2t.6 x r.o cm /r,r kr
bust gi carcasa nu flexeazi deloc. AIte car pretul remane acceptabil, iar, din per- EVALUARE
S.or c€nelal 83,9
puncte au fost cdgtigate de autonomia spectiva performanlelor, Asus este chiar
Mobilitate (25%) 9E
mare, de pani h D:48 ore. in regim vide- atractiq cu toate ce este cel mai scump Confisuratie tz5%)
eo, bateria reziste 9:06 ore potrjvt mesu- din Top 3. Ecran (m %) 90
retorilor noastre. Mobilitatea mare este krformante {15%) a6
Ereonomie (15%) a7
data $i de tratarea anti-reflexii a ecranu-
E Autonornie rnare. ecran Duternic. Loc Top lo 3 din3?
Iui, care face din acest model Asus un ex- E putere de catcul bund Pr4 {apro).) 990 €
traordinar PC on-the-go. Ecrin s-a dove- II Doar 256 GB de stocare de masi,
Erraluare CHIP Bun
dit foarte bun in teste gratie stratului pu$ne conexiuni

CHIP < 2or8 < 09 . 53


TEST&TECH'HARDWARE

Pre(ul este rezonabil


La 8oo €, cu greu vei maigisi o cameri cu
o imagim rnai buni. Raportul pEt/per-
formanti aI lui GXg este exemplar,

Obstacole minore
intr-o anumiti mlsurA, ekmentele de
operare nu sunt proiecte fi amplasate
optim, dar te obiinuiefti rapid cu asta -
nu in ultimul gand gralie celorlalte
avantaje ale lui cxg.

Mici, economicoasi, dar Fotografii nocturne fantastice


Excel€nt la GXg este modul
"Manual
night
images" ti funaginile impresionante ce pot

cu un evident efect wow fr capturate cu acesta chiar fi in condilii


de iluninare ambi€ntali slabi.
Cu camera DSLM Lumix GXg, Panasonic ExisE noi funclii si pentru modurile foto
a reugit se combine un design compact, o standard, cum ar fi doue moduri supli-
calitate deosebita a imaginii qi un optim mentare monocrome sau reproducerea
suport la selectarea subiectelor. vehii optici alb-negru cu ajutorul efecte-
Viewfinderul electronic are 2,8 millioane lor de granulalie. Aici, vedem un spatiu
de pixeli, iar ecranu pliabil de 3 inchi are atractiv pentru fotorafii aventuro$i. Asta
peste r24 milioane de pixeli. Pe de alta este valabil9i pentru inregistrer e video
parte, operarea nu este optime. Botita de ale camerei de 20 de megapkeli. in Full
selectare a modurilor, compensarea ex- HD, sunt posibile 60 de imagini pe secun-
punerii 9i levierul start, spre exemplu, de. Asta permite, spre exemplu, filmare
sunt destul de mici, dar in schimb existd
Ioc pentru un bli! escamotabil in partea
de sus a carcasei plate.
fluid5 la jumitate din vitezE. Claritatea
imaginilor Si zgomotul redus sunt impe-
cabile, chiar Fi panA Ia ISO D.8oo. Dupe
f iil3i,"ilt"-o*,
SPECIFI CATII
Cu toate acestea, noua camere Pa- aceea, detaliile fine cad prada unei focali Rezolutie rnaxima 5.t84 x 3.888 pir.eli

nasonic nu este nici pe departe un model ziri soft. Dar camera Panasonic nu are Clasa camereVtrp seuor DSLM/NMOS
din clasa ,economy", ceea ce este demon- niciun motiv sd se ru$ineze de asta in fa- Ecran (marime/rczolutie) 3 inchi/r.2ao.ooo Dix€li
strat de viteza bune a fotografierii in ra- ta competitiei, ci dimpotrivi.
Vr6,ooo / 60 secund€
Gama ISO roo-25.6(,(,
fali, de peste 9 imagini pe secundd qi in Un stabilitator de imagine de top, pe Lae obturator {manual)
special de calitatea excelentd a imaginii. 5 axe, suporte inregistrarea free-hand. Inagni per plin de baterie 2,tol13o
La o gami ISO folosite in regim cotidian Sistemul Panasonic Dual I.S. asigurtr un
Memorie (internE/extinsa) -/sDxc
de roo - 6.400, GXg livreaze imagini ideale, tunig optim intre stabilizaLorul intern $i
Dimensiunvgreutate t2,4x7,zx 4i, .mtlas
cu un nivel splendid al detaliilor. AlEturi cel al obiectivelor configurate corespun-
de asta, sunt interesant multe caracteris- EVALUARE
zetor Bateria reziste la2ro, pana la43o de
ScorE.n€ral E9,2
tici creative. Una dintre ele este pho- imagini per plin. O baterie de rezerve ar fi
"4K Imaeine (4o%) 90
to mode'. Dar existe si funcliile ,Auto o investitie logicd pentru entuzia$tii fo- Conf is,hanevrare (35%) 86
Marking" si "Sequence composition'. Cu tografiei. Video{E%) 94
prima functie, poli selecta imaginea po- Vit€ze Oo%) 89

trivite dintr-un clip video, in vreme ce a l!lI Calitate de top, stabilizator de imagine Loc Top ro 9din?r E
pe s-a*e, vieu,findq puternic,4K ' Pr€l (aprc).)
doua functie combina multiple momente I Autonomi€ slabe a bateriei. nu are
ale unei secvente intr-o singure imagine. I conector pentru rnicrofon Evaluare CHIP Bun
_ foarte bun. (1oo-90,o) bun (89,9-75,0) satisfSdtor (24,9-60,0) suficient (s9s-45p) E nerecomandabil (!a,9-o)
Toate lcoruile in puncte {mar. roo)

54, 09 ' 2or8 > CHIP


HARDWARE<TESTETECH

Aerisire variabild
Clal,eta laterala magneticl pentm
a€risir€ poate asigura un flux dc aer
bun gi flre sA o desdrizi de tot.

Desktop de gaming com- Conecticd generoasl


ROGHURACAN este generos dotat
pact gi ultra:perfoimant fi la capitolul conectica, beneficiind din
abundenti de toate conexiunil€ de calt
ai putea avea nevoie.
Asus ROG HUMCAN G21CN este una mentatoare, de 18o W respectiv 230 W (al
dintre acele maginirii care te fac sa vi doilea doar pentru modelele dotate cu
sezi, chiar dace nu egti neaperat gamer. GTX ro8o). Find vorba despre un sistem
Designul de inspiralie mayagi, cu accen- de gaming, nu pot lipsi luminitele. A$a ce
te cyberpunk, este spectaculos gi sur- sistemul de iluminare Aura Sync al lui
prinzetor de compact, dar cel mai atrac- Asus este prezent gi aici, cu efecte sale lu-
tiv dar gi frrncfional element al ac€stuia minoase sincronizate intre tastaturi,
este clapeta magneticl care se poate des- mouse-uri, ce$ti de gaming $i monitoare.
chide pentru a asigura o recire optime in O alta caracteristica excelenti a lui
sarcine maxime, sau poate fi plasate gi pe HUBACAN este sunetul, care este asigu-
o pozilie intermediare Fezi dreapta sus). rat de un DAC gi amplificator ESS Sabre,
Eluxul de aer imbunatelit ii
permite lui care emite sunet incredibil pe 32 de bili /
Asus se scoata lesa de pe procesorul gi 384 kHz, Ia o rate de e$antionare de 8 ori
placa video a lui HUMCAN. Cand des-
chizi clapeta, o notificare pop-up de la
mai mare decat calitatea CD. Experienla
audio este, atadar, bogate fi foarte detali-
D Hld$on"uRAcAN
SP EC IF] CATII
softul Asus Aegis III te anunle cI ai un ate. Int€l Cor€ lz 87oo/
?z GB
computer overclockat. Sporul de perfor- Dattr fiind configuralia, pare de pri- Grafica G€EoEe GTX ro8o
mantl este de 11% pentru procesor $i de sos se mai mentionez ce toate jocurile Ilard drive 5r2 GB M.2
(SSD) . r Tl (EDD) +
8% pentru placa video. duduie cu motoarele la maxim cand sunt Drive-uri
ddvc optic Sllmtray
Sner Mtrltl DIID
Sistemul este cel pulin la fel de atrac- rulate pe acest sistem. Dar, de dragul con-
4x USB 3.r (GGn rl, 4 x
tiv Si la interior, unde adapostegte o con- firmiri.i. o fac: niciun moment vreun joc Intertule USB 3-r lc€n z), r r USB
Tip C, Wt-Pi ac,
figuralie robuste pentru gaming de inal- rulat nu a perut se punein dificultatesis- Blu.to.th a o himsD
ta performante. Procesorul six-core Intel temul. Prelul este unul pe mesure, dar Dimensiunv$eutate r29 x 322 r i|6,6 clv
a3k!
Core i7 87oo $i cei 32 de GB asiste o redu- dacl ti-l permili vei avea unul dintre cele EVALUARE
tabila phce video NVIDIA GeForce GTX mai bune sisteme de gaming ce pot fi stor E neral 95r
lo8o, o combinatie c5reia nu-i poate rezis- cumperate la ora actuale. ConfisuraUe (25%)
PerformanF (I5%) gl
ta niciun joc cunoscut de om, De remar-
cat ce sistemul de alimentare este unul f!
E
functional,
Design spectacr. os dar gi Ersonomie (r5%)
tuet (apror.) Li
94
performanle puternicc, irunet iuperb 9.BOO
exterior, similar celor de Ia laptopurL iar Pret foarte marr
E Evaluare CHIP Eoarte bun
HUBACAN folose$te nu unul, ci doui ali-

CHIP < 2or8 < 09 . 55


TEST & TECH ) HARDWARE

.--M
ffiffi
Une-bookreader
aProape Perfect
Cel mai recent model de top in randul ci-
titoarelor e-book, Kindle Oasis WLAN +
3G, detine in prezent multiple recorduri.
Cu o baterie puternicd gi o greutate redu-
sh, este cel mai portabil cititor. Gra!ie re-
zoluliei mad (r.284 x 1.676 pixeli), ecranul
de z inchi este imbatabil. Iar in combina-
WiFi gi cu modulul3G, prcum qi cu
1ie cu

Televizor de top pentru 32 GB de memorie, acest Oasis are cea


mai buni configuratie din Top ro. $i

familii,si firi compromisuri


Pentru ca negrul ramanA realmente r22 de wati. pentru un televizor de 55 de
doar pentru ce pierde in fala competito-
rilor la cateva zecimi de secundd, intoar-
cerea paginior, Kindle nu obline scorul
negru, LG a echipat televizor LG OLED inchi. asta nu este deloc riu. Dar valorile maxim la vitezl (are doar 98 din roo).
55E8L de 55 de inchi cu un panou OLED pot fi semnificativ mai bune la celealte Cu aceasta performant5, este ferS in-
care redi un negru profund, dar gi culori ecrane de aceeagi dimensiune. doiald un etalon in materie de cititoare
luxuriante. in plus, tehnotogia asigurd o de e-book. 9i asta in pofida faptului ce
durata de viatl mai mare a ecranului de- tA? Tehnologie OLED, imagine excelente,
designul neobignuit, aproape petrat, ii va
cat la alte televizoare LCD conventionale. '16 configurade foare buna confuza ini[ial pe unii cititori. Cel mai
I Consun enersetic mare dezavantaj esteinse pretul mare.
Pentru asta gi pentru ce nu am remarcat I relativridicai
niciun inconvenient la nicio categorie de
test, LG obtine pozitia de varf in Top ro \ . ,. ..)Amazon Kindle
al televizoarelor cu diagonale inrre 44 $i
f.oottotttttCATII \ToasiswlAN+3c
59 de inchi. cu un avans mic. ce-i drept. in SPECIFICATII
cazuri extreme, luminozitatea poate atin- S P ECIFI ?irchi/ 1.284xr.58o
Ecran prxeli
Marime/rczolutie maximi 55 inchi/ 3.840 x 2.160
ge 595 candele pe metru petrat si con- pixeli iUHD)
(f:ie wi,ED 38.390 de pagini
tEstul tabH de Fah capavaloarea de 22L1. 4xHDMI,3 xUSB2.o,
Interfele CI+ r.3,Wi-Ei, LAN TimpincSrcarebate.ie
Ambele sunt valori de top, dar nu recor- Bluetooth, Miracast
32 GB
Contrast (tabh de sah/lu-
duri. Cu tot cu inspectia vizuale din test, z2nl59; cdlm2 Wi'Ei, wir€le8s internet
(3G), Bluetooth
candidatul a obtinut 98 din roo de punte Consum 0,4h22 wati (clasa de
€ficienti enersetice A) Porturi microusB 2-o
posibile pentru calitatea imaginii. Reda- Dimensiuni
(EPub/PDR
rea excelente a materialului Blu-ray i-a DVB.C. DVB-S. DVB.T2
Dimensiunvqreu!ate r4,r x r5,9 x o.8 cm/
convins cel mai mult pe testerii nogtri. Ir|IegistIar€ USB. nu 3D

LG OLED 55E81 nu este insi tocmai EVALUARE Ecru ilumiMt, tart€


Scor gene.al 96,r
ieftin. O justificare pentru asta ar fi con- EVALUARE
Ecran tso%J 9E
figuratia fantastice. Candidatul are o pa- Confsuratie (25%) 95 995
lete complete de tunere si patru intreri Mobilitate (ao%) loo
Ereonomie 05%) lol,
Speed (20%)
HDMI. Alte materiale pot fi rulate prin 65 98

Sunet (s%) *, Ecran (20 %) too


LAN/Wi-Fi Si edstd qi trei porturi USB. Co.fieuratie (2o%) loo
Singura categorie la care televizorul nu
L-9919s 19 .- t-qn3t- Loc Top rc r din ro
!
ste foarte bine este eficienta energetica. Pret (apro:.) 32O €
Evaluare CHIP Foarte bun !
in operare normale, wattmetrul indice Evaluare CHIP Eoarte bun
foart€ bun (loo-9o,o) bun (89€:756) satisfacetor (74,9-60,0) suficient (59,9 45,o) ! nerecomandabil (44,9-0)
Toate s.o.udlein puncte (max. roo)

56 ' oc > 2018 ' CHIP


HARDWARE<TEST&TECH

Sistem de navigafie
ieftin gi performant
Sistemul de navigalie Mio Pilot 15 Full
Europa LM funclioneazi, cum era de ag-
teptat, pe baz a unor algoritmi care calcu-
Ieazd rapid si eficient rutele posibile ce-
tre destinalie. Dar mai atractiv decat
performanlele bune gi desighnul com-
pact gi functional este pre[ul foarte de-
cent al acestui sistem, de aproximativ34o
Smartphone de buget, cu de lei. La banii igtia, goferii au posibilita-
tea de a alege intre un traseu ugor, rapid,

performante foartE bune eco sau scurt, in cazul in care doresc sd


urmeze un drum f6ra dificulteli sau daca
Motorola deline de ceva vreme, titlul de xeli face fotografii luminoase qi clare, de doresc si economiseasca benzine/motG.
cel mai bun smartphone de buget, cu fa- foarte buna calitate, dar este capab a $i rine. Sistemul oferd un ecran de 5 inchi $i
miLia sa Moto G, iar tradilia continu5 Fi si recunoascd obiecte. Dar pe alocuri sistem Quickstart cu interfaF simplifi-
anul acesta. Modelul Moto G6 arata Fi se poatefi un pic cam lente. Moto G6 asigu- cate, cu care poli alege rapid ruta. Pe in-
simte ca un telefon cu un pre! dublu. De- rd mentinerea Motorola ca lider al tele- treaga durata de viatE a dispozitivului
signul este fluid gi atractiv ecranul mare foanelor de buget, iar performanlele Mio, goferii beneficiaza de actua[zeri
de 5,9 inchi ofere un spaliu generos pen- foarte decente il recomande ca telefon gratuite ale ha4 or. Trebuie doar sa co-
tru operare, boxa se aude clar Si toate sof- performant de uz cotidian, la un pre! la
turile ruleaze fluid $i chiar sijocurile fare fel necteze dispozitivul la un calculator gi sd
decent.
o complexitate grafici prea mare pot fi instaleze software-ul MioMore Desktop.
jucate confortabil. Noroc cu husa de sili- Interesanti este li functia de anuntare
lIf!
Ecran mare Si luminos EHD +, finisaje gi
con incluse in pachet, pentru ca sticla auhnomie fLarte bune vocald a strezilor, care te ajute sd te ori
Gorilla Glass de pe spatele telefonului es- I Nu rezistl la apd. canera cam len€se entezi f{re se-!i iei ochii de la drum. Siste-
te glossy $i atrage amprentele. Formatul I pg 3166uri
mul ofere qi asisten[e pentru incadrarea
18:9 il face foarte comod in operare. Fini-
pe banda de circulatie gi te atenlioneazi
sajele sunt de foarte bune ca[tate. Dar,
in caz ul depe$irii timitelor de viteze.
din pecate, telefonul nu rezistE la ape. Pe
partea de design, remarcabile mai este
L Moto"ola Moto G6 Plus
excrescenla camerei de pe panoul dorsal SPEC IFI CATII
Ultimul standard radio LTE-A (2CA) cat6
al telefonuluL care nu este foarte proemi- uiorintrsLtr,t
nenete nu deranjeaza in timpul utilize-
nobil
Ecran (marime/rczolutie)
3oo/5o MbDg
r'9 inchv
$
rii, dar telefonul nu va sta lipit de masa. r.oao x ?-160 Dixell SPECIEICATII
Ecranul mare are o rezolutie FHD+ (t.o8o Interfele Wi-Ei ac, mimoUSB 3.o. Chipset GPS MSR2rrz
Bluetooth 5.o, NEC
x 2.160 pixeli) Si rede imaginile la o calita- Stocare
ARM CortexA?
64 GB/micIoSD SooMHz
te foarte bune. Culorile afr$ate sunt pu- Eean (mirime/rezolutie) 5 i:rchi/48o :2iz Dls.[
Sistem de operare Android 8.o
ternice fi vibrante, dar poti seta tona[te- Memorie ,2A I{B
Dimensiunvgreutate 160xz5,5xamrn/re/E
tile de culoare dupe pofta inimii. EVALUARE
650 mAh
G6 Plus este motorizat de un procesor ro- E6Jx132,5x!S3
DimensiunVCreutate
bust Snapdragon 630, care funqioneaze
Scor renelal lra mm,/r6a !
Perfomante/operar€ b5%) EVALUARE
in tandem cu un sistem grafic Adreno Confiquratie (25%)
95
gt Scor Seneral 8a
5o8 gi cu 4GB de RAM. Autonomia este re- Baterie (15%) !t4 ConfiquEtie {4o%) E6
marcabili, bateria telefonului rezistand Ecran (r5 %) Ecran (3o%) 6{t
aproape doue z e intr-un mod de utiliza- Camera (ro%) 95 Ergonomie (30%) 9O
re mai conservator, dar chiar dace il fol- Pret (apro&) 1.250 Li Pret (aproL) :r4o loi
soegti destul de intens, te va line o zi.
Evduare CHIP Eoarte bun Erraluar€ CHIP Bun
Camera duali de ra respectiv.s megapi

CHIP<2018<09 .57
TEST&TECH>HARDWARE

Proiectorhome
theaterieftin
Proiectoarele bune nu trebuie se te coste
o mane $i un picior Epson EH-TW65o
costS aproximativ 54o € gi ofer, experi-
ente convinBstoare de home theater in
laboratorul de teste, chiar daci proiecto-
rul Eull HD nu a stabilit vreo valoare de
top. a reugit sE obline un punctaj bun in
general.intrucit Epson foloseste tehno-
logia LCD, ugor iritantul efect de curcur-
beu care apare Ia proiectoarele DLP nu
este vizibil aici.
Cu dimensiuni de doar 30 x 9 x 25
Smartphone bun, cu baterie centimetri, Epson EH-TW65o este la fel
de compact ca orice alt proiector. Greuta-

deosebit de performante tea de 2,7 kg il face gi extrem de portabil


TW65o genereaza un flux luminos de ma-
Power Max P6ooS este flagship-ul noii 3oo Mbps, Energizer Power Max P6ooS ximum 2.531 lumeni$i poare fi folosit $i pe
serii de telefoane Energizer (da, ca bateri- ofere qi tehnologia VoLTE (Voice over lumini de zi,in majoritatea situatiilor, fe-
ile, ai citit bine) oferind o performanltr LTE). Dace vrei un telefon bun, cu o bate-
ra probleme. in modul standard, am mE-
foarte decenti Si fiind prevezut cu un rie cu atonomie de ordinul zilelor, acest
ecran curbat Eull HD, cu muchii rotunjite, telefon iti va aminti de celebrul iepuraE
surat o valoare decentl de r.356 lumeni.
ultra-subtiri, cu un raport de aspect de Energizer, care era de neoprit. Doue conexiuni HDMI asigura imagini
r8:9 $i o baterie foarte puternica, de nu de cea mai bund calitate. dar poli folosi gi
mai putin de 4.5oo mAh. Bateria poate o intrare VGA, poti conecta un notebook
rezista mai mult de 16 zile in stand-by qi prin USB sau poti opta pentru o conexiu-
asigure Iejer 12 ore de utilizare intensa. EcEn fi finisaje brme, performante ne Wi-Fi.
Energizer a integrat gi o tehnologie inteli- fl uide, autonomie excelenta
genta de economisire a energiei, fiecare Versiune veche de An&oid
E
milliamper al bateriei fiind optimizat
pentru a evita risipa. incircarea rapidi llr ts iEpson EH-TW65o
se face printr-un cablu USB Tip C. Ecra- r Enereizer Power Max
nul este de bune calitate, iar formatul l8:9
il face foarte comod in utilizare (este mai
l-"1 P6oos
SPECIEICATII
SPEC IEI CATII
Lgzo x r.o8o pixeli
Tehnolosie de Droiectie LCD
ingust gi poate fi folosit firi efort, cu o Ultimul standard radio LTE-A (2CAl Cat6
Dimensiune imasine o:t6-7,62m
singura mana). Grosimea telefonului nu 5.e inchv 2 x HDML VGA,
Ecran (merime/rezolu!ie) Intriri z x USB ,-o. Wi-Fi n
depeseste 9,8 mm, iar designul cu curbe
ergonomice gi carcasa in culori vibrante, Garantie lampe 3ad
cu efect de fibri de carbon, este atractiv InterEele
wi.Ei n, microusB 3.o. 3.ooo al€ ore sarantat€
Fhx luminos mdim/.on-
Telefonul este dotat cu o camerd princi Stocare tiast {tablI de sah) 2.531lm/r66:l
64 GB/microsD
pald duali de la Sony (r: + 5 megapixeli) 9i Consum
Android
292l2rrlo,2at4i
cu una frontal5 de 8 megapixeli. Fotogra- ?.o {operare/eco/standby)
Dimensiuni/greutate x 1525 x 9,8 mm/rgo q Dimensiuni/sreutate 30x9r25cn/zzks
fiile realizate au o profunzime $i o clari- 82

