Sunteți pe pagina 1din 94

Adio problemelor

dinWindows
ajutor
Primul malware haos post-update

Celmaibunwi-Ei
din istorie
Ee-ti o refea pentru acasi superbi
srgur
rapid
intr-o clipiti stabil
E DITORIA L

Doamnelor 9i domnilor,
lncepdnd cu aceasti edi(ie, colegii nogtri germani au decis o
modificare radicale a sistemului de notare din topuri si teste,
bazate pe sistemul de notare folosit in gcolile germane.
Personal, n-aveam idee ciin Germania un elev de top este un
elev de nota... r. Omul cat treiegte invala sau, in cazui de fate,
se invata.

Dan $erbinescu $tiu ci inilial vise va pirea contra-intuitiv ce 5 nu este o


Redador SefCHIP noti mediocre, ci cea mai slabe pe care o poate lua un
produs. Dar este pulin probabil se intdni$ prea des astfel
de calificative. Din fericire, codul de culori a rimas acelasi si
vi veli prinde dintr-o privire de calitatea produsului evaiuat.

Lecturl plicuti!

dan@mediaventure.ro

: . 2019 < 03 .t
SUMAR

aa
IEI
Raportul hackerilor zorg
La conferinga hackeriloa expe4ii in
domeniu au prezentat sctnariile de
atac de maine. CHIP a fost acolo.

Cel mai bun Wi-Fi din toate timpurile rrr Mesagerie... la test ?r A,
Cu trucuri mici, r€uii+i ca Wi.Fi.ul si fie mai rapid, mai stabil qi mai sigur, iar h I^ I Am testat cu-El s€ bate compdifia
este
,- l,\- )
cu putin noroc, chiar ti gratuit. CHIP vl aratl de ce aveli nevoie pentru a V V whatsApp si c€ messenger
stabiti unde fice opliuni de upgrade sunt n€cesare. rtcomardat PenEufiecar€ tiP deuser. -)4

rI
a'

Siliciul devine istorie?


Uitalideproblemelecuwindow' Ia 3lffiff*tffi:""1ffihilt* 2A
Noi[i si scani llf
Ai probleme cu update-urile da la windowE?
JU
de ele.
dem sfaturi cum
il;;;.t*-;-;fifiG"iil;-

03 t 2or9 , : !:;
SUMAR

Trend rapid al HDD-ului, un program de arhivare cu


ro Trend-uri tech in 2or9 conedune cloud, un app special pentru calStorii,
Ce nu funclioneazi va fi fecut sA funclioneze. o aplicatie cu instructiuni video pentru chefi
Inovatiile tehnice care vor schimba lumea in amatori gi multe altele.
acest an merg de la telefoane pliabile, la baterii 60 Marele ghid Wi-Ei
solide. Tot mai multe dispozitive depind de o conexiune
16 Adio problemelor din Windows WI-FI fiabili la ei acasi. Dar unde meriti si faci
Ai un update corupt, egti contaminat cu un upgrade gi unde este suficient doar sd
malware gi spionii colciie prin sistemul tiu? optimizezi vechea tehnologie radio? Si facem un
Nicio problemi: solutia noastre de backup va pic de lumini...
rezolva toate problemele. 66 Configureazi lumina cu an app
24 Edge: renagtere cu tehnologie Google Nu conteazi daci vrei o lumini reduse, lumina
Panica s-a instalat printre dezvoltatorii Edge de de lucru sau atmosferi de discoteci. Un sistem
la Microsoft. Browserul eguat intre in reparatie de iluminat inteligent iti permite si setezi o
capitali. Pe baza tehnologiei Google gi a unei noi stare de spirit cu o simpli apisare de buton. Te
idei de marketing. vom ajuta se gasegti sistemul potrivit.
z6 Paradisul fiscal aI lui Zuckerberg 70 VPN mai rapid gi mai simplu
Companiile majore americane Facebook, Google Virtual Private Network este releaua in care pogi
& Co. ca$tigd mulli bani in Europa. In pofida naviga in siguranli printr-un tunel criptat, dar
acestui lucru, o taxare corecte a profiturilor a tehnologia complicata te va costa vitezi. Noul
eguat din nou. protocol VPN WireGuard vrea sd schimbe asta.
28 Lucreaze senitos 72 Rezista h api, dar tot rimine... praf
Milioane de lucrdtori din birouri suferi de Smartphone-urile sunt deseori promovate
probleme de sinitate din cauza muncii lor. pentru presupusa lor robustete. Dar in textul
Spatiile de lucru ergonomice gi comportamentul merunt printat, Apple, Samsung & Co. revin
preventiv te pot scipa de probleme. asupra multor promisiuni.
32 Hacker report 2or9 75 Antrenor de fitness la incheieturi
La Black Hat, expertii in securitate au aretat Ce !i-ai propus si faci la inceputul acestui an?
metodele actuale de atac, pentru care ei folosesc Smartwatch-urile sau trackerele de fitness te
prezervative USB gi camere cu imagini termice, pot ajuta in planurile tale de antrenament. Am
intre altele. CHIP a fost acolo. testat pentru tine noi dispozitive.
36 Sfargitul erei siliciului 78 CHIPTopro
Ce urmeazi dupi legea lui Moore? Tranzistorul Cel mai bun hardware: CHIP Test Center
de siliciu a fost una dintre cele mai importante testeaze peste rooo de produse pe an. Aici gesegti
inventii ale secolului zo. Dar, acum, wemea sa ca liste Top ro pentru 18 categorii, informalii despre
motor al progresului se apropie de sfArgit. produse noi testate gi mai multe recomandiri de
noi achizitii.
Test & Tech
8z GhidCHIP:CPU&GPU
44 Hardware la test AMD de acum tonul pentru CPU-urile desktop.
In aceasti luni venim pentru voi cu noi produse Intel puncteaze cu procesoare interesante
printre care un laptop articulat cu ecran
Ia test, pentru gameri.
dual e-inh doui notebook-uri, o camere cu
funcgie zoom de record mondial, o tableti cu Tips & Tricks
baterie puternice, un televizor QLED gigant, 82 Concentrat de Know-how
smartphone-uri performante gi multe alte Accelereazi-li sistemul gi fi{i viala mai comodi
gadget-uri care te vor impresiona. cu ajutorul acestor sfaturi! In plus: cele mai
52 Teste de securitate pentru mesagerie
App-uri de mesagerie gisegti pe toate drumurile.
Dar nu orice instrument de comunicalii oferi
t
s securitatda necesara. Am comparat pentru tine
€ cele mai bune inlocuitoare de SMS.
&
g 56 Software & Apps la test
$i in aceasti luni am trecut prin "laborator" mai
!
I multe soft-uri gi app-uri special pentru tine.
s Printre acestea se regese$te un soft generaiist
t9 multimedia cu continuitate garantate, un
studiou PDF extir,rs, un soft cu un management
I
I

I CHIP < 2019 < 03


I

L
TREND > NOUTATI

Monitorul AOC GQgzGt QHD


Oferi o experienfi de gaming veritabili
AOC adauge qi mai multi pixeli gamei Gl prin noui Bodel
CQ32Gr de 3r5 inchi. Dedicat gamedlor ocazionali care cau-
te experiente de gaming captivante, noul model ridica sra-
cheta cu o rezolulie mai mare, de 2560 x r.44o pixdi Si djs-
pune de o rata de refresh de 144 Hz, timp de rEspuns de rms
gi tehnologia AMD Ereesync. Oferind fidelitate darorira re
zolutiei QHD, display-ului amplu de 3r5 inchi qi un€hiului
de curbure de r8ooR, monitorul adauge un nou nivei al ex-
perientei dejoc.
AOC CQ32G1 este echipat cu un panou VA de ai inchi
(8o cm), o rattr de improspetare de u4 Hz gi timp de respuns
de I ms. Ramele foarte inguste (2 mm) 9i designul fri mar-
gini fac ca monitorul CQ32GI si fie un candidat excelent
pentru o configumtie cu mai multe ecrane. Panoul Eri
margini este completat de suportul in form: de V re-
alizat dintr-un material texturat cu accente de ro-
Su Si negru. Continutul vizual - imagir[ fiLIle si
jocud este adus la viale cu ajutorul urei rate a
contrastu-lui de 3ooo:r. Dimensiunea marE a
monitorului Si unghiurile de vizualizare exrin-
se fac posibila u lizarea simultana a acesruia
de cetre mai multe persoane. Pentru o conecla-
re rapida a mai multor surse, monitorul dispu-
ne de 2 intrtui HDMI r.4 si 1 DisplayPort 12
Pe hngi CQ?G], gama Gt Series mai are
lncl trei modele: C24Gr cu ecran de z+ de inchi
C2zGr cu ecrar de 27 de inchi gi C32Gl cu un
ecran de 32 de inchi

