Sunteți pe pagina 1din 22

Biroului Permanent

al Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art. 73 din Constituția Republicii Moldova și a art. 47 din


Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de lege
privind scutirea de taxă pe valoarea adăugată, taxă vamală și de taxă pentru efectuarea
procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru reconstrucția
”Casei Municipale de cultură din Comrat” în mun. Comrat, UTA Găgăuzia.

Anexă:
1. Proiectul de lege;
2. Nota informativă;

Deputat în Parlament
Demian CARASENI
PROIECT

LEGE

privind scutirea de taxă pe valoarea adăugată, taxă vamală și de taxă pentru


efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate
pentru reconstrucția ”Casei Municipale de cultură din Comrat” în mun. Comrat,
UTA Găgăuzia

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articol unic. – prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii


Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie
1997, ale Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a
mărfurilor și ale Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, se
permite , cu titlu de excepție, filialei din Republica Moldova a întreprinderii nerezidente
reprezentanță a firmei turcești ”CENK OSMAN AKSOY C AKS MIMARLINK
MUHENDISLIK VE INȘAAT”, (IDNO 1017611006614), importul și/sau livrarea
mărfurilor și serviciilor pentru pentru reconstrucția ”Casei Municipale de cultură din
Comrat” în mun. Comrat, UTA Găgăuzia, cu scutirea pe taxa pe valoarea adăugată, taxa
vamală și de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, fără drept de înstrăinare (conform
anexelor).

Președintele Parlamentului
NOTĂ INFORMATIVĂ
cu privire la proiectul de lege privind scutirea de taxă pe valoarea adăugată, taxă
vamală și de taxă pentru efectuarea procedurilor vamale a mărfurilor și serviciilor
importate și/sau livrate pentru reconstrucția ”Casei Municipale de cultură din
Comrat” în mun. Comrat, UTA Găgăuzia

Urmare vizitei Bașcanului UTA Găgăuzia dnei Irina Vlah în Republica Turcia, în
cadrul întâlnirii cu autoritățile primăriei Altîndaa din raionul Ankara a fost lansat un nou
proiect social de comun acord care prevede reconstrucția ”Casei Municipale de cultură din
Comrat” în mun. Comrat, UTA Găgăuzia.
Proiectul respectiv este finanțat în întregime de către primăria Altîndaa din raionul
Ankara, Republica Turcia.
Dat fiind faptul că obiectul care are de a fi reconstruit are o menire culturală și
socială importantă pentru comunitatea din regiune, dar și conform experiențelor anterioare,
a practicelor bune, proiectele de acest gen în Republica Moldova se bucură de scutiri
fiscale și vamale.
În acest sens, proiectul de lege respectiv, are drept scop de aproba acordarea
scutirilor de taxă vamală și taxă pe valoare adăugată aplicate tuturor mărfurilor și
serviciilor importate/livrate pentru obiectul care are a fi reconstruit și anume a ”Casei
Municipale de cultură din Comrat” în mun. Comrat, UTA Găgăuzia executat de
Reprezentanța a firmei turcești ”CENK OSMAN AKSOY C AKS MIMARLINK
MUHENDISLIK VE INȘAAT”, (IDNO 1017611006614, adresa MD -3801, str. Sciors,
1 , mun. Comrat, UTA Găgăuzia, RM).
Clădirea municipală a Casei de cultură din mun. Comrat va fi reconstruită în
conformitate cu toate standardele prevăzute dar și a legislației în vigoare. În incinta clădirii
se va situa o sală mare cu capacitatea de 400 locuri, un antreu, sală de dans, studioul de
înregistrări, vestiare, săli de machiaj, blocuri sanitare, cabine de duș, birourile
administrației și a personalului tehnic.
Implementarea proiectului dat este esențial pentru Autonomia Găgăuză, dat fiind
faptul că Casa de Cultură municipală este situată în capitala Autonomiei, toate
evenimentele solemne, adunări festive, repetițiile și piesele de teatru, rularea filmelor se
desfășoară în incinta acestui edificiu.
Votarea acestui proiect important din punct de vedere social va solda cu o
contribuție semnificativă pentru dezvoltarea infrastructurii sociale din regiune și va oferi
un sprijin neprețuit pentru persoanele în etate din Autonomia Găgăuză.

Prezentei note informative se anexează :


1. Extras din registrul de stat al persoanelor juridice – întreprinderea CENK OSMAN
AKSOY C AKS MIMARLINK MUHENDISLIK VE INȘAAT – 1 pagină;
2. Proces-verbal încheiat între primăria mun. Comrat și primăria Ankara– 2 pagini
(varianta în limba rusă).

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Demian CARASENI
PROCES-VERBAL

Cuprins şi scop
Articolul 1-Primăria Mun. Comrat UTA Gagauzia Republica Moldova şi Primăria Mun.
Altynda/Ankara Republica Turcia încheie procesul-verbal despre aceaia că, Casa de Cultură care
aparţine primăriei mun. Comrat sub numărul cadastral 9601213, 225, 01, va fi reparat pde către partea
mun. Altynda. Procesul-verbal include donarea de primăria mun. Comrat dreptul de a utiliza clădire după
renovare.

Părțile
Articolul 2 – Procesul-verbal încheiat între Primăria mun. Comrat UTA Găgăuzia Republica
Moldova și Primăria mun. Altynda/Ankara Republica Turcia.

Drepturile şi obligaţiile părţilor


Articolul 3-Drepturile si îndatoririle de Primăria mun. Altynda/Ankara Republica Turcia
a) Primăria mun. Altynda/Ankara Republica Turcia efectuează reconstrucţia a clădirii; e nevoie vor
fi folosite proiecte pregătite de autorităţile locale şi proiecte, care vor fi pregătite în momentul depunerii.
În proiect de reparare nu vor fi incluse modificările referitoare la structurile de sprijin al clădirii.
b) După încheierea lucrărilor de reparaţii, şi după introducerea clădirii, Primăria mun.
Altynda/Ankara Republica Turcia nu va necesita drepturile și taxe prin documente suplimentare în plus
faţă de Proces-verbal.
c) Primăria mun. Altynda/Ankara Republica Turcia nu va solicita drepturile şi plata pentru
repararea unei clădiri deţinute de primărie mun. Comrat, UTA Găgăuzia Republica Moldova.
d) Toate instalaţiile de construcții, electrice şi mecanice, care corespund proiectului clădirii vor fi
efectuate de către autorităţile mun. Altynda/Ankara Republica Turcia şi pregătite pentru utilizare.
e) Internet, energie electrică, apă, telefon, gaz natural şi alte reţele de infrastructură vor fi efectuate
de către Primăria mun. Altynda/Ankara Republica Turcia (în cazul în care punctele de conexiune la
frontierele a parcelei).
f) responsabil pentru sancţiuni revine personalului tehnic al primăriei mun.Altynda/Ankara
Republica Turcia.
g) Primăria Mun. Altynda/Ankara Turcia Republica va implementa construcţii în conformitate cu
proiectul de lege a părţilor, cu stiința si cu arta.
h) Controlul asupra ofertei, furnizează tuturor tipurilor materialelor de construcţii şi alte
documentevor fi efectuate de către primăria mun. Altynda/Ankara Republica Turcia.
I) Odată ce cladirea va fi renovată oraşul Mun. Altynda/Ankara Republica Turcia, ea va aparţine
primăriei mun. Comrat, UTA Găgăuzia Republica Moldova. În cadrul proiectului pentru sala mare vor fi
asigurate doar echipamente audio, scaune şi echipamente de scena. Primăria mun. Altynda/Ankara
Republica Turcia va oferi utilizarea clădirei fără mobilier.