EVALUARE EVALUARE
tate foarte bune.
Scor sen€ral 90,6 791
Motorizarea este asigurate de un proce- Performan$,/operare (35%) lmaeine (60%) 7A
9O
sor Mediatek Helio P25 MT6757CD cu opt Confizuratie (2o%)
ConfieuEtie i2s%) 85 83
nuclee, Ia 2,5 GHz, care oferi o rulare flui Baterie(r5%) Elgonomie G5%) 79
96
dia app-urilor Fi a continutului multi- Ecr (E%) !v2 Ef icienta enerAetica {5%) 83
media. Dar sistemul de operare oferit es- CamerA 0o%) 90 tncTop ro ro din r8 a
te doar Android nu este clar dace va
7-o gi Pret laproL) r.?60lei Pret (aprox.) 540 €
fi posibil vreun upgrade. Fiind un dispo-
Bun
Evaluarc CHIP Eoarte bun Evalrlare CHIP
zitiv 4G|I:IE, capabil si atinge pane h
foarte bun Goo-gop) bun (89,9175,0) satisfaceto. (74,9-60,0) suficient (59,s-45,o) E nereconandabil (a49 o)
Toate scoruril€ in puncte (mar. roo)

58 , 09 ' 2018 ' CHIP


HARDWARE<TEST&TECH

Toshiba di lovitura in Boxi Bluetooth buni, Notebook ieftin


materie de stocare generaliste pentru home office
Luxurianta capacitate de u TB este oferi Dockin D Eine reuge$te se face ceea ce al- Lenovo Ideapad 32oS-r4IKB (8ox4ool-
te lntr-un nou hard disk intern in format te boxe nu reuFegc sune bine. Un sistem oGE) este mai scump decat notebook-ul
de 3,5 inchi. Acesta este cel mai mare su- 2-way smpus din doue two tweetere $i lider de la Trekstor $i nu este la fel de bi-
port de date din CHIP Top 10 gi cel mai boxe medii, fiecare cu o putere de 50 de ne pozitionat. Dar ofera un ecran de t4
mare drive SATA pe care il pot cumpera wati asigure un sunet excrptional d€ bi- inchi pe care afigeaze Office la o calitat€
banii in acest moment - mulli bani. Un ne echilibrat, indiferent de stilul muzi- exceptionale, spre exemplu. ln rest, con-
pret exorbitant de 600 € rezultd lntrun cal. Doar la volum mare qi cu un bas pu- figur4ia nu este rea deloc r TB de stoca-
pr4 destd de nefiavorabil de 4B cenli ternic se atenueaze intrucatva mediile. re pe hard drive, 8 GB de RAM memorie,
per GB. Mai mult, ratele de transfer nu Dockin D Fine este superior in compara- plus interfelele standard, indusiv HDMI
sunt la fel de impresionante, mai ales Ia tie cu competitorii sal Utilizarea este ex- gi card reader Puterea de ca.lcul bazatl
scriere: r9o MB/s este cu circa 25 MB/s trem de intuitive. Prin Bluetooth 4.o sau pe Pentium este mai degraba mediocrl,
maijos decat recordul drive-ului de 12 TB NFC se pot conecta telefoane mobile, ta- iar autonomia de aproximativ 7 ore ar
Seagate lronwolf. Nu e atat de reu, dar blete etc. cu o simpltr apesare de buton. putea fi mai buna. Dar, ca instrument
te-ai agtepta la ceva mai mult de Ia acest Autonmia de 15 ore de operare per plin de plecut qi silentios pentru biroul de acasa,
nivel de pre!. baterie este $i ea excelente itiva oferi servicii bune.
(Inc rc din 44. Pret: aprox. 600 €) (Loc r din 35. Preg aprox. lio €) (Loc a din 26. Pr4: apmx. 4oo €)

EvaluareCHIP Eoartebun BraluareCHIP lBun EvaluareCHIP lsatisfAcAtor

Smartphone-urile Televizorurias ToshibaCanvio


Nokiaavanseazi lapref de bugrit AdvancezTB
Telefoanele mobile de Ia Nokia sunt in Medion continui campania relativ noua Cinci noi modele Toshiba ocupi primele
permanenta dezvoltate. Dupe trec€rea la de lansare de televizoare mari cu mode- cinci locuri ale CHIP Top ro de hard dri-
Android, finlandezii instaleazi hardware Iul Life Xr65B. Chiar daca se situeaze re- ve-uri externe - dintre care se remarci in
din ce in ce mai bun. Cel mai bun element lativ jos in clasament, trebuie se accepli mod special Toshiba Canvio Advance
al noului 7 Plus este ecranul de 6 inchi, unele compromisuri pentru un televizor 2TB (HDT-Ca2oER3AA). Acest drive fic in
ca!e, cu r.080 x 2.160 pixeli Si vatori solide de 65 de inchi de numai Looo c Numerul format de 2,5 inchi este disponibil in vari-
ale mdsuretorilor, aparline clasei de top. mic de conex.iuni gi de tunere imping in ate culori, ti nu este prea scump. Pentru
in afari de stabilizatorul de imagine de- jos punctajut Ia capitolul configuralie, iar circa 80€, obtii 2 TB de stocare externe cu
fect, camera duald Zeiss este foarte com- sistemul SmartTV Si media player-ul nu cele mai bune performante posibile in
petitive - cu toate ce alte telefoane de do- sunt tocmai varfuri de gami. Calitatea prezent. Ratele de transfer de 1333 MB/s
ue ori mai scumpe oferd mai mult. audio gi a imaginii in format 4K sunt inse (citire)fi1212 MB/s (scriere) nu prea pot fi
Performanta este convingetoare $i opera- complet practice, iar consumul energe- depa$ited. O bilule gri lnchis spre neagra
rea fluidtr, gralie CPU-ului Snapdragon tic de roo de wali in regim de operare nor- exista competitori cu produse ceva mai
600. Iar autonomia decenta de p6ntr la mala este unul chiar bun (clasa de efici uqoare de u4 de grame, rating-ul sufe-
10:24ore este o ofertl bunl la acest pr4. entl energetici A+). rind un pic din cauza asta.
(Loc 4l din r49. Pret: aprox. 38o €) (Loc 12 din 13. Preg apmx. r.ooo €) (Loc r din 44. PrE: aprcx. 80 C,

EvaluareCHIP Bun BraluareCHIP lsatisfticetor EvaluareCHIP Foaftebun

CHIP.2or8. 09 .59
TEST&TECH>SOFTWARE

t ss,m

Comori audio andogi-


ce Pentru Prezent
pe
Recuperarea discurilor
gi vinil a case-
telor audio in era digitale nu este dific e.
Dar ce se poate face dacd suporturile de
sunet sunt deja vechi gi au unele defecte
in vinil sau in banda magneticd? ln acest
caz, trebuie sd folosetti software pentru
restaurarea conlinutului audio deterio-
rat, cum este Audiolava 2. Acesta preia
operatiunile de la import - spre exemplu
de la un pickup-$i pane la reparatii Si ex-
portul ca fi$ier sau CD.
Media Center universal in pofida interfelei clare, programul
nu este potrivit pentru utilizatorii fere
Ca de obicei, Cyberlink PowerDvD se Tv gi coogle Chromecast, ci $i Amazon
experienttr. Mai multe instrumente pen-
prezinte intr-o manieri ordonatA Si uFor Eire TV Dupeinstalarea app-ului potrivit
tru imbunetelirea zgomotelor, zgarietu-
accesib a Fi in noua sa versiune 18, $i ni- pe stick-ul TV transmisia de Ia PC Ia tele-
rilor de pe disc sau supra-moduliri si
ciun utilizator care vine de Ia un alt pro' vizor este doar o chestiune de cdteva cli- efecte adi{ionale pentni personalizar',e
gram sau este incepetor nu ar trebui sE curi de mouse. Din picate,Iistele de reda- individudl necesita cunogtinle despre
intimpine vreo problemd. Portalul de re sunt incE ignorate - nu pot fi create procesarea audio gi timp pentru a Ie im-
ajutor ofere multe tutoriale gi video-uri liste inteligente. Dar impresia excelente plementa. Efectele - pentru calibrarea di-
demonstrative, pentru cei care vor sa in- pe care ne-a lesat-o nu este afectata de namicelor, reverberatiilor sau frecvenle-
vetre programul. Instrumentul suporte acest neajuns minor. Ior - vin cu valori implicite care deseori
toate formatele gi media relevante, de Ia sunt suficiente. Dar cei cevorsi foloseas-
un simplu figier video, [a clipuri panora- l!E Suport qrprinzitor pentru format€, ce softul Ia intreaga sa capacitate trebuie
mice de 360 de $ade gi +K gi de la noii mod Tv, randare extinse h 360 de grade sd fie bine familiarizati cu tehnologiile
ochelari VR de la Oculus gi HTC la randa- Nu are liste de redare inteligente
E audio. Audlolava z seve;te agadar multor
rea in incl noul format Ultra HD Btue- soliciteri. Comparatia rapide before-after
ray. In afara de asta, Cyberlink Sia imbu- este practica, pentru a putea evalua rapid
netalit modulul TrueTheatre, unde poti
personaliza claritatea, contrastul gi culo-
rile continutului media fie automat, fie
B 3x*,:18s,,u,.""
S PEC IP CATII
impactul modificlrilor fecuG.

manual. Poti avea originalul gi fi$ierul Srstem de operare


I^Iindows vkta, z 8,8.r
(12 / 6a Bit) rEi , Acon Audiolava z
procesat afigate unul lange altul, pentru Toate format€la uzualc
video, foto 9i d€ sunet, SPECIEICATII
a optimiza seter e. Evident, TrueTheatre Media 3D, VR, 360 de gad€.
DVD, (Ultra HD,) Sistem de operare windows ? 8, ro
nu poate transforma magic un material Restaurarc, procdarc
Eunc[ii eudio. hstn m€nte de
de shbe caltate intr-un material de inal- Suport TV R€da& prin streamina
analize
ta rezolulie, dar cateva clicuri sunt sufici- Cloud, YouTirbe, Vlm€o
hrAV MP3, Ossvorbi6.
ELIC. WMA, AIEE MP4
ente pentru a imbunateli semnificativ Tru.fhaat€r, Audio, Audio-CD (instr.
TNefh.at€r HD
calitatea optice !i vizuale.
EVALIJARE EVALUARE
In modul TV PC-ul de acasa devine o scor gme.al 91,! Scor tcneral 98's
statie de televiziune care poate transmite Domenju fu nctional (50%) uf PerformantE {40%) 95
filme prin HDMI cetre televizor. Un app Operare (25%) tr Dom€riufunctional 60%) It
gratuit convertegte smartphone-ul intr-o Performant, (20%) *t Operare (20%) m
Docu mentalje (5%) E9 Documentatre (rc%) m
telecomandi in acest scop. Streaming-ul Pret (aprox.) Pre! (aproL)
90€ 3(,Q
prin Wi-Fi este, de asemehea, posibil, no-
Evaluare GHIP foarte bun Evaluare CHIP Foarte bun
ul Power DVD suportand nu doar Apple
foarte bun (rco-go,o) bun (s9,r75,o) satisEdtor (74,9-6op) suflcient (59,9-45,0) n nerecomandabil (aa,g-o)
Toate scorurile ln puncte (ma.1oo) ada onu
60 > 09 ' 2018 ' CHIP
SOFTWARE<TESTATECH

modificarea designului Windows, gterge-


rea in sigurante a fiqierelor - sunt zeci de
module.
Spre deosebire de mulli competitori,
TuneUp nu se concentreaze doar pe
funclii, ci gi pe ugurinla in utilizare. Ofe-
rA explicatii precise pentru aproape orice
opliune din meniu qi sugestii de tunare -
ideal pentru incepitori. Alta noutate din
versiunea zorS: o funclie de update pen-
tru softul depefit. Descircarea $i instala-
rea a Sapte programe a mers perfect prin
Expertintuning interfata Tirneup in test. ASa ca scapi Si
Avast Secure Browser se bazeaze pe Goo-
gle Chrome Fi ofera un
"Safety & backup
pentrucomputere de update-urile manuale.
centre' in-house. Aici, vei gesi instrumen-
cu Windows te impotriva tracking-ului, penfu bloca-
avcruneunzora
Windows poate fi configurat fi intreli-
nut chiar $i fere instrumente suplimen-
S SPECIEICATII
rea reclamelor gi a applet-urilor Flash gi
avertismente privind site-urile de
tare. Dar asta necesite timp $i cunogtinle. Windows XP, phishing Si alte pericole. Cum multe
vilta. 7 a, ro
scriptud nu sunt inc5rcate deloc, Secure
AVG TUneUp face totul mai ugor. Nu este Accelerarea PC.
vorba doar de accelerarea Pc-ului - har- Fun4n €xtind.rea autonomiei, Browser deseori asigure o inctrrcar€ sem-
elibera!€a de sEatiu de
dware-ul gi sistemele de operare modeF nificativ mai rapida a site-urilor - in caz
ne reugesc sE face asta Si singure. Este,
Uprlate-ud automate de
softwar€, oFtlnizaEa
cA site-ul nu refuzd str fie afi$at feri
mai degrabe, vorba despre un sistem cu-
confisuratlei Windows scripturi. Exista gi un soft practic pentru
EVALUARE descirciri video. AIte module pentru
rat fi suplu. Spre exemplu, Tuneup poate scor acneral 9(,7
gterge figierele inutile gi elibera astfel spa- PerformanE(4o%) 88
bankingsigur $iVPN pot fi instalate doar
Domeniu functionat (30%) dace este activat Avast Antivirus. (Pret:
tiu de stocare. Mai mult, ajute Ia clutarea 95

fiqierelor mari. Asta este dificil cu instru- Operare(3o%) 90 gratuit)


PreI (aprox.) 35€pean
mentele on-board. Eliminarea intterilor
gregite din registry 9i datele browserelor, ErEluare CHIP Foarte bun EvaluarcCHIP lBun

''F
T ff*'f, "#qF

CHIP < 2ol8 < o9 . 6I


TEST&TECH>APPS

Gonsilier de sinitate Jocul misterelor cu


digitd grafici fantastice Pe scurt
PUBG Mobile

Hi. I'm Ada. *H1t:tr3#:i::l[:"]


{I} -ri -,rrt a" rrrrirrrl
tot
I can help if you're pentru Noi functii includ un
PC.
feeling unwell. mod Arcade pentru 28 de jucetori, un
spaliu de antrenament gi un fundal
nou. (Androi(Uios: $atiE)
Ada -Your Heath Guide a fost dezvoltat Dupa ce inginerul Lockwood gi sotia lui
in comun de mai multi medici pentru a au disperut, aparent fare urme, prime$ti Discord (Android)
oferi rapid sfaturi rnedicale. Pentru a fa- misiunea de a-i ciuta, pe baza unor indi-
a- Un update obligatoriu pen-
ce asta, app-ul pune intrebiri despre con- cii. in podul casei, descoperi o case pen- 7..1 t- totl ,tiliratorii de xBOx:
dilii pre-existente gi simptomele actuale. tru ptrpugi. Cu ajutorul unui vizor miste- ts oi".ord penru An-
Acestea sunt deseori detaliate Si ilustra- rios, rezolvi puzzle-ul vilei in miniaturi, droid te "pp-ri
va conectat irx viitor la prc
te, pentru a te ajuta sd descrii problemele dai peste noi artefacte Si in final gesegti priul XBOX. in afari de asta, opera-
mai precis. Apoi vei primi un raport des- mult cautatul element zero. Noua aven- rea a fost imbunatetita. (Android:
pre cele mai probabile cauze. Dialogurile ture de h The Room oferi distraclia gratisl
pot fi qi inregistrate. Dat fiind caracterul obignuiti a oricirui joc, care este u$or
sensibil al datelor, considerdm obligativi- diminuati doar de operarea greoaie, VLC for Android
tatea inregistrerii discutabile, chiar dace Din cauza problemelor cu
Goosle. VLC sia dezactivat
dezvoltatorii promit discrelie. J supo"rtul peniru nndroid
fl aa
SlrtEm t e""tir rfr gratis il- si6tem J s,+se slse
rfr II- Auto pane Ia versiunea 3.L Cei care
vor funclia, trebuie se de abune de
Emluarc CHIP bun Evaluare CHIP bun la un update. (Ardroid: gratis)

]TirllE'tllllF
Videoinrevers- Prognoze meteo
inapoilainceput cudesign slc
I

Zedge i1i oferi mii 9i mii de wallpapere, to- App-ul Reverse Movie FX: magic video fa- Pentru a se deosebi de masa de app-uri
nuri de apel gi iconile. Cand cauli in multi- ce exact ceea ce sugereazE: afi.$azi fie- meteo, tweather are, in primul rand, o in-
tudinea de optiuni categorii precum ,Ani- care video in revers Fi chiar il poate salva terfa!tr st ata, care vine cu multe fun4i.i
mds", ,Anime' sau "Nature" aceste coleqii in acest mod. App-ul de Android este utile. Instrum€ntul meteo lic te infor-
editoriale ajutr" Imaginile $i sunetele sunt foarte simplu de navigat Si de operat. Ala- meaze despre starea actuale a vremii qi
de foarte indtl cditate. Poli aplica fie- turi de functiile principale, sunt disponi- oferd prognoze pe ore pentru urmAtoare-
care fi$ier cu un clic sau il po[i stoca in bile gi efecte vizuale gi fundaluri sonore. le 48 de ore, precum gi o estimare pentru
Iista de favorite. Cu modul de utilizare Procesarea video este destul de rapide, urmetoarele gapte zile. Mai mult, existd
deosebit de u$or si oferta virtual inepui- trebuie sd ai putintica rebdare doar la vi- un radar de nori gi detalii despre riseritul !
zabih, app-ul se remarcd in mod clar fate deo-urile extrem de lungi. App-ul oferi qi gi apusul soarelui gi lunii Cu widget-ul I,
de competitori. in iOS, zedge oferl doue insptualie pentru idei de realizare video, pentru ecranul Home gi informaliile din E
app-uri individuale gratis - fie unul doar cu mai multe exemple, Pentru rezultate status bar, ai tot timpul acces Ia progno- i
pentru tonuri de apel, fie doar pentru la calitate HD ai nevoie de versiunea pE- zele meteo, care sunt impresionant de
wallpapere. tite Pro. precise, ';
I
Sist m i
s",t" r$ mti: !! e""6" t- ,i al
al-
e".ti" I er",i" * g""u"al
aa- I
Evaluarc CHIP foartebun Evaluare CHIP fbartebun Evatlere CHIP foartebrm 3t

62 > 09 ' 20 I8 ' CHIP


APPS<TEST&TECH

Appto-do Ajutor real pentru


foarte insistent dresajul cdinelui Pe scurt

,G\ Pok6mon GO

ahfl:f; $",:1",",1;i:,:"""

T
r
Li nimente. Pok6mon GO a fost
in sfargit optimizat pentru ecranele
mad ale smartphone-urilor high-end
Apple iPhone X gi Samsung Galaxy
Note 8. (Android/ios: gratis)
Multe app-uri to-do se opresc doar la un Cu ,,Dogo - your dog's favourite training
singur mesaj per sarcine. Due - Remin- app', ili poti inveta cainele comporta- Amazon Music
ders + Timer se promoveaze prin aceea mentul corect. Dupe fiecare capitol, ar Cea mai recenta versiune de
ca este insistent. Reminderele continue trebui sa-U filmezi ciinele executAnd ce a
lI Amazon Music este suportat;
se apari pane cand sarcina este marcata
fllEE
tts
invetat. Poti trimite clipurile la dezvolta- gi de Google Chromecast g de
drept indepliniti. Operarea €st€ extrem torii app-ului. pentru evaluare. Numai Alexa by Amazon direct in app. Utiliza-
de intuitivS. Pentru evenimente tipice, dupe ce clipul a fost vezut de acestia si torii de iOS vor primi doar mici repara-
app-ul este convingator gi neconvenlio- testul a fost marcat drept trecut este de- 1ii de bug-uri minore. (And$i iOS:
gratis)
nal, cu referinte la sarcinile nefinalizate. blocat urmetorul capitol. Majoritatea
Dezavantajul Dueinsugi nu are cloud, ci antrenamentelor pot fi accesate doar cu
importe sarcinile iOS Fi le sincronizeaze conturi premium, Ia circa roo €. PreIul pa-
Kindle App
via Dropbox - Si existe multe alternative re justificat de evatudrile personale din ini Md nou. poti returna ca4 e

bune $i gratuite. partea dezvoltatorilor. Dar iu decizi asta!


tL;T'#ffi l:i,",?*l':1".1:i;
poli
in app-ul Kindle.ln plus. gesi mai
Sigt€m J s,+se ,t,- al
lt Sistem I gr",i" * go.i" ia
lr- ugor audio book-uri cu noul filtru Au-
Evaluare CHIP brm Evaluar€ CHIP bun dible. (Andmid/ios/Windows:
$atis)

CHIP < 2or8 < 09 . 63


NETWORK

Protectie malware
pentririntreaga
retea de acasi
Securitatea optimi se obline daci releaua de acasl blocheazi conexiunile Ia serverele
malware, de piishing Ei dL tracking. Un mic Raspberry Pi sau vechi PC fac asta posibil.

roteclia anti phishing, malware Fi tracking este mai mult iar pentru anumite scopuri ar trebui sI fie posibil un acces ne-
chestiune de configurare a dispozitivelor finale. Dar, in-
o filtrat Ia relea. De aceea, este o idee bunisd faci outsourcing fil'
trucat numerul de notebook-uri, telefoane, tablete 9i dis- trerii cetre un procesor de date separat. O solutie simple 9i ugor
pozitive inteligente continua sa creasce, devine tot mai impor- de adminishat este Pihote, care a fost dezvoltate pentru mini-
tant pentru releaua de acase sA blocheze centralizat orice computerul economicos gi ieftin numit Raspberry Pi,dar merge
comunicare cu seryere malilioase sau nedorite. Este drept cI pe orice sistem Linux. Vom demonstra instalarea 9i aplicarea cu
routerul este deja destul de ocupat cu coordonarea traficului, un Raspberry Pi 1, care este complet suficient pentru Pi-hole'

os > 2018, CHIP


64 '
HOME NETWORK < TEST & TECH

Avantaj: poti obline prima generalie a minicomputerului


pentru cauva euro sau chiar gratuit, pe eBay sau de Ia vreun
prieten, iar cu trucul nostru de la pagina 6Z consumul energetic InstaleazS si controleazh Raspbian
va fi neglijabil. Abordarea este identice pentru modele mai noi
Pe PC, scrie imaginea Raspbian pe un card SD folosind instru-
de Pi giin principiu Ia fel pentru alte Pc-uri cu Linux (Ubuntu), mentul Etcher gi gata.
gi este descrisa la ,,Opereaze de Ia distante un sistem Linux".