Samsung ne arati viitorul:


Galaxy Eold
Samsung a dezveluit mult anticipatul Galaxy Fold, un nou dispozitiv
pliabil, care deschide o noui categorie de telefoane mobile. Galaxy
Eold este echipat cu primul ecran Infinity Flex Display de zinchi din
lume, care se pliaziintr-un dispozitiv compact. Ecranul intern nu se
indoaie. Se pliaze" P[erea este mai intuitive $i o inovatie mult mai
dificil de materializat. Samsung a inventat un nou strat de polimeri
gi a creat un display cu aproximativ 5o.% mai subtire decat ecranul
obi$nuit pentru smartphone-uri. Noul material face ca Galaxy Eold
sa fie flexibil gi dur, construit pentru a rezista. calaxy Fold se des-
chide ugor gi natural, ca o carte, gi seinchide compact printr-o singu-
re mi$care. Pentru a realiza acest lucru, Samsung a proiectat o bala-
ma sofisticata cu mai multe trepte de interblocare. Acest sistem este
ascuns, pentru ca telefonul sd igi mentine designul elegant. Scanerul
de amprente se gase$te pe partea in care degetul aretltor ste in mod
obignuit. astfel incat dispozitivul se deblocheazi cu ulurinte. Cele
doul baterii $i componentele sunt distribuite uniform, astfel incat
Galaxy Fold si se simte echilibrat in maini.
Samsung a echipat Galaxy Fold cu un chipset AP de inalte per-
formanle 9i 12 GB de memorie RAM cu performante asemanetoare
cele ale unui PC. Datorite imaginilor imersive de pe ecranul dinamic
AMOLED qi a sunetului clar de pe difuzoarele stereo AKG, filmele gi B
jocurile preferate sunt redate ln culori bogate, iar sunetul are o cali-
tate excelente.

03>2ors'CHIP
NOUTATI < TREND

Lenovo aduce flagshipul


[egionYz4oin Rominia
Laptopurile Lenovo Legion Yz4o, lansate Ia CES 2or9, sunt disponibile din luna
februarie 2or9 Si in Romaria. Prevtrzute cu cele mai noi pleci grafice NVIDIA
GeForc€ RTX, procesoarc Intel Core $i Windows ro Home, noile laptopuri Legion
Y?4o au fost create pentru a rSspunde cerinletor de performale Fi mobilitate ale
celor mai avizi gameri. in plus, designul lor este discret, fAre leduri sau culori
care se atragd atentia.
Flagshipul Lenovo Legion Yz4o, disponibil in variantele de 15 $i 17 inchi,
este echipat cu cele mai noi pHci grafice GeForce RTX 2060 d GeForce RTX 2o7o
Max-Q, oferindu-i destuE putere pentru a susline cele mai noi jocuri. Versiu-
nea mai mare, de ]7 inchi, ofera gi mai multe putere, pana la GeForce BTX 2o8o
MaxQ, fiind un upgrade al gener4iilor anterioare din seriile ceForce GTX ro.
Ambele variante sunt echipate cu procesoare pana la Intel Core i7 de genera-
lia a opta, memorie oplionala de 32 GB DDR4 ta 2666 Mhz gi tas-
taturA loo% antighosting CORSAIR icue RGB cu
sistem de retroiluminare cu peste 16 milioane
de optiuni de personalizare a culorilor. ln plus,
I€novo Legion Y74o dispune de sistemul de di-
fuzoare Dolby Atmos cu Dolby Sound Radar
pentru un sunet bogat, care te pune in actiune prin di-
fuzoarele speciale dezvoltate de Dolby. Ecranul de raa Hz Full
HD 0920 x ro8o) de pe Lenovo Legion Y74o are funqie NVIDIA G-SYNC
gi suport pentru Dolby Vision. Bateria lui Legion Yz4o a fost imbunetelitd fale
de cea a predecesorului seu pentru a rezista paneh gase ore.

Olympus lanseazi
OnouicamereOM-D Olympus a lansat noul model OM-D E-M , o
camere foto proiectata $nand cont de nevoile uti
lizatorilor profesionigti in ceea ce privegte fiabili-
tatea, viteza, precizia Si calitatea imaginii. Prin
constructia sa, noul model din gama OM-D profe-
sionali pune h evidentd potentialul formatului de
senzor Micro Four Thirds gi este dotata cu cele mai
noi tehnologii imagistice, totul intr-o carcasa
robuste cu grip vetical integrat ce ajutl Ia imbu-
ntrta$rea fiabi[talii gi a modului de operare, in
toate conditiile de utilizare.
DispunAnd de cel mai performant sistem de
stabilizare a imaginii (lS) din lume, de un sistem de
fdcalizare automate (AE) reproiectat $i rapid, pre-
cum $i de doue procesoare de imagine TruPic VIII
care permit o reactie ultra-rapide gi fotografii High
Res din manE" aceaste camera extrem de puternice
ofere un mix irezistibil de calacteristici impresio-
nante Fi portabilitate.
impreund cu obiectivele Olympus de rezolutie
inalte, din linia M.Zuiko, oferd imagini de inalta
calitate Si i$i dezltrnluie adeviratul potenlial, in
special pentru domeniile in care portabilitatea, vi-
teza gi fiabilitatea sunt absolut esentiale - precum
fotografia wi.ldlife, fotografia de documentare gi
fotografia sportiva.

.5
Philips TV a anuntat atuurile noii game TV Seriile OLED 8o4 Si OLED 8sh sunt o arate rafinamentul modelului Philips 9104.
2or9: mai multe modele OLED, un procesor adeverate embleme pentru gama Philips Acesta dispune de o tehnologie WCG Nano
de imagine P5 mai puternic, de a treia ge- reflectAnd pe deplin accentul pe care com- cell UHD care evidenliaze culorile Si de
neratie, sistemul Bowers & Wilkins inte- paniail pune pe designul european. Mode- procesorul de imagine P5 Perfect Picture
grat mai multor modele, in plus, Android 9 lele ultra-subliri conlin un sistem de sunet Engine. Seria Ultra Slim 4K Philips 8804 es-
Pie va putea fi experimentat pe televizoa- 2.r de 5o1ll: Procesorul de imagine Philips te dotat5 cu sistem de sunet 2.1 Bowers &
rele Philips TV cu Android iar asistentul P5 este mai puternic, de a treia generalie, gi Wilkins de sow gi dispune de un design eu-
diSital Alexa este incorporat pe platforma are capacitatea de a manipula cu u$urinle ropean m.inimalist premium cu margini
Philips Saphi SmartTV Tehnologiite de su- datele furnizate de imaginile Ultra HD $i super inguste in doui culori metalizate, cu
net Dolby Vision gi Dolby Atmos au fost 4K. Rama subtire neagre, rama inferioare doua difuzoare o entate spre fa!e, finisate
incluse in mai mult de 90% din modelele li suporturi din otel lustruit, realizate in intr-un invelis Kvadmt.
din gama zor9. colaborare cu designer-ul Georg Jensen