Articolul 4 - Drepturile şi obligaţiile Primăriei mun. Comrat UTA Gagauzia Republica


Moldova
a) Permisiunea pentru reparaţii şi rezoluţie de tranzacții similare sunt efectuate de către Primăria
mun. Comrat, UTA Găgăuzia Republica Moldova.
b) Permisiunea de a începe reparația Casei de Cultură Primăria mun. Altynda/Ankara Republica
Turcia va fi acordat de către administraţia Primariei mun. Comrat, UTA Găgăuzia Republica Moldova.
c) Echiparea clădirei cu mobilier va fi efectuat de către Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia
Republica Moldova.
d) După ce Primăria mun. Altynda/Ankara Turcia Republica va finaliza lucrările de renovare a
clădirii, Primăria mun. Comrat va efectua toate procedurile formale pentru introducerea în expluatare a
clădirii.
e) Autorităţile locale vor proceda la primirea abonamentului şi conexiune la Internet, energie
electrică, apă, telefon, gaz natural şi alte clădiri de infrastructură, care va fi renovat de către Primăria
mun. Altynda/Ankara de Republica Turcia.
f) De la finalizarea reconstrucţiei a Casei de Cultura, autorităţile locale în viitor vor efectua toate
lucrările de întreţinere necesare şi reparaţii ale clădirii.
Întroducerea modificărilor
Articolul 5 - Modificările sau anularea oricărei prevederi a prezentului Proces-verbal se pot face
de comun acord de către părți.
Termeni
Articolul 6- Primăria mun. Altynda/Ankara Republica Turcia în cadrul unei perioade rezonabile de timp,
va repara Casa de Cultură sub numărul cadastral 9601213, 225, 01, după care va oferi Casa de Cultură
Primăriei mun. Comrat, UTA Găgăuzia Republica Moldova.

Procedura de intrare în vigoare


Articolul 7- Procesul- verbalconstă din 8 (opt) articole şi trei pagini
În cazul în care diferă datele semnării prezentului proces-verbal de către părţi, el va intra în vigoare la
data ultimei semnături.

Executori
Articolul 8 – Anexa prezentului Proces-verbal se execută împreună cu Primăria mun. Comrat
UTA Găgăuzia Republica Moldova şi Primăria mun.. Altynda/Ankara Republica Turcia.

Dr. Veysel Tiriyaki Sergei Anastasov


Primarul mun. Altynda Primarul mun. Comrat

____________________ ____________________

20.04.2018

Anexa nr.1

LISTA
mărfurilor importate și/sau livrate pentru reconstructia
Casa Municipală de Cultură Comrat în UTA Găgăuzia, mun. Comrat, pe str. Lenin 196,
cu scutire de TVA, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale

1 Lucrări de amenajare a teritoriului


№ Simbol Denumirea lukrari şicheltuieli Cantitate
crt- norme şi conform
U.M.
kod datelor din
resurse proiekt
1. 3808 Semințe de plante-graminee perene (pm) kg 8,9892
2. 2713 Amestecul asfaltic preparat la cald cu agregat mare t 105,6000
3. Amestecul asfaltic preparat la cald cu agregate
2713 t 84,9525
marunte
4. Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25
2517 m3 20,8896
mm
5. Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63
2517 m3 260,0960
mm
6. 2505 Bitum bitum t 4,6313
7. 2517 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 163,8750
8. Nisip sortează nespalat de riu și lacuri de 0,0-3,0
2505 s m3 1,9500
mm
9. Nisipul sortează nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0
2505 m3 178,4896
mm
10. Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru
2505 m3 4,7500
rosturi)
11. 2505 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) m3 40,6600
12. 2523 Ciment portland P 40 saci S388 kg 663,0000
13. 2523 Ciment portland M400 sac, (pentru rosturi) kg 1 520,0000
14. 2523 Ciment portland M400 sac, (pentru strat) kg 7 476,5000
15. 6907 Placi din beton, pentru trotuare 60 mm m2 964,2500
16. 2523 Beton clasa ... B15 m3 31,2000
17. Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x
6908 m 653,2500
150 x 100 B 2
18. 7306 Otel patrat lam.cald lt = 50 mm kg 12,1600
19. 7306 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm kg 9,9413
20. 6907 Disc pentru taiat placi buc 19,0000