Seteazi Raspberry Pi
in afard de Pi, vei mai avea nevoie de o carcasd, pentru protec-
tie anti-prafl o surs5 de alimentare micro USB (alimentator USB
de zA sau un cablu cetre un dispozitiv conectat permanent, de
ex. un router) gi de un card SD de cel pulin 2 GB, care este potri-
vit pentru Raspberry Pi. intrucit serverut DNS trebuie se lu-
creze fiabil pe termen lung, recomandlm un card care suporte
multe citiri - cum este Transcend TST6GUSDHCToV sau Kings- inainte de a
ton Industrial. Costul ambelorincepe de Ia t5€$ivin sub forma insera cardul
in Pi, creeaze
unui card micro SD cu un adaptor full format SD. Ele se potri-
un fiiier gol
vesc cu orice model Raspberry Si card reader pentru PC. Cardu- numit sshin
rile ieftine pot avea defecte de funclionare, mai ales daci Pi ru- partitia de
leaza tot timpul si scrie fi$iere tog (vaiabil pentru Pi-hole), iar Pi boot pentru
devine un server DNS care poate bloca toata releaua. a activa
operarea de
la distartE.
Instaleazi Raspbian
Pentru ainstala sistemul de operare Raspbian pe cardul SD, vei
avea nevoie de un pC cu un card reader SD. Dace ai mai folosit
Poti administra
cardul anterior, formateaze-l cu un clic dreapta, ,Format.-" $i se- sistemul Pi de
tarile implicite (EAT32). Descarce un figier imagine de la Raspbi- pe PC cu
an Strech Lite $i programul numit Etcher Portable. Porne$te Et- dientul SSH
cher Si selecteaze fiqierul ,,.zip' de la Raspbian folosind ,,Select PUTTY-
image". Important cu butonul ,Change din mijloc, verifice da-
ce ai selectat corect cardul SD dorit drept trinte Si apoi apasi pe
terminat de scris, respunde ,no'intreba-
,,Flash!". Cand Etcher a
rii Windows daca discul ar trebui formatat.
Scoate cardul pentru un moment Fi apoi reconecteazi-I. in
Explorer, vei vedea partitia de boot de pe card, care are o meri-
me de doar cateva zeci de MB. Tinand apesate tasta lshiftl, fa
clic dreapta pe litera drive-ului gi selecteazi ,,Open Power Shell Adresi de IP fixe pentru Pi-hole
Window here" sub Windows ro (Windows 7: ,Open Command Trebuie si modifrci unele setiri pentru in6talarea softului de
Prompt here'). in fereastra liniei de comand5, tasteaz* ..fsutil f trare in retea numit Pi-hole - spre exemplu, ci routerul teu
file createnew ssh o" (ultimul caracter: zero). Asta este cea mai continue $ fun4ioneze ca un server DNS.
sigura cale de a crea un fipier gol numit'ssh" fari a crea $i o ex-
s.t.ci oDrG!.& Dl[s llovid.r. lo ur. l,Eur ob, !e.!.cr cu!r@.
tensie pentru numele de fi$ier Acesta este necesar pentru a pu-
tea accesa Raspberry ulterior, prin retea. Acum, ejecteaze su-
portul de date pi conecteaze cardul SD la Raspberry Pi.
Conecteaze computerul prin LAN Ia router si conecteaze-l h o
sure de alimentare folosind un cablu micro USB (Atenlie, res-
pectd indicaliile de Ia ,,Economise$te electricitate cu Pi-hole' de I

la pagina 67!), dupe care va bota sistemul complet.

Opereazi de la distante un sistem Linux


RasPi este complet operat de un PC. Instaleaze gi porne$te pro-
IPv4
gramul numit PUTTY. Introdu,raspberrypi" la,Host Name', re-
spectiv ,Saved Sessions" $i fe ctc pe ,,Save", dupd care pe ,,Open'.
Asta a functionat in testele noastre cu un FritzBox cu setirile
implicite - dacd nu, determine adresa de IP a lui Pi din interfata
web a routerului ti introdu-o in PuTTY la "Host Name" gi apoi
,,Save I Open'. Asta deschide o linie de comandi cu promptul
Asigneaze o adresi de IP ftxe in timpul instalSrii pentru ca Pi-ho-
,,login as:". in acest punct, introdu ,pi", (la fel ca toate intre! e), h se funqioneze fiabil ca server DNS. Aceasta trebuie si fie in
urmat de lEnterl Si apoi de parola implicite ,,raspberry", al cerei afara gamei de adrese folosite de serverul DHCP al router-ului.
i)
3 input nu va fi vizibil. Vei fi redireclionat apoi la linia de coman- -

CHIP < 2or8 < 09 . 65


TEST & TECH ' HOME NETWORK

de Linux, unde trebuie sa fii atent Ia caracterele majuscule si


cele minuscule. Mai intai, seteaze o parole individuald cu co-
manda ,,passwd". Dupe aceea, activeazd Raspbian cu ,,sudo apt
update' qi,,sudo apt -y upgrade".

Configurare Instaleazi Pi-hole


PC gi router Acum, instaleaza Pi-hole. Pentru asta, introdu comanda ,curl
Pentru a folosi Pi-hole pe un -sSL https://install.pi-hole.net I sudo bash'. Comanda curl des-
server DNS. clic pe
PC ca carce scriptul de instalare de la URL gi il transfere cu operato-
conexiunea LAN in Network *^ f. rul Pipe ,,1" (bara verticale; input cu [Shift] + [\] ) in interpretorul
and Sharing Centre din de comenzi bash, care este accesat cu drepturi de administrator
Control Panel, dupicare (,,sudo'). La inceput, apare un ASCII art, apoi scriptul descarce
urmeazi papii r-3.
ceva. Confirmi primele trei instructiuni cu [Enter].
Scroll in joc cu sageata in ,,Select Upstream DNS Provider
...", pane ce,,Custom" este activ Ei apasa lEnter] dupe aceea.In-
trodu adresa de IP a routerului (FritzBox: implicit ,,192.168.178.1"
t .?F-l - este ,,192.168.188.r" pentru configuratia noastre) 9i confirmi
adresa. Asta va rezolva computerul local 9i numele de dispoziti
v€ pentru a continua lucrul. La solicitarea,,Do you want to use
your current network settings as a static address?", selecteaze
,,.No," cu segeata din dreapta Fi introdu o alte adresA de IP a
cerei ultime cifta este in afara gamei DHCP a routerului. Pen-
tru EritxBox-uri, gama este in mod normal de Ia 192.168.178.20 Ia
192.168.178.200 - pentru Pi poti introduce, spre exemplu,
192.168.178.9.
in urmdtoarea fereastrd, confirme seterile implicite de Ia
,,IPv4 default gateway'cu [Enter],1a fel Fi urmitoarele solicitlri.
Tq--l Software-ul este acum in curs de instalare, ceea ce poate dura
cateva minute. Confirme informalia finald cu [Enter]. Din nou,
in linia de comande normale, asigneazi propria parola pentru
interfata web a Pihole cu comanda ,,sudo pihole -a -p" qi restar-
teaze Pi cu,,sudo reboot'. Acum poti inchide fereastra PUTTY.
E DHCF server aktivieren

DHCP-SeFr'er vergibt lPv4-Adresseo Integreazi Pi-holein


reteaua de acase
Odata ce Pi ruleaze, verifici inilial pe un PC dacd serverul siu
DNS funclioneaza. Pornegte Control Panel (Windows ro: tas-
teaza "control panel'in meniul Start $i clic pe intrare). in Con-
trol Panel, fd clic pe ,,Network and Internet I Network and
Die vergebeneB lP Adressen werden nach Ablauf der Gilltigkeit Sharing Centre", gi acolo pe conexiunea activa Ia router Dace ai
Wenn Sie einen andercn DNS Serle. in lhrem Heimnetz computerul conectat si prin LAN qi prin Wi-Ei, scoate cablul
dessen lP-Adresse ein, damit die FRlTZlBox diese den Gerdlen !m LAN sau opreite conexiuneaWiFi gi configureazi apoi conexi-
unea rdmasA. CIic pe ,Properties" ii apoi dublu-clic pe ,,lnternet
Protocol, Version a ..." din liste. Selecteaze opuunea ,Use
Daca totul fun4ioneazi, introdu Pi-hole ca server DNS local in following DNS server addresses:", introdu adresa de IP a Rasp-
setirile DHCP ale rouGrului. Pentru toti cuentii, poti r€activa berry Piin prima linie $iinchide toate dialogurile cu [OK]. Mergi
apoi confi guratia automate. la URL-ul http://pi.hole intr-un browser. Pi-hole functioneaza
dactr poti vedea interfata Pi-hole gi poti accesa gi alte site-uri.
Folosegte un server DNS alternativ
v€i obtine o viteze mai mare daci introduci un server open DNs Introdu serverul DNS in router
alternativ in €ufiguratia internet a routerului; unele dintr€ ele La majoritatea routerelor, poti schimba setirile DNS din doue
blocheazi qi link-urile citr€ site-urile d€ phishing.
locuri. Proeminent, dar gresit in setarile conexiunii Ia internet
PNide SeMrEim S€mrs{urdar a routerului- dar line cont ce daca introduci Pi-hole configurat
cloudfla& I,rI1 ro.o.l ca mai sus, toate interogerile DNS vor deveni mai Iente intr-o
*-*-
CohodoS..nE 8.26.s6.26 8.2o.217.2a bucle infinite. Aici, este mai bine se folosegti serverul asignat
;n:*-
Goo8l. DNS 8.8.8.8 8.84.4
de providerul de internet sau un seryer DNS public alternativ
OpenDNS 208.67222222 2o8.67.22a22o care de regule este mai avantajos (vezi in tabelul din stanga de-
9,9.9.9 r49ll11]2.1r2 talii gi adresele de IP). Acestea deseori reaclioneaze mai rapid
decdt serverele providerilor, ceea ce face ca site-urile se se in-

66' 09>2or8,CHIP
HOME NETWORK < TEST & TECH

carce mai rapid - mai mult, unele servere DNS alternative blo-
cheaza site-urile de malware gi. phishing.
Localia corecte (dar ugor ascunsd) pentru a introduce
Pi-hole, este configuralia relelei de acasE a routerului, mai pre-
cis secliunea
"DHCP server". Aici, introdu adresa de Ip a com-
puterului Pi-hole care a fost determinattr in timpul instalarii
Pi-hole. Astfel, routerul asigneaza Pi-hole doar clienlilor sii in
loc sd-l foloseasci el insugi. Pentru ca setarile sE aibd efect pe E
s E
toti clienlii, eitrebuie deconectali dela retea o date Si apoi reco-
E
necta$ sau rebootati. s E
E
Reglaje fine gi func(ii speciale
Pi-hole in principal blocheaztr tracking $i Adserver cu seter e
implicite - ctienlii nu pot comunica deloc cu acestea. PoIi intari
prote4ia impotriva malware, phishing gi alte site-uri malitioa- Poti ad.:fuga mai multe liste de filtre impotriva serverrlor de
se adaugand mai multe Ia cele Sapte liste de filtrare originale. matware gi phishing, prin intcrmediul interfetei web a Pi-hole.
Pentru a face asta, deschide intedata web Pihole Ia adresa
http://pi.hole/admin gi logheazd-te cu parola introduse h in- Securizeazi Rasobian
stalare. Po(i vedea listele cu URl-urile care pot fi blocate la Instrumentul numit hoadkil's Disklmage este deEtul de vechi,
"Se- dar creeazi imagini complete de cardului de memorie Raspbian,
ttings I Block Lists". Poli adeuga liste suplimentare prin campul indusiv configuratia, pe care o poli transfera pe rm nou card
de input de dedesubt. Poli gesi o coleclie cuprinzetoare de liste, daci este nec.esar.
spre exemplu, Ia URL-ul waUy3k.github.io. intrucat prea multe
liste de filtrare restrictioneaze performantele Pi-hole gi astfel Roadkil's Disklmige VeEion 1.6 - X
incetinesc navigarea, marcheaze $i copiaze doar listele de sub Witelmage Store lmase
I
,,Malicious Lists", lipe$te-le pe acestea in interfala web plhole
Beadtmas€ lDEc- l?.46EBf-----l
in campul de input menlionat anterior gi fe dic pe
"Save and
Update". Dupi doue sau trei minute, reteaua ta de acasl va fi r*surrt" Em;;EEI;mA6;i;ioiE:6EiilE; E@
protejatl de majoritatea site-udlor malware cunoscute.

Menline Pi-hole actualizat gi robust


Ar trebui se te conectezi Ia Pihole prin PuTTygi se importi up-
date-uri pentru sistemul de operare gi Pihole o dat pe lune, du-
pe cum am descris la
"Opereaze de Ia distanle un sistem Linux'.
Introdu "sudo pihole -up'pentru
"sudo apt update'$i comenzi- Economisegte electricitate cu Pi-hole
le
"...
upgrade" pentru a updata Pi-hole. Pentru o operatiune de Un RasPi r genereazi rm consum adilional de numai 2,9 wali
date stab a, este important si-i dai intotdeauna shutdown lui p€ portul USB liber al unui router, p€ntru ci este eliminat
RasPi inainte de a-l deconecta de Ia sursa de alimentare - consumul generat de un alimentator sepaEt.
altminteri sistemul de figiere va fi deteriorat. Poli automatiza
pa4ial shutdown-ul cu un app de Android numit ConnectBot.
Instaleaze-l pe telefon sau pe o tablete, care sa fie conectate
prin WiFi la releaua ta de acase. Dupa pornire, adauge un nou
host cu simbolul I*1. La,Username', introdu: ,,pi6[adesa de IP a
lui Pil". Activeaze optiunea ,,Close on disconnect" din josut fe-
restrei gi introdu
"sudo halt" la "Post-login automation', urmad
de un line break (apasi [Enter]). Apase.,Pi off" in ConnectBot gi
introdu parola lui Pi pentru a-l opri. Asta poate merge mai repe-
de daci pui widget-ul ConnectBot pe ecranul Home (apasa
lung pe ecran, apoi selecteaze ,Widgets" gi trage iconija Con-
nectBot pe ecran) $i selectezi host-ul ,,Pi off" de acolo.

Eludarea lui Pi-hole


Un acces la retea nefiltrat este necesar pentru a accesa site-uri
care blocheazi Adblocker. Browser in the Box este potrivit
pentru asta, a cerui instalare si operare este explicate in artico-
lul ,,Proteclie maxime pentru banii tei' de Ia pagina 34. MaFina
sa virtualE folosegte servere DNS publice (care nu se schimbe in
timpul instalerii!). Este mai greoi sa reajustezi seter e DNS ale
Pc-urilor folosite din Pihole cetre servere publice, dupd cum Trebuie sl inchizi corrct RasPi inainte de a-l deconeqta de la
sursa de alimentare. App-ul de Android ConnectBot face otr er?-
am descris in primul paragraf la ,Integreaze Pi-hole in reteaua
tiunea foarte ufoare.
de acas#. r

CHIP < 2or8 < 09 .67


TEST & TECH , LEXICON

faptul cA procesul de autentificare este

mar srgur
mai u$or Si mai rapid. WebAuthn nu im-
plica niciun efort suplimentar. Nu trebu-
ie se instalezi niciun software sau driver
pentru activare, ci doar sE introduci to-

firiparoH
Parolele protejeaze impotriva furtului de date din ce in ce
ken-ul gi sd-I legi cu contul de utilizator
sau sd activezi scanerul de amprente al
smartphone-ului. Integrarea efective es-
te executate h fundat de furnizorii de
servicii. Intrucat pentru fiecare acces es-
te creati o pereche de chei asimetrice
mai rar. WebAuthn, noul standard, face un pas radical: pentru fiecare utilizator. WebAuthn se

renunte Ia parole dar tot protejeaze login-ul. bazeaze, agadar, pe criptarea cu chei pu-
blice. Aici, pentru fiecare serviciu existe o
cheie pubfica gi una privati. Cheia priva-
cape de parole! Asta este o idee cu IDentity Online), care dezvolte standar- G secrete nu piresegte niciodate dispozi-
atat mai atractivi cu cat numerul de pentru autentificare din 2oP incoace, tivul pe care este stocate. Providerul sto
de conturi per utilizator cre$te. Cu se ocupe de WebAuthn. De aceea, We- cheazd cheia publice intr-o baze de date
toate ca este posibil de ceva vreme, si te bAuthn mai este cunoscut $i drept FIDO secudzata.
loghezi la Windows prin diverse metode 2.0.Tehnologia folosite nu este nici ea no- La logare, server trimite de regula un
fare paroH, in cazul serviciilor web o ue, fiind bazate pe Universa.l Authentica' rhallenge" cetre browser prin Javas-
combinalie de nume de utilizator gi paro- tion Factor (UAF). Ideea cript, cum ar fi un numar
aleatoriu. Acest numer
E este o practice comune, Cu toate aces- este simpl* in loc sA me-
Eurtulparolei aleatoriu este semnat cu
tea, proteqia prin parold nu mai fun4io- morezi un secret, cum es'
este imposibil cu
neaza cum trebuie. Hackerii atace te o parole, te identifici cu cheia privat gi apoi trimis
WebAuthn pentru cd
serviciile majore $i furd tone de date un obiect pe care il delii, secretul nu PdrdseFte
inapoi. Asta poate ca suntr
identificare cu o alarmante regularitate spre exemplu, un smartp- dispozitivul. complicat, dar in practici
(vezi dreapta). Numerul in cregtere de pa- hone sau un token special tot ce trebuie sa facE utili-

de securitate. Token-urile pentru logare zatorul este se puna degetul pe cititorul


role al multor utilizatori ingreuneaze $i
el sistemul estimerile managerelor de fere parola sunt folosite de ceva vreme, biometric din notebook sau se conecteze

parole gen LastPass sau Dashlane indici in special in companii. Dar in randut utili- un token. Imaginalia este timita aici. Poti,
faptul ce un power user tipic adminis- zatorilor privali preocupali de securitate spre exemplu se combini un PIN cu un
ueaztr in jur de 2oo de parole cu softul re- foarte populare sunt YubiKeys produse token sau se soliciti o paroltr suplimenta-
spectiv. In medie, numarul de parole per de Yubico. In acest caz, utilizatorii pri- re inainte de autentificare. 1n final, serve-

utilizator se dubleazl la fiecare cinci ani. mesc un mic stick USB, pe care trebuie rul verifica mesajul semnat cu cheia pri-
Adilional, existd o anumite Iene a utiliza- se-l conecteze Iacomputergi procesul au' vate folosind cheia publici stocate fi
torilor, intrucat potrivit unui studiu doar tomat de logininWindows seva desfEqu- permite sau respinge accesul
13 procente dintre ei folosesc un manager ra de la sine. $i sistemete de operare Li- Avantajut WebAuthn este ce nici nu'
de parole. Nici mecanisme adilionale de nux $i macos supord aceste token-uri. me de utilizator Si nici parole sau alte se-
siguranli, cum este autentificarea cu 2 WebAuthn aduce tehnologia acolo unde crete nu peresesc browserul $i holii de
factori nu sunt bine primite de majodta- au loc majoritatea acceserilor de conturi date nu au ce fura. Metodele de phishinB
tea utilizatorilor (vezi dreapta). Dar exis- - in browser. Nu e$ti neaperat obligat sa atacurile man-in-the-middle sau cele re-
ta o speranta: noul standard WebAuthn folose$ti interfele UsB. scanerele de iris play nu au niciun efect.
(Web Authentication) ar putea ajunge se sau amprente incorporate in notebo-
inlocuiasca parolele pe termen IunE ok-uri $i smartphone-uri pot fi folosite gi Suport pentru hardware gi servicii
ele pentru autentificare, Ia fel ca 9i cipu- Incepdnd cu Chrome 67 Si Firefox 60,
Tehnologie cunoscuti, rile NEC sau dispozitive conectate prin browserele suporte webAuthn. Micro-
reimpachetate Bluetooth. Transferul sigur de date de la soft yrea sa include $i Edge in acest club.
Strict vorbind, WebAuthn nu este ince aceste dispozitive externe Ia browsere Primele token-uri cu noile chei de securi-
un standard. ln prezent, interfala are sta- este asigurat de un special creat Client to tate de la Yubico sunt gi ele disponibile, 9i
tutul de Candidate Recommendation la Authenticator Protocol (CTAP). se descurce cu WebAuthn. Dropbox a in-
W3C (world Wide Web Consortium). tegrat deja WebAuthn, nu drept inlocui-
Aceaste versiune preliminare a unui nou Login firi paroli tor de parola, ci drept a[ doilea factor pu-
standard este, practic, final.izat5, dar nu Frumusetea lui WebAuthn rezida in fap' ternic. WebAuthn are potenlialul de a
este inca aprobatl oficial. Organizatia tul ce standardul ofere mai multe securi- aboli parolele, dar implementarea sa va
non-comerciala FIDO .Alliance (Fast tate decat parolele traditionale, pe hnga dura ceva vreme. r

