Sunteți pe pagina 1din 96

Picteazi

cu lumini
zlzorg
15 r"i

+++ +++ +++

+++ +++ +++ +++

Marele Ghid
de shopping

Top M
Smla rtpnone
I SURPRIZA:
EDITORIAL

Doamnelor gi domnilor,
in primul rind, vi urez un an nou cat se poate de bun gi, in
sensul ista, ve sugerez qi tradilionalul nostru ghid de
shopping in care vI propun o seleclie vasti a celor mai bune
produse ale momentului, care probabil se vor menline
relevante cel pulin pini la primele lanseri spectaculoase ale
acestui an.

Dan Serblnescu Cover story-ul acestei luni este unul deosebit de practic gi vi
Redactor$efCHIP oferl o multime de trucuri prin care puteti readuce la viagd
fostele voastre produse favorite. Dar fascinalia lunii a fost
pentru noi noua gi spectaculoasa tehnologie ray tracing de la
Nvidia, despre care va povestim cu mare pllcere in aceastd
edigie.

Lecturi pHcuta!

danc,mediaventurtJo

CHIP<2019<2
SUMAR

3:;l
Smartphone de top
VI itwitim sA aflati r€zultatele
testelor noastre, pentru a vedea care
srmt celc mai bune smartphone-uli.

Din nou ca... noi! Gamins revolutionar


Sigur fi voi aveti prin pod sau intr-o debara, cel putin
pe care
o cutie cu-dispozitive
odati le foloseati zilnic, dar acum sunt aproape inutile. In paginile
urmitoar€ vi aret5m cum str r€aduceti la via$e vechiul hardware.
L4 iii"f-'*I:if""il:r*,':s's""" 50
folosit pana acum doar la HoUywood.

Security Center
Marele ghid de shopping zorg Prote4ie antivirus pentru Windo!,lis rc
inceput de a& vi prczentim
Ca la frecare cele mai bune dispozitive qu care se
poate liuda natiunea t€ch ti care pot face fericit orice pasionat de Ghrologie.
?A dejaindusi in sistem? Se pare ci da.
Haide$ sa vedcm ct presupun€.

2> 2>2oI9'CHIP
SUMAR

Trend
The big hack GPU-uri Nvidia pentru gaming revolutionar
Circuli zvonuri ci agenturile chinezegti ar fi Cum era de agteptat, noua Nvidia GeForce RTX
reugit si infiltreze servere americane cu mici 2o8o Ti sparge recordurile in benchmark-uri in
cipuri spion. Asta ar fi un scandal. inse in aceste centrul de testare CHIP. Darjocurile care si
povesti apar un numir din ce in ce mai mare de exploateze la maximum noua tehnologie ray
discrepante. Care este adeverul? tracinginci lipsesc.
Repare, nu respinge: hardware la fel de bun ca Security Center pentru Windows to
unul nou! Windows Defender Security Center aduce
Odinioare mult indregit Si acum aruncat - asta laolalti cele mai importante seteri de securitate
este soarta multor produse hardware. Dar numai din Windows ro.
ca$va pasi sunt necesari pentru a insufla o noutr Hardware la test
viala in vechile computere gi dispozitive mobile. Specialiptii CHIP au fost la datorie gi au testat
Comert cu app-uri noi produse pentru voi, printre care doui
Succes nea$teptat; inigial, Apple nu planuia televizoare deosebite, dou5 aparate de
vreun magazin de app-uri gi a trebuit sA fie folografiat, un smartphone de designer, o placi
convinsi si deschidi unul de citre dezvoltatori. video impresionante, doue hptop-ri $i alte
Apple ar trebui sa le multumeasci. cateva gadgeturi surprizi.
Cele mai bune produse in zorg Software & Apps la test
Ca la fiecare inceput de an, CHIP vine cu un test Am analizat in aceasti luni special pentru voi
cuprinzitor care include peste 3oo de produse, un soft de editare imagine pentru amatori, unul
un ghid hardware extrem de util pentru cei ce de backup flexibil, un player video 9i audio in
vor sd inceapi anul cu cele mai bune produse pe format +k un app pentru note de celitorie, o
care le poate oferi tehnologia momentului. galerie foto gi video cu suport cloud, iar lista nu
General Data Protection se incheie aici.
Ce a adus bun o jumetate de an de GDPR in CHIP Pc 2or9: de la 4oo la a.ooo de euro
!trrile UE? Un pic mai mult control asupra unor Piata PC a suferit o lungi perioadi de depresie
date. in afari de asta, mult efort si mai multe din cauza penuriei de procesoare Intel gi a supra-
povegti absurde. preturilor practicate pentru module RAM gi
36 Smartphone-uri interzise la gcoali pllci video. Acum, piata este doldora de CPU-uri

I Franga a introdus interzicerea telefoanelor


mobile in gcoli. Politicienii gi pedagogii au
gi AMD imbietoare iar prelurile componentelor
sunt destul de mici.
76 CHIPTopro
inceput se dezbate abordarea contemporane a
tehnologiei digitale gi in gcolile din Germania. Cel mai bun hardware: CHIP Test Center
Oare va urma aga ceva gi in RomAnia? testeaze peste looo de produse pe an. Aici glseqti
38 Putere pentru algoritmi? liste Top ro pentru V categorii, informatii despre
Inteligentele artificiale interfereazi cu vietile produse noi testate gi mai multe recomandiri de
noastre tot mai mult. Asta este o problemi. noi achizitii
Eticienii algoritmilor lucreazi agadar la un mult 80 Ghid CHIP: CPU & GPU
agteptat update al societa$i. AMD spore€te presiunea asupra Intelin materie
de CPU-uri, in vreme ce plicile video NVIDIA
Test & Tech RTX stabilesc standardele de performangd.
44 CeIe mai noi gi bune smartphone-uri
Android Pie gi iOS rz igi imbie clienlii cu inovatii Tips & Tricks
inteligente. Anul trecut a adus cu sine o vasti 82 Concentrat de Know-how
game de smartphone-uri absolut dezirabile,in Accelereaze-U sistemul 9i fe-!i viata mai comodi
care stilul se implete$te cu inovatia. cu ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai bune
trucuri pentru Office, hardware, internet $i
multe altele.

CHIP < 2019 < 2 .3


TREND > NOUTATI

€D

ITITTB

Logitech cigtigi ro premii


illllnl
GOOD DESIGN 2oI8
logitech anunle o noue reugite pentru com- Ears BLA.ST + Ultimate Ears MEGABLASI lizarea unor dispozitive performante indife-
panie in 2018 caqtigand rc pr€mii GOOD DE- Ultimate Ears BOOM 3 + Ultimate Ears ME- r€nt de brand".
SIGN pentru diferite categorii de produse. GABOOM Jaybird Tarah Pro.
3, GOOD DESIGN Awards este unul dintre
Momentul marrheazd cel de-al optulea an o onoare se ob$nem premii GO- cele mai prestigioase programe de premiere
"Este
consecutiv in care produsele Logitech sunt OD DESIGN", mentioneaze Ahstair Curtis, pentru design Si inovalie la nivel global Rea-
rccunoscute prin premiile GOOD DESIGN. chief design officer la Logitech. lizat de Muzeul de Arhitecture gi Design, Chi-
"Celebrand
Produsele prcmiate sunt urmtrtoarele: designul pentru mai multe branduri, prin- cago Athanaeum $i in mlaborar€ cu Centrul
Logitech CBAFT, Logitech Crayo4 Logitech tre care Logitech Ultimate Ears, Jaybird gi European de Arhitectura tute Desi8n $r Su-
MX ERGO, Logitech RaIy Logitech G56o LI- Logitech G, aceste prem.ii sunt do\rada clare dii Urbane, @OD DESIGN Awads pr€mia-
GHTSYNC, Logitech c Pro Wircless Gaming a atentiei pe care o acordtrm procesului de zI in fieca.re an c€le mai noi inovatii industri-
Mousq Logitech G Pro Headset, Ultimate inovare desfdgurat de Logitech pentru rea- alq produse gi idei de desigrl

Epsonlanseazi
Doui noi scanere compacte de documente
Epson a anunlat cea mai rapide gamt de sca- fun4ii de control al lucrar or, i:r timp ce sen-
I nere sheet-fed (cu alimentator automat de co- zori.i integrati gi software-ul inorrator sporesc
iiiiiir,e:.ii-- gE li), WorkForce DS-97o gi DS-8?0, echipamente prcductivitatea gi calitatea imagtrilor.
lir', -.r:' Pd cu fiabilitate ridicaG pentru medii cu volume Scanerele sunt echipate acu.E cu USB 3
u. mari de scanare, prccum domeniul sinitllij,
|ir!):r:i C)
,,
1\)
*
juridic Ai financiar. Cu viteze de top pentru
pentru un transfer de dare mai rapid gi un ci-
clu de lucru imbunitilt, astfel cA ud]izatorii
captarea imaginilor, 85 ppm sau r7o ppm, un pot scana pare h 9.ooo de paghi pe zi cu DS-

;i.,;iH,l compartiment de a.limentare automata de roo


de coli gi caracteristici avansate de procesare a
job-urilor de scanare, acestea sunt de neprelu-
97o li 7.ooo de pagini pe zi cu Dge/o. Utilizato-
rii nu trebuie se i9i face griji cu privire la varia-
tiile de dimensiune a1e documentelor pe care
it pentru orice trebuie si le scaneze - ambele modele Epson
flux de lucru. accepttr o gami foarte largi de medii de tiptui-
Ambele sunt re, cu grosimi cuprinse intre 27 g/m, $i 413 g/
dotate cu un m2, iar in plus au un mod de scanare care per-
ecran LCD co- mite captarea unor documente cu lungimea
Ior, pentru a de pane la 6.096 r!.m- Pentru documentele care
spori ugurinla nu pot fi scarate prin c@partimentul de a]i-
in utilizare, mentare automatE, dientii pot alege dintre
precum gi cu trei solulii flatbed cu dimensiuni pane Ia A3

2>20t9, -- =
NOUTATI < TBEND

Dispozitivele Lenovo lansate la CES 2or9


Sporesc potenfialul utilizatorilor
Lenovo a anuntat, in cadrul CES 2019, completarea portofoliului cu are nevoie cel mai avid gamer Cea mai recente placa grafice GeFor-
o noua game de dispozitive inteligente menite se trarsforme Si se ce RTX 2ozo Max-Q este disponibiE pe modelul de r5 inchi, oferin-
imbunetateascl modul in care utilizatorii treiesc gi lucreazi. Mi- du-i destul5 putere pentru a suporta cele mai noi jocuri Versiunea
zand pe puterea tehnologiei smart, prin Internet of Things (IoT) Fi mai mare, de inchi ofera gi mai.multe putere, pane h GeForce
v
intetigenF artificiale (AI), cele mai recente inovatii Lenovo ofele noi Rfi 2o8o Max-O un uprade al generaliilor anterioare din seriile
posib itau utilizatorilor, incurajandu-i sa igi depegeasce fmitete $i GeForce Gfi ro.
sa devina mai conectati
Lenovo $-a unit din nou fortele cu Google - de aceaste data
pentru a dezvolta l€novo Smart Clock cu Googte Assistant. Ca ur-
mare a colaborarii cu Amazon, Lenovo a creat tabletele 2-in-r Leno-
vo Smart Tabs, care se transforme in ecrane smart full-function
compatibile cu asistentul Amazon Alexa. Laptopul ultra-slim Yoga
S94o cu Windows ro garanteaze securitatea $i confidenlialitatea da-
telor fAre a compromite productivitatea gi confortul, datorittr unei
suite intregi de funclii Lenovo Smart Assist compatibile cu AI. Pen-
tru artigti gi designeri, nimic nu este mai simplu decat se schiteze cu
un creion pe hartie, iar noul all-in-one Yoga A94o a fost conceput
pentru a completa aceast lucru. Dotat cu difuzoare JBL gi Dolby At-
mos care livr€aze un sunet captivant prin intermediul oricerei pe-
rechi de ce9ti compatibile, Iaptopul convertibil 2-in-1 Yoga C73o de E
inchi a fost optimizat cu un ecran de pane Ia 4K AMOLED
Cea mai recente game pentru gaming Lenovo Legion este mai
puternicl decat oricand. Flagship-ul Lenovo Legion Yz4o ofere ce

Philips lanseazi
Gel mai ecologic monitor din lume
MMD, partenerul licentiat aI monitoarelor Philips, lanseazd moni- industria producetorilor de monitoare, cutia de ambalare recicla-
torul Full HD Philips 241B7QGJ. Acest monitor LCD de 24 de inchi bili in totalitate 9i indeplinirea multiplelor standarde ecologice
(23,8 inchi), noul etalon pentru monitoare ecologice, ofere profesio- internalionale, Philips 24IB7QGJ ofera utilizato lor o game hrga
niitilor preocupali de mediu un instrument performant pentru de funclii ergonomice de inalte performartl. Acestea includ pa-
sporirea productivitalii Ia locul de muncd.ln completarea fun4iei nou IPS, rezolutie Full HD tehnologiite smar magq Smartcon-
de eficienta a folosirii energiei electrice, prima de acest gen din trast $i SmartResponse, USB-ul standard 3.q difuzoare incorpora-
te si baza SmartErgo, care impreune asigure confortul uti
Iizatorului.
Eficienla energetice ste [a baza asiguririi unei am-
prente mai mici de carbon. Echipat cu o serie de tehnologii
de economisire a energiei, monitorul Philips 24IB7QGJ
furnizeaza o reducere substantiale a consumului de ener-
gie - un beneficiu atat pentru mediu, cat gi pentru bugetul
utilizatorilor. Printre aceste tehnologii de inalti perfor-
mante pentru reducerea consumului se numer5 Power-
Sensor, caie determine prezenta sau absenla utilizatorului
prin semnale infrarogii inofensive gi reduce automat lumi-
nozitatea ecranului in consecinte. Aceasta inovalie este
responsabil5 pentru pane h 80% din economia de energie.
Dar asta nu e tot - Philips 2aIBTQGJ ofera un nou design,
cu iluminare reduse pentru o luminozitate optima cu con-
sum minim. Tehnologia Lightsensor distinge Iumina am-
bientaH fi regleaze ecranul automat, iar comutatorul zero
Power stopeaza definitiv pierderile de energie care pot
aperea la monitoarele conventionale chiar qi cand acestea
sunt oprite. Consumul monitorului mdsurat cu Ener-
gystar zo este de rr wa!i, iar gradul energetic A+ + sublinia-
zd eficienta energetica de neega.lat a monitorului Phi.tips
%LB7QG!

.5
TREND NOUTATI
'
Gum va areta anul2otg

Predictiile
experlilor
ficului de date - solutii computalionale de tip edge, precum gi solu-
lii de stocare.

Desccntralizare
Sistemele de stocare in cloud vor deveni supraincercate de cantita-
tea de date existenta $i vor fi nevoite se lucleze in tandem cu edge
computing, in zoD vom vedea cum blockchain devine tehnologia de
baza pentru sistemele descentralizate.
Inceputul unui nou an este un prilej bun pentru a aduce tr disculie
tr€ndurile din tehnologie care vor domina viitorul. Samsung a rugat AV Deep L€arning
ca$va oameni din cadrul Samsung Next str vorbeasci despre previ- in zor9, cultura DeepOps se va extinde, fiind vorba de colaborarea
ziunile lor in c€ea ce prive*e avansul tehrologiei: Amit Garg Chris- dintre inginerii de date gi expe4ii deep Ieaming in vederea constru-
tina Bechhold Russ, expe4i in capitalul de risq Raymond Liao, ex- irii unei r€lele de deep learning eficiente.
pert ln privacy gi Tareq Aljaber, expert in deep tearning.
Plitr
Fondurlle de tuuestilii Din ce ir ce mai multe cpmpanii non-bancare igi vor aduce contdbu-
in ultimii ani s-a inregistrat remarcab a in contextul ex-
o crc$tere tia la evolulia din domeniul plAulor, acordand o prioritate din ce in
ploziei (afaceri pomite ca start-up-uri care au deptrsit ce mai mare experienlei consumatorilor.
"unicornilor"
valoarea de un miliard de dolari) care influenteazi creFterea globa-
Itr. in 2or9 este de atteptat ca antreprenorii se concureze mai mult Stnltate
pentru a obtine capital pentru afacerile lor. Jucetorii tech din industria sinit5lii vor lucra pentru a crEa un sis-
tem coerent care sA indudi paciengl fumizorii de servicii medicale qi
Smart cities farmaciile. Doar lo% dintre companiile de succes din industrie se
in zorg se va accelera dezvoltarea relel€lor de tip SG, in mod particu- adreseaze direct consumaton ui- Ac€st trend va evolua in 2019, iar
lar pentru studii de caz in ceea ce ii prive$e valoarea gi modurile de expe4ii sunt de ptu€rc ca restul de 90% se pot diferenlia prin integra-
folosinli Relelele vor necesita noi mecanisme de direqionare a tra- rea fluxurilor de munce obignuite gi a regr.:lamentelor din industrie.

Sonylanseazi
O noui_generafie de camere
mirrorless a640o
Sony a Iansat un nou model din game mirrorless, 06400 (model Fotografierca rapida cu urmtrrire AF/AE se poate realiza cu pane la
ILCE-64oo) cu obiectiv cu monture E. d64oo aduce multe dintre cele rr cadre pe secundi. Cameraincorporeaze procesorul de imagine BI-
mai avansate tehnologii din gama de camere full-frame intr-o came- ONZ X de noue generalie carc asigure imagini la calitaG inalte si
re compacq ugoari, cu senzor APS4. Aceasta este cea mai rapide inregistrarc video 4K un ecran LCD cu touch rotire la r8o de grade
camerd din lume, cu o viteze AF de o,o2 secunde, include cea mai gi multe altele. Toate aceste caracGristici rccomanda aceasti came-
nou5 tehnologie Real-time Eye AF 9i capabiliteli Real-time Tfacking. re pentru creatorii de conlinut, fie ei profesionigi sau vloggeri.
Sistemul autofocus al camerei a64oo inclu-
de mu.ltiple tehaologii din gama full frame Sony,
tehnologii disponibile Si pe camerele 09, o7R III
$i 07 III. 06400 are 425 de puncte de focalizare
automate cu detectie de faza $i contrast, care
sunt plasate pe ir:rtrEaga suprafatd a imaginii gi
acoperind aproximativ 84% din aceasta" Siste-
mului AF de mare viteze gi cu o pedormanta
mar€ de urmdrire a subiectuIui ii este adaugat
procesorul de imagine de noud generatie BIONZ
X, care permite focalizarea in aproximativ o.o2
secunde, mentinerea focalizirii urmarirea gi
capturarea cu u$urinte a subiectelor in migcare
rapide.

2 ' 2019 > cH lP


r.lourAlr < TREND

Panasonic GZzooo:
Cel mai cinematic televizor din lume
Panasonic a anunlat Ia CES 2oD lansarea tiv imbundttrlite. entate in sus, capabile sI redea sunetul
Gz2ooo, echipat cu unpanou OLED 4K Pre Gz2ooo este primul TV OLED din lume imersiv Dolby Atmos in cea mai simpl; Fi
fessional Edition personalizat care incorpo- compatibil cu tehnologiile HDRIo+ ii Dolby convenabili manieri. Intregul sistem audio
reaze progresele hardware realizate de Pa- Vision HDR precum gi cu HLG Photo, noul a fost ajustat de cAtre inginerii de la Tech-
nasonic. Optimizat de catre un colorist de format de imagine statica prin care foto- nics.
top de Ia Hollylvood, noul panou se remar- grafia intre in lumea HDR Disponibil in variantele cu diagonala
ca prin acuratelea cromatica de neegalat $i in plus, GZzooo este primul televizor de 65 inci qi 55 inci noul Gz2ooo OLED re-
niveluri ale luminoziteui medii semnifica- dinlume care areincorporate difuzoare ori- prezinte combinalia intre acuratelea teh-
nologica a Panasonic $i ajustarea de preci-
zie a culorilor realizate de Stefan Sonnen-
feld. Stefan Sonnenfeld, fondator Fi CEO al
Company 3, este un colaborator deincrede-
re al unor cineagti de top. Sonnenfeld se
numeltr printre cei mai buni arti$ti din Iu-
me in domeniul ajusterii culo lor astfel in-
cat acestea se spuna povegti gi sA transmitd
emotii.
Gzzooo echipat cu noul My Home
screen 4.o de la Panasonic permite utiliza-
torului si personalizeze interfata TV in
funclie de propriile preferinle, conferin-
du-i mai multa libertate si flexibilitate. Afl-
gajul ecranului de pornire poate fi reconfi-
gurat pentru a permite structurarea perso-
nalizate. Gz2ooo lucreazd de asemenea cu
Google Assistant gi Amazon Alexa. permi-
tand utilizatorilor sd opereze cateva func-
tii cheie ale televizorului doar cu ajutorul
vocii.

TP-Link extinde oferta de


Sisteme mesh cu DecoPT gi Deco M9 Plus
TP-Link a anunlat lansarea celor mai noi elimina intermitenlele gi zonele fdriWi-Fi conexiune pentru fiecare dispozitiv asi
produse din seria de solujii mesh: siste- de toate form€le gi mirimile. De Ia video gurand astfel o conexiune Wi-Fi neintre-
mul hibrid Wi-Fi Whole Home Mesh - De- streaming 4k sau conversalii video, Ia ga- ruptA pentru fiecare colt al casei - pane Si
co P7 qi noul sistem meshwi-Fi Smart Tri- ming sau la navigarea web, Deco Mg Plus in gridini.
Band Deco M9 Plus. identifice automat cea mai rapide cale si
Deco P7 este un sistem hibrid mesh
WiFi, care permite extinderea relelei de
date folosind cablurile de curent electric.
Conexiunile Wi-fi ACr3oo 9i AV6oo prin
releaua de curent electric se combini
pentru a crea o retea completd acasa foar-
te rapide. Backhaulul retelei electrice per-
mire transferul de date prin pereli gi prin
alte structuri fire se iEi piarde din putere,
eliminand astfel zonele de semnal slab.
Sistemul Mesh wiEi tri-band Deco
M9 Plus oferi viteze AC22oo $i Wi-Fi tri- I
band cu backhaul dedicat pentru a furni-
za conexiuni rapide gi fiabile pentru mai
mult de ]oo de dispozitive in intreaga ca-
se. Deco M9 Plus funclioneazl in acelagi
timp ca un hub pentru dispozitive IoT.
Sistemul mesh Wi-Fi Deco M9 Plus utili-
zeaze tehnologia mesh TP-Link pentru a

CHIP .2019 < 2


TnEND NOUTATI
'

I
_t

Noile laptopuriAsus
Repubtic of Gafiers an-unfate la CES ajungin Europa
Panasonic a anuntat Ia CES 2or9 lansarea Gz2ooo, echipat cu un Gz2ooo OLED reprezinti combinatia intre acuratelea tehnologicl
panou OLED 4K Professional Edition personalizat care ircorporea- a Parasonic gi ajustarea de precizie a culorilor realizate de Stefan
ztr progresele hardware realizate de Panasonic Optimizat de cetre Sonnenfeld. Stefan Sonnenfeld, fondator si CEO a.l Company 3, este
un colorist de top de la Holl!$/ood, noul panou se remarce prin un colaborator de incredere al unor cinealti de top. Sonnenfeld se
acuratelea cromatici de neegalat gi niveluri ale Iuminozitetii medii numara printre cei mai buni arti$ti din lume in domeniul ajustarii
semnifi cativ imbunati$te. culorilor astfel incat acestea sa spuna poveqti $i sE transmite emo-
Gz2ooo este primul TV OLED din lume compatibil cu tehnolo- !ii.
giile HDRro+ $i Dolby Vision HDR precum gi cu HLG photo, noul Gz2ooo echipat cu noul My Home Screen 4.o de la panasonic
format de imagine statica prin care foto$afia intrl in lumea HDR. permite utilizatorului se personalizeze interfala Tv tt:r fun4ie de
In plus, Gz2ooo este primul televizor din lume care are incor- propriile preferinle, conferindu-i mai multi tibertate $i flexibilita-
porate difuzoare orientate in sus, capabile se redea sunetul imersiv te. Afi$ajul ecranului de pornire poate fi reconfigurat pentru a per-
Dolby Atmos ln cea mai simpE gi convenabile maniere. Intregul mite structurarea personalizate. Gz2ooo lucreazl de asemenea cu
sistem audio a fost ajustat de citre inginerii de la Technics. Googe Assistant gi Amazon Alexa, permiland utilizatorilor se ope-
Disponibil in variantele cu diagonala de 65 inci $i 55 inci, noul reze cateva functii cheie ale televizorului doar cu ajutorul vocii

Samsung lanseazi

97o EVO Plus


viteza de scriere : precum gi o eficienta energetice sporitA faltr de
predecesorul seu, 970 EVO. Noua unitate ofere viteze de citire qi
scriere secventialtr de pane h 3.5oo megabytes pe secunde (MB/s) $i
respectiv pana h 3.3oo MB/s, in timp ce vitezele aleatorii ajung pane
la 620.000 IOPS pentru citire gi pane h 560.000 IOPS pentru scriere.
Samsung a prezentat 97o EVO Plus, cel mai nou accesoriu in porto- Utilizatorii pot se-gi imbuneteFasce cu u$urinta dispozitivele, de-
foliul sau SSD Non-Volatile Memory Express (NVMe). Cu perfbr- oarece modelul gzo EVO Plus vine intr-un format compact M.2 folo-
manle de verf gi cu o capacitate de pane h 2 terabytes, Samsung 970 sind interfala PCIe Gen3 x4 care se gisegte pe majoritatea compute-
EVO Plus ridice standardele in ceea ce privegte stocarea, permiland relor noi Sistemul 9zo EVO Plus ofere de asemenea o garanlie de
profesionigtilor din domeniul IT pasionalilor de tehnologie Oi game- cinci ani sau pana la r2oo de terabytes scri$i
r or se gestioneze mult mai ugor volumul imens de date de pe pC- Modelul 97o EVO Ptus vine inh-o varietate de opliuni in ceea ce
uri. prive$te capacitate4 versiunile de 25ocB, SooGB $i ITB sunt dispo-
Prin integErea celor mai avansate cipui Samsung V-NAND cu nibile incepand din luna februarie, iar cea de 2TB va fi disponib ein
firmware-ul optimizat. modelul 97o EVO Plus aduce imbundtiliri aprilie. Preturile de vanzare recomandate ale producetorului incep
semnificative cand vine vorba de performanle - cu pane h Sz% la de Ia 459,9 lei.

8' 2 ' 2019 ' CHIP


NOUTATI < TREND

Sony extinde oferta de

TV-uri din seria MASTER


Sony Europa anunld lansarea noilor televizoare din seria
MASTER modelete zcg 8K HDR Eull Array LED gi AGg
4K HDR OLED Gama de Tv-uri MASTER de la Sony re-
prezinta de lance" in materie de calitate a imaginii
"varful
disponibili pentru consumatori, aceste televizoare fiind
capabite se afi$eze imagini cu aspect fidel versiunii in ca-
re au fost create. Eticheta MASTER le este aplicate doar
celor mai bune televizoare Sony $i garanteaze cattatea
imaginii, culoare, contrast gi dadtate premium, la nive-
lu apropiate de cele ale monitoarelor folosite de profesi-
oni$ti Tv-urile din seria MASTER dispun de functionali-
te! e Netflix Calibrated Mode gi IMAX Enhanced, pentru
a asigura difuzarea conlinutului aFa cum a fost el conce-
put.
Ambele modele noi incorporeaze Picture Processor
Xr.Ultimate de ultime generalie pentru detalii li contrast
precise. Introdus toamna fecute in modelele AFg gi ZFg
din gama Master, acest procesor joace un rol esenlial in
realizarea imaginilor de calitate ridicate specifice acestei
serii. Picture Processor XI Ultimate are un algoritm unic,
special creat pentru 8K, capab se detecteze gi se analize-
ze inteligent fiecare obiect din imagine, ceea ce se traduce
in detali.i Si contrast excelente pentru o imagine mai rea-
listtr $i o reprezentare cat mai exacte a ceea ce au dorit sd
transmiti creatorii continutului.
Sunetul de calitate premium este de asemenea o
componente cheie a experienlei de vizionare, iar ambele
modele ZGg Si AGg dispun de noua tehnologie
Sound-from-Picture Realiry care reproduce cu precizie
pozilia sunetului pe ecran, astfel incat atunci cand actorii
vorbesc, sunetul pare se vine dtect dinspre acegtia gi nu
de la un difuzor aflat in partea de jos a televizorului.

Kingson Digital lans eazevarianta Managed


a stick-urilor serializate IronKey D3oo
Kingston Digital, divizia de memorii flash a companiei Kingston, a incercari, gi le permite administratorilor de sistem se dezactiveze
anunlat lansarea variantei Managed (cu management) a stick-ului de Ia distanle unitilile pierdute sau furate 9i multe altele. Acesta
criptat Ei securizat IronKey D3oo (D3ooSM). Stick-urile UsB crip- este primul stick IronKey cu suport Safeconsole, ceea ce permite
tate sunt esenliale in respectarea standardelor industriei, iar crip- utilizarea lui de catre utilizatorii care au deja instalatl aplicalia
tarea puternic5 a datelor oferite de seria D3oo le face compatibile Safeconsole.
cu normele GDPR privind protejarea datelor cu caracter personal, IronKey D3ooSM este certificat FIPS 140-2 Level3 $iutilizeaze
precum gi cu reglementer e financiare din New York. honKey criptarea hardware AES pe 256-biIi in modul XTS. Unitatea are un
D3ooSM utilizeaze lronKey EMS sau Safeconsole de la Dataloc- numir de serie unic $i un cod de bare pe drive, permitandu-le ad-
ke , permiland managementul central al accesului gi uti[zerii dri- ministratorilor de retea sa scaneze sau se citeasce cu uqurinte co-
ve-ului pe mii de unitili. Fie ci este vorba de o gestionare de tip dul in timpul oricerui audit fizic sau al procesului de gestionare a
cloud sau una de tip on premise, acesta impune folosirea unor po- activelor De asemenea, drive-ul dispune $i de o tastaturi vttuaE
Iitici specifice de securitate, cum ar fi parole puternice, o limita de care Ie permite utilizatorilor se intloducl o parole folosind
click-urile mouse-ului in loc sa foloseasce o
tastature fizici, protejand utitizatorulimpotri-
va programelor malilioase atunci cand utili-
zeaze unitatea pe alte computere.
IronKey D3ooSM este disponibit in vari-
ante cu capaciteJi de la 4GB pani la 128 GB gi
are o garantie limitate de cinci ani, suport teh-
nic gratuit qi dispune de flabilitatea specifica
Kingston,

CHiP .2or9 < 2


.9
TREND > NOUTATT

TUE Gaming ofere

O tastaturi rezistenti la lichide


TUF Gaming este conceput pentru gamerji care cautd stabilitate $i tastatura TUE Gaming Kz din noua generatie. Prima tastatura de ga-
performanlS la un pret abordabil gi se concentrcaze pe un dispozitiv ming ASUS optical-mech, TUF Gaming KZ dispune de comutatoare
durabil, ce poate supravielui rigorilor impuse dejocurile intense Si si optice care elimina problemele de sa.lt regisite in tastaturile mecani-
ofere totugi o performanle fiabili Degi au inceput cu pHcile de baza ce traditionale si pesteaze fiabilitatea in utilizare, specifica comuta-
seriile TUF Gaming s-au extins la o game larg{ de produse ct indud: toarelor pur mecanice, ofetind utilizatorilor un respuns mai rapid gi o
mouse-ul TUF Gaming MS, mouse padul TUF Gaming P3, tastatura dwatii de vial5 mai ridicatii pentu produs. TUF Gaming K7 vine in-
TUF Gaming K5, cas, tile TUE Gaming H5, ca.rcasa TUF Gaming cTgll tr-un design Ere cadru, cu o placi superioarl fabricatl din aluminiu
Sidesktopul TUE Gaming FXIoCP 5o5Z din industria aviatic,, pentru o durabiLitate exceplionaE 9i ofe
Suslinand in mod continuu comunitatea DIY ASUS a extins prc- rtr un palm rcst magnetic pentru mai mult confort i! utilizare. Tasta-
gamul TUF Gaming Alliance, o colaborare cu prcducltorii majori de tura irxtrunegte standardele IP56 pentru rczistenla la apa - cel mai
componente pentru PC pentru a asigura compatibilitatea, stabilita- inalt nivel pentru tastaturile de pe piate - gi benefrciazi de capace de
tea $i durabilitatea cu noile componente Alliance prczentate in ASUS taste cu iluminare RGB individuala ce pot fi sincronizate prin inter-
Showcase Room. Anul acesta la CES 2019, TUF Gaming a dezvaluit mediul software-ului Armoury II, exclusiv ASUS.

Samsung lanseazi
Un nou senzor de imagine ISOCEII
Samsung a prczentat cel mai mic senzor de imagine de inalte rezolu- plal) sau Jrestiiturtr (,,notch), senzorii de imagine din faG trebuie
tie ISOCELL Slim 3T2. Fiind cel mai compact senzor de imagine din si-gi micaoreze dimensiunea $i str surprindd imagini de inalttr calitate
domeniu, de V3.4 inchi (aproximativ 5J mm pe diagonaH), ISOCELL in acelaFi timp. Modelul3T2 de r/3.4 inci se potrive$te perfect, oferind
Slim 3T2 de o.8um pixeli ofere o rezolulie de 20 megapixeli, atat pen- mai mult spa(iu pentru display
t.ru camerele din fatI, cat gi pentru cele din spate ale telefoarelor in plus, tehnologia Samsung Tetracell, care combina patru pixeli
mid-Iange existente pe piali in acest moment. intr-unul singur, permite modelului 3T2 sd obtini fotografii mai lumi-
Pentru a putea fi integrati pe telefoanele inteligente cu c€le mai noase $i mai dare chiar gi in setfui de lumina slabe, deoarece sensibi-
rec€nte dispay-uri prccum cel de tipul ,gaurd in disptay' (,,hole-in dis- litatea la lumina a filtrului de culoare creste de Ia nivelul unui senzor
de imagine de L6Um pixeli Ia rezolulia de 5Mp.
Atunci cand este aplicat in seGrile telephoto
pentru camerele multiple, modelul 3T2 adopta o
matrice de filtre de culoare RGB in locul tehnologiei
Tetac€ll. Dimensiunile mici ale senzorului de ima-
gine reduc de asemenea inlllimea modulului tele
cu aproximativ gapte la suta in comparatie cu sen-
zorul de imagine de V3-inch Samsung de 2oMp, fd-
cAnd posibile design-uri mu.lt mai elegante ale
smartphone-udlor.
Comparat cu ur senzor de BMp cu aceea$i
inillime a modulului modelul gTz de 2oMp p5s-
treaze o rezolu(ie cu 6oyo mai eficientb la zoom digi-
tal de rox care are rezultate mai clare gi mai precise.
Samsung ISOCELL SIim 3T2 va fi produs in
mase incepand cu primul trimestru al acestui an.

lO ' 2>2019>CHIP
NOUTATI < TREND

BenQ prezinti
Viitorul soluliilor de afigare la ISE 2oL9
BenQ va prezenta la ISE 2oD sotuliile sale hardware $i software de torul softului de management X-Si8n, creat de BenQ.
ultimi gener4ie, dedicate industriei AV Acestea vor include gama Softul EZWrite 5.0 disponibil pe noua serie BP de ecrane intemc-
completi a seriei de proiectoare lase! ecrane interactive Si solutii tive (IFP), cu dimensiuni intre 65 Fi 86 de inchi, permite utilizatodlor
Smart de afi$are, lansarea celei mai noi soluti.i wireless pentru pre- se creeze documente in doud, acestea fiind in prealabil disponibile gi
zenteri Fi Google Jamboard. pe alte dispozitive conectate Ia platforma sau de ce nu pe alte ecrane
Instashow WDC2o este cel mai nou dispozitiv oferit de BenQ IEP de la BenQ, rezulGnd astfel o colaborare uFoare in timp real in
pentru prezentiri wireless profesionale, ce oferA in plus fate de cadrul aceleali localii sau intre localii diferite.
wDcro (modelul precedent) suport pentru dispozitive mobile, Rtlp
*" *fop
interactivitate mai mare gi opliunea de a impi4i ecranul in pa-
tru zone.
into thu f uture of DdS Solutions
' B'oQ' Global Leade' in Busln€3i DllpLy
vor fi prezentate qi soluliile cloud pentru segmentul IEP
(Interactive Ftat Panet), precum Si Google Jamboard, o tabh di-
gitata interactild baz atd pe aplicaliile Google cloud, care permi-
te utilizatorilor se creeze, sa sa.lveze gi se i$i prezinte ideile si-
multan pe display-uri aflate in toc4ii diferite. Pe langi acestea
capab ita! e interactive ale produselor BenQ vor fi evidentia-
te cel mai bine pe gama de proiectoare laser UST (proiectie de la
foarte mici distanla, concepute pentru clienti ce necesite in-
teractivitate touch sau pen: educatie, business, sili de consiliu
sau chiar muzee.
BenQ include pentru produsele prezentate o serie de apli-
catii software. De exemplu, produsele BenQ Smart Signage Si
produsele de afi9are tip "Uttra-Wide bar tfpe", pot fi monitod-
zate si controlate de Ia distanttr, dintr-o singura locatie, cu aju-

Netgear imbuniti{egte
Experienfa de Smart Home
Netgear a fost nominalizat la CES 2oI9 lnnovation Awards
Honoree. Nominalizlrile de anul acesta includ noua rame
--> foto Meural Generation 3.o Smart Canvas 9i noul sistem Or-
- bi.
Noile produse din a treia generalie Meural Canvas sunt
primele dezvoltate de Netgear dupe achizilia brandului
Meurat,in August zou. Cu Netgear la conducere, mmele foto
digitale Meurat din generalia a treia vor fi disponibile in pa-
tru variante de design $i doue dimensiuni. Atat flagship-ul
de 27 d inchi cat gi modelul mai mic de 21,5 inchi vin insotite
de imbunitaliri hardware, software gi de continut. Oferind
un produs de top, precum gi o librlrie de peste 3o.ooo de ima-
gini adunate de la muzee, artigti gi parteneri din toati lumea,
Meural igi propune sa aduci arta vizuald in vietile tuturor
Sistemul OrbiWi-Fi (CBK4o) cu modem integrat este un
sistem 2 in I, ce poate inlocui cu succes modemul pe cablu
existent qi routerul, beneficiind astfel de o expe enle imbu-
neteuti Si o acoperire wi-Fi Mesh in toatl locuinla. sistemul
Orbi Td-BandWi-Fi Cable Modem este compatibil cu majori-
tatea providerilor de internet Si va functiona fara seteri su-
plimentare.
Pe langd produsele nominalizate pentru Innovation
Award, Netgear au anunlat gi trei produse noi: Hotspotul
Mobil Nighthawk 5G, Modemul de Telefonie Nighthawk
pentru Xfinity Voice (CMtEoV)$i Netgear Armor pentru sis-
temul Orbi wi-Fi Mesh, disponibil intr-un update de firmwa-
re pentru sistemele bazate pe RBR5o. Acest update va inclu-
de o subscriptie de 90 de zile.

CHIP.2or9.2 < tl
TREND > SPIONAJ DIGITAL

Thebighack
circulii zvonuri ci agenturile chinezegti ar fireus_it si infiltreze servere americane
cumicicipurispion. Asta ar fi un scandal. insein aceste povesti apar un numir
din ce in ce mai mare de discrepanle. Care este adevirul?

pecutatiile despre cipurile spion chineze$ti cresc expo- tial in 2or5, dupi ce Apple fi Amazon au descoperit bug-uri in
nen1ial. Un articol Bloomberg Businessweek din 4 octom- timpul unor investigatii de rutine gi se pare ca au anunlat ser-
brie anul trecut, care a descris cum anume a reusit China viciile de specialitate ale FBI.
se infiltreze zeci de companii americane folosind un cip minus- Pana acum, evaluerile oficiale nu au fost finalizate. Este
cul, a aprins imaginalia lumii tech. Cu ajutorul a17 surse anoni- clar doar ce cipurile bug ar fi legate de Baseboard Management
me, revista a reconstituit procesul prin care, cu un mix de ame- Controller (BMC), folosit pentru acces de Ia distanli pentru
nintiriqi gantaje, furnizorii chinezi ai producitorului american mentenantE, cu ajutorul ceruia pe servelele defecte sau deco-
de servere Super Micro Computer Inc. au fost convingi de agen- nectate se poate instala sau actualiza software nou. Hackerii au
turile Armatei de Eliberare a Poporului din China sa monteze reugit se obune acces Ia resurse de regea si la memoria sistemu- ,q
backdoors electronice pe pldcile de baza ale serverelor, care lui. Concret, asta ar putea fi folosit pentru a instalain secret fir-
sunt cipuri de dimensiunea unui greunte, disimulate drept mware viciat pe un sewer Supermicro sau pentru a slibi pro- ?
.9
componente obignuite sau ascunseintre straturile pEcii de cir- tectia prin paroH. Dupi descoperire, Apple se pare ci a eliminat z
cuit (vezi imaginea de sus dreapta). circa zooo de servere Supermicro din centrul seu de calcul $i a
anulat o comande de alte 3o.ooo de servere. Cipul a atras aten-
tz surse anonime, dar dovezi cam subtiri lia Amazon in timpul preluerii companiei Elemental Technolo- E
in ultimii doi ani, astfel de servere spion se pare ce au ajuns la gies. Un centrul de calcul din China, care se presupune ce ar fi I
aproape 30 de companii americane, intre care furnizori de ser- fost afectat, a fost subit scos la vinzare. s
vicii pentru sectorul public, lentru armate $i pentru alte servi- Din pecate, articolul mentionat nu intrein prea multe deta-
cii de securitate americane. Scandalul se pare cA a izbucnit ini- lii tehnice. Cu toate ca autorii se refera la rz surse din companii ,l

t2> 2>2or9'CHIP
SPIONAJ DIGITAL < TREND

gi autoritdli, acestea raman anonime. Cu toate astea, articolul a


avut efectul unei bombe.
Este cunoscut faptul ce lerile se folosesc de brege de securi-
tate sau ca unii producetori sunt convingi se deschida backdo-
ors. Dar infiltrarea unor intregi Ianturi de distributie pentru
spionarea sau sabotarea companiilor Si autoritetilor federale
streine pe scare hrga - asta ar fi un cu totul nou nivel. Nu vol.
bim aici de un simplu hack, ci de un asalt asupra infrastructurii
tehnice gi a credib itelii unor intregi ramuri economice. Iar
pentru for Super Micro Computer inseamne chiar existenla
companiei: dupS dezviluiri, acliunile companiei s-au prebu9it
cu aproape cincisprezece procente, atingand un nivel scezut ft-
re precedent, iar compania nu gi-a mai revenit de atunci. "25
Years of Growth and Innovation", sloganul de pe site, poate fi
distrus cu un singur articol de prese. Iar in acest caz nu ajutd
nici cea mai puternica negare.
Spionul din serverul meu
Cine are dreptate? Speculatii injurul adevirului Articolul Bloomherg araci o phce de bazii
Cu o neobignuite vehemenle gi claritate, Amazoq Apple Si Super- BrDRI de la Supermicro. Bug-ul se afla intre
micro au negat orice cunoqtinle fi au contestat esenla articolelor cipul BMc fi bus-ul sPI. Dar nu este dar daci
imatinea este doar o ilustratie.
aproape agresiu nu gtim nimic, nu cooperem cu EBI qi nu Stim de
vreo poveste a lui Bloombery inconcludent. intr-o note adresata
Congresului SUA, vicepregedintele Appte pentru securitatea in-
formaliei, George Stathakopoulos, a declarat clar ce raportul Blo-
omberg,nu este adevarat", adeugand ce,in cele din urmi investi-
gatiile noastre inteme contrazic direct fiecare acuze din articol".
Et pretinde ctr Apple nu a descoperit niciodate cipuri cu bug-uri'
manipultrri hardware sau breqe de securitate amplasate deliberat @E!r
pe serverele sale; FBI nu a fost notificat in legeturi cu asta Fi com- . r $ bd oP i.i'! Po56 roftsl
pania nu a fost contactate niciodata de FBI pe acest subiect. chiar
$i National Security Agency, ea inseFi expertl in hack-uri
hardwa-
re rafinate, cum am aflat din dezvlluirile lui Snowden, a demon-
H
strat o totala ignoranl5" ,,Suntem dezorientali', a spus un consili-
er NSA pentru strategii de securitate IT, addugAnd ctr daci cineva
are informalii in acest sens ar trebui sa alerteze autoritdlile.
Deci cine are dreptate? in social media gi pe site-urile de teh-
notogie a apirut o disculie vaste despre cat de administrabil 9i de Centru de calcul din kituri modulare
rezonabil este un astfel de atac de spionaj. Multe dintre afirmatii sutrErmicro of€re blade'uri de gerver gata fiicute cu BTDRI,
sunt pure speculalii, iar articolul ferA detalii tehnice al Bloom- dar, la cerere, o<ecutA fi produse per:sonalizate.
berg nu dezvelui mai mult. Dar mare pare din acesta are o validi-
tate fundamentaE: un astfel de hack hardware este extrem de
elaborat, scump gi, odate descoperit, rapid neutralizat. Vinovatul
poate fi uFor identificat $i asta nu este deloc suficient pentru a
manipula servere individuale dintr-un centru de date. Indiferent
RAGEMASTER
ANT Product Data
cat de mic ar fi cipul spion, acesta schimbe fluxurile din retea, ce-
ea ce va fi detectat in cele din urme de fireewall-ul centrului de rrsJ6/rfl ro J$,ryct) RF @4ri*b
1
$aI
oieared
erid* d shtrtld r.ds 1
,n a a.drd Fmud
trs l@o I z ,, ,m
date. ln general exist metode mult mai ugoare, mai sigure |i mai 0,arhi.s a,6,
n{erd in
(vGA) 6de
h. r.,,ir. .n ,E 'fu-
rhe
vd.o €bh
,'de do fd udm MiB. k s N!61ry

directe pentru a sparge hardware-ul, intre 2or3 9i 2014, serverele


irizslner ro usc rveq necEMAsTER povd6 6 blser 'o, RF flood'ns
Super Micro au avut bre+e mari de securitate dovedite. Un cerce- ;d anM to e6d @lrecdor or [l. VAGRANT Md€ s'0n.1 rhe dne.(
MGEMASTER unil laps tE rud Weo line on the VGA cable. [ ,6 ,oun
titor in domeniul securiGlii de Ia Universitatea Michigan spunea efiprrlcarry, lhls F@id6 rhe besl M66 @tum and de4sl rcadoul ol lhe

atunci cl bregele au fost generate "fie de incompetenta' fie de in'


diferenle pentru siguranla clien!i.[or'. oaiaD
Bloomberg a reiterat raportul seu !i o septamane mai taEiu ill
a pus din nou gaz pe foc, O alte mare companie americane de tele- ilil
comunicatii se pare ce a descoperit $inHturat hardware manipu- ull
Iat Supermicro in Iuna august. Poate ce povestea nu este conclu-
denta pentru ce este mult mai complexl decat ce se 9tie. Aceaste Niciun hardware nu este sigur
teorie se bazeaz5 pe povestea viermelui de computer Stuxnet, ale si NsA foloseste serveE hack'uite. Acest cablu de monitor
ceror abilitali gi scopuri au fost identificate abia dupe multe luni iodifici semnilul rogu intr-un ecou radat, lizibil de ta distantS-
de la descoperirea sa. I

. 13
CHIP.2or9 < 2
TREND > HARDWARE RENASCUT

t
e

,9

14 >
2,ror9>CHIP
HARDWARE RENASCUT < TREND

eintampli asta in majoritatea gospoderiilor: cel pulin o


cutie este pline de dispozitive electronice care nu mai
sunt folosite, undevaintFo debara sau susin pod. Majori-
tatea dispozitivelor au ajuns in respectivele cutii pentru ce au
un buton defect sau un ecran stdcat. Fiind consumatori cu
mult antrenament, tindem se aruncam ferA sa ne gandim prea
mult vechile dispozitive $i si Ie inlocuim cu unele noi chiar da-
ce asta ne doare ta portofel gi nu face bine nici mediului. Din
acest ultim punct de vedere, este un sentiment reconfortant sI
recondilionezi un notebook, tablete sau smartphone vechi $i se
le readuciin viala ta din mormantul de carton din debara. in ur-
metorut articol, ili vom areta cum sa dai o viale noui vechiului SSD in loc de HDD
hardware, cum ar fi un dispozitiv de stocare in relea' un media
Un SSD SATA I este montat
ptayer, un centru de relea pentru acase sau un dispozitiv de na-
in locul hard drive-ului ln'
vigalii montat pe cadrul un ei biciclete. tr-un notebook, Pentru as-
ta, cadrul de montare ,
trebuie demontat fi aPoi
reasambl,at.
ln principiu, PC-urite gilaptopurile din clasa medie, care au fost
Iansate acum zece ani, pe vremea lui Windows Vista, ince au
destule putere de calcul pentru sarcini standard precum navi- ssD-URI SATA > PAtrlA iN zoo c
garea pe web sau office. Singurele precondilii sunt ca ele sa ai-
gF
be procesor multi-core pe 64 de bili 9i ca platforma sa suporte E ta
ge
cel putin 4GB de BAM. Dace vei readuce la viale un astfel de
computer din lungul seu somn 9i pare se nu face mare lucru, in
majoritatea cazurilor de vine sunt drive-urile foarte slabe ii
i-ffixlrrl'.ffiit E

&
E&

&E EH 3E
'i:5
c

I Samsung 860 Pro 5l2GB (MZ-?6P$2BVO tfti 190 9E 96 512 o37


RAM-ul foarte mic. Un drive cu date inghesuite $i un sistem de Crucial MX5oo rTB (CTIoooMXSooSSD, Ett r8o 99 90 t.ooo 0,r8
operare dezorganizat incetinesc $i ele lucrurile. Instalarea unui Crucial M)GoosoocB (CTsooMX5oosSD, gt9 95 98 91 5oo 0,I9
SSD reprezinte o solutie ideaE pentru aceste probleme har- Kingston Ht?erx48oGB (SHSSTA/480G) g,p 97 98 4AO

dware. Asta ofera un sort de peformanle crucial $i, sub forme 963 120 96 EI 500

de versiune SATA in format de 2,5 inchi, SsD-urile pot fi folosite 6 F.ap$u8.EAa$(s59pffE(}tk76E5C9mI) 9.9 r10 96 79 5oo o,z2

in toate Pc-urile $i notebook-urile care au fost produse in dece- 7 Adata sugoo S,GB (ASUgooSs-512GM_C) JZl 93 90 5t2 o,23

niul trecut. E CrucialM)goo GB{CTs2sMy€ooSSDr) 901 13O 9r 9l 525 o,25

9 Int€nso Top III5DGB (38rz5o) 89,6 85 96 65 512 0,17

Mai intii cloneazi-t vechiul sistem pe noul SSD lo sanDiskX4oo5r2GB (SD8SB8U-512G_L122) 86,r 190 9l 65 512 o,77

Sistemul de operare ruleazl fluent daci il reinstalezi pe SSD. Adata sP55o 48oGB (ASP55oSS3-48oGM-C)
II a4t, r80 95 480 o,38

t2 Toshiba Tth5O48oGB (TRN$o-25SAr3-48oG) EO,4 I8o a7 53 480 o38


Daci vrei se clonezi sistemul existent, cu toate programele li
r:l Kingston Uv5oo4soGB (sUV5ooB/480G) 7tl 130 85 4A o,27
datele sale, are trebui saincerci se faci asta folosind instrumen-
foarte bun (roo-90,o) bun (89.9-75,0) sat isEcator (?4 9-60 0)
tul pentru SSD al respectivului producetor. Nu toli produceto- suficient {Es.e-4s.o) Ll n€recom andabil (aa.9 o)
rii ofera un instrument, dar Samsung Si Crucial au astfel de in- J Toate scorurile in puncte (max ro0)

SSD-uri M.z: alternative pentru computerele mai noi


Pentru computerele high-end produse dupe2ol4
existe o opliune de upgrade interesante:in afare de
sloturile SAIA normale, ele au, aditional Ei un slot
pentru un modul SSDin format M.2 sau mSAIA
(notebook-udle mai vechi). in manuat sau in docu-
mentalia tehnica a notebook-ului sau a plicii de
bazi poli afla daci ai un astfel de slotin computer
Si cumil poli accesa. in practici, se poate monta un
astfel de SSD $i pe hard ddve-ul magnetic SAIA 9i
se poate instala pe el un sistem de operare.
> M.2: SATA sau NvMe? Doar SSD-u le SATA M 2

care funclioneazein toate sloturile comune M.2 Monteazi un SSD M.z Pe Placa de bazl
sunt luate in calcul,in majodtatea cazurilo( pentru Instalarea este similari cu cea a RAM-ului intr'un
o recondilionare. SSD-udle mai rapide NVMe sunt notebook. Pla6eazl pinii in diagonali pe slot, apasl in
suportate doar de notebook-uri/pleci de bazi pro- jos modulul Ei fixeazi-l folosind un gurub (il po[i vedea
duse in ultimii doi ani. in partea stangi a imaginii de mai sus).