Samsung lanseaze trei noi accesorii


Samsung Electronics a anunlatnoua saga-
mE de accesorii, care cuprinde: Galaxy Wat-
ch Active, calaxy Fit gi cdgtile calaxy Bu-
ds. Pentru consumatodi de fashion, care
vor se traiasci cat maisenetos in fiecare zi,
Galaxy Watch Active este nu doar inteli-
gent, dar sielegant. Designul atractiv Simi-
nimalist il face uFor de folosit 9i de purtat.
Ceasul monitorizeazS foarte precis tensiu-
nea arteriala, cu ajutorul aplicaliei My BP
Lab, dezvoltate impreuntr cu Universitatea
din California, San Francisco (UCSF). Gesti
onarea stresului este acum posibih cu
Stress Tracker, cu care se pot face li exerci-
tii de respir4ie.
Concepute pentru pasionalii de fit-
ness, de [a alergatorii ocazionali Ia
sportivii ta din mai mult de 90 de activitili diferite compacte. Galaxy Buds rezisti toati ziua,
de performanti, calaxy Fit si calaxy Fit e in aplicatia Samsung Health de pe telefon. cu panA Ia $ase ore de streaming Bluetooth
sustin un stil de viald activ. Cu o formd Galaxy Buds sunt cele mai bune c4ti gi pane h cinci ore de apeluri. ln plus,
sublire 9i u$oar5, cele doui dispozitive frre cablu pentru cei care doresc o experi- carcasa compactd ofer5 o incircare de
I
sunt ugor de manevrat Si confortabil de ente conectata gi atunci cand sunr in mii- pane h gapte ore gi ofera ce$tilor r,z ore de
e
purtat toate siptemana, permitand o mo- care. Sunt foarte confortabile gi uqor de utilizare printFo inc5rcare rapidl de doa.r
nitorizare ugoare gi intuitiva. Se pot selec- controlat, cu un sunet clar ti dimensiuni 15 minute. I

6, 03 > 2019 > cHIP


NourATr < TnEND

A:<is integreazi boxe tradifionale gi pasive in


Sisteme audio de retea
Amplificatorul audio de relea, AXIS C9zto,
face posibild utilizarea oricdrei boxe pasive
in aceea;i manierdin care sunt folosite boxele
Axis pentru regea.
AXIS C82ro transforme orice boxe pasive in
boxe de relea, iar astfel utilizatorii pot folosi
practic orice model doresc, indiferent de forme,
dimensiuni, culoare sau marci. Impreuni cu
solula software Axis de management audio,
amplificatorul audio de retea AXIS C8210 ofertr
utilizatorului toate beneficiile specifice echipa-
mentelor audio de retea. Printre acestea, se
numare imptutirea flexibild a zonelor, progra-
marea reddrii de continut diferit in funclie de
zona, administrarea $i monitorizarea tuturor
dispozitivelor audio folosind o singure interfate
gi integrarea cu alte sisteme sau solulii, ca SIP,
VoIP sau camere de supraveghere. In plus, sistemele audio
de retea astfel create sunt scalabile Si flexibile, ceea ce inseamne
ce utilizatorii pot adauga sau inlltura boxe, pot reconfigura sistemelor audio din diverse medii de activitate, precum: amplifi-
zonele $i pot schimba continutul redat in functie de necesiteli - cator cu egalizator incorporat, putere de 15W pentru pantr Ia 8
totul extrem de rapid $i fera efort. boxe, conector I/O gi slot pentru card SD, suport pentru monito-
Dispozitivul are o serie de caracteristici, care il recomandtr rizarea starii, alimentare cu energie gi conexiune de date prin-
ca solulie optime pentru conversia rapidi qi cu costuri minime a tr-un singur cablu (PoE - Power over Ethernet).

Imprimantele gi videoproiectoarele
Epson cigtige iE Design Award 2ot9
ET-sxx// Lxxx& cu rezervor tip ,ecotank" de mare capacitate
permit diverse tipuri de imprimare la costuri reduse. Impriman-
tele cu jet de cerneali SC-T*xxx au format mare (LFP) full-color,
fiind destinate birourilor, studiourilor de arhitecti, institutiilor
de invatemant gi retail-ului. Imprimante cu jet de cerneala SC-
Tkxxx au format mare (LEP) cu viteze Si rezolutie ridicate pentru
imprimarea desenelor $i schitelor in birouri Fi studiouri de arhi-
tecturtr, precum Si pentru semnalistictr ln retail.
Videoproiectoarele EB-L6roU/ EB-L6I5U sunt destinate sah-
lor de dasa qi celor de lectura sau birouri.lor unde au loc intahfui
gi prezentiri, Sursa de lumini laser permite aparatului se aibE o
Epson a anuntat ci patru dintre modelele sale de imprimante cu dimensiune compacte, oferind o imagine cu luminozitatea de
jet de cerneala gi doul dintre modelele sale de videoproiectoare 6.000 lumeni $i eliminand nevoia de mentenanle.
3LCD au fost nominatizate caFtigtrtoare ale competiliei iF Design
Award 2019, de c5tre iF International Eorum Design cmbH, din
Hanovra.
Videoproiectoarele Ev-roo/ Ev-ros au fost gandite pentru Itllll
semnalistica sau pentru punerea in valoare prin conlinut video a
produselor sau a exponatelor din centre comerciale ori muzee.
lmprimantele cu jet de cernealS din seria ET-Mxxxx au re-
zervor de cernealtr monocrom de mare capacitate detip
"ecotank"
gi permit imprimarea a pane h 6.000 de pagini inainte se fie ne-
cesari realimentarea. Seria de imprimante cu jet de cernealtr

cHIP < 2019. 03 <?


TREND > NOUTATI

Samsung Galaxy Sro:


Ecran mai mare si
t
mai multe camere
Sirbdtorind un deceniu de Ia lansarea pri- inteligentei artificiale, precum gi Wi-Fi in-
mului Galaxy S, Samsung a lansat o noue teligent. La fel ca in cazul 2G, 3G si 4c,
linie de smartphone-uri premium: Galaxy Samsung e pionier cand vine vorba 5i de
Sto. Modelul Galaxy Sro este proiectat 5G - Iucrend cu operatori mari din indus-
pentru cei care igi doresc performanti pu- trie pentru dezvoltarea gi implementarea
ternice. Pentru cei care vor specificalii de tehnologiei de relea 5G. Samsung aduce
top. Galaxy Sro+ le puncteaza cu brio pe puterea 5G in mAinile consumatorilor cu
toate, de Ia display, la camere $i perfor- Galaxy Sro 5G, primul smartphone 5G lan-
manttr. Galaxy Sroe este construit pentru sat de Samsung. Utilizatorii dintr-o relea
cei care i$i doresc toate specificatiile pre- de 5G pot descerca in intregime un sezon
mium intr-un pachet compact, pe un al unui show TV in doar cateva minute,
ecran plat. Galaxy SIo 5G este creat pen- potjucajocuri cu o grafica bogata, pot be-
tru cei care doresc mult mai mult, mai ales neficia de experiente imbunetetite VR Si
cea mai mare vitezl care exisu Si cele mai AR$i pot intrain contact cu familia sau cu
puternice specif icalii. prietenii prin apeluri video 4K in timp re-
Cu noul ecran dinamic AMOLED, o al. Pentru a profita din plin de conectivi
cameri de noue generatie gi peformantl tatea 5G, Galaxy Sro 5G prezinte cel mai
inteligente, gama Galaxy S1o stabilette un mare ecran din seria Galaxy S, display-ul
nou standard pentru smartphone-uri. 1n Infinity-O de 6,7 inci, camera 3D de adin-
plus, Galaxy S1o are un hardware pre- cime pentru captarea imaginilor 3D
rnium si software bazat pe machine lear- pentru a activa focalizarea video live gi o
ning, dispunand de noi capabilteU de par- baterie 4.soomAh cu incarcare super rapi-
taiare, performante imbunitelite datorite de la 25W:

ARCHOS Oxygen ror S


are o sta[ie de andocare audio
ARCHOS a lansat statia de andocare audio dedicate ta-
bletei Oxygen rol S. Aceaste oferte atr5gatoare, care cu-
prinde o tableti premium cu o statie de andocare foarte
ut e atat pentru alimentarea rapid; a bateriei cat Si pen-
tru redarea calitativd a sunetului, permite o utilizabilita-
te sporitd Ia domiciliu, intr-o maniere complet hands-
free. ARCHOS Oxygen ror S Si statia sa de andocare au-
dio vor fi disponibile pentru achizilie in Europa ince-
pand din mai 2019,la prelul de 169 euro.
ARCHOS Orygen ror S dispune de un ecran Full HD
IPS edge-to-edge spectaculos, cu dimensiuni generoase
de toJ inchi, care este ideal pentru vizionarea de fotogm-
fii sau de filme. Tableta vine echipata cu un chipset de-
ca-core 4G(MediaTek Helio X2o), cu 3GB RAM s,i cu azGB
ROM. De asemenea, ruleazecel mai nou sistem de opem-
re de la Google,Android 9 Pie, alituri de toate specificati-
ile sale noi care vizeaze sistemul de navigatie, control
screen-time, optimizarea bate ei ii optiuni de securita-
te. Indude gi o baterie cu autonomie mare, de 6.OOOnAH,
pentru utilizare de lunge dulati in timpul cildtoriilor,
Tableta ARCHOS Oxygen 1or S se introduce foarte
simplu in statia sa de andocare audio, doar cu ajutorul
pinilor pogo, care ofereincarcare instantanee gi un sunet
care ,,inund{ incEperea. Datorite celor doue difuzoare
I
de 4 wati (impreunE cu cele doue radiatoare pasive), sta-
tia emite un sunet extrem de clar, puternic Ei penetrant, e
care garanteazi o experientl plecute cu orice tip de con- g
linut multimedia.

8r 03>2or9>CHIP
NOUTATI < TREND

O noui carcasi RGB pentru gaming:


ESP CMTg+o
ESP, un nume cunoscut la nivel mondial pe piata surce-
Iorde alimentare fi a echipamentelor pentru PC, anunlx
disponibilitatea modelului CMTlro, o carcase RGB des-
tinattr pasionatilor de gaming. Aceasta este de departe
una dintre cele mai compacte carcase mid-tower, capabi-
Ie se acomodeze un radiator de 360 mm. Cu toate aces-
tea, este suficient de mare pentru a avea patru ventila-
toare RGB customizabile. Acestea, impreuni cu panouri-
le laterale confectionate din sticlE securizate ,,calaxy
DarlC, o face se fie perfecti pentru pasionalii de gaming
ce vor un stil aparte, dar care nu dispun de un buget
generos,
CMT34o este varianta compacta, dar imbunatelitd,
a premiatului model ATX mid-tower CMT5Io. Astfel, re-
gisim aici un design atractiv, cu finisaje pe negru, $asiul
din otel solid $i caracteristicile definitorii ce au contri-
buit la succesul modelului CMT51o. Carcasa poate susti-
ne atat radiatoare de pom[V&omm/24omm/36omm
pentru racirea cu lich.id, cat $i ventilatoare pentru reci
rea pe aer. Cele patru ventilatoare RGB ale lui CMT34o
sunt configurabile gi compatibile cu ASRock Polychro-
me Sync, Asus Aura Sync, Gigabyte BGB Eusion $i MSI
Mystic Light Sync.
CMT34o este o carcasa ce tine cont de cerinlele unui
gamer, atat in materie de design cat gi de uti.titate. Pe
Iange multiplele posibilitEti de racire, trei filtre de praf
dispuse in zone diferite asiguri integritatea sistemul.
Din punct de vedere al compatibilitElii cu plScile de
baze eistente, CMT34o supote formatele MinilTX,
MicroATX dar Si AIX, avand 7 sloturi de expansiune.

QNAPlanseaziun
NAS pentru profesionigtii mobili
ming hardware qi dispune de conectivi-
& tate rocbE N-BASE-T bazati pe contro-

f""tri:'ii:i:H:T"."'"fi :liT:
,/ mare vitezi pentru imbunetetirea
,/ munciiin echipe gi a aplicaliilor mutti-
i / media.
L-IEE . , / Modelul rBS-4ssDx este echipat
!

L! LJ
*,r,",i;;1"fi:::L.,,,.1;::,L:"J:lJ;
ff cu memorie
2,5 GHz) $i / DDR4 de 4 GB 8 GB.
Acesta suporte patru SSD-uri M.2 2280 SATA
QNAP a lansat dispozitivul compact $i polivalent NASbook 6cb/s (achizitionate separat), iar modulele RAM gi
TBS-453DX, un NAS proiectat pentru spaliile mici de lucru $i SsD-urile sunt ugor accesibile pentru instalarea gi intretinere.
pentru profesioni$tii mobili. Folosind + SSD-uri M2 SATA pen- Cu noul seryiciu Cloud Gateway al QNAP, utilizatorii pot asocia
tru stocare, TBS-453DX poate, de asemenea, sE foloseasctr 20 de peste 20 de servicii de stocare in cloud pentru stocarea, bac-
spalii de stocare alocate in cloud gi caching local activat, ofe- kup-ul $i recuperarea figierelor feri probleme. Sistemul de ope-
rind posibilitatea de a lucra cu fi$ierele online Ia fel de repede rare inteligent QTS NAS furnizeaztr protectie prin "snapsho-
precum cu cele locale. NASbook-ul multifunctional gi silenlios tluri la nivel de bloc pentru a ajuta utilizatorii sa atenueze in
TBS-453DX ofere ie$ire HDMI2.o 4K 60Hz, transcodare $i strea- mod eficient amenintarile de tip ransomware.

CHIP<2ois<03 .9
TREND >

Trend-uritechin zotg
Ce nu func(ioneazi va fi fdcut sd funclioneze. Inovaliile tehnice care
vor schimba Iumea in acest an merg i

e crezi despre 2or9? Anul acesta, multe lucrurivor fi puse taculoasS. Intel gi AMD igi continud, in fundal, duelul pentru
in miscare - inclusiv o noue tehnologie pentru bateriile suprematria pe piata celor mai bune CPU-uri. Cei care vor cum-
din masinile electrice. DacA VIei se lii pasul cu vremurile, pera un Iaptop sau igi vor asambla un PC in 2or9 vor beneficia
va trebui sA te grabesti. Germania va trimite hardware pe Lune de plici video mai rapide si de SSD-uri mai mari, precum si de
care va stabili o relea LTE $i va examina locul aterizdrii misiunii discuri magnetice uriase inceizite cu laser
Apollo rz Smartphone-urile vor primi o noue gaur5 si vor deve-
ni pliabile. IA din smartphone-uri ti televizoare va manipula tot Noi nume pentru vechi prieteni
ceea ce vom vedea. pe
teave se afli Ei un nou standard Wi-Fi, dar va trebui si te
Cu 5G, 2or9 va marca debutul urmdtoarei generalii de co- obisnuiesti cu nume noi . Bo2.llac sau 8o2.In vor fi redenumite
municatii mobile - noi antene vor fi construite iar primele Wi-Fi 4 si Wi-Fi 5 (mai multe informalii despre asta in articolul
smartphone-uri 5G s-ar putea se fie un pic mai plinule pentru a despre Wi-Fi de ]a pagina 60). Chestie Ia fel de confuze ca rede- E
integra tot hardware-ul puteinic necesar. Asta se va intampla, numirea USB 3.o in USB 3.r Genl. Dar nu conteaze, pentru ci F
desigur, doar daci Iicitarea hardware-ului va fi mai pu{in spec- 2otg ne va aduce Wi-Fi 6. Nu va fi usor s5 tii pasul.

lo' 03 > 20 19 >


PREVIEW < TREND

k:

TH U RSDAY 11:02 IIOUNTAIN VIEW

I !4%2lr54Ml t Googlecuesl r T'MOATLE

ii
o',
+c$
IOG OUT

g askfor anything

Fuchsia este succesorul Android


Google lucreazi deja la zuctesorul lui Android:
sistenrul de operarc Fuchsia ar tr€bui si fie
aplicabil univercal, de la purtabile la d€sktopuri
gi sa inlocuiasci ;i sistemul Google Chrome OS.
In 2or9, s€ agteapti ca o primi versiune alpha sA
devini disponibflI pentnr te6te.