68 09>2018>CHIP
'
I
LEXICON<TEST&TECH

Alternative la stresul parolelor


Utitizatorii sunt stresatide obiigativitatea parotelor, dar surrt pr€a
lenefi pentru autentificare cu 2 frctorl Iar multi dinhe firnizorlt
de servicii nuli pot s€curiza accesul webAuthn este o solutie
elegantl pentru aceste neajunsuri, iar Ihopbo|r a lntegrat-o deja

lo%
Autentificare Seturi de date fuIate in milioane
cu 2 frctoEi Y"h- *'6 3'ooo

Y.hoo2or6 XSoo
MyslEce2or6 l-&4az
90%
Nicio autentificrre
eBay2ora !45
urkrdlrzor6 :u?
vK2or6 ltror
soryPsN2ou iz Cele mai mari furturi de parole
I .s
Dropboxzor6 a6g Furtul masiv de parol€ nu este n€obitnuit. Miliarde de
(,8 Nici mecar ro procente dintre utilizatori Tunbtr2or6 *65
detalii de login au fost firrate ln anii recenli de la diverse
f, nu activeaztr autentificarea cu 2 factori 2 site-ud. Yahoo arati cat de I{u poate fi: mai mult sau mai
disponib e pentru toate conturile Google. Irb€r2ov &t putin, tode detaliile au fust ftrrate.

Utilizator Browser S€rver cu bazl


de .late cu chei
Procesul arc loc in mai multi pati: un utiliza-
tor I
viziteaze mai intai un site via HTTPS
cu unbrcwser giz ca metoda de bgin selec-
teaze autentificarea cu un tokerl Important
asta funqioneazA doar daci browserul (Fire-
2 foa Chrome) suportil WebAuthn.3 Serverut
Solidtl providerului de servicii raspunde cu un
antanttlfuare
numer aleatoriu, un ata-numit
"challenge".4
AcurIL utilizatorul semneazi numdrul alea-
toriu cu cheia sa private gi trimite rezuttatul
inapoi la server.5 Serverul verifica datele
Cheie privati Autenti6car. primite cu cheia pub[ce $i permite sau
O- respingelogin-ul6.

Date dc alrtelltltl.al! publice seF€tul lerifice


cAtreB€rvEr pemito
datele 9i
0 loEiaul

inlocuitori
de parole
weMuthn este fl€aibil
ln pdvinta autentificirii.
Eleurentele biometric: I
(senzod de amprontel
int€gEteh r notebo-
ok-uri,2 smartphone-ufi
(via NEC, Blu€tooth, sau I
3 token-uri sllecide de
E
securitate merite hatc
6
in calcul ca inlocuitori
a
de parole.

CHIP.2ot8 < os . 69
-l H

Gelemaibune app-uri
o ln
v,
H
F
H

pentruiOs
lrl
o

D
fu

Unele dintre app-urile standard ale iPhone au cu certitudine nevoie de imbunititiri gi tot ar lipsi destule lucruri. T
q
Cu alternativele noastre, vei fi echipat pentru cele mai importante,,life hacks". F
fu
lrl
2 z
H
F
Eotografie profesiondi Editeazi poze Ia un
cuiPhone standardindt E
App-ul pentru camerA al iOS este suficient Adobe oferi utilizatorilor iPhone o versiune D
pentru un instantaneu rapid. Dar cu Proca- simplificate a popularului siu software de edi F.l
mera, care coste 6,99 €, ambilio$ii pot obline fo
tare de imagine, gratuit. Fotografiile fecute cu
E
multe de la senzorul de imagine iPhone-ului camera iPhone pot fi u$or reparate sau imbu- o
lor. In afari de un foarte bun mod automat, nitelite cu Photoshop Eix Smoothing liche- z
ln
app-ul ofera opuuni detaliate de control, in- fiere sau iluminare, precum gi pop art gi alte
tr-o interfale intuitiva $i personalizatS. Cali efecte care sunt disponibile. Ochii rogii sunt
tatea Si dimensiunile pozelor stocate pot fi in- automat retugatl existe chiar si o functie spe-
fluentate de controlul infinit variabil al ciah pentru ochii animalelor. Imaginile pot
compresiei JPEG. Profesioni$tii pot folosi for- primi gi text sau ablibilduri gi se pot crea ra-
matul necompresat TIFF LZW. O achizilie in- pid colaje cu diverse design-uri Photoshop
app poate upgrada o functie HDR deja exce- Eix este un app intuitiv $i u$or de fotosit, care
lente, de asemenea $i modul Lowlight+, care oferi calitate profesionaH gi poate fr folosit
combini 6a de imagini. Funclia antiblur este u$or chiar gi de non-profesionigti. Expe4ii pot
gi ea practici, fiind declan$ate doar cand dis- edita direct fotografiile in Photoshop Desk-
pozitivul este realmente nemigcat. top.
5

I
!!
2. Reading & Editing Documents 10

2.1. Word Document Readino 10


Serlc yrca'rsal

Q Links und rechts ,-r Oben und Unten

Satlllila t anpassel

3 EWEflI 5I.EIIIniEI
Inbox Managere de intilniri cu
inteligent numeroase suplimente
Clientul de e-mail preinstalat pe iPhone este Un calendar cool si ulor de folosit pe iPhone
suficient pentru utilizare standard. Cei care este o necesitate pentru multi utilizatori. Dar
vor sd lucreze mai confortabil $i mai flexibil calendarul lui Apple nu oferd suficiente func-
pot opta pentru Spark von neaddle. Una din- tii gi un concept de operare potrivit pentru
tre funcliile interesante ale acestui app gratu- toate lumea. Oferta este mult mai bogata [a
it este inbox-ul inteligent. Acesta detecteaze 3,49 € cu Week Calendar. Acesta are o mu[!!
me de vizualiziri, inclusiv una siptdmanale,
dace e-mail-urile care vin sunt mesaje perso-
nale, newslettere saunotificiri gi le afigeazi [a
4ETTre in care intahirile sunt afigate ca un pop.up f€
inceputul listei intr-o manieri organizatd. Programoffice maibun cand apesi pe ele $ pot fi mutate cu ugurinle |!
Aditionat, existe gi funclii precum cea de oferi de
Cu toate cA Microsoft Office fisalvate sau exportate ca PDE-uri prin drag and drop. Daca wei, poli ajusta me- c
Later', care poate expedia automat me- ceva vreme op(iuni de editare pen- Mai mult, exista $ opliunea de a ac: niurile in detaliu Si poti crea reguli pentru F
,,Send
sajele [a o datl ulterioari. App-ul este logic qi tru iOS fere a fi nevoie de abona- cesa figiere din cloud, de la servici.i asignarea automati a anumitor culori gi sim- |!
tn
ugorde folosit. Multe elemente pot fi persona- ment, IIrPS-Office este mai cuprin- precum Dropbox, OneDrive sau Goo- boluri pentru toate intririle. in afari de asta, z
Iizate, cum ar fi layout-ul sidebar-ului Si actiu- zdtor $i este gratuit pentru gle Drive. Desigur. este posibild 9i sunt disponibile variate optiuni pentru edita- H
F
nile executate prin glisare. Clientul are gi utilizatori.i privati. lnclude compo- crearea directe de documente text, re gi forwarding al intalnirilor. Pentru o sumi c
funcgii profesionale, care permit echipelor se nente pentru editare, prezenteri gi foi de calcul gi prezentdri, care pot fi fixe micd, te poti abona la calendare speciale vl
creeze, comenteze gi se discute in colectiv me- calcul tabelar, cu care pot fi editate post-procesate mai tArziu pe un cal- aditionale, spre exemplu pentru vacantele E
sajele, spre exemplu. documente MS Office gi acestea pot culator desktop. gcolare. F
H
l!

Sfaturi rapide pentru app-uri o


z
ln
Sarcini Banking Messenger Autentificare cu 2 factori Manager de parole
Iti poti organiza bine sar-
cinilein diferite foldere qi
cu niveluri de prioritate de
In afare de administrarea
de muttipte conturi, app-
ul Outbank ofere Qi func-
E
H
siqnar este un substitut
f, X .fi-"i"nt .*r,tnr .pi .arp n,
., in.."i"."in whatsA-
tli
E
H*:xl"*fr:":".:""
generalist pe iph'one. App-
Cei ce vor un manager de
parole sigur gi confotabil
pe iPhone, ar trebui si ia
H
tn
v,
H
la r la a cu Todoist. Pentru inte- 1ii adilionale, cum e cea de admi- pp. Messenger-ul este considerat ul livreazi chei unice pentru o in calcul Enpass. Suportl Face/ P'
grare buni, este disponibit gi un nistrare de contracte. Disponibil gi deosebit de sigu4 trimite Si mesaje varietate de servicii, spre exemplu, touch ID are extensie Safari ii se H
EI
app pentru Mac-uri. pe Apple watch. cu auto-distrugere. Eacebook, Amazon $i Dropbox, sincronizeazd cu Mac-uri $i Pc-uri. o
-.1
{N

Celemaibune app-uri
H
ln
v,
H
g,

pentruAndroid
'..1
tn
o
E

ts
E
fo
Dezvoltatorii de app-uri pentru smartphone-uri Android rareori ating standarde inalte.
c
App-urile noastre sunt mai confortabile gi mai eficiente decAt cele standard. E
E
trl
I 2 z
t,
Eotografie Imagini mai frumoase q
cu funcfii avansate cu campionul pixelilor E
Multe smartphone-uri Android sunt echipate App-ul Pixlr este un instrument gratuit, usor ts
cu camere foarte bune, dar nu au neaperat $i de folosit dar puternic, pentru cei care vor se F
Fl
cele mai bune app-uri pentru camera. App-ul editeze poze pe smartphone-ul lor Android.
gratuit gi fare reclame Open Camera poate fi App-ul oferd numeroase opliuni deimbuniti- o
de ajutor. Acesta ofere opliuni extinse de se-
lire gi post-editare a cadrelor in detaliu, cum z
tare, cum ar fi compensarea manuald a expu- lr!
ar fi smoothing, sharpening, brightening qi,
nerii, care poate fi gi blocati, ceea ce poate desigur coreqia ochilor ro$ii Adilional, sunt o
ajuta la cadre cu iluminare de fundal, spre mutlime de optiuni cu care imaginile pot fi
exemplu. Mai mult, exisH numeroase efecte modificate $i infrumuselate, inclusiv excelen-
Si funclii care simplifice fotografia. Aleturi de te efecte de suprapunere. Pot fi create gi cola-
un stabilizator de imagine, include qi un co- je. Dace vrei, poli adeuga rame, abtibilduri Si
rector de pozilie care indreaptd automat ima- texte fotografiilor qi apoi le poli trimite diver-
ginile inclinate. Mirimea li calitatea imagini-
Silor destinatari direct din interiorul app-ului.
lor pot fi afectate cu ajutorul seterii precise a Fi$ierele editate sunt salvate intr-un folderse-
compresiei JPEG. Dace este activat API-ul Ca- parat
"Pixlr", astfel incat originalele reman ne-
meraz (de la Android 5 in sus), pozele pot fi modificate-
salvate gi in format RAW.

!q
!q

E e * 6q
-t 21 2A 29
Mexiko- Japan_P cr - D2 81 .A2
sald i Ar. A!s1m lie sijdkofeesenegal- A1 .82 Dr C2
o:i.o;Ji:r
B ^:#"::::L c r or 9crrrcruc(.
iiruquay Dajnemar Schweiz England'
lmn-Por lsland-X Serbiei Panama'

@
Google Maps Timeline
lODein Monatsruckblick frjr Mal
Dein Monatsriickblick frlr Mai 0ber die...
6d

o 'ffi,S'ielEse d L 6

3 t:WFfll
r.-\,trEffiaHo S I.EIErirFl?
Administrator App generalistpentru
de mesaje versatil planificare cotidiani
Majoritatea producetorilor igi echipeaze Calendarele pentru smartphone sunt practice
gipentru mulli oameni viala cotidiane este de
smartphone-urile Android cu app-uri de
e-mail preinstalate, care,in general, ofera doar neconceput fera ele. O varianta deosebit de
funclii rudimentare. Dace vrei mai mult, poli versatile pentru Android este acalendar+.
Acesta ofere numeroase vizualizeri, prin care
incerca Blue Mail. App-ul suport5 aproape
toli fumizorii de e-mail in mod direct gi, desi- poli naviga uFor cu gesturi de glisare. intalni-
rile sunt create rapid gi pot avea atagamente Si
gur, permite gi configurarea altor servicii de
mail. Existd numeroase opliuni de operare gi
4 f.Tfflllll memento-uri multi-nivel. Dace ai multiple ca-
notificare, inclusiv o fun4ie callback care Suita Office eficienti Iendare, poli asigna culori diferite intrarilor.
fE

poate fi
setate pentru pane Ia zece secunde. Fareun abonament, din app-urile optiuni extinse de editare pentru fi- Cu un app supplimentar acalendar Store,con-
F
giere MS Office. Documentele text, tra unei taxe fixe anuale de poli include
Este suportat Si Push mail. Inbox-ul poate fi Microsoft Office lipsesc diverse L18 €,

procesat rapid prin mutarea sau gtergerea me- funclii. O alternativE bune gi exten- tabelele si prezenterile pot fi, desi un mare numir de calendare speciale, care in- rn
sajelor cu glisiri spre stanga sau dreapta. Alte sive este Free office de la Softmaker, gur, create de la zero 9i salvate in di- clud evenimente sportive, vacanle qcolare, 9i zFl
opliuni de afigare similare sunt disponibile. care este gratuite pentru smartpho- verse formate, inclusiv ODT, PDF $i chiar gi datele pletilor atocaliilor pentru copii. F
ne-uri. Aceasta este formate din trei HTML. App-urile pot accesa 9i docu- acalendar* coste 4,99 €. Existi Fi o versiune q
Designul app-ului este foarte personalizabil qi
daci vrei poti adeuga avatar-uri pentru con- - TextMaker,
aplicalii individuale mente stocate in Google Ddve, One- gratuita, dar aceasta este foarte Iimitate 9i es-
te gi sponsorizata de reclame.
E
tactele de e-mail. PIanMaker 9i Presentations 9i ofere Drive, Dropbox sau Evernote. ts
Fl
fu
E
Sfaturi rapide pentru aPP-uri o
z
Sarcini Banking Messenger Autentificare cu z factori Manager de parole F'
Google Keep este un in- Fl Aoo-ul multi-bankine Echipa de messenger-e d8l Google Authenticator
HXilAHlffifi5#., H
strument de planificare
care, in afar5 de sarcini
extensive Si management de noti-
L?I*tm:ffii;
conturi li ofere multe functii, cum
coogle Allo (chat) si Duo
(tetefonie video) este bine
integratA in smartphone-udle
qr::1";i"r#:ilxx1";
factori peAndroid. Merge fale
H suporte aproape toate
browserele $i ofed, spre exemplu,
trt
vt
H
Er
ar fi analize financiare detaliate $i Android. App-urile pot fi folosite logare in contul Google gi poate Quickunlock, care necesite doar
le, include Si functii memento, H
notificari push pentru tranzactii- intuitiv gi vin cu un Google Assis- integra aditional gi alte servicii un gir scurt de caractere dupd
care se activeazi in funqie de ln
localie. Exist5 gi versiune browser Ie din conturi. tant integrat. prin coduri QR sau chei. introducerea parolei complete. o
-{
TEST & TECH ' PROTECTIE DATE

Arunci cum trebuie


hardware-ul
inainte de a vinde sau de a arunca un PC, telefon mobil sau un suport de date,
ar trebui mai intdi si gtergi toate datele personale de pe et. ili vom arita
cum pofi face astain siguran[d gi permanent.

ulte computere si dispozitive mobile vechi colecteazd nu este u$or de rezolvat. Pentru ce in diverse foldere ale siste-
praf prin debarale sau sertare, cu toate ce de mult ar fi mului de operare Windows existi date private - Ia fel ca in
putut fi vandute, date cuiva sau, pur qi simplu, arunca- dispozitivele Android, doar cd mult mai pulin transparent in
te. Bariera: fiEierele private stocate pe ele, care nu ar trebui sa acest caz.
ajungi pe maini gregite..Pe de alte parte, mulli oameni ezite sd
cumpere hardware folosit - cine stie ce colciie pe respectivul $ters nu inseamni Fters de tot
hard drive? Curelenia sistemului este o problemi legitimi, care Chiar daci Ftergi fisierele, sistemul de operare, de obicei,inlitu-

7i, 09 > 2018 ' CHIP


PROTECTTE DATE < TEST & TECI{

ra doar intrarea asociatd cu numele figierului din sistemul de


figiere, dar nu $i continutul acestuia. Conlinutul r5mane stocat
pana cand pe suportul de date este suprascris de alte date,la un
moment dat. Existe instrumente gratuite care pot recunoagte $i $terge un drive pesauPC
in cazul ssD-urilor, controlerul Pent$ a alte hard disk-
*erEe drivc-ul de sistem
restaura structura figierelor.
uri sau SSD-uri instalate in computeE cel mai bine
acestora scrie datele parlial in zone ascunse de memorie (over- este si bootezi Parted Magic.
provisioning). Sistemul de operare nu poate suprascrie aceste
date in mod specific. Dar toate problemele au solutii, pe care [e
vom demonstra pentru Pc-uri Windows, medii de stocare gi * r, ' '-'l'-se..rw.* .
oerbuuo4 s.lec DB$huro
dispozitive Android. '&'dme to Ub&!q!!, tlE LhiEial Mthoot InetJlei us.lei

L se ect a disbbuttr and vd5is to doNnlo.d frm tE l6t above, ( msu.0y tp<it nl6 b bad

Gunoaie suprascriu datele private 2. 5e ect - inst lhl,@ trpe, dd pres oK to beqh hsr.llng,

Exist diverse aborderi pentru Pc-uri gi notebook-uri,in functie


de versiunea de Windows gi de scopul dorit. Dacd wei doar se
arunci computerul, poti demonta gi pestra hard disk-ul. Pentru
a evita orice recuperare, booteaze un Live Linux cu care poli Dl5kE anng101
Er.sing a dlrk dr|4 r! g.n.r.lt p.rfom.d in
gterge in siguranla drive-ul, dupe cumili vom explica.ln urmi- one metnod * to {! rn .xt m.l blo.twtpinS softsto
torul capitol, iti vom areta cum poti reseta sistemul de operare, ADdlh.orh.rtsrrluing.driv.3i .mals.(!eErale(o
(b.e.d on dl. aNsr aTA disk drive rnt.rfa(. rp.dn(.oon}
caz in care Windows 8.1 gi to pot suprascrie in siguranla hard Instalare (h003. r m.6odyouwould lrh (o urero.r.se.lorzldu[
disk-ul. Astfel, poli da cuiva un computer funclional. Cu instrumentul wtu r.ros to th€ .ntire dm
UNetbootin, I poti ern{Er.rn.D'wni. rororto ar.leded panhon unng dd'
Secure Erase formateazi drive-uri intregi scrie imaginea Parted :hred (ErremiD - uF rhred @rrur'dd ito stt z.ror
Pentru a gterge in siguranla un hard disk sau un SSD, fiecare Magic pe un stick USB.
dintre blocurile sale de memorie trebuie suprascrise o date (su- Eun4ia sa -erase disl{'
prascrierile multiple, conform studiilor recente, sunt inutile). 2 oferi fi optiunea
Dar chiar gi o simpla scriere poate dura mult timp gi poate soli- Secure Erase.
cita mult memoria. De aceea, drive-urile moderne oferi fun4ia
Secure Erase, cu care controlerul suprascrie blocurile rapid qi
eficient. Unele SSD-uri cu criptare hardware (Self Encrypting
Drive), salveazl toate datele intr-o forme criptate gi cheia de
criptare este distrusd de Secure Erase in doar cateva secunde, Eii atent cand
intreg conlinutul devenind gunoi inutil. f..tur.d by P.ft.d Magk selectezi
drive-ul care
Poti declanqa Secure Erase in SSD-uri cu un instrument An .v.ilablef,onr...d m.ihod &rh'hdp.m us.d for th. b.d-.nd
lrt.m.l s.(ur. E..!. (omfr.nd (bat.d on thr ANsl aTA
to i5su. ih. trebuie ft€rs
corespunzdtor de Ia producetor (Samsung Magician, Crucial dBkdna lnt.rt (.sp.(i6(aton) ag.init. r.kded drive.
3 . Poti identi-
Storage Executive etc.), iar SSD-ul caretrebuie gters poate se nu Li*d b.lw:r. devl@r (dl!k di\4O d.t.(€d.r rupponinl$ls h.tur.-
tNo!e u9B.nr.h.d dtur.s !upponDss.rurq E'.tc rr. PuPoret.r.lud.d fica drive-ul
fie un drive de sistem. samsung Magician poate crea un stick m$B I*rs. pE(.dondry m€dru,. lo Mdaengilrm r.rd.r.d unutab
pl.ai.e.l..t. d.!i<e ro hi[.t. irsuinslhe s.or. Er.s..ommand. prin numele
USB de pe care poliboota $i porni Secure Erase pentru SSD-uri- productrtoru-
rd.:9aM9UNG,47O Sea (119,2G), 9.rlalNo: 9otJxlt.YAa3o2119
le Samsung. idb: 1.$r3uN6HD203WI ( 1.3T), s.nrNo.Slnr1r?1101t4
lui gi mirime.
Calea universali pentru toate hard disk-urile qi SSD-urile sdc sqMsuN6 HD roSul (q3 !,5G), s.nal{o.513PJ90SI1{!73
SATA care sunt integrate in Pc-uri sau notebook-uri, indiferent E 5dd:S lrSUNG470S.n(119.26I SenaNo:S0SW!844500053
dace sistemul de operare original inci mai booteaze sau nu, es-
te un sistem Live Linux Parted Magic (imagine gratuite pe chip.
de). Poli scrie imaginea acestuia cu ajutorul instrumentului
UNetbootin pe un stick USB de pe care poti boota. Pornefte
Eraser: de cate ori se suprascrii?
,Erase Disk" pe desktopul Parted Magic gi selecteaza optiunea
Instrumentul de s-tergeE Eraser trpate suPrascrie date de pani
Drive-ul este apoi Fters $i partitiile inle-
"Internal Secure Erase". l,e 3!i de ori, ceea ce este clar o exagerare. O singutd data este
turate irecuperabil. Tu sau urmetorul proprietar puteti instala suficient pentru un hard drive, iar SsD.urile pot fi supmscrise
u$or un nou sistem de operare pe el sau puteli partitiona gi for- de trei ori ca 6i fii sigur.
mata drive-ul pentru stocare.