CHIP.2or9<2
. rs
TREND > HARDWARE RENASCUT

strumentq spre exemplu, Samsung are unul pentru 860 Evo


(vezi in dreapta). Dace acesta nu functioneaze direct, poti
scrie
un sistem bootabil pe un stick USB, in care poliincepe procesul
de clonare. in timpul acestui proces, poti conecta SSD-ul ca dri_
ve adilional, pentru asta fiind suficient un slot SATA liber pe_
Statie de andocare PC. Ai nevoie de un hard drive extern de 25 inchi ,n .lot
pentru clonare USB pe care se il folosegti impreund cu hard drive_ul", montat.
Daca SSD-ul teu nu are funclie de clonare sau functia nu mer_
Sharkoon SATA
ge, incearca sA folose$ti instrumentul Clonezilla de pe web. Cei
QuickPort Duo
(aprox. 45 €l doneaztr pentru care folosirea software-ului este prea complicate in ge_
continutul unui vedri neral pot folosi o stalie de andocare USB cu functie de clonare
disc magnetic pre (vezi stanga). Monteaze vechiul hard drive qi noul
SSD pe ea
noul SSD. pentru a porni procesul de clonare cu o simpla apesare de bu_
ton. Precondilia pentru succes in cazul acesta este ca SSD_ul se
fie cel putin la fel de mare ca HDD-ul surse. Stalia de andocare
poate fi utile mai tarziu pentru a crea backup-uri pe hard
dri_
ve-uri interne pe care le poli folosi pe post de media amovibile.

SSD-uri noi in vechile sertare SATA


cru I c.d1e6 | i,&rro&d | fi€mo., sco lc'"*.* | *"c' u.t Montarea efectivtr a SSD-urilor SATA este, dimpotrive, foarte
I I
: nt nry Sht S.L$on simpld in majoritatea cazurilor. Drive-ul este ugor accesibil in
lEEEfl ,**. Pc-urile desktop. La demontare, mai intai deconecteaze conec_
l.LdJ.9!a 8192 [€yEs torii de alimentare Fi de date gi dequrubeaze guruburile laterale
M.r &a.$,rdtr , ooai.zi:: (ioes mi) pentru a scoate hard drive-ul din tevila sa. pentru a monta
Rdi(s Shgh
SSD-uL execute aceqti pa$i in ordine inversd. ln notebook-urile
P&t 11116.r SPO Ext )o,tP 2.0
convenlionale, hard drive-ul este deseori sub un capac inscrip_
tionat, care poate fi scos foarte ugor. Dace este montat lateralin
computer, trage-l afartr cu tot cu cadrul sau carcasa sa sau cu lo_
cagul s{u din cauciuc (vezi poza de sus din pagina precedente)
gi apoi scoate-l din drive. Daci este montat sub un capac,
degu_
rubeaze $uruburile, deconecteaze hard drive-ul din sloturi si
Upgrade de RAM
apoi scoate-i.
Folosind instrumentut
CPU'Z r , {61s1p16
Mai mult RAM 9i va rula din nou fluent
tipul de RAM si cantita-
Computerele riai ieftine gi mai vechi au deseori un mare deficit
tea care poate fi
adiugatii. Penuu mon- de RAM. Dace are numai 4 GB sau mai pu1in, Windows va
tare 2 , pur fi simplu transfera intotdeauna datele pe hard drive-ul mai lent decat
lmpinge modulele BAM-ul, ceea ce va duce la intarzieri enervante. In majoritatea
in sloturi. cazurilor, un simplu upgrade RAM este tot ce ai de facut. partea

USB g.o in vechi Pc-uri gi notebook-uri


Carduri plug-in USB 3.o Interfele turbo in carcasa
Existi carduri plug-in pCIe convenabile ca prc! Card reader-ele USB 3.o pentru pc-uri desktop

s
(dreaptal pentru vechile pC.uri Notebook-uriie pot fi concctate gi intern Fi cu caduri plug-in-
de business mai vechi pot fi upgradate la USB
qr aduc porturi USB rapide
3.o cu un Express Card (starga).

rG ' 2>2ot9'CHIP
HARDWARE RENASCUT < TREND

mai complicati este se descoperi tipul exact de memorie care


trebuie instalate $i pane Ia ce cantitate poti merge. Poli deter-
mina tiput de RAM folosind instrumentul CPU-Z (tabul ,,SPD"). DskClesrup More Oprons

Meniul dropdown,,Memory Slot selection" de acoloili arata ca- i vo.r can ure D,sr C eanup lo
!6e up ro 5j.1tdB ofo sk sPdce on
te sloturi pentru RAM are computerul Fi cate module au fost \ Sysrem lC I

deja alocate. Pentru a adeuga sauinlocui modulele, cel mai bine Erles to deleter
este sA introduci producebrul Si detalii despre modelul plicii
de baze a computerului teu in instrumentul de ceutare a com- 0bries
patib italii oferit de un producetor de RAM (Crucial 9i Kings- r',s KB
ton, spre exemplu, ofera o astfel de cautare) Fi apoi se comanzi 0byEs
0 bytes v
memoria corespunzetoare. Montarea este simpl* introduci i

modulelein sloturite din PC qi apegi pAne fac clic (po!i introdu-


ce modulele lnu-o singurtr pozilie posibil6, aga cd nu fo4a). in
prealabil, asigurd-te cA levierele de blocare ale slotului sunt des- Non citlcalfles used byWindow3 OetunderAruvirus
chise $i ce atnierea modulului este corecte. in notebook-uri,
Poti curita cel mai bine sistemul de operare folosind aplicatii in-
RAM-ul se afle sub un capac de sub laptop sau sub tastature - corporate in Window6. Vechile update'uri, in special, consumi
poli gesi instrucliunile de inlocuire in manual sau deseori ti pe mult spatiu de stocare.
YouTube, dace vei ceuta dupe modelul respectiv Dupe o repor-
nire a sistemului, deschide ,Basic information' din Windows
(.,Control Panel I System and Security I Systern ) folosind
lwinl+[Pause]. Opliunea ,Installed memory (RAM)" arate capa-
citatea de RAM detectate.

Curilenie de primivarii in Windows


Curalarea sistemului de operare gi adrive-ului de sistem pot ac-
celera pornirea calculatorului, pot elibera RAM li pot reduce
potenlialul de conflicte intre procese. Dar, desigur, existeintot-
deauna pericolul ca sistemulse mearge mult mai prost dupi as-
ta sau str nu mai mearge deloc. Acesta este motivul pentru care
este recomandabil se faci curetarea pe un computer cu SSD 9i
suficient RAM, sarcina fiind executatd mult mai rapid. Dace ce-
va merge prost, po!i, pur 9i simptu, se clonezi din nou vechiul
hard drive pe noul SSD.
Mai intai, mergi Ia ,Control Panel I Programs I Programs
and Features" gi sorteazi softul apesand o date pe coloana ,Si- Lubuntu-Linux: ultima solutie pentru vechituri
ze'. Un clic dreapta pe respectiva intrare care consumi mult
windows tinde sA suprasolicite computerele vechi care suPortl
spatiu poate dezinstala softul inutil. Folosind instrumentul maximum 2GB de RAM sau au doar un procesor Pe 32 de biti.
Bcuninstaller, intreaga operaliune devine foarte comodS. Du- Astfel, Lubuntu este singura cale de a rula un sistem actualizat
pe aceea, fe ctc dreapta pe drive-ul de sistem in Windows Ex- . gi securizat.

PC-ul ca NAS gi media player opcrunediavault se


bazeazi pe Debian
Linux Si vine cu
Pc-urile mai vechi prea slabe ca desktopuri pot funclii extinse de
oferi inci servicii bune ca dispozitive de stocare in tip NAS.
relea de gen NAS sau media player
> Stocarea in retea necesiti doar un sistem mini-
mal, care asigure configurarea printr-o interfale
web. inlatud tot hardware-ul inutil dinvechiul PC
care inci ruleazi bine gi are o interfate Gigabit
LAN. in locul lor, monteaze unul sau mai multe
hard drive-uri mari gi instaleaze sistemul NAS
Openmediavault.
OpenElec este Kodi
>Pc-urile cu o ieqire graficl digitale (de ex. HDMI)
cu un Linux mini-
pot fi conectate la un televizor Fi pot functiona pe mal drept bazi,
post de media pl,ayer. Poli instala software-ul me- pentru ca proces€le
dia center software Kodi pe Windows-ul existent din fundd si nu
sau poliinloqui sistemui de operare cu OpenElec, afecteze media
un Linux specializat pentru acest scop. pLalcrele.

CHIP<2019<2 .17
TREND > HARDWARE RENASCUT

plorer Si mergi la ,,Properties I Disk Cleanup Cleanup system


I
files". Poli bifa toate cesulele aici gi poli incepe curilarea
cu un
Reparafi gi revigorafi clic pe
"OK".
Fostul program popular CCleaner, care identifici gi gterge
elementele ascunse care irosesc spatiul trebuie folosit cu cir-
cumspeqie de la cea mai recente schimbare de proprietar; dar
poli folosi instrumentul alternativ KCleaner in orice caz. un
astfel de computer recondilionat va rula mult mai bine decat in
trecut.

il ot0 Instrumente
Foloaind com-
Dace PC-ul permite doar z GB de EAM sau nu are o licenle
validi de Windows, arunca o privire la Linux. Ruleazd foarie
fluent ca sistem de operare pentru desktop, avdnd Firefox gi Li
breoffice (vezi pagina 17 sus), chiar $i pe un sistem cu un har_
prcsc calde-reci dware slab. Poli continua se folosegti vechile computere ca me-
se pot deschide dii de stocare in relea NAS sau ca media player, folosind
mai bine
crel
distributii speciale de Linux (vezi pagina rzjos).

ryl carcasele lipite


ale smartpho-
ne-urilor.
Nu exista niciun motiv pentru care vechile smartphone_uri
sau
tablete trebuie neaperat sa ajungi degeud electronice, doar
pentru ce ecranul este crepat, bateria este sl5bite sau nu mai
exista update-uri de sistem. La fel cum o serviete de piele veche
cap5td un caracter de neinlocuit cu cateva zgarieturi o poli
Fi
refolosi cu cateva eventuale reparalii,la fel se intdmpli si cu un
centru smart home. o tableti pentru copii sau un computer de
bord pentru biciclete. Dar inainte de astfel de utiliziri speciale,
sunt necesare cateva mici reparagii. in majoriratea cazurilor as_
ta inseamne deschiderea dispozitivului gi inlocuirea compo_
Repararea nentelor stricate.
unei crdpituri Separi piesele lipite si cele prinse in guruburi
Repararea crlptr-
Majoritatea smartphone-urilor gi tabletelor sunt Iipite pentru a
turilor de ecran cu
r asigura proteclie impotriva apei si pentru a se obline un profil
lipici a;31i 6i."
doar pe YouTube. mai suplu, darcu pulinacdldurd lipiciul seinmoaie. in loc de un
Daci inlocrrirea es- pistol cu aercald, recomandim folosirea decomprese calde_reci
te prca 6cumpi, o care se gesesc prin farmacii. incekite intr-o baie de ap5 sau Ia
stide protectoare microunde, ele creeaze o distribuire mai buni a cildurii gi poli
2 oferi din nou o evita supra-incdlzirile izolate. Este drept cd pernilele cu gel tr;-
suprafata net€di. buie incilzite la limita maxim5, de aproximativ 9o. C. ceea ce

3ia-iffil #;
Yhbl{ *,nn"**, Awenrruc
I
::.x+il C€&X
R€.hargoabt. Li-porymer A5fi 6ry @@ o(D@ I

Elimini problemele de contact Ajusteazd bateria de inlocuire


UJl qrray de curitare prccun
"Contact 60" inllturi murdlria Aproape identice structural bateda de inlocuire (sus) s_a
ir gryu-d! pe coneqtori, 6loturi, contm[ere. Apoi quriti potrivit in locul predecesoarei depqite doar dupi ajustarea
folosind alcool izopropilic.
fizicA a ehmentelor de prindere.

18 ' 2 > 2or9 5 CHIP


HARDWARE RENASCUT < TREND

necesita manipularea cu atenlie in cazul microundelor. Odata


inceLite compresele, scoate capacele dispozitivelor folosind o
ventuzi 9i inserAnd simultan o pana de chitari intre marginile
capacelor si carcase. Nu impinge prea mult penele pentru a nu Lucreaziin siguranta
deteriora vreun cablu panglice din interior. Chiar daca este vorba,,doar" de in spatii bine ventilate.
Dace panoul dorsal opune multe rezistentd, atunci proba- voltaje mici, ar trebui sd urmezi , Minugi Cand cureti sau Ii-
bil ce este securizat gi cu cleme sau guruburi. Dace nu foloselti necondi!ionat cateva misuri de pegti, poarte intotdeauna mA-
un adeziv special Ia sfargitut reparaliei, poli lipi carcasa qi cu li- precautie. nugi de unici folosinlS.
pici obi$nuit. Spre deosebire de superglue, acesta ramane elas- : Descarci Ar trebui s; demon- ,Izolare Daca ai opliunea,lu-
tezi doar dispozitive a ciror creazi cu instrumente care nu
tic Si poate fi inmuiat u$or folosind caldure.
batede este descercat5 la circa conduc electricitatea.
Este mai ugor dace ai de-a face cu guruburi;dar in loc de ca-
1o procente, Pentru a minimali- , Documentare Salveazi fieca-
petete Philips uzuale, producatorii au tendinta se foloseasce
za efectele unui eventual scurt re etapa de lucru cu o poze sau
capete non-standard precum Pentalobe, Tri-Wing Torx, etc. Nu circuit. o schili. Nu amesteca ;uruburi
este o problema, pentru ce dace nu ai deja instrumentul in pa- ,Protejeazi-ti ochii Cand lu- care seam5ndlntre ele.
chetul dispozitivutui, toli vanzetorii de instrumente oferi o crezi cu un ecran crepat, Poarte , DeFeuri Batedile vechi gi elec-
mare varietate de gurubelnile potrivite pentru orice profiluri ochelari de protectrie. tronicele trebuie duse la centre
speciale. in caz de urgenle, chiar gi o gurubelni$ dreapte pilite >Protejeazi-ti respiralia Eolo- de colectare, nu aruncate la
pentru a se potrivi in orificiu poate rezolva problema dace o se$te adezivi sau solventi doar gunoi.
apegi bine qi folosegti in paralele gi ceva gen clette patent pen-
tru a slebi gurubul. Trucul merge gi in cazul capetelor de gurub
deteriorate.

Eii atent la cumpirarea pieselor de schimb


Indiferent dace e vorba de eBay, Amazon sau Alibaba, ai toate
sansele sa gese$ti o piese de schimb potrivd pentru aproape ori-
ce dispozitiv electronic. Dar fii atent: chiar dacl bateria de inlo-
in majoritatea srnartphone-urilor,
adezivut poate fi entras cu pene
cuire seamena leit cu originalul, poli avea mari surprize la mon-
introduse sub baterie. Altminteri,
tare, dace elementele de prindere sunt decalate chiar gi cu doar cEtdura mai poate ajuta-
cateva zecimi de milimetru. Cumptrri doar piese de schimb mai
scumpe, de la dealed care ofere o politica de returnare, iar dace
vei cumpera din China, ia in calcul Si eventualele taxe vamale
aditionale.

Ecran crapat? Transform:i problema in solutie


Crepetura dintr-un ecran afecteazi, in majoritatea cazurilor,
doar stratul de sticle superior, digitizorul, care inregistreaze
migcerile degetelor. Din pecate, digitizorul 9i panoul LCD sunt
Centru smart home
lipite intre ele cam peste tot. Chiar dace pare destul de ugor sa Monteaz i-l cu cfulige din
. silicon (Sugru) gi vechiut
le separi folosind c6ldura gi acetone cain clipurile de pe YouTu-
Note Pro se transGonni
intFun switdl point
pentru bucltade.

Reparabilitate: smartphone-uri gi tablete actuale


Platfoma de reparatii www.iEixit.com evalueaz i toate
&spozitivele demontate pentru a determi[a cat de uior este sl
le repari (max, ro puncte).

a\ 6r\\
'-"-"'""-
iPhone XS
iPhone x
\Y) 6
6
Thtlete

HP Pro ro 612 G2
r)
\\\,",' 9
8

Huaw€i Mate 9 6 LG G Pad zo a Tableta inva[e


cooele Pixel 2 XL Hxauei MediaPad M2 ? E iPad r nu suporti
Gooele Pixel 2 6 Huawei MediaPad T2 6 HTML5 fieste
5 Sony Xperia Za Tablet 5 E limitate h iOS
Samsuns Galaxy Tab 53 2 s.r,L Dar asta este
Samsung Galaxy sg
sufrcient p€ntru
Samsuns Galaxy 59 Plus iPad 6 g a-i distra pe cei
Samsung Galaxy Notes lrL*ons""4"" p-i nrai mici membri
E ereletrt reoarabile ! bine reoarablle E mai putin reparabile ai familiei.
EE ereu repara\il" I non- reparitlte

CHIP.2or9.2 . 19
TREND > HARDWARE RENASCUT

be,in rea.litate este o mare bitaie de cap.lnprimul rind, nu prea


vei mai putea lipi noul digitizor fi LCD-ul ftra sd apar5 bule, cu

Alternativi Android gratuite un adeziv UV in atelierul tiu.


Va sflatuim cu terie se nu incercali trucul cu izolarea crepe-
Producetorii intrerup update-urile de Android dupi maximum turilor folosind adeziv cum se practici Ia parbrizurile crepate-
trei ani- Folosind sistemul de operare gratuit Lineageos, chiar gi
Chiar 9i superglue este prea gros pentru a petrunde in crdp5tu-
smartphone-urile dep4ite devin super moderne.
rile fine. Vei reuFi doar se mazgelegti ecranul cu lipici.
I Daci nu merite efortul de a cumpera un ecran nou, atunci
folosegte un element de design: lipegte o proteclie peste ecran
pentru a asigura o suprafald netedegipentru a impiedica apar!
tl3r oI Av.rlahl. Aldnnd ao B6mto.d lrt5 of{,ie.g.os ! 5 tia de noi striceciuni.
ROL fo, .ll d.{t .s by Andr.ld OEMS tArdEed Atphabe(ie[rf

Reintinerirea bateriei
Dupi trei ani, chiar $i o baterie bine intrelinuti devine dabe.
Cand cumperi o baterie de rezervtr, fii atent nu doar la dimensi-
uni, ci li Ia voltaj gi capacitate. O baterie care a fost indoite poa-
te arde componentele smartphone-ului din cauza scurt circu!
telor inteme. De aceea ar trebui se incepi inlocuirea doar cand
bateria este considerabil descercate (aprox. 10 %). in majorita-
tea cazurilor, bateria este lipiti de carcasi. In cazul c6torva dis-
pozitive, precum cele iPhone sau Sony Xperia, poli scoate buca-
ta mare de adeziv introducand pene de plastic sub baterie.
Alternatir4 pot ajuta $i pernilele calde cu gel. Folose$te doar in-
strumente de plastic pentru baterie, pentru a evita riscul unui
scurt circuit. Evite indoirea bateriei gi du-o cat mai repede la cel
mai apropiat centru de reciclare.

Gratis gi actual Sistem nou pe dispozitive vechi


I Lineageos este dis- Apple ofere update-uri pentru iphone-uri timp de pan5 h
$ase
Ponibil pentru aproape ani, chestie la care utilizatorii Android pot doar visa, dar Lineage-
toat€ smartphone-urile OS oferE o alternative" La inchiderea editiei existau imagini de U_
in c:a mai rccent versiu- neageos EJ (corespondentele lui Android 8J Oreo) pentru toate
ne 2 . Instalarea este smartphone-urile gi tabletele obignuite, pe site-ul lineageos.org
el,aboratl, dar dupa ac€- Instalarea dureazd mult dar e descris5 detaliat in englez* intai
ea chiar d un Nexus s trebuie se rootezi dispozitivul gi se folosegti un bootloader corect.
dcpitit este din nou tra Cu Recovery imaginea Lineage este scrisd apoi in memoria flash
zi gl liber de app-urile
obligatorii ale coo4e.
a dispozitiwlui. r

Overview
!\D rkli3ilJft ivq( +j:h 6:{r)e i. ..srir dlr:rid.4a .L.r:s \{ !] i}-rG ;rro! i:ir3!ea
.:fr:!! t be p,er pile:! €r:rrs1 3,]erfe.-{ri ra jj l.dnr s,rixt{lf lsrs,ir:!.
,, 6r .{rii*d ,hi.e t* {aat d...!e s.rr,€t ftajl !E: l.crr o.jjr: !rr.ii: .r}):}}:rril
j:jiJi,)n]'dEi.fislrnleil:l!lsJ'is:d3j..]!1.!*rj')1"i.
xFr,rs lhir ;.r, d6.:n . qlt ari ,E lrde

ll ).J ire a L\-* p-.Iir,j ti ,s.rr:,.n Ra}s a: ey ftr !! .Sise r+n sry ej e6:. br
F sF- (oit Ariro,t ,D '..i +r'riJ! S.!:.il.il*fii,ti { :S,\ !-. :.!:i :i. s .:r br (.:i..a ri

s jt[shrlleq[:-i;d:tr&:r io,\.]3]lh:.rl..ia as::4*1*s,:;Lr1]E L:$ ji-{, aqji jur

Inregistrarea dispozitivului Reper in jungla urband


Bentru a putea folosi serviciile Google cu sistenul de operare Gratie app-urilor pentru bicidete, un smartphone deDasit Doa-
gEtuit_Lineageos, trtbuie sI inregistEzi la coogle disiozitivuf
te fun4iona bine drel,t computer de bicicleti. Un acrimirtitor
tiu mobil montat pe ghidon asigurd t uterea nec€sard p€ntru curse lutlgi

20, 2 > 2019


' CHIP
HARDWARE RENASCUT < TREND

g
PhFar rnret .e lrhl seD idd.wnl Hrrti\ddr lB0:Es:3A:5r:e0:crl

areftBriae FluEij j
frc+rrred )
o NBrrzor{oMHtrt
:l
j
rubda4 taMsp) !!+po.r B"!. o o."&.
Meke tu* Nd! (ssrD)

o*

Repari defecf iunile HDMI Refolosegte-l cu firmware nou


Dace elemente centrale precum ecranul sau partea de relea Multe routere Wi-Fi vechi pot fi updatate cu ajutorul unui fir-
sunt stricate gi garantia a expirat, televizorul este deseori doar mware Opensource precum cele oferite de dd-wrt.com sau
un degeu. Dar daca sunt stricate doar piese individuale, gen co- openwrt.com. Palii descrigi in detaliu permit refolosirea route-
nectorii HDMI, conecteaze dispozitivele cu un adaptor rului pe post de repetor, punct de acces sau router VPN. Dispo-
HDMl-to-Component Ia conectorii pentru componente. La fel, zitivele compatibile, instalarea $i configurarea sunt descrise cu
inlocuiegte un tuner defect cu un model extern. lux de amanunte pe site-urile mentionate,

r{(.

.,t

Baterie noue pentru Kindle Reparagie capitaH


Bateriile de inlocuire pot fi gisite cu o ceutare pe web dupd Filtrele de aer fine ale multor aspiratoare robot pot fi curalate
,,[Modelul de reader] replacement battery". Poli incilzi un Ama- cu un aspirator mare, dar ele se vor deteriora la un moment dat.
zon Kindle 4, spre exemplu, cu o pernite cald cu gel, dar trebuie Producitorii sau tertii ofere piese de schimb precum periile gi
actidnat cu fo4e pentru a dezlipi panoul dorsal, mai ales asu- bateriile de inlocuirein magazinele lor online. La multe modele,
pra bateriei lipite. Gesegti instrucliuni detaliate pentru aproa- pachetele de baterii pot fi inlocuite prin simpla degurubare a
pe toate reader-ele comune pe YouTube. plicii de bazd.

Ajusteazi cablurile inlocuite Consolideazi cablurile rupte


Cabluri pentru toate clasele de performante pot fi gesite ugor in cablurile folosite frecvent, izolalia dinjurul conectorului de
in magazine. Dar conectorii nu se potrivesc deseori. La lipire multe ori se rupe. Astfel de zone rupte pot fi reparate destul de
trebuie si iei in calcul $i polaritatea (vezi eticheta). Conecteaze bine cu Sugru (wwtlr-sugru.com). La fel de maleabil ca plastili-
firele intre ele intr-o maniere transpuse. Dar mai intai acopera na, acest cauciuc de silicon se interegte in cateva secunde Ia
fiecare fir gi intreg cablul cu tuburi izolatoare. contactul cu aerul. Este bun gi pentru izolarea grurilor.

cHlP<2019<2 <21
TREND ' BINE DE 9TIUT

Gomertcu Cele mai profitabile app-uri


in Germania (august 2Or8)

app-urt
ios
Tinder - Lso2.oso S

Pokemon GO - l.ggg.rro S
neasteptat inifial, Apple nu plinuia
Succes
vreun magazin de app-uri gi a trebuit sd fie Netflix - t.374.zto $
convinsd sd deschidd unul de citre dezvoltatori. Android
Apple ar trebui si le mullumeasci. Pokemon cO - s.t7s.oto S

Garderscapes - 3.619.050 S

Anul in care ou fos t lonsqte maqazinele Procentaj de dpp-uri cu pldtd Clash of Clons - 2.4gs.s7o S
de app-uri ale Apple gi Google din totalul disponibil
20o.8
Cota din cifra de afoceri pentru Google
App Store
1O,8 % (215.190)
fl Apple pentru tlecare app cumperat
Numdrul de app-uri disponibile din magazinele lor de app-uri
(Q4/2oo9\ 30%
Google Play
App Store 4,6% (1s6.477t
Numer de utilizatori de smartphone in
aprox. Ioo,ooo
Germania care folo sesc app-uri pe
Cele mai populare app-uriin Germania
Google PIay (Android Market)
dispozitivul lor (zot7)
per numtrr de descirciri
aprox.I6.OOo (iunie 2or8)
des
27.450.OOO
App-uri disponibile acum Helix Jump (Android/ios)
1.4to.780/416.360
ocazional
App Store 15.42o..OOO
1.982.934 WhatsApp Messenger (Android/iOs)
949.540/391 34O
rar
PIay Store 18.57o..OOO
2.956,r29 Kick the Buddy (Android/ios)
97o.9oo/32o.99o
Procentaj de utilizatori zilnici
Numdr de descdrcdri de aplicogii per oi unui opp obignuit
srstem de operare in Germania in 2ou Vanzdri de app-ufi mobile
in Germania (in milioane €)
dupe 3 zile
ios 23
54s milioane 2o09
233
dupe 30 de zile
Android 2017 10
t.zoo milioane 1.5o9
dupe 90 de zile
4
Verifici dacd app-urile gratuite colecteaza date?
Nu toate app-urile gratuite sunt in realitate gatuite. Eaptul ci te costi Comparativ cu asta,
date personale este lnsi futlev-ant pentru ma]oritaha utiilizatoritor.- -- utilizatori activi ai app-urilor din Top 10

rrcpo4ia de intewievag in procente


dupi: zile
71.5

dupe 30 de zile
59,8 %

dupa 90 de zile
50,8

Procentaj de utilizatori germani core au


instalat 13 sau mai multe app-uri
54

Procentaj de utilizatori fArd app-uri


intotd€au.a
2

22, 2 > 2or9


' CHIP
TREND > GI{ID DE C{JMPARATURI

Gelemaibune CUPRINS
zS Smartphone-uri

produsein zorg zG Tablete


27 Tablete z-in-r
Ca la fiecarejnceput de an, CHIp vine cu un test cuprinzi_
tor care include peste 3oo de produse, un ehid hardware 28 Notebook-uri
(pane in/peste 5oo €)
,extrem de util pentru cei ce voi sd inceapi inul cu cele mai !
Dune produse pe care le poate oferi tehnologia 30 Televizoare
momentului.
(pane in/peste 43 de inchi)

fl emne bune anul are dacd incepi cu UHD au mai mult sens decat
llai imagina 32 Monitoare
_\ tot ce este mai bun. in fiecare an, chiar si pentru aplicalii profesionale. Re- (Office)
Ughidul de shopping al CHIp repre- zolu!ia inalte ofere o experiente impresio_ a
zinte o adeverate radiografie a sterii na!i_ nant5 chiar gi in sarcini banale, cum ar fi
unii tech. Cele mai bune produse ale anu_ lucrul cu Word sau Excel. Se intampla 33 BoxeBluetooth ;
lui precedent sunt $i cea mai bunl multe gi in zona smartphone-urilor. Cea :
premise pentru un an nou fericit pentru
pasionalii de tehnologie.
mai recenti generalie de Android este 33 CigtiBluetooth
foarte convingltoare. $i poti spune orice i
Nu credem cA este nevoie sa argu-
mentem prea mult motivele pentru care
despre prelurile practicate de Apple, dar 33 Cameretravelzoom
noile iPhone-uri chiar sunt telefoane mo- a

noua tehnologie este bineveniti. Spre


exemplu, Serialele de pe Netflix arate ex_
bile foarte bune. 33 RoutereWi-Fiac :

CHIP a testat pentru voi cele mai im_


trem de bine pe un televizor UHD cu
HDR Iar produclii in-house gen
portante dispozitive din u categorii de
electronice de consum. Deci, avem 14 cas-
33 Trackeredefitness
"Westworld" arate de paicd ar fi proiectate
intr-o sale de cinematograf. Monitoarele
tig5tori de test si 14 sfaturi de achizitie in-
teresante. Distraclie plicuti!
33 lncircitoare Qi
24,
252019'CHIP
GHID DE CUMPARATURI < TREND

Smartphone-uri
Cea mai recenti genera[ie de smartphone-uri are ecrane mari, cu rezolulii inalte si camere
excelente, duale gi triple, care fac camerele digitale tradiqionale aproape iedundante.

?
g a a

E
E E G
I E a!
{- 3 ,FA I -cC

e8 9:3 E' t qe 9.s


g
3 d &! dr! al9 8E >a co -! E-
:E
EEaillalso.Erg 1.3 r2 w rs L28 r91 to,o tor4t
Samsung Gal ,l Nore 9 r3 960 15 to 1,6 IJ 15 6,3 t28 20t t22 9:58
LGGTThinQ 550 r"5 I,I zo 6,r 163
Samsung Galaxy 59 Plus r5 680 rs rJ 22 13 6,2 64 r85 r2,2 85r
Huawei Mate m r5 800 t'o IA r,6 t28
6,5 Android 9.0 r89 1I,8 16:07
Apple iPhone XR r28GB t,5 910 r,o 2p 13 \q rs 6,1 128 iOS12 194 t2,2 t2'.at
7 Samsung calaxy 58 Plus r5 500 r,6 1,6 r2 V 6,2 Android8.o r73 12,2 9:45
Samsung Galaxy Note 8 r5 r.6 2,1 ut 13 6,3 Android8.o r95 8:48
9 OnePlus 6T D3GB r5 580 u 28 r.3 t.g t,o DA Android 9.o r85 15€
lo Apple iPhone XS Max ,s6cB 1,6 r.450 I,O r.9 l3 t2 6,5 256 iOS 2a8 t22
12 920
1l Sarnsung Galaxy 59 Duos rs 580 1,6 u 22 l3 lil 5,8 Androids.o r59 t2,2 437
t2 OnePlus 6r28GB t,6 6ro 13 r"5 2p r28
1,1 6.3 Android 8.1 LN r5.9 9:4t
13 Samsung Galaxy 58 t,6 rs t4 l.g 13 r:7 5,8 151 9i08
Sony Xperia XZ2 r,6 r3 t,6 r3 r5 $ 5:t 64 r98 19,2
15 Apple iPhone 8 Plus €aGB t,6 770 r2 22 zo l3 5,5 iOS r2 203 12,2
16 Sony Xperia XZ2 Premium Dual-StM r5 9oo l3 r,6 r.8 2,1 15 58 AndroidS.o 236 16,8
t7 Apple iPhoneXS 256cB 1,5 13OO t,o I,9 3,O r2 256 iOS12
5,8 r77 t2,2 819
r8 crg& r,6 390 rs 22 rs 1,8 13 5,5 Android 8.0 170 122 9:49
r9 Google Pixel3 XL 6acB r;f 960 l3 ls 22 1,9 rJ 6,3 Androide.o r84 122 833
20 Huawei P2o Pro t:, 700 r,8 zt r5 !8 t3 6.t 128 Android8.r 183

2l Sony Xperia XZ2 Compact rtl 13 23 r:t L5 r;l 5,o Android8.o 163 r9,2
t Asus ZenFone sZ 2B6GB til rl 2). r7 2,1 62 2S t70 r42 r0:45
Huawei Mat€ ro Pro r:f 460 I,8 2,1, IA L;I 6,0 n8 L9;l
Google Pixel 3 64cB r;t 860 r3 23 l;l r2 5.s r48 12,2 7156
a3 Apple iPhone X 64GB r;l 970 r2 u a9 t,r L5 5.9 iOS 12 12,2 8:26
foa(ebun (roo-9o,o) bun (89,9 z5p) satisacator (74,9-60,0) suficient(59,9-45,o) lnerecomandabil (449"-0)
Toate scorurilein puncte (max, too)

Huawei Mate zO Pfo laprox.r.ooocl HTC Uff (aprox.3eo€)


Cu ecranul seu mantele de top $i autonomia in poflda pre- mitor de bune, chiar gi pe Iu-
curb Edge, Hu- puternice a bateriei. O funclie tului seu mo- minE slabi. Ecranul LCD gi
awei Mate 20 de incdrcare rapidi gi incirca- derat, HTC Uu bateria i$i fac treaba extrem
Pro
seamene rea wireless sunt $i ele dispo- oferi o perfor- de bine, dar nu se apropie de
cu
Samsung nibile. Camera tripll cu obiec- manti puter- performantele clasei de top.
Galaxy S9. Dar ecranul OLED tiv wide-angle/telephoto gi nice, h nivelul celei oferite Dar este OK, pentru ce, in
de 6,+ inchi, bogat in detalii, il pini la z+ de megapixeli per- de modelele premium. Ace- schimb, HTC oferi o configu-
depege$te pe cel al modelului mite o seleclie a designului laqi lucru este valabil Si pen- r4ie moderni, cu USB-C gi
Samsung. in plus, vine gi cu extrem de flexibili. in pofida tru camera de t6 megapixeli, recunoagtere faciali. Senzorii
Android 9.0, aHturi de perfor- unui uSor zgomot de imagine care captureaze fotografii ui- Edge Sense care simuleaza
pe lumine slaba, camera este tastele meniului sunt intere-
clar punctul forte al acestui santi, dar nu sunt un argu-
smartphone. ment real pentru achizilie.
Evaluare test foarte bun Evaluare test: bun
lId Camerd triDli fantastici- ll Performanta de toD- came-
eoan OLEi ercelent, per- U ri excelenti, confi^guralie
formanti de top solidl
I Usor zsomot de imaEine. I EdEe Sense nu este convin.
I jick nic, slot do." o-"nobD I get'or, carcasl lucioase care
atrage ampre[tele

CHIP.2oI9.2 .29
TREND > GHID DE CUMPARATURI

Tablete
Tabletele Android incd sunt deficilare Ia capitolul capacitate de stocare - aproape nicio
tableti nu are mai mult de 64 GB. in schimb, ecranele si bateriile recente sunt eicelente.

q ?
e

g
9*
e;
>!!
*

E
g

!$ 3o
EE
.g

E
5i
E
,
Ea
E'E >E
q 5
2
Ei
'E

Ei
Ar
3E
I laE{rcf4las&h id,iIElaCD t,2 v l3 r3 u Qualcomm Snapdragon 835 ro,5 r3 57 r4r:r 6:06
Apple iPad P.o ro.5 [lE 5r2GB 1,2 LO l,o r,9 \:t Apple AroX . Mro Motion iOS ro.3 1o,5 5t2 474
3 Samsung Galaxy Tab 53 LTE (SM,T825N) 580 r5 u I,6 Qualcomm Snapdragon 82o 9it 32 430 r3 9:O5
Apple iPad mini 4 LTE l28GB tt r5 1,6 Apple A8 + M8 Motion ios 9 7S l06 8 5:58
5 Samsung Galai:y Tab 53 (SM-T82oNZKADBI rs 15 r5 t"o 23 Qualcomm Snapdragon 82o 9:l 426 13 q6/j34:r 9i08
6 Huawei MediaPad M5 Pro ro.8 LIE 64cB r5 yo l3 I,6 23 t,o HiSiImn Kirin 960 Android 8.o r0,8 503 r3 380/l3r:r 6i35
7 Apple iPad Pro r2.9 LTE 512G8 (2or7) t,6 IJ t3 3A Apple AloX + Mro Motion iOS rli r2,9 5r2 685 12 669/rE:r
a Apple iPEd LIE r28GB (MPzD2IDA) r,6 5ro 1,1 23 zo 22 AppleAg + M9 Motion iOS ro.3 9;7 128 478 8 5toho7:r
9 Apple iPad 9J LTE DSGB (MR7C2ED/A) r,6 540 Ll 2J 22 Apple Aro + Mlo Motion iOSn.3 9:/ t28 a 4a21775:t 5:59
Apple iPad Air r28cB 4c 1,6 830 r3 1,6 2,2 2,9 iOSTo 9:t t28 5 6io5
Huawei MediaPad Ms ro.8 LIE ?2cB ril 22 15 HiSilicon Kinn 96os 32 507 r3 3TrL3r.t 6:42
tz Huawei MediaPad M5 Lite ro LTE 32cB r:l 320 !5 r:7 t,6 Hisilicon Kirjn 659 10,1 32 8 419/t26:t
13 Huawei MediaPad M3 8.4 {BTV-Wo9) r,8 390 t,8 1,6 z9 Hisilicon Kirin 95o Android6.0 32 325 8 €9/r2rr 5:54
Samsung Galaxy Tab Active2 LIE (SM{395N) r,E 1,8 23 t2 Samsung Exynos 7870 Android 7r 8,O 16 8 472Lo3tr 7126
u Lenovo Yoga Book (YB]'X9oE) t.9 480 1,8 22 r5 2.1 lntel Atom x5 28550 10,1 6q5 8 38o439:1 7:O8
l6 Huawei MediaPad M3 Lite ro LTE r'9 3ro t,9 2,5 0ualcomm Snapdraqon 435 32 8 459h26:t Tt33
\7 Asus ZenPad 3 8.o (Z581KL) rB t,9 2,1 2,6 Qualcomm Snapdragon 650 8,O 8 350^34r 6:39
18 Asur ZenPad 35 to (ZsooM) 2,1 350 t:l 2,2 29 MediaT€k MT8v6 9,7 8 373/)29:r
r9 Huawei MediaPad T5 to LIE 3zcB (AGS2,Lo9) 2,1 r:l 2S 2,1 35 HiSilicon Kkin 659 Android 8.o ro,r 32 469 5 35ch45:r 8:2o
AEez!!.EIegEgzOzl 2,2 s5 23 2,O l,o 45 Mediatek MT8r63 Android 5.r 8.o r6
itrlA 8:11

zt Huawei MediaPad M2 ro.o l:rE 250 2,1 23 22 2,O Hisilicon Kirin $o Android 5.r 10,t t6 13 3t t3rt 6:59
Samsung Galaxy Tab A lo.l (2016) T58oN 220 2,2 z6 1,8 3,9 Samsung Exynos 7870 Android6.0 16 s20 8 7,56
?a Huawei MediaPad T2 loo Pro 180 2,O 3.o 2,3 35 Qualcomm Snapdragon 615 ro.l 442 3q6/ro4ir 6:55
Medion LifeTab Xro6o7 (MD 60658) 3r0 2,1 Iq Oualcomm Snapdrason €o 5 379lrrr:l ?:36
23 Chuwi Hig Air LTE 3A MediaTek MT6?97 5S5 t3 t67/t2g:t 9.37
foartebuD (roo-9o,o) bun189,9 z5,o) satisfrcetor 174.9 60,0) suficient (59,F45,o) nnerecomandabil (aa,9 o)
Toate scorurilein puncte (mar. roo)

Galaxy Tab Sa LTE (rp.or.zroc) Amazon Eire HD8 (aprox. es €)


Samsung Gala- aproape tase ore de operare Amazon Eire te joci. Acestea fiind spuse,
xy Tab 54 cu online, autonomia este accep- HD8 este fecu- procesorul destul de slab este
LTE este in tabil;. Memoria de 64 de cB a te pentru reda- restrictionat in termeni de
acest moment lui 54 poate fi extinse cu aju- re media $i ta- performanle Ei nici camera
cea mai buni torul unui card de memorie. bleta ieftine de de 2 megapixeli nu este prea
tableti Android. Performanta Singura impresie negative es- 8 inchi face asta foarte bine. grozavS. $i mai r5u este tim-
gi ecranul bogat in detalii te create de scanerul de iris, Ecranul HD si autonomia ma- pul lung de incercare, de pes-
AMOLED (1o,5 inchi) nu lase care pani acum nu a fost prea re a bateriei te invite se ci- te cinci ore cu adaptorul in-
absolut nimic de dorit. Cu bine dezvoltat, iar un scaner tegti, str navighezi, si vezi si sa clus in pachet. in pofida
de amprente nu mai este dis- acestui lucru, tableta Ama-
ponibil. Galaxy Tab S+ vine ;i zon ramane Numerul r abso-
fard LtE, varianta care este lut in categoria sa de pre!.
mai ieftina cu roo €. Evaluare test: foarte bun
Evaluare test bun

tr Ecran €xcelent, performan- E Ecran bun. autonomie foar-


ti dc clasi, timp de incirca- L te mare. foart. ieftinl e
re rnic II Timp lung de incircare,
Scanerul de iris nu est€ camera shba
E ince dezvoltat complet
e

26, 2 > 2ot9 ' cHiP


GHID DE CUMPARATURI < TREND

Tablete z-in-t
Hibrizii tableti-notebook (aga-numitele ,convertibile') combini mobilitatea unei tablete
cu confortul gi configuralia generoasi a unui notebook.

IE

i
-9
3 E 3 ^g
-gs
E
z 'ez
6 1 g .E t
.{ 5S
E!9 E!9 dg
E
E
t
&
E.?
a9
Eg
ii EE E*
E{ <s
BeEsE trlisr.Er!8.0ltl8DEzflrl r3 r.600 !5 1,8 1,1 l"o Intel Core i?-?6oou t3 3200xr.800 5r2 75t 489 139:r s:23

2 Microsoft Surface Pro (EKH-oooo3) r5 2]Oa 13 1:l L5 Intel Core i7-766ou 2X36 x\424 5t2 780 138:I a:57 at23

3 Microsoft Surfac€ Pro 6 (KJU-oooo3) r;7 1.600 1,8 13 2) l6 Intel Core i7-865ou 256 U9:l ,:06 11:19

Samsune Galaxy Book 12 (SM-W?28NZKA) r;f r.25O I,6 IJ 1,8 r,9 lntel Core i5-72oou 256 755 126:I 9az3

Mlcrosoft Surface Book2 (HNN-oooo4) r,7 3.O00 r2 r:l 1,9 22 Int€l Core i7'866ou 3-OO0x 2,000 Ttl 4:30

6 Acer Switch 5 SWsr2-9-73Y5 (NT.LDSEGoo2) r,E 1,250 2,O r2 2,8 Intel Core iz-75oou t2 \!2 920 347 137:I 8:40

7 HP Pro x2 612 G2 ilSH6oEAsABD) r,8 r.6oo r:l 2,O r,o Intel Core is-7Y54 rq20 x r.280 256 835 300 116:1 6:24 5:4t
8 HP Elite x2 ror2 Gr IjlE (L5H2oEA) r,6 r.850 L9 2,O l,r lntel core m5-6Y54 12 r.920 xr.280 256 330 6:a,

9 Huawei MateBook E r,8 r.o50 1.9 I,8 L:I IB Intel Core i5'7YgJ1 12 256 632 437 614 6:25

Mic.osoft suface Book 2 15" (FUX-oooo4) r,8 2.950 2,2 r9 Intel Core iz-865ou 5t2 398

It Microsoft Surface Pro 4 * Twe Cover 1,9 2p 2p 2,1 Intel core i5-6300u 2:t36 xL.a24 256 796 r29:I 6152

t2 Microsoft Surfac€ Book mit Performanla Boost rB r.600 22 1,9 2,2 Intel Core iz-66oou 256 n5 106t 4i03 3:31

l3 t€novo ldeaPad Miix zo-r2lKB (8oWoosWGE) r3 690 tq 1,9 22 1;l Intel Core b'7loou t2 2,880 x 1.s2o 755 r49:1 74 7:OO

samsungcalaxy Book10.6 LTE (sM-w627NzKB) 2,O 2J r,6 L8 za lntel Core m3-7Y30 r.92O X 1.280 648 369 754 9:lr
r5 Asus Tlansformer3 (T3o5CA-GWoo2T) 2p 1-O5O 2.t v lntel core i5 ?Y5a I3 2,880 ). r.92o 256 685 r25il 5:09

r6 Samsuns Galaxy TabPBO S (SM_W70oNZXA) 2O I,8 1t Intel Core m3-6Y3o DA 690 6:OO

\f Iuiirsu Stvlistic Rz6 (R7z6oM87rPDE) z,r 1,150 \:t 22 r,9 Intel Core i7'66oou I3 5A B6:r 5:3o

la HP Elite )o rou Gr (L5G44EA) 2,1 r300 z6 I,6 Intel Core M-6Y61 t2 t.920 x 1,080 256 771 357 B3:r 6:28

t9 Lenovo IdeaPad Miix 52o I2IKB (2oM3oooDGE) 23 2,3 z6 23 Int€l core r5-825ou t2 l.920xl,2oo 256 859 316 6:r8 6:34

20 I.!!08ldeaEeC.UllIllcJzI[EJlI&!&ICEI 2,5 L:I z7 3I Intel Core is-zoou r.92OX1.2OO 475 304 6:O5

Acer Switch 3 SW312-3I-C8ZK (NT.LDREGoo4) \7 3,6 23 25 Intel Celeron NB6o 12 l.92Oxl.2OO 64 880 1341 8:34 7,07

Lenovo IdeaPad Mjix 32o-rolcR Pro LIE 3,O 4aa 5,O 26 23 Intel Atom x5-2835o ro r.92O X l.2OO 128 l:l4r 8:35 9:58

23 Asus Transformer Book Tr orHA-GRo2gR grau 3.r 330 3,O 3:t Int€l Atom x5'2835o E80 397 110:1 15:26

Asus ftansformer Mini Tro3HAE 9,2 4,6 l,o 3.4 3,9 Iniel Atom )c5-2835o 620 qq:r 13:05 15:20

Trekstor surflab duo Wr 3G ro.r 3t t90 53 za a8 32 6t7 6:t2

foarte bun (roo-9o,0) bun(89,9 75,o) sadsfacator (74,9-6op) suficient {59,9 a5,o) n nerecomandabil (4a,9-o)
Toale scorurile ln puncle (max. roo)

Porsche Design Book OII€ (aprorr.6oo €) Lenovo IdeaPad Miix laprox. ooo e)
Cei care caute 1.8oo pixeli. Porsche Design Lenovo Idea- na a mai multor programe 9i
cel mai bun depe9e$te astfel pane gi pe Pad Miix s-ar poate satisface cu ugurinte
ecran nu trebu- Surface Book 2. Aleturi de Iu- putea sd fie toate nevoile uzuale. Mai
ie se se mai minozitatea puternic5 ii con- convertibilul mult, configuralia este rezo-
oboseascS: Bo- trastul bun. convertibilul este cu cea mai bu- nabili iar ecranul acoperi
ok One by Porsche Design ofe- realmente atractiv. Designul ni performanti sub l.ooo €. foarte bine spectrul de culori.
re un ecran de t3 inchi cu Sic, configuratia interfetelor Procesorul Core G cu 8 GB de Din pacate, ecranul de u inchi
funclie touch gi o configuratie fi statia de andocare sunt gi BAM Ei memoria flash de 256 nu este nici foarte luminos gi
bogate, cu rezolutia de 3.ooo x ele excelente. Dar bateria cu GB permit folosirea simulta- nici nu are un contrast bogat.
autonomie cam slabe nu este Mai mult, procesorul puternic
aga de bun5. necesiti Fi recire active, ceea
Evaluare test foarte bun ce solicite sensibil bateria.
Evduare test bun

F Ecran de top, design qic, Performanti puternici,


H multe porturi, autonomie tr corfiguratie buni, 25 GB d€
OK cu statia d€ andocare flash d 8 GB de RAM
II Autonomie shba in Ecran lntu.necat. racire ac-
' modultablet:. etatie E tivi, autonomie mediocrl
deandocaregrea '
'

cHIP<2019<2 .27
TREND > GHID DE CUMPARATURI

Notebook-uri < 5oo€


cele mai ieftine notebook-uri oferd o configuralie practicd la un pre[ scizut. Iar cu
modelul siu Ryzen 3, HP a reusit chiar sr lanseze un noteboot ae initta performanli.