Mai multi megapixeli


sa.msung are noi senzori pentru
cam€r€le de smartphone, care
permit lnEgi8trarea c{r zgomot
redus chlar fl la rczolutii indte
I de 48 32 de megapir(eli.
Procesoare mobile cu IA ti
Cipurile pentru smartphon€-urile fla-
gship precum Galary Src nu sunt doar
mai eficiente, ci ele au la bord perma-
nent fi o unitate IA" Asta este valabil
pentru Samsung Exinos 98a0, la fel ca Gaur6 in loc de breton pt. camera frontali
fi pentru Qualcomm Snapdragon 855. Huawei realiz€azi asta qu Norra &, iar Samsung \ra
implementa sistemul in Galaxi, S1o: ln locul crrstlturii din
ecranul frontal, camera s€lfie va fi montata intr.o gaurd in

MOBIL stAnga sus. Toudrscreen-ul va acoped astftl intreaga


suprafetL

Cu iPhone X, Apple a introdus in 2ov crestetura pentru camera


frontaD" Huawei $i Samsung o vor ingropa ir:l 2019, pentru ci. in
viitor, smartphone-urile vor avea doar o mice gaure in loc de dita-
mai bretonul pentru camera frontalS. Restul suprafetei va fi ocu-
pata de ecrarl Rimane de vazut daca o a.lta idee difelita va avea
Wfr
$Ntr
vr€o SansI pe piat* smartphone-ul pliabil.
Cum ob4nuiesc in fiecare an, toli producetorii majori prezin-
te cipuri noi mai puternice. De data asta, accentul cade pe functii-
*s
Jf;E
unittrli de calcul dedicate pentru
le lA: toate cipurile vor avea
inteligenta artificidi
Dar nu doar IA, ci $i senzorii foto mai buni,
pentuu capturarea mai multor megapixeli, vor ajuta telefoanele sa
facd poze mai bune. intre timp, Google conteaze deja pe un succe-
sor pentru Android: un sistemde operare proiectat de la bun ince-
put pentru diferite scenarii operationa.le, de la dispozitive purta"
bile,la destritop-uri.

CHIP. zotg < 03


TREND >' '

t
tl

Wi-Fi 6 se apropie
Routere precum Nighthawk AX12 de la Netgear suporti
5G: Massive MIMO standardul Wi-Ei 6. Acesta imbunitaleSte tehnotogia
Standardul wireless SG utili- multi-user MIMO Fi permite conexiuni individuale cu
zeaze, intre altele, module flux mare de date pentru multe retele Wi-Ei care transmit
Massive MIMO de la Nokia. simultan.
Un modul are pani la r28 de
antene pentru a avea grije de
mai mul{i participanli simul-
ta4 prin radio directional.
RETELE
WIRELESS
5G: telefoane masive Dace totul merge bine, o relea LTE va
transmite din direclia sateli-
Operatorul de retea Swisscom tului nostru natural timp de o intreagi
zi lunad - tehnologia
a fost primul care a introdus germane va face asta posibil. Necesititile pentru hardware sunt
un prototip de telefon mobil extreme: ziua. temperatura ajunge pane Ia Bo de grade Celsius,
pentru 5G, cu cip Qualcomm. iar n^oaptea temperatura scade pani Ia -16o de grade Celsius.
5G necesite multi putere de Intre timp, tehnicienii de pe Pimant sunt ocupati cu constru-
calcul, agadar carcasa t€lefoa- irea de noi antene pentru releaua 5G network - comunicaliile
nelor este (inci) voluminoasl. mobile ale viitoruluivor fi lansate anul acesta. Vor apirea Ei pri-
mele telefoane 5G. Dar, avandin vedere necesitelile hardware, va
fi cu atat mai excitant dacd dispozitivele vor fi la fel de mici, plate
gi uioare ca a.rualele smartphone-ur..
Pand Iajum5tatea anuiui, noul standard Wi-Ei 6 va fi si el
gata, acesta purtand antedor denumirea 8o2.rux. Mai ales locui-
torii din orase. care se conftunt5 cu zeci de relele Wi-Ei concuren- ,3

te, vor fiincantali sa afle cE Wi-Fi 6 este optimizat pentru trans-


'1 misii eficiente de date in cazul unui trafic radio foarte aglomerat,
din cauza multor relele wireless.

t2, 03 > 2019: iri


PREVIEW < TREND

-6

*Y'
r*
,t&,

HDD-uri gi
Intel: contrar stagnarii SSD-uri gigantice
CPu-urile Intelpentrunotebook-uri Celule flash de nivcl Quad (a biti pentru
Procesde Nume fiecare celuli) precum c€le din Samsung 860
produqie decod precum Ideapad S53o-BIWL sunt inca
2o14 14nm Broadwel fabricate pe baza unui proces pe 14 QVO vor fac€ SsD-urile d€ mai multi ter?by-
nanometri. Dar Intel pllnuiefte si tes ridicol de ieftine. Pentru discurile magne-
2Or5 r4nm Skylake produce mai multe CPU-uri Cannon LalG tice;existi Heat Assisted Magnetic Recor-
(ro nm) pentru a face fate lui AMD. ding. Aceasti tehnologie oferi densitili de
2016 4+ nm Kaby Lake stocare mai mari, intrucat stratul de scriere
este incilzit cu laser.
2Or7 1a++ nm Kaby Lake Refresh

2018 to nm Cannon Lake AMD: CPU-uri multi-core cu Zen 2


2018 &++ nm Whiskey Lake CPU-ul server Rome cu 64 de nuclee arati ce
poate face noua arhitecture Zen 2 a lui AMD:
2019 14++ nm Comet elementul central Infinity Eabric conecteaze
mai multe ciplet-uri cu cate 8 nuclee fiecare.
2020 IO+ nm- Ice Lak€
Un CPU su 16 nuclee pentru PC-ul de acasi
202f, ro*+ nm Tiger Lake
estre ufor de realizat cu Zen 2.

HARDWARE PC L znm
C6nd liderii industriei se cearte, clenlii sunt fericili. Asta este n unm
demonstnt elocvent de competilia deschise dintre Intel FiAMD
in lupta pentru cel mai bun CPU pentru PC in zoD accentul cade
pe un proces de produqie mai eficient:AMD trece pe 7 nanometri
cu a doua generatie a procesoarelor sale Zen giigi adapteaze arhi-
tectuE CPU Ia noile posibilitili. Intel incearce de mai mulli ani se
porneasca produclia pe ro nanometri. Pentru produc5torii de
PC-ud astainseamne ce vor aperea CPu-uri mai rapide, cu pana
la 16 nuclee.
Doueinovatii tehnice fac posibile SSD-uri gi discuri magneti-
ce mai mari celulele flash de nivel Quad pentru SSD-uri gi Heat
Assisted Magnetic Recording (HAMR) pentru HDD-uri. Tehnolo-
gia face un SSD de 4 TB convgnabil ca prel gi permite pana la 20
TB de stocare. $i plicile video devin mai rapide odate cu trecerea
Ia procesul pe 7 nm. Adilional,ele folosesc Si noua PCIe 4.o.

a liiP < 2ors < 03 . 13


TREND >

Ochelari VR: Quest de Ia Oculus


Realitatea virtuali este fascinanti; dar, tehnic,
este blocati intr-o niti. Oculus vrea se sparga
barierele cu ochelaiii wireless Quest. AIti bili
albi: urmeazi miscirile corpului in cameri, asa
ce po$ naviga prin VR in mod wireless.