Resetarea in siguranti a Windows-ului


Dace renunli la un computer cu Windows 8.1 sau ro, dar vrei se Settings
pestrezi sistemul de operare, atunci este preferab se folosegti
funclia de resetare a sistemului de operare, care poate $terge M rd.qd! E,g hb tiido5.4106
tot, cu exceptia sistemului de opemre in forme originale, care
este suprascris pe disc. Pentru a face asta, fe clc pe butonul p4d@ndm 0d n s,
paemd@ Dd 0 d*l
,,Power" din meniul Start $i apoi fa clc pe ,,Restart" $nand ap5-
iN6(ry,losa,dDndg
sata tasta [Shift], apoi ftoubleshooting ... I Reset tNs PC I E!cr. qdi6ber(ab haa
Remove everything" in urmetoarea casete de dialog gi ,,Futly
clean the drive" dupe restart. .

CHIP<20!8<09 .75
TEST & TECII > PROTECTTE DATE

Cel mai bine este si gtergi computerele cu Windows z gi un me-


diu de instalare disponibil cu Secure Erase, cum am descris mai
sus, iar apoi se reinstalezi sistemul de operare. Atenlie dacd es-
Eraser sterge si stick-uri USB si carduri SD
te vorba de un notebook cu partilie ascunsi de recuperarg evi-
Pentru Eecare proces de Etergere cu Eras€r, poti selecta metoda
de Fterger€ din
ta Secure Erase - nu mai este atat de ugor sE oblii media de in-
cu un dublu-clic pe litera drive-ului
"Options" stalare Windows 7 zilele astea. in cazul acesta, folose$e functia
(aici E: \)-
de recuperare de la producetorul notebook-ului.
intrucAt nu este sigur ce toate blocurile de memorie ale dri-
ve-uluivor fi fterse corect, suprascrie intregul spaliu de stocare
od;;r rimas liber dupl instalare cu instrumentul Eraser. Pentru asta,
T
instaleazi si pornegte instrumentul open source. CIic pe
"Set-
x tings", seteazi ambele metode default la
"Pseudorandom Data
Tnedq?? Fr6h.cnk (l pass)" sub
"Erase settings" Settings". Dupe
gi salveaze cu
"Save
UsaayAx}o.rg0pa6) -
aceea, fi clic dreapta pe drive-ul de sistem in Windows Explorer
ORn,ni.dnkt Si selecteaze "Eraser I Erase Unused Space" gi confirmd cu dialo-
otunodd l!.|-" ' i,*"
-'----'t gul care urmeazd. Eraser va crea apoi un folder pe drive pe care
otuumiq ,*,,d.M,*
E.,,!.".,. L il scrie cu date aleatorii pana se umple tot drive-ul $i apoi le
- ---"_:. l gterge din nou, Pentru a te asigura cE la SSD-uri sunt suprascri-
se gi zonele lor de overprovisioning, clic pe
"Options..." in doialo-
gul care apare inaintea gtergedi. Dupe aceea, dublu-clic pe lite-
Cripteazi Fi gterge sub Android ra drive-ului gi pentru "Erasure method:" seteaza una dintre
Resetarea rmui tel€fon An&oid it€rEe sigur gi datete. metodele de $tergere cu trei, pane h gapte treceri.
Iati cum frmctioneaze:
$terge medii de stocare externe
Pentru a gterge complet hard disk-uri externe, stick-uri USB
sau carduri SD, selecteaztr ,,Erase" in loc de ,,Erase Unused Spa-
ce". Astfel, poti renunta la respectivul mediu de stocare cu con-

Ftiinla impecat5 - ca se fii mai sigur, il poli verifica cu instru-


@smail.com mentul de recuperare Recuva, In testele noastre, acesta a gesit
figiere in modul Deep Scan, dar acestea erau doar gunoaiele
produse de Eraser

$terge dispozitivele Android


La dispozitivele Android nu prea este clar unde stocheaze in-
formalii fiecare app. in afard de asta, sistemul de figiere al unor
produse Android este interconectat intr-o maniere confuzio-
Log out gi verificd nante. Pe scurt: nu poli risca sd dai un dispozitiv daci ai folosit
Mai intai, gt€rge cpntul doar gtergerea manuale a datelor. Din fericire, Android poate fi
Google t pentru a ugor resetat la valorile din fabricE. Pentru versiunile de la 6.0in
dezactiva protectia sus, tot continutul telefonului este criptat implicit- Iarcumche-
dispozitivului. 2 Dupl ia de criptare este distrusA la resetare este aproape loo% sigur
ac€ea, verifici daci Encn cE viitorul proprietar nu va putea recupera vreun figier. Dar
telefonul este criptat. Encryption & credentials
existe un risc inainte de resetare, asigure-te ce te-ai delogat din
Google Account folosind dispozitivul Android - altminteri s-ar
putea intamph ca urmatorul proprietar sa aibe nevoie de paro-
b ta cand porne$te dispozitirul resetat. Aceasta Android Devi-
ce Protection previne, spre exemplu, resetarea si folosirea ca
noi a telefoanelor furate.

Log out, cripteaze gi reseteazi


Urmeaze acegti pagi (exemplul este pentru Android 8.o):in sete-
\, Sub
"Settings I
Sf'stem I rile Android, mai intai apase pe,,Secudty". DacS,encrypted" nu
Reset", apase pe este afigat sub optiunea cu
o optiunea
"Eactory
reset" si pe,.Reset
device" ln caseta de
data "Encryption", apasi
pe ea gi criptea-
zA telefonul. Pentru asta trebuie se setezi un PIN. Dupe aceea,
tot in setiri, mergi la,,Accounts I Google'. Acolo gterge fiecare
E dialog3 care unneazi. cont Google pe care il vezi. Apoi, mergi la optiunea de resetare
din "System' gi fe clic pe resetarea Ia setdrile din fabrici gi apoi
confirme cu ,Reset device". Nu uita se scoti cardurile SD $i SIM
inainte de a da telefonul. Pe cardul SDil poli gterge, cum am de-
scris mai sus, dacd vrei se-l dai Si pe el. r

76 , 09 ' 2or8 ' CHIP


TEST & TECH > TOP to

\l CHIP
-
1
TESTCENTER
INDEPENDENT. COMPETENT.
Top ro
Cel mai bun hardware: CHIP Test Center testeazi peste
rooo de produse pe an. Aici gisegti liste Top 10 pentru 18
categorii, informatii despre produse noi testate gi mai
multe recomandlri de noi achizilii.

TABLETE 2.iN-T
BEsr BUy L! S3rItrtl,lgFaleri'.Bgok.u

r
lD
[1H'Lfi?I?f?;*,-.."
excelenta, autonl-ie .".",'
E e E
a E
rE
3
A.
?
u$or zgomotos 8* ES
E; g 6I E.c
E
4g $E E. g{ 9b
=s 6I!
ii !1 AE i9 z,
e1
Porsche Design Book One (PDr325t2) 93,2 r.700 9o a5 t@ lntel Cor€ i7-7soou
98 3.200 )a 1.800 5t2 75r 489 139:1 5t23
2 Microsoft Surface Pro (EKH-oooo3) 90.4 86
94 9O 91 Intel Cor€ i7-z66ou ra3 2J36 xrA24 5r2 780 B8:r 8.57 a:.4
3 Microsolt Surface Book(Cn?-oooro) gf,o 88 79 88 Irtel Core i?-66oou
94 l3s 5t2 722 129:1 3ir4
Sn4Fu4s C4ary Book 12 ($U-}I?2ENZKA) E6,5 1.450 89 a? a6 84 Intei Core i5,z2oou t2 2a6 755 126r
Microsoft Surfac€ Book 2 (HNN,oooo4) E6,4 3.OOO 95 86 84 79 Intel Core iz-865ou r35 3,OOO x2.OOO zl to6:1
6 Acer Switch 5 SW5r2-52 z3Y5 (NT.LDSEGoo2) 85,2 rr50 9r 83 96 75 Intel Core iz-zsoou )2 512 920 347 u7r 8i40
7 HP Pro )(2 6u c2 1L5H6oEA*ABD) 86,O r.r50 a7 83 loo Intel Core i5-7Y54 12 r,920xr.280 256 835 3oo u6:r 6:u 5t47
a HP Elite )o lor2 cr LTE (L5H2otj.) 457 i.Eo 84 83 lntel Core m5-6Ys4
98 7A t2 1920 x r.280 256 a2a 330 120:1 6137
9 Huaw€i MateBook E 85,r u 85 87 & Intel Corc is-7Y84 t2 256 632 437 6:27 625
Microsoft Surface Book 2 r5,, (FUX-oooo4) E4'9 3.OO0 80 84 Intel Core i7-s65ou
76 r5 3240x2,160 512 398 4:Oa

TELEEOANE MOBILE
touE I f?! cB: perfor-
n
SBqPlLls
g
ffin:ix::lTFfJ$r
f E 2 E s
Eg 3
ffilill;?|:H#t*F" 6
,Ji
g !t E;
rl a!
FE
,ie
Ee
io PE
i5t
Eg
g!t 2
"I
3S
ag
I Samsung calaxy 59 PIus 95,r 780 96 98 88 93 too 6,2
=s Ardroid 8 r85 122 9:33
2 Samsung calaxy Note 8 947 670 95 98 9o 95 63 Android zr.r r95 12,2
3 Samsung Galaxy 59 Duos 94,6 630 95 86 q1 98 5,8 Android 8 r59 12,2 a:42
Sony Xperia XZ2 94,6 800 gt 99 86 97 83 57 Android I 198 t9,2 1t:07
5 QiePlus 6 u8FB 9a5 570 98 92 9r 93 97 63 128 Android8.r 177 15,9 ro:u
6 HuawEi Pzo Pro 9t3 lrx,
840 95 9l w 92 6,1 ]2a Android 8.r r83 10,o
7 Samsung Galaxy 58 Plus !B,a 550 98 92 9! 89 6,2 64 Android 8 (in curs) 173 ltl7
6 Huawei Mate m Pro 93,8 630 96 99 92 85 6,0 DA t77 19:t ]is5
9 HTC Un cr'8 500 94 96 9r 90 97 Android 8 (in curs) 170 )22 tot4
LG V3O 98s 560 95 9l 91 6,O 64 r55 163

MONITOARE > GAMING


I a E
r9
2 g -.E
eE,i EiE ! f,
53 E!
& rl s! nI!!
FE sl EO !t
T
&E E€ SgBg .E
Eizo Eoris ES2z35 96,O 96 too s 95 27 IPS I$I 307 Ere€sync
View$paic XQ?zoqtK 93,2 6lo 9I 83 a3 27 IPS r89r
3.840 x 2.160 326 5 ftees'ync
SamsungC49HGgo 90,2 970 92 85 87 99 49 3.840 x 1.080 o,3/57.b 364 Freesync
AOC Agon AG-nUG EE,9 690 96 73 w 89 27 IPS 3.&O X 2.160 r79l a.2137,0 299 Gsync
5 Samsung Cz4EGzo 86,3 230 94 4a roo I.92o x rOSO 193:l < o.t/32,2 3r8 I
6 Viewsonic XG3?4oC 85,4 5ro 85 75 E6 n 2.560 xl44a 2I8:1 298
7 Asus ROG Swift PGvs Q 45.3 750 69 92 lPs t771 oslu,2 308 G-sync
a Samsuns CrHcTo 85.! w E 96 91 32 031463 433
9 AOC Ason AG2nOX {t4,3 e
7A 88 96 TN 2.56A]iL440 176r oil36,8 329
vlewsonLc xcro3-Gs E4,3 750 88 66 96 78 27 IPS r58x G-sync
I
E

78 ' 09 ' 2018 ' CHIP


TOP ro < TEST & TECH

MONITOARE > OFFICE


BEST BUyE DeU U27r8Q: Ecran 4K de 27 de inchi,
h, imasinii, con-
calitate excelenti a imaglnii,
s
sum redus, HDMI 20" DP $i miniDP,
E
5 q E
9^
E* !? E.i; tei s^
hub USB 3.0 cu Qui&Charge 12, .42
taste mecanice; confrgumtie slabd E* .E,3
$E RE
8 dsl 6r! 6!l*g i.9, 5.8
I Eizo Elexscan EV2785-BK !n19 t.200 75 96 86 2T IPS l73t 333 610x550x230
Eizo llexscan EV278o 907 880 94 90 98 27 IPS < o,r/3r,2 289 610\545x245
3 D€II U2ZEQ 88,r 98 62 93 2:t IPS 3.84Ox 2.r6O 190:r o,3/30,6 n3 610x535x200
Samsung U32H85o 87,9 530 92 7A 93 76 3,840 x 2.160 $5:I o,3/60,2 256 no x 615 x290

5 Asus PA328Q 66,E 1.100 88 93 roo 32 IPS 3.840x2.160 o,2/9O3 154 735x615xUO
6 LG 38UCa9W 86,8 ro5o 96 83 76 70 38 IPS 3.840 x r,600 Bl:r o,2/553 895x575x230
LG?UD58P-B a6,o 95 55 9l 86 2T IPS 3.840x2.160 188:1 < oJ/3r,6 236 616x955x250
8 Dell u1818Dw 85,9 IEO 94 1S a4 6a 37,5 IPS r8q:r a94x 547 x22S

9 LG34UC99-w 85,5 7AO 9l 9l 7t 63 34 IPS I75:I o.3/55,4 3rr 818xqcax25q

10 Eizo Elexscan EV2a6o 85,2 280 88 63 93 roo IPS I80] o,243,3

NOTEBOOK-URI , PANA iN 5OO EURO


*ouE f""rcto"Pritn"t laOZ,44; A
L- Ecranbun si luminos Full HD de 11,6 .g
5 .E;
E-
tEs, rncnr, ioane usor, autonomle mare, g
E 9a- €6.
ssD extrem derertrn:dar memore di Egt
E; ;a I3
- F.
l&5
flliffi,r","L:"ffi1 [':.T;1"-, ds E!C Eq B;
=s
Trekstor P/rmebook Cu (38243) 7E,6 94 62 86 70 79 Intel celeron N33so (r.r GHz) It,6 25r r,1 9:4V8:r3

2 TrekstorP mebook P13 gold (34683) 't6,4 500 72 35 q8 loo InrelCore m3-?Y30 (!o GHz) 8,3 289 r,3 5:5r15129

3 Lenovo ldeapad 32os-r4IKB grau (8oy!4oo55cE) 7$9 72 54 92 Intel Pentium 44EU (2,3 GHz) 230 r,5 a:2ol6t5t

Asus VivoBook Flip 12 TP2o3NAH-Bpo?37 743 420 74 ao n 9O Intel Celeron N35o (u GHz) ll,6 2?:l r3 TtslS,47

5 Acer TravelMate Brr-M-P994{NxVCGEGorT) ?:r9 94 53 6A 60 90 lntel Pentium N3zo 0,6 GHz) u,6 1,3 256 r,:ra/9,32

6 Chuwi Lapbook Air r4.I (8GB/u8GB) 72,? 340 75 53 8o 7O 93 Intel celeron N3450 (U GHz) 245 L23 7:5916:22

7 HP25o G6 (2UB93ES*ABD) 7r,2 53 91 93 62 Intel Core h-6oo6u (2,o GHz) r5,6 r78 2p 256

a Trekstor Primebook C13 (38343) v3 320 62 8E 68 86 Intel Cele.on N$5o (r.r GHz) 13,3 2la

9 Lenovo Ideapad3mS-laIKB (8oX4ooLoGE) 7.,,9 65 78 63 67 83 lntel Pentium 44r5U (2.3 GHz) 198 r5
lo L€novo Vro-rsIKB (soTLolBzGE) 70r 480 84 67 96 69 Intel Core b-6oo6u (2.o GHz) r5,6 r'9 256

NOTEBOOK.URI > DE LA 5OO EURO


nouE Asus Zenbook UlaS3lUASti o
r l:3}"'li"'iH3"*i:l;l$,:1",3j,iJl*
a"nt" pr,erru( d, l dsLaEtrm uul,ulaLa,
i8 FF
! E
EE
f,
3
9i.
Q
r{a
{9 5< C
dar rir:i z,e GB de memorie, putine PE g
:!9 6!l ,E3 !;
n'u g
L Eg
I HP ProBook 43o G5 (3KY87EA*ABD) 67,r 7AO a2 a7 86 a7 97 Intel Corc i5-825ou 0.6 GHz) 13,3 r,6 r:56
2 Toshiba satellite PrcA3o-D-roE{PT38rE-oocooYGB) E5,r 470 81 too 7a 85 lntel Core i5.72oou (2,5 GHz) r3,3 306 2a6 roi58/9:05

3 Asus zenbook U,331U-A 8rau (9ANBoG. Z?:Mp49a) E3.9 990 98 52 90 86 a7 Intel Core i5-825ou (r.6 GHz) 2a 256

Lenovo ThinkPad E48o (2oKNoorNGE) 8r,6 890 76 7A too 9r lntel Core i7-855ou h.8 GHz) r,8 216 LZ,a 9:4r

Asus ZenBook ux331UN grau (9oNBoGY2-Moo3o0) 8r,6 r.350 96 66 79 92 77 Intel Core i7-855ou (1,8 GHz) 133 304 r,r s12
5
6 Acer Swift B SFsl4-s2T-sgHY (NX.GTMEVoOT) 80s 90 73 78 84 7A Intel Co.e i5-825ou G6 GHz) o,9 256 9:5 7:26

7 Acer Nitm 5 Spin NP5r5-5r-53D2 (NH.Q2YEVoo2) ?9:t r.15o 60 loo 7A 98 63 lntelCor€ i5-8250U 0€ GHz) r5,6 309 r256
9l Intel Core i5-72oou GHz) 336 r,8 256
I Fujitsu Lifebook E5a7 NEY E547oMP5ooDE) 79,r 830 81 70 75 {2,5

9 Lenovo ThjnkPad 13 G2 (zoJroo3TGE) ?89 880 76 70 76 97 Intel Core i5-?2oou (25 Guz) 13,3 299 256 9:16/8:ro

Lenovo Yosa 72o-13IKB (8rc3oo8BGE) 747 7r 79 72 89 Intel core i5-825ou G.6 GHz) 133 295 13 256 9:5o17:5a