2.Lucrări de arhitecturale
1. 3506 Clei uscat kg 10,2000
2. 2520 Geotextil grosime 1 mm m 727,3860
3. 5703 Strat sintetic m2 424,2000
4. 9406 Fantoma decorativă cu 2 ieșiri buc 2,0000
5. 9403 Scaune buc 550,0000
6. 9506 Tribuna buc 1,0000
7. 9403 Masa din lemn buc 20,0000
8. 9403 Masa de lucru buc 40,0000
9. 9403 Mobila pentru garderoba din MDF 10 m2 50,0000
10. 6810 Pietre de beton ușor m3 43,2864
11. 6810 Blocuri de calcar (Fortan) m3 15,5520
12. 2505 Nisip sortează nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm m3 0,0555
13. Nisip sortează nespalat de riu și lacuri de 0,0-3,0
2505 m3 121,1969
mm
14. 2505 Nisip sortat nespalat 0-3 mm m3 3,6461
15. 2520 Propan-butan, amestec tehnic kg 8,3326
16. 4407 Scinduri de rasinoase m3 0,8400
17. 4409 Dulapi de rasinoase m3 2,5200
18. Rigle tivite de rasinoase cu 4-6,5 m lungimea, cu
4407 75-150 mm latimea, cu grosimea 40-75 mm, IV m3 0,0259
categoria
19. 1522 Cherestea, rasina., Calitatea IV m3 0,0173
20. 9403 Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt m3 2,5200
21. 4407 Pervaz din lemn m 561,0000
22. 7308 Distantieri de rost buc 29 225,9260
23. 7308 Distantieri buc 6 000,0000
24. 3214 PFL dur de 6 mm m3 1,0080
25. 4407 Usi interioare si exterioare din lemn MDF m2 540,0000
26. 7005 Ferestre din plastic m2 240,0000
27. 4409 Scinduri de parchet cu mai multe straturi m2 316,5750
28. 4407 Plăci din lemn de 30 x 20 x 800 mm m 363,6000
29. 4407 Plinte de lemn m 322,6050
30. 7610 Dibluri de distantare de polietilena buc 997,9920
31. 3925 Dibluri pentru fixarea profilelor metalice buc 2 262,9836
32. 3209 Tapet semilavabil pe suport de hârtie m2 66,0000
33. 3209 Tapet (acustica pe tapet) m2 1 056,0000
34. 7610 Spuma de poliuretan kg 112,8000
35. 2520 AMORSA-Grund kg 887,7465
36. 7610 Lindatox 20% concentratie kg 8,1600
37. Vopsea cu efect decorativ pe bază de dispersii
3208 kg 510,0000
vinilice
38. 3208 Vopsea minium de plumb v.351-3 la 90-80 kg 216,0000
39. 7308 Fuga kg 485,5429
40. 2520 Grund alchidic kg 36,0000
41. 7610 Grund "Tifengrund" kg 264,0148
42. 3506 Grund sub adeziv de parchet kg 39,1950
43. 2520 Grund prenadez tip M kg 25,8767
44. 7610 Chit pe bază de aracet kg 225,0000
45. 2713 Chit siliconic kg 39,6000
46. 6809 Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" kg 817,6914
47. 6809 Diluant prenadez kg 60,2046
48. 3506 aracet kg 204,0000
49. 7610 Aracet dp 50 mich NI 1345-64 kg 18,5116
50. 7610 Prenadez 300 NII 2829-74 kg 55,5347
51. 7610 Prenadez 400 kg 462,0000
52. 3506 Adeziv pentru parchet kg 265,3200
53. 3506 Adeziv special pentru tratare rosturi kg 832,5689
54. 3506 Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" kg 972,0000
55. 3214 Banda de armare m 4 162,8444
56. Banda Pinza Rara reticulara de țesătură adeziva
7308 "Serpeanca lui" cu latimea de 5 cm, pentru armarea m 2 285,6135
rosturilor de Ghips-carton
57. 7308 Profil p.v.c., pervaz pardoseala m 92,5578
58. Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe
3506 m2 47,5200
adeziv
59. 6302 Covor PVC m2 97,1857
60. 3917 Pelicula din PVC (natejnoi potoloc) m2 117,8352
61. 3214 Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" m 1 840,5600
62. Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de
6904 buc 51,8400
dim. 250 x 120 x 65 mm
63. 2523 Ciment metallurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 36 224,9369
64. 2523 Ciment M-400 kg 374,8032
65. 2516 Var hidratat kg 2 167,7748
66. 2713 Fixator pentru consolidare și izolare strat suport kg 1 065,5280
67. 2520 Ipsos pentru constructii tip A kg 102,0000
68. 6809 Chit pe baza de ipsos "Sapunuri din sâmburi" kg 6 243,2252
69. 6907 Plăci sau piscoturi de gresie (30x30 mm) m2 119,1607
70. 6907 Placi sau piscoturi de gresie (45x45 mm) m2 984,4671
71. 6907 Plăci sau piscoturi de gresie (60x60 mm) m2 398,7336
72. Plasă-carton 250x120x1,25 cm (Decorațiu de
6809 buc 231,0000
carton)
73. 6809 Placi-carton 250x120x1,25 cm buc 902,4570
74. 6809 Plasă-carton 12,5 mm m2 5 353,6704
75. 2520 Aracet EP 25 kg 145,2000
76. 2520 Mocheta (Covrolin) m2 693,0000
77. 2523 Beton clasa M200 m3 246,0000
78. 3506 Mortar adeziv kg 12 488,5332
79. 6907 Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie kg 4 794,8760
80. 3926 Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) kg 1 026,2923
81. 2520 Bagheta m 459,0000
82. 4409 Placi din laminat m2 424,2000
83. 4407 Placi PFL moi (OSB) m2 1 386,0000
84. 3214 Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 510,0000
85. 3214 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 96,0000
86. 3214 Hirtie pentru slefuit m2 24,1385
87. Concrete beton OB 37 diam. mai mic sau egal cu 8
2520 kg 100,0000
mm
88. 7216 Profil de ghidaj 75 mm m 1 727,4108
89. 7216 Profil de suport 75 mm m 3 319,0427
90. 2713 Panouri fibrolemnoase ușoare 12-18 mm m2 594,0000
91. 6809 Panouri (panouri acustice) m2 462,0000
92. 6809 Sirma din oțel moale, neagră, D = 1 mm kg 200,0000
93. 7308 Confectii metalice diverse kg 21 600,0000
94. 7308 Confectii metalice diverse kg 0,0000
95. 7324 Mina curenta din inox m 76,8000
96. Bagheta (profil pentru fixare) pentru tavanul
7308 m 48,0960
tensionat
97. 7308 Element de susținere buc 5 160,0240
98. 7308 Profil tabla zincata CD 60x27 mm L = 4 m buc 2 726,9172
99. 7308 Profil tabla zincata UD 27x28 mm L = 4 m buc 997,0554
100. 7308 Bare sudate kg 20 200,0000
101. 7307 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 71,1000
102. 8544 Electrozi pentru sudura kg 108,0000
103. 7317 Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 960,0000
104. 7317 Suruburi cu cap inecat 4x60 mm kg 4,5691
105. Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm 150 255,900
7317 buc
0
106. 7317 Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm buc 44 399,7387
107. 7317 Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm buc 72 980,4000
108. 7610 Conector buc 10 900,2888
109. 3214 Hirtie pentru slefuit uscata buc 295,9155
3. Lucrarea de mecanică a boilerului
1. 8516 Cazan Thermona Trio 90T + coș de fum buc 2,0000
2. 8516 Cazan Thermona DUO 50 T buc 1,0000
3. 8413 Automatizare pentru controlul în cascadă al AMT buc 1,0000
4. Separator hidraulic cu egalizare de presiune g =
8413 buc 1,0000
7,93 m3 / h
5. 8481 WILO TOP-S 30/7 buc 2,0000