DIVERTISMENT
8K este o bestie, dar una frumoasi. Holll.wood va restaura gi
vechi pelicule clasice, precum,,2oot - A Space Odyssey'pentru
acest format. Pentru a controla un televizor 8K, vei avea nevoie de
patru cabluri HDMI normale pentru imagine si de inci unul pen_
tru sunet. Sau poti opta pentru unul dintre noile cablu cu HDMI
2.t. in care ai totul lnrr-un singur cab'u. lntrucar ln viilorul previ_
zibil nu va fi emis prea mult material 8K, in afare de cel de la
Olimpiada din Japonia, de anul viitor, o IA din televizor prelucrea-
za rezoluliile mai mici, pentru ca nivelul de calitate optice al fil-
melorin lo8op sau 4K si nu sufere de pe urmi upscaling-ului. Experimenteazi o calitate mai buna a imaginii E

Apropos de calitatea imaginii: youTube, Netflix and Co. folo- cu YouTube, Netflix and Co.
sesc noul codec AVt pentru redarea clipudlor video gi a serialelor Noul codec video AVr livreaza imagini de o calitate excelenti J
TV la fel ca $i VLC Media Player. Este mai bun decat codecurile chiar si la un bit rate scizut, spre exemplu, in VLC Media
folosite azi. VR are o a doua qansi: Oculus vrea se spargi bariera Player. Toate serviciile majore de streaming vor trece pe
citre piata de mas; cu noii ochelari euest. AVr in zotg.

14' a3 > 2Ar9 >'


PREVIEW < TREND

4---1'-

I
L
tt
incarci r5 minute. condu 70o de kilometri
Baterii solide: performanli
+ gi securitate Cu EMotion, Eisker vrea si aduct pe pi4i prima magine cu
Compania chineza Qing Tao Energy a inceput producfia baterii solide. Valorite performantei sunt spectaculoase, dar
bateriilor solide, lansand, astfel, o noui er5. ince nu se furtrevede o infrastructure de incercare a bateriilor
potrivita.

E.MOBILITATE
in zor9, electro mobilitatea ar trebui si iase,in sfarEit, din niga sa.
Vanzarea gi livrarea Tesla Model3 valncepe in prima jumitate a
anului. Specificaliite tehnice ale versiunii germane sunt impresio-
nante, dar, din pecate, prclul de lansare de 5zooo € este departe de
prelul original propus de 35.ooo $. Model3 spune adio porturilor
deincercare proprietare ale antedorului supercharger Tesla gi se
bazeazi de acum pe standardul european CCS. Drept rezultat, mii
de statii de incercare vor deveni disponibile. Reteaua de incarcare
de pe autostHzi este deja destul de aproape, iar acum este accele-
ratd: noile statii deincercare CCS liweazi pana Ia 35o kilowall
Audi e-tron foloseste deja pane la I5o kitowali. in vreme ce Tay-
can este pregetit pentru lansare pe piali la Porsche, productia Tesla pentru mase
primelor baterii solide, care sunt mai sigure, necesite mai puune Model3 vine in sfargit in Germania gi prcbabil va deveni
recire gi seincarc; mai rapid,incepe in China. curAnd cel mai bine vindute maQini electronica.

CHIP < 2orq < 03


. rs
SECURITATE WINDOWS < TREND

f n limba engleza. existe expresia aia cu ,Shit waiting to


I hrpp"rr". Acum, proverbialul ,,shit' s-a intemplat pentru File history ca backup de date
I windows si Microsoft si-a facut-o cu mana sa. Cu lansarea
lui Windows ro, Microsoft a stabilit un nou model de vanzeri.
Compania din Redmond nu mai publici o versiune complet Backup
noud la fiecare cdliva ani, cum obignuiau si fac5. in Ioc de as-
ta, Microsoft Ianseazd un update major de funclii la fiecare Back up using File History
Back up your fles to another drive and restore them ifthe originals
gase luni. in acelagi timp, update-urile automate fac legea in
are lost, damaged, or deleted.
Windows ro, iar utilizatorului ii este interzis sA nu instaleze
noile update-uri. Iar in al treilea rdnd, pentru a scurta ciclurile
de lansare, Microsoft a reorganizat sistemul de control al ero-
-f, Add a drive

rilor Se pare ci Microsoft nu dezveluie acest proces, cu toate l,.1ore optlons


ci dezvoltatorii Windows depind puternic de feedback-ul uti-
lizatorilor versiunilor anterioare. Verificarea intern5 a noului Looking for an older backup?
cod de cdtre expe4i nu pare se conteze prea mult. lf you created a backup using the Windows 7 Backup and Restore
La inceputul lunii octombrie a anului trecut, dezastrul tool, it'llstillwork in windows 10.

previzibil s-a produs odate cu defectuosul update de toamni Go to B3ckup and Restore a/r'lndows 7)

pentru Windows lo. Update-ul a venit cu atat de multe gre$eli


incAt utilizatorii iniliali care l-au descercat Ei-au pierdut toate Overview
Size of backup: 0 b!4es
informallile personale. Microsoft a trebuit sa opreasca imedi-
at distributia update-urilor. Chiar dace eroarea a fost elimina- Total space on Removable Disk (F): 14,9

td cateva saptAmani mai tarziu, mult mai multe alte probleme Backing up your data...
au apdrut, unele nefiind rezolvate nici mlcar pina Ia incepu-
Back up now
tul lunii decembrie. Versiunea 18o9 se pare ce a fost cel mai de- Funqia Windows restau-
fectuos update de Windows din istorie. reazi versiunile anterioa-
Tot acest fiasco a demonstrat cat este de important ca uti- re ale figierelor. Un al doi- Back up my files

lizatorii de Windows ro sI fie pregetili pentru situalii compa- lea drive r este necesar.
Poti defini chiar tu 2 cat
rabile. Dar in acest caz datele lor pot fi protejate. in acest arti-
de des ar trebui sa aibi
col, i1i vom arata cum poli configura Windows sigur, astfel loc backup-ul.
incat se poate supravielui unor update-uri defectuoase, cum
si abordezi un blocaj gi cum se-!i recuperezi datele de pe un La restaurare 3 din
istoria versiunilor,
mediu extern, in caz de urgenle. Sfaturile descdse nu ajute poti alege din mai
doar daci Microsoft are un nou egec, ci ;i daci sistemul tiu a multe versiuni
fost contaminat cu malware sau a fost deteriorat din alte mo- enterioare de
tive. fi9iendui.

Mai intai, asigure-te ce intregul sistem de operare Windows


are o configuralie sigure, cu ajutorul optiunilor ,.File History"
3
qi ,,Recovery'.

Activeazi Eile History - Systern Protection fo. System l(il X


Windows 10 are o funclie ascunse pentru proteclia celor mai Restore S€Ri6gs
importante fiqiere. Dar aceaste aEa-numita "File History" nu
8y en!b|ng sl*efi protechon, you c.n undo uodesred ch..ges by
este activati implicit. Pentru a folosi aceastA functie, vei avea
revertrng }!ur computer to a prevlous Poht rn hme.
nevoie de un al doilea hard disk, pe care Windows poate face
automat copii ale datelor tale. Pentru asta, recomanddm un oi,gir-"r-*ir-eiCi:-rtieG
disc USB extern sau un al doilea hard disk intern. File History sfc.m prote.trcn
O Drsable
nu este un backup clasic, dar serye$te la securizarea unor ver-
siuni mai vechi ale fisierelor. Dacd versiunea actuale a unui
document a fost corupte, poti alege ce versiune antedoara a
fi$ierului vrei se restaurezi. Drst Space Usaqe

DupS ce hard disk-ul adilional a fost detectat de Windows


Doar cand ,,SFtem Protection' este aqtivati, Windows ro poate
10, mergi la ,.Start I SettinBs I Update and security I Backup". La crea ii puncte de restaurare reale pentru sistem.
,,Back up using File History", fa clic pe ,.Add a drive". Windows +

CHIP.2or9 < 03 .17


TREND ' SECURITATE WINDOWS

iti va areta acum ce medii de stocare potrivite existein sistem.