TABLETE
pssr suv B samsung-Galary Tab s3

t [:Y"fi'fiB"Ha"?;."
Iuminos $i cu contrast mare,
? e
E
g
.9
E

bg
q
E.5
E
.E
9
2
=u4 B:*
t;
cu stylus: dar scumpe
I t $E
;u
EJS
gE 5g! i;
59 ES E

Apple iPad Pro roi LIE 512GB 96.4 LrSO l(ro a4 96 AppleAloX + Mro Motion iOS 1o.3 ro,5 112 12,2

Samsung calary Tab 53 LIE (SM-T825N) q3,4 580 9r 92 99 97 Quaicomm Snapdragotr 82o Android zo 32 430 r2,8 486/u1.r 9:o5

3 Apple iPad mini 4 LIE r28GB 92;l 600 97 9O 88 84 Apple A8 + M8 Motion ios9 7,9 r28 306 8 5:58

sanEurccalaxy Tab & (s!4-T8oNZ(iDBIl 9r5 5ro qo so 99 Oualcomm Snapdraeon 82o 9it 32 12,8 9:O8

Huawei MediaPad Ms LrE 64GB {SHT-ALo9) 94 81 92 92 His ircn Kirin q6o 315 l3 380/112:r 5:4r
8.a 90.5
6 Apple iPad Pro rz9 LTE 5r2GB (2oD 89,8 r350 98 93 62 96 Apple AroX . Mlo Motion iOSrl.l t2,9 512 685 t2,2 669/1E1 5:2r

7 Appl€ jPad LIE usGB (MP2D2EDA) 89,6 98 n a7 Apple As + M9 Motion iOS1o.3 9:t 478 8 5ro/ro7:1

a Apple iPad 97 LIE u8GB (MR7C2FD/A) 89,4 530 9E 82 76 B7 AppI€ Aro + Mlo Motion iOSn.3 97 r28 8 4a2lt5:t 5:59

9 iPad Air r28GB 4G 88,5 85o 95 8q 79 75 iOS zo 9:t t28 5

Huawei MediaPad M3 8.4 (BTV'wos) 86,2 86 89 8q 76 Hisilicon Ki.in qqo i2 325 8 5:54

9o.o) Clasasupeiroara (899-7s,ol Clasa de m ijloc (?4.9-45'0) Nere( mandal ha 9-o\


Cidsdderoo(1oo - --- --- . da o nu E Be.onandare
s;;:;i.,i";,".;xprimaLe rn puncje rmax. roo)

CHIP<2or8<09 .79
T EST & TECH > TOP lo

TELEVIZOARE > PANA iN 59 INCHI


liosE LG OIED 55E8!: A^
Ecran OLED excelent, E a
'c E
configuralie gi sunet e 2., .g .a

superbq consum mare r6 P


$$ t? :q.! 3 PE E
3E .J!! A!! E t"re &!i E E*
LGOLED55EEL 96J 2.800 98 95 65 55 14 X 78 X22 3 6S5 22tl t22
a Sony KD-ss,Ar 95,0 2200 97 100 5r 55 123X7rX33 3 669 255r 130
3 Philips 55POS9olF 94'6 1350 97 95 a8 55 123Y,82X,24 3 512 255t1 r50
SamsunsGQ55QT!N 94'5 1.800 96 96 loo 93 63 55 r23x78x28 3 223:.1 B3
SonyKD-55XE9305 94'5 97 g7 9o 93 77 55 L23x79x28 3 r.666 206:L 79
6 Samsuns0E55O8P lra,o 1.650 95 98 95 01 66 55 r22x79x2A 3 1.O15 223:.1 127

Philips 55Pos9oo2 9t,o 96 95 E 55 123x77a23 2 2o3:.t 107


a LG OLED 5587D 9:18 1.500 97 98 loo a4 56 55 n3x76x25 3 420 r43
9 SamMgQE4gQTE 92.5 93 97 95 92 59 3 1,295 238t t23
lo Loewe bild 5.55 OLED 9r9 3.500 c7 90 c7 98 53 55 r23x80x30 3 436 233i1 116

TELEVIZOARE > DE LA 60 INCHI


BEsT BUYE Sarnsung UE65MU6u9:
E
.g ! e 3 3
!c E
ruis",ri::'*rf,tfltrffi.
E comenzi'vocale, unicabh; dar E8
r
e?
E.;
!E
E.lr

$i
.g
:ii
.l
e
9- 8! e
g
_-- _ Ere 3D un si.ngur tuner a
g
3E d!! P;. As i5E 3d E
Panasonic TX-65EzWroo4 9S.r 4500 (x, 90 95 ltx, 65 I45X92X33 2fi3J. w
2 LGOLED66BTD B.O 2.500 94 9I l(ro aa 65 r45x88x22 2181 r56

3 Sory KD-65AE8 9t3 3.450 s5 88 95 98 5O 65 577 r36


Panasonic TX-65DXWgc'4 903 a8 loo s gt 54 65 146 x 89x33 950 ?,20.1 220
SamsunsQE6SQBC 903 2.450 aa 94 95 99 73 65 r.286 230.t 15?

6 Grundig 55GOS9799 843 3.500 87 90 95 94 63 65 22411 118

7 SonyKD-65XF9oo5 E5,E 2200 88 86 9O 0o 65 121;t77 ji27 159

8 Philips 65Pus76or E5,O L900 79 91 90 9l ll,. 65 625 l9zl


q Philips 65PUS69r EO3 7f a4 65 2AO 209:r r55
9O
10 sEoFu4g UE65!rU5y9 ,9,r 80 6a a7 85 lto 65 1 95

PROIECTOARE HOME THEATR E


NOU t! EBgon EU-TW65oi Pret conve- g
a imaginii si
nabil, calitate 3 g,
configuratie bune, EUI HD E
.E 6 '$e
E e c Eq
garanl.ie ]unga, usor, fera efecte l.-
de curcubeu: dar fiiri 1D
8 2 rn
.I8 - Eg ;! E'
6S1 b glq i5E
!t5,4 3.950 99 9r 93 76 LCD r73:r 8
Optoma uH265 9g.o 5,OOO l(ro 98 68 LCD 3r r.983 179:t 5ooxr55x33o I
Epson EFl-TWg3ooW 947 3.200 94 97 96 88 LCD 263 520xr70x450
Optoma UHDssox 90,u 93 7A lot, 75 DLP 30r 500x145x340 8
5 ltrS 3.650 88 A 84 39 DT.P 306 727 166:1 15

6 Viewsonic PX7a7 aK 82J r.r5o 9O 65 75 8() DLP r.684 15ait


7 BenQ Wvoo 8r,9 1,500 86 83 @, 9O DLP 288 1.894

I Be[Q TH683 ao,4 80 85 9l DLP 253 \.925 164:l 345xr0ox2r5 3


9 BenQ W2ooo ao3 aEo 80 83 DLP 245 1.329 r1a I
to Epson EH-rW65o E:f 7A 83 83 LCD 292 t.366 166:r

IMPRIMANTE 3D
r,rou E Dremel DidLat 3D{5: .E
Calitate a p nterii $i ergo-
I E
nomie excelentq consum
redus, eoan touch, WiFii
r* -6- EI .a si E{
dar slotrll SD nu mai ex.istd g $* t* Bt
'6E
6E E H
EK z E
a 6 2E dh 5 E
Ultimaker Ultimaker 3 9,.r 3.60o ltx, q5 7A 92 o2 119

Dre4qlDigil,ab 3D45 895 1.700 93 9l ao 81 6:7 op50 o,2 58


1 Eormlabs Form 2 887 99 9O a2 33 o.o25 o5 23
Ultimaker Ultilnaler 2* 471 2200 96 82 65 70 ro,2 opzo ll3
Anycubic 13 MeEa 47,2 500 97 70 63 9,o oo50 o,1 n3
Ilal<erBot Beplicator s. c€neEalion 86.4 2:700 93 a6 68 o.2 67
7 bq Witbox 2 at,2 89 99 49 98 L25 o,o20 o,6 51
E Conrad Benkfor.e RFrooo u,2 1.500 84 ltx, 64 8q 113 0,050 03 tza
XYZ Printing da Vinci m Pro e
9 a2:, 650 a5 80 75 E6 8,O roa
Elashforg€ Finder 8I a4 50 95 57
I

8o ' 09 ' 2018 ' CHIP


TOP 1o < TEST & TECH

BOXE BLUETOOTH
BEST BUYEI Dockin D Eirc:
Sunet fenomenat,
d s ?,
x
autonomie marc, 9 6B !
funclie acumulator, F
de
gea g
ES s6 Eg 2 !
design stilat; dar .i.o >!9 <9 'Eg >e d d& i5E
I DockinD Etne E!)S rco 8o 7A r458 3:O3 r.925 ro3x285xtoo
Libratone zipp Mini 85,3 t70 88 89 72 2:.10 r5oo
3 835 89 7A 79 20:05 579

JBL Xtreme 8r,6 19o 8o 84 ar 3:O5 2)72 125x285x130


Bose Soundlink Re\,olve Er,5 190 89 78 69 tor4t 560 r52x82xE2
6 Ultimate Ears UE M€gablast ar,4 2to 96 1o:50 2136 r.r87 92:/.227 X88

7 Harman/r'ardon Go* Play EO,2 230 85 I 3.453 235x LA6xr82

8 JBL Pulse 3 E2 a4 79 7L lt:18 3:.43 960 22Xx92x92


9 Bose Soundlink Mini II 795 r90 89 n EI 7145 3.o 670 50 x,t77 x54
lo BeatsPill* 74,6 EO 68 98 7t u:r5 752 €x2rox69

E.BOOK.READER HDD EXTERN > 2,5 INCHI


NlU L! Anazon Kindl€ Oasis WIAN NOU I! Toshiba cinvigAd1r{nr!-2TB EDTC-
+3c: Ecranul de 7 inchi are e 3q * E g2.oEIt3AAli Performanle de top la g? s a
contrast bogat $i rezolulie 9
* E
citire $i soier€, design foane com_
E I E*
e iB
mare, rezist i la ap5, scrolling
rapid, autonomie mare; dar
E
a ; Pact, usor, Pret convenabil; dar 3 TB
sunt deja disponibili la doar 20 € in t
scump
I & 5 5
E
3 6S I plus a dn $H AE
I Amazon Klndle oasis WIAN.3G 995 ,m 98 loo loo 38 Toshiba Canvio ACyarce aTE (HDICa2oEBe.6) 80 too 100 95 129

z Amazon Kindle Voyage 3G 9r,t r90 91 roo 8r 2 Toshiba Canvio Premium 2TB (HDTW22oEB3AA) 90 roo loo 95 \U
3 Amazon Kindle PapeMhite (2or5) 89,! 180 a6 99 roo 75 3 Toshiba Canvio Basics 2TB (HDTB4mEK3,AA) 7E qq 99 95 14
Amazor Kindle Oasis 12016) 877 t5o n loo too 85 20 Toshiba Canvio Ad€nce 3TB fiDTC93oEB3CA) 100 96 93 u u3
Longshine Tolino Vision a HD 86J l60 89 77 ld) 75 Toshiba Canvio Premium 3TB (HDTW23oES3CA) t30 96 96 86 tr3

Lonsshine Tolino Vision HD 8q7 69 IT 6 seagate Backup Plus Portable 4TB 95 98 a2


6 3 9r a3

7 Lonqshine Tolino Shine 2 HD tt11 90 85 99 58 1T 7 Verbatim Slo.e'n Go 2TB (5317) 7B 90 95 103

a Amarcn Xindle 2016 WiEi 95 98 69 a Toshiba Canvio Connect II 3TB (HDTC83oER3CA) no 95 9r a6 ro6

9 Po€ketBook Touch Lux 3 (PB626-2) 7r,8 7A 83 86 63 r6 9 lreecom Mobile Drive )O(s 3.o 2TB (s6334) 94 90 9r ro3

Longshine Tolino Page T3,G 50 88 8I 53 58 lo Seagate Backup Plus Slim 2TB (STDR2ooo2o3) 90 95 99

HDD SATA > 3,5 INCHI ArrlA iIN 256 EURO


HDD SSD > SATA PANA
Nog l! Tosliba Entelprfue 14 TB rou El -6'
(MGO"ACAT4TE): g s4 s3 gF .EE
./ ? 'I t-c): Peformante de top Ia citire, E
Capacitate masiva (heliul), P
ts Si constant la sc ere(3DMLC
Eo EE E:
. / proteclie alimentare, PMR
e6 Ba H prct convenabil, gaEntie lunga; 8.E
\./ performan(aEnterprise: 6 I &t EE
d.5
fare soft de clonare gT Eg
dar toarte scump
Seasate Evos X Xlo roTB 99,7 360 99 ll,o Adata ultimate su8oo 256GB (AsuSooss-256cT) 99 506

Western Disital Gold DTB 9!t,4 430 99 Adet1xrcsIqSou 24oG9I4|9(95QIISS:2{pGT-CJ lYlf 80 99 93

3 Toshiba N3oo 8TB (HDWNToEZSTA) 98,4 250 98 99 rro 3 Kingston H yperx Savage 2aoGB (S HSSTA,/24oG) 96 too E33

Western DEital Red Pro 6T8 9E3 214 99 97 t2,o 7.200 Crucial MxEoo2soGB(CT25oMy!5oossDl) 7A a2

5 Toshiba Surveilance roTB 98,O 98 99 7.200 samsuns 750 EVO 250G8 (MZ-75 oBW) 110 lr,( 3 262

6 seagate Enterprise capacity3.5 6T8 yt:t 310 98 97 LO:t 7.200 6.O00 6 samsung 85o EVo 25oGB (MZ-7'E2EoB) 80 94 86 359

7 seagate lronwolfr2TB 9r,6 380 97 99 \2,2 7,200 7 samsung 85o PRO 256G8 (MZ-7KE256) BO 9l 94 513

E HGST Illhastar HeloroTB ttl, 350 E7 loo 8 tn renso Top III 256GB (38r2aao) 87'8 55 a8 85

9 Seaeate IrcnwolfloTB gf,2 gl 99 12,2 7,200 I sanDiskxaoo 256G8 (sD8sB8U-256Gu22) 94 52 2t2

ToEhiba Enterprire r4TB 9€,2 96 98 t2,9 72aO Toshjba HG5d 2s6GB mHNSNH256GCST) 190 84 92 488

HDD SSD > NVME TRACKERE DE EITNESS


rou El Adata qaqnix su 4sqcB Nou l! Eitbit V.$a: Asped de
3
TAGAMMIXSu-aaoGT-Cli Radiaror e !9 3E Apple Watch, identifice E e .9 -a
I tipuri de sportud (chiar ti z.e EE
- rnresrar rate de rransrer ra oLrre oe
e EE 2
'2
E8
E Desre 2rJ ub/s.Iao. sl c.nsLanL la to * FS
6a
E!i inot, reziste Ia apel), senzor
6* -EE
f- screre ldprrrx. r/ \r6/s,,Lu,verduu g
.:.s puls, tracker somn, autono- g IE
ca pr€t TH lJ4 mie marej dar scump 35 ,IE
- Adata Gammix su 48oGB 15O q9 t:715 yr2 95 95

2 Samsune 960 PIo ITB (MZ-V6PrToBW) q9 roo 2.n3 2 carmin Vivoactive HR 95.7 r7o 96 95 99

3 Samsuns 960 Pro 2TB (MZ-V6P2To) 98,7 99 99 t,942 3 Samsuns Gear fit2 Pro 94r r8o s8 93 92

Intel optane SSD goop 48oGB 540 98 too 903 92 9r 98

5 samsuns 960 Pro 5uGB (MZ-V6P5u) 2SO q8 98 2,O35 93,1 r70 88 93 loo
6 samsuns 960 EVo rTB (MZ-v6ElTo) 350 96 98 r,777 6 Eilbjt YerSB 9t 204 93 9l
glr,s 150 93 94 9o
7 corsair MPsoo 48oGB (F48oGBMP5Oo) 98 88 7

a natriot Hellfire M2 48oGB (PH4soGPM2SOSSDrq 9a a7 920 8 TomTom Spark 3 Cardio * Music 9r9 190 90 a7 sq

9 Patriot Hellfir€ M2 z4oGB (PH24oGPM28oSSDR) )20 98 a7 969 9 TomTom Spark Cardio . Music 9r.a 90 w
lo Corsair M Psoo zoGB (Iz4oGBMP5oo) DO 98 87 945 Garmin Vivosmart HR+ 9r5 EO 94 97 83

Ciasadetop0oo 9o.o) Clasasuperioare (89,9 75p)


Clasa d€ mriloc (74,145 o) N erecomandat (44 9-o)
scorurilesun( exprimate i1 puncte (max. 100): . da o nu El Recomandare

cHIP.2or8. 09 ' 8I
TEST & TECH > GHID CPU

GhidGHIP:
CPU&GPU
Cu doui noi CPU-uri Pinnacle Ridge, AMD igi extinde
portofoliul de cipuri ieftine si performante.

lrtl i luna aceasta avem de-a face cu are frecventa nominaE de 3,2 GHz gi atin- doilea sosit, cipul cu gase nuclee AMD
\ bregele de securitate Spectre ti ge 4,r GHz in modul turbo. Cu un TDP 65 Ryzen 5 2600 de pe pozilia u, se situeaza
Lrl Mekdo-n. in vreme ce Intel publica de wati, procesorul AMD, aleturi de Intel rn zona meclle. In potrda unet trecvente
t gradual primele patch-uri, in labora- Core i7 87oo de pe pozitia a g-a, au cele standard de 3,4 GHz, reugegte un TDP de
toarele CHIP este pus, la punct o noue mai reduse consumuri dintre toate proce- 65 de wati,la fel ca Ryzen7 noo.
procedure de testare. Context update-uri- soarele din egalonul superior. Prelul de in lumea GPU-urilor nu sunt noi apa-
le vor afecta cu siguranla puterea de cal- circa 29o € il face pe Ryzen 7 27oo atractiv ritii, dar unele preturi au fluctuat drastic.
cul a procesoarelor, aSa ca vom testa din pentru cei ce cauta costuri eficiente, dar Poli economisi nu mai pulin de 22o € pen-
nou toate CPu-urile testate anterior,in ur- au ambitii de gaming. Sfatul nostru de tru un nvidia GeEorce GTX rozo Ti de pe
matoarele septemani, penrru a determina achizilie, AMD Ryzen 7 27oox de pe locul pozitia a 6-a; in loc de circa 7ro €, coste
valori comparabile ale misuretorilor 5, poate fi cumparat cu 30 € mai mult. Are acum doar 4go €. Dar fluctua[ii]e merg gi
Pe piata CPu-urilor desktop, AMD vi- o frecvente nominal5 de 37 GHz (mod in sens opus: AMD Radeon R9 fury X de
ne cu doud noi cipuri Ryzen 2ooo, din ge- turbo: 4,35 GHz), semnificativ mai mare pe poziqia a 9-a, are acum un prel mai
ner4ia Pinnacle Ridge. Procesorul cu opt decat Ryzen z 2zoo, dar cu un TDP de 105 mult decat dublu, care a crescut de Ia
nuclee Ryzen 7 27oo de pe pozitia a 8-a wa1i, consume cu 40 de wali mai mult. Al circa 670 €,la L4oo €.