6. 8481 WILO TOP-S 40/10 buc 2,0000
7. 8481 WILO MHI-202 buc 2,0000
8. 7310 Vas de expansiune 150 l buc 1,0000
9. 8413 Dedurizator Ecosoft 1,1 m3 / h buc 1,0000
10. 7310 Vas de expansiune 1000 l buc 1,0000
11. 8424 Reductor de presiune D 20 mm buc 1,0000
12. 8424 Electrovana cu solenoid 20 mm buc 1,0000
13. 8413 Servomotor ABM 162.230 buc 1,0000
14. 8413 Grup distributie ET EK02 Thermona buc 1,0000
15. 8544 Interfata IU 04.10 buc 1,0000
16. 8544 Interfata IU 05 buc 1,0000
17. 8544 PLAN CU CABLUL SO1001 Thermona buc 1,0000
18. 8481 Bumbac de sters kg 0,7895
19. 8481 Cinepa fuior kg 0,9840
20. 8481 Spiritul alb kg 0,6316
21. 8481 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 3,1543
22. 8481 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 11,2714
23. 8481 Vopsea pe bază de ulei kg 3,1896
24. 8481 Solutie de etansare kg 2,0000
25. 8481 Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 kg 2,4001
26. 7306 Diluant decapant pentru suprafete feroase kg 0,4737
27. 7306 Teava din otel 15 mm m 5,0750
28. 7306 Teava din otel 20 mm m 12,1800
29. 7306 Teava din otel 25 mm m 4,6690
30. 7306 Teava din otel 32 mm m 3,3495
31. 7306 Teava din otel 57 mm m 28,3185
32. 7306 Teava din oțel 76 ьь m 27,7095
33. 7317 Banda teflon nesisterizat buc 0,6000
34. Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare
3917 m2 34,0724
conducte 40 mm
35. Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare
3917 m2 28,0160
conducte 60 mm
36. 57063 Tabla neagra sau zincată kg 329,5006
37. 7313 Sirma din oțel moale, neagră D = 1,25 mm kg 0,2949
38. 7313 Sirma zincata moale d = 0,8 mm kg 3,9182
39. 7313 Sirma zincata moale d = 1,25 mm kg 2,7126
40. 7317 Sirma sudata obișnuită S 10 D = 4,00 kg 2,2588
41. Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S
7313 kg 22,9064
2542
42. 7313 Șurub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 buc 180,0000
43. 7313 Piulita hexag. M16 buc 180,0000
44. 7317 Saiba plata M 18 buc 180,0000
45. 8481 Vana cu 3 cai 20 mm buc 1,0000
46. 8481 Flanșă cu flanșă de 50 mm buc 13,0000
47. 8481 Robinet cu flanșă de 65 mm buc 6,0000
48. 8481 Robinet cu mufa de 15 mm buc 8,0000
49. 8481 Robinet cu mufa 20 mm buc 9,0000
50. 8481 Robinet cu mufa de 25 mm buc 3,0000
51. 8481 Robinet cu mufa de 32 mm buc 3,0000
52. 8481 Filtru 20 mm buc 1,0000
53. 8481 Filtru 32 mm buc 1,0000
54. 8481 Robinet de aerisire Aerisire automată a aerului buc 6,0000
55. 8481 Supapa de siguranță 15 mm buc 1,0000
56. 8481 Supapa de siguranță 1 1/4 mm buc 1,0000
57. 8481 Supapa de siguranță 20 mm buc 3,0000
58. 8481 Supapa de siguranță 50 mm buc 4,0000
59. 8481 Supapa de siguranță 65 mm buc 2,0000
60. 8481 Filtru pentru apa potabila 50 mm buc 3,0750
61. 8481 Filtru pentru apa potabila 65 mm buc 1,0250
4. Lucrarţlor de instalatea incălzire
1. 8537 Comutator de presiune ASV-PV d = 15 mm buc 6,0000
2. 9026 Regulator de presiune ASV-PV d = 20 mm buc 2,0000
3. 9026 Regulator de presiune ASV-PV d = 25 mm buc 2,0000
4. 9026 Regulator de presiune ASV-PV d = 32 mm buc 1,0000
5. 9026 Regulator de presiune ASV-PV d = 40 mm buc 1,0000
6. Robinet automat de echilibrare ASV-M d = 15
8481 buc 6,0000
mm
7. Robinet automat de echilibrare ASV-M d = 20
8481 buc 2,0000
mm
8. Robinet automat de echilibrare ASV-M d = 25
8481 buc 2,0000
mm
9. 8481 Balansarea supapei automate ASV-M d = 32 mm buc 1,0000
10. Robinet automat de echilibrare ASV-M d = 40
8481 buc 1,0000
mm
11. 8481 Pompa Grundfos UPS 25-40 buc 2,0000
12. 8481 Servomotor 24 V buc 4,0000
13. 8481 Pompa Grundfos UPS 32-80 buc 2,0000
14. 8481 Cinepa fuior kg 5,5950
15. 8481 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 9,5010
16. 8481 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 24,7400
17. 8481 Solutie de etansare kg 11,3940
18. 7306 Teava din otel 32 mm m 197,9250
19. 7306 Teava din otel 45 mm m 27,4050
20. 7306 Teava din otel 57 mm m 12,1800
21. 7306 Teava din oțel 76 ьь m 55,8250
22. 3917 Teava din polietilena sau polipropilena 20 mm m 269,8600
23. 3917 Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm m 395,5200
24. 3917 Teava din polietilena sau polipropilena 32 mm m 360,5000
25. 3917 Teava din polietilena sau polipropilena 40 mm m 67,9800
26. 3917 Banda teflon nesisterizat buc 8,5000
27. 7313 Sirma din oțel moale, neagră D = 1,25 mm kg 0,9770
28. 7313 Sirma sudata obișnuită S 10 D = 4,00 kg 6,5080
29. 8481 Burghiu cu cap cu ochiuri D = 8 buc 3,5000
30. 7322 Radiator otel T22 500x1000 mm buc 7,0000
31. 7322 Radiator otel T22 500x1100 mm buc 10,0000
32. 7322 Radiator otel T22 500x1200 mm buc 6,0000
33. 7322 Radiator otel T22 500x1300 mm buc 2,0000
34. 7322 Radiator otel T22 500x1400 mm buc 1,0000
35. 7322 Radiator otel T33 500x1500 mm buc 2,0000
36. 7322 Radiator otel T22 500x400 mm buc 4,0000
37. 7322 Radiator otel T22 500x500 mm buc 7,0000
38. 7322 Radiator otel T22 500x600 mm buc 2,0000
39. 7322 Radiator otel T22 500x700 mm buc 4,0000
40. 7322 Radiator otel T22 500x800 mm buc 17,0000
41. 7322 Radiator otel T22 500x900 mm buc 8,0000
42. 7307 Robinet cu cep VRG131 15 mm buc 2,0000
43. 7307 Robinet cu cep VRG131 40-25 buc 2,0000
44. 8481 Robinet colt rad ICMA 1/2 retur buc 70,0000
45. 7307 Macara dreaptă pentru ICMA buc 70,0000
46. 7307 Robinet cu mufe (ICMMA Thermowalk) buc 52,0000
47. 8481 Robinet cu mufa de 15 mm buc 12,0000
48. 8481 Robinet cu mufa 20 mm buc 36,0000
49. 8481 Robinet cu mufa de 25 mm buc 24,0000
50. 8481 Robinet cu mufa de 32 mm buc 8,0000
51. 8481 Robinet cu mufa de 40 mm buc 2,0000
52. 8481 Robinet cu mufa 50 mm buc 14,0000
53. 8481 Robinet cu mufa de 70 mm buc 4,0000
54. 8481 Filtru 32 mm buc 4,0000
55. 3925 Diblu cu expandare cu D = 8 buc 231,0000
56. 8481 Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " buc 69,0000
57. 8481 Robinet de aerisire Aerisire automată a aerului buc 16,0000
58. 8481 Supapa de siguranță 1 1/4 mm buc 2,0000
59. 8481 Supapa de siguranță 20 mm buc 2,0000
60. 3917 Termoizolatie conducte 18 * 6 mm m 270,3750
61. 3917 Termoizolatie conducte 22 * 6 mm m 408,8070
62. 3917 Termoizolatie conducte 28 * 6 mm m 378,5250
63. 3917 Termoizolatie conducte 35 * 6 mm m 282,2715
64. 3917 Termoizolatie conducte 54 mm m 42,1785
65. 3917 Termoizolatie conducte 80 mm m 59,4825

