Sunteți pe pagina 1din 3

OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

SECȚIUNEA B: LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ


Etapa pe școală 18.12.2019
Secțiunea liceu – lector experimentat, nivelul 3 – clasele a IX-a și a X-
a BAREM DE NOTARE

 În cazul subiectelor care presupun încadrarea într-o limită de rânduri, elevilor li s-a cerut
să numeroteze rândurile scrise.
 În cazul cerințelor în care limita maximă de rânduri este precizată, nu se vor lua în
considerare rândurile excedentare.

S U B IE C T U L I 35 de puncte
A. (4 puncte:1 punct pentru fiecare răspuns corect)
1. d
2. c
3. b
4. c

B. (4 puncte: 0,5 puncte pentru fiecare idee plasată corect)

5 7 1 2 6 8 3 4

C. 12 puncte: câte 3 puncte pentru răspunsul corect la fiecare cerință


1. Precizarea motivelor despărțirii de țară: pericolul, teama de a nu fi
omorâtă. 3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de
enunț;
2 puncte în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unui
enunț; 0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

2. Explicarea structurii date; de exemplu, optimismul începe să se întrezărească în sufletul fetei


etc. 3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată, sub formă de enunț;
1 punct pentru prezentare ezitantă, iar răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma
unui enunț;
0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

3. Menționarea lucrurilor de care-i pasă tinerei și pe care le visează: premiile școlare și


medaliile. 3 puncte pentru răspunsul corect și complet, sub formă de enunț;
1 punct în cazul în care răspunsul, corect și complet, nu este formulat sub forma unui
enunț; 0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

4. Comentarea sentimentelor adolescentei; de exemplu, Sentimentul care pune stăpânire pe sufletul


fetei este dorul sfâșietor de casă, aceasta conștientizând faptul că nu se va mai putea întoarce acolo
decât prin intermediul amintirilor etc.
1 punct pentru numerotarea rândurilor;
2 puncte pentru prezentare clară, nuanțată; 1 punct pentru prezentare
ezitantă; 0 puncte pentru lipsa răspunsului sau răspuns greșit.

D. (15puncte)
2 puncte pentru exprimarea opiniei, prin raportare la afirmația dată;
8 puncte pentru susținerea opiniei prin două argumente, astfel: câte un punct pentru
formularea fiecărui argument (1 p.+1 p.) și câte 3 puncte pentru dezvoltarea acestora (3 p.+3 p.
pentru dezvoltare nuanțată; 1 p.+1p. pentru încercarea de dezvoltare);
2 puncte pentru valorificarea textului citat;
1 punct pentru coerența exprimării;
1 punct pentru respectarea normelor de ortografie și de
punctuație; 1 punct pentru numerotarea rândurilor.

SUBIECTUL AL II-lea 30 de puncte


A. 16 puncte: câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect
1. Caracteristicile unui voluntar de succes: pasiune pentru cauza susținută, dedicare, răbdare,
atitudine pozitivă, capacitate de lucru în echipă, punctualitate.
4 puncte ( 2 p.+ 2 p.) pentru răspunsul inclus în enunț;
2 puncte ( 1 p.+ 1 p.) pentru răspunsul neinclus în enunț;
1
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.

2. Motivele creșterii numărului de voluntari în România: ONG-uri mai vizibile, dorința tinerilor de a se
dedica unei cauze, informație mai accesibilă, credința în acțiunile lor.
4 puncte ( 2 p.+ 2 p.) pentru răspunsul inclus în enunț;
2 puncte ( 1 p. +1 p.) pentru răspunsul neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.

3. Identificarea/transcrierea enunțului: Când devii voluntar vrei să îi ajuți pe ceilalți sau să susții o cauză. /
Îți aduci beneficii și ție însuți deoarece ești mai mulțumit, te simți bine când faci ceva valoros cu timpul
tău / Poți să ai satisfacția de a știi că faci parte dintr-un grup de oameni cu care ai o perspectivă
comună asupra cauzei pe care o susții.
4 puncte pentru răspunsul inclus în enunț;
2 puncte pentru răspunsul neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.

4. Explicarea afirmației date;de exemplu, voluntariatul reprezintă implicarea în diverse acțiuni, ceea
ce presupune acumulare de experiență și, implicit, dezvoltare pe plan personal etc.
4 puncte pentru explicație clară, convingătoare;
2 puncte pentru explicație ezitantă;
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.

B. ( 14 puncte)
1 punct pentru numerotarea rândurilor;
8 puncte pentru motivarea clară, nuanțată a răspunsului: clar, nuanțat-8 p.; ezitant, schematic – 4
p.; încercare de prezentare – 1 p.;
1 punct pentru valorificarea experienței de lectură și de
viață; 1 punct pentru adaptarea discursului la context;
1 punct pentru coerența exprimării;
2 puncte pentru respectarea normelor de ortografie și de punctuație ( 0-2 greșeli: 2 p.; 3-4 greșeli: 1
p.; peste 4 greșeli: 0 p.).

SUBIECTUL AL III-lea 35 de puncte


1. Scopul elaborării afișului: promovarea Campaniei „16 zile de luptă împotriva violenței...’’.
5 puncte pentru răspunsul corect inclus în enunț;
1 punct pentru răspunsul neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.

2. Sloganul campaniei: ,, Violența dezbină!’’


5 puncte pentru răspunsul corect inclus în enunț;
1 puncte pentru răspunsul neinclus în enunț;
0 puncte pentru răspuns greșit sau lipsa răspunsului.

3. Comentarea afirmației
1 punct pentru numerotarea rândurilor;
3 puncte pentru prezentare clară, nuanțată (1 punct pentru prezentare ezitantă; 0 puncte pentru
lipsa răspunsului sau răspuns greșit);
1 punct pentru respectarea normelor de exprimare, de ortografie și de punctuație.

4. Redactarea eseului liber (20 de puncte)


12 puncte pentru conținut: (semnificațiile mesajului – 6 puncte; corelarea mesajului verbal cu
mesajul vizual – 6 puncte);
8 puncte redactare (abilități de analiză și argumentare -3 p.; coerență și utilizarea limbii literare
-2p.; ortografie și punctuație -2p. , numerotarea rândurilor- 1p.).