.9
E g g .g{
E
t E
Ei
9.-
ti hE
5.9 g
>!l .i !l >.3 Eg
I 2.3 500 z7 r3 x9 Intel Core b 8!oU (2,2 GHz) 267 t,8
HP r5-dbo4ohg schwarz (4P026EA*ABD) 500 33 lO 3J t,o AMD Ryzen 22oou (2.5
3,8 3 GHz) 236 2,4 r-r2a 5:36/3:41
3 r Sl3srldJ3a$3l 5,2 I,O 2) l'O lntel coE m3-fl 30 {r,o GHz) l:} 259 1,3 128 5:5r/s:29
Asus VivoBook llip 12 TP2o3NAH-BporT 2,5 r,9 22 5p r,5 Intel Celeron NB5o (ucHz) 227 1,3 7:r5/5,47
Lenovo Ideapad 32oS-r4IKB grau (8ox4oo55cE) 2,5 430 Intel Pentium
2,O 3,9 26 4415U (2,3 GHz) r5 at2o/6:51
5 HP Pavilion $-cso4o3ng silber (4PS82EA*ABD) 23 2,r 3l 3A Intel Core i3-8r3ou cHz)
1,8 (2,2 I6 A9 r,8
? HP25o G6 (2UB93ES*ABD) 2'6 r5
2:7 a2 33 Intel Core b 6oo6u(2,0 cHz) r6 r78 2p 256
a Leno@ Yoga 3o 1IIGM grau (8rA6oorPGE) ,.6 t,o 3,0 3,O 2,3 Intel Pentium Nsooo 0,t cHz) \,2 128 tr:.52/9:o2
9 trrsl:llryeel!!-qE43) 2,6 320 23 3A r,9 3,8 r,8 Intel Celeron N335o 0,r cHz) r3 64- 5,3 4:43
to Chuwi
u
Lapbook Air r4.r (8GB 28cB)

Acer Trav€lMate Br7-M-P994 (NXVCGEGoTz)


\6 I,8
E] 3.6 Intel Cele.on N345o 0,t cHz) 245 128 759/622
2? LI 3.o 1,5 Intel Pentium N37to 0,6 GHz) 250 r,3 2\6 t2:t8/9:22
t2 Lenovo Ideapad 32oS-4IKB (8ox4ooLocE) 2:' 370 2,3 33 Intel Pentium 4415U (2.3 GHz)
3,8 2,O r98 1,5 r000 7-,o9/5:22
r:t Asus VivoBook Max X54tNA-GQ588T (9oNBoE81-Mt1olo) 2t 32 ts 3:7 3'o 2,5 Intel Pentium N42oo 0r GHz) t,9 256 5-57/4:a7
Asus X54oNA-G0r5rT (goNBoH Gr- tqo287o) 2i, 2,9 35 2X 2,2 Inrel Pentlum N42oo (uGHz) 256 8:o8/5io6
lli 2,E 2,5 23 3,I 1A ntel Penrium N42oo 0J cHz) l6 232 r,9
I ais4/7:o4
rrq I Intel Pentium N42oo G,r cHz) 16 196 1,9 1.128 8:49/6:57
Mecllon Atoya E6421 (MD 6oD6) 450 Intel Pentium 44o5U (2,r cHz) 16 zo8 2,2 r.r28 4i 3:46
-HPx36or)-dboo4ngsch\^:rzfTR5stA*ABD Intel Pentjum N37ro G,6 Gllz) 12 243 r.5 500 7,38/5:55
Toslxba sdrellite Pro tuo-C-r.r teS"orC oS.oCfCnr -_l I

?qo.l lmel Core i3-6oo6u (2,o cHz) ]! 500 9:08/8:oo


E1 Intel Pentjum N42oo 0J cHz) 16 256
2t l€novo Vuo-rsIKB (SoTHoorTGE) 19 330 3'o z6 3,8 2S 2,3 Intel Pentium 44t5U (2j cHz) r6 G-l ;-t ,56 I 7:t915:13
22 Acer Aspire A3E-5r-3rlY {NXGNPEVo38)
3 3,O 27 3A 35 2,4 3J Intel Core b-7l3ou (2zGHz) 1?3 1,8 r28 7,41/5:43
23 Acer Extensa 2519 Po34 (NX.EFAEGo4) 3,O 380 3,r 2:t 29 IntelPentium N3zro(r,6 GHz) 16 2,2 t28 7-3815:45
24 lenovo VEor4tKB (8rH0ooDEGE) 3,O 3:t 2,O 3,8 Intel Coie i5-72oou (2,5 GHz) 1,6 128 7:oa/5.37
25 Lenovo Vlro'rs]AP t8oTGooW3cE) 3.1 3Ba 3l 2,8 33 2:t ntel Penrium N42oo 0,t cHz) r6
I 236 1,9 DA s:as/5:oo
foarte bun Goo-go,o) bun (89,9-?5.0) satisfa.etor (74,F6o,o) sufi.ient (59,9 .as,o) L l nerecomandabil (44,9 o)
Toate scorurile ln puncte (md.1oo)

Lenovo Ideapad 33oS 1ap.o,.5oo c1 TrekStor Prinrebook Pr3 (up.or. +ro e)


Acest notebo- Seleclia de interfele este cu- Trekstor este rie de pre!. Ecranul cu rezolu-
ok de inchi
15.4 prinzetoare si include Si un mic $i usor gi lie Full HD este luminos gi cu
s-a dovedit a fi port modern USB-C. Din feri- este foarte bi- un contrast bogat. Dar auto-
foarte fiabil: cire, doar portul Ethernet es- ne finisat. De- nomiile de numai cinci-$ase
carcasa gri este te absent. Un HDD de 1TB es- signul gi mate- ore par destul de mediocre,
finisata intr-o maniere foarte te folosit pentru stocare, cu rialele amintesc de col! cu slabe. De asemenea,
plicute gi oferi o tastature gi suportul unui cache flash. dispozitive semnificativ mai notebook-ul are doar un port
un mouse pad excelente din Zgomotul in sarcine maxime scumpe. Mai mult, are cel mai USB-C, ceea ce Iimiteazi oa-
punct de vedere ergonomic. pare destul de mare, insd. in bun ecran la aceaste catego- recum folosirea perifedcelor.
schimb, dispozitivul Lenovo Chiar daca un adaptor este
vine cu un ecran excelent Si o disponibil pentru USB-A Si
autonomie foarte bune. HDMI. acesta nu este tocmai
Evaluare test bun practic.
Evaluare test: bun
'4 Ergonomiefantastici, Ff
" ecran luminos, confrguragie t/* Ecran excelent cu contrast
bogat, finisaje de top, u|or
bunacuport USB-C !i portabil
I Eftd Dort Ethernet- cam I Autonomii destul de slabe- E
I zgorniotos in sarcine are doar un port USB-C il

28, 2> 2or9, CHIP


GI{ID DE CUMPARATURI < TREND

Notebook-uri > 5oo€


cele mai recente notebook-uri strilucesc cu autonomii mari, de peste zece ore de
func(ionare, iar calitatea ecranelor este extrem de satisfrcitoare, cu cateva excep[ii.

2
3
ao.b'b" s,i",[if"
LeDovo Think"ad
p*
b8o
tlE EeDsAsaCS,l3EtlsEA*AEDI
I
^.-r'."F
..!@
Yoga schwarz (2oMTootBGE)
E
I

r,7
1,8
890
>!! 5B
!5
17
E

rE*

zt
r,8
I,O
23
!
€3
2,6
tsn

I,8
t,o
oB
lg
EE
Intel Core i5-72oou (2,5

Idtel Cofe i5-825ou (r,6 GHz)


GHz)
E

5E
B
ri|
g

9-

306
303
6

r,5
!,E

256
256
ro58/9:o5
ro3783r
r,9 r5 z7 22 r3 u lnte1 Core i7-855ou 0,8 GHz) l3 2A6 r,5 256 tLit2/Lo:t2
Lenovo ThinkPad E48o {2oKNoolNGE) r,9 9IO 1,8 26 4 u Intel Corei?-B55oU 0,8 cHz) r,8 256 J2:o7/9:4r
5 L€novo Ideapad ?2oS-13IKB gold (SlBVoosAGE) 2,O 1.200 t,o r7 I9 1,9 Intel Core i7-85sou ($ cHz) I3 3ro u 512 lo:56/10:52
6 Acer Nitro 5 Spin NP5rSr5r-53D2 (NH.Q2IrEVoo2) 2,O r15o t,o 23 ut Intel Core i5-8250U (L6 GHz) l6 309 2,3 r,256 u:r8/8:4r
7 Acer Swift 3 SF315-52-58HG silber (NXGZgEGooz) ls
2,O 8ro 1,6 zo rs Intei Core i5-825ou (r,6 GHz) 249 r;7 256 tr:3811t122
a A!us ZenBook UK33rUN grau (90NBoGy2-Moo3oo) 2,O u 3J 22 I5 Intel Co.ei7-85soU 0,8 GHz) t3 I,l 512 rztg/gt44
9 Asus VivoBook Elip 15 TP5loU+E8o33T (goNBoccLMoo34o) 2,1 900 IJ 1,9 1,8 Irtel core i5-82sou (r,6 GHz) 259 t,9 r.r2a ?:s8l6:re
Acer Swift s SF5|4-52T-59 HY (NX.cTMEVool) 2,1 1.o50 13 z6 23 zt 4 Intel Core i5-825ou 0,6 cHz) 235 o,9 256 9:5717:26
ll Acer Aspire 5 A515-5lG (NX.GToEVoo4) 23 r.o5o z6 1,8 2-a r3 Intel Core i7-855o1.J 0,8 GHz) r5 r87 2,2 r.256 9134/g:39
\2 Hlaw€i MareBook D 14 w6oB (53o1ocQK) 2,2 1.200 12 35 zo 1,5 Intel Core i7-855ou 0,8 GHz) 233 r,5 256 r4:o9/gtz\
B Lenovo Yoga 72Gl3lKB (SrCaoo8RGE) 2,2 950 15 z8 22 a8 r5 lntel core i5-825ou (!6 GHz) r3 291 1,3 256 g-.soh:io
14 Dell IDspiron B Tooo (?:zG96q6) 2p
2,2 900 3J 23 r5 r5 Intel Core iz-8550u 0,8 cHz) t3 242 1.3 256 7t54/6119
r5 Acer Predato! Helios 3oo pH3t7-52-5rM6 (NH_O3EEGoo4) r:l
2,2 9oo r5 l'r 2,O Intel Core i5-83ooH (2,3 GHz) r7 38r 1.r8 7oV6:33
r5 Lenovo Yoga Eo-EIKB emu (8tCToo23cE) 950 23
1,8 \:7 Intel Core i5 8250U (1,6 cHz) 13 \,2 256 8:49/5:a
t7 HP Gaming Pavilion r5-cxooo2ng griin (aBZ47EA#ABD) 23 34
910 1J 1,9 LO 3J Intel Core 6 83ooH (2,3 cHz) t6 r,128 8:o9/5i3o
la Acer Aspi.e V3-322.5rcW schwarz (NX.c?BEVoD) r5 t:t
Z9 22 3l lnt€l Core i5-6267U (2,9 GHz) 13 257 r5 256 rrjr/9:36
r9 D€l] Inspiron u 5ooo (59/9-9689) 23 29 r,8 23 I9 I,8 Intel Core i7-85sou (t.8 cHz) 16 2,1 512 a2r/6:25
20 Acer Swift 3 SF3rE-5lc-52E5 grau (NXCSJEVooT) 2,t 970 23 20 33 r,6 2j lntel Core i5 8250U (rg cHz) 16 234 2,1 Lt28 ro:29lroiI2
al Lenovoldeapad??oS-t3,qRB(SrBRoooWGE) 23 800 rB 3.9 r;l 2? r5 AMD Eyzen 5 25oou (2,oGHz) r3 200 l,t 256 7:2615141
Lenovo tagionY52ct5lKBN (8oWKoo42cE) L;I 1,6 r3 Intel Core 6-BooHQ (2"5 cHzl r6 2,5 r.12a 5.22/4152
23 Acer Spin 7 sPz4-51-M339 (Nx.cKpEG.oo3) r350 I,8 z? 3l r2 Intel Core i7-7Y75 0'3 cHz) 319 I3 256 7,5 7:a2
2t Asus ZenBook 3 Uy€goUA,cSo3gT blau (9oNBoCZ1-Mo348o) 2S 1.150 t,o 2A 35 Intel Core i7-75oou
2,1 (27 cHz) l3 334 o9 5\2 912619:3r
25 Dell Inspiron 5ooo (55299689)
15 u00 3J r,8 2i 1,9 1,8 lntel Core i7-B55oU 0,8 cHz) I6 2,1 5t2 8:2116:25

_ foarte bun (1oo-90,0) bun (899-75,0) satisfacetor (74.9_€0,0) suficiedt(59,9-45,o) [nerecomandabi] (44.9-0)
Toate scorurile in puncte (m . roo)
-

Toshiba Satellite Pro Ago (aprox.8eo€) HP ProBook +go G5 (aprox. zzo c)


Cu al seu Sate- gi cu o baterie de rezervi. in Multe notebo- minate, senzor de amprente,
llite Pro A3o. pofida acestor funclii, notebo- ok-uri igi do- multicard reader, HDMI, SSD
producatorul ok-ul este ugor si portabil. resc se fie mo- de 256 cB gi multiple porturi
nipon Toshiba Ecranul, cu un panou IPS gi derne, dar USB, inclusiv un port USB-C
prezintd un rezolulie Eull HD, este unul numai cateva fun4ie de incarcare si
3.r cu
dispozitiv generalist de suc. dintre cele mai bune pe care dintre ele chiar sunt. Lista suport pentru DisplayPort.
ces, care vine cu funclii de le-am avut vreodata la test. in configuraliei acestui dispozi La asta se adauga clasicele
mult uitate de allii. Spre termeni de interfele, Toshiba tiv HP demonstreaze ce in- Ethernet $i VGA
exemplu, notebook-ul de 13
- o configu-
folosegte porturi USB, card re- seamne modern: tastaturl ilu- r4ie excelente. Autonomiile
inchi vine cu un DVD burner adere, port de relea Fi HDMI, de to-tt ore sunt gi ele bune.
precum qi un port VGA Dar Doar ecranul mat de 13 inchi.
USB-C, din pecate, lipsegte. cu luminozitate de doar 206
Evaluare test bun cd/m', pare cam intunecat
pentru uz in aer liber
Evaluare test bun
FE Ecran de clasl. confieuratie !lE Autonomii mari. multe
U cuprinzitoare, autoriomii interfete,€rgonotnie
mari excelentl
Nu arc port USB-C Ecran ufor intunecat
E E

CHIP < 2orc < 2


<29
TREND > GHID DE CUMPARATURI

Televizoare < 4}de inchi


chiar 9i televizoarele UHD mai mici primesc suport pentru HDRro, care sporeste
semnificativ experienla de streaming. Iar televizoarele simple Fult HD sunt ieftine.

3
2
ry
S!ry.ED.EIE!5!5
Panasonic TX-4oFXWz2a
Sony KD-43XE8oo5
E

rt
t3
l3
{
I
g

920

630
5F
fi5
r,o
v
t2
.9
g

E;
LO
rl
E
ET

r2
t,8
rJ
ao
4
1,6

1A
5._
'E.: *

z9
12
E

>a 3d
.9n
il

96x

96
E
?z
53 x 28

x 62r24
E
3

3
56r
393
g

E=

190i]
206:r
lT2:t
I
9

76

58
67
Panasonic TX-4oEXW734 850 13 l8 t"6 I,O 3 204L 55
Loewe bild 5.ao r,6 2,600 L5 L5 2p LO 3,O srx60x26 3 208:I
6 Samsung UE43NUz4o9 !,6 r.6 2J LO 2,O 13 43 97x65x33 3 289 208:r 65
? LG €UJ635V r7 5ro IA 22 2,O 1,9 LO 43 9A x63 x24 3 ?27 r9lt 60
Sony (D-43XE7oo5 r,9 560 25 25 22 1t 43 97\62x24 3 3 255 60
I Samsung UE4oMU6409 r9 7aA 2,2 2,1 !o !9 12 90 x58 x 30 2 203:l 56
laEflrslr3!4rEAg 2,O 430 1:l 3t 12 t,6 12 43 r96:r 62
Panasoric fi-4oEXW6o4 2O r8 23 z6 ;-l ;l ;l ;"a-.5l , 2 265 n;-1 60
]3l SonyKDL-43WDz5S 1,6 32 3r 96 r 62x23 205:.1 8o
Ijt LG 43LH5zoV 490 zo 3,6 r;l z5 t2 94x,64\22 t 339 I56:1 30
Sony KDL'40WD655 1:7 3A z8 t;l 92r 59x2L 2 243.r 49
r5 Sony KDL-4oRE455 2,E r,6 5J 33 t5 9lx5qx2t 2 256 208:l 4s
16 JYC LT-32V42bt 3,r 220 rc 5,5 4S 32 3 234 33
n Toshiba ,W3663DA 3J u zt 3 rSur
ra JVC LT-aoVE43A 3? 300 2) 55 2p I,9 92X60 \26 266
3 19t:r 50
19 reeunken xt32Lrtol-w 3.3 2,1 5.5 3,8 22 74x49xr8 190:l 43
Dyon Enter 32 Pro 3.8 z8 35
4,4 32 3 I 15r 196:1 29
J foarte bun (loo-gop) bun (89,$-7S,o) satisfecetor (749 60,0) suficient (59,9-45,0) E nerecomandabil (aa9-o)
Toate scorurile In puEcte (max. rco) . da o nu

Sony KD-+3XF85O5 (aprox. e2o€) Samsung UE43M564g laprox. +3oc)


Sony KD li- inclusiv aplicalii de strea- 4K sau UHD nu de la Samsung puncteaze
weaza, in ge- ming, precum Netflix sau este o optiune cu excelentul sau ecran Eull
neral, cea mai Prime. Mai mult, boxele tele- viabila pentru HD. Blu-ray-urile arate ex-
bune caltate vizorului par si fie pHcut de toate lumea. trem de bine pe acest televi-
din
categoria puternice gi clare. Aici, Sony Cei care au ac- zor Configuralia interfelelor,
sa. in pofida unei imagini TV reusegte din nou se aduce vi- ces la internet de mare viteza boxele Fi suplimentele ofere -
doar satisfecetoare, ecranul guros cea mai buna calitate abia se vor putea bucura de cu exceptia inregistririi USB
UHD genereazi o imagine ex- audio. Dar consumul relativ streaming 4K prin Netflix. in - toate functiile necesare, iar
celentE cu HDR gi unghiuri ridicat nu este prea bun: circa termeni de programe TV 4K sistemul de operare in-house
largi de vizionare tot timpul. 76 de wati sunt, in general, nu a jucat ince niciun rol, iar Tizen al Iui Samsung este de-
Daca televizorul este conec- consumali doar de ecranele Blu-ray-urile UHD sunt ince opotrive sofisticat $i fiabil.
tat la internet, large palete de cu dimensiuni semnificativ foarte scumpe. intr-un astfel Cu toate ce nu este disponibi
aplicalii TV poate fi accesate, mai mari. AIt neajuns este de caz, modelul UE43M5649 Ie seleclia masive de app-uri
Iipsa suportului pentru DivX a Android TV toate extensiile
in media player. importante sunt in mod na-
Evaluare t€st foarte burr tural disponibile.
Evaluare tes* bun

tr Imagine UHD fantastice,


HDR si unghiuri largi de vi- tr bun,
Imagine excelentS, sunet
consum configu-
rredus,
zionare, Android TV ratie buni I
Consum mare, [u are su-
E port pentru DivX E Nu are rezolutie UHD, nu
are inregistrar€ USB I
a

2 ,2OI9 > CHIP


GHID DE CUMPARATURI < TREND

Televizoare > 4gde inchi


Rezoh,lia UHD 9i HDR domini autoritar cea mai recenti generalie de televizoare, iar
ecranele OLED cu contrast bogat ajungintr-o zond de preluri plicut de moderatd.

3
s A^
E
.9 i
e E ,g .i E
g R! 9r.
b h$ Ef, :03e E
a ,83 A!a P!r 6 E€
=.9
EaraE!!ic.D$5EZW&04 l3 4,O50 l,o l5 r2 13 33 3 263r
Philips 5gOLED903 2.500 r3 l,o r3 1,1 5,o 55 123x76 x2? 581 213.,L
3 SonyKD-55Af9 3.050 IJ lt r,o 3,6 55 x7t x32 645
L23 3 26t:l 134
LGOLED65BTD t3 15 r,o 10 3A 65 r45x88n22 3 421 218:r r56
5 SamsunsGQ6s08CN 2.550 I5 13 r,o 13 23 65 t.628
3 145
6 LG OLED55E8 t.4 I,O l3 D3 x?4x,22
55 595 t22
7 SanNungGQ55Q9EN 1.5 r3 t,o 35 55 t23v,79 \28 3 1,43r 253:t B5
a Sony KD-5541 2,450 ll 1S IJ rJ 123 x 71x 33 3 669 255:t
I LG OLED55C8 r,850 r,o 46 55 r?3x 76 x 23 D2
to j9!! xD.l5AF8 l
rs 3,350 r2 L6
r!l IA 65 r44xl4xz6 |
3 577 136
rl SamsungGQ55QTEN r5 I5 l,o r5 55 r23x78x28 3 223:.r B3
t2 Philips 55POS90lF r.E r75o rs r2 13 1,8 55 \23x82x24 3 5t2 2SS:.r 150
tt Philips 65OLED873 t,3 t3 t5 ll 2,5 35 65 598 r63
Phjups 5sPOS9oo2 r5 1.550 l5 ls r3 1,6 25 55 t23\77 r23 2O3:t IO7
r5 SamsuDgQE55QsF !s I,6 r3 13 1.6 3I 55 t?2\79 X2A 3 r.or5 2r3:\ tn
Panasonic TX-65DXWg04 rs t5 65 146x89x33 3 220
I&CIiED55E4 r5 1300 rs 1,6 rp 2) 3,8 123r?6 x25 3 226:t r4x
ra Sansune Q E65O8C r5 r:l r3 !3 a3 65 3 t,286 23o:1 r53
19 SamsunsQEae0TF t,6 1:l r3 r3 r.6 49 x 71x 30
3,6 1O9 3 1.295 238:r 14
20 Loewe bild srs OLED r;7 L4 r:l t:7 12 55 123 X 80X 30 3 436 233:.r rr6
2l Grundig 65cOS9799 t:f 1,500 l:t r5 t3 I,6 39 65 3 374 225:.1 B8
SamsunsQE55Q7E l3
2,O r3 r,6 z9 55 122x79 x30 3 629 2I8l t3
LG 55SJ8509 Li, 1,6 2A rp t5 t,6 55 x76t!2A
123 3 642 r84:1
SamsunsThe Frame UESSLSoo3A l:, 1_65O 2,2 l3 l,o 23 55 3 20r:.t
PanasoDic TX-55EZWq54 t,8 t.750 t,2 1,9 3,9 55 3 522 206:I
foartebunGoo 9o,o) bun(89,9-75,o) satisf:cator(24,s-6o,o) suficient (59,9 45.o) Enerecomandabil (aa,g-o)
Toate scorurilein puncre (max roo) . da o nu

Panasonic TX-65EAAhoo4 (apro)L 4o5o €) tG OIED 55B7D (aprox.1.3oo €)


Mai intai, tre- un sunet de mare chsa, gra- Un ecran de 55 este marcate de contrastul
buie si ai unde tie soundbar-ului integrat de de inchi. teh- enorm si de unghiurile exce-
se amplasezi in 80 de wati. Mai mult, confi- nologie OLED lente de vizionare. Mai mult,
caz un ecran guralia cuprinzitoare inclu- Si o rezolutie televizorul LG vine cu un
de 65 de inchi, de gase tunere DVB, un media UHD - totul Ia Smalt TV intuitiv , cu toate
adicd un ecran cu diagonala player cu card reader gi func- numai r.3oo €. Nu e riu deloc, aplicatiile importante. Ambe-
de 165 cm. Dace ai spatiu sufi- tii Smart TV cu toate app-uri LG! in teste. LG ssBTD nu a le boxe de 20 de wali, cu su-
cient. televizorul Panasonic Ie uzuale. Ecranul OLED lu- prezentat niciun neajuns gi port Dolby Atmos, par se fie
ofere cam tot. Imagine de top, minos consume insl foarte s-a dovedit un adevirat ge- insd destul de mediocre. De
indiferent de surse, precum Ei mult, ajungand Ia nu mai pu- neralist. Calitatea imaginii asemenea, consumul energe-
tin de r72 de wali in regim tic este foarte ridicat, dar asta
normal de funclionare. nu este neobiFnuit la un
Evaluare test: foarte bun OLED.
Evaluare test foarte bulr
rq Imagine excelentS, sound. F OLED de calitate excelentt
ba.r integrat, $ase tuere, I cu pre( rezonabil, operare
Smart TV media player intuitive, configuatie buni
E Consum mare din cauza I Boxe mediocre. consum
OLED, scump, fire suport I mare din cauza OLED
DTS audio

cHIP<2019<2
'31
TREND > GHID DE CUMPARATURI

Monitoare pentrubirou
Monitoarele pentru birou sunt disponibilein mai multe rezolulii gi dimensiuni ale
ecranului gi incep si ofere tot mai frecvent hub-uri USB-C practice, cu ajutorul cdrora
se pot transfera date sau se pot incirca dispozitive (de exemplu, smartphone-uri).

? e
*
I g i3
gs
'sa 3 ;
,gt E=
,H! sg E?
E ri !1 6.s '6E
Drlls&eI.EI44*![ r.6 r-5 2-a v 1,8 27 Ips r73:r 610 x 550 x 23o
LG 27UK85o.W \:f 570 rs 2,O 23 27 IPS os/4r,3 361 615x555x235
3 DellUP32$K r,7 3.250 rp 3-1 1,6 3,8 32 IPS 7.640 t< 4.320 oJ/7o,3 243 725 x 625r22O
Eizo flexscan EV273o r,8 9lo 1,8 z6 )2 IJ 27 IPS . oll3r,z 249
5 Dell u27r8Q r,9 1,6 3A t3 2,O 27 IPS 190l 0,3/30.6 273 610 x 535 x2oo
6 SamsungU32Hsso r'9 520 2t) 23 r3 2S 3,840 X2.160 r85ir o,3/6o,2 256 73Ox615x29O
7 Asus Ptu28Q 2,O Lloo 22 r3 l.o 32 IPS 3.840x2.160 r66:r o,219o3 r54 85x615x240
8 LG3SUCslw 2,O 1.O40 r:7 1,9 2,4 za 38 IPS 3,840 x1.600 I8II a,2lss,3 347 895x575x23O
9 IA3IIID5IEE 2,r 1:7 3,8 I3 1,8 n IPS 3.840x2.160 r88:1 236 635x555x25O
lo Dell Ulkasharp U3818DW 2,r r,8 25 I9 3,O 38 3,840x r,600 r85:1 294

u LG34UCss-W z,l 750 2,O r5 33 rPs v5:r o,3/55,4 311 8r8x593x259


t2 Eizo llexscan EV246o z,l 300 22 3J 13 rp IPS r,920 x l-o80 r8o:r o,2h3,3 245 540 x 470 x280
xl LG 27tlD33-W 2,t s20 u 11 2,O 22 IPS 615x535x223
14 Dell ljltrasharp U25r5H 2,3 380 2,O r,6 z7 25 IPS ur:l os/26,6 337 569x5r3x2O5
15 Viewsonic VP2468 23 23 3;t r,6 l,o IPS 1.920 X lO80 172:l o,2/2r.a 2AA 539x649x2r5
16 NEC MultiSync EA29aWMi 23 350 23 25 \2 2J 29 IPS 2.560 x r.080 r79:r < o,t/39,2 7O5x54Ox23O
L? Dell u25r8D 23 3to 2,1 3,8 l3 25 IPS L62;L o3/2,€,r 352 564 x527 \zoa
16 Eizo EV3237-BK 23 r,300 r,9 r,8 32 IPS l68t o,3/72,2 274 T3ox aao \ 245
r9 LG 34UC98-w 23 ?r2o 2,O 33 IPS vSal 0,3/56,3 8r8 x 56r x230
20 HP En\,y3aCuNed 23 790 l,o z9 3;7 r98r a,2/663 264 8rox475x2o0
2r LG 34UB67-B 2,4 390 2,t 32 2,O za ]PS 2-560 x r.o80 r9rr ann--;;1 830x575x20
22 LG ZBKT5oY'B D za 3.1 r2 r5 27 IPS l.92OX1-080 r89:r . q.122,3 260
24 SamsungC34Ezgr 2,4 750 2) u 2,2 34 a,2136,5 290 81O x 515x3rO
24 Samsung Sz'7H8soEU 380 r5 z6 27 PLS 2560 x 1.440 o.41372 369 610x535x235
25 Dell U34uW 780 22 30 r,9 3,6 IPS r6rt 0,3/53,r
foarte bun (roo-9o,o)bun (89,9-25,0) satislacator (749-60,0) suficient (59,F45p) E.erecomandabil (aa,g o)
.
Toatescorurileinpuncte(max. roo) da o nu

Eizo ElexScan EV 2i8g laprox. r.roo c; LG zZUDS8P-B laprox. 3ao e1


Monitoarele contrast amare Si o luminozi- Un ecran de 2? scezute, calitatea imaginii es-
UHD sunt clar tate excelenta. Dar, din cauza de inchi, o rezo- te impecabild. $i meniu de se-
o alegere buntr spaliului de culoare limitat, Iulie UHD $i tare si ergonomia sunt satis-
chiar gi pentru este potrivit doar pentru gra- un panou IPS facatoare, iar dispozitivut LG
biroud. Ecrane- ficieni. iar redarea in doar 60 cu o buni caii- este, de asemenea, ajustabil
le de inalt rezolutie afi$eaze Hz ii va ltrsa pe multi gameri tate a imaginii - destul de ui- pe inelome si oferi o funclie
fonturile mult mai clar gi oferi cu buza umflatd. Dar ca moni- mitor ce ofere LG aici la nu- de pivotare. Consumul este
o imensa atentie la detalii. Ei- tor pentru birou este excelent. mai 34o €. in afari de o moderat. Ca intreri video,
zo FlexScan Iiweaza Si un Are multe optiuni de montaj luminozitate maxime u$or monitorul dispune de doui
si functie de pivotare. in afard HDMI si un DisplayPort. AIte
de asta, are port USB.C, care elemente de configuralie nu
poate fi folosit pentru inclr- mai sunt disponibile, dar nici
carea smartphone-ului. nu te-ai astepta Ia asta in
Evaluarre test bun aceaste gami de preluri.
Evduare test bun
m
M
Caltate de top a imaginii, !s Calitate buni a imaginii,
USB-C, diverse posibilitlti r& consum redus, functie de
de montare pivotare e
I M.i outine intriri video- Luminozitate maximi uf or
I foarie icump E scizuta
E
,!

32, 2 > 2or9 > CHIP


GHID DE CUMPARATURI < TREND

I
p
BOXE BLUETOOTH

LibEtone Zipp Mini


?

a
b

r5
1,6
2

r50
wo
6!
tp
1,6
EI
dc ds
22
15
2,3

17
at
14:58
.i?
gE

3:O3
g
TI BLUETOOTH

IEIAi5
Sennheiser HD 4.5o
t3
E

EO
2 Eir
6l d!1
r,o
12
e

r;l
4
ts
?

1,2
1p
,n

.9.^
E

t.7
l.o
Over-Ear
Over-Ear
33r01

1 I&EIsrd&c r.9 1,6 23 22 20.o5 Iiouldlr.ILBllz3 65 L2 t,8 12 r;l OveFEar 45:59

JBL Xlrem€ 2,r 200 2,t r,9 zr lr.o2 3:O5 Plantmni.-s Ba.kBeatPRO2 r,r V r.4 2,6 Over-Ear
5 Bose Soundlink Revolve 2,1 t70 t,6 23 29 r0:4r 5 Teufel RealBlu€ r:l 150 r2 t,2 35 n:59
Ultimate Ears UE Megablast 2,1 r50 12 32 2:t ro:5o 2116 6 Audio-Technica ATH-AR5BT r:f r80 LO 2,4 Over-Ear 33:16

7 Harman/Kardon Go+Play 2,2 l8 1,4 221 7 AKG Y5OBT 1,E 2S IJ 3,0 Over'Ea. 26:25

8 JBLPulse3 1,9 22 za rxrS 3:43 E Sony MDR-ZX77oBN I,E \:l I,I IP OveFEar 16:0r

9 Bose Soundlinn Mini II 2,2 L5 2,8 3,O 9 JBLEverestzo 1.8 r,9 I6 3,5 OveFEar l8:37
to BeatsPill+ 2,3 3,o rJ 13:15 2:2i Audio-Technica ATH SR5BT t,9 1,6 22 r2 On-Ear 34:19

JBLCha.ee2+ 23 EO u r,6 Harman/Kardon Sohowir€less 2,1 1,1 3,1 25 2,t On-Ear


Marshall Kilbum 170 r3 25 r6:25 6:18 Apple Beats Solo 3 Wireless ,,1 250 2,5 ]p 22 On-Ear
r3 Bang&Olufsen BeoPtay Ar IA 3,1 37 6:33 13 Marshall MajorllBluetooth 2,\ zS 1,8 2,8 \2 3,5 On Ear 14:52

Denon Envaya Mini 2.5 BO 2,O 33 4:31 2132 SonyMDR-XB95oNr 2:l 27 l,o Over-Ear 27:t7
Ei Anler Soundcore Boost 2,5 8q zg t,6 32 8,24 3:40

ROUTERE WI-EI AC
g
CAMERE DIGITALE > TRAVEL ZOOM E E.l
'+fr
E E>
.9
T
e
x
z
*
\t c
<-<r' JI
g
.9p1-
&s
&!1 d9
iEa
538
5.E
EI
s AI!4.IIiEEq38O t3 234 I,O 2,2 r,o t2
3
5 oEg 2 AVM EritzBG 7580 !,!; 1,1 z7 r,o 1.2

Eres9lisJ,rpLllilzzcz r,4 690 13 r,6 15 3 Asus DSL-AC88U-B t,5 r,6 r.5 r5 398
Panasoni. Lumix DMC-TZlor 530 T.3 1,6 r5 3ro TP-Link Ar.he. \tB28oov 1,5 15 2,1 rp 1,5

3 EraserdrlilEilll4frEEr 1,8 340 1,9 I6 2,5 242 3O 5 Asus DSL-AC68VG r,6 1,8 1,6 1,5 38r
Panasonic Lumix DC-TZ9r 2,O 340 22 3O 6 r,6 23 13 !5 452
Panasoni. Lumix DMC-TZ7I 22 2,5 3,4 243 3o 7 AVM FritzBox 6590 Cable r;f I,9 l,o r2
6 Sony Cyber shot DSC-HX9oV 2.6 330 3.O 10 3:t 245 30 a Synology RT26ooac r;f 22 22 l,o r,o
7 Sony Cyber-shot DSC-HX6oV 2,8 23 n2 30 9 Asus RT-AC86U t:t 2,1 t,8 r5 399

8 Canon Powershot SX72o HS ?s 330 3.r uo Asus RT-AC?oo L;I 220 ],6 2,5 l3 I5
9 Sony Cyher-shot DSC-WX5oo 2,9 250 3'o 2,8 233 Netpear XR5oo ri, 270 22 r,6 1,6 r2
Nikon Coolpix S99oo 3.O 3,0 3,0 3,8 292 30 AsusDSLAC68U t70 )1 x,2 r5
Sony Cyber-shot DSC-W)G5o 3J r90 2,5 38 3A t64 20 !l Asus RT-AC88U zo 2,1 13 t5 415

Canon Powershot SX74o HS 3,1 390 3,o 12 za Netgear R85oo t:f 1,6 2,2 r:7 l,o 385

rit Sony Cyber'shot DSC-WX22o ?,2 2,1 3p 120 1o r5 D:E!lII&&a r;f l,o 2p l,o
Canon Powershot SX62o HS 3,6 r90 3J 3,6 182 r6 Netgear R64oo r;f lto 22 1,9 13 L2
15 Canon Ixus285 HS 3,4 32 3A \2 t7 Asus DSL-AC87VG 1,8 2,5 rs r5
43 3,6 5,1 138 r8 AVM IriizBox 6a9o Cable r.8 r90 r:l 29 !,o t2
l9 Asus RT-AC87U r,8 2,L 2,1 r3 r5 425

20 AVM FritzBox 7490 r,8 r90 13 za v 2A 405

TRACKERE DE EITNESS

o
{? _n iwcAncA
NCARCATOARE I
T
5
2 ! I9 .E
EE
9a
'n
6* -ct
E* .E
*i)
,i5 a?,
_e
I Elhil&lis ,"r 270 r,o 12 v gs
'0 'I
Garmin Vivoactive HR t"l 2to !l LO E
3 Samsung Gear Eit2 Prc 13 ra0 u rj 8Af&orlj&fCo66 35 t? 35 03:r3 plat
r3 2ao !5 u Nanami Fast Wireless Charger r,o 33 1,8 o2t53

r3 1,6 13 t,o nAvPower RP-PCo58 30 t2 rp 37 03:38

Fitbit Versa 190 L3 t5 B€lkin Boost up 15W 1,5 55 15 I,O r,6 plat
7 Garmin Vivosport 1.4 L3 l3 L5 5 CbsEIrIb&u r5 t3 33 I,O plat
8 TomTomslar* 3 Cardio . Music 190 L5 L;I I,O 6 Xtorm Fre€dom XW2o2 r,6 v u 03:o6

I TomTom Slark Cardio * Music r:f r,o ZeBZESCo6B t,6 r,6 0313 plat/stand
IO Garrin Vivosmart HR+ 13 )3 1,9 Stilgut kabellos€ Ladestation r,6 5o t,o 5,4 1,6 plat
u Samsuns G€ar fit2 rs r,o Good Connect. Wirel. Qi Charger 1,5 33 l3 plat
L2 r3 55 2,3 r2 u SamsrDeEP-PG95o r,7 45 r3 3,8 1,8

foartebun 0oo 9o,o) bun (899-750) satisfecltor (749-6op) suficienl (59,9-45,0) E nerecomandabil (aas-o)
Toatescorurileinpun.telma!1oo) . da o nu
cHlP < 2019 < 2 < 33
mI*ffi
TREND

*qB
:

Il(i
GDPR

til3reE0
"tl{'

tHlaeEtr
mlaeEn
mlqqEn
General Data
Protection
jumdtate de an de GDPR in ldrile UE? Un pic mai mult control
Ce a adus bun o
asupra unor date. in afari de asta, mult efort gi mai mul[e poveqti absurde.

este zoo.ooo de locatari din cladirile municipale din Vie- de capcane pentru site-urile comerciale. Totugi, atacudle preco-
na in curand nu vor mai avea plicute cu numele pe ugile nizate nu s-au materializat. Motivul pentru asta ar putea fi ca
de la intrare. Un chiria$ s-a plans ce menlionarea nume- ,,(este) de fapt foarte discutabil daca avertismentele pot fi emi-
Iui siu pe panoul cu sonerii violeaze General Data protection se de competitori pentru violarea reglementdrilor, conform Ie-
Regulation (GDPR) care i face simlit efectul de Ia sfarqitul lu- gilor concurenlei", dupi cum precizeazi casa de avocaturd
nii mai 2018. El a pretins ca intimitatea sa nu era protejate in Wilde, Beuger, Solmecke din Kciln, specializatl pe media gi busi-
mod adecvat. in consecinle, administr4ia clidirilor comunale ness. Avocalii spun ci este vorba despre
"protejarea oamenilor
din Viena urma si elimine toate numele de pe panourile de la impotriva folosirii abuzive a datelor Ior si a dreptutui lor la inti
intrarea in cHdiri pane Ia sfargitul anului gi urmau si rdmAntr mitate. Nu estevorba despre integritatea competitorilor". Chiar
afi$ate doar numerele apartamentelor Cei care vor o pEcuta deloc.
cu numele. trebuje sa gi-o instaleze singuri.
Un caz bizar izolat? De fapt, nu doar comercianlii cu ame- Implementare Breoaie a GDPR- de ce?
nuntul, doctorii sau brutarii se plAng de noile reglementeri, ca- Un studiu publicat de asocialia digitald Bitkom a declarat ca un
re sunt, partial, foarte dificil de inleles gi care genereaze gi mai sfert dintre cele 5o2 companii membre au implementat in tota-
E
multe birocratie pentru acestia. Lajumetate de an dupe intra- litate prevederile GDPR. Majoritatea, 80 de procente, au preci-
rea in vigoare, reglementerile au provocat o cantitate conside- zat ce au intampinat costuri semnificativ mai mari din cauza
rabili de schimbdri in afacerile de zi cu zi ale multor companii. documentatiei extinse gi a obligaliilor de informare. Din acest
i
Multe dintre acestea au fqst alarmate $i de valul de scrisori care motiv, aproape toate companiile sustin o reformulare a regle-
solicite incetarea unor practici, care au fost trimise doar din ra- mentirilor, a ceror structuri se devine mult mai orientate cetre b
tiuni de siguranld,inse noi]e GDPR au generat si o multitudine practicd. Este evident ce aceste companii au subestimat imple- 3

34, 2 ' 2or9 ' CHIP


GDPR < TREND

mentarea GDPR. Asta este fi mai uimitor avAnd in vedere ci re-


glementer e au fost lansate cu un avans neobitnuit de lung, de
doi ani $i toate perlile afectate chiar au avut suficient timp se
se pregeteasce pentru deadline-ul din data de 25 mai,2or8.
Dar ce se intampH cu unul dintre principalele obiective ale 'Aproape nicio
reglementlrilor, protejarea cetetenilor de foamea de date a ma-
rilor furnizori de servicii gen coogle, Facebook & Co.? Firmele compqrue nu
gigantice precum Amazon supravieluiesc incercand se afle cat
mai multe lucruri cu putinte despre (potenlia-tii) clienli Avoca-
respectd GDPR
tii au sperat ca GDPB va restricliona posibilitatea aceasta $i ce atuncicdnd
face tracking."
va pune capdt colectarii necontrolate de date 5i creirii de profi-
luri personale detaliate,
Christiqn Bennefeld
Fondotor E CEO ol eBlocker
Salonul de cosmetici al Gabrielei: mai multi
intimitate decit VW
Efectul GDPR este greu mesurabil pentru experlii in proteclia
datelor dim startup-ul e-Blocker din Hamburg. Pentru un stu- Iritante ineficiente?
$i
diu pe care cei de [a e-Blocker l-au prezentat la sfargitul lunii Notificarea cookie de conformitate cu GDPR era greu de obser-
septembrie a anului trecut, siteurile de pe internet ale primelor yat pe site-ul lrlll - ot4iunea de a refuza a fost inse ascunse
zece companii cu cele mai mari venituri cotate la bursa germa- chiar mult mai bine de citre firme.
na DAX au fost analizate pentru a determina in ce misuri res-
pecte reglementarile GDPB. Rezultatul a fost unul dezamagi-
ton doar o singuri companie, E.ON, a implementat
reglementerile oficiale. ln afari de aceaste companie, Ia toate
celelalte, ca si la alte site-uri ale diverqilor provideri a fost ob-
servati o situatie similard. Aprobarea colecterii de date este cat
se poate de ugoari gi se pate face foarte comod cu un clic pe
,,OK", ,,I agree" etc. Dar devine din ce in ce mai dificil se inte[ici
colectarea datelor.ln studiul citat, oportunitatea de a refuza co-
Iectarea a fost oferiti doar de firma din domeniul energiei, E,
ON,intr-o manierd clard qi vizibilS"
Sproape nicio companie nu respecte reglementerile auto-
ritalilor de protectie a datelor personale cdnd vine vorba de
tracking-ul datelor. Agadar, GDPR nu a imbunatalit cu nimic
protectia utilizatorilor, ace$tia trebuind in continuare se se
protejeze singuri', spune CEO-ul eBlocker, Christian Bennefeld.
e.on
Eondatorul companiei nu poate ascunde, evident, faptul ce are
de oferit o solutie de blocare, dar se simte dezamagirea sain tot
ce spune. ,,Totul este, practic, Ia fel de rdu ca inainte. GDPR pare
se devine un tigru ferd din!i", spune el. Asta inseamna ce decla-
raliile de acordare a consimlemantului pentru stocarea datelor
personale trebuie semnate cum se cuvine doar la mici companii
cum ar fi brutaria, farmacia sau centrul cosmetic din cartier;
dimpotriva, online GDPR este obser t doar datorite notificari-
lo! cookie enervante, pe care faci clic rapid ferd sa le citegti. @El
,,Consimtemantul informat" pe care il viza de fapt legiuito-
rul rimane astfel o fantezie. Pentru a realiza acest vis frumos,
Site-ul E.ON este ideal din perspectiva proteqiei intimititii -
toti utilizatorii de internet trebuie se devind ei ingigi activi im- aici, utilizatorii pot rrfuza setarea cpokies.
potriva tracker-ilor folosind proteclii eficiente, adici la fel ca
inainte. Pe misuri ce numerul de trackere per website a sc5zut,
in medie, incepdnd cu mai 2018, startup-ul din Miinchen Cliqz, Cine implementeazi GDPR - gi cine nu?
cu softul s5u specializat anti-tracking Ghostery a observat o Dintre cele zec€ companii cu c€le mai mari venituri cotate pe
DAX, doar una aderi la rcglementiri (sortarea in fiurclie de ci-
mutatie citre marii provideri. Mai ales micile trackere de publi
fra de ahceri).
citate giau redus respAndirea 9i, in consecinte, cota de pial5. Pe
de alte parte, Google a reuiit chiar s5-gi extindd un pic acoperi-
volkrwag€n X E.ON ,
rea. Pentru piata de reclame online din UE, asta inseamne o Alliaiz X Metuo X
concentrare mai puternica a c6torva provideri mari. De fapt, Daitnler X DeutschePost X I
GDPR s-a dovedit a fi un program de promovare pentru madi D€utscheBank X X I
monopoli$ti din domeniul publicitelii. Se pare ci existe ince un
B5:f""*" 2
SiemenE t BASF X
loc enorm pentru imbunetetili.in acest domeniu. r

CHIP < 2or9 < 2 . 35


TREND > SMARTPHONE.URI INTERZISE

**

"d d'

Smartphone-uri
interzise la scoaH
t
Franta a introdus interzicerea telefoanelor mobile in gcoli. Politicienii gi pedagogii
au inceput si dezbati abordarea contemporane a tehnologiei digitale gi in
gcolile din Germania. Oare va urma aga ceva Ei in RomAnia?

arlamentul francez a adoptat o lege care restriclioneaze buie se r5mane oprite in ghiozdane Si nu pot fi deloc folosite.
utilizarea smartphone-udlor lncepand cu anul scolar cu- Elevii ar trebui se fie astfel impiedicali se se holbeze la ecrane
rent. Copiii care mergla gredinile, gcoli primare si gimna- in loc se fie aten(j Ia leclii sau se sejoace ori se urmareasce con-
zii gi au, astfel, vArste cuprinse intre 3 $i rS ani nu au voie sa fo- tinut care glorifice violenla sau este de nature pornografice.
Ioseascl telefoane mobile sau smatwatch-uri pe teritoriul
gcolilor. Copiii cu dizabi[teu sunt scutili de aceaste regule. Mai Distraqie sau extensie a silii de clasi?
mult, liceele sunt autorizate se decide cum doresc dacE o astfel Andreas Fischer, director al State Media Authorities din Saxo-
de interdictie Ii se pare logice $i o pot implementa cu propriile nia de Jos, reactioneaze pozitiv la interdiclia adoptate de fran-
reguli. cezi.,,Consider corecte decizia Frantei, din punct de vedere
iP
Eolosirea telefoanelor mobile in gcoli este deja un subiect media si pedagogic", spune el. Cu toate acestea, el crede gi ci 9n
care polarizeaze sociel"atea germanS. intrucat politicile din do- este cruciald folosirea noii media drept instrument interactiv
meniul educaliei sunt chestiuni de stat, nu existi reglementeri de invelare, pentru a-i invela pe tineri sd o foloseascd in con- 3u
uniforme la nivel federal. in general este lesate la latitudinea text educational, intr-o maniere ugor de inleles. Copiii ar tre-
az
Fcolilor restrictionarea, pe baza propriilor reguli, iar o interdic- bui se devind familiari cu oportunitelile qi cu riscurile lumii itA
tie stricte existd doar in Bavaria. Acolo, telefoanele mobile tre- digitale $i sd le poate evalua inci de la o vdrstd fragede. Si 3g