1 1209 Semințe de plante-graminee perene (pm) kg 49,5000


2 9506 Cirpe de sters kg 0,5200
3 9506 Antrenor pentru fixarea picioarelor buc 1,0000
4 9506 Simulator pentru ciclism și pedometru buc 1,0000
5 9506 Formator pentru ținutul mâinilor buc 1,0000
6 9506 Trainer pentru întinderea picioarelor și a brațelor buc 1,0000
7 Trainer pentru fixarea mușchilor din față și spate
9506 buc 1,0000
cu spatele
8 9403 Swing cu 2 locuri buc 1,0000
9 9503 Loc de joacă cu 5 grupe buc 1,0000
10 9506 balansier buc 1,0000
11 4016 Pardoseli flexibile din cauciuc 40 * 40 m2 600,0000
12 9506 Fantoma decorativă cu 2 ieșiri buc 2,0000
13 9506 APA m3 6,0000
14 9506 Baschet scut buc 2,0000
15 9506 Materiale diverse m3 145,0000
16 9506 Panou de informații buc 1,0000
17 2516 Piatra sparta m3 0,0050
18 2516 Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm m3 115,0000
19 Nisip sortează nespalat de riu și lacuri de 0,0-3,0
2505 m3 4,0000
mm
20 2505 Sand fină m3 96,2500
21 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru
2505 rosturi) m3 2,2500

22 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)


2505 m3 38,5650

23 2505 Nisip cuartos GM, fractie 0,63-0,315 mm kg 3 504,0000


24 1522 Ulei de in sicativat kg 12,0000
25 4418 Scinduri de rasinoase m3 0,6480
26 4418 Sipci de rasinoase m3 0,6480
27 4409 PFL dur de 15 mm m3 4,8600
28 7323 Urne buc 15,0000
29 9506 Benzina auto tip CO / R 75 l 2,4000
30 3209 Vopsea pe bază de ulei kg 28,8000
31 3208 Vopsea minium de plumb v.351-3 la 90-80 kg 31,2500
32 9401 Banca pe 2 picioare buc 25,0000
33 9506 ACOPERIRE ACRILIC pentru teren de baschet m2 150,3800
34 2523 Ciment portland P 40 saci S388 kg 1 460,0000
35 2523 Ciment portland M400 sac, (pentru rosturi) kg 720,0000
36 2523 Ciment portland M400 sac, (pentru strat) kg 7 078,5000
37 2516 Placi din granit 10x10 cm m2 456,7500
38 2523 beton m3 324,0542
39 Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x
2523 250 x 200 m 502,5000