Fe clic pe al doilea hard disk sau pe drive-ul extern. Acum te
Sydem koteclion X vei intoarce in meniul precedent. pentru a configura bac-
kup-ul mai departe,fe c[c pe.,More options'. Cu butonul,Back
Create a restore point
up now", poliincepe imediat un prim backup. Sub acest buton,
poU gesi optiuni care specifice frecvenla cu care trebuie exe-
TYp€ ! dosfiprion to h€lp lou ldantify dr€ restore pojnL Th6 rurent d.te snd
time are |dd€d .utonatirally, cutate backup-urile Fi cat timp trebuie stocate datele. De ase-
menea, poli decide aici qi folderele care vor fi incluse in bac-
kup.

Restaureazi figierele
I- r."."-l coft€r
din istoria versiunilor
Windows ro creeaztr de acum copii de backup in ritmul pe care
Restaurar€a sistemului este o ftrnqie de satvare importantl, I-ai setat. Dace vrei se revii la o versiune anterioard, fi clic
carc ajutA doar daci lntrcgul Wind;ws a fost corupl. dreapta pe un fisier gi selecteaze ,Restore previous versions,,.
Asta va deschide o noui fereastri, in care sunt listate toate
NewTrigger versiunile anterioare. Fi clic pe una dintre ele fi selecteaze
,,Restore". Windows te va informa acum ce este pe cale se su-
B.gin th. tarL On a rdrdul€ prascrie versiunea curente. DacA nu vrei asta, fe cfic pe mai se-
s€ttingr geata de lange
"Restore" Si selecteaze "Restore to". Dace fi$ie-
' rul sau folderul pe care wei s5-l recuperezi nu mai exista, poti
O o!. tim. 5bn: 11.oz2ol-o 16
gesi aceste date direct pe hard disk-ul extern, in directorul
O oritv "Fi-
evt[' 1 we'k5 leHistory".
O g.*V R'qu' Pe termen lung,
este dific se creezi
O Uontht U funarv E MondlY manual noi puncte Recuperare automate a sistemului
D TluRd.y n Erid.y de llstaurafe. Mai O alte functie importante este restaurarea sistemului, cu care
degrabe creeazi o poji repara un sistem stricat. Pe unele computere, functia nu
planificare,
este activata implicit. Pentru a verifica asta, apasi lwindows]
+ IPausel gi fa clc pe ,System protection". in,,Available Drives",
selecteaza partilia sistem li fe clic pe ,,Configure". Selecteaze
,Iurn on system protection" gi confirmi cu "OK" pi apoi fd clic
pe
"Create". Acum, asigneazl un nume gi confirml cu "Create".
inainte de instalarea unui update sau a unei aplicalii, Win-
Repari Windows dows creeaze automat puncte de restaurare a sistemului. Din
DacA Pc-uyl nu mai pecate, acest proces nu este transparent, Poli avea chiar tu
I,ornegte, booteazi de
pe DVD gi instaleazi grije de asta setand Windows str creeze puncte de restaurare
baclmp-ul ttru. Ia anumite intervale. Pentru a face asta, apase [Windowsl + [R]
gi tasteaze ,taskschd.msc". Asta va deschide Task Scheduler.

Amini update-urile de func{ii riscante


ln Windows ro, Microsoft i-a privat pe utilizatodi de acasa de CHINE\ SOFTWABE\Microsoft\Windows Update\UX\Settin-
controlul asupra update-urilor de sistem. Cand vine vorba de gs" gi fA dublu clic pe ,,DeferEeatureupdatesperiod InDays".
patch-uri de securitate, nimeni nu are ceva de obiectat. Dar La,,Base", selecteaze optiunea,,Decimal" iar ca valoare intro-
fiasco-ul update-ului din toamna trecute a aretat ce doar du ,,365". Confirme cu ,OK pentru a activa schimbarea in
update-urile mari de funclii care vin la fiecare $ase luni re- seterile Update.
prezinti un sc. Nu edste nicio funclie in Control panel-ul
lui Win ro pentru a amana update-urile. Existe diverse tru-
curi care circuli, spre exemplu, dezactivarea serviciului cen-
Edit DWORD {12-bii} Value X
tral de update; dar. dace faci asta, nu vei mai primi nici pat-
ch-urile de securitate. Pe termen lung, aceasta nu este o Osb#ratireupdEt$Pedod InDays
solutie.
I
l
d3iei BEs€
' incepAnd cu versiunea Vo3, update-udle de functii pot fi Yalu€

amanate cu maximum un an, cu ajutorul unor setiri din O Hgtadecimet


regi$tri. Dar asta este valabil doar pentru utilizatorii versiu- COelimal
nii Pro a Windows ro. Urmetorul truc nu funclioneazi pe
versiunea Home. Pentru a realiza setarea, apase [Windows] +
lRls,itasteaze "regeilit". Mergi Ia cheia,,HKEY LOCAL MA-
f o*l

18 ' 03'2019>CHIP
SECURITATE WINDOWS < TREND

Asigneaz un nume, cum ar fi "Bestore Points" $i bifeaze ,Run


whether user is logged on or not" gi with highest privile- WndlBold Prop.rti.s
"Run X
ges". In for", selecteaze ,Windows ro". Apase pe ta-
"Configure G.lEl 9Ei!t Sady ftaioir llldorr Cdqtn Versiunea
bul,f,rigger" gi acolo fe cUc pe Selecteazd, spre exemplu,
"New". Windows
gi
"Weekly" "Monday". Confirma cu "OK".
Acum, mergi 1n tabul Frd!i""H
----*-------__l
Sctions" $i fd clic pe ,,New". La ,Program/Script" tasteaztr anterioare
1o.r Fbroe.rfuUi Folderul
"wmic.exe' iar la ,,Add Arguments", introdu "/Namespace:\\ro-
ot\default Path SystemBestore Call Create RestorePoint "Windows.old"
servette drept
roo, /. Mergi apoi la 9'r.: 1A9GB f 8.Zg.3?831bri!r)
"%DATE%", "Settings" Si activeaze ,Run bec&up pentru
task as soon as possible after a scheduled start is missed". 9r..r'd.I: 17.1G8{t8.37z706.3{Xbr6} sbEmtioctpl
Confirm, cu "OK" $i introdu parola ta pentru a crea un nou Cod.lEr i00.5r9 Fla.20.8$a Folds! nai multi GD. r
task. nhdd.,. |(![r 2{. A!15. 31&35 Pt4

intoarce-te la un punct
de restaurare
Daca sistemul nu mai este stabil, apase [Windows] + [Pause] Si
fe dic pe System protection I System Restore". ln partea de
sus, poli vedea punctul de restaurare recomandat, ln generat
este ultimul creat. Bifeaza point", dace
"Select another restore
preferi un altul. ln dialogul care urmeaze, poli selecta punctul
de restaurare dorit. Dace Windows numai booteazi deloc, por-
negte PC-ul de pe un DVD sau stick USB de instalare a Win-
dows. Nu selecta optiunea,Install now", ci selecteazi,Compu-
ter repair options" gi apoi ftr clic pe Jroubteshooting I

Ad nced options I Restore system". Introdu datele de login gi


urmeaze indicatiile asistentului.

Cind Windows ro instaleaza un nou update de funclii siste- Cu o comandil ln


wlndos (Gl Powersh€ll2 te
mul de operare creeazl automat o copie de backup a versiunii
poti asiture cI
anterioare. Aceaste copie include figiere de sistem, unele deta-
,l L. , rc > Windowe (C)
Windows va pls-
ale profilurilor gi unele programe portabile.
lii th''e
tra datele mal
mult timp.
Plstreazi WindowB.old mai mult timp
Windows salveaza backup-ul in folderul "Windows.old" gi il I esupporl

pastreaze timp de numai zece zile, dupi care este gters. Poti I My Sncklrps

extinde aceaste perioade pana la 60 de zile. Fi clic dreapta pe .. krtloq3

"Start" Si selecteaz6 "Windows Powershell (Administrator)".