36' 2 ' 2 019 > CIIIP


SMARTPHONE.URI INTERZISE < TREND

Heinz-Peter Meidinger, pregedinte al Asocialiei Germane a


Profesorilor, simpatizeaze cu reglementerile francezilor, in
special pentru ce acestea abordeaze foarte diferit diverse gru-
pe de varst5" Elevii mai mari captrta un anumit grad de liberta- "Telefoanele mobi-
te, care poate avea un efect pozitiv asupra dezvolterii lor. ,,$co-
lile $i saule de chse nu trebuie se aiba distractii. Chiar daca
le potfifolosite ca
trebuie ca cineva se aibd griji ca elevii sa nu foloseasce smart- ajutor interactiv
phone-urilein scop de divertisment, sunt diverse oportunital
de folosire a telefoanelorin timpul lectiilor, pe post de ajutoa-
pentruinvdlarein
re in procesul de invelare. Ele servesc unor scopuri de docu- sdlile de clasd."
mentare experientelor gtiintifice sau pentru invatarea voca-
a
Heinz-Peter Meidinger,
bularelor unor limbi str6ine, spre exemplu", spune Meidinger. Pretedintele Asocioliei Germone a
Ideea ce tinerii nu vor putea dobandi competenle media Profesorilor
in lumea digitale daca I se interzice se foloseasce smartpho-
ne-urilein $coli este absurdd, crede Heinz, intrucat ei vor inve-
Smartphone-uri in gcoli?
ta oricum majoritatea experientelor in viala lor de zi cu zi din
in general, nicio problem* mai pufin de zece procente dintrr
afara qcolii. O interdiclie de folosire a telefoanelor in curtea gcoli cer elevilor sili lase acasi telefoanele mobile,
$colii ar avea, de asemenea, consecinle. ,,Copiii mici, in special,
Fot s5"..
nu au nicio probleme cu interdictiile. Ei prefera sajoace tenis 6%
de mase sau fotbal in recrealii gi probabil vor pierde mulli co- I -.-nuleuneleionut
" L. mobitla?coaE
echipieri dace fotosirea smartphone-urilor ar fi autorizata. In-
tre timp, copiii mai mari au invalat deja cind este in regultr si %
.- liru telefonul mobrl
arunci o privire la smartphone gi cand anume nu este potrivit la$oaE
sa faci asta."
6%
" L. t.l.fonul m6btl
Cerinle privind telefoanele mobile in loc de interdictii
2204
Mai multe voci din Germania se opun unei interdi4ii cuprinza-
-. folose€c toleGonul .- iau teldonul mobil
toare atelefoanelor mobile. Katja Diiiner, purtetor de cuvant al mobil in cb8e dr€pt cu mine, dar nu atr-l
ajutor Dent$ l€clii
partidului Verzilor, spune ctr interdicliile sunt exagerate gi ar fi fi folos€sc
doar lupte cu morile de vant in societatea moderne. $colile ar
32%
febui se poattr decide singure relalia dintre elevi gi telefoanele Suis.: studiul JIM 2016. rroo .- iautelefonul mobil cu
Elevi itrt€rvievati in Germada mirc, dar fl pot foloEi
Ior mobile. Asocialia Perinlilor din Bavaria este de aceea$pere- (varsE intre ur'9 ani) doar ln recte4ie
re, ceea ar insemna o relaxare a actualelor reglementari. in
acest context, Ministerul Educaliei gi Artelor din Bavaria vor-
be$te despre necesitatea unui mandat privind telefoanele mo-
Cyberbullying - o chestiune controversata
bile, 9i nu a unor interdi4il Asta inseamni ci dtective cu su- in Germania, circa o cincime din elevii de fcoall spun ci au fost
gestii de utilizare ar fi mai folositoare Si mai eficiente decat hirtuiti online cel putin o dati.
simpla refuzare a dispozitivelor mobile. Apoi mai intervine pro- Totd 19%
blema dotdrilor din gcoli. Deseori exista o penurie de fonduri Eeta 18%
pentru a oferi suficiente dispozitive educationale tuturor elevi-
Baieti t9%
lor gi profesorilor Chiar dace este adeverat ce smartphone-uri-
le private servesc drept remediu pentru asta, ele ii pot distrage u-B ant 15%

foarte u6or pe copii de la procesul de invdtare. r4.r5 ani t7

Cum poate funcliona folosirea media digitalS in contextul r5-r?ani r9%


le4iilor a demonstrat Scoala integrati xanten-sonsbeck din r&r9 ani 24
Renania de Nord westphalia, care se prezinta cu sloganul lngnnnaziu a
,lde are a media schoof'. Elevii trebuie sA invete sa foloseasca in liceu 16%
smartphone-urile, dar nu pentru a le folosi in scop de divertis- intE ani)
Sulsa studiul JIM 2016, i.2oo elevi intervievati in Germania Mrste l2_r9
ment sau pentru social media. Utilizarea dispozitivelor mobile
poate genera amuzament in sala de clase sau poate serri docu-
mentarii. Programele zilnice ale elevilor includ disculii despre
prote4ia datelor gi educalie generaE media in domeniul infor-
matici.i, video-uri experimente ln domeniul chimiei sau docu- Promisiune
mentarea secventelor de miSciri in orele de educalie fizice. Cu onorata
toate ce gcoala integrati este bine dotate, folose$te $i dispoziti Regtrementarea
vele private ale elevitor. incepdnd cu clasa a Saptea, elevii igi foloeirii telefonului
folosesc propriile telefoane mobile gi tablete pentru diverse mobil in gcoli a fost o
sarcini. Se pare ce abordarea a avut succes: in 2016, Xan- prcmisiune electoralii
a lui Macro[
ten-Sonsbeck a cattigat premiul "Gute Gesunde Schule'pentru
dezvoltare gcolari. Aga ci fraircezii poate ce ar trebui se recon-
sidere un pic conceptul, cu maimulte precizie. r

CHIP<2or9<2 .37
Putere pentru
algoritmi?
Inteligenlele artificiale interfereazi cu vie(ile noastre tot mai mult. Asta este o
problemi. Eticienii algoritmilor lucreazi agadai la un mult agteptat update al societifii

and o magine sportive Tesla care rula in mod autopilot anterior iar starea generale a drumului era destul de precare. $i
s-a ciocnit de un parapet pe 23 martie 2018, a aparut o acestea au contribuit Ia finalul tragic.9i ce roljoacein asta Elon
noue gi uimitor de complexe intrebare despre vin* este Musk gi marketingul Tesla, care au facut rechme unui sistem
un algoritm responsabil pentru moartea unui om? Reconstitui- cruise control mai bun decat autopitolii inteligenti, inventand
rea ulterioare a accidentului a scos la iveald faptul ce atat siste- astfel un fals sentiment de securitate pentru gofer?
mul de pilotare automate a maginii Tesla cat $i sistemul seu au- Implicarea exclusive a algoritmului nu simplifici lucrurile, ci
tomat de franare s-au defectat. Un pic inainte de accident, dimpotrivi. Software-ul are intotdeauna bug-uri. Dar ce-ar fi
ma$ina a accelerat dincolo de limita de viteza dacl defioltato i stri ar fi programat totul corect gi softul a
$i s-a indreptat
catre bariera de beton. Agadar, a fost de vini software-ul? tras propriile concluzii, care in cele din urme s-au dovedit gregi-
$ofe-
rul nu avea mdinile pe voldn in momentul accidentului, atenua- te, din cauza unor date eronate qi contradictorii? Ce-ar fi dace
torul de impact al parapetului era incl stricat de Ia un accident toate sistemele implicate au functionat corect, iar egecul s-a

38 , 2>2or9,CHIp
+o de ani IN VIITOR

datorat unor interacliuni complexe gi nu foarte evidente? ASa


ce ce ar trebui se creade rudele goferului decedat, sistemul legal
care ar trebui se asigure echilibru gi dreptate gi eticienii din Iu-
mea asta: algoritmii nu pot fi responsabili, nu? Algoritmii ar
trebui sd ne simplifice viata, automatizand deciziile gi evaluiri
le. Daca au tendinla de a face asta independent de inputul
uman gi potrivit unor standarde dezvoltate chiar de ei, algorit-
mii sunt numiti deStepti sau inteligenti sau, altfel, spus, inteli-
genla artificiaE. Dar, indiferent daca sunt inteligenli sau nu, al-
goritmii nu sunt doar instrumente cu care este implementata
voinla umane. Cu viteza ti autonomia lor, ei creeaze intregi ca-
tegorii de noi probleme, distrug gi disimuleaze puterea de atri-
bulie Si pun Ia incercare concepte tradi(ionale precum cele de
vini gi responsabilitate. De aceea,incidente precum cel cu Tesla
$i disculiile aprinse din media care au urmat sunt atat de im-
portante: ele indici faptul ce societatea se confrunta cu noi ti-
puri de probleme, generate de noile tehnologii, care pur gi sim-
Protest impotriva supravegherii
plu nu mai pot fi rezolvate tehnic. Oamenii protesteaz i impotriva unui sistem de recunoagtere
faciab la gara Berlin Siidkreuz, care automatizeaz i cautarca
criminatilor in fluxul de pietoni RatA de eroare: 20 de procente,
Judeciili profunde despre oameni dar prciectul este clnsiderat "de
succas".
A.lgoritmii ne structureaze din ce in ce mai mult vietile. Deseori
nici mecar nu mai observem cum. Ei determine daci gi cu ce
termeni ar trebui se obUnem imprumuturi, ce gtiri ar trebui se
vedem pe internet mai intai (sau se nu le vedem deloc), cu ce oa-
meni ar trebui sa ne intalnim gi cu cine ar trebui si ne asociem.
Algoritmii ar trebui sa fie avantajofi fi atunci cand planificem
rizboaie, dar gi pe campul de lupte, odce ar insemna asta. Ei
contureaz e viziunea noastre despre lume, prieteniile pe care le
legdm gi evolulia carierelor noastre. Fi vai noui daci devenim
delicvenli sau bolnavi sau seraci. Algoritmii pot lua atunci deci
zii cu implicalii profunde asupra vielilor noastre; nepotrivit,
imposibil de asigurat, pericol de recidivi sau lipsi de incredere
pentru acordarea unui credit. Aceste programe probabil cd au gi
dreptate in evaluirile lor. Dar cine poate gti asta? Cum gibazan-
du-se pe ce date iau deciziile algoritmii este, de multe ori, un se-
cret bine pestrat al corporatiilor sau nu este intotdeauna ugor Diagnostic sau raportare de bug?
de inteles nici mecar de cetre iniliati. $i deciziile inteligentelor App-urile IA pr.ecum skinvision pot recunoatte canc€rul de
artificiale sunt renumite pentru dificultatea de a Ie intelege. piele folosind camera unui telefon mobil. Este nai ieftin, mai
Multe gre$eli se pot strecura discret iar unele dintre acestea simplu gi mai rapid decat si m€rgi La un doctor, dar daci aPp'ul
fac.e o greledi pe care nu o observi nimeni?
nici mdcar nu au victime concrete. Cine vegheazd asupra algo-
ritmilor Si cine este responsabil cand acegtia comit o gre$ealtr?
intreaga Iare, weo ipotetice asociatie de proteclie a algoritmi-
lor sau universul cosmic? Mult noroc in tentativa unor amatori
de a demonstra ce, de fapt, cutia neagre a gregit.
Algoritmii nu trebuie nici mecar sa fie deosebit de com-
plecgi sau de$tepti pentru a provoca probleme. Este suficient ca
sunt rapizi. Asta au experimentat pe propria piele mii de aus-
tralieni care primesc ajutoare sociale, ale c5ror drepturi au fost
evaluate de un algoritm incepand cu iulie 2016. in cazul unor
q
discrepanle, sistemul trimite automat cereri de clarificare onli-
ne. Cei care nu s-au conformat, au primit un memento din par-
I tea unei agenlii de colectare a datoriilor. Acest sistem a generat
2o.ooo de interventii in fiecare septemanS, adice acela$i numer

!:i de interventii pe care oficialii le fdceau inainte lntr-un intreg


an. Din pdcate, sistemul nu a funclionat corect gi zeci de mii de
>E asistati au primit avertismente inutile. Ghinionul lor: complet

blocate de plangeri, obieqiile lor au rlmas in stiva de lucruri de Robo!i impotriva demnitd!ii
rezolvat timp de mai multe luni gi presupusele delicte au rimas depefite o [mite atunci cand computerele mimeazi
:; neschimbate. Ulterior, o investigalie a ajuns la concluzia ce
Este
sentimente fi emotii? Are de suferit dendtatea umani?
.?E ,multe dintre problemele descrise puteau fi prevenite printr-o -

CHIP<2OIC<2 . 39
4@ mai bune phnificare a proiectului, angajament, management si
comunicare". La cdteva luni dupi trimiterea Ior eronate, toate
notificdrile au fost invalidate pani la stabilirea finald a vinovi_
INTERVI U liilor. Dar riul a fost ficut: cine mai are incredere intr-un astfel
,,Algoritmii pot fi redimensio- de sistem care, evident, a cazut pradi propriei obsesii privind
eficienta? Algoritmii inteligenti interfereaze si mai mult cu vie_
na{i, de bine de riu" tile noastre- Cu cat avanseaze digitalizarea societelii, cu atat
Carla Hustedt lucreazi pentru proiectul B€rtelsmam apar mai multe puncte de pornire pentru automatizarea proce_
"Etica
a.lgoritmilor'. Ea face un apel la tEnsparenti fi o dezbat€re selor sociale li cu atat apar mai multe ingrijorari pdvate. Inteli-
extinsi. gentele artificiale ne evalueazi, ne analizeaze comportamentul
gi iau decizii pentru gi despre noi. Astfel schimbi ei sferele pu-
> Ce este unalgoritm?
Initial, doar un ghid pentru
' Ce f,ac€ un dgoritm
punct
brm din blici $i privati. Promisiunea lor este o lume mai lind, mai sim-
de vedere etic?
ple, mai eficiente. Nu doar modele de business se bazeazl pe
rezolvarea unei probleme. Dar Nu exista o singuri solulie a
avem in vedere intregul pro- problemei, ci un numfu de aceasta speranle, ciintregi modele sociale: Smart City Industry
ces algoritmic de luare a deci- abordi-ri care sunt promili- 4.o, Internet of Things, munca viitorului (sau chiar abolirea
ziilor: cod, date, date de antre- toare atunci cand sunt combi- acesteia). Orice poate fi automatizat ar trebui se fie automati_
nament, incorporare, scopuri nate. in plus fati de o dezbate- zat. Dar sunt realmente deciziile algoritmilor mai bune sau este
oper4ionale si interpretarea re pe scari large gi o vorba doar de transferul responsabilitilii cetre o masine? Dupa
acestoE de cetre oameni. monitorizare eficienta, acce- hype-ul inilial, acum vorbim despre legitimitatea digitatzerii.
r Asta este o sarcini mare! sul la date non-discrimnatorii
Nu ai nevoie de o discutie este $i el incredibil deimpor-
vaste despre fieca.re sistem
Automatizarea sferei publice
tant. Avem nevoie, de aseme-
algo tmic. Dar, cand algorit- Algoritmii pot rezolva probleme la fel de bine, daci nu chiar
nea, de o varietate de modele
mii iau sau sprijind decizii mai bine, decat pot genera unele noi. Ca produse software, ele
algoritmice de operare $i de
care afecteaze direct vielile sisteme pentru a evita mono. sunt susceptibile la erori, accelereaza greselile umane gi pun in
oamenilor, atunci ai nevoie de polurile. Societatea trebuie si actiune prejudeceule dezvoltatorilor sau antrenorilor lor. inte-
mai mult control al sistemelor decide ce anume face bun un legerea responsabilitSlii li pericolelor automatizarii algoritmi
gi de o disculie extinsd despre algoritm. Transparenta in ce se maturizeazi dar intr-un ritm lent. in acest proces, analiza
utilizarea acestora. intrucat legeture cu folosirea gi obiecti- acestor noi tipuri de probleme gi a efectelor lor reciproce intr-o
existe un risq algoritmii pot fi vele sistemelor este atat de lume acceleratd de algoritmi este importantd. Doar cei care in-
redimensionali, de bine de important5. Nu va fi nicio teleg functionarea gi efectele algoritmilor pot cregte beneficiile
r5u. Un algoritm poate lua un dezbatere informate fere elel lor incontestabile gi pot reduce potenlialul lor de distrugere.
numer extrem de mare de
Asta include acceptarea integrdrii lor sociale. Algoritmii nu
decizii intr-un timp scurt,
Asta este o Sansa str oblii efic!
sunt doar instrumente neutre;ei reflectd presupunerile dezvol-
enle, darinseamni, de aseme- tatorilor lor si, in cazul unor ,,agenti inteligenli" antrenati de
nea, ce poate face Ei multe masini, ei reflecte toate prejudecelile din datele cu care sunt
gregeliintFun timp scurt, care antrenati. Aceaste problemd apare sub multe forme in prezent,
vor afecta un numdr mare de in special atunci cind rasismul gi sexismul se manifeste in cod.
oameni. Ar trebui se fim pre- Spre exemple, Amazon a descoperit in 2or5 ce algoritmul lor de
getili pentru asta. recrutare favoriza birbatii in ciutarea potentialilor candidali.
Nu pentru ca acestia erau, in mod obiectiv mai potrivili ci din
cauza unei politici de recrutare pertinitoare pe criteriu sexului
Optr care fusese practicati in deceniul anterior Amazon vroia anga-
o-9 jali buni si nu doar btrrbali 9i astfel sistemul a trebuit se fie re-
vizuit. Dar dubiile au remas. in octombrie trecut s-a anun{at ci
Los geht's!
programul fusese terminat la sfargitul lui 2orz
.d.'sqhr.GMda-.diuni(DsGvo) Brn.ladrourcretAql In special in SUA, unde chestiunea algoritmilor etici este
Welche Seiten wn beniitige. discutate acum peste tot, de Ia Silicon Valley la Casa Albi, acti-
vigtii pentru drepturile civile descoperi din ce in ce mai multe 3
prejudeceu rasiste in algoritmi de evaluare inteligente artifi- E
$i
ciale presupuse neutre. Spre exemplu, in sistemuljudiciar ame- g
rican, probabilitatea de recidivl a prizonierilor
$i acuzalilor es-
I
te calculate cu ajutorul unor divergi algoritmi, iar perioadele de
supraveghere sau chiar perioadele de detenlie sunt influentate n
de acegtia. Dar pentru ce astfel de sisteme se bazeazA pe istoria
sentinlelor gi a datelor investigaliilor, ele reflecta gi prejudece- .E
:
tile rasiste, a$a cA persoanele de culoare oblin o prognozi mai
rea decat o persoani albe acuzate de acelasi lucru, pur si simplu
P.roiectll-Op-enschufa aI Algorithwatch vrea se decodifice algo-
pe baza culorii pielii. Fi pentru cd aceste sentinte sunt introdu- ,5
ritmul Schufa prin intemediul crowdsourcing-ului astfel ; il
$i se ulterior in datele de antrenament, rasismul istoric devine
faci baza sa de evaluare transparenti gi pubtiii.
astfel permanent intr-un cod care se presupune a fi neutru. ,l

40 ' 2 ' 2or9 , CHIP


40 de ani iN VIITOR

Astfel de bucle de feedback - de la algoritm la societate 9i ina-


poi la atgoritm sunt o probleme. EIe se manifeste preponde-
rent in inteligenle artificiale folosite public gi in algoritmii de
recunoa$tere de imagini. Ar trebui pedepsi{i robofii?
Joy Buolamwini, un cercetetor de Ia MIT, a demonstrat Ce este de facut dace un sistem pedepsi comportamentele con-
anul trecut cum ved lumea computerele cu prejudeceli. Ea a autonom comite o crimS? Ying trare legii $i poate atenua Pro-
confruntat trei sisteme de recunoagtere faciali de la IBM, Mi- Hu, student in drept la Yale Law blemele emotionale ale victime-
crosoft Ei Face** cu fotografii portret ale unor bdrbali gi femei School, argumenteazi ce robo- lor sau rudelor acestora. Ying
lii trebuie s, fie considerali Hu sugereazi, de asemenea,
cu diverse tonaliteti de culoare a pielii Ei a comparat ratele de
responsabili pentru comporta- pedepse: robolii marcali drept
recunoa$tere. Rezultatul toate cele trei IA au recunoscut firi
mentul lor, cel putin dace pot criminali pot fi,,pedepsiti" prin
gregeaE berbatii mai bine decAt femeile gi persoanele cu o cu-
justifica independent, executa reprogramare, retragere sau
Ioare mai deschisE a pielii mai bine decAt persoanele cu o piele gi comunica fundamentele ]or shutdown. Aplicarea pedepsei
mai intunecata. Femeile cu piele de culoare intunecatd au fost morale. Asta poate suna bizar. poate fi chiar oferita victimelor.
cel mai pulin recunoscute. intr-o lume in care sistemele de re- Dar dacd at.ibui cel putin un care astfel pot obline satisfac-
cunoagtere faciale determin5 din ce in ce mai mult dace autori- pic de responsabilitate unui !ie. Un efect colateral pozitiv:
tilile ctasifice pe cineva drept suspect sau sistemele de acces sistem inteligent, poate fi mai sistemul legaligi va putea de-
clasifici pe cineva drept tegitim, asta poate insemna un ,deza- bine integrat in sistemul legai monstra pe deplin eficienla
vantaj tehnic'pentru oamenii cu piele de culoare inchisi 9i existent. Astfel,legea penala igi chiar $iin cazul unor provocdri
pentru femei. ,Azi, automatizarea bazata pe IA determina cine poate indeplini f uncliile, poate flre precedent.

va fi concediat, angajat sau promovat, cine obtine unimprumut


sau este asigurat $i cat de mult va sta cinevaininchisoare , scrie
liderul studiului pe site-ul proiectului. Prejudecilile din bazele
de date pe care se bazeaze deciziite gi din algodtmii de evaluare
au un impact foarte rea[. ,,Sistemele automate nu sunt nativ ne-
utre. Ele reflecte priorit5lile, preferinlele gi prejudecelile celor
care au puterea de a structura inteligenlele artificiale'. O cerin-
!tr: mai multe diversitate gi atenlie in departamentele de dez-
voltare, pentru ca astfel de grege[ se nu se produci. Rasismul qi
sexismul fac ugor de observat cat de multe prejudecSli pot con-
tine algoritmii. Dar asta este valabil gi pentru alte diformitili
sociale cunoscute $i necunoscute. Algoritmii au un impact asu-
pra lumii de care trebuie se fim conFtienli.

Bun intr-un sens non-moral Algoritmi de mode veche


Dezvoltarea con$tiintrei este un alt element de interes pentru Ctrutarea de imagini a Google reproduce stereotipurile sexiste:
proiectul Bertelsmann ,Etica algoritmilor". Mana8erul de pro- un criteriu de ciutare neutru din punct de vedere al sexului cpn-
iect Carla Hustedt Si echipa eivor sd afle ce anume face bun un duce la rezultate potarizate in functie de sex. Asta reflecti reali'
algoritm etic $i cum pot fi ele create gi controlate. O cerin- tatea sau o construieqte?
pen-
la-cheie: o evaluarea a impactului qi testarea tolerantelor
tru algoritmii care pot avea impact asupra oamenilor Aga cum
se face in protectia datelor Fi in construirea legilor' dezvoltato-
:-, :- i.. _,- :. - r .
rii artrebui sa stabileasctr scopurile, efectele dodte 9i cele nedo-
rite gi mesurile in cazul unei erori gi se Ie inregistreze in scris
'S'lfiid$;'i$; &l!1;
.U
inainte de inceperea proiectului - $i sa noteze gi de ce nu a fost ta
aleasi o alti abordare. ,,Aici, este important nu doar sI identi-
fici riscurile substanliale pentru indivizi, grupuri sau societate,
dar sI 9i creezi un plan pentru a rezolva consecinlele nedorite
"6 Y
?I r* AlF t.
intr-o a doua etapd'. Peroanele responsabile ar trebui se fie clar
,,.\ 60 (lt' -
desemnate, iar deciziile ar trebui si fie Iuate transparent in fe-
lul acesta, daci ceva merge prost, mecar sunt posibile verifice-
rile ulterioare. Hustedt si echipa ei lucreazain prezent Ia un ca- \|l_ ] a^--n:- G,

talog de criterii de calitate care ar trebui se determine, in


premierd, ce anume diferentiazi un algoritm bun de unul rau iS af ffi#,*k
pe baza unor astfel de cednle, iar asta include intregul proces

iitffil
,.,*on
de dezvoltare, de la planificare Ia implementare. Este posibil ca
asta s5 includa gi un pliant cu instrucliuni pentru datele de an- rl' k *.+

! . ,flK nrb'qffi
trenament pentru sistemele care invali singure, in care oriSi-
nea gi posibilele prejudecili ate datelor, validitatea 9i utilitatea
$i posibilitatea de justificare sunt specificate. Chiar 9i astfel de
reguli simple ar putea imbuneteli semnificativ calitatea algo- r

CHIP .2019 < 2 '4r


4@
EUE ritmilor (gi ar da autoritalilor de supervizare puncte de pornire
pentru instrumentele lor). Sunt multe idei bune despre cum
anume pot fi imbuntrtalili algoritmii. lngrijorarea principa.tE
aici este responsabilitatea. Algoritmii sunt produse software gi
astfel ei sufer6 de problemele tipice ale software-ului: erori de
programare, erori de operare
Si input, erori de interpretare,
erori ale datelor gi scEderea performanlelor. Sporirea complex!
ttriii $i diminuarea transparenlei mentenanta repetitive iritan-
ttr sau cerinlele schimbate fac aceste probleme cu atat mai difi_
cile. Algoritmii pot deveni depagili totuFi raman de neinlocuit
li
pentru sunt integati mult prea profund in alte sisteme sau
ctr
nimeni nu mai poate efectua operaliunile de mentenanttr.

E un aruncitor de fleclri cu trei capete in spatele tiul


A.lgoritmii pot constitui un risc chiar gi dincolo de aceste pro_
bleme, spre exemplu daci au fost proiectali ca o ameninlare in
Parazili ucigagi februarie trecut, doue duzini de cercetetori IA au avertizat des-
pre asta lntr-un studiu, intitulat ,The Malicious Use ofArtificial
Anmta SUA olperimenteazt cu roiuri de dmne care se organi-
zeazi-singure. intrebarea este dace se poate acorda compitere- Intelligence: Forecasting preventior\ and Mitigation". potrivit
tror o li(lnli de a ucide? oamenilor de gtiinte, agenli inteligenti autonomi ar putea spori
ameninter e existente permitand atacuri mai bine
lintite, a cd_
ror implementare prin mijloace conventionale ar fi prea costisi_
toare. Spre exemplu, inteligenlele artificiale ar putea executa
atacuri targetate de phishing mult mai fine gi la scara mdt mai
hrge, in care ar putea colecta independent informatii utile des_
pre tintele lor, s-ar putea da drept persoane reale prin sintetiza_
rea vocii sau ar putea identifica $i ataca automat tintele vizate
pentru hack-uri. Ar putea fi folosite drone de atac sisteme de
Ai
armament autonome, sau automobilele autonome ar putea fi
hack-uite $i aduse in coliziune. In afard de asta, sistemele auto-
nome de supraveghere de pe internet ar putea colecta analiza
fi
candta$ masive de date, ar putea raspandi propagande tar€eta_
te si ar putea executa atacuri de inginede sociaE pe scara hrge.
IA pot analiza automat comportamentul uman, sterile de spirit,
precum gi credintele Fi le-ar putea utiliza sau manipula intr_o
Nou tip de accident maniere targetatA. in sfargit, sistemele care invate singure sunt
Autodtatea americani de siguranta a traficldui NTSB ince mai o linte pentru manipultrri mai subtile - o IA care devine o victi-
investigheazi actidentul unei ma.sini Testa care rula in modul me este, de asemenea, un potential pericol. ,Aceste ingrijoriri
autopilot. sunt de o importanle capitale in contextul statelor autoritaris_
te, dar ele pot submina gi abi.litatea democratiilor de a avea dez_
bateri publice rea.le". Concluzia cercetetorilor: inteligenlele arti-
ficiale vor juca un rol proeminent in peisajul din viitor al
securittrtii. ExisH o mullime de pericole. Dar pot fi gi trebuie sa
fie iniliate mai multe acliuni pentru controlul gi atenuarea
acestora.
-E

The computer says: No! E

in comparalie cu astfel de analize, unele tactici de a speria ac!i-


oneazi pe post de manevre de distragere a atenliei, cum este ca_ E
zul atunci cand Elon Musk avertizeaza ce IA sunt ,,mult mai pe_
riculoase decat armele nucleare". pove*ile despre
i_

supeFinteligente malilioase au rolul de a distrage atentia de la E


realitatea banale a software-ului, in care maginile se napustesc
de capul lor in parapeli. Pericolele reale (9i beneficiile) algo- E
ritmilor, inteligenli sau nu, sunt mult mai subtile qi diverse. in E

primd rahd, este vorba despre incorporarea unei noi tehnologii


Propagandi IA care are consecinle sociale in societatea insegi. intrebarea cea E
IA poate - chiar. automat - ajuta la fatsificarea rEalit4ii, dupe mai arzetoare va deveni de actualitate abia dupi ce va fi fost
curn se vede aici cu manipularea clipurilor video. creatd aceaste baza: cate autonomie gi astfel responsabilitate 5
vrem se acordem maginilor? r Ii,
42, 2 ' 20lq > CHIP

a
40 de ani iN VIITOR

Jickstarter hit!"
Nimic nu se varsi din
aceaste stide, gralie
cipului integrat.

Sticla
inteligenti
Lichidele 9i electronicele nu prea se pupi?
Ba sigur ci da, sticla aceasta este dovada.

n ceaste sdcla este vandutt sub numele Lyd Bottle $i are


llincorporat un cip. Ideea de a combina apa Si electricita-
tea i-a... electrizat pe suporterii de pe platforma de crowd-
funding Kickstarter, proiectul primind circa rro.ooo de do'
lari in cel mai scurt tip posibil. Produqia alnceput li primele
sticle pre-comandate au fost deja liwate, incepAnd cu no-
iembrie trecut.
Principiul este simplu: in partea de sus a sticlei sunt sen-
zori care detecteaza "semnetura bio-electric{ unicd a buze-
lor qi,la contact, activeaza o deschidere prin care pot curge
lichidele. Gr4ie acestei tehnologii, poli pune Lyd Bottle ori-
unde fera ca vreun strop se se verse. Un alt avantaj al sticlei:
deschiderea apare intotdeauna acolo unde o atingi cu buzele
$i poli bea din ea ca dintr-un pahar. 1ns6, spre deosebire de
sticlele convenlionale, aceasta trebuie conectata h prizi din
cdnd in cAnd. Bateria poate fi incercata wireles (in cel mai
adeverat sens al cuvantului) 9i ar trebui si reziste pentru o
perioadi de doui, pane la patru s5ptamani. Dace $ se des-
carce cand e$ti pe drum, spre exemplu, un buton te ajuttr se
deschizi stida manual. La sfirgitul anului, Lyd Bottle urma
se fie lansata pe piale americane, h un pre! de 69 $ (o38 litri)
sau 79 $ (o,5 litri).

CH lP < 2019 . 2
.43
TEST & TECH > SMARTPHONE PREMIUM

@@*
Cele mainoi si
bune smartphone-uri
Android Pie gi iOS rz isi imbie cliengii cu inovalii inteligente.
Anul trecut a adus cu sine o vastd gami de smartphoni-uri absolut dezirabile, /:.*
in care stilul se impletegte cu inovafia. / '

,l
SMARTPHONE PREMIUM < TEST & TECH

oamna trecute l-am sirbetorit pe Android, care a avut o


aniversare marcante. $i atat de multe s-au schimbat in

t
sistemul de operare de la lansarea sa pe T-Mobite Gr' in
urme cu zece ani. Android a fost conceput initial ca un respuns
Calitate foto
ta Windows Mobile qi Nokia Symbian, dar astezi este liderul in-
Creditul pentru cea mai bunS
calitate foto din test merye
dustriei smartphone-urilor, fiind o attemativa h iOS.
.;tre OnePlus.6. cu camera sa cr
O marcE a succesului: Android este disponibil in toate ga-
mele de pret si cu multiple opliuni. in acetagi timp' inse, iPho-
de $,9 megapixeli. Aceaste
rezolulie produce fotografii cu
af
ne-urile se descurci foarte bine cu modelele premium' ceea ce un inalt nivel de detalii Fi im-
este destul de evident din gtirile recente. Cine are cea mai buni pedectiuni relativ moderate in l
camere? Un Android. Dar cel mai luminos ecran? Tot un An- condilii de iluminare scezute.
droid. Dar cine are cea mai puternictr baterie? De asemenea, un Stabilizatorul optic de imagine
ajuta la procesarea fluide a
Android.
cadrelor
Am testat modele de top, inclusiv cele mai recente inova-
19
Modelele Apple
'Instantanee:
lii precum Googte Pixel3 gimodelele Mate de Ia Huawei. Huawei XS s-au clasat Si ele foarte sus la
Mate 20 Pro - primul smartphone de t.ooo € al producetorului capitolul calitate foto, xiaomi,
chinez a fost cagtigetorul testului. Dar existi 9i modele reco- LG Ei Asus ofera o calitate a
mandabile mult mai ieftine, precum Xiaomi Pocophone Fr, Ia imaginii mai simpl5, dar solidi,
circa 34o €. Desigur, noite modele iPhone xS ate Apple sunt in- ln vreme ce modelele Google
Pixel s-au ciasat undevain zona
cluse in test qivi prezentem gi modelul,Entry level" iPhone XR.
medie. Per ansamblu, toate
Vom arunca o privire gi Ia noile app-uri Fi funclii atractive
smartphone-urile ofera calitate
din Android 9 (Pie) qi iOS 12 - probabil cele mai bune sisteme de foto bune ii foarte bune.
operare mobile ale momentului. ,Zgomot: Deteriorarea imaginii multe imagini granulate, cu Lr
pe lumina slaba este specificata VNr Asta din cauzi ce cipul
Chiar gi camerele simple au performante solide drept VNl (Visual Noise). Valori foarte mare de 40 megapixeli
Smartphone-urile au inlocuit complet camerele digitale in ulti- Ie de la l.o sunt Percepute drept face poze de doar 10 megapixeli
zgomot vizibil (texture granula- patru pixeii fuzioneazi in-
mii ani. Camerele smartphone-urilor sunt folosite, practic, pen-
te) de imagine. Xiaomi Pocop- tr-unul singur. Nokia gi LG au
tru toate tipurile de subiecte, de Ia selfies Ia panorame fotogra-
hone Fr, cu 1,3 VNr a fost evalu- reusit se obline $i ele valori
fiate in vacanle. Din acest motivam revizuit complet testele de relativ mare ale VNr.
at a fi deosebit de bun. Huawei
camere gi am spo t ponderea lor in scorul final de Ia ro Ia zo de
P2o Pro nu are nici el prea
procente. Asta reflect5 mai corect prestigiul care i se cuvine ca-
merei gi performanlele sale. in partea dreapti-jos veu gasi un CALI CAM
tabel cu cele mai bune smartphone-uri, listate in functie de re- a
zolulia foto maxim5 de care dispun- o valoare care spune tot ce I '5
ts9
.i -z
trebuie se stii despre calitatea reale a fotografiilor 5; zEa
Standardul actual este de u2 megapixeli, ceea ce satisface 3 EE
x,9 3
: s5- .sc
majoritatea cerinlelor, Doar Huawei P2o Pro cu cipul sdu de 10 OnePlus 6 r28GB 983 15,9 1,8

megapkeli efectivi este un pic ie$ti din comun, dar camera este Apple iPhone XS 256GB 96' r.59r t2,2 2,2

suficient de bune pentru a produce imagini bine echilibrate, cu a Apple iPhone XS Max 256GB 966 r59r n2 2p
o minime deteriorare chiar gi in condi{ii de iluminare precare. r.600 t2,2 2,r
Google Pkel 3 xL 64GB 962
Dar trendul este spre mai mult, dupe cum se poate observa Ia
cooele Pjxel 3 64GB 95,0 ].63t 122 2,2
OnePlus 6 (15,9 MP), LG G7 ThinQ (16,2 MP) 9i Sonv xz2 (192 ll
7
MP). ln plus, smartphone-urile sunt din ce in ce mai mult echi-
HTCUD r.576 12,2 I,6
pate cu doua sau trei camere, care ofere distanle focale diferite 7

a Gooele Pixel 2 64GB g2 12,2 r,8


(de ex., normal, wide-angle 9i zoom telescopic).
I.5q4 2p
Noile iPhone xS and xS Ma& cu cipurile lor de u,z megapi- 9 Coogte Pixel 2 XL 64GB 93J

91, r$
xeli, s-au clasat pe locurile 2 9i 3. Camera nu s-a schimbat com- to Samsung Galaxy 59* Duos

$ parativ cu modelul iPhone X din anul precedent, dar Appte a re- 9rE
L! Appte iPhone 8 Plus 64GB 1.543 2,O

f vizuit software-ul camerei gi acum poti obline ceva mai mult Huawei Mate 20 Pro 903 1.396 r,5

Selfies' dar imbuniti-


$ de ta ea in termeni de filtre, spre exemplu samsung calaxy Note 9
13 90,o r.52:t 12,2

E lirile sunt destul de discrete. 89: 1.(56 )1,8 r,8

! Toate dispozitivele din test suportS inregistrcre de clipuri r5 Nokia 8 Sirocco 88,8 1.546 t2,2
per mi-
? video +K (s.g+o x 2.160 pixeli), dar necesite circa 4oo MB Sony Xperia xZ2 86t r.968 192 t6
g nut (4k@3ohz). Chiar gi cele mai mari capaciteli de memorie se L7 xjaomi Pocophone Fr 82,9 r.s74 L22 1,3

j vor epuiza rapid. Dace vrei sa economiseqti spatiul, ar fi o idee ra LG G7 ThinQ C2.9 tx75 16,3 2:7

.ii bun sI inregistrezi implicitin lo8op. 8q8 r.540 t2,2 L:I


19 Asus Zenlone 52 256GB

foarte bun (Ioo so,o) bun (89,9-75.0) satisfa.ator (749so,o)


4 Toate Androidele oferl tehnologie fast charge Toate scorurile in puncte (max. roo) o da o nu
,E Huawei Mate zo ofere cea maibuni autonomie a bateriei dintre r

cHIP .2019 < 2


.45
TEST & TECH > SMARTPHONE PREMIUM

toate telefoanele testate: cu peste 16 ore in modul online, rulea-


ze semnificativ mai mult timp decat restul telefoanelor din
test, ale cdrorvalori standard ale autonomiei se invart injurul a
g-u ore. Xiaomi Pocophone Xt reuqeste o foarte
buni valoare,
cu 13zl ore. Iar bateria se incarci in mai pulin de doua ore, ceea
ce este excelent.ln general, timpii seincircare se situeazeintre
doui Fi tiei ore. doar iphone XS Max avAnd nevoie de patru ore
pentru o incercare complete. Am mai inregistrat valori deloc
$i
spectaculoase de 9:21 respectiv 8:2o ore pentru XS Max gi XS.
Doar iPhone 8 Plus reuleste o valoare mare, de rzo ore.
Toate telefoanele cu Android au incircare rapidi. Dar co_
moda incircare wireless prin indu4ie nu este suportata de toa-
te dispozitivele din test modelele Google pixel z, HTC Utl si
Asus 52 nu au aga ceva. pacat, pentru ce sta{iile de incarcare
prin induqie sunt fiabile si destul de variate.

Memorie: 5r2 GB este noua capacitate mare


Smartphone-urile vin de obicei cu diferite capacitati de stocare.
Cele doue modele iPhone XS $i Samsung Galaxy Note 9 sunt
Carcase mai mici, ecrane mai mari disponibile cu un maximum of 5t2 GB, in prezent considerati
Elranul flri margini face spatiulde afifare din iphone
XS Max cea mai mare capacitate de memorie pentru smartphone-uri.
(6,5 inchi) cu un inch mai mare decat cei din iphone plu6,
8 cu Pentru aceste configuralii, inse, prelurile sunt destul de mult
toate ci ambele telefoane oferl carcase cu aproape aceleagi
dimensiunl peste r.ooo €. In test, telefonul cu Android cu cea mai mare
ca-
pacitate s-a dovedit a fi Asus ZenFone 52, cu 256 GB de memo-
rie flash. Spre deosebire de iphone-uri, capacitatea lui Asus
Cel mai bun ecran
poate fi suplimentate cu un card de memorie, pentru moment,
citit gi in
LG Gz-ThinQ este u$or de
o capacitate de 256 GB ar trebui se fie suficiente pentru majori_
lumini solaE, gratie controlului
automat aI iluminerii si tatea utilizatoriior pretenliogi.
luminozitigii enormi. Nici smartphone-urile cu capacit5li de stocare de r28 GB,
sum sunt Samsung Galaxy Note 9 gi Oneplus 6 nu vor fi proba_
bil umplute de majoritatea utilizatorilor, mai ales dace fotogra_
fiile sunt salvate gi in cloud. La capaciteli mai mici, de 6+ GB gi
mai pulin, trebuie se ai grija h stocare. De exemplu, memoria
disponibili la un LG Gz Thine cu capacitatea nominala de 6a
GB este de numai 44,9 GB.9i asta in pofida faptului cA LG-ul es-
te unmodelAndroid One care nu are app-uri bloatware gi inter_
fate proprie. Tipic, inse, capacitalile nete ale smartphone_urile_
Autonomii comparate orde 64de GB sunt de peste 50 GB. Atenlie; nu mai este posib e
Xiaomi fi mai ales tluau,ei Mate 20 Etabilesc noi standarde. Dar expandarea oricirui telefon Android cu un car de memorie. Go_
cele doui noi modele iPhone XS sunt o dezamtrgire. ogle, Nokia, Huawei (cu P2o pro) 9i Oneplus vin fere niciun slot
Autonomie in ore de expansiune.
Huaw€i Mate 20 16:08 Dar poti estima in avans de cat spaliu de stocare vei avea
Xiaomi Po.ophon€ Er
rlrl nevoie: dace faci poze sau clipuri video din cand in cand, tejoci
Applc iPhotre 8 Plus 64cB
u:28 Candy Crush in metrou gi toata muzica gi filmele cin exclusiv
Sony Xpelia XZz
ttio? prin streaming, te vei descurca bine cu o capacitate de 64 de GB.
Asu! Zenlorc 52 256cB
ro:45 Cei care fac clipuri +K clips, folosesc playlist-urile Spotify offli_
Iluawei Mate 20 P.o
roitr2
ne fi incearci fiecare app popular imediat ar trebui se se orien-
LGG? ThiNQ
to:.at
GoogL Pixel
teze cetre un smartphone cu r28 de GB. Cei care igi transmit via_
2 64cB ro:t5
Samsung calary Not€ 9 ta in streaming, ca vlog 4K pe youTube, nu supravieluiesc unui
9:59
HTCUu zbor tmnsatlantic fara serialele Netflix preferate gi i$i conside_
9:49
OnePlus 6 r2aGB re smartphone-ul o consol5 dejocuri serioasi, vor avea nevoie
9a47
Huaw€i Pzo Pro de o configuralie cu 256 sau chiar 5u cB gi poate vor exploatagi
9140
Nokia 8 Sirocco optiunea cardului de memorie.
9:36
Gootle Pir.€l z XL 6acB
935
Apple iPhone XS Max 2f6cB
9a Jack sau USB-C - decizia igi aparline
Samlung calaxy 59+ Duos Ailz Pentru smartphone-uri, jack-ul de 3,5 mm era de mult pe lista
Googl. Pixel 3 XI E4GB 8:34 speciilor pe cale de disparilie. Modelele de Ia Huawei, Sony
Apple iPhone XS z56cB 8:2o HTC, Nokia Si Google se bazeaza toate pe USB-C ca interfa!tr
Gootl€ Pircl i 64cB 75 universali, iar Apple folosegte Lightning. Eliminarea jack-ului .

aduce unele dezawntaje: vechile tale cesti favorite au nevoie

46 ' , CHIP
2 ' 2019
SMARTPHONE PREMIUM < TEST & TECH

acum de un adaptor iar jack-urile digitale nu reziste Ia gocuri


mecanice precum venerabilul jack analogic, care a fost testat
timp de decenii. Dar sunt gi argumente in favoarea USB-C: daca
este corect implementat, calitatea sunetului are potentialul de
a fi in general mai performante. in viitor, producetorii de echi-
pamente audio ar putea dezvolta cegti care ofere un numar Cea mai buni
substanlial mai mare de posibiliteliin termeni de sunet 9i amp- ' performante
Iificare decat cegtile pur analogice. Dar standardul audio USB-C OnePlus 6 qu CPU SnapdraSon
- Ia fel ca USB-C - este, pentru moment, un soi de Vest Salbatic qi 8 GB de RAM demonstreaza
in termeni de progres tehnologic. Asta ar putea duce la o situa- puterea pe care o poatc avea
unui Android.
tie in care, in viitor, nu va fi posibil s folosegti odce casctr USB-C
cu orice telefon.
in prezent, acest haos poate fi evitat alegand un model cu
jack clasic, precum Samsung, LG sau xiaomi. O alta tacticl ar fi
sa treci pe cagti Bluetooth; pentru ca, desigur, toate smartpho-
ne-urile sunt echipate cu Bluetooth (5.o), Wi-Fi (ac) 9i LTE.
Smartphone-urile folosesc, de asemenea, actualul standard
cu nano SIM-uri qi majoritatea ofere Si o funclie dual SIM, care
permite operarea a doue carduri SIM. Doar Apple' Google, LG gi
Nokia oferi un singur SIM.

Un stylus util
Activarea prin intermediul recunoaEterii faciale cagtig lent te- Gdaxy Note 9 este echipat
ren sub Android. Modelele Pixel ale Google ofere tehnologia cu un stylus cu touch $
alituri de clasicul senzor de amprente. Nokia, Asus, Huawei, funqii prastice S-Pen.
OnePlus $i LG se bazeazl 9i ele pe ea.
Noile modele Samsung auin plus qi un scaner de iris incor-
porat. Doar Xiaomi gi Sony se ablin cu totul de la aqa ceva. Mo-
detele Appte x, pe de alte parte, vin doar cu Face ID. Dace recu-
noagterea faciaE este prea extreme pentru tine, o poti evita cu
totul 9i poti folosi un cod PlN. Dar acest cod ar trebui se fie su-
ficient de lung. Preview: Apple iPhone XR
in general, se poate spune ce recunoagterea faciale este Noul Apple iPhone xR nu era galben, albastru, coral 9i rogu).
acum relativ fiabiE, dar situalii conjuncturale, gen ,,feri barb{ incadisponibilin momentul La modelele XS, ai doar trei
sau,cu ochelari" potinc5 se-i zepeceascl pe senzori. finalizerii testeior. Dar a putut vadante de culoare: argintiu, gri
fi evaluat, totufi,in termeni de si auriu. iPhone xR vine echipat
performanle gi functii. cu acela$i procesor puternic
Performant* nimic nu se apropie de noile iPhone-uri > IPhone de buget: XR este cel Apple A].2, dar are doar 3 GB de
Cele trei iPhone-uri sunt cele mai bine clasate in evaluarea per- mai ieftin model X de la Apple, RAM,in loc de +. in locul unei
formantelor, cu toate ca asta nu se datoreaze neaperat hardwa- cu prelu de aproximativ 849 € camere duale, dispozitivul este
re-ului mai bun. Apple a optimizat iOS D astfel incat lu$eaze (64 GB),9o9 € (u8 GB) ii 1.or9 € dotat cu doar singure camerA
mult mai rapid gi mai fluent cu acelea$i procesor. iPhone 8 Plus (256 GB). Nu existe optiune de simpla de u megapixeli.
beneficiazd qi et de asta. inplus, procesoarele Apple Ar2 Fi Apple 5r2 GB. Cu un ecran de 6,1inchi,
Au vine deja cu o bazi foarte rapidi. inainte de toate, timpii de este intre dimensiunea Iui xS Si
incercare ai browserului indici diferenle enorme in Android. cea a Iui XS Max. Rezolulia este

iPhone-urile au nevoie de circa o,2 secunde pentru aincerca pa- mai mici,la r.zgz x r.rz5 pixeli,
gina CHIP cu clasamente, iar cel mai rapid Android are nevoie iar XR nu are un OLED, ci un
ecran LCD. De asemenea, XR
de circa 5 secunde pentru a face acelagi lucru. Asta este valabil
are $i el o cresteture, dar cadrul
insi doar la transferul paginilor web pure,in HTML, Javascdpt (bezel) este mult mai gros decat
Si CSS. La descercarea de figiere PDE Android
gi iPhone-urile
la versiunea XS, din cauza ecm-
sunt la acela$i nivel. nului LCD.
OnePIus 6, cu procesor Snapdragon 845 9i 8 GB de BAM' are r Carcasi mai mare: Carcasa
un u$or avans, fiind cel mai putemic Android din test Operati- lDi XR mdsoare 15I x 757x 8,3
unile ruleaze extrem de fluid, app-urile pornesc foarte rapid,iar mm, fiind un pic mai mare fi
recunoagterea faciali Ei senzorul de amprente funclioneaza mai groasl decat cea a lui XS.
aproape instantaneu. Acelagi lucru este valabit gi pentru restul Asta hse loc $i pentru o batede
dispozitivelor testate, cu doar cateva mici exceplii; doar Sam- un pic mai puternice. Carcasa
sung Galaxy S9 PIus gi Huawei P2o Pro se remarce la acest capi-
este construite din aluminiu gi
vine in Fase culod (alb, negru,
tol in sens oarecum negatiri Ambele au nevoie de cet putin 15
secunde pentru a descerca PDE-uI de test. De asemenea, le ia re- r

CHIP < 2or9 < 2


.47
TEST & TECH > SMARTPHONE PREMIUM

lativ mult timp sa incarce paginile web. in afare de asta, aceste


modele oferA gi ele o performantd destul de stabild, dupe cum
este de aqteptat din partea unui dispozitiv premium.
Noi proceduri de test
pentru smartphone-uri Crestitura este noul negru
Trend este de a avea ecrane mari in carcase mici. Apple a lansat
Pe misura ce smartphone-uri- De asemenea, punctem acope-
le devin tot mai puternice, ele crestatura ecranului sau ,bretonul", iar producetorii de telefoa_
rirea unei palete largi de culori
joaci un rol tot mai centlalin ne Android au aderat cu entuziasm la acest trend. Ecranele um_
Si rezolu!ia inalti.
viala utilizatorilor De aceea, plu intreaga suprafala frontale a smartphone-urilor si rimane
Baterie: Simulim utilizarea
am revizuit complet procedu- constante a smartphone-uiui doar un mic de spaliu pentru senzori gi camere - crestetura. LG
ru de testare si am modificat in interior Fi evaluim rezulta- G7, OnePlus 6 giAsus ZenEone 52 vintoate cu breton. De reguE,
ponderea categoriilor, pentru tul - timpii de standby nu sunt astainseamntr un avans ergonomic iphone XS Max este Ia fel de
a imbunitdli comparabilitatea luatiin calcul. De asemenea, mare ca iPhone 8 Plus, dar ecranul lui XS Max este de 6.5 inchi.
noilor cerinle. misurem timpii de incercare. cu un inch mai mare decat cel al tui iphone 8 plus. Deci ai ambe-
Categoriile performan!e, func- Cameri: Camera primegte le elemente: un ecran mare gi o carcasi comodi.
lii, batede, ecran 9i cameri au acum o pondere mai mare. Cel mai luminos ecran dintre toate dispozitivele testate I-a
acum o pondere de 20 de pro- Misurem nivelul de detalii, avut LG Gz Ecranulseu de 6linchi ofer o reproducere foarte bu_
cente fiecare in test. zgomotul de imagine, culorile
Performanti: Spre exemplu. nd a culorilor, cu o rezolutie detaliate de 3t2o x r.44o pixeli.
$i rezolutia. Pentru a face asta,
testdm cat fluid este opemrea Aceasta poate fi redusa Ia 2j4o x 1.o8o daci este nevoie. ceea ce
includem diverse scenarii
smartphone-ului gi evaluam practice. reduce consumul energetic. Dar vedeta este controlul automat
timpii de incercare pentru Configuratie: Aici, evaluim al luminozit5lii: la interior, ecranul atinge o luminozitate consi_
fisiere $i pagini web. Perfor- interfelele, senzorii biometrici derabile de 453 cd/mr.
mantele grafice sunt misurate Si spatiul de stocare, intre alte- Dar dace senzorul detecteazd lumine sohre, luminozitatea
cu testul3D GFXBench. Ie. Evaluim, de asemenea. sare la valoarea enorma de 869,9 cd/mr. Astfel, ecranul Lc-ului
Ecran: Simul;m ]umina solare calitatea finisajelor carcasei $ poate fi citit si in lumini solare directe fare nicio problemi. ip-
pentru a misura luminozita- a boxelor integrate in smartp- hone-urile, castigitorul testului Huawei Mate 20 pro gi modelele
tea $i contmstul cat se poate hone. Samsung ofere si ele valori foarte bune ale luminozitdlii. Google
de realist.
Pixel2, cu ecranul siu de 5 inchi gi rezolutia mice de 1.920 xr.o8o
,lH pixelis, arate un pic demodat.