40 7610 Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 buc 36,0000


41 Concasor de beton PC 52 diam mai mare de 8 mm
7610 kg 16 400,0000

42 7306 Sirma din oțel neagră D = 1,6 mm kg 97,2000


43 7306 Confectii metalice tava 50 * 50 * 3.5 kg 2 625,0000
44 7306 Confectii metalice de structura kg 500,0000
45 7306 Gratar kg 370,0000
46 7306 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii kg 25,9200
47 7610 Electrozi pentru sudura kg 15,6250
48 7610 Disc pentru taiat placi buc 9,0000
49 7610 Apă pentru mortare și betoane m3 32,2092
50 7610 Apa m3 18,7500
51 7610 pol buc 26,0000
52 2516 Piatra sparta m3 0,9046
53 Nisipul sortează nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0
2505 m3 0,8321
mm
54 2505 Nisip sortează nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm m3 22,7550
55 7610 Cinepa fuior kg 0,0450
56 4407 Bara de lemn m3 0,0138
57 4407 Cofraje din scindura de 40 mm grosime m2 1,0041
58 4407 Spiritul alb kg 0,1504
59 3209 Vopsea de ulei orice culoare kg 2,0272
60 7610 Solutie de etansare kg 0,0960
61 3209 Vopsea minium de plumb v.351-3 la 90-80 kg 0,1217
62 9503 Solutie unguenta kg 0,1200
63 9506 Banda de avertizare m 206,2800
64 7317 Garnituri cauciuc cu insertii buc 4,0804
65 7317 Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate buc 9,2777
66 Teava din PVC mufata de 9 m lungimea de 315
8307 m 33,0821
mm Tub de protectie
67 Teava din PVC mufata de 9 m lungime 160 mm
8307 m 50,6922
SN2
68 3917 Teava polietilena de 110 mm. PE100 SDR17 PN10 m 90,4500
69 3917 Teava polietilena de 32 mm. PE80 SDR 17,6 PN6 m 44,1320
70 3917 Teava polietilena de 63 mm.PE 100 SDR 27,6 PN6 m 57,1710
71 3917 Racord compresiune cu flansa D 110 * 4 " buc 2,0600
72 7306 Cot compresiune D 110mm 90 * buc 2,0600
73 8481 Piesa de bransare intarita 160 mm buc 1,0300
74 8481 Capat flansa 160 mm buc 2,0200
75 8481 Mufa compresiune cu flansa D 63 * 2 " buc 2,0600
76 8481 Reductie compresiune D 90 * 63 mm buc 2,0600
77 8481 Teu PVC 160 mm buc 1,0000
78 8481 Cot PVC 160 mm 45 * buc 1,0000
79 2523 Ciment metallurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 96,3900
80 2523 Ciment M-400 kg 2,3040
81 7610 Inel prefabricat pt. camina КС-10-3 buc 4,0000
82 7610 Inel de reazem KCO-1 (0,02 m3) buc 15,0000
83 9403 Placi prefabricate pt. caminul KCD-10 (0,18 m3) buc 5,0000
84 9403 Placi prefabricate pt. caminul KCD-15 buc 1,0000
85 9403 Inel prefabricat pt. caminul KC-10-9 (0,24 m3) buc 3,0000
86 9403 Inel prefabricat pt. camina КЦ-15-9 buc 1,0000
87 9403 Placi prefabricate pt. camina КЦП1-15-1 buc 1,0000
88 9403 Placi prefabricate pt. camină КЦП1-10-2 (0,10 m3) buc 5,0000
89 9403 Inel prefabricat pt. camina КЦ-7-3 buc 1,0000
90 9403 Placi prefabricate pt. caminul KCD-20 (0,59 m3) buc 1,0000
91 9403 Placi prefabricate pt. camina КЦП2-20-1 buc 1,0000
92 9403 Inel prefabricat pt. caminul KC-20-9 (0,59 m3) buc 2,0000
93 2523 Beton de ciment clasa C7,5 / 5 (BC7,5 / B100) m3 0,2141
94 2523 Beton de ciment clasa B15 / M200 m3 1,8577
95 2516 var kg 0,4687
96 Mortar-ciment M 50 0,2158
2523 m3
0,2218
97 7306 Confectii metalice inglobate in beton kg 229,1800
98 Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm
7306 kg 36,4610
pt.camin viz
99 7317 Șuruburi hexagonale cu piulite buc 16,3200
1007317 Șuruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 buc 18,0000
1017325 Vana 100 mm buc 2,0800
1027325 Vană de 150 mm buc 3,0900
1037325 Vana 50 mm buc 2,0800
1047325 Cuie de constructii kg 0,3006
1058481 Teu cu flanșă 150 * 100 mm buc 2,0000
1067325 Capacul cu rama din fonta * T buc 3,0600
1077325 Capacul cu rama din fonta L buc 4,0800
1087306 Robinet cu mufa de 25 mm buc 3,0000
1097306 Flansa din otel pentru sudura 100 mm buc 2,1000
1107306 Flansa din otel pentru sudură 150 mm buc 5,2500
1117306 Flansa rotunda libera 150 mm buc 2,0400
1129405 Lampa cu lampă GINO buc 9,0000
1139405 Lampa cu lampă GINO buc 8,0000
1147308 Manta de metal buc 1,0000
1158537 Ecranul de acoperire exterioară buc 1,0000
1169308 Panoul de comandă a iluminării buc 1,0000
1178537 Cirpe de sters kg 0,1800
118 Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite
7308 t 0,0005
destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
1192523 Ciment portland pentru constructii, marca "500" t 0,0180
120 Otel cornier, politic egal, marca "ВСт3кп2"
7306 t 0,0140
dimensiuni 50х50х5 mm
121 Otel fisie calmat, marca "St3sp", latime 50-200
7306 t 0,0014
mm, grosime 4-5 mm
1228544 Electrozi E42A, diametru 4 mm kg 0,5600
1237317 Suruburi cu piulite și saibe kg 4,3400
1243209 Vopsea kg 0,4900
1252505 nisip m3 3,7500
1267306 Sprijin 1m buc 8,0000
1277610 Sfaturi ermetice 95 Cu buc 10,0000
1287610 Sfaturi ermetice 120 Al buc 30,0000
1298537 Siguranță DP35 + PPN35 buc 3,0000
1307610 Cuplaj de cuplare buc 1,0000
1313925 Încheiați ambreiajul buc 2,0000
1327322 Generator (ESE ESE & DWR) 55 kWt buc 1,0000
133 Construcții din oțel individuale, grilaje sudate,
7306 t 0,1200
masa pina la 0,1 t
1346904 caramida buc 1 980,0000
1353917 Teava inst.neagra 20 mm m 8,4048
1363917 Teava inst.neagra 32 mm m 126,0720
1377308 Confectii metalice de linii kg 348,5500
138 Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 378,5250
la flacari PV1 2,5mm2
1398544 Cablu АВБШВ сеч.5х35 мм2 m 95,0000
1408544 Cablu АВВГ сеч.4х120 мм2 m 10,0000
1418544 Cablu VVG seh.5h35 mm2 m 45,0000
1428544 Cablu VVG seh.5h16 mm2 m 212,1800
1433917 Sârmă din PVC 95 mm m 6,0000
1448544 Sârmă APV 120 mm m 24,0000
1457610 Încălziți căldura m 12,0000
1467610 Sârmă ПВС 5 * 1,5 mm m 10,0000
1477610 Țevi din plastic (ondulat) DN40 mm m 18,0000
1483925 Țevi din plastic DN50 mm m 7,0000
1498544 EKTOR post 350 cm buc 9,0000
1502713 Fisa de izolatie buc 4,5000
1517610 Butoane de montaj 1000 buc 0,0116
1522713 Fise de marcare 100 buc 0,0974
1538211 Cuțit de întrerupător BP32-31 buc 1,0000
6. Lucrari electrotehnice
1. Otel-carbon calitate normala, rotund, diametru 20
7306 t 0,1010
mm
2. 7317 Lac de bitum "BT-123" t 0,0020
3. 8537 Intrerupator buc 15,0000
4. 8537 Intrerupator buc 2,0000
5. 8537 Intrerupator 2x clichet buc 2,0000
6. 8536 Intrerupator 2x clichet buc 70,0000
7. 8536 Întrerupător 3x cllvish buc 2,0000
8. 8539 Proiector cu halogen VZG 60 buc 8,0400
9. 8539 Comutatorul de sarcină HV 3p 63A buc 12,0000
10. 8536 Automat trifazat 50-6A buc 18,0000
11. 8536 VA47-28A automată în două faze buc 10,0000
12. 8536 1 fază automată VA47-29A buc 74,0000
13. 8537 VA 88-33 3P 200 A buc 1,0000
14. 8537 VA 47 100A buc 9,0000
15. 8537 Diferențial automat AD12 buc 19,0000
16. 8537 Buton stație de comandă 1 Χ PKU 212-2 buc 6,0000
17. 8537 Contactor CMN 10910 buc 6,0000
18. 8537 Panoul ATS buc 1,0000
19. 8537 SHRN Shield IP30 36 mod buc 8,0000
20. 8537 SHRN Shield IP30 24 mod buc 3,0000
21. 8537 Shield SHMP 4-036-uhl 800h650h250 buc 3,0000
22. 8537 Panoul introductiv 200 și VRU 1-13-20 buc 1,0000
23. 9405 Candelabru 16 corn buc 9,0000
24. 9405 Caseta JTR 025-220 / 12 buc 1,0000
25. 7317 dibluri buc 850,0000
26. 3925 Diblu din lemn buc 182,0000
27. Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rol
3917 m 108,2100
10m x 15mm
28. 3917 Tub PVC cu D = 20 m 10 838,5200
29. 3917 Tub PVC cu D = 32 mm m 428,4000
30. 3917 Ipsos pentru constructii tip A kg 43,7440
31. 3917 Teava inst.neagra 20 mm m 2 626,5000
32. 3917 Teava inst.neagra 25 mm m 661,8780
33. 3917 Priza bipolara buc 1,0000
34. 3917 Priza bipolara 1x buc 10,0000
35. 3917 Priza bipolara 2х buc 95,0000
36. 7306 Confectii metalice de linii kg 9 628,0400
37. 7610 moțăi buc 36,0500
38. 7610 Doze pentru aparate buc 106,0000
39. 7610 Doze de ramificatie buc 4 747,3125
40. 7317 Șuruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 buc 44,4400