PROCESOARE DESKTOP

E
AMD Radeon BX Vega rl 6:

;
-9
4

82, 09 > 2or8 > CHIP


GHID CPU < TEST & TECH

PROCESOARE PORTABILE

EE
EE

PROCESOARE GRAFICE

e 9Z
a: !
Ei E:E
a' E""E

crasa de top Goo - so.o) cLasa superioara (8es 7ro),,"


"fl::is:fl:1ff1ff;:i""/.* i"",ji.fttf,ll3#f;ll
CHIP < 2ol8 < 09 . 83
Windows &
Office
1 Ex.ei z!16 Introdu comentarii instant
in loc de cele -clasice"
Tips&
Tricks
z ({rErlsfi.s r* Activeaza modul de
noapte gi stabilegte intervalul de timp
3 1,dlr1,.t.r.,!:i r 4 Cauti gi gisegte fiqiere
4 Opr!.. l_;i t'l* i.lri r ii insumeazi corect
timpul
WinCo',vli i! Dezactiveazi semnitura
5
driverelor in UEEI
Accelereazi-ti sistemul gi fE-ti viata mai comodd cu
6 Wor .i AfiQeaze zona de navigare ajutorul acestor sfaturil in plus: cele mai bune trucuri
? Wirr!l{r!, r, rn OpreFte conexiunea
dintre OneDrive gi Windows ro
pentru Office, hardware, internet gi multe altele
I Erccl Transforme o coloare in linie cu
funclia Transpose
3 :vcLiAfiteazlin celule toate zerouri-
le de la inceputul numerelor
la W6rC za.,::Afld ce versiune gi Build
ai pe PC
tlWrndoi,i i i] StabileSte intervalul
de timp in care nu apar mesajele de
restant
t2 [r1,,in .i&s,'r ,9 Eoloseite functia de
clutare pentru ur calcul rapid
13 tt/'ir1d(1iii .:.: Opre+te mesajele pubU-
citare din screensaver
14 ouiic,nir :rJre imparte contactele din
email in grupuri
rg t,iiriil,J{, ! iu Afileaz: extensia figie- i. ., I r ...:1. ', Activeazi modul de noapte 9i
relor in Explorer stabile$te intervdul de timp
I {i sfa: [..;]ri: r i Testeaze virtual sisteme. Daci ai in plan ceva care dureaze mult,
le de operare ' I ..i cum ar fi un download sau o conversie de
Introdu bule cu text in loc de filme, atunci poti face asta peste noapte.
Hardware comentarii insi, monitorul poate emite o lumini al-
l7 Chr+r:t,::.l r .. .:' Scapi de nesin- Comentariile pot fi de ajutor utilizatori- bastri gi destul de puternici, ce-Ii poate
cronizarea boxelor Ior cand editeazl o celule gi pot fi recu- deranja somnul. incepdnd cu Creators
lS Rirdle Transferl E-book"urile de pe Update. noua funcgie ,NiBhr Mode'te aju-
noscute dupe un mic triunghi rosu in col-
PC pe Kindle
tul din dreapta sus al celulei respective. te se scapi de problema asta. Cu "Night
rg i(inCle ir,: r jr l-ilnstaleaze Google
Chrome pe tableta Amazon Dezavantaj: comentariile importante pot Mode", poli seta culori mai pl5cute pe
20 Liini?iti) -il - : rr': RepaE Nintendo fi vezute doar cAnd apegi pe triunghiul ecran. CIic pe ,,Systerr' din ,,Settings" Si
Sr,vitch cu o resetare ,,hard" ala. lnse dace vrer sa apare rmedrat ce apoi pe ,,Display" din stanga.
apegi pe celuli, atunci trebuie se pui o bu- Dup5, clic in dreapta pe butonul de Ia
Web, le cu text. SelecteazS celula dorite, mergi ,,Night light". Modul ,,Night light" este ac-
instrumente & foto la meniul ,,Data' gi apase pe ,Data Valida- tiv implicit, de Ia apus la rasarit. Daca wei
2r S)'^. irLr... i Proiect foto: subiecte tron dln suDmenlul ,,uata lools. In ace- sI stabile$ti tu intervalul de timp, atunci
metalizate ea$i fereastri, mergi la ,,Input message", apasl pe,,Night light settings'$i apoi pe
?2 Forr Micgoreazi poze cu aplicatii dacd e nevoie, gi scrie un titlu gi text pen- ,,Schedule" din fereastra urmitoare.
din Windows tru sfatul teu. De retinut ce functia,,Show Acum, confirmd setirile ficute bifdnd bu-
2: Eacenc(nr $terge datele gi urmele input message when the cell is selected" tonul on/off.
din retea
are o celule pentru bifat. Dupe asta,inchi- Poti controla tu intensitatea culorii
24.Lra!.ii: Adninistreazi autorizaliile
acordate aplicatiilor de fereastra cu un clic pe Imediat ce cu cursorul de la ,,Colour temperature at
"OK",
25 r-.r{rel}$rl: Dezactiveaze functia de celula este selectat5, textul este afisat - night". Pentru a verifica, clic pe ,,Turn on
recunoaltere a fetei nu e nevoie de un alt clic- now". Dupe asta, apase pe on ,,Turn off

84' 09 > 2 or8 r CHTP


WINDOWS & OFFICE < TIPS & TRICKS

-v 1 ^,,
i aun : ri+! h

Orb qq^,"rs-d,.a&i
Verificd datele Sfaturi rapide
Comentariil€ sunt Bule ln loc d€
deschise cu un dic, cpmentaril Sfaturile
mesajele sunt afrfate rapide ce apar
imediat. imediat cand
T l selectezi celula

now" 9i treci la modul standard al monito-


rului
Dacd gtii ci figierul e intr-un anumit fl windows ro
director, limiteaze ciutarea doar acolo. Dezactiveazi semnitura unui
Fiecare folder are in dreapta sus un camp driver in UEEI
!!windows ro unde poti scrie denumirea sau primele Daca wei sa instalezi in Windows Io un
Cauti gi qisegte figiere litere din denumirea fisierului cautat.
Dace vrei sd gesegti rapid figiere in Win- driver frri semneture, mai intai trebuie
sd dezactivezi semnetura, UEFI are o op-
dows ro, trebuie sa stii cum sa le cauli. I Open Office Calc
Sunt mai multe moduri de ceutarea figie- insumeazi corect orele liune care este in PC-urile produse ince-
relor sau a aplicatiilor. Dace n-ai nicio pand cu 2012. Instruqiudea asta nu mer-
Ai o coloand din tabel formatati pentru
idee unde aipus un fiFier, cel maibine e si ge in vechiul BIOS. Mai intai, porneqte
"Time' gi vrei se afli cat timp se strange
lagi Windows 10 se caute pe tot sistemul. dup6 orele afiqate? in caz ce da, trebuie str UEFI, de exemplu deschide ,Settings' $i
Pentru asta, clic-dreapta pebutonul Start. mergi la "Update and Restore".
Stii ce timpul care este calculat de Open
Apoi, selecteaza opliunea "Search' care Office Calc se opregte la 24 de ore, iar apoi in st6nga. clic pe .,Restore" gi apoi pe
este in partea de jos a meniului Start. o ia de la zero. Asta inseamna ca dace "Restart now" din Sdvanced Start" din
Apoi, scrie numele sau cel pulin primele sunt suanse 29:oo de ore, atunci Calc iti dreapta. Daca se deschide UEFI in forma-
Iitere din denumire in bara de ceutare. va areta doar o5:oo ca rezultat. Ca sA evili tul albastru, atunci selecteaze de acolo
Dace este active optiunea,Display Search asta, nu selecta ,Time" ca format pentru Jtoubleshooting'. Gesegti,,Start settings"
field" din Cortana, poli scrie qi acolo nu- numere, ci fatu propriul format. Selectea- in Sdvanced Options". Dupa ce ape$i pe
mele figierului. Ca alternativtr, deschide za celula respectivi, clic-dreapta pe ea li "Restart", toate setArile de start disponibile
Windows Explorer din Start gi limiteaze selecteaztr ,Format cells' din meniul ce vor fi afi$ate dupe cAteva secunde. Selec-
cEutarea la o anumita partilie. Pentru as- apare. Dace e necesar,treci Ia meniul,Nu- teaze opuunea "Disable mandatory driver
ta, selecteaze drive-ul dintre cele afigate mbers". La pe ,User-defin- signature" cu tasta [Er. Dupi ce porneFti
"Category", clic
la in stanga de ,Ihis PC". Apoi, scrie nu- ed" $i scrie urmatoarea formul5 in linia iar Windows, poli instala driver firi sem-
mele figierului respective in cdmpul de "Format Code": ,[HH]:MM". Orele vor fi neture. Dace wei sA activezi semnetura
cautare din stanga-sus. totalizate corect dupe ce apegi pe ,OK". pentru driver, o poli face in acelagi fel.

6 Night light settings

re-*' -- Luminozitate Insumeaze corect


pldcute timpul
Poti modifica tempera- Poti face asta cu un
Go. tula culorilor pentru format pentru numerc
funs14,!]a,EE'ht!. !h' sh daEEl confortul tiu folosind definit de tine, mai
modul d€ noapte din ales daci sunt mai
Windows ro mult de 24 de ore

cHIP < 2018 < 09 . 85


TIPS & TRICKS > WINDOWS & OFFICE

r"r La i*
'.

Navigatlon

-''-r----- Rubrici pentru Plerrizualizeazd


ibhDeft6t
navrSare paginile
Paragrafel€ devin Poti trec€ rapid de
vizibile cdnd au un laopaginahafta
: -. -. . ni;';i.G,i ;.sd format corespunzetor Usi cu un dic pe
trdEqldbElfu in document previzualizare
iBtlfu d*!t h.lm Fu

fl word tabele, formule, note de subsol sau co- simple din text. CIic pe segeata de langi
Afigeazl meniul de navigare mentarii. Dace mai intai cauti ceva gi apoi ,,Search Document". PoU cauta gi ,Gra-
treci la meniul .,Headings", atunci, cu aju- phics", ,Tables" Ei ,Formulae' in meniul ce
Meniul de navigare din Word (cunoscut
torul evidentierii colorate, vei vedea sub apare. Eolosegte "Options" pentru a defini
ca Document Structure pdnd la versiunea
ce titluri apar rezultatele. tipul $i metoda de ceutare. Aici, de exem-
2oo7), iti permite str modifici formatul
Dace ai Word 2olo, atunci activeazi plu, poti determina dace Word ar trebui
pentru anumite sectiuni de text din docu-
meniul Jy'iew" din bara de comenzi. Apoi, sa ia in calcul majuscule/minuscule in
ment gi administrarea acestuia este mai
bifeaze ,,Navigation area" din zona "Dis- timpul caut5rii sau si iain calcul doar cu-
ugoara. Pentru asta, zona de navigare ara-
play". Aici sunt trei sub-meniuri. Primul, vinte intregi.
te stiluri de titlu in document. Pentru a
,,Search the headings in your document"
activa asta in word 2013 gi 2016, mai intai
apase pe Apoi, bifeaza,,Navigation arate chsificarea documentului. Poti pu- !l windows ro
"Vieur'. ne cursorul unde vrei cu un simplu clic pe
Opregte conectarea la OneDrive
Pane" din meniul ,Show". O alte metoda OneDrive este complet integrat in Win-
de activare este combinalia de taste [Ctr- titlu. Poti line apasat butonul stanga at
dows 10. Dar dace nu vrei si folosegti
ll+[E]. Zona de navigare este impd4ite in mausului gi muta sectiuneain alta pozitie
OneDrive, poti deconecta contul de pe
trei categorii ,,Headings', din clasificare. Scrie un termen de ceuta-
"Pages" 9i "Re- OneDrive cu cateva clicuri. Clic-dreapta
sults". rein campul,,Search Documenf din zona
pe pictograma OneDrive din dreapta-jos
La categoria ,,Headings', ai tot ce este superioari iar Word va selecta titlu para-
pe taskbar. Daca nu se vede, poli afi$a mai
definit ca rubrice cu ajutorul gabloanelor graful sectiunii care contine termenul ce-
multe pictograme cu un clic pe sageata al-
de formatare. Daca vrei o schimbare Ia un utat.
be de acolo. in meniul ce apare, mergi Ia
anumit punct din document, atunci fe un Al doilea sub-meniu, ,,Examine the
,,Settings'$i apoi la -Accounf din noua fe-
clic pe intrarea respective. La ,,Pages" vei pages in your document" prezinte toate
reastra. Aici, apase pe ,,Disconnect this
gesi o previzualizare a tuturor paginilor paginile in format miniatural. Cand scrii
Pc" Qi confirma.
din Word, numerotate corespunzdtor. $i untermen de cautare, Word afigeaztr doar
aici poti merge Ia punctul corespunzetor paginile ce contin termenul respective. I Excel
din document cu doar un clic. Lista ,Re- Ultimul sub-meniu, ,,Examine the results Fi o linie dintr-o coloana cu
sults" iti ofera mai multe funqii utile. Aici ofthe current search'afigeazi doar pozi- firnctia Transpose
poti ceuta, fie in functie de un cuvant gi tiile acestuia in document. Uneori, datele se introduc mai greu intr-o
de o pozitie de text, fie poti afita grafice, inse poli ceuta mai mult decat pE4i coloane. Dace datele sunt afifate mai bi

/a Misooho..Dri* X

s.uq9rrqfifuk
odru ( )
Tidd---* I
ee n6@s ldllltirEl

Dezactiveazi Converteste
Fotsy&do6M[b.@ihdem6" g1*roro
OneDrive coloane i
iinii
Opre*e sincronizarea Cu fimqia
cu MS OneDrive prin tanspose, poti
deconectarea contului trece foarte ugor
datele dintro
coloanl in linie

85 09>2or8>CHIP
'
.1 .r: .'_.' iL L- < TIPS & TRICKS

Aborrt
'7 lf $,3p iin
O A<a Fd(b^
6 od@ qui!

Windows specifications

aditcn
info despre
Win i:iovrs to
un format definit de Poti afla c€
CS b,iild versiune gi cc Build
utilizator permite
afisarea zerourilor ai instalate pe PC
de la inceputul din setirile
unru numar Windows

ne intr-o linie, atunci poti converti rapid acele zerouri de la inceput. Atentie: ta-jos, iar in meniul ce se deschide, apasA,
coloana flri si fie nevoie de copiere sau Numdrul de zerouri din linia Jype'il poti in funclie de ce versiune ai, pe,.Command
tastarea datelor din nou. Selecteaze intre- defini tu, ca se corespunde cu necesarul - Prompt" sau ,Windows Powershell". Scrie
rile din coloani pe care vrei si le pui in li- de exemplu, pentru codul de telefonie al comanda ,winver' in fereastra ce se des-
nie gi copiazdJe cu [Ctrl]+[C]. Clic-dreapta unei !eri, ai nevoie de doi de zero,inse pot chide - nu e nevoie de drepturi de Admin.
pe o celulS liberi din linie Si selecteaze fi alte coduri unde e nevoie de mai multe Aga se deschide o fereastre unde sunt in-
functia ,Iranspose" din "Insert options". zerouri. Cand ai nevoie de un singur zero, formatiile cdutate.
nu trebuie neaperat sa formatezi tu celu- ri
il ,", '..4.,'n," r+
la, ci scrie numlrul cu u n a postrof Ia ince- Definegte intervalul de utilizare
Afiseazi zerourile de la inceput
put ,,',, de exemplu ..'08912345". insa Excel ca se scapi de mesajele de restart
in celule
va interpreta intrarea asta ca $i text gi il Multe actualizari pentru Windows ro se
Uneori, ai nevoie ca in celule se apara
va alinia automat la stanga, in timp ce fac ln fundal, insa unele dintre astea au
zeroul sau zerourile de la inceputul nu-
numerele sunt aliniate la dreapta. Aici e nevoie de restartarea Pc-ului. Dace vrei
merelor, de exemplu la coduri. insi Excel
nevoie de modificarea alinierii. se eviti mesajele astea, poti seta interva-
le gterge in mod prestabilit. ASa ci intra-
Iul de timp in care lucrezi, iar Windows
rea ,oo49 devine, automat,..49". Dacd wei
nu va mai afiga mesajele astea de reporni-
se eviti asta, trebuie se folosegti formatul Afli ceversiune gi Build re a Pc-ului. Pentru asta. maiintai deschi-
corespunzetor Cand vrei sd pui un cod cu ai instalate pe PC de seterile Windows cu combinatia de
zero la inceput, selecteaze celula cores- DacA ai nevoie se $tii ce versiune gi Build taste [Windows]+lll. in fereastra ce apare,
punzetoare, clic-dreapta gi selecteazd de Windows 10 ai instalate pe PC, poli afla selecteaze categoria,Windows Update",
,,Eormat cells" din meniul ce apare. Dacd e rapid informatiile astea. Deschide ,,Settin- apoi apasi pe optiunea "Change active
nevoie, mergi la ,,Numbers" gi selecteaze gs" si selecteazi ,,System". Clic pe ,,About" hours". Dup5 asta, seteazi inceputul gi
aici opliunea,User-defined" din stanga de in stanga-jos in meniu. Astfel sunt afigate sfargitul intervdului de timp in care lu-
la "Category. ln lirua "Iype, pune peste informalii despre dispozitiv, in fereastra crezi gi nu mai vrei sI apare mesajele de
specificatii, cum e ,Standard", ,,oooo". Ai din dreapta. Aici g5sesti si date despre restart. Confirmd totul cu un ,Save". in-
un exemplu chiar deasupra liniei. Confir- versiune gi Build. Ca alternative, este o chide fereastra setarilor. ins, trebuie se
me cu ,,OK . Acum scrie in celule ,,codul", procedurd mai veche, insd la fel de bun5. lii cont cI este permis doar un interval de
cum ar fi ,,oo49". Numirul va fi afigat cu Clic-dreapta pe butonul Start din dreap- timp de maxim 18 ore.

!! Windowsl0
F,1li1 mesaje de
:40.roh irind.,lr
'ter.tr $Dr {oS Buld 17131,16s)
restart
i
ir*;l@!1.6riadt/r* .qiE.
^I Stabileste interva-
rff Poli glsi info despre
vcrsiunea de windows 5C0 lul de timp in care
cu ajutorul
lucrezipe PC ginu
windows Powershell mai es-ti deEnjat cu
mesajele de restart

cHIP < 2018 < 09 .87


TIPS & TRICKS >

Lo.ks.reen
L-,,-. 1 **"

EoloseFte ,,search"
pentru calcul, windows afiseazl
Aga, calculatorul anunturi publicitare
apare automat. in fun4ie de ce
urmereqti pe 6ite-uri

iriti ir' se dai clic pe opliuni ca.,Do you Iike what metor, denume$te grupul, cum ar fi ,,De-
anir;
Eolosegte functia de clutare you see". partament" sau ,,CIub Eriends". Adaugi
pentru un calcul rapid inse poli dezactiva anunlurile astea numele in linia de lAngd,,Name'. Deschide
Ai nevoie de un calcul rapid? in Ioc se stai in multe servicii. Deschide ,,Settings" Fi o noui fereasrre cu ..Add members gi
se cauti calculatorul din Windows, mai apasi pe,,Personalization'.Selecteaze ,,From Outlook contacts". Selecteaztr
simplu e si folosesti campul de ceutare ,,Start" gi apoi apase pe butonul de lange agenda de adrese din ,,Address BooK.
de lange butonul Windows din extrema ,Show suggestions occasionally in Start" Apoi, selecteaze contactele cu un clic pe
stangi a taskbar-ului. Daca !j-e mai u$or. pentru a dezactiva functia asta. ,,Member" din grupul de contacte. Fi asta
clic-dreapta pe o zoni liberd din taskbar, Apoi, clic pe ,,Lock screen". in dreapta, si cu alte contacte pe care vrei si Ie
selecteaze ,,Cortana" Si apoi,,Show Search vei vedea ce opliunea ,Windows spotli- adaugi. Dupe ce ai adeugat toate adresele
Box". ght" este activl in fundal. Aici, selecteazi dorite, apase pe OK. Clic pe ,.Save & Close"
Scrie calculul in campul de ceutare, una din celelalte optiuni, de exemplu gi grupul apare in lista de adrese.
cum ar fi .,22*44". Nu trebuie se pui sem- ,Image'. Anunturile nu vor mai fi afisate Poti selecta grupul astfel ficut direct
nul egal ,,= ', imediat, rezultatul va fi afisat in screensaver cand compui e-mailul, ca si destinatar.
pe un mic calculator Dace apesi ,,Enter"
din gregeali, rezultatul va fi afisat in
browser prin motorul de cAutare Bing. imparte contactele pentru email Afigeazi extensia fisierelor
in grupuri de adrese in Explorer
iq5: ' .
Daci folose$ti Outlook de mult timp, DacS Windows Explorer nu afi$eazi ex-
Dezactiveazi anunturile enervante atunci lista de contacte a ajuns foarte ma- tensiile figierelor, cum ar fi .DOCX sau
de pe screensaver etc. re. Daca trimiti anumite mesaje mai mul- .MP3, trebuie sA cauti seterile corespun-
Microsoft a integrat o afigare de mesaje tora din lista de contacte, atunci ar fi bine zitoare in detalii, in versiunile mai vechi
in mai multe servicii. Asa-numitele ,,Sug- si organizezi adresele in grupuri. Aga poli de Windows. in Windows to, procedura a
gestions' de pe site-uri sau servicii sunt trimite mesajele in timp mai scurt - nu devenic mai simpla. Porne$te Explorer gi
afi$ate. implicit, in meniul Start - $i nu mai trebuie sd scrii fiecare adrese. apasir pe meniul ,View. BifeazS, apoi.
mereu ocazional. "Windows Eocus' este in Outlook, mergi la ,,New Items" din ,,Data Name extensions" qi ,,Hidden apps"
setat implicit ca fundal in screensaver. meniul ,,Start", selecteazd ,,More Items" Si din bara cu pictograme qivei vedea exten-
Asta are trebui se te atragi, de exemplu, apasa pe,,Contact Groups". in pasul ur- siile fisierelor in Explorer.

,r\..
tl^'J;-
Save & De.i. to^rad Membe6 NorE! Add
Clo5e 6ro!p 6roJp' Memlr.rs-

Ee un grup de *fl
adrese pentru Poti afisa sau
m€sajele trimise ascunde extensia
simultar c5tre mai fiqierelor in
multi destinatari Windows Explorer

88 ' 09 ,2or8, CHlP


SFAT EXPERT < TIPS & TRICKS

Testeazivirtual
sistemele de operare
Nu poti renun[a la Windows 7 pentru anumite lucrlri sau vrei sd testezi cel mai nou
Windows ro Insider Preview? in caz ci da, atunci aplicalia VirtualBox este
perfecti pentru asta

irtualBox este o aplicatie excelenttr pentru testarea sis- Dace vrei se testezi un sistem de operare se nu ai probleme cu
temelor de operare: cu ea poli instala, testa qi dezinstala PC-ul Si se testezi Windows :.o indiferent ce sistem de operare
sistemul testat fere probleme, intr-o magind virtuald, in ai, VirtualBox este tot ce ai nevoie. A$a poli testa Windows 10
$i
paralel cu Windows lo - fdr5 costuri suplimentare sau necazuri. pe un PC cu Linux sau pe un Mac.
VLtualBox este gratuite. Programul il poli descerca de la
https://wwwvirtualbox.org/wiki/Downloads.

Cea mai noui versiune Windows ro NlllttlUrcggglzil


E*i nerebdator se testezi gi seafli care sunt noute$le Windows
g to Creators Update? Atunci inregistreaze-te in programul I Pornegte magina virtuali
g Microsoft Insider (insider.windows.com)
9i vei primi cele mai Instaleaze si porneqte aplicalia. Dace ai descercat o ma$ine vir-
noi informalii despre funcliile pe care le vei testa in programul tuaH (VM) de la Microsoft, dezarhiveaz-o. Apoi, dublu ctic pe fi-
ii Insider. Bineinleles, trebuie'sE instalezi versiunea Insider pe gierul OVA VirtualBox va porni $i va solicita importul, pe care il
€ PC-ul pe care lucrezi zilnic. Sau, mai bine folosegte VirtualBox. confirml Dupe asta, incarce VM cu un clic pe ,,Start".