;$
iOS rz gi Android Pie: iati ce este nou
in sistemele de operare
Cu iOS u,Android 8/8.r siAndroid 9,in test au fost prezente trei
sisteme de operare. intrucat Android 8 este deja pe piala de un
an si majoritatea smartphone-urilor premium vor primi un up-
date, ne vom concentra pe diferentele dintre iOS 12 si Android
Pie (9). Update-ul la Pie a fost anuntat deja pentru coogle pixel,
SonyXperia XZ2, OnePlus 6, Nokia 8, Samsung calaxy Note 9
Fi
59+ si Huawei Pzo Pro.
Pie reprezinte un update destul de mare al Google pentru
Android, concentrandu-se pe noile sisteme de control prin ges-
turi. Cu o glisare de jos in sus, poli deschise o seleclie a celor
mai recent folosite app-uri, pin care poti naviga in stAnga si in
dreapta cu o glisare. miscare cu care s-ar putea si fili deja obi$-
nuili din iOS gi webos. intrucat tot mai multe smartphone-uri
Android au preluat, asa cum am menlionat, crestltura lansate
pe piaF de iPhone X, aceasta este acum suportatd nativ de sis-
temul de operare. Per ansamblu, pie a devenit un update pe ca-
re trebuie neapdrat se-l ai.

Pentru mulli utilizatori de smartphone, folosirea excesivi a so-


cial media devine o problemtr tot mai mare, iar aici intra in sce-
na functia pie.ln aceasta, toate app-uri-
"Digital Wellbeing'a lui
le sunt listate cu o perioadi de utilizare pre-definitd. Utilizatorii
igi pot seta propriile limite de timp pentru Facebook sau youTu-
In laboratorul de testare, sLrdem scenarii care sunt cat se be. De asemena, o comande vocali poate fi folositi pentru a ac-
poate de practice, pentru a obtine masuritori realiste. tiva noul app ,Wind Dow['. Tot ce trebuie se faci este se-i spui
smartphone-ului cand vrei sd mergi la culcare 9i Android va

48 ' 2 > 2or9 > CHlP


SMARTPHONE PREMIUM < TEST & TECH

trece in modul care nu te deranjeaza. 9i Apple a echipat iOS u


cu cateva funclii noi interesante. $i aici timpul de folosire a
app-urilor este proeminent.,,screentime' ofere funclionalittrti
similare cu ,,Wellbeing' al lui Android. Timpuld e utyilizare al
app-urilor individuale este afigat Fi poate fi Iimitat in plus, no-
tificerile sunt acum combinate -in loc de 30 de update-uri indi-
viduale de Instagram, vei vedea acum doar o notificare de grup,
Huawei Mate zo Pro
Mate 20 Pro a punctat foarte
care poate fi Stearsd complet. Opliunea Do Not Disturb ofere
sus in toate categoriile,
acum un planificator pentru pedoad5 Ei localie. Spre exemplu' inclusiv cea pentru ecran.
poti selecta daca vrei si stai ,,o ord' fird se fii deranjat sau vrei
ca asta se dureze pane ajungi acase. Per ansamblu, aceste ino-
valii de succes oferd mai multe Iinifte $i calm pentru utilizator.
AIte inovalii includ app-ul de mesurare AR ,Tape Measure",
pe care il poli folosi pentru a mesura obiecte de genul mobilei,
precum gi noi comenzi adaptabile Siri pentru app-uri individu-
ale. Amuzantele sau enervantele animojis sunt rezervate pen- Apple iPhone XS Max
tru utilizatorii de iPhone X, cu toate ca $i Asus ofere ceva com- Noul iPhone oferi o Pedor-
parabil cu Zenimoji pe al sau ZenFone. in video chat, spre manti de er.cel4ie $ lm esran
exemplu, poli plasa peste capul teu capete animate amuzante. excelent. Dar autonomia
bateriei nu este prea grozavi.
Dar simplul fapt ce poli nuinseamnl cd gi trebuie s-o faci.

Concluzie: un numir de recomandiri


gi preturi piperate
Niciunul dintre dispozitivele testate nu este reu, dar in unele
cazuri raportul pre!/performanla nu este corect. in afara de as-
ta, actualele modele gi sisteme de operare sunt destul de con-
vingetoare, cu performante ce merg de Ia solid la foarte bun 9i
cu componente de cea mai buni calitate. LG G7 ThinQ oferi de
Xiaomi PocoPhone Fr
departe cel mai luminos ecran, iar OnePIus 6 are cea mai bune
La aproape 34o €, ac€st
camere. Apple urce pe tronul performanlei cu noile sale mode^le Emartphone oferi o autonomie
XS, care au tot ce le trebuie, mai pulin autonomie a bateriei. In foarte mare gi o Performanti
termeni de performanle, Android va fi extrem de ocupat pane fluidi" Dar ectanul este
Ia urmatoarea sa mare aniversare. r doar mediocru.

SMARTPHONE.URI PREMIUM
'E
li6
* g

I
* s a 6
6 _9v
;.I
g
b
E
F
;r &.2
qo 7225 r.3q6 USB-C
Huawei Mate 20 Pro lta.l 93 92 96
t.s27 jack35 mm
2 Samsung Galaxy Note I gtr2 90 88 98 90 Androids.r 9;59

qE 869,9 t:175 jack3,5mm


6IO 9r,4 92 89 99 83 6.1

A:52 L547 jack 3,5 mm


Samsung Galaxy Ss. Duos 3a 99 94 92 Androids.o 6,2

93 93 89 6,5 659,6 r6:o8 r556 USB.C


Huawei Mate 20 90,3
2.644 Xlua 669,O 9.2r L59r Lightning
6 ApplejPhoneXS Mu 2s6GB 49,, 84 72 97 iOS 12 6,5
jack3,5 nm
; OnePlus6 r8GB 610 89,r 95 7A 9l 83 99 Android 8.r 6,3 9.47 t:t64

;l 88,9 89 85 9O 86 6,0 2.160 xl.o80


1.920 X 1.080
593,9

675,3
1968
r.543
USB.C
Lightning
9 Apple iPhone I PIE 64GB 8a,8 96 7g 83 s4 92 iOS 12 55
6t iOS12 5,8 2.436\|rE 6725 820 1,591 Lightning
Appie iPhonexs2S6GB 1,320 87,9 1tx, 84 92 97
9i49 USB C
HTC UD 390 87'9 91 79 89 86 94 5,5

6,3
USB.C
12 cooele Pixel 3 xL 64GB 950 826 79 84 97

Androids.l 6,1 62t,t 1.4t7 USB.C


13 Huawei P2o Pro 8it,4 a6 a2 8q 86 95
454;l L540 jacl3.5 mn
Asus ZenEone 52 256GB 600 86'9 94 8I 92 a7 8t 6,2

2.160 Xt.O80 7:56 r.63r USB,C


r5 coosle Pixel 3 64GB 850 86,6 84 86 96 5,5

Android 8.r 9:36 r.546 USB.C


r6 Nol.ia 8 Sirocco a6,4 91 84 86 83 89 5,5

ql 6,O 550,3 q35 r.594 USB.C


17 Goosle Pixel 2 XL 6aGB 690 a6,2 83 9o
q5 6,0 r3:2r jack3,5nm
ra Kaomj Pocophone Fl a6,o 85 83

5,o 4675 ro:r5 USB.C


I9 coogle Pixel 2 6aGB 85.6 9I 74 a6 8?

foartebun(roo 9o,o) bun189,9-75P) satisfacetor (74,9 5o.0) sufi cient (59,9 45,0) al nerecomandabil (aa.g-o)
Toate scorurile in puncte (max.1oo) da .
.49
CHIP < 2or9 < 2
TEST & TECH > PLACI VIDEO

GPU-uri Nvidia pentru


gamingrevoffionar
cum era de agteptat, noua Nvidia GeForce RTX zoao Ti sparge recordurile
^
in benchmark-uri in centrul de testare cHIp. Dar jocurile card sd exploateze
la maximum noua tehnologie ray tracing incl lipsesc.

vidia spune ci este vorba de nu maipulin de o revolujie ponibilitatea fluctuante de h lansarea pe piald.
in gaming; ray tracing, un proces de calcul intensiv pen- intrucat o buntr parte din circuitele adilionale are scopul de a
tru randarea unor cadre realiste in jocuri care fusese oferi noi tipuri de efecte pentru un shading gi reflexii perfecte,
folosit, pane acum, in principal, doar in productia blockbus- saltul de performanli in benchmark-urile conventionale este
ter-elor de Ia Hollywood. Noua generalie de plici video Nvidia de nivelul unei generalii normale. Va dura ceva timp pan5 ce e
GeForce RTX 2oxo cu GPU-uri Tirring poarte stindardul acestei efecte precum ray tracing-ul in timp real si edge smoothing cu !
revolutii. Comparativ cu generatia predecesoare GTX roxo cu ajutorul inteligenlei artificiale vor deveni disponibile in multe 3I
GPU-uri Pascal, procesul de productie s-a micQorat de Ia 16 nm jocuri. De aceea, modelul de top RTX 2o8oTi, pe care l-am putea
la 12 nm. Numdrul de tranzistori a crescut cu 55 de procente, la testa primul, rimane un produs destinat in special entuziagt!
18,6 miliarde, din cauza noii tehnologii ray tracing si nucleelor
Ior, din cauza prelului sdu mare.
IA din modelul de top. Asta face cpu-ul TUro2 al GeForce RTX
E
2o8o Ti cel mai elaborat gi mai mare cip de gaming din toate Noile plici video ale generaliei RTX
timpurile. Productia sa difibile, probabil cu un randament sca- In centrul de testare CHIP, a poposit Zotac Gaming GeForce
zut, ar trebui sa fie motivul pentru prelurile ambilioase si dis- RTX 2o8o Ti AMP Edition (r.3oo €). Comparativ cu versiunea €

50 ' 2 > 2or9 > CHIP


PLACI VIDEO < IEST & TECH

standard, ciput TU1o2 chip aI ediliei AMP permite un spor de


frecvenld a ciputui, de Ia L545la r.665 MHz. Frecvenla de baze
de 1350 MHz este neschimbate, Ia fel ca 9i frecventa de r7so
MHz a celor 11 GB de BAM DDR6. La fel ca toate plec e 2o8o Ti, Asa creeaze RTX
placa Zotac are un TDP de 25o wati, care necesiti doi conectori
de alimentare PCIe cu opt pini gi, in funclie de CPU, o sursa de
iniaginile fotorealiste
cet pulin 65oW. Heat sink-ul mare, cu trei ventilatoare de go
mm rezulta intr-o dimensiune mare a pHcii: 3o,8 cm lungime 9i
o inel$me de trei sloturi dorsale, aga ce ai nevoie de o carcasd
incapatoare pentru PC. in afare de trei conectori DisplayPort
L4, mai este un port HDMI 2'ob li un port USB-C "Virtual Link'.
Acesta din urma conline un semnal DisplayPort 9i este folosit
pentru conectarea ochelarilor de realitate virtuaE cu un singur
conector - dar astfel de ochelari nu sunt inctr disponibili.
A doua placa din testa fost o MSI GeForce RTx 2o8o Ga-
ming X Trio (aprox. 95o €). Cipul seu TUro4 este mai li are mai
puline uniteli de procesare decat TUlo2 de al modelele Ti. $i
ptaca MSI permite frecvenle sporite comparativ cu frecventa
de referin(e: L86o in loc de r71o MHz. Nvidia pare de obicei des- in acestii sceni demo din Metro E .odus, ray uacing aletermini
tul de modeste cu valoarea de referinld, pentru ce aproape toa- ca spotul de lumini care atinge scaunul este Eflectat din partea
ascunsi a dulapului de p€ Per€tele din spatele scarmului.
te pHcite Turing de pe pialtr sunt oferite cu frecvenle sporite.
Frecvenla memoriei (DDR6la 1750 GHz) este similare cu cea din
Ti - dar modeleul mai mic are doar 8 GB de RAM in loc de t.
Bus-ul mai ingust de 256 in loc de 3!2 bi$ duce la o le$me de
bande mai mice a memoriei, de 448in loc de 616 GB/s. Din cauza
radiatorului sau lat, placa MSI este chiar mai mare decat Zotac
AMP Am mesurat ambele pHci cu actualul driver Nvidia 416.15'
la care nu am detectat instabiltali sau defecte. Pentru compa-
r4ie, am listat gi valorile celui mai bun predecesor Nvidia, pla-
ca MSI GeForce GTX ro8o Ti Gaming X IIG Ei a.te celei mai bune
pEci AMD a momentului Sapphire Radeon Rx Vega 64 Nitro+.

Rezultate de top in testele de laborator


Am evaluat pldcile video cu metodele noastre de testare stan- Demo-ul t?y tracing al benchmark'urilor UL arati cat de pEcis
dardizate. Un Intel Core i7 67ooK cu 16 GB RAM 9i Windows 10 calcuteazt Ghnologia reflexiile de 1n nava spatial{.
au fost folosite drept platforme. Benchmark-urile au aratat ce
abia la o rezolulie mare qi cu un software nou i9i arattr plecile Ricire silen{ioasi gi USB-C
RTX puterea. ln benchmark-ul Directx 12 Time Spy, RTX 2o8o Ti pentru ochelariVR
este clar in frunte, modetul mai mic 2o8o atinge 85% din perfor-
manta lui Ti, mai vechea GTX loSo Ti atinge 76%, iar AMD este
mult in urme, cu 58%. Pentru unele titluri Directx 11 mai vechi
(vezi jocurile in tabelul de pe pagina urmetoare), vechea 1o8o Ti
o depageqte pe noua 2o8o. A$a ce, dace vrei se joci mai mult jo-
curi clasice in rezolutii mari gi nu iti pase de viitoarele efecte
- mai ales dace
ray tracing te vei descurca bine cu o GTX roSo Ti
preturite lor vor scidea qi mai mult. Software-ul realmente
vechi incetineqte noile pl5ci - spre exemplu, simplul :DMark
Cloud Gate ruleaze pe vechea GTX roSo Ti sunt pic mai rapid MSI RTX 2o8o vine cu trei ventil,atoare axiale mari, care
decat pe RTX. sunt oprite in timpul operatiunilor desktop mai modeste.
Cea mai rapidd place AMD cu Vega 64 nu are nicio gansiin
fata noii gener4ii de Ia Nvidia. Un argument for AMD ar fi ce
monitoarele cu tehnologie AMD Freesync sunt mai mari 9i mai
convenabile ca pre{ decAt cele G Sync ale Nvidia. Iar un astfel
de monitor, perfect sincronizat cu iegirea plecii video' poate
oferi o experienli de gaming pEcute, in pofida unui numir
mai mic de cadre pe secunde (fps).

Eoamea de performanp crette din nou La fel ca toate pEcite RTX, Zotac AMP are conector Virtuallink
ln pofida micaorhrii procesului de produclie de la 16 Ia 12 nano- (USB-C inct. DisptayPortl tr entru conectana ochelarilor VB.
metri consumul plecilor RTX 2o8o tinde si creascA - la vitezi de +

. 5l
CHIP < 2or9 < 2
TEST & TECII > PLACI VIDEO

repaus, sistemul nostru de test ambele plici 2o8o au consumat


cu circa wati mai mult decat cTX ro8o Ti. Sub sarcini sintetice
graficd maximd cu FurMark, noile pldci, pe de alte parte sunt un
Mult mai multe performanta in Directxr2
pic mai economicoase decat vechea Nvidia si cea AMD. in mate-
Set5rile extreme ale benchmark-ului 3DMark Time Spy maximi-
zeazi toate funqtiile actudei intefiele 3D a MicrosoE,isa ci no- rie de zgomot, niciuna dintre plici nu este iesiti din comun. pen-
ile pEci au clar un avantaj aici. tru Zotac RTX2o8o Ti trebuie menlionat caventilatorul, spre de_
3DMark Time Spy Extreme (DXr2 + 4Kl osebire de ceitalli candidali din test, se roteste $i in stare de
repaus, dar foarte silenlios.
3DMark s.2r3
Score 4.O30
GIaphics
Score
ts.ssa 4s92
Concluzie: tehnologie fascinanti, la pret uriag
Pentru cei care au o GeForce GTX roSo (Ti), nu prea exista argu-
Graphics t 2,21 mente rationale se sare rapid Ia noua generatie. Cel putin nu
Test r (fps) 29.r8
pane cand vor apirea mai multejocuri cu ray tracing in timp re-
Graphics 38,46
Test 2 (fps) 26,94 al sau cu noul proces de antialiasing DLSS, care este exclusiv pe
I RTx 2oso Ti lclx ro8o Ti RTX. Pentru to(i ceilalli upgraderi, preturile ambilioase ale cla-
sei RTX 2o8o vor fi destul de greu de pEtit - chiar dace pare
Consum mai mic in sarcine maximi justificate speranla ce RTX 2o8o Ti va rimAne regina perfor-
!n nofiaa nerfornunlelor mai putemic€ in b€nchmark-uri plicite mantei in regatul plecilor video, Ia fel ca cTX 1o8o Ti. care re-
Nvidia RTX oonsumi maiputin decat competitia
prezinta un competitor puternic injocurile mai vechi pentru la
Consum (ln wali,
fel de scumpele RTX 2o8o.
rj3i?ffi11ff.',3l*o*- 383
6r
RTX 2o7o, care a aptrrut in octombrie trecut, ar putea fi un
compromis excitant. Oferi o intrare la un pre! mai mic in clasa
MSI GcForce GTX to8o Ti 4to
GamingXuc 52 ray tracing - atatd vreme cat nu intenlionezi si o combini cu o
MSI GeEorce RIX zo8o 390 rezolulie 4K. Oricum, Nvidia a lergit considerabil pr5pastia din-
GamingXftio 62
tre ea AMD, cu noile sale pleci. pentru a recupera terenul pier-
Sapphire Rad€on nX 405
Vega 64 Nitro+ 70
dut, AMD ar trebui se dea o lovitur5 similari cu cea pe care a
I PC in sarcir; Brafica nsima ! pC in operare desktop dat-o cu procesoarele Ryzen. r

iomparatie plici video


MSI GeEorce GTX
roSo Ti Gaming
X rrc

Consum (5%)
SPECIFI

Proces de
Tranzi6tori (miliarde)
Clldurn maximi disipatl (TDP) (W)
Dimensiuni (lung.ime cm x sloturi,
rT:
3DMark Eire Strike 22.767 20,888 20198 L=
IEi
3DMark FLe Strike Ultla 8.!2 6.552
DiRT Rally aK a7,a 6Zr
Alien: Isolation 4K (fps) r415 nr9 !:
GTAV4K 80,1 76,2
676
e!
F=-
co"sum pc in rcJ.o"TEcini-
rot in r€paus / sarcini
611383 W
F
loa rre bu n, (too-go.o) (8s.9-75,o) satisfacetor (74,0-60.0) suficient !
_- . bun too)
roarc scoru|lte In Duncte (max.
(59,9 45,o) nerecomandabit (aa,g_o)

52, 2 > 2019 > CHiP


TEST & TECH > WINDoI^/S DEEENDER

Virugii linuti la Blocheazi atacuri Datele sunt atacate Proteclie mai buni
respect din web de corpuri pentru copii
striine?
Antivirusul integrat al Iui Niciun acces al reteaua ta Dispozitivele folosite mai Copii tei au voie se acceseze
Windows ro elimini ame- intemd: frewall-ul ales in migcare, care pot singuri internetul? Atunci ai
ninter e gi acum face asta in-house blocheazi trafi- fi pierdute sau furate, tre- la dispozilie o serie de modu-
competitiv. cul de retea nedorit. buie se fie impenetrabile. Ie cuopliuni pentru proteclia
copulor.

Secu at a glance
rraar.iinij r,ltI tt..i.uriitId jr..irh.i .!r Gr.!

l-
:\.o
"ffitii&'il*u, p,o,"oi.n
'
riiiGll &ietworr '
Daviai ;;rity
f,
'rina.J!h.L?rnff:) i,
h.,,r!r:e !P.r,il, trrirrpt

Este sigur contul Descercarea este Adio problemelor


tiu de Windows? realmente siguri cu driverele
Microsoft Account, Win- Smartscreen te averti Sistemul tiu ruleazd fluid?
dows Hello gi funclia zeazi despre link-uri O privire la acest modul
Ei
Dynamic Lockjoaca un desc5rceri periculoase. din Windows Defender Se-
rol de securitate major. App-urile Windows sunt curity Center i(i va spune
constant monitodzate- tot ce trebuie sA gtii.

Security Center
pentruWindowsto
Windows Defender Security Center aduce laolalti cele mai
importante setlri de securitate din Windows ro.

ecuritatea este probabil una dintre cele mai mari priori- ner de amprente, pentru a putea beneficia de avantajele Hello
tili
si pentru computerul tiu. Aga cl este Iogic pentru Mi- in munca ta de zi cu zi.
crosoft se face multe pentru a proteja sistemul de operare
Windows 10 impotriva atacurilor externe. prin intermediul up- Windows cu protec$ie antivirus: nu e riu deloc
date-urilor importante din trecut, compania a astupat multe Una dintre cele mai populare funclii este ,Windows Defender
dintre bre$e intr-o maniere foarte inteligente. Spre exemplu, Security Center" - care a fost redenumit in Windows ro drept
,,Dynamic Lock'incuie automat computerul cand tu sau smart- ,;Windows Secu ty" de Ia update-ul din octombrie trecut. Aces-
phone-ul asociat cu acesta prin Bluetooth nu mai sunteli in ve- ta este un modul de control centralizat care reune$te sub un
cinetatea sa.
"Windows Hello", o proceduri de autentificare bio- acoperi$ unic toate seterile de securitate importante, inclusiv
metrice ce simplifice drastic log-in-ulin dispozitivele Windows, protectia antivirus prop ea sistemului. Aceasta nu a fost reco-
app-urile Si site-urile suportate fotosind recunoastere faciali mandabili pentru mult timp, dar in testele recente ne-a sur-
sau amprente digitale, oferh $i ea extra securitate. Dar trebuie prins cu rezultate atat de bune incat acum este o solutie reco-
se folosegti accesorii certificate, cum ar fi o cameri sau un sca- mandabili ca alternative la suitele antivirus cu plata. intr-un

5t >
2 > 2or9 > CHIP
WINDOWS DEEENDER < TEST & TECH

total de $apte secliuni ale Windows Security poti vedea foarte dty". Alternativ, poli face clic pe iconila .,Scut" din systray 9i
rapid care func{ii de secudtate sunt activate pe computerul poli accesa modulul folosind clic dreapta. Un scurt ghid despre
tiu,dace erorile de configurare pot duce la bre9e de securitate, utilizarea modulului antivirus al windows 10 poate fi gdsit mai
care update-uri de sistem sunt instalate sau - foarte important jos. Scanerul antivirus ofera o proteclie de bazi (buni, cAnd am
- daca sistemul este stabil. Dace ai lucrat cu computere Win- verificat uttima datl). Dace vrei o proteclie premium cu mai
dows mai mult timp, s-ar putea se ai un deja-vu in acest mo- multe funclii suplimentare, alegerea potdvite este un produs
ment ai dreptate, structura aminteqte de fostul centru de secu- alternatiy precum Bitdefender Antivirus PIus (bitdefender.ro),
ritate din Windows XP Service Pack z,in care Microsoft a Kaspersky Antlvirus (kaspersky.ro) sau Trendmicro Antivirus
introdus o funclie similari. Windows Defender ofereain prede- (trendmicro.com).
cesoarele Windows 8/8.1protectie de baze impotriva viruqilor Si in continuare,ili oferim o prezentare a optiunilor din Win-
spy'rare-ului. Cu Windows ro, Defender este permanent inte- dows Security Center gi a modulelor sale individuale 9iili vom
gratin sistemul de operare gi remane automat activ dupl insta- recomanda unde anume ar trebui sA faci upgrade cu instru-
larea lui Windows ro, dace nu cumva alegi se rulezi antivirusul mente aditionale.
unui tert producetor. Vei gisi acest modul, precum gi alte in-
strumente de securitate in Windows Secudty Center. Pentru a Virus threat protection; in aceaste secliune' centrul de secu-
&
face asta, clic pe stegulelul Windows $i selecteaze ,,Settings I dtate iti
arate rezultatele celei mai recente scaneri antivirus
Update & Secudty I Windows Security I Open Windows Secu- sau actualele amenin!5ri. Dace nu folose$ti scanerul antivirus

Pbte(lLon upd.ter
- O No a.tom nmded

6
lo O current threat!

tr Initiaz a update-ul personal Enimated ume rema ninq: 00:m:03

in mod normal, Windows Io se asigure ce definitiile sale antivi-


rus Si antispylvare sunt ta zi. Poli activa update-ul gi manual;
deschide "Windows Security" $i fe cfc pe ,Virus & threat protec- :
tion updates", apoi pe link-ul,,Check for updates". !, Fee free lo t€epsorking wh'l! we (anyour ddce.

I Pornegte o scanare antivirus rapide l^


Odati ce definitiile au fost updatate cu succes, ar trebuilan-
sa
I

sezi un,,Quick scan". Verificarea poate dura pana IajumEtate de


or5. Analiza completa a computerului va dura, evident, mult
mai mult. Pentru a face asta, selecteaze ,,Full scan'in "Scan opti-
ons". Cel mai bine este se faci asta seara $i sal IaFi sA ruleze pes-
te noapte.
.h** ,| lib' -" .'' ,! |i

! Executl o scanare personalizata


:
Nu trebuie sd rulezi intotdeauna scanari rapide sau complete.
,,Custom scan' este disponibile, de asemenea, in opliunile de *a
O whe* etu.d. o,r
scanare. Dace alegi aceasta opoune, poli selecta ce fi$ier(e) sau
folder(e) ar trebui sa scaneze antivirusul. \o r He,i4lGii]

-i " rbk+*',!inid
I Eolosegte Windows Defender Offline
A patra opliune oferite de antivirusul lui Windows lo este nu-
mlti ,lt/indows Defender Offline scan'. Aceasti procedure este
potrivite pentru malware care este deosebit de greu de inletu-
rat, cum ar fi troienii sau rootkit-urile. Dispozitivul este scanat
in safe mode,inainte ca Windows sa fie lansat.

c. Vnus &lh.eat proiedion settLngs

cHIP < 2ors < 2


.55
TEST & TECH > WINDOWS DEFENDER

inclus in Windows ro, adice Windows Defender. vei vedea aici


informalii de la antivirusul pe care il folosesti. Este linbtitor se
afle ce Windows Defender se va activa automat in pozilia de
E App & browser control
salvator dace uili sa reinnoie$ti abonamentul la antivirusul
Arp proiecli.n and 6nli e Ftu.iry
provenit de la te4i gi acesta se blocheazd.
6
o Check apps and liles

A
wl.doss oefeid.r sfrans.r€€n he ps p'.&.r your c4vie Dy .h{kinq r., Account prctection: AceastE funclie te alerteaza in legitura cu
!^r..oqnized apps ard filer n m rheMb
problemele contulu.i tau Microsoft, Windows Hello (dac5 este
O Bl*r suportat de dispozitM fi opliunea de securitate Dynamic lock
E
o\,-. menlionata anterior.
O oir
I
Elrewall & network pmtection: Aici afigeaze Windows conexi-
unile de relea fi set5rile active ale firewall-ului. Dacd egti price-
Smartscre€n for N4icrosoft Edge put in ale tehnologiei, poli interveni masiv in comunicaliile
w rdac Deretue, snans .en F lre' h.tp! prote.l !!Ur drv.e,ronr
mali.iNr riles atu n*rnbads. computerului din acest modul, dar trebuie sI ai cunogtinle de-
taliate despre porturi, adrese de IP gi termeni tehnici din jargo-
OBr*r, nul tehnologii.lor de relelisticd. Dar utitizatorul feri experienta
O vv".
nu este lesat cu buza umflat* in aceastd secliune, gesegti diver-
Oot se lin&-uri spre informali.i suplimentare care te ajuti se remedi-
ezi problemele retelei. Ce este bine este ce, dace nu ai incredere
Proteqia descirctrilon app-urite ii fis, ierele care nu au ce ceuta sute h sute in firewall-ul lui Windows, poli folosi un firewall
pecomputerul tiu pot fr blocate ca misurd de precauti€. desktop de Ia un te4, cum ar fi
Zone Alarm Firewall pro (zo,
nealarm.com).

e App and browser controls: in aceaste secliune, poti seta


_ E Device security Smartscreen pentru fiqiere, app-uri gi browsere. Smartscreen
secunty that comes bujlt into you devi.e. te avertizeaze despre link-urile gi descarcerile periculoase, pre-
6 cum gi despre app-urile dubioase. Aceasta proteclie exista ince
o B Core isolation de la Windows z gi, incepAnd cu Windows 8, verifica toate des-
Vi.tLaltntird baled se.urit-v is run.if q to proiect th...rl parts of Fxr circirile, indiferent de browserul folosit. Dace un program este
A d€vice.

Core k.lation detailr


clasificat drept nesigur, vei primi o notificare de avertizare.
Smartscreen monitorizeaze $i app-urile din Windows Store ca-
- Standard hardware secunty not supponed_ re descarce conlinut de pe internet gi are Si o protectie impotri
E va exploit-urilor care te poate apera de atacurile venite din in-
I ternet,
6
Device securit$ Acest modul de securitate a fost integrat in
update-ul din primdvara trecute pi acopere zonele ,core insula-
in se4iunea Security", poli afla c€ tehnologii de secud-
"safety chi/ fi "safe start". Ultimele doue funclii necesita
"Device tion",
tate gi ce componetrte ai in dispozitiv.
prezenta in sistem a unui cip TPM 2.O.

Device performance & healthy: Acest modul listeaze starea cu-


rente a update-urilor, driverelor, durata de viale a bateriei, util!
zarea memoriei, app-urilor$i software-ului. Sectiunea este deo.
sebit de importante daci te confrunli des cu probleme
hardware sau software. Aici este ascunse opliunea de resetare
a sistemului de operare, vezi link-ul ,,q.dditional info'. Clic pe el
pentru a inilia urmetoriipaFi dupe, desigur,un prompt de secu-
ritate. De ce, intrebi? Datele personale se pestreaza daca Win-
dows este resetat, dar toate programele instalate sunt sterse.

Eamily optioru: Daca ai copii, ar trebui se arunci o privire aici,


cu un clic pe ,View family settings" gi apoi cu logarea in contul
tEu Microsoft. Apoi, pogi specifica, spre exemplu, cat timp pot
petrece copiii in fata computerului sau a Xbox-ului, ce site-uri
web pot vizita gi ce app-uri potrivite pentru varsta lor pot cum-
Pas radical f?l clic pe
"freatr *art" 9i "ftext"
pentru a initia o rc pira sau rula. Sau poti urmeri ulor viala digitah a copiilor tei
ue instalare a sistemului de opeEre,
cu rapoarte septemAnale privind activiteule lor online. r
56 ' 2 ' 2org > CHIP

J
WINDOWS DEFENDER < TEST & TECH

! Deschide dialogul firewall


Calea cdtre bine-cunoscutul gi reputatul firewall din Windows
trece, de asemenea, p
n Windows Security. Acolo, fa clic pe .,Ei
rewall & network protection - Diverse opliuni pentru firewall
se ascund in partea dejos a listei. Dace sunt gri gi inactive, folo-
segte interfala firewall-ului desktop extem pe care il ai instalat.

-ti
I Controleazi comunicaliile app-urilor
Au voie programele gi serviciile se comunice cu Iumea extern5?
Selecteaze ,,Allow an app through firewall" gi,,Change settings".
in lista urmitoare, poli bifa opliunile de acces Ia disranlii. in
acest exemplu, decidem dace Spotify are voie str-$i face treaba
sau nu.

!l Adaugi app-uri nelistate


Dacevrei sd permiti comunicarea cu Iumea exterioarl unui app
sau unei aplicatii care nu sunt incluse in listd, fe clic pe ,,Add an
app I Browse' si marcheaze app-ul. Clic pe ,,Add' pentru a-l ade-
uga in lista $i define$te ,.Network types" permise. in final, con-
firme cu ,.OK". "- u

I Definegte regulile de acces


{
in ,,Firewall & network nrotectiol' deschide ,Windows Defen-
der Firewall with Advanced Security" din ,Advanced settings".
Folosind funcliile ,,lnbound Rules" gi,,Outbound Rules", poti de-
fini regulile de acces pentru acele pachete de date care vor fi
blocate, spre exemplu. t-'""' '*:::
E Defineite alte reguli de acces
Selecteaza ;windows Defender Firewall with Advanced Secu-
rity" din sGnga Ei fA clic pe ,Properties" in dreapta. Daca vrei sA
('r, Firewall & nef,lork protection
excluzi o conexiune de relea, spre exemplu ,,Bluetooth", din mo-
nitorizare, fi clic in tabul,,Private Profile" pe butonul,,Customi-
ze" de la ,,Settings", iar in fereastra .,Protected Network Connec-
tions..." care apare debifeaza conexiunea dorite.
ll , ..(). r
El Reseteazi la setarile implicite E
,:1? Gdve)

Ai uitat ce reguli ai definit, ciror app-uri le-ai permis accesul gi


ce conexiuni ai autorizat? Nicio problemS: folosegte ,,Bestore fi-
rewalls to default" gi ,,Restore defaults" pentru a restaura com- r,";.;.,-,,
ponentele sistemului windows ro la setirile lor de securitate
originale.

CHIP < 2or9 < 2 .57


TEST&TECH'HARDWARE

Control facil si
intuitiv
Telecomanda ergono-
mict este aerisitA fi
comenzile sunt sufici-
ent de intuitive, dar
dacl vrci fi mai multl
simplitate, Panasonic
ili oferl o alta car un
Touch Pad cu care
poti controla gi mai
ufor comenzile de ba-
zi ale televizorului
ttru gi sistemul Smart
TV

Conectici generoasi
Televizor
aaa
OIED cu Ai la dispozitie toate porturile de care ai
putea avea nevoie pentru tot ecosistemul
media dinjurul televizonrlui tiu. Poti
imagine si sunet conecta de l,a diverse tipuri de playere ;i
receivere,la cusole dejocuri sau dispozi-
Flagship-ul lui Panasonic este, pur Si sim- teti bine echilibrate gi clipurile video mu- tive de stocare pline cu figiere media
plu, o incantare pentru ochi, iar dimensi zicale nu doar ci se vid superb, dar se gi
unea urias6 a dispozitivului testat ne-a aud la o calitate impecabi.le.
oferit o excelentd senzalie de imersiune. Conectica este una generoase gi iti
Dar, Ia o diagonali de 65 de inchi, este bi- permite construirea unui vast ecosistem
ne se aiun spatiu adecvat undesil insta- media in jurul televizorului. Sistemul
lezi, ca se pou privi de la o distanF opti- Smart TV este Fi el bine gandit gi ofere
mi. Dace e$ti un cinefil infocat, acest toate app-urile de streaming uzuale, dar
televizor este perfect echipat pentru a nu vei gesi bogetia de app-uri de la un sis-
deveni cinematograful teu privat. tembazatepe Google. Dar nimic nuteim-
Imaginile redate sunt pur $i simplu piedice se conectezi un Chromecast. De-
superbe gi nu doar dipurile demo specia- signul interfetei Smart T\ir e*e
le arati impresionant ci gi conlinutul minimalist gi practic, dar perfectibil ca
obiSnuit, provenit de lacablul TV consola aspect.
dejocuri sau calculator. Chiar daci nu ai FZ95o vine cu doua telecomenzi. Cea
hardware-ul pentru jocuri in +K, 9i la re- clasice se remarce prin ergonomie $i un
zolulii de r44op gi chiar roSop jocurile aspect aerisit Fi prietenos, fiind intuitive
arate excelent. Dar pentru o vedea tot ce $i utor de inleles. Dar, dace preferi un in-
poate FZ95o, iti recomandam sa foloseSti put mai fluid, poti folosi telecomanda
o surs5 de conlinut 4K HDR, precum mai mice, cu Touch Pad, care este foarte
UHD Blu-ray, Amazon Prime sau Netflix. comoda $i ili ofera un control mai comod
Calitatea imaginii, in acest caz, frizeaza in ecranele cu seteri sau in sistemul
perfe4iunea Iar unghiurile de vizionare Smart TV Pretul acestui televizor este la
sunt $i ele excelente, mai ales la aceaste fel ca diagonala: uria$. Dar la banii e$tia
diagonall a ecranului li vei vedea din vei obtine unul dintre cele mai bune tele-
aproape orice unghi rezonabil o imagine vizoare OLED cunoscute de om Si o expe-
cu culori $i geometrie corecte. rient5 senzoriale fere egal.
Dar nu doar imaginile impresionea- l!E Imaginc 9i sunet perfecte, telecomenzi
ze, calitatea sunetului oferit de
ci li excelente, ecrar oLED cu negru
soundbar-ul cu care vine acest televizor perftct, suPort bun Pentru $p-!I!
Designul interfetei este perfectibil
sunetul este bogat gi p.or,-rrra, torr-"i' E I
B foarte bun (roo-90,0) buo (se.d ", satjif'ecitor
75p) (z4,e 6op) suficient (59,9 45,0) E nereconandabil (aas-o)
Toate scorurile in puncte {max. 1oo)

58 ' 2'2or9>CHIP

J
HARDWARE<TEST&TECH

Noua abordare
Noul sistem z este viitorul
tEntru Nikor Departe de
r inch fi catre senzorul de
3B tnIIL

Operare cunoscutd
Utilizatorii Gmerei Z ? trebuie
si sG descurce fiiri
cateva
comutatoaE, dar multe au fost
preluate de la predecesoare.

Compatibilitate plScutd
Camera profesionali cr4ie adaptoruIui ETz, multl optice pen-
tru sist€mul Z poate fi folositi Si cu noua

mirrorless cu full format


baionetl z.

Cu modelul Z z Nikon introduce primul imaginii, Nikon Z 7 este !n top. Senzorul


seu DSLM cu cip full-frame gi astfel intre de 45 de megapixeli livreazl o rezolutie
in competitie cu bestseller-ul mirrorless enorme de 2.822 perechi de linii per inelli
SonyAlpha 7R IlI. Tehnic, are ce-i trebuie mea imaginii, potrivit ISO 64 Asta este
pentru asta: cu ai sdi +5 megapixeli, +s: cu peste 2oo de perechi de linii mai mult
de cdmpuri de autofocus qi opt cadre pe decAt omologul DSLR Ds5o. in termeni
secunde, este la egalitate cu camera de atenlie Ia detalii, z ? cu o valoare mini-
full-format in-house DSLR D850. Iar de- ma15 ISO de 2.722 de perechi de linii i$i
butul a fost unul de succes; cu scoruri depege$te echivalentul DSLR cu peste
foarte bune la aproape toate categoriile 600 de perechi de linii. Adilional, obiecti-
de evaluare, Nikon Z z ajunge pe a treia vul de 35 mm f/L8 arate impresionant
pozilie in CHIP Top 10. dezvoltarea performanlelor pe care o
Ce este nou la Z 7 este sistemul baio-
nete Z. Au fost lansate doua obiective:24-
aduce noul sistem Z. Ugor wide-angle, nu
puncteaza doar cu un autofocus rapid ul-
I Hnonzz
SPECIFICATII
a.256 x 5to4 Drxell
70 mm f/4 9i 35 mm f/r,8. Un altul 50 mm trasonic, ci gi cu o rezolutie de prime ch- Rezolu!ie maxima

f/r,+ gi extrem de luminosul 58 mm f/o,95 si. Per ansamblu, Z T livreaze cele mai Clasa camerevtip senzor DSLM/CMOS
sunt deja anuntate. Dar obiectivele nu clare gi mai detaliate fotografii dintre Ecran (mirimetezolutie) 3,2inchvzJoo.ooo
Dixeli
Iipsesc din sistem: peste 3oo de obiective toate camerele Nikon. Camera continua r/8.ooo/30 se$rde
cu baionete F se potrivesc pe DSLM prin sd ne lase o impresie perfecte gi in ter- Gama ISO farrcu ertensie 66-25.60o/!2-ro2.4oo
intermediul adaptorului Fi functioneaze meni devitez* autofocusul extrem de ra- lag obturator {manual) o.ro secunde
lmagid per plin de bateri€
aproape Ia fel de bine ca un DSLR. Rezo- pid focalizeaze pe subiect, chiar gi pe lu- 250/600

lutia, autofocus-ul gi informatia EXIE ra- mina slab6. in doar o,2 secunde. Camera Memorie (interna/extemi) -/xQD cEexpr$s
man aproape neschimbate, iar stabiliza- fotografiaze rapid qi in rafah, cu 87 ca- Dimensiunvgrautate body t3i x ro.r x 6.4 cm/seo c
EVALUARE
torul de imagine pe cinci axe integrat dre pe secunde. Formatul Ultra HD este
saorr€ner.l
adilional in carcase face posibile expune- disponibil la 30 de cadre pe secunde pen- Imagine (4o %)
rile mai lungi. Aceaste compatibilitate es- tru cei care, ocazional, vor seinregistreze Confieuratie 65 %)
te punctul forte al lui Z 7 si asta face ca- gi video. Video (E %)
&r
mera deosebit de interesante pentru tl
lI
Rczolutie foarte mare, daritate de top a
Loc Top rc 3 ditr ro
proprietarii unui DSLR Nikon - ca optiu- aetatuLr, viewnnder excelent, opercre
facill Pret {aprox.) 3.9()0 €
ne ieftine, body-ul vine asadar la pachet
r Doar carduri de memorie XQD Fi Eualuare CHIP Foarte brm
cu adaptorul. in termeni de qalitate a I cEerpress, ecran touch doar pliabil

CHIP<2Or9<2 .59
TEST&TECH'HARDWARE

Imagini perfecte
delicioase
Partea frontal,ii a lui
Sony este o suprafrtl
soldi fart vleun de.
Hnjant cadru 8au bu-
toane fi sloturi pentru
boxe.

Televizor firi cadru Rezolvare elegantd


Suportul pliabil in formi de V mentine
ecranul lrl,at de un entimetru grbsime

cu fundal sonor bogat ferm pe pozifie, acopl{ porturile si


unette toate cablurile.