41. 7317 Șurubul capului contur 5 x 60 buc 850,0000
42. Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x
7317 buc 182,0000
20 mm, alamă
43. 7317 Piulita M12 buc 88,8800
44. 7317 Saiba M 12 buc 88,8800
45. 8537 Corp de iluminat AOT ORL 118 buc 245,0000
46. 9405 Corp de iluminat Fix 1х18 buc 22,0000
47. 9405 Corp de iluminat NSP 02 201 buc 8,0000
48. 9405 Corp de iluminat NPP 1301 60 buc 24,0000
49. 9405 Corp de iluminat NPP 1301 3x60 buc 34,0000
50. 9405 Corp de iluminat NPP 1307 60 buc 25,0000
51. 9405 Corp de iluminat AOT ORL 218 buc 66,0000
52. 9405 Corp de iluminat AOT ORL 237 buc 1,0000
53. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
9405 m 10 274,2500
la flacari PV1 1,5mm2
54. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 6 094,2525
la flacari PV1 2,5mm2
55. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 2 379,3000
la flacari ПВ 16 мм2
56. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 64,8900
la flacari BBG 3 * 2,5 mm2
57. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 194,6700
la flacari BBV 3 * 4.0 mm2
58. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 10,8150
la flacari BBG 3 * 6,0 mm2
59. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 216,3000
la flacari ПВ 4 мм2
60. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 105,0600
la flacari BBG 4 * 2,5 mm2
61. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 10,5040
la flacari AVVG 5 * 120 mm2
62. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 15,9135
la flacari BBG 5 * 16 mm2
63. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 5,2530
la flacari BBG 5 * 2,5 mm2
64. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 21,0120
la flacari BBG 5 * 3,5 mm2
65. Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita
8544 m 324,4500
la flacari ПВ-1 6 mm2
66. 8544 LED 18W buc 1 182,3000
67. 8544 LED 200 W buc 8,4000
68. 8544 LED 36 W buc 10,5000
69. 8544 LED 60 W buc 283,5000
70. 8544 Lampa DRI70 buc 16,8000
7. Instalații de sisteme de extindere a incendiilor
1. 8529 Stingator de incendiu ORP-10 buc 2,0000
2. 8481 Cinepa fuior kg 0,3660
3. 8481 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 4,5090
4. 8307 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 10,9690
5. 8307 Solutie de etansare kg 0,7760
6. 8307 Solutie unguenta kg 0,7710
7. 8481 Racord flexibil cu dn = 3/8 "mm buc 6,3000
8. 8481 Racord flexibil cu dn = 1/2 " buc 12,0000
9. Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn =
8481 buc 23,1000
2"
10. 7306 Teava din otel 57 mm m 25,3750
11. 7306 Teava din oțel 76 ьь m 58,8700
12. 3917 Teava din polietilena sau polipropilena 15 mm m 28,8400
13. 3917 Teava din polietilena sau polipropilena 20 mm m 16,4800
14. 3917 Teava din polietilena sau polipropilena 25 mm m 13,3900
15. 3917 Teava din material plastic PN10 D110 m 10,2000
16. 3917 Teava din material plastic 75 PN10 m 158,1000
17. Teava din material plastic pentru canalizare 110
3917 m 52,5300
mm
18. Teava din material plastic pentru canalizare 50
3917 m 1,5450
mm
19. 3917 Furtun pt. hidrant de incendiu m 462,0000
20. 3917 Lavoar cu piedistal buc 6,1812
21. 4407 Vas pt. dulap cu sifon interior buc 6,3630
22. 8481 Piedestal din portelan sanitar buc 6,1812
23. 8481 Sirma din oțel moale, neagră D = 1,25 mm kg 0,3650
24. 8481 Sirma sudata obișnuită S 10 D = 4,00 kg 3,3730
25. Cutie metalică, inclusiv tamburul pt. furtunul de
8481 buc 23,1000
hidrant
26. Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt.
6910 buc 23,1000
furtun
27. 6910 Șuruburi cap hexagonal M 12x40 mm buc 12,0000
28. 6910 Piulita hexag. M12 buc 12,0000
29. 6910 Vana 100 mm buc 2,0800
30. 6910 Verificați supapa 100 mm buc 2,0800
31. 6910 Inserție flexibilă 100 mm buc 2,0800
32. 6910 Vana 50 mm buc 3,1200
33. 6910 Verificați supapa, arc 50 mm buc 1,0400
34. 6910 Vana 80 mm buc 16,6400
35. 6910 Saibe uzuale, placă M 14 buc 12,0000
36. 6910 Cada pentru dus din polimetacril 900 * 900 buc 1,0300
37. 6910 Sifon pt.lavoar buc 6,1200
38. 6910 Sifon simplu 50 mm buc 1,0400
39. 6910 Sifon simplu 100 mm buc 1,0200
40. 6910 Rama cu capacit pt. dulap buc 6,3000
41. 6910 Robinet cu 3 cai buc 1,0000
42. 7306 Robinet cu mufa de 15 mm buc 13,0000
43. 7306 Robinet cu mufa 20 mm buc 6,0000
44. 7306 Robinet cu mufa de 25 mm buc 3,0000
45. 7306 Flansa din otel pentru sudura 100 mm buc 4,2000
46. 7306 Flansa din oțel pentru sudură 50 mm buc 6,3000
47. 7306 Flansa din oțel pentru sudură 80 mm buc 33,6000
48. 8537 Baterie de perete pt. baie cu dus buc 1,0050
49. 8537 Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn = 1/2 " buc 6,0000
50. 8531 Hidrant de incendiu, interior cu dn = 2 " buc 23,1000
51. 8537 Filtru pentru apa potabila 50 mm buc 1,0250
52. 8531 Armatura fina manometru buc 1,0100
53. 8531 Termoizolatie conducte 80 mm m 62,7270
54. 8531 Contor de apă cu contor combinat 50/15 mm buc 1,0000
55. 8413 Cazan 80 L buc 1,0000
56. 8413 Cazanul de ardere Edisson MS 15 buc 2,0000
8. Sistemul profesional de sunet si luminoare
1. 8527 Digital Mishaker - digiMIX24 buc 1,0000
2. 8519 Montare pentru difuzoare cu amplificator AXW-1 buc 4,0000
3. Sistem radio cu microfon dinamic LEWITT LTS
8518 buc 2,0000
240 Diversitate D
4. Microfon vocal Lewitt MTP 250 DMs cu
8518 buc 2,0000
comutator
5. 8518 Microfon dinamic Lewitt MTP 440 DM buc 2,0000
6. 8532 Microfon condensator LEWITT LCT140 buc 4,0000
7. 8518 Stativ pentru microfon MS-003 buc 6,0000
8. Receptor radio pentru Mikramon WMS 45
8518 buc 1,0000
PERCEPȚIE YAKA 8 KANAL
9. Receptor radio pentru Mikramon WMS 45
8518 buc 1,0000
PERCEPTION KAFA 8 KANAL
10. 8518 Restmoment rx-d48 Microfon desktop condensator buc 1,0000
11. Caseta de distribuție pentru microfonul STAGE
8518 buc 2,0000
BOX este 8 180 03 04
12. 8518 Procesor digital de semnal DSP-23 buc 1,0000
13. 8544 Cablu FAMEC-8 7x0,2 mm (LOOKAB) m 150,0000
14. 8544 Cablu FL215 2x1,5 mm2 m 600,0000
15. 8544 Cablu FL22 2x0,22 mm2 m 600,0000
16. 7210 Dulap metalic SPR16U66 m 1,0000
17. 8544 Set conector CS1 buc 3,0000
18. Controler CROCODILE 2024 DMX512 / 1990
9405 buc 1,0000
standart
19. 9405 8 SPLITTER DMX KANAL (SHOWTECHNICS) buc 1,0000
20. 9405 Dimer modular Lite-Puter DX-1220 buc 1,0000
21. Lumina reflectoarelor profesionale 1000/1200 W
9405 buc 4,0000
(ARYA 1103)
22. 9405 Proiector profesional 1000 W (ARYA 1112) buc 4,0000
23. 9405 Difuzoarele ARTEC 320 buc 4,0000
24. Lumina profesionala cu obiectiv Fresnel
9405 buc 4,0000
1000/1200 W (ARYA 2203)
25. Reflector simetric (ARIETTA RSM 3x500 W
9405 buc 2,0000
Simetrik Reflektor)
26. Cap rotativ LED HY-L01 BLACK 108x3W
9405 buc 2,0000
(SHOWTECHNICS)
27. LED-ul de mers cu fascicul A-2200 BEAM 5R
9405 buc 2,0000
200 W (SHOWTECHNICS)
28. LED Spotlight HW-LED011 B
9405 buc 4,0000
(SHOWTECHNICS)
29. 7210 Montare pe clape buc 18,0000
30. 9405 40 Proiector CP-WU8450 (HITACHI)
buc 1,0000
100
31. Montare pentru difuzoare acustice AX-ARTEC
8518 buc 2,0000
300
32. 9405 Montare pentru proiectorul PRB-3 buc 1,0000
33. 9010 60 Ecran cu telecomandă BEST VISION 500x375
buc 1,0000
000
34. SCALER / SWITCHER MAX1301-HD-B
9405 buc 1,0000
CREATOR
35. 9405 Transmițător de semnal KRAMER PT-561 buc 1,0000
36. 9405 Semnalul transmițătorului KRAMER PT-562 buc 1,0000
37. 8544 Cablu RGB5HV m 1,0000
38. 8544 Cablu CAT-6 m 1,0000
39. 8536 DTM SBBAU set conector buc 1,0000
40. 8543 70 Unitatea centrală a sistemului de conferințe RX-
buc 1,0000
100 M300
41. 8519 Amplificator de putere PA-2700 buc 1,0000
42. Consola de delegat a sistemului de conferințe RX-
8543 70
C300 buc 1,0000
100
43. 8543 70 Consola de delegat a sistemului de conferințe RX-
buc 4,0000
100 D300
44. 8544 Cablu 8MG (8P-DIN) m 50,0000