CHIP < 2018. 09 < 89


TIPS & TRICKS > SFAT EXPERT

I Gatuor Syd.m

I
ffl sy"e-
Et o+p.a, I oot*s :

.21 stoae. D.. odrj


5i AudD Ll -/ Hard o 5v
- I l-r Foooy
,1f,6, u""m I
rat Nei,o.k Ea-
IE 9
'n .,*.,-. ",."_
N.lwor*

-{ x*e.hr ;,,1 C, se,hrpo.E :


E c **q Tl Nameana ope,ar,nqsv,t"m
/' usB ***"**, g
.e!]roq!&rp6w ru,nb!Ewtu r.dh! d !&s!9r! dlFai4
rda sh.red fo deu g """^*"
EE{ak6iosBm,
Er.be

- to'r,! oft^m i ift


[ ] urefl(rcra@

tu,ddn,dd.dd ts r* I

I Instdeazii Windows de pe DVD


Poti genera o VM de pe Windows DVD. Clic pe "New" , atribuie-i
un nume $i selecteaze versiunea din ,XYpe". Dupe ce apegi pe
"Next", stabilege ,,Storage size' li "Disk"
gi apoi incepe instala-
rea cu un clic pe ,Generate'. Introdu Windows DVD, porneSte
VM gi selecteaza unitatea DVD

.B9k:9ful4bald*i!q!,hycGloPld I Instaleazi Windows dintr-un figier ISO


in loc si instalezi de pe un disc, poli folosi $i un fi$ier imagine.
Asta se face mai giin cazul versiunilor Insider. Fi la fel ca la pa-
&.,difu6nd.aE&bruldl,roiiruFu sul 2. Apoi, selecteazi fiqierul ISO din dialogul "Select medium
for Start" $i pornegte instalarea VM cu un clic pe "Start".

! virtudBox Manager
Cu VirtualBox, poli instala Si administra cate sisteme de opera-
re dore$ti. Imaginea previzualizate aratd sistemul de operare
care ruleaze. Poti interoga Si personaliza direct datele tehnice
ale configuraliei, cum ar fi memoria principaH sau secventa de
pornire in managerul VirtualBox
t]+
w.a@m to vmBEod
Puncte de siguranti
Avantajul unei magini virtuale este sistemul de puncte de sigu-

i?
19Md* r.idrF4d6serp*d!* rante Ia care te poti intoarce ori de cate ori apar probleme sau
Fd(dde*trotu&arili,&
Eaq.frro dupe ce finalizezi testerile. Clic pe ,,Machine I Take Snapshot"
din stanga-sus pentru a face o copie de siguranta.

g Modifict seter e hardware


Poti modifica sau chiar clona o ma$intr virtuale sau poli chiar
schimba hardware-ul. De exemplu, poli schimba procesorul sau
memoria RAM, cu condiiia ca sistemul sE aibe suficiente resur-
se. Poli accesa funclia asta prin meniul
"Change'cand vM este
oprita.

90 , 09 > 2018 ' CHIP


HARDWARE<TIPS&TRICKS

Scapi de
neslncronrzare
Pofi shcroniza boxele
Google Home E cu ajutorul aplicaliei
Google Honre App
Google LLC
Readu la via{d dispozitivele si
foloseste-1e optim EI PEGI 3

[!lGoogle Chromecast Audio p xindle Kindle Eire HD. Trebuie apoi se iei kit-ut
Elimini nesincronizarea Transferi E-book-urile de pe PC Chrome in format APK pe care trebuie
dintre boxe pe Kindle sd-l transferi de pe PC pe tablete prin
Lipsa de sincronizare din Google Chro- Po$ se-U conectezi Kindle-ul la PC doar USB. Cu ajutorul ES File Explorer mergi la
mecast Audio nu sunt rare cand folose$ti prin USB. PC-ul recunoa$te dispozitivul kit-ul Chrome in format APK Si apasd pe
mai multe boxe, soundbar-uri gi receptoa- ca fiind o unitate amovibile ASa ce poli el, iar browserul se va instala.
re - de exemplu, sunetul din buceterie transfera documentele tale pe Kindle. Co-
apare.mai tarziu decat cel din camera de piaze figierele in folderul
"documents' de 4 Nintento Switch
zi. Dar lipsa de sincronizare poate fi elimi- pe unitatea amovibili. Insd pogi adminis- Repari Nintendo Switch cu
nat5- Deschide aplicalia Google Home pe tra gi transfera documentele cu aplicatii o resetare ,,hard"
telefon. Apasi pe pictograma dispozitivu- gratuite cum este Calibre. Folosind func- Daci ai o console portabih Nintendo
lui din dreapta-sus $i apoi pe cea a meniu- lia de conversie din Calibre, poli converti Switch care nu mai rtrspunde [a apisirile
lui de lange boxa asincron. Poqi vedea 9i gifigierele incompatibile astfel incat se le pe butoane, poti face o resetare, dace qtii
regla intarzierea asta la poli citi pe Kindle. cum. Pentru resetarea asta, tine U secun-
"Correction of the
group delay". Pe cat posibil, stai intre do- q Kindle Fire HD de apesat pe butonul Power, elibereazdJ
ui difuzoare asincrone pentru a scapa de Instaleazi Google Chrome pe
gi apoi apasi repede, din nou, pe el. Nin-
intarziere. tableta Amazon tendo Switch se va restarta dupe asta.
Mai inta, rectifice boxa cu cea mai Poti instala browserul Google Chrome pe Erorile minore din cache vor fi, astfel, eli-
mare intarziere. Lasi muzica sa cante in Kindle Fire HD fird probleme numai da- minate. Datele $i seterile tab raman ne-
timp ce faci asta ca se-!i dai seama mai bi ctr ar fi disponibili in Amazon App Store. schimbate. Dace problema persista, rese-
ne de intarzieri. Dace sunt mai mult de Dar pentru ce nu este, trebuie facut altce- teaze dispozitivul la configur4ia din
doud boxe folosite, ar fi bine sI dai mai ta- va: mai intai, trebuie si bifezi opliunea fabricl. Pentru asta, mergi la "System set-
re doud dintre ele. Daca diferenta dintre Allow installation of applications" in tings I Console I Formatting options I Re-
cele doue boxe este mai mare in urma mo- din seterile Kindle Fire HD. Apoi, set to factory settings" din meniul Home.
"Devicd
dificirilor flcute, seteaze intirzierea Ia ai nevoie de ES File Explorer din Amazon Inse trebuie se $i cont de faptul ce toate
zero gi incearce alte doui boxe. App Sho! pentru a accesa figierele de pe datele vor fi Sterse prin resetarea asta

IE-* ll=
tsfuomtuDd
t-t'-
tr-* nn. ,b,r'ry d rh! rhd
ardorrtr f.d.n.o vtrtd
EI
Converteste Reseteazd
I r*i, E-Books' "hard"
s
g J,a .
FbDrh.r :fu4.mr E-Books pot fi Erorile minor€ pot
cDnvertite rapld ln fr eliminate, iar
e t i5: Gormatul potrivit crr datele pistEte
g q j aplicafia Calibre

CHIP<2or8<os . 9r
TRICKS > SFAT EXPERT

Subiecte,,metali zatd'
Pentru o fotografie de calitate superioarl cind ai subiect un automobil, ai nevoie
deirai mult decAt o miqind frumoasi' Afli aici unde trebuie
si acorzi toati aten[ia!

otul pare uqor, la inceput, cand vrei sa fotografiezi un au- doi ani, fotografiite sunt facute in format RAW cu Canon 6D
tomobil gesegti foarte multe subiecte $ pe strade. Trebu- Mark L In general, pentru fotografierea automobilelot foloseg-
ie doar si iei camera gi si fotografiezi. InsI nu e aqa u$or te Canon 7o-2oomm f/2.8 9i Tamron 24-7omm f/2'8 cu doue
gi o maSine sport este estompate de mediu, deci trebuie glsit $i obiective, imaginea este clare, iar cele mai variate perspective 9i
un loc unde se fie fotografiate. Insi nu trebuie se bali drum efecte de imagine sunt posibile cu lungimi focale care acoperi
lung pentru asta: de exemplu, po$ gesi amplasamente potrivite totul, de la un unghi larg (24mm) la un telefoto mare (2oomm)'

iin drum spre casa, trebuie doar se le lii minte. Trebuie qi sd-Ii
imaginezi ce magine s-ar potrivi. De exemplu, un Vw Beetle, mo- !l Pozilia 9i designul
Un automobit are nevoie de mult spaliu in fotografie, dacE vrei
del mai vechl aratd bine Ia o ferma, iar un Audi RS 6' lang5 o cE-
se o prezinli in detaliu. Asta inseamnd cd designul imaginii 9i
dire moderni. lnsi gi contrastele se pot potrivi de minune'
pozilionarea corecte sunt foarte importante. Mai intai, subiec-
in articot, a fost ales un castel de langa localitatea Muenster
care, cu lumina potrivita, este foarte impresionant. Dupe deco-
iut trebuie studiat de aproape, inainte str inceape shootingul' O
rul potrivit, trebuie gesita li ma$ina potrivita, mai ales dace fo- fotografie din pozilia culcat aduce efecte interesante' lar es-
tografi.ile rezultate vrei si le vinzi unei reviste auto. DacI deco-
tomfarea unor elemente din prim-plan te asigure ca privito-
rul nu este la fel de important ca subiectul, maqina aleasi nu rul se concentreaze pe subiectul tdu.
trebuie sa fie un nou model standard (sunt multe dintr-astea)'
Plus ce multe detalii elemente de tuning, interne Si externe, sunt I-andLumina perfectl
automobile, fotograful nu foloseqte lumina
fotografiaze
apreciate, depeqind clasicul tuning FFF (suspensii, folie, jante)'
artificiaH (de ex, blit), ci lucreaze cu ',lumina disponibili-' pen-
tru a captura atmosfera realisti a luminii. La apus, este prefera-
I nchipamentul
te fotografierea cu soarele in fala, deoarece lumina este mai
pu-
Pentru automobile, fotograful card toate echipamentele, iar de

os>2or8'CHIP
92>
SFAT EXPERT < TIPS & TRICKS

$n strelucitoare (ca de altfel gi h reserit). Culorile maqinii sunt


foarte bune iar zonele de umbre nu aga de intunecate. Astea pot
fi ajustate un pic Ia editare.

! Dezvolti imaginea
Dupe sebctarea fotografiei dorite, editez fotografiile RAW in
Adobe Lightroom. Fluxul de lucru include ajustarea valorilor
sub Exposure, Contrast, Lights, Depths, Cladty, Sharpness etc
Primele ajustiri de culoare sunt fecute in dezvoltarea M\Al:un-
de intensific culoarea apusului, spre exemplu. La fel, rectific $i
se4iunea foto. ln flrecare fotografie, am grija ca linia orizontu-
lui si fie dreaptd, iar magina sd nu fie amplasata prea central in
fotografie.

fl imbunitilirea zonelor de imagine


lntrucAt dezvoltarea RAW in Lightroom este intotdeauna apli-
cate intregii imagini aleg o masci gradient drept pasul al doi-
Iea Asta permite specificarea zonelor din fotografie care ur-
meazl si fie editate. Astfel, al putea intuneca prim-planul gi
ptrrtile de sus un pic Si ag putea ajusta culoarea zonei de sus a
imaginii. Folosind ,Radial Filter", am iluminat un picjantele ma-
ginii care pireau cam intunecate.

fl Coreclii in Photoshop
Ultimul pas al editerii are loc in Adobe Photoshop. Aici, imagi-
nea este retuSate si sunt executate reglaje fine. Spre exemplu, Ia
roata din spate lipsea un capac. L-am adaugat folosind instru-
mentul "Clone Stamf. Mai mutt, am inlaturat $i intunecat refle-
xiile de culoare pe pa.rbriz pentru a face mai vizibil interiorul.
Orice alte obiecte care interfereaze nepHcut in imagine pot fi
inlaturate cu ugurinte folosind instrumentul ,Clone Stamp'.

CHIP < 2Ol8 < 09 . 93


TIPS & TRICKS > idElt &' rri'1'll-il:ii irl

Cu Paint, poli f,ace pozele


mai mici qi poti pistra 9i
Ceie mal bune sfaturi penl:i r.l originalul, cu dimensiuni
neschimbate.
navigare sigilrd Ei fotog,i'aiie i':

F ._
ts7 EU Lu
bia
Micgoreazi imagini cu aplicagii
dinWindows
Cele mai noi camere digitale captureaze
imagini cu rezolulii foarte mari. Dace vrei cA automat gi valoarea de la vertical. Con- se ascunzi postarea de pe timeline-ul tau.
se trimiti fotografii pe mail sau sd le in- firme totul cu un ,,OK", iar imaginea va fi Poli $terge doar postirile ce apar numai
carci online, atunci trebuie sa le faci mai afi9ate la noua dimensiune. Salveaz-o cu pe timeline-ul teu.
mici, ceea ce iti salveaze $i din timpul ne- alte denumire, ca se pdstrezi qi originalul. Poli $terge rapid Si istoricul ceuteri-
cesar incercarii. Daca sunt doar cateva fo- lor Duptr ce deschizi Facebook, clic pe mi-
tografii, nu ai nevoie de un program spe- f.ii: cul triunghi din dreapta sus gi se deschide
cial. in Windows este suficient programul $terge datele existente Fi ascunde un meniu. Aici, trebuie se selectezi ,rA.cti-
Paint, care te ajuta sa mic$orezi pozele. vechile urme vity Log". in stanga, gisesti ,,Photos and
Porneste Paint. in Windows ro, il gdseqti Nu e uqor daci vrei sd scapi de datele ce Videos", ,,Likes and Reactions' $i ,Com-
in "Windows Accessories" din meniul de au declangat scandalul Eacebook trebuie ments". Clic pe ,,MORE" de sub astea. Ga-
Start. Apoi, deschide imagine ape care sa faci mai mult decat se Stergi contul de sesti, in partea de jos, op(iunea ,,Search
vrei se o micgorezi. Dace imaginea e foar- Facebook daci vrei se Stergi toate datele History" care are o lupi. Clic pe ea 9i apare
te mare, o sivezidoar cAt incape pe ecran. din reteaua asta. Multe date reman pe ser- istoricul ctrutarilor. in pasul urmdtor, clic
CIic pe
"Change size".
In fereastra urmi- verele relelei dace doar gtergi acontul. pe
"Delete Search'
din dreapta-sus gi apoi
toare, poli micsora pozele cu procentaj Mai intai, mergi la seterile profilului gi iar pe .Delete Search" din fereastra urma-
(de ex. la 5oEo) sau sd scrii numirul de pi- gterge toate datele din ,Info'. Asta trebuie toare.
xeli. Ai grija se fie bifatd si optiunea si faci gi la datele din timeline. Selectea- Messenger: toate mesajele din versi
,,Maintain aspect ratio". z5-1i profilul, coboare in pagine Ia posta- unea desktop a Messenger trebuiesc gter-
De exemplu, selecteaze ,,Pixel" iar re- rea respectiva gi apasd pe cele trei puncte se din fiecare chat. Click pe rotila dinlati
zolutiile orizontald Fi verticale ale foto- din dreapta-sus. Aici, selecteaza optiunea din dreapta sus de lAngi numele celui cu
grafiei vor fi afisate. lmediat ce scrii un ,,Delete" qi confirm5. Atentie:in posterile care ai purtat disculii. Apoi, selecteaza
numir de pixeli la "Horizontal", se modifi- altora, poli fie lndeperta seleclia, fie poli "Delete conversation". Pe telefon, apase

C1.'...,. l.--^. .r ,

. Search ltrstorv
.ffiqffiS!*-------1 Istoricul ciutir or A.6tatrebuie fecut
este in Activities. pentru fiecaE
n.., - 1
il poli gterge rapid. contact, fre pe Pc,
l1 r.r, . n fre pe mobil.

94 , 09 ,2018, CHIP
WEB & FOTOGRAFIE < TIPS & TRICKS
- 5 .,1 3orf!22 23 .1 '- .,rtl 3o1,Il 22:2r
e App permissions : + App p€rmissions i

@ WhatsApp

Limiteazi Administreazi
I Location O accesul o Camela a autorizaliile
Dc c€ o aplica+ie Ce poate fio aplica+h
t storage poate se acceseze E Contacts a autorizati st Gaci? I)e
datele tale de pe exernp[1stidmtiEce
mobil? Retrage-i
autorizar€al
I Location unde egti tun4ii ca
asta pot fi de"ctftrate.

mai mult pe numele ales din liste $i se @ endroid atent la autorizarea aplicagiilor. Sunt gi
deschide o fereastre cu optiunea ,,Delete Controleazl si administreazi aplicatii care cer autorizari fdri si aibd
conversation'. Atentie: Facebook sincro- autorizarea aplicatiilor nevoie. De ce ar accesa aplicalia Elashli-
nizeaze automat lista de contacte dace ai Cand instalezi o aplicalie, cum e WhatsA- ght contactele tale?
instahte gi aplicatia Messenger. Imediat pp, cererea de autorizare este afi$atl, de
ce dezactivezi sincronizarea" datele de multe ori, pentru foarte scurt timp. lnce- [| Eacebook
contact salvate sunt, de asemenea, elimi- pand cu Android 6.0, poli administra au- Dezactiveazi funclia de
nate. recunoagtere a fetei
torizarea aplicatiilor cu instrumente din
Pentru asta, apasein coltul dln dreap- De lajumetatea lui aprilie, utilizatorii din
sistemul de operare.
ta sus pe poza de profil $i apoi pe fotografii sau filme sunt identificali prin
Pentru asta, deschide
"People". "Settings". Pagii recunoa$terea fetei cu o noua functie -
Apoi, selecteaztr "sync contacts" de aici, urmetori difere in funclie de versiunea de
Vei fi intrebat dace vrei sI opregti sincro-
fere sa fi fost etichetali inainte. Functia
Android sau dezvoltator Cautl opliuni ca
existe de ca$va ani inse a fost opritl dupe
nizarea automate. Confirme cu un OK. -Apps" ori Applications". Va fi afi$atl o protestele privind protecJia datelor din
Google: pentru a nu mai putea fi gl- lste cu aplicaliile instalate. Apase pe cea UE. Acum, Facebook intreabi utilizatorii
sit profilul tau de Facebook, comentarii ceutattr, cum ar fi
"WhatsApp". in fereas- dace vor se fie identificati in poze $i filme.
sau like-url trebuie se le dezactivezi. Pen- tra urmetoare, apasd pe "Permissions". Poli modifica setirile gi dupd ce tiai dat
tru asta, mergi la "Settings" din Facebooh A,fa poti activa sau dezactiva autorizarile acordul pentru asta. Deschide "Settings"
apoi dic pe
"Privacy" din coloane. Respin- individual. cu un clic pe triunghiul din dreapta-sus.
ge opliunea you want search engines Atenliq multe autorizeri sunt nece- Clic pe optiunea Recognitiorf gi
"Do "Face
outside of Facebook to link to your profi- sare pentru fun4ionarea aplicatiei - de apoi pe din dreapta. Aici, selecteaze
"Edit",
Ie?" din secliunea .,How People Find and ex. dezactivarea poate se aduci erori $i sa optiunea pentru a dezactiva funqia
"Nd
Contact You". blocheze aplicatia. A.ga ctr trebuie si fii asta-

w,
FIrI
recunoasterea feIei
Eun4ia de rccutloa*er€
a fe+ei f)oate fi
dezactivati rapid.

CHIP < 2018. 09 . 95


T I I I
I F
Bevista CHIP este o publicatie lunartr a
Editura Eni8ma srl
sub licentl CHIP Holding GmbH

ISSN r4$-7o?9

REDACTOR.$EE
Dan Serblnescu
dan@mediaventure.ro

REDACTOR
Rezvan Creciun

GRAPHIC DESIGN
Delfina Consult srl
www.delf inaconsult.ro

PUBLICTTATE
office@mediaventule.ro

DIFUZARE
Burda Romania srl
Casa de d.ifuzare srl
dist b@casadedifuzare.ro

DIRECTOR GENERAL
Felician Scorobete
felix@mediaventure-ro

Eax, 02l:194.22.67

TIPAR
Tiplrit la Radin Print, prin reprezentantul
exclusiv pentru Romania, 4 Colours
llrlvw.4colours.ro
,*;,

RRadin prid @Cotours '\,


Revista CHIP utilizeazi fotoglafii ale
CHIP HOLDING GULIVER OSTOCK AFP)

o Editura Enigma srl


All rights reserved
rM CHIP is a registered trademark of
CHIP Holding GmbH (Germany),
a Hubert Burda Media company

Reproducerea oricerui material scris sau ilustrativ


apfuut in aceastE publicalie. utilizarea li difuzarea
de continut in mediul online sau pe Intemet,
multiplicarea pe CD-Bora DVD-Bom, exportul $i
difuzarea in streinetate sunt posibile doar cu
a.ordul editorului.

96 , 09 ' 2or8 r CHIP


www.easypost.ro

Easgpost

Serviciul de livrare all-inclusive


pentru cumpdrdturile dumneavoastri online.

Comanzi online Primegti SMS Ridici coletul


in magazinele care ofera servicii de confirmare la efectuarea ln interval de 48 de ore folosind
de livrare Easvpost. livrSrii, precum 9i un cod PlN. c&dul PIN primit anterior