Cu televizorul OLED de 55 inchi KD- face Audio+". Astfel, sunetul vine direct
55AF9, Sony obline prima pozilie in cla- din ecran, care vibreazd minimal. Doue
samentul CHIP pentru televizdare de pa- subwoofere amplasate lateral oferi un
na h 59 de inchi. in acelagi timp, bass bogat gi sunet spalial. in teste, teh-
dispozitivul stabileFte Si noi recorduri in nologia audio convinge cu un sunet bine
materie de calitate a imaginii $i a sunetu- echilibrat, care rimAne clar gi fErS zgo-
lui, cu designul s5u elegant, fdrtr cadru. mote chiar $i in scene gelegioase. Niciun
Cu un pret in jur de 3.050 €, dispoziti- alt televizor din aceaste dase nu face as-
vul Sony clar nu este un chilipir, dispu- ta mai bine.
nand de un panou OLED cu rezolutie 4K Sistemul SmartTV bazat pe Android
(3.840 x2160 pixeti). Calitatea imaginii TV 8.0 Oreo este $i el bun: app-urile pen-
tru servicii de streaming gen Netflix $i
impresioneazd cu consistenle. Indiferent
de sursa de semnal, televizorul redl con- Amazon Instant Video sunt preinstalate. f soovxo-ssars
SPECIEI CATII
tinutul la o calitate excelentd $i cu multe App.uri aditionale pot fi descercate din 55 Incld/ 3.840 x 2J6o
Marim€/r€zolulie maxim;
detalii, chiar $i in zonele intunecate ale Google Play Store. cralie Chrome- Direli
imaginii. Contrastul maxim de u.glg:l 4xIIDMI.3xIN|B.
cast-ului integrat, clipurile video din Interfe!e
IJIN, Wi.Ei
contribuie aditional la crearea unor cu- smartphone-ul teu pot fi rulate direct pe Contras(tabla de lah) 26!:r
lori strelucitoare fi naturale, aleturi de ecran, cu o simple apdsare. intre altele, Luminozitate maxima 645 cd,/Itlz
Consum
suportul HDR. La261:l chiar gi contrastul exista $i alte funclii bogate, precum tune- (standby/operare) o,4/r34wati
tabltr de gah este exceptional, marcand o rele duale, numeroasele porturi HDMI $i t2;lxzt32cm
noue vabare record in dasamentul nos- USB, precum gi LAN gi WiFi. in pofida 2xDVB-C,zxDVBS
tru. Calitatea excelente a imaginii este In&gistrarc USB, firf
unei multimi de funclii operarea prin te-
complementattr de o luminozitate maxi- lecomand{ este intuitivi $i simple. Si EVALUARE
me mare de 645 cd/m, 9i de unghiuri de controlul vocal prin Google este convin- Scor aenelal
+G;
vizionare foarte largi, ceea ce face televi-
zorul ideal pentru seri de cinema acasd
getor Singura critice ce i se poate aduce
Ecran (50%)
CrnfEurage 125%)
-ffi
este consumul relativ mare. Eryonomie 05%) -?:-t
pentru grupuri mari de oameni. Sunet (5%)
intrucdt designul extrem de plat al Eficienti ener8etice 6%) t!) I
lui Sony KD-55AF9 nu ofere spaliu pen- ll EcEr olED €xcelent OLED, sistem de Loc Top ro r dln 36
Pre! (aproL) 3.O5o €
tru boxe mari, sony roroseste noua'teh- E
nologie acustice in-house Scoustic Sur- ;I ::XffiI"L?xT":Hitii:HiL/
performangt E\Eluere CHIP Foartebun
,E
: foarte bun, (rco-goo) (89-9-?s,o) f.\satisE€etor(z4.Ho,o) suficient
_ bun
roat€ scorur e M puncte (max
(59,9_45,0) E nerecomarutabil (449_0)
rco)

50' 2 ' 2org ' CHIP


HARDWARE<TEST&TECH

Mousepad cu sistem
QI pentrutelefon
pHcu-
Un produs care ne-a fecut o foarte
ttr surpriza a fost un mousepad de la
ROG. Ai zice ci nu prea are ce sa te sur-
prindi la un mousepad, Ia care de multe
Grafici impresionante ori te uiti ca Ia vopseaua care se usuc5.
Dar ROG Balteus Qi trebuie conectat la

cu ray tracing in timp real un port USB liber $i la un incArcetor de


telefon sau un alt port USB din computer
Dacd abia astepti se vezi ce poate face peisaje decat avansand ln poveste, dar gi oferi iluminare Aura RGB Si incarcare
penru jocurile tale arhitectura Turing a sub nicio forme nu vei percepe asta ca pe wirelesss Qi pentru telefonul teu. Da, ai
Iui Nvidia, o phce GeForce RTx 2060 este o pierdere de vreme. Implementarea citit bine, este un mousepad cu ilumina-
probabil cea mai abordabila cale. ln im- ROG este deosebit de performanta, placa re. Go figure!Aspectul este foarte elegant

plementarea RoG, aceaste placl nu deza- venind overclockati din fabricd Ia frec- gisuprafala este excelente pentru mouse
magegte deloc, decat poate cu exceptia venla de 1830 MHz, calitatea imaginii este dar punctul forte ramane sistemul de in-
prelului, care este destul de ridicat, apro- superbi, iar consumul este rezonabil. cercare Qi. Trebuie doar sI agezi telefo-
piindu-se oarecum de zona RTX 2o7o. De Prelul nu este Ia fel de rezonabil, dar per- nul cu zona sa de incdrcare peste supra-
la bun inceput, este bine sa mesori de do- formanlele il cam justifice. 9i agteaptl si fala marcatd de pe mousepad Fi sa-l mi$ti
ua ori inainte sa cumperi o datd, pentru auzi cat e un 2o8o Ti... un pic daci nu ai nimerit din prima pozi-
ce placa Asus mesoare30 x 13,2 x5 cm, ce- !ia, pane ce se aprinde LED-ul care sem-
ea ce o face cu peste 7 cm mai lunga decat t!
B
Calitate excelenti a imaginii, ray nalizeazi incarcarea. Nu suporti incerca-
tracing in timp reat, silentioasi, rea rapide, chiar daci il conectezi Ia un
varianta Eounders Edition cu care s-a ricire performantl, Aura RGB
Iansat noua tehnologie. De asemenea, II Eoarte lunga $i lata, nu se potriveqte in incercitorcare ofer5 asta. Dar,la cat timp
placa va ocupa trei sloturi de expansiune toatecarcasele, destul de scumpi petreci lange calculator, conteaza?
a$a ce trebuie sE iei Fi asta in calcul. Este
posibil ca in carcase mai vechi pur gi sim-
plu se nu incapa. Phca are o mullime de efff,J.:,r"tm& I nocnatteusgi
ECIEI CATII
funclii construite pe un backplate SPECIEICATII S P
$i este
rryllalE PCI E .press xr6 3.o T"hr"f %t" 1^rtf i 4S890
solid, cu iluminare Aura RGB. Ricirea ex- Wi-li
z6ao x 4.320 pix€li Standarde
celenta este asigurate de un radiator ma- Cipset G€Eorce RTX 2060 Viteza wi_Fi 400 + 867 Mbps
siv Fi de trei ventilatoare de mad dimen- TuIint TUlo6 P""t r.t 2 Gigabit per unitat€
siuni, care sunt destul de silenlioase Memo.ie (merime/tiD) 6 GB/GDDR6

chiar gi in jocuri solicitante, la rezolulie r.83o MHz Frec1,en!e 2,49 lGHz


3OO r r32 X 50 mm r2o x 3a mm
r44o p. Placa streluce$te insein to8op, de- rvltt: ARE
ARE
gi, la detalii medii, poli juca titlurile re- scor gencral 94:' Scor general 953
cente gi in 1440 p. Vedeta este tehnologia Performanla (65%) 96 ConfieuEtie (5o%) 96
ray tracing in timp real, pentru care incl Zqomot (r5%) 96 Perfornanta (2o%) 95

nu existeinca prea multejocuri compati- Consum 92 -Eun4ionalitate (2o%) 95


95 Instalare si confie. Go%) 95
bile, dar Shadow ofthe Tomb Raider este 23oolei ?30l€i
Si arata pur ii simplu superb. La inceput Foarte bun Evduare CHIP Foarte bun
Evaluare CHIP
vei petrece mai mult timp holbandu-te Ia

CHIP < 2o1c < 2


. 6r
TEST&TECH>HARDWARE

Putere firi
andurante
Lenovo l3o este un dispozitiv unic in cla-
samentul nostru de notebook-uri de pa-
ne in 5oo €. in vreme ce in acestea este
destul de comun sd gasesti procesoare
Iow-cost Pentium sau procesoare de mai
veche generalie, Lenovo foloseste un In-
tel Core i5 zzoou actual cu arhitecturi
Kaby Lake. Nu este de mirare, atunci, ci
Lenovo stabilegte o noua valoare record
in materie de performanli in gama sa de

Telefgn mobil de designer pret - asta $i datorita unui SSD rapid de


r28 GB 9i celor 4 GB de BAM. Atfel, lapto-

cu mrnore neaJunsurt pul oferi mai mult decat suficienta pute-


re pentru Office, internet $i majoritatea
jocurilor. Dar pentru CPU-ul de top, Le-
La prelul recomandat de 749 €, Nokia pla- excelente pe lumine de zi. Dar calitatea
novo a tiia din alta parte. Spre exemplu,
seazd modelul Sirocco 8 in gama hi- variaze semnificativ pe lumina scezutd:
din baterie bateria extrem de slabtr de 30
gh-end. Dar testul nostru releve ce nu are doar unul din trei cadre de test au iesit
wau ore este capabili de nu mai mult de-
tocmai ce-i trebuie pentru asta. ln Iog bine.
cAt un maximum de 7;o8 ore in modul of-
Nokia livreazi un telefon din clasa supe-
rioari nobild cu acest Sirocco 8, care poa-
rulirii de continut video, ba-
fice. in cazul
E Einisaie de indtl calitate- teria se epuizeaze dupe 5Bz ore. Iar
te puncta cu finisajele excelente qi mul- E perfoinanle bune, sistem Android
ecranul de 14 inchi este si el destul de
ti vitezl. Dar telefonul are slebiciuni Ia update garantat
c1l
I Umbre pe marsinile ecranului, cadru slab, cu unghiuri mici de vizionare, Iumi-
ecran $i la calitatea camerei. r cu muciii ascritite nozitate scizute Si culori palide.
Designul cu ecranul curbat elegant Fi
cadrul foarte suplu din aluminiu este
principalul punct forte al lui Nokia, dar
gi acesta a generat critici: culorile se al-
bestresc spre marginile ecranului, ceea ce
se vede foarte bine mai ales pe un fundal
Standard radio
Nokia 8 Sirocco
SPECITI CATII
hobil LTE Cat 12
J [",H"d8"ur?Bif'*'
SPECIF] CATII
55 inchv r.r4o r 2.560 Int€l Core 15 ?oou/
Ecran (m:rime/rezolulie) 4GB
luminos. Un alt dezavantaj al designului Dir..li
936 ore
Granca Int€aratl
Nokia este acela ce gasiul are margini EcIan ra inchi/
aproape incomod de asculite. Sirocco 8 (diasonalUrezolutie) Lq2o x l.o8o Dinli
wi-Ei ac, USIC a.r,
puncteaze bine la capitolul performanle. Inteffele
Bluetooth 5.o. NEC
Drive HaId diBk rz8 cB (ssDl
Stocare r x USB 3.0, 2 x USB z.o,
Chiar dace Nokia s-a bazat pe un proce- (inteml libere/extensie) 52 GB/slot mic$sD Interfele Uri-fi ac, Bluctooth,
IIDMI. card E Lr
sor Qualcomm Snapdragon &S din anul Anilroid 8.r.o Autonomie (off ic€/video) oz:oa / o5g? orr
2o1Z telefonul este mai mult decat sufici- DimensiunV$€utate r4,r x z3 r o9 6i/v4 g Dimensiunvereutate sn^6 La
34I x 247 x 23
ent de rapid. EVALUARE EVALUARE
Scor gcnaral EEI
Este bunl gi memoria mare, de gase PerforrnantE/operare (35%) q
scor rencral
Mobilitate (25 %)
GB gi ampla memorie interne de rz8 GB. Confisuratie (25%) 64 ConfiSuratie (25 %) 58
Dar Sirocco nu ofere un slot pentru car- Baterie [5%) 16
Ecran (m %)
duri de expansiune. in rest, configuralia Eoan (E %) Ell PerformanF G5 %)
Camer; (Io%) E9
este atregetoare, cu Wi-Fi ac, Bluetooth ErBonomie (r5 %) 5€ ,9
Loc Top ro Loc Top ro
5.o, IjfE Cat D, NFC gi incircare wireless. 26 din 3r
!
Pr€t (aproL) 6to € Pr€! (aprox.)
Camera de 12 megapixeli cu zoom optic
fotografiaza uimitor de bine, cu detalii E\raluare CHIP Bun Evaluare CHIP Satisf:icator ,i
H foarte bun ooo go.o) bun (89.9-75.0) sarisfecetor (74,9 6op) suficient (S9,9-45,o) E nereconandabil (aa9 o)
Toate scorurile in puncte (max rco)

62, 2 ' 2or9 , CHIP


HARDWARE<TEST&TECH

Cigti generaliste,
cu adevirat wireless
Erato Muse 5 sunt cagti intraauriculare
cu adeverat wireless, cu conectivitate
Bluetooth 4.r. Sunt un pic mai mari dec6t
te-ai agtepta dar se a$eazd destul de bine
in ureche li sunt suficient de ufoare cA sa
nu ai surpriza sd-ti cadi din ureche (prea
des). Oferi o izolarc bunl fi poli asculta
aproximativ trei ore Si jumdtate la un
plin de baterie, fare se te jeneze. Beincer-
carea dureaztr cam o ord. Casca stange
(master) coordoneaze conectarea cu dis-
Abordare video uimitoare pozitivul smartphone 9i cu casca dreap-
te. Fiecare casci are un singur buton, a

dar nu cu totul buni cerui funclionalitate depinde de ce faci


asculli muzicd sau vorbetti Ia telefon. Va
Canon EOS M5o vine cu o reald inovalie, omolog, EOS M5. $i ecranul detaliat este trebui se inveti secvenlele specifice pen-
fiind prima din clasa
sa (DSLM) care fil- drrgu!. zgomotul de imagine de la ISO tru activarea fiecerei funqii li este prefe
meazE in rezolulie UHQ la z5 de cadre pe 3.2oo incolo este un neajuns. Per ansam- rabil se citegti instructiunile, pentru ca
secund5, intr-un container MP4 Din pe- blu, inse, calitatea imaginii este bun6. La operarea nu este foarte intuitiva h lnce-
cate, Canon nu a implementat cu consec- fel sunt gi gama cuprinzetoare de funclii put. Dar te vei obi$nui destul de repede.
venla toate punctele forte pe care acest Fi pretul corect. Cigtile rezisE la ape conform standardu-
model [e are in materie de fotografiere. Iui IP)G 9i Ie poli folosi a$adar Si in tim-
Astfel, in loc de precisul $ rapidul autofo- Ff
E
Contururi €xtrem dG clar€, auto focus pul sesiunilor de antrenament, dar ai gri-
uirnitor, configuratieext€nsivl
cus dual-pixel CMOS, care este impresio- II Vid€o UHD feIii fimitlri zgomot d€
je se folose$ti dopul potrivit pentru
nant pentru fotografii, este folosit doar imagine pe lumini slabt urechea ta ca sa nu-li cade. Calitatea su-
mai lentul autofocus contrast. Asta re- netului nu e tocmai stehra gi probabil, nu
zulta uneori in ugoare migciri de pompa- vor convinge un audiofil, dar pentru uz
re. ln afari de asta, zone imaginii este te-
iaticu un factor de 1,6, a$a ctr este nevoie
f, canonEosMso
SPECIEI CATII
general sunt foarte bune. Cutiuta incar-
catorului este un pic cam mare pentru
de o distanta mai mare intre subiect gi 6.mo r 4-ooo Disli buzunarul de la blugi, dar poate cd mai ai
camertr. Clast camera/tip senzor DSLM/CMOS Si alte buzunare.
Daci faci vlogging cu un br4 intins, E(rar (mirim€/rezolu$e) 3indd / r.o4o.ooo
Direli
distanla focale de 15 milimetri este sufici- r.a&ooo / 30 !€cundc
ent5 pentru a-!i areta intregul cap. Dar GamI ISO roHrloo Erato Muse 5
calitatea este buntr, ceea ce ne aduce la Las obtuator (manual)
Imasini per plin de baterie
'a SPECIEICATII
proprieta$le foto. Aici, M5o puncteaze (min/max) 2nollso stil
cu o excelente chritate. Senzorul de 24 Memorie (interntextinse) -/sDxc Wir.l.66
de megapixeli in format APS-C face puti- Dimensiunvsreutate u.6 r E.E r 5.9 c[r/39o r Bluctooth 4.r
ne pe hArtie, doar fotosenzitivitatea ma- EVALUABE Dimensiuni ,o I 2!.2 : to mm
Sco! cetr.ral 8t,o Greutate rar
ximl avanseazi pind la ISO 5l2oo. Cu Imagine (4o %) 79 EVALUARE
toate acestea, Canon reugegte se obline Confisuratie 65 %) 80 Scorreneral qI3
un plus dar in materie de claritate. EOS video (r5%) :'tl : Suner (60%)
Mso obtine astfel o valoare foarte bund Viaeza(ro%) 4' Eraonomie (2o%) 88
Loc Top rc 33 din 6e Manevrar (2o%)
de r.993 de perechi de linii, sprg exemplu,
Pret (aproL) 5AO € Plet (aprox) 749lei
la ISO roo - asta inseamni cu circa to pro-
cente mai mult decat mai scumpul seu E$aluare GHIP Bun Evaluare CHIP Bun

CHIP<2or9<2 . 63
TEST&TECH>HARDWARE

Repetor wireless bun


gi pe verticali
Ce tot vorbeam in stanga de extinderea
acoperirii retelei wireless, vA propunem
uzuali si anume un re-
gi cealaltA solulie
petor sau,,range extender". TendaAg ofe-

Sistem mesh cu doui stafii rI un semnal puternic si o acoperire Iarge


cu 2 antene externe de g dBi, aria de aco-

si
t vitezi limitate perire WiEi putand atinge chiar peste
2oo m". Dar va face asta doar in banda de
2,4 GHz, de unde gi prelul mic, a$a ce pen-
Dace nu ai nevoie de viteze Gigabit pen- Aplicalia Tenda WiFi cu care controlezi $i
tru streaming 4K va trebui si optezi pen-
tru dispozitivele wireless conectate sau configurezi totul este foarte ugor de utili tru un repetor mai scump. Un avantaj im-
pentru cele conectate prin cablu de retea, zat, permitend blocarea accesului utiliza- portant este ce Tenda A9 poate realiza
sistemul mesh Tenda Nova MW3 este o torilor nedorili cu o singuri atingere de extinderea semnalu.lui Wi-Ei atit pe ori-
opliune performanta, ugor de instalat $i buton. De asemenea, ai facilitatea de zontah cat Si pe verticala. ln case, tava-
de configurat Fi foarte ieftine pentru un Control Parental, prin care asigu un ac- nul cauzeaze intotdeauna o pierdere gra-
sistem mesh. Este drept ci porturile de ces Ia internet in siguran[e pentru copii,
relea, care nu sunt Gigabit, vor limita
vi de semnal Wi-Fi, ceea ce face ca
precum gi Guest Network, pentru vizita-
semnalul se fie slab Ia urmitorul etaj.
semnalul de intrare si deci cel disponibil torii c5rora vrei si le permigi accesul Ia Prin optimizarea software-ului Fi a har-
in intreaga retea si probabil ci am fi vor- retea.
dware-ului, capacitatea de receplie verti-
bit de cu totul alli bani Ia viteze superioa-
re. Darpentru bugete limitate este o solu-
t{
U
Acoperire foarte bune. conecteazl cale oferita de A9 este cu 300/6 mai bund
mulie dispozitive, administrare si decat a altor produse similare. O solulie
Iie buna pentru acoperirea unei inEtalare usoar{
Nu are poriuri Gigabit ieftind gi performante. dar fare prea mari
suprafete mai mare flri diminuarea !l pretentii in materie de vitezS.
semnalului gi mai ales fari a fi nevoie de
o alti adrese de IP ca in cazul extinderii Tenda Nova MW3
relelei cu ajutorul unui repetor. MW3 cre- Dual-Band (2-pack) Tenda A9 Range
eaze, prin intermediul tehnologiei mesh, SPECI E I CATII Extender Wireless
o retea WiFi distribuite, care acopera o ACr2oo SPECIEICATTI
Standarde Wi Fi Tehnolopie Wi-Ei
suprafate de pdni la 3oo m., eliminand Utez; wi-Ei
Ngoo
300 + 867Mbpr Standarde Wi-Fi 8o2.u b/c/n
zonele moarte din case. Datorite tehnolo- WAN/LAN, t XI.JIN
rX Viteze Wi-Fi 300 MbFs
giei MU-MIMO. MW3 poate lucra cu mai 3dBi int€m€ Antene i2x3dBi
multe dispozitive WiFi compatibile Fi, da- 2,4Gliz,5 GHz FrecvenF 2,4GHz
Dimensiuni
torite smart QoS, poate realoca banda Dimensiuni 12Ox38mm
pentru a asigura streaming, EVALUARE EVALUARE
gaming, Sto. E€neral 49,2 Scor s€neral tll
download $i video chat simultan, flre in- Configuratie (so%) 88 Configuralie (so%) ao
treruperi. MW3 asigura o rati transfer
de PerformanF (2o%) lto Performantl (20%) a5
al datelor de pdnE la l.2oo Mbps si priori- 85 runc!ionalitate (20%)
tizeaztr accesul la reteaua in 5 GHz, ofe- 3a Instalare si config. (ro%) t
27512i Pret (aprox.) IEi
rind posibilitatea de streaming video 4K BB

HD fare intreruperi. Evaluare CHIP Bun Evaluare CHIP foarte bun .g

foartebun,(roo 9o,o) bun (s9,9-75o) sa seicator (74,9 60,0)


.
-roarescorunle rn puncte lmax. r0o)
suficient (59.9_45,0) E n€recomandabil (aas o)

64 >
2 > zor9 > CHIP
IIARDWARE<TEST&TECH

Eun(iihieh-endla Memoriepentrudate Gonvenabil capretgi


pre! din gama medie la mai pufini bani flri mari probleme
Asus ZenFone 52 256GB ofere o serie de KingDians S28o 24o GB este deja disponi- Nu este surprinzetor ce hptopul Dell In-
firncgii de fiagship la pretul comparativ bil Ia circa45 €, Fiind astfel o recomanda- spiron t3 nu obline o pozitie de top: com-
scazut de 600 €, inclusiv un ecran strelu- re de achizilie in clasa SSD-urilor mai mi- petitorii sunt de doui ori mai scumpl
citor, aproape edge-to-edge, puternicul ci. Costurile de mai pulin de 20 de centi Dar Ia prelul mic de 54o € vei obtine un
Qualcomm Snapdragon 845 9i finisaje per gigabyte sunt rezervate de obicei mo- dispozitiv gic de 13 inchi, care ofera o per-
foarte bune, Bateria este impresionantd: delelor de peste 5oo GB. Pentru pr€tul formante 6o[de Fi o mobilitate buni cu
autonomia online ajunge la o considera- mic pldtit, dezavantajele sunt tolerabile. acest Inspiron. Procesorul sIu Intel Core
b a valoare de ro:45 ore. in uti.lizare nor- S28o convinge cu o foarte buna rate me- B nu sparge recorduri de performante,
mal5" bateria trebuie conectate din nou die de transfer de 547 MB/s la citire. La fel dar igi face bine treburile zilnice Si este
la o prizd doar dupi o zi gijumatate. Sin- $i la date compresate gi necompresate. La rapid. Gratie greutalii reduse gi autono-
gura slibiciune: camera de rz megapixeli scriere, inse, SSD are nevoie de un pic miei mari de pand la ro ore. Dell gi un
conectata h un obiectiv de 8 megapixeli mai mult timp: ln medie scrie cu 39o companion bun cand e$ti in migcare.
wide-angle, care este de top pe lumind de MB/s - asta este cea mai bune valoare Ecranul ar fi putut fi, totusi, un pic mai
zi, dar are mult zgomot pe Iumine shbe. medie. luminos.
(Loc 20 din a2, pret: aprox. 600 e) (Loc 8 din 22, prr$ aprorl 45 €) (Loc 4r din 45, pre$ 54o €)

EEluareCHIP Bun EvaluareCHIP lFoartebun EvaluareCHIP lsetisftlcltor

Autonomiebuni, Router generalist Generalist aretos


darin rest mediocru performant siieftin
Chuwi Hig Air LTE ne-a lasat o impresie Pentru toti cei care vor un router robust, Ecranul de zz de inchi al lui LG 27UK85o-u/
destul de amestecata. Gralie LTE gi Asus DSL-AC88U-B este o optiune gene- are un panou IPS gi aterizeaze in clasa-
autonomiei mari a bateriei de circa noua ralista perfecti. Dar nu te poli agtepta la mentul nostru de monitoare office pe un
ore in rulare de video Si 9:37 ore in modul un pre! prea modic. Acest router cost cir- excelent loc dol cu toate ce are un pret Pe
online, este un companion potrivit pen- ca 25o € gi este aproape egal cu primul jumltate cat Edcrul clasamentului Eizo
tru cAletorii. Dezavantajul este, inse, clasatAVM FritzBox 7590. Dar la banii e9- Elexscan EV2785-BK. in schimb, are un de-
timpul foarte lung de incircare, de circa tia oblii un router foarte rapid, care dis- sign elegant, cu ramtr sublire qi imagine
gase ore, iar incercetorul de 1o wali este tribuie datele la o excelenta rata de impecab e, galie HDR Aditionat, con-
slab. transfer de 9o5 Mbps prin Wi-Fi ac - un trastul tabla de Sah de 2 1 este unul din-
Ecranul de 10 inchi are o rezolulie pic mai rapid decat competitorul de la tre cele mai bune din test. Asta este valabil
mare de 2.560 x r.600. dar. cu 129:L are un AVM. $i pentru luminozitate (365 cd/m'z). Fi con-
contrast destul de slab gi este relativ Sunt bune gi configuralia extensivd figuratia este cuprinzatoare, cu numeroa-
intunecat. Performanta este suficienta gi gama de fun4ii. Dar nu are conectori se porturi $i fun4ii. Astfel, monitorul nu
pentru sarcinile cotidiene. O bili albi es- pentru liniile telefonice analogice, in caz este interesant doar pentru sarcini office,
te pretul. ce ai nevoie. ci qi pentru gameri.
(Loc za din 38, pret: aprox. zro €) (Loc a din 5z pret aprorr. 25o €) (Loc 2 din 65, pr4: aprox,610€)

ErraluareGHlP lBun EvduareCHIP Foartebun EyaluareCHIP lBun

CHIP < zor9 < 2


. 65
TESTATECH>SOETWARE

Backu

Backup sigur
giflexibil
Backup Pro 12 vrea sa simplifice protec-

tia datelor gi reugegte. Programul face


backup pentru foldere Si figiere sau pen-
tru tot hard disk-ul (de mai multe ori) zil-
nic, septdmanal sau lunar - la cerere, il gi
cripteaze sau/9i il arhiveaz5. in teste, a
rulat automat fiecare backupin fundal, qi
a fecut mai tarziu backup-urile pe care
le-a omis. spre exemplu din cauze ca ai
lnchis calculatorul. Nu doar discurile lo-
cale gi stocarea in retea (NAS), ci gi diver-
sele cloud-uri sunt considerate tinte.

Editare de imagine pMiru Noile tinte induse sunt OneDrive itusi-


ness, own- Ei nextCloud. Astfel, acest
instrument suporta toli providerii im-
amatori ambifibgi
Corel a transformat din ternelii,in anii re-
portanti.
Restaurarea functioneaze bine Fi ea,
noutdliizece tipuri de pensule, zece pale- inclusiv cu stick-ul USB de urgen!5 ce
centi, versiunea clasice a softului sEu de te predefinite gi coordonate $i 30 de mo- poate fi construit oplional. Un defect ra-
editare de imagine semiprofesional, iar dele gi Stampile. Dar noile efecte trebuie poartele pe e-mail sunt primite doar pen-
noua versiune vine cu inovalii mai mici, sE fie incercate ultedor gi pot fi deschise tru backup-urile finalizate cu succes. Nu
dar eficiente. in general, Paintshop Pro ca plug-in dupe repornirea programului. vin rapoarte si daci backup-ul egueaza
2ol9 este acum mai rapid gi mai stabil. Dace treci de Ia o versiune anterioare la pentru ce media tintd e plini sau a fost
Este drigut ce acum poli seta intervalele cea noue, deja imporli plug-in-urile in- anulat. Aditional, software-ul intri in pa-
la care procesul de editare este salvat au- cercate gi conlinutul din vechea instalare uzd, daca folose$ti PC-ul. O simple navi-
tomat- cu un clic de mouse, fdre nicio problemE. gare pe web este suficiente, dar ar putea
Cu un instrument de cropping clar fi un pic mai pulin sensibile.
imbunatetit, poli nu doar si decupezi !l Rapid fi stabil,lnbunite$ri utilein
imaginea in formatut dorit gi si o rote;ti, ,",-i:5 -ry-,..--
----
ci ei si o editezi. in ferur'acesta, spre E
= ;$"j:,r$ffi'*:ffid"'t"""t" Ashampoo Pro 12
exemplu, opliunile de imbunetalire a : .\
imaginii pot fi deschise cu un singur clic, SPEC IE CATII
g',.",*:entsho, Pro zore
iar cu Paintshop contrast sau balansul
culorilor pot fi optimizate automat,intre
f, SPEC IF I CATII
sistem de operare

Surse de backup
windot^,! z
Hard
8. ro
di*-uri, Dartitii,
diEctoeE. dil/trle
-

aDD-uri
altele. Folosind bara de instrumente, poli Sistem de operare Inc.Dend cu Wlndow6 z
Complet, incrcm€ntal,
accesa unul dintre cele gase filtre popula- Import Toetc format€l€ do Tipuri de backup cdptat, arhivat, cu
imashe actu.L
re Si poli manipula adincimea cAmpului Export Medii d€ stocarc lo..le,
imaeine actuale
pentru aaccentua o zoni a imaginii. Destimtii pentru backup I.IAS, Cloud lDroDbor,
GooSl€ Drive 9i altele),
Date RAw D€ la Deste aso de
Corel a obtinut gi cateva efecte crea-
Restaulare prin Btick
tive. Opliunea Pic-to-Painting este groza- DiverE€ USB, ctutale in
EVALUANE backuD-uri
vi, cu ea putAnd transforma o fotografie gder.l
Scor 90J EVALUARE
in stilul unor arti$ti plastici renumili. Domeniu functional (50%) 96 Scor ceneral 933
Existe 13 candidati dintre care poti alege. OD€lare (25%) 85 Fiabilitate (5o %) ct
Cat de convingltoare vor fi rezultatele Performanta Oo%) 8a Functionalitate b5 %) 9O
Documentalie (5%) 9(, Op€rare (r5 %) !x,
depinde de conlinutul imaginii - un pei-
Pret (aprol) ?OC 50e
saj cu un orag modern in stilul lui Van
Gogh pare interesant, dar este gresit. Alte Erraluare CHIP foarte bun Emluare CHIP foartebun
foarte b un.ooo-go.ot bun(89.9-?s,o) sarisEcator
_roarc (749-60,0) suficietrt (59,9-45.0) E nerecomandabit (aa9 o)
scorurne rn puncte(max. roo)

66 ' 2 ,2019 ' CHIP


SOFTWARE<TEST&TECH
CCleaner
l.l
:l precum istoria browserelor browser, coo-
System Optlmtzation Toot
;i kies sau continut din cache. CCleaner
gtie o multime de aplicalii - chiar Si
non-standard-Si $tie undeigivarsi aces-
tea datele reziduale pe hard drive. Astfel,
instrumentul a putut inletura date de la
Skype, VLC, 7-Zip, Teamviewer $i ;ilte
programe instalate pe sistemul de test.
Dar detaliile despre operatiuni sunt
destul de neclare comparativ cu alte
instrumente de tuning.

Tunare clasici E-- Piriform CCleaner Player video gi audio


',Il
i
Professiond5.46 informat4K
anti date reziduale SPECIEICATII Playerul Blu-ray al lui Aiseesoft permite
cei care folosesc un PC lase urme pe el. l^lindow8 XP,
Sistem d€ operare Viata 7.6. ro rularea discurilor Blu-ray, a DvD-urilor,
Spre exemplu, cAnd navighezi pe web sal
figierelor video gi ISO pe un PC. Playerul
Ia instalarea de software. CCleaner qter-
ge aceste urme pentru a-ti proteja inti- tun4ii principale suporte toate formatele video actuale gi
se descurce Si cu materialele +K. Nici fi-
mitatea Fi pentru a detoxifica Win-
gierele audio de orice tip nu sunt o pro-
dows-ul. Pe computerul de test, instru- lElEdEe, Eircfox,
Chome, OD.ra, Sahri blema. Programul are o interfala ugorde
mentul a gasit aproape 23o de intreri din D€zinstaLr€ pro8rame,
oDtimizare startup, inleles Si oferd acces rapid la scene, piste
registry incorecte sau inutile. Acestea Diverse
,rali,-t .in.aE si alt€le
audio gi subtitreri. ln timpul rederii,
sunt provocate de dezinstalarea curate EVAI,UARE
poli face o capture de ecran oricand, cu
sau nu a softr,rare-ului. In ce m6suri scor rensal
Perfoman6 (!o %) un clic de mouse, dar asta functioneazi
afecteaze inleturarea acestor intrdri pu- 95
Functionalirate 65 %) to fera distorsiuni doar in formate de ima-
terea de calcul, depinde de la caz la caz.
ODerare (15%) af gine 4:3 li 16:9. (Pret: aprox.30 €)
Testul releva ca mdcar nu sunt consecin- Pret (aprox) 21e
!e negative. AIe sens se cureli figierele Evaluare CHIP foartebun Evaluar€cHlP lbm
temporare $i alte date potential nedorite,

W- -.,.=rt.*EqF

CHIP < 2019 < 2


<57
TEST&TECH'APPS


Design de inalti
calitate si facil
Fotografiile de inalti calitate nu mai sunt tonrt"rrt o inalta cattate, in pofida di
demult apanajul profesioni$tilor, gralie mensiunilor mari, in vreme ce remane
unor instrumente precum Adobe Spark prietenos cu utilizatorul in fiecare situa-
Post. FAre nicio cunostinta prealabild, lie imaginabill
poti folos acest app gratuit pentru a crea Dar existd gi nigte neajunsuri: Ioga-
colaje foto exceptionale, postere, invita- rea prin intermediul unui cont Facebook
!ii, graficd pentru uz corporatist gi multe sau Google, sau printr-un cont Adobe FILTER
altele, toate cu un design contemporan. IDA este absolut necesard. in afar5 de as-

ffi ffiffi
in funclie de scopul in care o vei folosi, ta, detaliile de design sunt uneori destul
Adobe Spark ili va realiza fotografia di- de complicate, pentru ca [pseFte o func-
rect in formatul de imagine respectiv in- tie de zoom in suprafala de lucru sau o
clusiv pentru platforme comune social functie undo. Mai mult, nu poli adeuga
media, precum Facebook sau Instagram. propriile fonturi sau iconile. Cu toate
i1i poli alege proiectele dintre sute de acestea, Iucrul cu acest app este distrac-
gabloane sau poli face totul singur. in tiv. in comparalie cu cel mai popular app
acest scop. ai tot felul de op!iuni disponi- competitor, Canva,Adobe Spark ofere ce-
bile, de la numeroase fonturi gi efecte la va mai putine funclii. dareste mai accesi-
game de culori pre-definite gi filtre foto bil gi mai ugor de inleles pentru incepd-
deinaltd calitate. Adilional, poli alege, de
asemenea, din nenumErate iconile gi
tori.
t
G Cu numeroase
simboluri, dar ai $i acces direct la milioa-
ne de fotografii stock gratuite pentru a-li
realiza colajele. App-ul livreaze in mod
I
Evaluare CHIP
g.".i" *
bun
s"",i" a-
lt_ E 'h
i.
qabloane disponibile,
pofi crea foarte
igi
rapid propria
compozitie,

Note de cilitorie Gderie foto si video I\rnare software


foarte precise cu suport ckiud pentruvoceata
'1.-14. September

Geo Tracker este un tracker GPS care in- App-ul A+ Gallery sort€azi clar toatl me- Efectul autotune este un efect de corec-
registreaze pentru tine un profil exact dia ta pe baza momentului inregistrerii, lo- tarea a tona[taiii sunetului cu care vocea
al deplasErilor. O hartd iti arattr calea catiei sau localiei stocarii. Galeria afi$eaze poate fi editate digital fi acordat cu tona-
exacte pe care ai parcurs-o in timpul in- gi figierele stocate local gi cele din Dro- litatea unei melodii. Efectele Daft Punk
registrerii. in acelagi timp, existi gi infor- pbox, Facebook 9i Amazon Cloud Drive;
"One more time' sau Rihanna,,Disturbia'
matii utile, precum lungimea rutei, tim- Google Drive nu este suportat. Cu cauta- sunt populare. Asta era destul de costisi-
pul scurs, viteza gi diferenlele de rea metadatelor poti gesi rapid poza pe ca- tor gi dura mult pane acum. Autotune
altitudine in metri. in test, app-ul a inre- re o cauti, chiar gi in coleclii imense de eate acum usor accesibil de la Voloco
gistrat corect Si la mers pejos gi la depla- imagini. in plus fate de afigarea imaginii, A prin intermediul unui app. Pentru asta,
sare cu trenul, chiar gi cdnd semnalul + Gallery ofere
$i posibilitatea de a proteja, selecteaze un cantec din coleclia ta pe
GPS a fost pierdut, pe alocuri. Datele pot partaja gi edita imagini via paroH. Instru- care vrei sd-l cinli. Restul va face app-ul
fi folosite in format GPX, KML Si KMZ gi mentele de editare, insi permit doar decu- gi de obicei rezultatul este bun, char da-
in alte trackere. parea gi rotirea fotografiilor. ci nu la nivelul softului profesional.

sistem t- * cr"ti" rl
aJ- Sist€n t- il er"ti" .I
ar- SlBtenr 3 gatis t g.,L ilrf-
Evaluare CHIP foartebun Evaluare CHIP bun Evaluarc CHIP bun

68 ' 2'2019'CHIP
APPS<TEST&TECH

Texte citite gitraduse Joc arcade


cucamera in stil retro
Pe scurt
OfficeSuite Pro + PDF

rQ:H1*:jl'.i:i:ii:,1"i;.,n"
t l! extinae gam"a de funclii. in
plus, acum suporte gi stick-ul media
Googte Cbromecast. (Android: 9,99 €)

Poli digitatiza orice tip de text fiperit cu Jocul Holedown este foarte asemenetor
cujocul clasic de pe platformaAtari Brea-
WhatsApp
ajutorul TextGrabber, spre exemplu cerli,
articole de ziar sau ce4i de vizita. Text- kout gi ofere un potential de dependengl
comparabil. Tot ce ai de fecut este se im-
Grabber captureaze elementele individu-
ale Fi listeaze separat numele gi numerele pugti blocuri cu bile panE se sparg sau nu
@m}.*Fit:;}:';il*""
exista o opliune ca doar administrato-
de telefon, spre exemplu, pentru cerlile de mai sunt stabile. O bile este eliminata da-
rii grupului si poattr scrie mesaje alli
vizite. Poti traduce textul prin Google ca vine inapoi la tine sau dactr nu loveFte
membri pot citi si respunde la mesaje
ltanslator cu doar un clic. Instrumentul un bloc prea mult timp. Pornegti urm5- in privat. (Android/ios/Win: gratis)
iFi demonstreaze astfel intregul potential, toarea loviture cand toate bilele sunt eli
in special in cazul textelor in limbi sfteine. minate din joc. DacI un bloc se apropie Gmail
1n test, app-ul a livrat rezultate excelente. prea mult, vei pierde runda. Primele cinci ln cea mai recentd versiune
BilS neagr* app-uri competitoare precum niveluri se termind cand distrugi nucleul cmail pentru Andloid, poli
Scanbot pot scana Fi coduri QR qi alte ele- unui orb; al gasele nivel este infinit. retrage mesajele trimise dup
mente, cateva secunde, dace descoperi vreo
a1 j,,,ase aa $egeaE. Utilizatorii de iOS pot partaja
Sistem | $atis fi gratis aI- Sistem f +,os e at-
acum multiple fotografii odatl.
Evaluare CHIP bun Evaluare CHIP bun (Andoid/iOs/Win: gratis)

g
,6

I
I
!4

CHIP . 2or9 < 2


.59
TEST & TECH > CHIp-pC 2o19

CHIP PC 2ot9: de la
4oo la4.ooo de euro
Piata PC a suferit o lungi perioadi de depresie din cauza penuriei de procesoare Intel gi a
supra-pre(urilor practicate pentru module RAM gi plici video. Acum, piata este doldorjL de
cPU-uri AMD imbietoare iar pre[urile componentelor sunt destul de mici.

/[ samblarea gi construirea propriului computer nu esrc doar pulini oameni vor cheltui 4.ooo € pe un pC high-end, dar
!.f doar distractive, ci ili gi permite sa ai un pC personalizat este fascinant ce monstru de computing poli construi cu o ase-
I lpentru nevoile tale. Ceva ce ai construit chiar tu poate fi menea sumtr. Mai mult, cu doar cateva downgrade-uri, care te
uFor upgradat sau reparat mai tarziu, ceea ce inseamna ce poti vor costa doar un pic din capacitatea oferite, vei ateriza intr-o
se-$ folosesti computerul mai mult timp comparativ cu un sis- zoni a platformelor de inalta performante convenabile ca pret.
tem pe care il cumperi gata asamblat. Acum este un moment
propice pentru construirea unui nou PC,intrucat preturile care AMD motorizeazi tot
au fost mult timp umflate ale unor componente importante, Liderul pielei CPU Intel a avut recent o serie de dificulteli cu
precum pHcilevideo, RAM-ulgi SSD-urile, au scezut acumla un miniaturizarea procesului de produclie pentru noile Cpu-uri.
nivel acceptabil, ceea ce coincide logic cu sfirgitul boom-ului De aceea, actualele procesoare Coffee Lakesunt deja a patra ge-
cripto-valutelor $i cu sporirea capacitelilor de produclie. neratie pe care Intel le produce pe baza unui proces pe t4 nm.
Flexibilitatea unei configuralii care poate fi extinse este un Dar intotdeauna la lansarea unei noi generalii de procesoare
Iucru frumos, dar cei care nu urmeresc cu regularitate evolutii apar intarzieri in livrare gi, drept consecin!tr, cregteri de preluri.
Ie de pe piata componentelor deseori nu pot vede padurea din in prezent, CPU-urile Coffee Lake R (Core i5flg-gxxx) sunt gi
cauza copacilor Acesta este motivul pentru care am alcetuit ele in aceeagi barcd - sunt puternice, dar sunt disponibile doar
trei Pc-uri care sunt reprezentative pentru intreg spectrul. Ca de h caliva dealeri gi de aceea sunt destul de scumpe.
PC entry-level, ili prezentem un model de 4oo €, care este per- Asa ca este o vestebune pentru entuziaqtii pC-urilor cl mi-
fect adecvat pentru sarcini office, navigare pe internet gijocuri cul competitor al Intel, AMq dupd mult timp de la criza din
simple, la rezoluiii scezute. Gralie CPU-ului sau cu patru nu- 2o1Z a reugit un avans considerabil cu procesoarele Ryzens,pe
clee, celor 8 GB de BAM Si SSD-ului, acest sistem merge ca uns. care producetorii texani le-au adus cu succes la generalia a do-
Computerul nostru din gama medie valoreaza Looo € $i are ua anul trecut. AMD oferd putere de calcul considerabila in
multe putere de calcul gi un SSD de doue ori mai mare. Este po- multithreading,ilo procesul contemporan de produclie pe unm,
trivit pentru sarcini de editare de imagini qi video, precum Si Ia mult mai pulini bani comparativ cu procesoarele Intel. Com-
pentrujocuri moderne, dar la o rezolulie mai mictr. poate fi up- pania californiane este inca in avans in materie de frecvenle gi,
gradat Ia nivelul unui PC 4K pentru gaming de inalte calitate in consecinle, in procesarea single-core, dar acest aspect este
pentru doar cateva sute de euro in plus. In sfArgit, probabil ci crucial pentru performanta software-ului de tipuljocurilor vi
deo. Dar chiar gi cu un procesorAMD, principalul factor limita-
tiv in jocurieste placa video gi nu atat procesorul. pentru sof-
Moment optim, cu preluri in scddere tware-ul modern, care scaleazi bine cu un numar tot mai mare
Dupe o hnge perioad,ii d€ preturi mari ln toamna trecuti de nuclee de procesare, cum sunt softurile pentru codare video
prelurile multor compon€nte au 8c5zut setnnificativ.
qi, in general, multitasking-ul, raportul pre!/performanle al
Euro
CPu-urilorAMD este, in acest moment, imbatabil.
350.

Samsung SSD 9zo EVO lTB, M2 Compilalie: deci, de unde incepi?


ln pofida modularitSlii oferite de pc-uri, componentele tot
trebuie sa fie compatibile intre ele. intrucat procesorul deter-
RAM Corsair CMDr6cXaM2B3oooCrs mina soclul/cipsetul 9i memoria gi Iimiteaze seleclia celor mai
utile pl5ci video Ei a altor componente, de obicei se incepe cu
el. Gratie bunul raport pre!/performanld menlionat anterior,
ambele propuneri ale nostre pentru PC-uri entry-level gi din
gama medie se bazeaze pe soclul AM4 de al AMD. Acesta facili-
Phce video ASRock Phantom teazd interschimbabilitatea procesoarelor. Aga ce poli upgra-
Gaming Badeon RX 55o 2G
da ulterior PC-ul ieftin entry-level cu un procesor cu gase
sau opt nuclee, sau poli combina o configuralie medie cu un
APU entry-level inilial, pentru a-l upgrada ulterior dace este ,

2 2019
' ' CHIP
CHIP-PC zorg < TEST & TECH

' 3?o-, '


4)-2:,

{
e

,9

CHIP.2ols < 2 '7r


TEST & TECH > CHIP-PC 2or9

necesar sau dacA preturile scad seducetor de mult.

Gomponente PC gama medie PC-ul cu Ryzen 5 26ooxinclude o place de baze cu care iFi poate
CPU AMD RYzen 5 26OOX 2rEC dezvelui intregul potential, ceea ce este valabil Si pentru toate
Placi de baz a Asus Prime B4so-Plus 105 € plecile AM4 cu cipseturiAMD B45o gi X47o.26oox se potrivegte
NAM Qlqair CMD16GX4M2B3oooCrs €
170
gi pe plecile AM4 cu cipseturi A32o, B3So Si X37o - dar sistemul
Place video ASRock Phantom Gaminr Radeon Rx <6.) 2e ro5 €
ssD Sq4gung SSD 9?o EVO 1TB, M.2 zto €
ruleazi doar dace UEFI de pe placa de baze suporti a doua ge-
CarcasA Cooler Master N4oo (NSE-4oo-KKNr) neralie de Ryzen. Daca vrei sa upgradezi un computer Ryzen de
Sursa be quiet Straight Power rr 45o\^/ 85€ prime generalie, va trebui se instalezi cea mai recente versiune
r.oo5 € de UEFI inainte de upgrade. Dace vei cumpira acest gen de pla-
ce noue, asigure-te ce UEFI pre-instalat este compatibil cu a do-
ua generatie Byzen. Dace nu faci asta, ri$ti sE nu poli pomi
computerul de loc sau sI instalezi un update. Apoi va trebui se
schimbi placa de baza sau sa faci rost de un Ryzen din prima
generatie. Acesta este motivul pentru care AMD oferd aceste
tipuri de procesoare doar utilizatorilor calificali. poli gesi arti-
colulAMD Knowledge Base pe web, ceutand,AMD KB pA-too'.

Mai multa putere Selectarea cipsetului pi a plicii de bazi


injocuri Pentru Pc-urile din gama medie, AMD oferd cipseturi marcate
Daci vrei sijocijocurile de azi cu
"B...".
Numirul ,jso' reprezinte actuala generalie (spre deo-
in rezolutie mai mare d€ Eull HD, sebire de generalia precedente B35o). Plecile B45o au toate co-
ar trebui sl-ti iei o Nvidia ceEorce
GTX to?o Ti. Zotac AMP Extreme
nexiunile gi funcliile preferabile. Comparativ cu pltrcile mai
(aprcx,5oo €) este cea mai bunt scumpe X4zo, ele au tipic doar gasein loc de opt porturi SATA qi
din lista CHIP Top rc. nu pot fi folosite cu doua pleci video. Poli testa aici gi capabili
tatea de overclocking a Iui Ryzen 5 26oox, la fel ca $i cu cipsetul
CPU octa-core mai scump.
Pentru roo € in plu8, poti Dintre plecik B45o, recomandem una in format full AIX.
opta pentru rm Ryzen 7 intrucat computerul ar trebui sd poate acomoda gi mai multe
2zoox in locul unui Byzen S. pleci PCIe. in plus, doar plecile ATX ofere patru sloturi pentru
Procesorul cu opt nudee gi
rG fire dc enecutie este
RAM, ceea ce permite expandarea ulterioari a memoriei. Nu in
ideal pentru sarcini de ultimul rind, spaliul generos disponibil pe pldcile de bazi ATX
calcul inGns, cum este si in carcase face asamblarea mai ugoari.
co&rea video. Din puncr de vedere hardware. nu prea ai cum gregi cu
niciuna dintre pldcile de bazA ale producatorilor, motiv pentru
care te poti concentra pe software bun gi pe suport firmware.
Un UEFI qi drivere pentru dispozitive care primesc suport timp
Intel aceeagi performanld, indelungat sunt foarte importante pentru plecile cu soclu AM4,
mai scump decat un AMD pentru ci AMD le-a proiectat ca platforme pe termen lung pen-
Recomandiin CPU-uri AMD intrucat sunt mai ieftiie decat cele tru viitoarele generalii CPU. Mai mult, procesoarele AMD
Intel Qi oferi aceeati pefolmanti. Benchmark-ul Cinebench este Ryzen i$i ating potentialul deplin de performania doar cu o
optimizat pentru multithr€ading. pcMark 8 indicA mai degrabl configuratie corecttr a memoriei. Pentru asta,va trebui se te ba-
performanla a doar cateva nudee, un CPU din gama medie ofe. zezi pe o Qualified Vendors List (QVL), pe care producetorii de
rind performanf e high-end.
pHci o creeaze Si o ofere in sectiunea de suport a site-urilor lor.
A.IiID l\,zen 5 26oox (aprox. 2r5 €) vs. Intel Cor€ iz,E7ool( (aprox. i3o €+cooler] Timp de muti ani, producitorul Asus s-a remarcat in mod deo-
cmeD€mn E@E r..- sebit de pozitiv in termeni de suport software gi firmware, pre-
=i E@@ ra"s cum gi pentru documentalie (QVL pentru memorie), motiv
PCMark 8
pentru care ve recomandem fdre ezitare pldcile Asus; in cazul
PC-ului din gama medie, o Asus Prime B4so-plus. placa are tot
ce ai nevoie gi nimic inutil.
AMD Ryren Thteaddp!,er 2oEoX (apror( 9oo €, vs. Intel Cor. i9{96ox (aprox.
r.45o €,
un RAM nepotrivit incetineFte RIzen
Cineb€n h
Rrs Ca RAM, am ales un kit de 16 GB larg disponibil de la Corsair, de
pe iista QVL, care, dupl activarea opliunii DOCP din UEEI,
PrCMark I 3.906
ruleaze fari alte seteri h o frecvenla spodta de 3 GHz gi cu pa-
3.868
rametri optimizati, ceea cer accelereazl optim comunicarea
dintre nucleele procesorului Ryzen. Pentru stocare de masa,

72, 2 ' 2org > CHIP


CHIP-PC 2OT9 < TEST & TECII

recomandam un SSD NvMe rapid de la Samsung, modelul 97o


Evo de un terabyte, care va fi suficient pentru majoritatea siste-
melor. Dace ai nevoie de spatiu $i mai mult pentru cantitali ma-
ri de date, poti instala li cateva hard disk-uri Modelul Samsung
Evo oferi cea mai buntr combinatie de performante, capacitate,
pret Si durate de viata disponib e in prezent.
Cat despre carcase, am votat pentru Cooler Master N4oo,
un model cu un design discret gi practic, care are doue bay-uri
externe de 5p5 inchi pentru drive-uri optice qi un bay de 3'5
inchi pentru un card reader. Alimentarea este asigurata de o
surse silentioase fi eficiente be quiet Straight Power u 45oW al
Tuning de buget
Pentru 60 € mai mult, Iloti obtine un mai lruternlc Ryzen 5
cerei management de cabluri asigura ordine in carcasl.
2AooG. Aditional, un RAM realmente rePid gi comtrmibil precum
G.Ski[ E4-4oooCr9D-EG:fZ (aprcr. r4o €) va spori perfrrmant€le
3D ale APU-uluL

Dace vrei ca PC-ul se te coste cat mai pulin posibil trebuie se


economiseSti la fiecare componente. Din fericire, este foarte
posibil sa construie$ti un computer puternic in ziua de azi in
aceaste manierd. Cele mai ieftine procesoare, Celeron fi Pen-
tium de la Intel, sunt doar dual-core cu o unitate grafice inte-
grati slabi De aceea, recomandlm un procesor AMD cu grafici
inte$ate 6PU), Ryzen 3 22ooc. Acesta este un quad-core real 9i
are un cip gmfic Vega care este suficient de puternic pentru jo-
curi gen Fallout 4 in rezolulii de pane la Eull HD. Pentru oplaca Componente PC high-end
de bazi, am votat o Asus Prime A32oM-K cu cel mai simplu cip- qoo €
CPU AMD fhzen Thrcadripper 2950X
set AM4. Intreabl vanzatorul daca versiunea UEFI 3202, cate Cool€r Noctua NH-U14STR4-SP3 80€
suporte a doul gener4ie Ryzen, este deja instahte pe placd. Placl de baza Asus Boc Strix )O99-E Gamins 4OO e
RAM Corsair CMK?G)(aM4B32oocl6 3ro €
Placa uAIx se potriveste in carcasa compact5 9i ieftina Chief- zotac Gamins GeForce RTx 2o8o Ti AMP r4oo €
Plactr video
tec Flyer FN-o38, care vine cu o sursi suficient de puternic!. ssD Samsuns SSD glo EVO 2TB, M2 530 €
Pentru stocare de mase, am optat pentru un SSD ieftin SA- Carcase be ouiet Dark Base Pro 9oo Rev 2 silber DO€
Susl be ouiet Dark Power Pro u 75oW vo€
TA de 5oo GB. Economiile la BAM nu sunt o idee bune pentru 4r[oc
procesoarele Ryzen, intrucat comirnicatiile lor interne depind
de frecvente RAM-ului. Asta este valabil in special pentru Ry-
zen 3 22ooc cu grafice inte$ate, intrucat o performanle 3D bu- Performanli t6-core
ne este posibila doar cu o memorie rapid6. De aceea, recoman- Rizen mlreadripl,er 295ox,
dem un kit nu prea ieftin de 8 GB. O memorie mai rapida (vezi l,a doar 9oo c, esta cel mai rc'
stanga) ar fi o optiune de upgrade buna, h fel ca $i fratele mai zonabil CPU high-end. Mode'
mare al APU-ului de buget, Rlzen 5 ZooG (160 €). lul299oWX este cu 58% mai
performant, dar costl t.8oo €,

Construirea unui PC high-end este aproape cel mai ugor lucru


E€nchmalt Clneh€nch, toate nud€ele (punctel
de fecut - trebuie doar sa alegi ctle mai valoroase componente.
AMD Threeddpp€r z99ox
Cei care vor totu$i un raport pre!/performante rezonabil, vor
AMDflEea&ipper2sSox 3.rA
privi inc5 o date spre AMD. Ryzen Threadripper 295oX cu 16
nuclee la 35 GHz ofere de departe performanta optim5 pentru
mai pulin de r.ooo €; procesorul comparabil Intel core i9-796ox XXL PC: formatulAlX-E
este cu peste 50 mai scump. Procesorul necesite o place de ba- AEu.s rggg-E (staiEa) este mai lati decat Putcile normale ATX din
zA potrivite, cu cipset AMD )899,16 GB de BAM rapid, un cooler cauza soclului th.readriplnr fi a celor opt sloturi pentru RAM. se
puternic $i un SSD NVMe mare qi rapid. Aici doar cea mai puter- potrivegte in carcasa frrtl tow€r be quiet Dark Base Pro 9oo.
nica ptacl video disponib a in prezent ' o Nvidia GeForce RTx -
2o8o Ti - poate fi utilizate. Vei obline un PC cu o surse robusta
gi o carcase mare, in care se se potriveasce placa de bazi su-
pra-dimensionate ATX-E,la un pre! un pic peste 4.ooo c Cei ca-
re vor sa menlina un pre! mai moderat, pot opta pentru un pro-
cesor cu peste 5ocl6 mai ieftin, Rfzen Threadripper DzoX, care
are 12 nuclee, care liweaza o puterc de calcul cu circa 22 de pro-
cente mai mice decat 295oX (Cinebench Rrs), dar depa$eSte un
CPU normal AM4 sau lntel cU sodu u5rv2 cu cel pulin 2o%. Un
astfel de PC este ince foarte puternic cu nivelurile sale extr€me .
< 73
CHIP<2019<2
TEST & TECH > CHIP.PC 2oI9

de performanle, care sunt dificil de exploatat in practicS. Dace


apoi mai alegi gi o phce video normale 2o8o in loc de GeForce
RTX 2o8o Ti Si un SSD de L nu 2 TB, deja prelul scade de la 4.ooo
la 2.9oo €.