45. 8543 70 RESTMOMENT RX-004XP Sistem de
buc 1,0000
100 redistribuire în 4 canale infraroșu
46. 8543 70 RESTOMENT RX-E004XP
buc 57,0000
100
47. 8543 70 Căști RX-E28A
buc 57,0000
100
48. 8543 70 Comutatorul infraroșu al sistemului de transfer
buc 2,0000
100 sincronic RX-H004XP
49. Elemente de fixare pentru comutatorul în infraroșu
7210 buc 2,0000
al sistemului de transfer sincron RX-AXH004
50. 8543 70 Sistem digital interpretat Restmoment RX-E9001
buc 1,0000
100
51. 8543 70 Căști RX-E92
buc 1,0000
100
52. 8518 Salvare pasivă ARTEC 322 S buc 2,0000
53. Caz de încărcare pentru stocarea și transportul
8506 buc 1,0000
receptoarelor cu infraroșu RX-CB036
54. 8506 Baterii reîncărcabile (AAA 1000 mAh) buc 171,0000
55. 8518 Amplificator de putere PA-1500 buc 1,0000
56. 8518 Boxe cu amplificator ACTION 12A buc 2,0000
57. 8518 Vorbitori cu ACȚIUNEA 8A buc 4,0000
9. Sistemul de ventilare
1. 8414 Instalația de aer de admisie L = 1335 m3 buc 2,0000
2. 8414 Instalația de aer de admisie L = 6040 m3 buc 2,0000
3. Conditioner DANTEX RK-60HMNE / RK-
8419 buc 7,0000
60HM2N complet echipat
4. Vana de retardare a focului KOM-1 300 * 300 cu
8413 buc 1,0000
acționare electrică
5. 8414 Dorsați supapa DN 280 cu acționarea electrică buc 1,0000
6. 8413 500 x 300 supapă cu fluture cu motor electric buc 1,0000
7. 8481 Ventilatorul axial VENTS125M buc 3,0000
8. 8481 Ventilatorul axial VENTS 150M buc 5,0000
9. Canal ventilator KD200L1 cu atenuator de sunet
8414 buc 1,0000
LSD 250-900
10. Canal ventilator KD EC 400E cu atenuator de
8413 buc 1,0000
sunet LSD 400-900
11. 8413 MURO 100 ventilator buc 1,0000
12. Sistem de recuperare a căldurii pentru sistemul de
8413 buc 3,0000
ventilație (Prana MINI)
13. 8413 Intrări de aer EHA 22-50 buc 19,0000
14. 8481 Ventilator radial VRVV-80-75-10.4 buc 1,0000
15. 8414 Sfat distilat de benzină 18/200 l 9,6230
16. 7304 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 18,6845
17. 7304 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 7,0149
18. 3917 Grund miniu G 355-6 kg 21,3590
19. 3917 Teava din otel 15 mm m 40,6000
20. Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare
3917 m2 603,6727
conducte 60 mm
21. 7310 Tabla neagra sau zincată kg 2 668,4678
22. Tablă zincată sau din aluminiu cu o grosime de 0,3
7616 kg 212,0456
mm
23. 7616 Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm kg 2 773,8699
24. Tabla zincata sau aluminiu de grosime 0,8 mm,
7316 kg 4 214,9133
cal.I
25. Tablă zincată sau din aluminiu cu grosimea de 1
7308 kg 4 876,7996
mm
26. 7306 Otel cornier 25x25x3 mm kg 370,2166
27. 7306 Otel cornier 32x32x3 mm kg 540,2277
28. 7307 Banda de otel de 25x3 mm kg 196,6673
29. 7317 Sirma din oțel moale, neagră D = 1,25 mm kg 0,1200
30. 7317 Sirma zincata moale d = 0,8 mm kg 38,0960
31. 7306 Sirma zincata moale d = 1,25 mm kg 26,3741
32. 7307 Sirma pt. sudura, obisnuita dn = 3,25 kg 21,7611
33. 7307 Sirma sudata obișnuită S 10 D = 4,00 kg 0,2000
34. 7308 consolă kg 73,5000
35. 7306 Grila ventilatie RAG 400x150 buc 1,0000
36. 7306 Grila ventilatie MV 315 PF buc 1,0000
37. 7306 Grila ventilatie MV 250 PF buc 1,0000
38. 7306 Grila ventilatie MV 200 PF buc 1,0000
39. Grila ventilatie MV 125 PF 1,0000
7306 buc
1,0000
40. 7306 Grila ventilatie MV 100 PF buc 1,0000
41. 7306 Grila ventilatie RAG 400x100 buc 1,0000
42. 7306 Grila ventilatie RAG 300x150 buc 2,0000
43. 7306 Grila ventilatie RAG 250x250 buc 6,0000
44. 7306 Grila ventilatie RAG 200x150 buc 2,0000
45. 7306 Grila ventilatie RAG 150x150 buc 1,0000
46. 7306 Grila ventilatie RAG 150x100 buc 3,0000
47. 7306 Grila ventilatie RAG 500x400 buc 14,0000
48. 7306 Grila ventilatie RAG 200x200 buc 6,0000
49. 7306 Grila ventilatie RAG 500x150 buc 6,0000
50. 7306 Grila ventilatie RAG 400x250 buc 4,0000
51. 7306 Grila ventilatie RAG 600x300 buc 8,0000
52. 7308 Grila ventilatie MV450R / 2 buc 12,0000
53. 7306 Grila ventilatie RAG 300x200 buc 3,0000
54. 7308 Piesa de trecere, UP2-16 Do500 ser. 5.904-45 buc 2,0100
55. 7308 Piesa de trecere, Deflector DN 500 buc 2,0100
56. Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500
7317 kg 222,7142
S 2542
57. 7317 Șuruburi cap hexagonal 6 x 25 mm buc 9 771,7416
58. 7317 Bulon de ancorare kg 2,5872
59. 7308 Saiba plata pentru metal M 6 buc 9 771,7416
60. 7317 Nit cu cap capsulat 3 x 9 OL34 S 1257 kg 3,1330
61. 7317 Nit cu cap capsulat 3 x 6 OL34 S 1257 kg 1,5888
62. 7317 Piulite uzuale hexagonale M 6 buc 9 771,7416
63. 7306 Hârtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 buc 6,0549
10. Sıstemul de alarmă de foc
1. 3926 Piulite hexagonale, diametrul filetului de 6 mm t 0,0032
2. 3909 Vopsele de ulei, paminții "MA-0115": ocru t 0,0032
3. Sirma de Arama Rotunda Electrotehnica "MM"
8544 t 0,0001
(moale), 1,0-3,0 mm si diametrul mai mare
4. 8544 Sirma culoare deschisă, diametrul 1,1 mm t 0,0001
5. 7317 Suruburi, cap semirotund 5x70 mm t 0,0228
6. 3926 Electrozi "E42", diametru 5 mm t 0,0008
7. 3926 Lac electro-izolator "318" kg 1,6300
8. 3926 Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata) kg 1,2000
9. 7317 Suruburi de constructie cu piulite si saibe t 0,0180
10. 1522 Ulei de in naturale kg 1,2000
11. 7317 Suruburi de constructie cu piulite si saibe kg 0,3000
12. 7317 Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm 10 buc 626,5100
13. 8537 Scoabe 10x2 kg 0,0200
14. 8537 Cantrol și panoul de comandă S2000-M buc 1,0000
15. 8537 Unitate de control și management S2000-M buc 1,0000
16. Semnalul de comandă a semnalului semnalului
8537 buc 1,0000
Signal-10
17. 8537 Semnalul de control al semnalului Signal-20M buc 1,0000
18. Notificările sistemului de transmisie radio în caseta
8537 buc 1,0000
ATS100
19. 8537 Surse de alimentare redundante RIP-4A buc 1,0000
20. 8531 Detector de fum SPD-3.10 Base BO1 buc 53,0000
21. 8537 Detector de fum Smoke Point IPD-3.4 buc 138,0000
22. 8537 Detector de incendiu Punct termic maxim FTL-A2 buc 10,0000
23. 8537 Detector de incendiu Manual SPR-1L buc 4,0000
24. 8537 Detector de contact magnetic buc 1,0000
25. 8537 Dulap electric cu balamale cu placă de montaj IP54 buc 1,0000
26. 8537 Baterie 12V 7Ah buc 1,0000
27. 8531 Consola pentru microfon ROXTONSX-R31 buc 1,0000
28. 8531 Monitoare de voce montate pe perete WP-06T buc 29,0000
29. Sistem de anunțuri vocale combinate
8531 buc 1,0000
ROXTONSX-240
30. 3926 Horn difuzor HP-01T buc 1,0000
31. 8537 Sursă de alimentare neîntreruptibilă JPX-1000 buc 1,0000
32. 8544 Cablu UTP-3ng (A) -FRLS 2 * 2 * 0,52 m 15,0000
33. 8544 Cablu KPSng (A) -FRLS 3 * 0,5 m 1 836,0000
34. 8544 Cablu KPSng (A) -FRLS 2 * 1.0 m 515,0000
35. 8544 Cablu de alarmă prin cablu CQR 6 * 0.22 m 10,0000
36. 8544 Rezistor CF-100 buc 117,0000
37. 8544 Papuci de cablu buc 370,0000
38. 8544 Vaselina tehnica kg 0,4000

Anexa nr.2

LISTA
serviciilor importate și/sau livrate pentru reconstructia Casa Municipală de Cultură Comrat în
UTA Găgăuzia, mun. Comrat, pe str. Lenin 196,
cu scutire de TVA, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale

Nr. Denumirea serviciilor prestate


d/o
1 Lucrări construcții generale (soluții rezistența, arhitectura)
2 Lukrări construcţii inginereşti şi reţele exterioare (apă, canalizare, termice, gaze)
3 Lucrări de terasament
4 Lucrări de proiectare
5 Efectuarea expertizei documentaţiei de fezabilitate şi deviz
6 Controlul de autor
7 Lucrări sanitare
8 Lucrări electrotehnice, sistem profesional sunet si luminos
9 Lukrari de mecanică a boilerului
10 Lucrări sistemul de ventilare, sistem de semnalizare a focului-
11 Lucrări de instalare a ferestrelor, ușilor, echipamentului tehnic
12 Lucrări de finisaj și alte lucrări de construcție
13 Amenajarea teritoriului