Cu toate ce sunt diferite formate de placi de bazi, de ta uATX la


Carcase
Af,X-E, pentru asamblare sunt cateva puncte valabile pentru toa-
expandabile te. inainte de a incepe, este esential se verifici daca ai primit tot
Pani h opt hard disk-ud ce trebuia in toate pachetele, Nu este nimic mai enervant decat
pot Ii instalate ln carcasa
se trebuiasctr si intrerupi o asamblare aproape terminata din ca-
noastri din gama medie,
dar, tn ftrnqie de uza unor piese lips5. Dupa verificare, incepe cu instalarea pEcii
configutetia plicii de de baze, pentru care va trebui si deschizi capacul carcasei, str o
bazi, sarcina t)oate fi asezi orizontal pe masa de lucru, cu deschiderea in sus gi apoi si
destul de greoaie. inserezi mai intei masca pentru sloturile pEcii de bazd (super
enervant cand ili dai seama abia Ia smrFit ce ai uitat de ea). Aces-
ta este un pas care este foarte uqor de omis. Apoi, verifici cacS
este nevoie str ingurubezi in lasiu suporturi hexagonale supli-
mentare pentru placa de baze, cum este cazul Ia Cooler Master si
Chieftec. Multe alte carcase vin doar cu suporli inser4i pentru
placi gATX, dar existe Fi ati trei pentru AifX in pungulila cu gu-
rubele din carcasi. Placa de baze a carcasei be quiet are elevalii
Cable in loc de suporturile hexagonale uzuale, din cauza Threa-
management dripper-ului extra{ung. Placa de baza cu formatul supradimen-
Conectezi doar cablurile sionat ATX-E necesittr adlugarea a alte trei distanliere in partea
de care ai nevoie, gralie frontale a carcasei. Mai intai verifica ce guruburi se potrivesc
sistemului de cable mana- optim in geurile de pe placa de bazi / distanliere. Apoi aliniaze
gement, daca optezi pentru
porturile plecii de baza cu sloturile megtii, ageaze placa peste
surse be-quiet, AEta va
crea o ordine sistematice. giurile suruburilor de prindere gi apoi strange-le puternic.

Ordinea operatiilor conteazi


inainte a adtruga mai multe componente, execute cea mai difi-
dA parte a oper4iunilor, pentru care ai nevoie de spatiu si vizi-
Drive-uri gi card reader-e bilitate conectarea butoanelor carcasei gi a LED-urilor Ia pinii
Poti instala drive-uri optic€ (DVD/Blu-Hy) ir bay-urile exteme pentru conectorii carcasei de pe placa de baza. Pentru a face as-
de 5,25, Un card reader h slotul de 3.S inchi est€ convenabil ta, tlebuie se pregete$ti manualul plicii de baze cu pagina de
pentru citirea cardurilor SD etc. dar fi pentru porturile USB.
instruqiuni relevanta gi se conectezi mai intai pe acei conectori
la care este cel mai greu de ajuns. Pentru LED-urile Power 9i
HDD trebuie sa fii atent la polaritatea corecte, precizati in ma-
nual un cablu negru sau alb indic polul negativ altul rogu sau
de alte culoare este polul pozitiv. Dace se intampH se fie cabluri
de aceeaSi culoare li nu sunt etichetate, un mic triunghi de Ia
baza conectorului indice polul pozitiv.

Ordonarea cablurilor gi instdarea drive-urilor


Acum ar un moment bun se instalezi sursa gi sa conectezi pri-
mele cabluri de dimentare. Asta pentru ce uneori conectorul
de 12 V pentru alimentarea procesorului este dificil sau chiar
imposibil de accesat dupi ce ai instalat procesorul gi cooler-ul.
Ventilator Este comod fi se inserezi $ conectorul lat de 24 de pini pentru
pentru carcase alimentarea placii de baza, daca tot ai spaliu amplu.
lmbunitilirea ventilaf i- De asemenea, nu uita sa rutezi cabluri in spatele plecii pe
ei cu ventil,atoare de sta placa de baze, dace carcasa are gaurile necesare pentru ca-
carcasa aditionale este ble management (Cooler Master Si be quiet au). Astaimbunate-
intotdeautra o idee buni
Acestea aduc aer proas- tege nu doar aspectul ci gi fluxul de aer din interiorul carcasei.
pit in carcasi prin toate Daci vrei si instalezi $i alte drive-uri in afare de SSD, cum ar fi
filtrde de praf. un hard disk sau un drive DVD sau Blu-ray (cu conector SATA),
mai intai verifictr in instrucliuni cum a gandit producatorul
carcasei instalarea acestora.

74, 2 ,2019 ' CHIP


CHIP-PC 2O19 < TEST & TECH

in cazul carcasei Chieftec, inliture megtile inteme pentru a


instala drive-ul, ceea ce se face ugor datorite levierelor cu elibe-
rare rapida. La carcasa Cooler Master, hard disk-urile sunt im-
Instalarea pldcii de bazd a PC-ului
pinsein locaguri din spate, peste placa de baza. Poli face asta cel
Nu uita se inserezi masca pentru sloturi in carcasi r . Afniazi
mai uEor dacd nu este ince instalate phca video etc. pe placa de
conectorii de pe placa €u orificiil€ din masci Si inscreaztr-le 2 .
bazi. in carcasa be quiet, pe de alti parte, HDD-urile sunt inse- prhdere pliciidebazi3
infurubeazatoate Suruburile de ate .
rate din lateral, ceea ce se poate face oricand. Sistemul arate cel
mai ingdjit cand conectorii sunt orientali spre spatele placii de
bazigi cablurile de alimentare qi de date sunt disimulatein spa-
tele pltrcii.
I I
I l
I
Instalarea componentei esenliale este similare pentru toate t
computerele bazate pe soclul AM+: deschizi levierul de blocare
al soclului gi aliniezi collul marcat al procesorului cu marcajul
I
corespunzetor din soclu. Apoi plasezi CPU-ulin soclu Si apoiin-
chizi levierul de blocare. Super simplu. Cooler-ul care vine Ia
pachet cu CPu-urile AM4 are deja pasta termice aplicate, ala cd
trebuie doar se ahniezi cele patru guruburi de prindere pe placa
de bazi gi nu uita se te asiguri ce aDmentarea cooler-ului ajun-
ge la pinii ,CPU fan' de pe placa de baze. Strange guruburile in
ordinea ,cruce'cu o Surubelnile Philips - initial doar trei ture.
Abia in a doua rundtr trebuie sa strangi guruburile, dar nu prea
tare.
Placa de suport a marelui Ryzen Threadripper se fixeaziin
trei guruburi, care trebuie de$urubate ingurubate intr-o ordi
$i
nea inregistrate. CPU-ul este impins intr-un cadru cu aticula-
lie. Montarea CPu-ului Threadripper gi a cooler-ului nu este un
act de vrejitorie, trebuie doar si urmezi cu atentie instructiuni-
Ie din manualul pliciide bazegi cet al cooler-ului, pentru a evita
deteriorarea componentelor scumpe $i pentru a asigura o func-
lionare optima.

Inserarea pliculelor RAM in sloturile corecte


Modutele RAM DDR4 se introduc pur gi simplu in sloturi, dar Ia
plicile Asus blocajul de pe o lature a sloturilor trebuie deschis
in prealabil. Pentru plecile cu mai mult de doue sloturi, trebuie Toate cooler-cle men-
consultat manualul pentru a vedea ordineain care trebuie ocu- tionate (aici, Noctua
NHUr45) se monteazi
pate slotudle pentru a obline o performanle optime garantate. pe placa de baze cu
SSD-ut SATA din PC-ul entry{evel este [a fel de ugor de instalat patru Suuburi Mai
gi de conectat ca un hard disk. Dar totul este diferit cAnd ai de-a intai Etrange-le uspr,
face cu un SSD M.2/NVMe: similar cu modulele RAM de Ia note- in cruce, fi apoi
strenge{e de tot.
book-uri, acestea se a$eaze in diagonaE pe slotul M.2 de pe pla-
ca de bazi, apoi se apase plecula injos pdni ajunge paraleltr cu
placa de bazi gi apoi se fixeazd cu un gurub la capet. Dace este
necesar degurubeaze gurubul din distantierul prea mic gi mu-
te-l h gaura potrivite. Lase carcasa deschisa cdnd pornegti pri
ma oara computerul, cu monitorul, tastatura gi mouse-ul conec-
tate, Daca monitorul remane negru, poli vedea daca placa de
baz este alimentate (Are LED-uri aprinse? Se invarte ventilato-
rul procesorului?) gi poli vedfica toli conectorii corespunzi-
tori. inainte de instalarea sistemului de operare, mergi in me-
niul UEFI. Verifici dacd UEFI este actualizat gi verificl 9i cei
mai importanli parametri (cum ar fi ordinea corecte de boot).
Pentru performanla procesoarelor Ryzen, este important se ac-
Cand bootezi trEntru prima oartr, verifici daci UEFI este actuali'
tivezi optiunea D.O.C.P pentru setarea unei frecvente optime a zat, Apoi activ€azi funqia D.O.C.P. pentru setarea frecvenlei
MM-ului, pe care o poli gisi pe plScile Asus pe pagina de start, optirne a memoriei.
cu variante simplificate a meniului UEFI. r

CHIP . zor9 < 2


< 75
TEST A TECH > TOP ro

\l
I
1 CHIP
TESTC
INDEPENDENT. COMPETENT.
E NTER Top to
Cel mai bun hardware: CHIP Test Center testeazd peste
rooo de produse pe an. Aici glsegti liste Top ro pentru r7
categorii, informatii despre produse noi testate gi mai
multe recomandiri de noi achizifii.

IMPRIMANTE 3D
rouE UUUIEl€x.Ultlq*e&$E;
i 'l.
tUl I
ualltale excelentE a Driltarii
doua du ze de printaie, qama de
printare foarte ma rej dir Dre I
E
I
5.
g E
.9
E
.E
* '!o
E-9 EA
sE t E t" 3
sii
EE
t+ f.Ti,t""r*t,itie,
timp de incel-
3 & rJL B; 5? 5.EE 'tE EB
z
{ F
E

2
mttu[axe]-Ultina$fx,l5
Ultimaker Ultlmal€r3
!fls 6_600 tq, 99 loo 7S 23.8 ol ;
905 3.650 too 96 7B 92 t19 2
3 aE,o 3.950 99 90 79 3:7 o,o25 o,5 33 t
Ultimaker Ultimaker 2+ 87,4 2.300 64
96 83 79 Il3
5 Dremel Digilab 3Da5 u,2 1.650 st 81 76 67 o,o50 o,2 58 I
6 Anycubic 13 Mega 86,9 gt 72 60 I 9,O o.o5o o.l 123
7 flal{erbot KEpllcator 5. Gen€ration 86,o 2.300 92 88 65 7f 7,5 67
447 88 99 98 t2s o.6 5r
I Conrad Renkforce Rfrcoo
IO xY Z Prntmg da Vinci ro Pro
83,6
82,O 720 84
loo
80
6r 89
86
ll,3
8,O
o,o50 o,8 125
- o

BOXE BLUETOOTH
essr suy E Dcsfinlpftc;
u G
g

2l;ti#itif#"i-'F
I
o!! E!9 <s
sg
*;
5€
89,C 150 loo 80 7A 3.O3 1,924
2 Libratone Zipp Mini 85.3 88 89 72 r.500 225x123xt23
3 E35 89 7A 79 2o:a5 57q
JBLXtrem. 8r.6 300 80 84 al 17.02 3:05 2.\t2
Bose Soundlink Revolve ar,5 8q 78 69 660
Ultimate Ears UE Megabtast Er,4 230 90 64 lOj5O
72 2:36 1.187 92x237\8A
7 HarmadKardon co+Play EO,2 85 3.453 235x426xrA2
a JBLPulse3 79:f 200 84 79 1 960
9 Bose Soundlink Mini 11 795 zoo 89 n o7 t:.12 3.o 670
ro Beats Pill+ 78,G 180 6a 7t
98 E:r5 2:26 752 0 63 x2rox 6q

MINI-PC.URI
E
BEST BUY
Ee0l[-g3KIi: PerfoF I q* * I A

ffi
rnanF de top (tntel
Optane),place video
b q >;
gH
3

dedicatE:darnuare b 9 EY Hge E
8 I E.9
8g 9^ gq
USB-C. consum mare. 6!! 3 8" EE5
E.E d
I IgjrqsqJCeasic[ixe$apA*, X[ al9 too
720 91 7l 60 Intel Core i5 74ooT (2,4) I 2.Or6 3,An
HP EliteDesk 8oo c3 9tx 1.150 roo 86 86 6o Int€l Core izzzoo (3,6) 8 3:750
3 Lenovo Thinkcentre Mgtoq Tiny 86,9 1.050 84 85 70 intel Core iTzTooT (2,9) 256 3.566 71,6 3,4Xr8,2 X I79
Zotac ZBOX MI553 E5,9 480 9at 7L s 70 Inrel Core i5 73ooHe (2.5) 256 3.156 7rx 18,5xr8.5
5 Intel NUC Kit NIJC/?BNH 82,O a2a 95 66 86 Intel Core iz 7567U (3.5) 2.O32 2.467 54,2 5Jxr,5xr],r
Appte Mac nini (MGEN2D/A) ,9,r 1ao lm s3 88 E IntelCore i5 4278U (2,6) 2.452 3,6 x r97x 197 OS X ro.ro Yosemite
7 Acer Revo Cube RNz6 87 64 94 70 lntelCore rs z2oou (2.5) 216 2:782 5,5 x rl,6 x rr,2
8 Asus VivoMini UN6<U Moo6M 75,4 95 70 lntel Core i5 zoou (2.s) 128 2.749 2A,S 5.2xr3,rxr3,1
Asus VivoMioi UN65H Mo45M 7r'5 u 6o 94 70 lntelCore iz 6sooU (2s) 128 2-630 30,1 5,2 x U] x13,r
10 Ma. mini(MGEM2D/A) ta;, 520 92 70 rntelco.e i54260u 0r) 2.2q
500 3,6 x r97 x 197 OSXro.rcYosemire I

76, 2>2or9!CHIP
TOP TO < TEST & TECII

M.INTTNAPE > GAMTNG


F 8.5 3
,i ,a E tg EaE
9 t1
I E ? ;c a>B "; .E
I
E.
E,m,ifffl+*k- to

a
'6
ds 6E
EF

s n
q
*
E?

ts3:r
5-.9
-ba 6

307
sa-
"!l
!
.t

t
!t6,o 96 s5 IPS
Eizo Eoris FS2735
IPS 189:1 326
2 viewsonic XG27oo_4K !!ta 580 rot 83 83 2T
glr.t Lro0 c2 85 87 E{t 49 3.840 x r.O8O 26o:1 o3/57.6
3
AOC Agon AG2nUG 8E.9

86,3
790
300
96
94 48 I@
w 8S
lEo
27 IPS 3.840 x 2.160
t.92O X1O8O
r79r
r93:1 3r8
! G-sync

Samsuns C24FG7o
86 32 2t8:1 298
E5,r 520 a5 96
69 IPS r88i o,41623 3r5 Gsync
a..E D..d,t rXtP 85.4 LO50 94 83

n.,,c Pnrr sv,ifr PCrrcO 85,3 780 92 69 I n IPS 2.560 x r.44O o.3/342 308
o,)146,1 433
9 [ ."r* c:zHczo 85,r 680 7s 96 9r 32

AOC Ason AG2-aQX 84,3 n 8a a6 2:t TN 0,3/36.8

MONITOARE > GRAFICA


*"E BenO SWzru cairute exce'
H
g
"r., x ex -ESi
L E q- ?=t 9-
tf f#,}.1"i#$f;di!til+:, EE .Es .!e a
dware.hubUSB-C;darfara g ,1t
,IE
roo 68 32 IPS 82r 725\605x230
Asus ProArt PA?UC'K !t!iJ 2.t50 EZ
640x560x25O
FiTn a.l.rEdge CG271o 946 1-650 tt cl 96 73 lPS o,314c,3 355

IPS 3.840 !2.160 189t 282 615 x 620 x 2r.5


B€nOSWz71 9:L9 r.200 97 9r 96 69
3
qq IPS 3.840 x 2-160 oa:.1 o,31607 121
Eizo ColorEdee CG248-4K 9r,i 2_zao 90 96
loo 32 IPS 3.840 x 2,160 I84:r 338
AsuS PToATt PA99Q 8!t,r 135o 96 79 5r
IPS 2.560 x 1.600 l8I) 353 690 x 615 x 300
87,6 94 7q !t!, 6() 3O
6 NF.C Multis\rnc PA3o2W_SV2
163:r 288 650x580x280
7 Eizo cczn E75 L850 89 I s2 62 27 lPS

86,O 690 TI &, 27 TPS 2.560 x r.440 r831 ozl4r,5


8
96 76 IPS r.92O X 1,200 299 554x55rx245
9 Eizo ColorEdqe CS242o 837 660 92 54
go 6l 88 72 TPS 4.096 x Z160 16r:r
LG31MU97Z.B 62,r LOOO

M alI\I I'Ial AD F r n FFTC F


sssr auy E LGzIII(gto:Wi Irnagine lumi- a
EE 3
iioisia eiciientlecran UHD de E * tc
;E
E tr,I:
27 de inchi HDRAMD E ? '+^ E3s 9-
Freesvnc. boxe stereo, USB_C cu E8 to SE
alimeiltare. ieftin - dar doar 5t
relatrv
e c E! ,9.B5
333
- ri?^ Fl.Is.an EVZ78+BK aa.r r.100 90 7S 96 a6 IPS
tPs
3,840 x2,160 r73:I
o,314t,3 365 615 x 555 , 235
86'9 6ro 9O a7 83 7A 2T 3.840 X 2,t6O
LG.e?UE-8.5p:W
32 TPS 7.6aOx 4,320 182:I o,iho3 243 724](625x220
86,5 1.200 66 89 55
3
27 2.560 x r,440 249 610x545x245
Elzo llexscan EV278o 86,2 9ro 85 96 98
640 88 62 93 82 2:l IPS 3.840 x 2.160 19o:r asho,6 n3
Deli u2a8Q E3.4

G E3l| 540 83 7A s 76 12 3.840 x2.160 185r o,3160,2 256 730x615x290

93 loo rps 3.840 x 2160 166r o2l9o.3 La4 735 x6$xUO


82,6 900 8o
7
38 IPS 3,840 xr,600 18r:l o,2/55,3 307 895x575x23O
8?',Z 990 87 83 76
8 LG 38uca9-w
27 IPS 3.840 x2.160 1881 2?6
ar,4 350 86 55 93 86
tPs 3,840 x1.600 r85:r a94x 5tn x226
8r,4 85 7S a4 68 375
ro Dell Ultrasharp U3818DW

f,r.trEPn.)ra-rrpr , pAwA il J( )o
g
!a -9 !.
t
3 I E .a ,EO

*--m."-qffi
E
9a. gE-o
$ 6_ !e E
.e E
E; tse 9n t! i,I4
-E ECts 5
a.g 9E
J( i5.E
=s loo Intet Core m3-7Y3o 0,o GHz) !,3 259 r3 t28 515115.29
Tr6L<r^.Drim@Lnnl prl iirit! ha6a1l 78,5 83 35 95

Lenovo ldeapad 32oS_r4IKB gri (80)(4oo55cE) 71,3 83 9, 87 n Intel Pentium 44r5U (23 GHz) 230 r,5 A:2016-5L

66 loo lntel Core b-8BoU 122 GHz) r5.6 2t9 r,8


3 H! P+viu9+5-...Sq49308 er&J4PEraFAfAiP) ?t3 490 78 8r a2

4c,,. \Iiv.Bnnk Fli. r2 TPm3NAH_BPo73T 7€,5 84 80 7t 45 !to Intel Celeron N335o (u GHz) It,6 227 13 ro00 7:1515t47
rl Intel core i3-6oo6u (2,o GHz) r5,6 na 256
uD..^.A/,Ilpo,EctARD\ 76A fl 9l 65 89 62
Intel Pentium Nsooo (r,r GHz) rr,6 12 r28 rr:5zlg-o2
r.."- Y^c, mi lelA6oorPcE) 73,5 4$O 10(, 58 5r 79 78
"annrIGM r33 218 tYla:43
TraL*nr Drimph.nk ar1 l*?a1l 74? 320 78 62 85 66 a6 Intel celeron N335o 0J GHz)
r28 7:\916:22
.hin,i r anh^nL Airr. r riGB/r2eGB) 745 3m 85 53 68 93 Intet Cele.on N345o (Lr GHz) 245
a
Intel P€ntium 44rsu (2,3 GHz) 198 r.5 7 09/5:22
9 r-"*uotFopua:-s,.,xt€il""L"cD 7L9 360 7a 7a 63 69 83
r3 256 D:ra19,32
q8 6a 9o Intel Pentium N37lo 0,6 Gtlz) 11,6 250
AcerTlaelMate Brr-M-P994 (NrVCGEG.ov) 7!,4 53 58
(249-o)
Clasa de top 0oo - 9o.o) crrsa suDerioarii (89.9 75,0) Clasade mijtoc(?a9 a5'oJ Nerecglandar
' S.orurilesLntetplmaternpun'rF(ma.\'loo):'dd o nu I! Ite'omanoare
.77
CHIP < 2019.2
TEST & TECH > TOp ro

PESTE (oo
NOTEBOOK-URI > t1t5rf €
NOUTT Lenov! Ideapad zzoS:l3IXB auriu
(SrBVoo5AGE): Procesor purernic si SSD
mare, multe portui USB. mobilitate exrp- 1 I ! .a ! G
g
lent5, ecmn foarte bunidarhr5 (ardread€r
SD.conectareala ecran posibila doar prin l*
d

ic ,g
E 'n g
5
g
IE
I -o*
!; I! ifdE
I Toshiba Satellite Pro fuo-D-rcE neFu (pT38lE-ooCooyGR)
a 2
>s 5i P; &E :g 514 2
*0 <'I9..E
46,4 860 90 8I too T3 85 lntel Core is-zoou (2,5 cHz) 133 306 216 ro:58/9:05
Lenovo ThhkPad Lrso yo8a negm (zoMToolBGE)
85S l.rco at 85 79 7A 99 IDtel Corc j5-825ou 0,6 GHz)
3 Lenovo ThinkPad Earo (2oKNoolNGE)
B3 303 256 ro:37/8..11
83.5 900 85 78 96 at intel Core i7-8S5oU 0,8 cHz) 1,8 256 L2:o7/9ar
Acer Nitro 5 spin NP5r5-5r-s3Dz (NH.Q2yEvoo2)
83,1 r,Eo 75 loo 78 94 63 Intel Co!€ i5-8250U cHz) r5,6
G,6 309 rrx8/8:4t
Lenovo ftlealad ?zqS-BIl(B auriu (8BVoIEAGD
E3,r t2oo !)!t a 87 84 63 Intel Core iz-855ou (r,8 cHz) 13,3 3ro 1J 512 r0:56/10:52
6 Acer Swift 3 SF3r5-52-58HG argintiu (NX.cZ9EG.oo7)
82,1 8ro 89 7' 85 83 83 Intel core i5-8250u 0,6 GHz) 15.6 2i9 1:7 256 1ri8/p:22
7 Asus ZenBook Uys3ruNgn (goN Bocyz-Moo3oo)
8r,E r,450 98 G6 79 89 7f IDtel Core i7-8550U (r,8 cHz) 304 t,l 512 12i,r9lEa44
a rp€ rrrluuv Eoul3r l9or\ boGLr-Moo34o) ar.2 930 99 65 84 85 Intel Core i5-825ou 0,6 cHz) 15,6 259 t,9 II28 ?:s8/6.t9
9 Acer Swift 5 sF5r4-52T-59Hy (NX.GTMEVoor)
ar,t r.050 94 n 78 8l 7A IDtel Core i5-8250U 0,6 cHz) 235 o,9 256 9,57/7.26
lujjtsu Ljfebook E5az (Vty E547oMp5ooDE) ao,l 940 90 m 82 73 91 Intel Core i5-?2oou (2,5 cHz) 336 t,8 256

ACUMULATORI > PESTE 5.ooo MAH


4{urer f9!\trgore Il 20000 .E
(41260): Timp de inctucare
extrem de scurt, douA iesiri
? x g6 e
.g
z 4
I 3E
USB, capacitate mareida; dife-
€h b8 r kE !
rente mari falt de specificatiile ,EA
I Ed E
g
proclucEtorului. a
E z
ils EE 2
3pE t'i t EE
iis z5
,H5E
t.! *.8 I '6
-E
Anker Powercor€r 26800 with USB-C pD (tu375) 026 99 a9 26,800 3.OOO ro 584
Anker Powercore* 26800 & (A3z)
ryIgryaI ar,z loo I'O 84 3 26.800 r837r 8:3o 3 585 r80x80xz
1 intenso Powerbank HC2Oooo 79:f ar 94 3.OOO t4.255
ArI""""t ."C.*!rooS.". (
388 u6x7tx2q
ft3 79 86 48 20.loo 3.OO0 13,038
5 Anker Powercore Speed 2oooo pD (Ar275)
5:1e 8 369 L7o Y62xn
77,r 50 8I n t8 20.roo 3.OOO 12992 3:16 16Ax 62x22
6 TP-[nk TL-PB2oloo 7a,lt
7 Anker Powercore 26800 (A122) ?t,6
55
55
76
76
ar
E
5t 3,OOO u.o88
v-zlt
6
? ! ! r50x6tx22
8
3 492 180 x82r22
65.6 23
9 Intenso Powerbank STr3ooo or3 22
59
81
55
v
15.ooo
13.ooo
t1.032 13:.23
! ! 9 : 335 I51 x 73 X 21
876r 2 254 A9 x8o x24
6a,4 58 8l 53 r5.6()0 6 r50x6rx23

TABLETE

b u E a
E 5
.9- It g .i 3.! .E=$
6.S 5t 9 9q
T 5o El, ,H! dE="
EiEa
t Apple iPad Pro ro5 LIE s12cB =s i9, lgE* 4.5
,5,6 *5a tm 84 a7 Apple AroX + MIo Motion iOSro.3 ro,5 512 )22
2 !1.!lr!251\, gal 680 91 92 99 8a Qudcomm Snapdrason 820 9:7 32 ra8 9:O5
Apple iPad mini 4 LTE 128cB
$3 560 EI 90 88 77 Appie A8 + M8 Motion ios 9 7,9 i28 306 t;4/\19,1 5:58
Samsung Galaxy Tab 53 (SM,T82oNZKADBT)
90,E 5oo 90 90 99 7A Qualcomm Snapdraeorl 82o g:t 426 t2,8 476h34:\ 9:O8
_r.s-q r.rrlff. 4!!r5 rr! ro.! ur EauI (u!4tt-Atlg) !lo3 350 94 89 n loo Hisilicon Krin 960 10,8 64 503 13 38o/Brr 635
6 Huawei Mediapad M5 8.4 LIE 64cB (SHT-ALoq) 89,6 320 94 81 * 83 Hisilicon Kirin 960 AndroidS.o 8A 315 3aoht2t\ 5:4r
7 Apple iPad Pro u.9 LIE 5t2cB (2oV) 89,O 98 9r] a n Apple AroX + Mro Motion iOSrl.1 12,9 685 t2,2 669/18:r 512r
6 dP P!. lr d! Ll L l49D\P\Ezuzt u^) 84,E 5Io 08 a2 AppleAg. M9 Motion qa
9 Appie iPad 9.2 LTE t28GB (MR?C2FD/A)
EE,6 550 9E a2 ?6
79
79 Apple Ato + Mro Motion
ios
iOSrr3
1o.3 9:t t28
tna
! 5ro/roz:r 7U
9:7 128 8 4A2hr9:t 5:59
Apple iPad Air r2gcB aG !7'9 830 95 89 79 69 iOSzo 128 4:,8 5 6:05

TELEVIZOARE UHD pANA iN 43 DE INCHI


'
q^
.g
b 'e
E
E
9^ ! .g .i
9-
E
hs EA 6* .E,Y
T
2 Ee
Sony KD-a3XF85o5 96,E too
rls1 .Bg !d ) 6{
920 I(X' 95 ar 69 41 19or 76
2 Panasoni. TX-4oEXW7&
94,r 780 96 vt 85 8A 06 90 x57x 16 3 3 56r 58
3 !ts,4 7ro 96 *t 98 1 E 43 96 \ 62x24 3 393 67
Panasonic TX-4oEXW734 !12,9 850 94 95 E5 aa roo 90x57x32 3 3 390 202:.1 55
5 Loewe bild 5.4o EE,3 2,600 90 9l a2 too EI 9rx60x25 3 E3 204:.t T7
6 Sansung UE43NU?aog 67,9 620 86 8o too 83 94 97x65x33 3 2 289 208:r 65
7 LG 43UJ635v
8f3 540 9l 80 E3 84 roo 43 9Ar 63rtU 327 r9rr 60
E Sony KD-43XE7oos 44,2 580 !t3 ?5 79 81 43 3 255 6o
9 Samsung UE4oMU6409 83,9 8o r(ro 84 96 90 x58x30 3 2 56
E3,r 86 65 95 89 95 92x60 x25 2 313 r96:r 62
Clasa de (op (.oo -
.rcorunresunt
. 9o.o) Clasa srperioara (89.9 zs.oL Ctasa de millo. (749-45,0)
'-" ---, Nerecomandar (449- o)
exprimye in puncte(max.loo):. da o nu E _
necomanaaie,
74, 2>2019>CHIP
ToP 10 < TEST & TECH

TELEVIZoARE > PANA iN ss oE INCHI


Nou l! Sony KD:554E9: g 4
PanouoLED excelent, E I .9
s E? ! E
sistem de sunet
impresionant;dar 9^
5.rg
9! a E
foarte scump, consum
bs Ei
i3 5it f9 gd 5t1 6
mare,
loo q5 59 55 123 x?r x 32 3 645 26rt
qory X!-55A19 963 3.O50 98
2.18O 98 94 roo 94 65 55 l,1x,7Ax22 3 595
LG OLED55E8 95,5
r23 x 71x 33 3 669 255:.r 130
3 Sony KD_55tu 95,! 2A50 92 97 sl 51 55
r23x76t.23 3 r)2
LG OLED 55C8 !)4,1 r,850 98 94 roo 7A 55
\23x78r24 3 223:.r r33
Samsuns GQsSQTEN 9ao r.550 96 94 roo 9r 63 55
qt 85 52 55 L23x82xU 3 5t2 255t 150
6 Philips ssPosgorl !ta.t r,750 98 95

r.500 92 95 89 75 55 123 r.77 x23


7 Phjlips 55POS9oo2 935 96
gtl4 1.600 95 s6 95 88 66 55 )22x79x28 1 1.O15 223:\ 127
a samsung QE55Q8F
s,z 97 qI 82 55 D3x76a25 3 226:.\ r43
9 LG OLED 55B7D
1O9 x 7rx 30 3 t,295 238:r L23
to samsung QEa9QTE LO 93 95 95 8q 59 49

TELEVIZOARE UHD > DE LA 60 DE INCHI


srsr ruv El LG OLED 65!7D:
* E3
Imagine superin toate rezoluu_ E a* E
ile, ecran mare Si sunet bogat,
I 5r4 ?x E
s. 9^ -EE
operare intu idve. suport wide 5? b* .gE
formati dar frra 3D.
E
.t Eg 8E ,rs &c I I 511 5
4.O50 too 95 100 65 r45x92x33 3 263:r 172
I Panasonic TX-65EZWroo4 93,1 9O

91 roo 88 t2 65 145x88x22 3 2t8ir 156


LG OIJD GsB?D !ts,o
r.628 220.L 145
Samsung GQ65Q8CN
gito 2,600 91 95 roo 79 65 3
3
9r3 3.350 95 aa 95 98 5O 66 97 r36
Sony KD-65AF8
67 65 146x9ox28 5S8 2341r t63
5 Philips 65OLEDa73 90s 2.550 93 90 95 81
146r89x33 q50
6 Panasomc TX-65DxW9o4 903 2.500 88 rlto 93 97
g5 65 144x92x38 r.286 230|\ 153
7 Samsung QE65Q8C 90.2 2.000 aa 94 99 73
63 65 3 374 225t\ 138
E Grundip 65GoS9799 EE,3 3,500 a7 90 E5
q0 3 159
E5,8 r,850 aa 86 9O 65
9 SonyKD65X!9oo5
a5,o r.800 79 91 90 91 too 65 r45 x 90 x26 3 625 lq7:1
to Phjlps65PU5?601

CAMERE DE CAMERE DIGITALE > DSL SLM TO APS-C


xouE coPro lrero? Bl4ck: * ;s * 5e
? I -2
iaz .9 a s *B 3 'E
E
t ,.- qa3.
; {g
c*f;f*.t$ff H#i-filfr,
E
_a
6:r -g
a
2
5ia EE <9 ? I c e?
7l \t7 Panasonic Lumix DC_Gg 951 L550 92 cl too
Coko H€m? Black !r3.9 99
9t, !t3 99 78 116 Fujifilm X-Hr 95'€ 1.950 99 94 95 w
GoProHerc6Black
905 290 roo 85 115 3 Panasonic Luuix DC-GHsS 9il 87 loo 99 94 ro,2 350
3 Sony EDR-XroooV
GoPro Hero5 Bla.k a?2 360 9O 95 69 xt2 [7 Peasonic Lumix DMC4H5 !t3,9 90 s7 89 20,2 300
qq 20:t 230
GoPro Hero5 Session a2:l zfi 89 83 et 139 72 5 NikonDsoo 9r,3 r.900 86 82 99

6 coPro Heroa Black Er,9 3oo 97 76 53 a7 6 ItdifilnX'E3 go.a 900 sl 80 8? E8

Nikon D?5oo srrJ E5 96 a6 96 20;t 260


7 carmin VIRB Ultra 30 8t,o ?EO 85 85 56 I13 88 7
200 E 68 r46 rr5 a sony Alpha 6500 90.1 r.600 93 a7 9O 9l
a CoPro Hero (2or8) 79,\ 83
89 93 9 Panasonic Lumix DC-Gxg 893 9O a6 94 89 20,2
Sony HDR-AS2oov 73J 270 66 t:.57

lo AEE S8O 6E.a 200 6l) lto 3:03 Panasonic Lumix DMC_G81 aat 8E0 89 a6 95 88 15,8

CAMERE DIGITALE > DSLR/FULL FORM AT ROUIER I^II.EI AC


roull Nikon Z ?: Calitate 5 rou [i AsusDq,"AQiJU'B; * g
* }T Valori consistent
super a llna8rrur sr a
3 * * rs
hapticx. suplimente e d!i bune, patru ante[e
E
E
E
t !:
.!.. EE,
.9t 9* iEa ?e
*; { It
c 9n detasebile: dar f?tu4
abundente; dar f:ra rEs
P"
e$ t5'
s coneiiune la tele-
slot pentru card de 8 &E TE
memorie secundar E 5 EE fon.
q8 I AvM lritzlBox 75so 93,2 79 99 96
Sony A.Ipha ?R III 96'3 96 85
avM EritzlBox 680 90,5 260 98 99 96 467
2 NikonDsso 93'9 3r50 88 roo 89 2.280

9l qt 3 Asls DSL-ACEIu+ 903 250 89 90 92 90 398


Nlkgn Z7 92,tt 3.900 95
TP-Link Archer VR2soov go,o 230 9o 8r 99 9O 394
Sony Alpha 7 III c2;r 2354 89 94 97 88 430
Asus DSL'AC68VG 69.O 2ro 86 89 92 90 381
5 SoDyAlpha99Il 9t,6 97 96 86 330
E8,6 79 92 94 90 452
NikoD Ds 90,8 6.450 99 8a 99 20;t 5.930 6
6
q6 AVM EritzlBox 6590 Cable a7s 84 76 roo 96
7 Canon EOS IDX Mark II 695 8t 7
loo 69 5r,r 280 a Synology RT26ooac E7,3 T9 79 lm rix,
E tujililm GEx sos 89,5 5.450 92
q6 I.520 9 Asus RT-AC86U 8?.r 8t 85 94 9O 399
9 Canon EOS 5D Mark IV 89,t 82 94 a7 3O,r
Netgear XR500 86'6 80 89 aa 96
Pentax K4II 86'7 84 97 80 36,2 5q0 10

. 79
CHIP . 2019 < 2
TEST & TECH > GHID CPU

GhidCHIP:
CPU&GPU
AMD sporegte presiunea asupra Intei in materie de
CPU-uri,invreme ce plicilevideo NVIDIA RTX stabilesc
standardele de performan!f,.

T n materie de CPU-uri desktop, AMD Intel trimite in curse un candidat nou in- puterii sale de calcul exceptionale, stabi
I pune o presiune severd pe liderul In- teresant Core i9-99ooK (locul z). Frec- legte cele mai bune valod in toate bench-
I tel. Cele mai puternice doue Threa- venta sa de 5 GHz in regim turbo este cea mark-urile gi, deloc surprinzitot preia
dripper-e din a doua generatie sunt in mai buni in PCMark 8, promitand cea conducerea, dar vine Ia un pret pe care
fruntea clasamentului nostru. Procesorul mai bunS performante in multithreading doar entuziagtii ar putea fi pregeti$ sEL
cu 32 de nuclee AMD Ryzen T'hreadripper sclzut, cu aplicatii optimizate (jocuri). pleteasce.
299oWX clar l-a invins pe fostul Iider In- Procesoarele AMD cu opt nuclee Ryzen z Eostul lider al clasamentului pltrcilor
tel Core i9-796ox, dar la r.8oo € este exor- 2?oox gi $oox (locurile
9 Si ro) reman video GTX ro8o Ti a rdmas pe locul se-
bitant de scump. Procesorul cu z4 de nu- singurele procesoare din clasa de 3oo € cundgi a devenit un sfat de achizitie foar-
clee Tfueadripper 297oWX coste L35o € din Top ro recomandabile pentru rapor- te bun datorite pretului interesant (com-
- cu loo € mai putin decat Core i9. Dar ci- tul pre{/performan!8. Un APU convenabil parativ cu plScile RTX). Daci vrei
pul lui AMD merge cu 3z de procente mai ca pret gi game-ready (cu grafice 3D) este neaperat noua generatie, care include no-
bine decat Intel doar in Cinebench Rrs. AMD Ryzen 3 22ooc. ile efecte ray tracing in timp real gi pretul
test optimizat pentru multi-core, fiind cu La capitolul GPU-uri, NVIDIA detine nu conteaze, tehnic, ili mai remane la dis-
numai 3% mai slab in testul single-core toate atu-urile cu generalia sa RTX. Mo- pozilie doar o placi GeForce RTX 2o?o
intensiv PCMark 8. delul de top GeEorce RTX 2o8oTi, gratie (locul5).

PROCESOARE DESKTOP
;-!
ts .,3 a
€c E.c
g 5C 2
5t E'E!fr tE€
E
I d
a+ LE
EE E ES i-
5s
EE
5 a EE4
F3; E,O
*d
.E
E
E2
j-E
t & z
E gB
F E3 Eg E9 E:E E EE E8' !E a6 i !i
AMD Rvzen ThreadiDDer 299oW; 1.800 Colbx TR4 32x$2 65.536 12 250
2 AMD Rwen Threadripp€r 297oWX r350 Colfax 3,6 TR, 3p 24x5t2 65.536 't2 250 43rr 3.761 1.OO0
3 Intel Core i9-z96ox r.450 Skyla.ke-X 3,9 16lgr- 2,8 .6xtoz1 22,524 r6E 3.145
AMD.Brzcn-Th&adriEDer.2gSoX 9oo Colfax 2,1 TR4 !6/12 3,5 16x !,I2 3n6A t2 r8o 3.ru
Intel Core i9-z94ox Skylake-X 32 3,1 L9:t12 165 2.9r6 989
6 AMD Rvzen ThreadriDDer DSox 780 Threadripper LA TR4 t6/32 3,4 16x Bl2 32:764 r80 3.On 1.126

7 Intel Core i9-99ooK 8lo coftue rrke 3,8 D5r 846 3,6 5,0 8 x?.56 r6.384 95 zo17 4)52 695 32 1nt.l tlHD 6?0 36
a Intel core i7-7820x 7oo Skvlake-X a6 3:/ 816 3,6 4,5 11 4 596
9 Atr{DBxzer.uzcar( Pinnade Rida€ v, IJ 8/r6 31 a\4't2 16.384 t2 ro5 r,823 6U
AMD Rvzen z r3oox 26a Sumnxt Ri&e 3.o LO 8h6 3,6 16.384 95 1.618 3.$r
u AMDRvzenT2Too 300 Pinnacle Rjdq€ 3J 1,9 846 r6384 65 r,566 537 o
t2 Intel Core iz-8o86K Lirn- Ed. 530 Coffee take a2 1151 5,o 6 x256 12.288 95 1.421 3t Intel UHD 630 38
lg Intel Co.e i?-87oo 3SO Coffee take r]51 6l\z 1,2 6x256 12.288 65 443 3S Intel IIHD 5?o 33
AMD Rlzen 5 26oox 2E Pinnade Rids€ r"5 3,6 16384 95 r.375 465
r5 AMD Rwen 7 voo 220 Sunnit Ridpe t8 8/r6 3.0 3J r6384 65 3.65?
r6 Int€l Core iz-z8oox 5to skyla.ke-x !5 4,6 3,5 ixLou 8.444 t3o2 3:t87
xt AMD Rlzen E 2600 r8o Pinnade Rjclr€ 37 t,8 AMI 6h2 3.9 16.384 65 r,275 424
l8 Intel Core iz-z4ox 380 KabyLak€-X 4,9 4la 4,3 4rE6 8,192 rt2 923 333
l9 Int€l core i5-84oo 270 coffe€ Lake lEl 616 2,8 6 x256 9.2I6 65 290 42 IntelUllD 630 9.r63 29
2n Int€l Corc i5-764ox 370 KaW Lakex 5,8 4,3 4x,286 546 222

2t AMD Rlzen 5 rsoox r6o Srmit Ridge 3,5 3:t 16384 65 790
tt AMD Rlzen s 24ooc 160 Raven Ridse 3,6 39 4:{412 4096 809 3310 u4 r,o AMDRadeonnXV&a 64 z
29 llluG4i"zaoc Raven Ridae 5,I 5,1 3,5 3:t 4.O96 65 559 3.263 vo \7 AMD Badeon BX V@a 8 57
Intel Pentium Gold G56oo Coffee Lake 5A 5,9 t15r 3,9 4,096 54 4t2 3.103 r45 lnrel UHD 6?0 4342 33
23 Intel Pentium Gold G55oo t20 Coffee Lake 5A 5,9 1151 3,8 3,8 2x25r, 4,O96 54 lntelUHD 630 8.48?
26 120 Kaby take 6,o D51 3:/ 3:t 2X?s 3.O72 5I 3q3 r3s 4-5 Intel HD 6?0 7.556 27
Int€l Core b-7I oo r70 55 6,O 1151 3,9 3,9 2x2.$ 3.O72 5r 398 45 Intel HD 610 7.709
z8 Intel Pentium Gold G5aoo 110 Coffee take 55 5,9 1151 3:t 3:t 2XZa6 4.O96 58 393 B7 5.t Intel UHD 6rc 2i
29 AMD AI2-98OO Bristol Ridpe 5.9 6,o 3,8 2A 65 325 raa AMD Radeon R7 7566 32
30 AMDAegsooE 6o Bristol BidEe 6p 6,O 3,O 3,4 t.o24 28 1.528 5S

8o ' 2 > 2orq > CHIP


GHID CPU < TEST & TECH

PROCESOARE PORTABILE

PROCESOARE GRAEICE

gE 'o
.?o
C ai
.E.E
P EE

. 8r
cHIP < 2019 < 2
TIPS & TRICKS > WINDOWS & OEFICE

Windows & Office


r Windows ro Activeazl optindzarca
autonatt a .Eatiului de stocale

Tips&
2 Windows to Mlrlefte rihput de a6saE
a notifidrilor
3 Excel 2016 O mai bunt vizualizare
a datelo[
4 PowerPoint 2ot6 ScEErd elemente alc

Tricks
irugtnilor 9i elirnlnt tundalut
rrai rapid progranele
i#fl$iH**.
6 Wihdows ro Dczactiwazl aflsarea
rrezultatelor cilut,rilor web ln iortana
7 PowerPoint Coloreazl t€!(tul c-u aiutorul Accelereazi-ti sistemul Si fti-ti viata mai comodd
Ptpctte
8 Outlook 20 r6 Adaugt funagini dir€ct in
cu ajutorul acestor sfaturi! iri pluj: cele mai bune
textul e-mallurilor trucuri pentru Office, hardware, internet gi multe altele
9 windows Copiazl rapi4ln dipboard,
cal€a fi{i.rului
ro Exccl Calcule€ze Eta lunad a creditutui
Ir Windows ro Accel€Eaza sist€rnul
dc?actitand cfulG vizuete
12 Windows 10 Personalizrazl consola afigeaza notificerile pentru numai 5 se-
13 Excel 2ot6 Glafic cu bare de culo[i
.liftrite Pune-ti softul in miscare cu cunde, afa ce poli pierde informatii im-
14 Word zoro Mutl bara de mcnlu 5i !€ aceste'sfaturi portante uneori. Poti modifica chiar tu
alt Pc durata afisirii informatiilor astea dupe
ts windows Afli rapid inbrmaliile despre
natem
I windows ro cum vrei Scrie ,Settings" in bara de ceuta-
Activeaze optimizarea automate re Cortana gi deschide setarih din rezul-
16 Power Point Poti anula m.i multG
modifidi a spatiului de stocare tatele afigate. Apoi mergi la ,,Ease of Ac-
u Excel lnsumeazi t aloarea anumitot In tirnp, se strang tot mai multe figiere cess" din meniul din stanga, $i aici intra
temporare iar cosul de recidare ocupi din fie in
"Other options" sau in ,Display" din
c€lule din mat multe 6oi de calcul
ce ln ce mai mult spatiu. Dace nu cureli versiunile mai noi de Windows. in meniul
Hardware spatiul de stocare din cand ln cand, poti de la opliunea ,Show notifications for,,
r8Unitatea de alimentare Calculeazl incredinla sarcina asta Windows-ului poli meri durata afi$erii informaliilor pa-
put€rra oltimt ll€ntru pGul tlu
Pentru asta, deschide ,Settings", selectea- na h cinci minute. Seter e devin active
19 Concxiune USB ScaIE d€ palpri.t"
ze imediat, fdri se fii nevoit sa restartezi pC-
cc apaE ln taskbar clnd cotrectezi un "Systerd gi aici apasd pe "storagd din
di8podtiv USB stanga" Aici, in dreapta vei vedea capaci ul.
20 Hard disk Vcriffcl Rpid starGa tuturor tatea de stocare (gi cat este ocupate) a dri-
drine-urilor vertlor pe care le ai ln sistem. Sub asta, es- I Excel zore
2r Sfat expert IIAI|: extinde EESuI dc te opliunea O mai bunl vizualizare a datelor
Etocala "Memory optimization", care Chiar dacd are numeroase funclii Excel
este, implicit, dezactivate. pune butonul
pe poate fi tnbundtetit cu numeroase func-
Web, Tools & Photos "On". Windows va avea, astfel, grijd de
frgierele temporare inutile gi va gou gi tii gratuite.De exemplu, people Graph te
22 l^IhatsApp Redil melaj€t€ trocale disoret,
f&{ cABti Becyde Bin de fiSiere mai vechi de 3o de ajute s5 evidenliezi foarte eficient anumi-
z: Photoshop ltanrfurml fobqElii cdoE zile. Dar specificagiile astea pot fi schim- t€ numere, Se luam ca exemplu un table
inimaglni alb-negru sptendtd - bate cu un clic pe care include numArul de vizitatori pentru
"Change how we free up
2a Google Scapt dG blocarca cooSte
space automatically". De exemplu, poti articole diferite. Mai intai uebuie se
cauzatl de plea multc solicitlri adaugi programul esta. Pentru asta, mer-
decide ca optimizarea spaliului de stoca-
25 Microsoft Edge poti arculta e,book sau gi la
frdcre EPUB dtite c-u'voce tare re se fie fdcute septlmanal sau ca datele "Extensions" din meniul "File" gi apa-
sa pe
26 Office Lens Scrner crr frrnctie OCR mai vechi de 14 zile din Berycle Bin sa fie "Store". Scrie "People Graph" in linia
petrtru mobile deja eliminate. de clutare gi apasl pe tasta Enter. Dupe
27 YouTube Activ€aze secEtul mod TV at ce extensia este afiSatl, apase pe J.dd".
YouT'ubc !l windows ro Apoi, selecteazl
"My add-ins" gi adauga
28 PDE EscapeEditeazl si convrrtcat Miregte timpul de afisare "People Graph". in foaia de lucru apare,
ot ine.tocumGlte pDE a notificlrilor astfel, un obiect cu numere. Clic pe fe-
29Sfat expert Confidelrtlalitat€ ln Windows te informeaze continuu despre reastra asta pentru a putea insera simbo-
Windot rgro cele mai recente procese din sistem prin luri pentru editarea in dreapta-sus gi apoi
30 Sfat expert Acc6€aza in dgdEntf intermediul functiei din partea dreapte apasi pe simbolul tabelului. pune un titlu
Et€aua de aca8l de jos a barei de activititi. lnstr, Windows corespunzetor, cum ar fi of visi-
"Number

82, ? ' 2or9 ' CHIP


WINDOWS & OFFICE < TIPS & TRICKS

6 e Display
simPlit
tj}rar,, _-: 'nd
PeEonalize

!- *iElia- -o"
-r6
Elimini rapid Nu pierde nicio
fiqiere inutile notificare
-_Ik. cu apucatiile
Sho,r. notifi cations for
A.fll despre
Storage sense sistemului poti evenimentele
importante mirind
{telEe automat G6
datele inutile din durata de afigare a
windows notificirilor

tors". Apoi, apase pe "Select data'. Alte fe- poate rezolva rapid cu un clic pe ,,Mark twindowsl + [1]. Daci pe pozilia a doua es-
reastre se va deschide. Selecteazl tabelul Areas to Remove". Apoi, trage de zona se- te Explorer, it poli deschide cu [Windows]
lectate gi colorate in violet injos spre spa- + I2l, cu aceeagi rapiditate. In funclie de ce
fi confirma cu
"Create".
$ul alb pentru a-l include in fundal. Ala, alte pictograme li de pozilia de pe task
q PovverPoint 2016 zonele incorecte din fundal, recunoscute bar foloseqte celelalte combinalii [win-
Separl elemente ale imaginilor dupe culoarea violet, pot fi corectate. dowsl + [3] ... [ol.
gi elimint fundalul Cand totul este Ok, apase pe "Keep chan-
PowerPoint are o funclie cu ajutorul ce- ges". Pinguinii ateSi in exemplu apar ime' fl windows ro
reia poli separa ugor unele parli dintFo diat, astfel, in slide. Dezactiveazl afi f area rezultatelor
fotografie. Adaugl imaginea dorita in- ciutirilor web in Cortana
tr-un slide gi mergi, dace e nevoie, la me- !t windows Cei care folosesc Cortana pentru ceuta-
rea de fiqiere sau directoare, sunt deran-
niul ,Formaf. Apoi, apasa pe ,Remove Deschide mai raPid Programele
din taskbar jati de multe ori gi de afiqarea rezultatelor
background" din partea stangS. Apoi,
Utilizatorii pun pictogramele programe- de pe web oblinute cu Bing. Totu$L e des-
PowerPoint incearce automat sa detecte-
Ior des folosite - browser, Explorer - de tul de simplu se scapi de rezultatele cau'
ze toate pa4ite fundalului, pe care le colo'
Grilor pe Bing, cu ajutorul Firewall. Scde
reazl cu violet. in previzudizarea din obicei in taskbar. Iar acestea pot fi deschi-
de ceutare $i selecteaza
stanga, poli verifica rezultatul schimbari- se rapid cu un ctic. Inse, este o metode 9i "Eirewall'in bara
Eirewall" din rezultatele Corta'
mai rapide - tastatura. Fiecare program "Windows
lor facute. Insi, selectarea automata nu na. Mergi la ,Advanced settings" din me-
merge mereu imediat. 1n unele fotografii din taskbar are o scurteture ataSata, in niul din stanga gi alege ,Outbound rules'
anumite pd4i pot lipsi din imagine gi une- fun4ie de a cata pozitie o ocupe in tas- din fereastra urmetoare. Clic pe "New ru-
le elemente pot se nu se vadi bine. in kbar De obicei. prima pictograma din tas' les" din ,,Actions". Aici urmeaza asisten-
exemplul nostru, spaliul alb dintre cei doi kbar-ul windows to este browserul. A,Sa tul. Seteaza ,,Program" careguld gi apoi se-
pinguini nu a fost selectat. insi asta se cI, poti porni browserul cu combinatia lecteaza opuunea ,.All programs". CIic pe

:'1""' E ml:,'.fl".*..,*-... Separare


Imagine clard
People Graph Poti sdfmba tabe- in slide
T.Bntiorm cold data into a lele anoac car De obicei, tun4ia
adliugtrl atractive din PowerPoint hce
in gEflc€le cpres- rapld o separare a
punzltoate inaginii

< 83
CHIP<2or9<2
TIPS & TRICKS > WINDOWS & OFFICE

l,' E .-oo
-" : Li E ll rlq*r
--L'!o 0G ) \& !wa6n'
6. q- rrt -*#: oi".,...

E
Blocheazi Schimbd culoarea
clutare web textului cu pipeta
Cu o regull in .- , eqleiea !-ex!rl!l Cu pipcta, poti da
! qodrrt drELc.r Eirewall, scapi de textului dintFun slide
rezultatele ciutirii culoarea potrivitii cu
cu Bing cind restul pEzentirii
foloseqti Cortana

"Next",
defineste ,Block programs" ca tip foarte uEor cu ajutorul pipetei. Pentru a dows Explorer, unde o selectezi cu mou-
de acliune $iin pasul urmetor, hsa ap[ca- face asta, mai intai selecteazd textul sau se-ul sau cu combinalia lctrll+ [A] . apoi
rea regulilor la valorile presetate. 1n ulti- cuvantul cerora wei str Ie dai culoare lo
ma fereastri de dialog, setecteaze regula "Copy" din meniul contextual. insa, mai
go-ului. Deschide meniul pentru culoarea este o metoda mai simpE. Clic-dreapta pe
"Block Cortana web search' gi apase pe textului din ,,Start"Fi aici cauta "Eyedro- directorul sau figierul dorit, in timp ce lii
,,Finish'. A,ga, vei gisi noua regulS in fe-
pper". Dupd ce ape$i pe culoarea dorite apasat pe Shift. Apoi, selecteaza ,,Copy as
reastra principal a Firewall. Dublu-cl.ic pe
ea gi deschide meniul ,,Programs and ser-
din fereastra ce se deschide, textul selec- path" pentru a copia caleain Clipboard.
vices". Mergi la campul ,"A.pplication pac- tat va primi imediat culoarea aleasa.
kages" Ei apoi pe butonul ,.Settings" $i se-
p Excel
lecteaze opliunea ,"qpply to this I outlook zoro Cdculeazl rata lunarii a creditului
application package". Aga, cauta intrerile Adaugl imagini direct in textul Cu ajutorul unei fun4ii, poli calcula ra-
din lista de aplicalii care incep cu ,,Micro- e-mailurilor pid rata lunare a unui credit, dace gtii rata
soft.Windows.Cortana'. Daci sunt mai Dace atasezi o imagine in e-mail cu
"Co- anuali a dobAnzii gi alte comisioane, dace
multe intreri cu acela$i nume, selecteaze py&Paste', cum adesea se face, asta nu es-
sunt incluse, mai exact, dobanda anuaE
linia care are numele teu de utilizator te introdus5in campul de text, ci este ata-
efective (DAE). Ratele pot fi calculate cu
"OK" in
Windows. Apoi, confirmi cu un qi $ata mesajului. Daci vrei ca imaginea sd u$urinF dace gtii toti termenii De exem-
fereastra urmatoare mergi Ia,"A.pply' pen- fie vizibile in text, pune cursorul in cAm-
plu, pune rata anuaH a dobanzii in 82, se
tru a aplica noua regula. A€a, nu vor mai pul textului. Mergi la meniul 3dd" Si se-
fi afigate rezultatele cauttuilor cu Bing fe- zicem Bgo". in celula 83 sunt numerul de
lecteaze aici
"lmages": apoi, caute imagi- in B4 este valoarea creditului.
luni, iar
cute din Cortana. nea doriti gi confirmd cu ,Add'.
Pentru a determina rata lunare, scrie, in
!l PowerPoint I windows celula 86, formula,,=PMT(82 lt2iB3iB4l".
Alege cu pipeta culoarea textului Copiazi rapid calea figierului Retine ce rata dobanzii din 82 este cea
Dace, intr-o prezentare, pe fiecare slide ai in Clipboard anualr, deci, trebuie stabilittr dobdnda lu-
un logo gi vrei, de exemplu, ca textul se ai- Daca ai nevoie de calea catre un anumit nare. Rezultatul pe care il arate Excel este
bd aceeagi culoare cu el, poti face asta fisier, o gasegti in bara de navigare a Win- rata Iunare Dace apare cu o valoare nega-

A What is lochng thir fi,e?

Imagini in C,opiazb rapid


campul text Ctl (:d1ea
Poti trimite Dofi copia rapid
Eopy
imaginile afhate calea cu un
ln text Ei nu ca Create shoncut dicdreal,ta cu
atafament mouse-ul cand $i
Delete atrEsat pe Shift

84' 2 ,2or9 > CHIP

rl
WINDOWS & OFEICE < TIPS & TRICXS

CalculeazE rata Dezactivati


creditului efectele viluale
O fim4ie Erc€l Este Ecunrandat se
6lbGb-r T44il permitc calcularea dezaqtivati ek lc
ratei creditului, c1r inutile pentru dcak-
toate modificar e top pe BC-urile mai
interv€nite vechi

tive (evidentiate cu rogu gi cu semnul mi- bastru gi din fereastra ce se deschide, pe exemplu, dace mergi la meniul ,Font", poti
nus in fa!d), doar adaugd un semn minus system settings" din st6nga.. selecta dintre 13 tipuri de fonturi. Prin
"Advanced
pe ,,Settings" din meniul previzualizare, poli vedea schimbirile f6-
in fala denumirii formulei; formula va Dupa asta, apase
arAta "=-PMT(B2lu;83;Ba)'. Aga, valoarea ,,Performancd. Aici, activeaztr "User-defi- cute. Poti modifica aici gi dimensiunea
funqiile cu excep- fonturitor In meniut poli schim-
devine pozitivd. Vei vedea o notificare in ned" $i debifeaze toate "Colors',
rata Iunare s,i dacd schimbi, de exemplu, lia opliunii ,,Smooth edges of screen ba culoarea fundalului gi a textulul $i
numerul de luni in care trebuie pHtit cre- fonts". Confirmd modificArile cu ,.Apply". aicl vezi cum vor arati modificerile. Toa-
ditul. De acum, Windows nu va mai fi ,,streluci- te modificerile se aplice dupe ce apeti Pe
tor",inse se va migca mai bine. "oK".
I windows ro
p Excel zore
Accelereazi sistemul Prin [!l windows ro
dezactivarea efectelor vizude Personalizeazi consola Grafic cu bare de culori diferite
Windows 10 are cerinte relative ridicate Cand deschizi consola cu prompterul de Daca faci un grafic simplu, sd zicem unul
cand vine vorba de spaliul de stocare. Da- comande, de obicei cu combinalia [Win- care arattr numerul membrilor unor gru-
ce ai gi BAM mai mic de 8 GB, sistemul va dowsl * IXI si apoi cu un clic pe JWindows puri, Excel folosegte albastrul. Insd asta
deveni foarte lent din cauza aplicatiilor Powershell" (sau Command Prompt, dace nu dl o imagine mai chre. Pentru ca fie-
care acceseaze foarte mult unitatea de ai setat sistemul a$a), se deschide o mica care barE din grafic sd aibl o culoare dife-
stocare.in cazul esta, poti scepa de ani- fereastri, cu fundal negru gi cu fonturile rita, setecteaze Unia de date gi apasd pe
ma$ile inutile sau de alte efecte de pe speciale ,,Consolas'. Dace nu-ti place aqa, ICtrI * It1 sau selecteaze "Format data
desktop. Pentru asta, urmeaza urmatorii poli sl personalizezi consola. Deschide-o row" cu un clic-dreapta pe ea. Ata se des-
pagi deschide windows Explorer 9i apasd dupa cum e scris mai sus, apoi apasi pe chide o noutr fereastre, cu aceeagi denu-
pe,This PC". in bara superioari de co- simbolul din fala ,Windows PowerShell", mire, in dreapta. Aici, apasa pe g5leata cu
menzl in sub-meniul ,Computer" apase in coltul din stanga-sus al fere^strei. Selec- vopsea ,Eill". in secliunea "Fill", bifeazl
pe "System properties". Apoi, apasa pe teaza .,Properties" din meniu. ln fereastra opliunea ,yary colors by point". Imediat
info' din dreapta-jos, scris cu al- ce se deschide, poli face schimberi. De vei vedea efectul in graficul din Excel. Se-
"System

Personaiizeazi Grafic cu bare


consola DOS de diferite culori
Modifici vechiul Excel art rm meniu
ascuns care iti
f':i*ffx designul db-negru
d consolei DOS din
setlri
permik selectarea
de culori diftriG
pantrugEfic

. 85
CHIP<2019<2
TIPS & TRICKS > WINDOWS & OEEICE

E
Exportd
meniul Word
Informatii rapi-
de despre sistem
O bari dc meniud Poti obtine rapid
p€nBonalizate poate infortnatii d$pre
fi mutate pe alt BC sistem cu nigte
clmbinatii de taste
custonti?ation file
'rnport

leclia de culori este aplicate automat de Exporf, selecteaza


"Import customizati ze ,Options" si apoi Sdvanced". in partea
Excel. Dactr vrei alte culori, selecteaze se- on fiIe". superioare a sectiuni "Editing options",
ria de numere din nou gi apoi apasl pe po$ meri sau micgora,,Maximum number
simbolul "creiorf Si se deschide o noue
fe- iS windows ofundos" aplsand pe segeate. Minimul de
reastrtr. Aici mergi la meniul
"Colors", un- AflI rapid informatiile astfel de intrari este J', iar maximul
despre sistem "Eo".
de poti selecta diferite culori sau nuanle. Dar tine cont de asta: cu cat numarul de
Not* Poti schimba, desiguq modelul $a- Ce procesor ai pe PC? Cate memorie de anuEri este mai mare, cu atat mai mult
blonului $i po(i personaliza $i colorile lini- Iucru este disponib e Si cat este solicitat pot scadea performantele PowerPoint.
ilor de date, insd asta afecteaza Si etiche- CPU? Modulul respundela toate
"System"
tarea. Pentru asta, mergi la ,,Page layout" lnEebdrile astea, tot ce ai de facut fiind I rxcel
Si apase pe ,Design" din stanga-sus.
serl porne$i din panoul de control. Poli insumeazl valoarea anumitor
obline aceleagi informatii mai rapid folo- celule din mai multe foi de calcul
@ Word zoro sind combinaliile [Windows] + [Pause]. Se presupunem cd ai cheltuielile intr-un
Muti bara cu meniuri A{a va fi afi$ate editia de Windows, insa tabel Si folose$ti o foaie de calcul separatS
pe dt Pc nu gi ce versiune Build. Pentru asta, apase pentru fiecare lund. Dace nu schimbi nu-
Dace ai personalizat linia de meniu din mele tabelului, poli determina totalul
[Windows] + [R] 9i scrie "winver" in linia de
Word 2oro aqa cum ai vrut. o poli muta gi executare gi afli ce versiune Build ai. ch€ltuielilor anterioare intr-un table su-
pe alt PC. Mai intai, fd un backup pentru plimentar cu cateva semne de intrebare.
meniuri: mergi la iq
"Options" din meniul PowerPoint De exemplu, dactr
"Table
f, Jable 2" si ,Ia-
9i apoi pe ,Customize Ribbon" din Poli anula mai multe ble 3" au cheltuielile totale lunare in celu-
"File'
stanga. Aici, apastr pe
"Import/export" $i modificiri la B2o, poti determina suna totale pe tri-
selecteaze
"Export all customizations". O prezentare PowerPoint nu este gata, de mestru cu urmitoarea formull ,Iable +":
Word va salva un figier customiza- multe ori, din prima - de multe ori trebuie
"Word ".Total(Table?!B2o)". Excel iain calcul toa-
tions" in directorul tdu de documente. Co- se anulezi din modificar e anterioare. De te tabelele ca un camp datoritl semnului
piaza fi$erul asta pe PC-ul dorit. Dupi ce obicei, PowerPoint are un numar [mitat de intrebare.
ai instalat fi activat Office, fi$ierul esta de anullri - maxim 20. lnsa daca toate as-
poate fi importat urmand pa$ii de mai tea nu sunt indeajuns, po$ meri fimita as-
sus. Iar cand ajungi la optiunea ta. Pentru asta, deschide gi selectea-
"Import/ "File"

Hoh. lnse.r p!9. Larour Foanrlis trr

EI
Mireste limita
Bopi '

- ,. r' J, *uM(r.r,r.1,r"br-srBDi
Insumare cu
de anul5ri , F.s1ol.€l ajutorul ,,?"
,q.kdd,! 6q*,", '
permise 2 Daci frfele de date
J
Cu mai rulte anulilri sunt denumite iden-
premise, ai mai multe tic, poli lnsuma
posibilittti de edita- vdoalea anumitor
r: a prezentirii celule cu o Gormul.ii

86' 2 ' 2or9 > CHIP


HARDWARE<TIPS&TBICKS

Calculeazh
necesarul de
putere
Calculatorul PSU
de pe net te ajuti
si atregi sursa
potriviti

AccelereazS-!i dispozitivele
gi foloseqte-le optim

p Unitatea de alimentare
Cdculeazi puterea optimi nente hardware instalate, iar calculatorul ground processes". in coloana ,CPU", vei
pentru PC-ul tau ili arate ce putere minimd are nevoie sur- vedea ce solicitarea ste undeva in jurul a
Dupe ce ai ftcut un uPgrade sau ti-ai sa. Important pentru PSU este gi gradul 50% din cauza procesului continuu de ac-
asamblat propriul desktop, una dintre de eficiente. Aici, poli line cont de indica- cesare a datelor. De obicei, gi cu Explorer
problemele ce apar este dace sursa de pu- pornit, CPU st5 undeva la zeo. Clic-dreap-
torul 8oPLUS de pe PSU, care are mai
tere (PSU) face fata cererii de putere ceru- multe niveluri respectiv Gn ordine cres- ta pe ,Windows Explorer" 9i selecteaze
ti de noile componente. Un PC cu PsU cetoare) bronz, argint, aur, platine 9i titan. ,,B.estart" din meniu. Dupe cateva secun-
slab5, de obicei, pornegte, dar imediat ce Acest indicator arate la ce nivel este pier- de, taskbar-ul nu mai pAlpAie gi poli acce-
porne$ti aplicatii care cer putere, se sa datele de pe dispozitivul USB conedat.
derea de putere sub forml de celduri disi-
opregte. Pentru a afla care este sursa ne- patS a sursei de alimentare a Pc-ului. Noti: Uneori, pllp6iala poate se apare qi
cesara, trebuie sa afli care este cererea de la deconectarea dispozitivului extern.
puter€ a componentelor cand solicitate Ia p Conectare USB
maxim. AicL determinante sunt pHcile vi- Scapa de problemele ce Pot se @ Hard disk
deo gi procesoarele. Poti calcula asta in aParl la conectarea Prin usB Verifice rapid starea tuturor
fun4ie de specificatiile TDP (Thermal cei care lucreazl la Pc $i foarte des co- unite$lor de stocare
Design Power) din cartea tehnicl sau de necteaza sau deconecteaza un dispozitiv Pentru informalii detaliate despre starea
pe cutiile componentelor hardware. Aici, USB la portul USB tensioneaze foarte hard discurilor tale, folosegti apticatiile
po$ adauga cererea de energie maxime, mult conexiunea asta. Asta poate duce la sistemului care pot citi valorile lor
aproimate, pentru celelalte componente patpairea simbotului pe taskbar iar acce- SMART. lnsi, poli obtine rapid date $ cu
hard disk (cca 10 wali pentru fiecare, doar sarea datelor poate deveni imposibilS. in o funclie Windows. Pentru asta, apasi pe
5 wali pentru fiecare SSD), placa de baza cazul ista, cauza este un Windows Explo- lwindowsl +[R] scrie ,cmd" pentru a
li
(aprox. 30 wati) Fi ventilator cam 5 wa!i). rer care nu merge corect, incercand in deschide prompterul de comandS. Aici,
Dar, mulli producatori de pltrci de baze mod continuu sa acceseze datele. Pentru scde .;wmic diskdrive get caption, status'
dar gi de surse de alimentare, au un calcu- a rezolva problema asta, porneqte Task Fi ili va fi afi$ata o lista cu toate unitaule
lator PSU pe site (unul e la MSI - msi.com/ Manager (combinatia [CtrU + [Alt] + lDele- de stocare de pe PC $i starea lor in coloa-
pow"r-supply-cdculator), care poate cal- tel). in meniul,,Procesd, geseSti,Windows na Un afi$at aici arate ce tc
"Status'. "OK'
cula cAt mai corect necesarul de wati. Explorer" fie in partea superioard din tul este in ordine.
Trebuie sl specifici numdrul de compo- 3pps" sau in cea infedoara din "Back-

O oF6 d.nd&osnG)
' O sFbt{a)

Scap5 de Verificd starea


3..kgrouhd pro.estes (76) pAlpiit hard disk-urilor
/ ii! tuoeturuerMEhb. O comandi in cnd
. .El k&G Le$ftv.rcn., Unport USB cu
Iti oferl date desprc
prcbleme poate
fia P. ,* €, bo starea tuturor
. : ^6e cauza o blocare a
e.E!pdd! sry- (u rn dispozitivelor
WfurdorvB Exl,lorer
de stocare

CHIP.2or9 < 2
<87
TIPS & TRICKS > SFAT EXPE&T

NAS: extinde spatiul


de stocare
DacH nu mai ai destul spa{iu de stocare, ar trebui si pui un hard disk cu capacitate
mai mare. igi aratam aici cum si faci asta

u conteaze acum ce spaliu de stocare ai pe NAS, deoare- tiv se schimbi vechile HDD cu unele noi gi apoi str configurezi
ce, curAnd, vei mai avea liberi doar cAliva cB. Logic, pri- sistemul NAS din nou. Apoi, dupd ce reconfigurezi sistemul, co-
ma mesure pe care o iei este sd $tergi ce nu mai ai nevo- piaza datele.
ie. Daca nici aga nu obtii spaliu suficient, trebui se mai pui un
hard. Dace ai ocupate, inse, toate sloturile din dispozitivul NAS, Cum ftrnclioneazi RAID t/5/6
atunci ce poli face este se schimbi unul dintre drive-uri. Tu de_ Vom folosi doui uniteli cu acelea caracteristici in BAID r. Daca
cizi pe care dintre cele vechi le pestrezi $i cat vei investi. Aici, in dispozitivul NAS cu 4 sloturi este folositi conexiunea BAID s
trebuie se lii cont gi de ce wei se pestrezi pe noua unitate. Dace sau RAID trebuie se inlocuiegti cel mai rnic hard disk cu unul mai
vrei sa-!i lii coleclia de fitme Full HD atunci o unitate de I TB mare. Dace folosegti tehnologia patentata Synology Hybrid RAID
(SHR), procesul depinde dace unitaflle au capaciteli de stocare
nu este suficienttr. inse, daca vrei se ptrstrezi doar muzice gi fo-
identice. in caz ci da, va trebui sa le inlocuiegti peamindouipen-
tografii, n-o sd ai nevoie de unul de ro-12 TB. Cel mai bun raport
pret-performanle este pentru o unitate de trei pane Ia gase TB. tru a cre$te capacitatea. Dace ai HDD-uri diferite, cel mai mic
HDD trebuie inlocuit cu unul mai mare. Asta se ap[ce
9i h alti
Este simplu cu RAID o/JBOD producatori.
inlocuirea unui drive cu unul mai mare este simpli, dupa cum
vei vedea in articol, in care a fost folosit un NAS Synology, este
nevoie doar de timp. Este foarte ufor dace HDD-urile nu sunt in articol, a fost folosit un dispozitiv NAS Synology Diskstat! I
intr-o conexiune RAID cu redundale de date, de ex. BAID o ori on DS 2r6j. Ambele HDD-uri, fiecare de 4TB, sunt conectate cu
JBOD. Trebuie se muli datele si - daci acceptl
9i dispozitiwl BAID r (ext4 file system) qi vor fi inlocuite cu doua noi HDD de 2
NAS - sistemul de operare, in configulalia veche pe alt dispozi- 8 TB fiecare. I
88 ' 2 ' 2019 > CHIP
SFAT EXPERT < TIPS & TRICKS

sPeicher an.qer
Enrfem.r Eelrbet€n

C vohnre r .
dlr .. . -.-
D.teltYri.n

v.rfnsbar

bar.nt&.r rntom.ri.n.n
Gt '
:'..r: rir!., r.. i ..,i
,._._1i
r. J:itt{,li}r

7 ruNlun:€.h re.r!.rn'i I Descarci sistemul NAS


/ v,[ne tehr.d'{! !d6 { a! :. Dace dispozitivul teu NAS nu suporte schimbarea unitatilor de
stocare, ca Siin cazul nostru, deschide seterile dispozitivului in
7 e!,ten hhd E.n r.h lirr.r i browser, scriind adresa de IP. Autentifice-te Si apase pe "Log in'.
Apoi, mergi in dreapta-sus la pictograma cu silueta (Options),
iar din meniul esta,la,,Download". confirmi cerereacu un Jes'
gi a$teapte pane ce LED-urile de pe dispozitiv se sting.

€nt,.n€n I inlocuiegte primul HDD


Indeperteaze unul dintre cele dou6 HDD gi instaleaze-l pe cel
{& I:Iri ='''' nou. Modulin care faci asta depinde de modelul NAS. Apoi por-
ne$te dispozitivul. Daci dispozitivul este gata de folosire, des-
chide setirile qi autentifici-te. Vei fi informat ce un volum este
incorect, iar dispozitivul NAS emite un bip.

fl Deschide managerul de stocare


Clic pe simbolul ,,Main menu' din stanga-sus gi selecteaze "Me-
x.9dl?rt mory manager" din dialogul ce apare. Mergi Ia "Volume'in stan-
ga, iar aplicalia spune ,,The location is incorrect". insi, noul
hard nu este defect, dar nu mai are aplicate functia BAID
Arrays.

! incepe setirile
Pentru a face RAID-ul se mearge, c[c pe butonul ,,Manage'. in

ts,: d?s.rFdrfinnEnr da: f3h en


urmetorul dialog, optiunea ,,Repair" este selectate automat, a$a
ce apase pe ,Next". in pasul urmdtor, noul hard disk este deja
selectat. Dupe ce apesi pe ,,Next", incepi procesul cu ,OK" qi,"Ac-
cept". Atenlie: Toate datele salvate anterior pe noul hard disk se
vor pierde.

I Configurare automatl
Procesul inceput [a pasul anterior - care poate dura cateva ore
. ..' in funclie de dimensiunile unitalii de stocare - se desfagoare in
n vdrtr,
fundal. Vei primi informalii despre evolutia procesului in case-
ta de dialog "Memory manager'. Numi dupe completarea proce-
sului vei avea noua unitate de stocare disponibilein retea.

v.n8b,

.T:q1.,
I idocuiegte d doilea HDD
Wffi,.rhfrHnrj!6s{gm+'!-..r -l Dacd noul HDD este integrat corect in sistem, urmatorul pas es-
te inlocuirea celui de-al doilea HDD. Procesul este acelaqi ca in
pasurile anterioare. La smrgitul intregii operatiuni, care ar pu-
tea dura cateva ore, sistemul NAS va fi complet funclional.

CHIP<2019<2 < 89
TIPS & TRICKS > WEB & EOTOGAATiE

Mesaje What-
sApp discrete
Aplicatia detecteazl
dacd telefonul e
tinut la urcche cand
Sfaturi destepte pentru asculti un meeaj
Whatsapp, Photoshop qi internet audio

@ whatsapp
Redi mesajele vocale discret,
firt cas,ti
Daci ai primit un mesaj audio pe What-
sApp, il poli asculta $i pe difuzoarele tele-
fonului. Instr poate fi jenant, mai ales da- ,,Darkerf. Modifica setarea de maijos pen- (wwwstartpage.com). Serviciul, foarte
ce sunt $i allii in apropierea ta. lnsa nu ai tru ,Result" Ia "New document' gi confir- confidenlial, obline rezultatele ceuterii in
nevoie neaperat de clgti: Imediat dupe ce ml cu "OK". Originalul este pus deoparte. mod indirect de la Google, dar are avanta-
apegi pe butonul de play pune telefonul Apoi, salveazd rezultatul obtinut sub alte jul suplimentar ca datele tale sunt anoni-
la ureche, ca gi cdnd ai avea un apel. What- denumire. me.
sApp detecteaza automat cI telefonul es-
te la ureche gi trece la funclia de asculta- Q coogle El Mioosoft Edge
re a mesajului A.$a, poti asculta mesajul Scapl de blocarea Google cauzati Cite*e cl4i electronice sau
ca ii cand ai fi primit un apel. Atenlie: me- de prea multe solicitiri documente EPUB
sajutva fi redat de Iainceput ca gi un apel, Uneori Google afigeaze continuu un me- Microsoft Edge are o funclie recenttr ce
deci ai grijd si nu pierzi primele cuvinte ... saj care arate cA solicitarea ta de ceutare permite citirea de e-books. Cel mai ugor
este blocati din cauza ,unusual data traf- sd deschizi un document in format EPUB
@ Photoshop fic from your networr. $i trebuie mereu este un clic-dreapta pe fi$ier iar la
"Open
llansforml o fotografie color sa folosesti Captcha inainte de ceuteri. with" selectezi "Microsoft Edge". Dupe ce
intruna alb/negru Mai intai, asigure-te ce n-ai un bot pe PC, deschizi e-book, vei vedea un mic simbol
Pentru a transforma o fotografie intr-una care este responsabil cu asta. A,fa cd sca- in dreapta-sus. Clic pe al doilea simbol din
alb/negru cu tente profesioniste, deschi- neaze sistemul cu un antivirus, ca sE eli stanga pentru ca textul se fie citit cu voce
de meniul gi aici selecteaze mini orice malware, Blocarea poate fi cau- tare. Ca alternativa, apasd pe combinalia
"Image" "Chan-
nel calculations". in fereastra urmetoare, zata Si de utiUzarea unui VPN. in cazul Ictrll + Ishiftl + lcl sau clic-dreapta oriun-
asigura-te ce intrarile pentru ,,Source t" qi unui VPN gratuit, adesea prime$ti un IP de pe paginE $i selecteaze "Read aloud".
pentru 2" sunt identice. Acum care este folosit gi de multi allii Dezacti- Cind citirea incepe, apare o noue bare de
"Source
poti schimba canalele gi modul de combi- veaze VPN gi vezi daci s-a rezolvat ata sirnboluri Pentru a opri citirea, apasa pe
nare. incearcd setdri diferite. Poli avea problema. Dace e$ti intr-o companie ma- simbolul ,,Pause". DacE vocea nu-gi place,
multe contraste cu valoarea ,,Red" in am- re, de obicei folosegti acelagi IP ca mu\i o poli schimba. Clic pe simbolul ,persoa-
bele canale gi in modul de amestecare alti colegi $i asta poate aduce blocarea n{' din dreapta $i selecteaze altl voce.
,,Multiply'. Daca vrei rezultate asemene- Google. Pentru a evita serviciul Captcha, Poate fi
modificat $i ritmul de citire cu
toare, selecteaza, de exemplu, gi poti folosi motorul de ceutare Startpage ajutorul functiei respective. $i asigure-te
"Red"

e-ed oa

Transformd
fotografiile color
a
w
Scapi de
Google blocat
O combinatie potrivi- Odsyd.m re ddd.d @!6r r,*c tun yos comrirlr Adesea, un malwarc
ns* Iii!r.!.chck.b.6iritr.dry(.*$I{ii.
Cl de modificari poate poate fi motivul
aduce o fotografie pentnr care Google
alb-n€gru perfccti LRL inplrrM soog..oir3..ar?fs.osLri.:ld{doFlil te bat€ la cap cu
Cap,tcha

90 ' 2r2019rCHIP
WEB & FOTOGRAFIE < TIPS & TRICKS

nrLE 2019-01_21 2o37offioeLens 2


IrocErra rrxEr Afazollla

..dM.eErdturjse
edh69s0rt{b,
W -
Gallery i
gr
CiteEte e-book Scaner mobil
ffi':ffis"HiL
EdH.6.16u&d98
Microsoft Edge iti
E PDF
i,.)
Texte de odce tlp
poate citi cu voc€
tarc cirtile ln tr pot fr digitalizate
cu aplicatia Office
fomat EPIrB Ians chiar tiir
fuM'}Ee.ftnFod.d.*]
tr vacanF.

ci ai instalate $i limba romane in Win- vezi ca text editabil, selecteazi documentelor PDf. Pe pagina de start, fie
"Word
dows to- (OCR document)', Textul e salvat ln mn- tragi fiqierul PDF in zona albastrl sau il
tul teu OneDrive, gata de a fi accesat. incarci in editor cu "Select file". Fereastra
!p office Lens programului se deschide in browser. Apoi,
Un scaner cu firnctia OCR fil YouTube apare un meniu in bara superioare" Aici
pentru mobile Activeazi modul TV 5e6et pot fi adeugate campuri de formulare, de-
Aplicalia Office Lens pentru Android este de pe YouTrrbe sene de mana sau imagini Pentru a adeu-
un scanner portabi.l, pentru ceHtorii. Cu Dacd urmeregti filme pe YouTirbe folo, ga o fereastre de text in document, selec-
ea, salvezi fotografii ale documentelor, sind un browser mobil, micile butoane de teaza Add text" si apase pe document
cdrti de vizite sau alte bilete in cloud gi Ie comand! nu sunt prea potrivite cu un acolo unde vrei se-l pui Poli modifica tex-
mnverte$ti in fi$iere text cu ajutorul touchscreen. Dar interfata desktop a You- tul cu optiunile "Font size" Si "Font typd
fun4iei OCB. Camera este activate cand Tube nu este prea potrivitl nici pe PC-ul din bara de sus- Cind termini modificiri-
porneSti aplicalia. in bara de m€niu de conectat la TV lnsl existe un mod TV se- le, dic pe Spply' pentru a ajunge la fe-
mai jos, poti selecta dintre modurile de cret pe YouTube, pe care il poti deschide reastra Start a editorului. Dace vrei se
scanare ,Photo",
"Whiteboard"
gi ,Docu- de la adresa https:.//wwvryoutube.com/tv. faci modificlri ln aspectul paginii sau in
ment". Astea ofera setiri optime de con- Filmele pot fi deschise aici ca pe un smar- formatul documentului, ai mai multe in-
trast pentru situatii diferite. Liniile rogii tTV - in stanga, ai opliunea de a naviga pe strumente in meniul drop-down de la -AIl
iti aratd sectorul text detectat de aplica- diferite canale gi de a slava playlist-urile. tools". Printre astea. documentul PDF
tie. Apase butonul "clicK cAnd liniile roqii filmele vor fi afiFte !,e intreaga
A.ga, Hli poate fi $i miclorat, convertit in imagini
incadreaz5 zona dorite. Rezultatul poate me a ferestrei browserului. sau fi$ier€ Office gi poti Fterge sau muta
fi procesat ulterior, de exemplu, poli spe- din paginile documentului. La final, apa-
cifica textul in mod diferit folosind sim- 4l smauPDE se pe fi.ld pentru a salva PDF-
"Download
bolul petrat. Atinge semnul de verificare Editeazl gi converteste online ul pe PC-ul tlu. Versiunea gratuite poate
dinzona de maijos cind termini cu perso- documente PDE fi folosita pentru cel mult doutr pagini pe
nalizarea. Apoi, poli decide cum vrei sd Aplicatia web gratuite SmallPDF (e pe ore, suficient de foarte multe ori.
salvezi documentul. Dactr e vorba de o smallpdf.cm) ofertr toate instrumentele
carte de vizitr, de exemplu, $i vrei se o sal- necesare pentru editarea gi convertirea

Edit PDF
PDF erlir'or tr edll PDI:..k.

YouTube ca Editor PDF


centru media online
lnmodul TV, Pentru proc€salea
ascuns, Youltrbe rapidil de PDE nu ai
este potrivit ti n€voie neatErat de
IEntru toudscre€n un editor instslrt
gi BC.uri nedia pc BC.

CHIP < 2org .2 < 9r


TIPS & TRICKS ' $ F,s.'].' I:1 ll i:i i

Maimuhe
confidentialitate in
Windbwslo
Windows rO. De atunci, op[iunile de setare sunt mai versatile gi mai bine concepute.

T nci de Ia lansare, utilizatorii Windows 1o s-au plans de co- Mai ralional gi mai sofisticat
I lectarea datelor de cetre Microsoft. Cand Microsoft a anun- Trebuie si spunem ceva gi in favoarea Microsoft: asistenti pu-
I lat Windows ro qi actualizarile gratuite de sistem, raspunsu- ternici, ca Google Now Siri ori chiar Cortana pot lucra eficient
rile au fost, inilial, foarte pozitive, Dar, pe mesure ce noul doar daci colecteaze cat mai multe date. intre timp, Microsoft a
Windows a ajuns la utilizatori, a fost clar ce producetorul a tra- tinut cont de plangerile utilizatorilor gi a adus imbun5telirl un
tat cu u$urinle seter e de confidenlialitate 9i nu a informat su- tablou de bord pentru proteclia confidenlialitAlii a fost, a$adar'
ficient unde sunt dezveluite datele utilizatorilor. La recentele infiintat. Poli ajunge Ia el de pe site-ul account.microsoft.com' E

actuauzeri, Microsoft a simplificat seterile gi au rezumat cateva Autentifice-te in contul Microsoft. Clic pe numele ttru din
puncte principale, insd, din cauza numirului mare, este nevoie dreapta-sus si ,My Microsoft Account". in banda de sus, clic pe
E
'a
de ceva timp pentru a inielege modificari.te acestea. in articol ,,Data pdvacy". Aici, poti vedea gi gterge istoricul browserului
sunt prezentate modificerile pe care trebuie se le faci pentru a Edge, localizarea gi multe alte date;poli vedea,in notepad, ce in- E
E
scepa de curiozitatea manifestata de Windows. formatii despre tine colecteaze Cortana. $i datele astea pot fi

92, 2>2or9'CHIP
SEAT EXPERT < TIPS & TRICKS

$terse.intre timp, au apirut $i alte caracteristici pentru confi-


dentialitatea datelor: au fost modificate optiunile din timpul
instaHrii. Seterile Express, de care s-au legat foarte mult, Ia in-
ceput, utilizatorii au fost inlocuite cu o fereastre cu cinci op!i-
uni de confidentialitate centralizate. La re-instalare, utilizato-
rul poate se selecteze imediat cele mai importante seteri. Existtr
o explicatie pentru fiecare punct; de asemenea, pentru asisten-
!a existe un text cu multe informatii de ajutor, ce poate fi des-
chis cu un clic pe ,,More information".

Confidentiditate vs confort
in prezent, e ugor str determini care seteri sunt "cele mai bune'.
Cei foarte precauli dezactiveaze toate opliunile pe care le 96-
sesc Fi spera ca Microsoft se nu afle nimic despre ei. inse, a$a
sacrifice functii utile, cum ar fi localizarea sau asistentul digi
tal Cortana. Pe de alte parte, utilizatorii neingrijora$ pastreaze
toate setarile Microsoft, spunand can-au nimic de ascuns. insi 6',&.r General
vor fi $ocau cand vor verifica ce $tie curiosul Microsoft despre
ei. De aceea, pentru cea mai mare parte a utilizatorilor, dificul-
tatea este gEsirea unui compromis intre confort Fi protectia
Otr
datelor personale. Din pecate, va trebui si acordim qi ceva adcEpM.imb?h .one,b,icr!D
timp Si se verificdm setarile dinWindows, eventual se gi dezac- 6 c.d --:-
tivam unele dintre ele. DacE vrei se faci asta, ili recomandem 4Fl
se te documentezi despre modificerile fecute, astfel incat sa Ie
I ,.r!r.rfip.!.r,.2{o O o,r
poti anula mai tarziu, dacl sistemul nu merge a$a cum ai vrea
F lxi,id6tnd.c stumqsendrc s( h 1i. enuqs.lp
tu. Altfel, poli face oricand doreqti astfel de experimente. ln
continuare, in articol sunt cateva sfaturi exact pentru asta. $i (now your priva.y optiont
dace nu iese cum !i-ai dori, poli anula seterile ftrcute cu cateva I,9Fl*16

clicuri- a db iil:: l'::i ,,,,.,.

il Seterile implicite in timpul configurlrii


Imediat dupe windows este instalat, sistemul iti cere alegeri-
ce
le tale privind confidenlialitatea. Poti opri cu incredere "Rele-
vant ads", ,,Diagnostics" gi ,Tailored experiences...". Ar trebui se
dezactivezi gi "Locaion' 9i "Speech recognition' dace nu folo-
se$ti serviciile astea.

I Personalizeazi setirile Windows


Toate modificerile din setari pot fi ficute din ,,Settings I Pri-
f.q B -tr-l
*Hg:?, H:gi :':fi.1::15
vacy', unde sunt multe opliuni detaliate. Localizarea, accesul Ia
camerd 9i microfon $ multe altele pot fi activate sau dezactiva-
te pentru fiecare aplicalie.
ED6
& History
!! Monitorizeazi contul Microsoft
Seter e au diferite legaturi pentru gestionarea datelor salvate fl? cdre & ssd, *,es
in cloud. instr, poli obline o imagine de ansamblu mai bune cu
un clicpe,My Microsoft account" in ,Settings lAccount" Si mer-
gi la ,,Privacy' care se deschide in browser. Vei gesi aici toate da-
tele salvate.

Pune Cortana la colt


In cele din urme. ar trebui sE vizitezi Cortana. Scrie,,Cortana' in
campul de ceutare Fi apastr pe,Cortana & search settings". in fe-
reastra urm6toare, deschide & History" din coloa-
"Permissions
na din stanga. La "Permissions", poti seta exact datele Ia care
Cortana are acces.

CHIP<2or9<2 < 93
TIPS & TRICKS S FAT EXP E R,T
'

VPN:Acceseazl
refeaua de acasi
in siguranfi
EritzBox suporti VPN, ceea ce-!i permite si accesezi routerul qi dispozitivele externe
coneitate prin internet gi si folosegti fiecare hotspot intr-un mod sigur

A ccesul Ia router nu se limiteaza Ia releaua interne. De adrese IP dinamice de la furnizorul de internet, care se
/\ ".".un"", routerul permite o conexiune prin inter- schimbl in mod regulat. lnsI, daca ai instalat serviciul pro-
I In"t, de exemplu, pentru a personaliza setlrile sau a dus de AVM, MyFritz, ori foloseqti un seNiciu DynDNS ex-
avea acces la echipamentele Smart Home. Totut prin VPN. tern, egti pe partea sigura, deoarece aceste servicii cunosc E
Aceasta este releaua virtuale private $i descrie procedura ultima ta adrese IP gi redirectioneazd corespunzator toate E
prin care poti utiliza resursele EritzBox fi ale relelei tale solicitarile. Utilizarea unui astfel de serviciu este o cerinte
chiar Ei din exterior prin intermediul internetului, utiuzand de baza pentru a putea configura funclia VPN a EritzBox. A c
o conexiune criptatl. De remarcat: AVM continud si imbu- doua condilie: routerul trebuie sa fie disponibil printr-o ta
nateleasce configurarea'funcliei VPN, astfel incat sa fie fo- adresl IPv4 pub[ca. n acest articol, ili spunem cum str se-
Iosita gi de utilizatorii mai putin experimentati. Cu toate as- tezi conexiunile vPN pe routerul AVM, folosind un FritzBox ii
tea, e $i o probleme - majoritatea utilizatorilor primesc o 7590 cu FritzOS 7.

2 ' 2or9 ' cHIP


94,
STAT EXPERT < TIPS & TRICKS

!l Configureazi VPN pe Windors


Pentru a seta acces VPN pentru FritzBox, este r€comandat
Configurarea unei conexiuni EritzBox v?N Shrew Soft VPN Client (https://www.slrrcw.net). Acesta mer-
ge, oficial, doar pe Windows vista, 78/8.1. Instr, in incerctrrile ftr-
Conflgurarea unei coneduni VPN de pe un dispozitiv Android
ori iOS este relativ u$oara. Configurarea este mai mmplicate cute, VPN Client a mers cu Windows ro fdrd nicio problemd. in
din windows ro deoarece ai nevoie de instrumente adilionale timpul instaHrii aplicaliei, selecteaze op$unea "Standard Edi-
pentru acest sistem de operare. Po$ gesi actuala adrese de in- tion", deoareie doar versiunea asta e gratuite $i poate fi folosite
ffue nicio restrictie. Apoi, porne$te "VPN Access Manager" cu un
temet a routerului teu FritzBox in meniul de configurare, la
dublu-clic pe pictogama de pe desktop, selecteaze op$unea
"Internet I Approvals I FRITZIBoX services I Internet access". gi scrie adresa de net a FritzBox in campul Name or
"Add" "Host
IP address" din meniul ,General". ln meniul Suthentication",
L Activeazl vPN pe FritzBox selecteazl "Mutual PSK + XAuttr" de la Suthentication Me-
Pentru a configura vPN, deschide interfata routerului FritzBox thod". Pentru ,Locat Identitlf, seteaza opliunea ,Key Identifier"
Dace nu se deschide, fe ctc pe de EngI din din "Identification Type" qi scrie numele de utilizator pentru
"Standard" "View"
partea stenge pentru a activa interfala de confiSurare extinse.
,Key ID String". La "Remote Identity", selecteazl "IP address" ca
Apoi, selecteaz e "Internet I Approvals", adu meniut in fata
"VPN" * "Identification TYpd. Apoi, mergi la "Credentials" qi scrie cG
Si apasa pe 3dd VPN connection'. Sunt patru optiuni in fereas- dul numeric in campul "Pre Shared Key", care e langtr "Shared
tra de dialog ce se deschide; am ales "Set up remote access for a Secret". Clic pe pentru a salva setliri.le astea. Pentru a face
"Save"
useC. Dupe ce apeSi pe "Next", interfata vrea sd gtie care utiliza- apoi o conedune VPN, clic-dublu pe simbolul unei noi conexi-
tor FritzBox este autorizat sI foloseasca conexiunea VPN. Daca uni, autentifice-te ca utilizatorul FritzBox in cimpurile "User-
deja ai setat contul, clic pe de lange numele utilizatorului. namd
"Edit" $i "Password" Fi apoi apasa pe "Connect".
Activeazi optiunea yPN" in fereastra urmetoare din Suthori-
sations", confirml cu un 3pply" gi scrie codul de securitate afi-
sat. Daca vrei sa mai permiti asta $i altui utilizator, clic pe -qdd
user", scrie datele necesare gi salveaze cu un Apoi, FritzBox
"OK".
te intreaba dace vrei sI vezi seter e pentru dispozitivele iOS $i
Android; dupe ce confirmi cu informatiile vor fi afi$ate in- Birr.*:nr.nskdleAnder!P .!.'bincunc.di.6!d1rMrden slr:
"OK", i Fa6D gdB ,! r.iicn Be,ala .iDn.h&"
tr-o noue fereastre. E bine sI salvezi informaliile astea. Pentru
r$hhn sie aDl d{ rorgqds sd!. J.{ eea.inshrei I Rrl2:Bor.&nLn:d,6xnen 5. den Eintcg zufr
a le accesa mai tarziu, clic pe ca admin gi selecteazl
"Dis- B.irt*lt i,4i..:r'86 !6 die Be'r*LiEUng rti di.r'r'll-Nuttung
"Edit"
play VPN settings". A$a, poti vedea ce dispozitive sunt conecta- o rty!.if, nerzdJrmrin.6.F.zrEolx€t.rc,kfrbi0d.n:|rr1-rAN,l(.fpr",0
te cu FritzBox prin VPN la acel moment. Pentru asta, deschide Dh* fRrTllBdr 6it o:Nm rirmen-i,Pri vd'brirlct

"Internet lApprovals IVPN'. tn cimpul "VPN connections', Q tiE \P$xonlig,,&ion *! eiftr lrhaid.ffi lFN.Ejnst.llunggiatei i6p.llior..

sunt afi$ate toate conexiunile active - impreunl cu Sddress in


the internet' Si adresa IP loca.le care este atribuitl dispozitivu-
lui respectiv
FRIIZ!lq-VPt{

Seteaze VPN pe Android .rlr,rlr.


pe dispozitivul Android
crsco
Deschide 9i apasd pe
Advan-
"Settings"
ced settings I VPN" din ,Network connections". Adauge o noua
conexiune cu ,'", denumegte-o gi decide Jypd pentru "IPSec
Xauth PSK". Pentru "Server address", scrie IP-ul routerului VPN ist ve6lnden Beschrehung FRITZIBo(-VPN
FritzBox. Apoi scrie informatiile afigate de FritzBoxin fereastra silzlnq: aRITZ!3ox-VPl,l S€rv6r n8d'ivdq€.3q1'id.nytft2.n.l
de dialog - pre-shared key" - 9i apastr
"IPsecldentifier" ii "IPSec
D€uer 00:0012
pe ,Save'. Apase noua conexiune, scrie numele de utilizator gi
parola, activeazl ,Save account infonnatiod fi apasa pe Fhs$iYoft ...................
"Con- VERBLNDUNC IRENNEN
nect'. Imediat ce conexiunea este stabilite, apare un simbol che-
ie in bara de status a dispozitivului mobil.

I Descarcl sistemul NAS


Poti seta VPN pe un iPhone cu iOS n.4. Deschide se-
"Settings",
lecteaze "General I vPN I Add VPN" fi seteazl versiunea D!, cm.d. rR"zr- - x
"IPSeC
pentru ,Type". Scrie o "Description" $ apoi adresa IP a routeru-
lui FritzBox pentru "Server". Pentru Sccount" $ ,Password",
scrie datele tale de autentificare. Opliunea "Use certificatd re-
mane dezactivate ,Group namd este identic cu Jccounf. Pen-
@'H'l
tru ,Shared Secret", scrie codul afigat in fereastra de dialog a nadHd . 9,,].sza1*
,vPN settings" gi apasd pe "Finislf. lntoarce-te Ia fereastra de di TrryrUr.d - NAI.T Frc/rclEsP
alog anterioare $i pune cursorul de Ia ,VPN configurations" pe
,On" pentru a porni conexiunea. Odate ce conexiunea e pomite
simbolul este afi$at in partea superioar{ pe bara de stare.
"vPN"

cHlP<2019<2 .95
T I I I
I F
Revista CHIP este o publicalie lunar, a
Editura Enigma sEl
sub licen(I CHIP Holding cmbH

ISSN r4$-?oz9

REDACTOR_SEE
Dan $erbenescu
dan@mediaventure.ro

REDACTOR
Rezvan Crrciun

GRAPHIC DESIGN
Delfina Consult srl
wwvrdelf inaconsult.ro

PUBUCITATE
offi ce@mediaventure.ro

DIEUZARE
Burda Romania srl
Casa de difuzare srl
distrib6casadedif uzare.ro

DIRECTOR GENEnAI
Felician Scorobete
felix@mediaventure.ro

Eaxi ozt:79422.67

TIPAR
Tiptuit la Radin P nt, prin leprezentantul
exclusiv pentru Romania,4 Colouls
www.Acolours.ro

RRacIrr prht (fl coror., 'it

Revista CHIP utilizeaz: foto$afii ate


CHIP HOLDING GULIVER OSTOCK AFP)

@ Editura Enigma srl


All rights reserved
rM CHIP is a registered tlademark of
CHIP Holding cmbH (cermary),
a Hubert Burda Media company

Reproducerea oric&ui material scris sau ilustrativ


ap5rut in aceaste publicaiie, utilizarea $i difuzarea
de continut in mediul ontine sau pe Inrerner,
multiplicarea pe CD-Ror[ Dv].Ronl'exportul
$i
ouuzarea ln suarnatate sun! posibile doar cu
acordul editorului.

96 ' 2 > 2OI9 ' CHIP


www.easypost.ro

Easgpost

Serviciul de livrare all-inclusive


pentru cumpiritu rile dumneavoastrd online.

Comanzi online Primegti SMS Ridici coletul


in magazinele care ofere servicii de confirmare la electuarea in interval de 48 de ore folosind
de livrare Easyposl. Iivrdrii, precum Si un cod PlN. codul PIN primit anterior.