. Program flbs Grafie comenzii de
Program liles k86) rnai 2q poti ciuta
Introdu,dism /online /Get-Osuninstallwindow". Lange liniftit datele *eF
Urers
"Uninstallwindow" poti vedea numarul de zile dupe care ,Win- seln.Windows.
dows.old" va fi gters. Dace obtii un mesaj de eroare, Windows a old".3 Acsteavor
Windoldc.oU rimAne sdvete
$ters deja folderul. Cu comanda "dism /online /Set-OSUnin-
tlmp de peni la 60
stallWindow /Value:6o", poti extinde perioada de pestrare la de zile-
60 de zile, dar nu este posibil mai mult de atat.

RevinoLa versiunea anterioarl


deWindows
Dace Windows devine instabil dupe un update de functii, te
poti intoarce la versiunea stabile anterioara, ateta vreme cat
ai datele in ,Windorfls.old". Mergi la
"Start I Settings I Update
and security I Recovery" gi fe clic pe
"Get started" la "Go back
to the previous version of Windows ro". Se va deschide un
asistent care va restaura sistemul la starea anterioarl.

Extrage figiere individuale


EI clic pe butonul .co back to earlier bulld" pentrar a re8taura
"Windows.old" este, de fapt, un folder normal in care Windows versiunea prrcedentii de Windows.
face automat copii ale figierelor fi directoarelor importante. J

CHIP.2ot9 . 03 . t9
TREND > SECURITATE WINDOWS

Asta inseamna ce poli naviga in acest folder cu Windows Ex-


plorer. Pentru a face asta, seteaze afigarea fotderelor gi figiere_
lor ascunse. Mai intai, apasa lwindowsl + IEI gi sus selecteaz a
Fd clic pe ,Options" gi apoi treci ln tabul ,yiew" in fe_
"View".
Pleasewait reastra care apare. Debifeaze protected operating sys_
"Hide

r tem files (Recommended)' $ selecteazl

dows
AppData".
sub
"Show hidden files,
folders, and drives". Acum, poli gesi profilurile salvate de Win-
,Windows.old\Users\<Numele tau de utilizator>\

Cea mai fatale situalie este atunci cand Windows refuza sE


mai porneasce dupe un update sau dupi vreo attd problemi.
Ceea Cl Windows ro nume_ste Jecovery drive" nu este nimic mai
mult decAt un stick de ur€enla pentru rcpararea sistemutui. O cale de a respunde la asta a fost descrisi deja in secliunea
"lntoarce-te la un punct de restaurare". Aici, afli ce mai poli fa-
ce.

Creeazl un stick de urgenll


Cu un stick de urgenle, poti executa mai mutte operatiuni de
salvare dace Windows to refuztr se mai porneascl. pentru a fa_
ce asta, introdu ,,Create Recovery Drive' in campul de ceutare
Meniul de start de pe taskbar. Fe clic pe optiune pentru a deschide un asistent
extins at Windows
;i confirml cu "Next" pentru a afla cat de mare trebuie sa fie
rc oferd o multime
stick-ul USB. in general, ar trebui sd fie de 16 sau chiar de 32
de opfiuni pentru
rezolvarca proble- GB. Conecteaze stick-ul gi urmeaze asistenlii. Dar cI
line cont
melor tra porrrirea Windows ro va lterge toate fi$ierele de pe stick la scriere.
computerului.
Repari Boot Manager
Conecteaze stick-ul de urgentd. Imediat dupe pornirea pC-
ului, apase tastele [Escape], [F8], [Frr] sau [F12] pentru a intra in
meniul de boot gi pentru a selecta stick-ut USB. Dactr Windows
ince ruhaza, poli introduce stick-ut gi apoi poti merge la,,Start
Suport automat
I Settings I Update and security I Recovery". In,-A.dvanced star-
penuu start up tup', mergi la,,Restart now" $i,Use a Device I USB Storage,. A$-
"Startup Repair" de pe teapti un pic pdnd ce discul de salvare boteaza $i selecteaze
6tic&-ul de urgenti
€xecuti autorrat limba dorite. FA apoi clic pe ftoubleshooting I Advanced Opti-
reparatiile. ons I Command prompt' gi introdu ,bootrec ffixmbr', pentru a
scrie un nou Master Boot Record (MBR) pe hard disk.

Scanare anti-malware extinse, cu un al doilea scaner


Sistemul nu mai este stabil, dar antivirusul tot nu a gesit caute malware pe PC-ul tlu. Daca o amenintare este detecta-
malware? Atunci probabil ci ii lipsesc semneturile respecti- te, ai optiunea de a muta imediat in carantine figierut afectat,
vului tip de malware, care a atacat computerul. O a doua sau de a-l gterge imediat.
opinie, adice un alt antivirus ar fi bun pentru verificarea
sistemului.
, Dar, in mod normal nu ar trebui se instalezi weodate doi
antivirugi care s lucreze simultan pe un singur sistem. Ex-
ceplia la aceaste reguE importante este un a.l doilea scaner
care nici nu este profund integrat in sistem $i nici nu este
permanent activ in fundal. Un astfel de scaner Ia nevoie
este Malwarebytes pentru Windows. Reputatul software de
prctectie poate fi lansat oricand in versiunea gratuitd gi
poate fi folosit pentru o scanare precisi antimalware. Ch€rkfd p.e-SG. stdn
> Instaleaze gi porne$te Malwarebytes pentru Windows. Te Upd.res Op€rarions Mentdt,
poti dispensa de funcliile premium, pentru ca nu vrei un al
doilea scaner in fundal. Aga ctr fe cfc pe ,,Scan norn/,. A$teap- c'rEid, gtdrirs tlardy obi€ds
te un pic pane cand scanerul este activat Si apoi incepe se ItiiE SdrEdi €6

20 ' 03 2019 > CHIP


'
SECURITATE WINDOWS < TREND

Comanda ,,boot rec /fixboot" creeaza adilional $i un nou


sector de start. Clic pe crucea rosie din collul din dreapta sus
"Turn off PC" pentru a inchide calculatorul. Scoate stick-ul
gi
gi reporne$te sistemul.

Execute reparatii la pornire


DacA inca sunt probleme, booteaze din nou computerul de pe
stick-ul de urgenle, dar de data asta selecteaze ,Troubleshoo-
ting I Advanced Options I Startup". Va trebui se selectezi con-
tul tdu de Windows si sa introduci parola. Apoi, stick-ul de ur-
gente va executa un diagnostic. Tentativele de potentiale
reparare sunt executate automat.

Reseteaze PC-ul
Cand resetezi computerul, te poti asigua ci figier€le tale
Dace niciunul dintre sfaturile descrise pana acum nu pare sa personale nu vor fi ltersc.
fi ajutat, aiince opliunea de a reseta PC-ul Ia seterile din fabri-
Backrp wizard
ca. Pentru a face asta, selecteaze ,,Troubleshooting I Reset this
PC'. DupA aceea, poli decide dacd vrei str ,,Keep my files" sau si
erate and corfiguE. nerr Haup HG
"Remove everything'.
For b€gftncrs:
Use *ie Hqard to ceEte a nes bEdoip td SIt rBd t
Pane acum, ai aflat cum sE configurezi Windows sigur gi cum For r4€rir(ed rascrs:

poU respunde unui crash cu resursele on-board ate sistemului CfftEUrp die bddop l"d( mafuBly Co.qure H( V
de operare. 1n urmitoarele paragrafe, iti vom prezenta mai
multe posibiliteli de a securiza datele tale importante - Ia
timp - astfel incet se fii bine pregetit pentru orice fel de pro- X cncd
bleme ale Windows-ului.
BackulFurile nu tr€buie sI fie complicate fi enervante, perEonal
Protejeaze documentele $i imaginile Backup are un asistent special pentru trcepltori
Cu toate ce acest subiect este plictisitor pentru multe lume,
krsonal Baarup - Baclup rash Dan.bllj
backup-urile sunt importante pentru secudtatea datelor per-
sonale. Nu ai nevoie decat de un software de backup gratuit si DeCiBlixr: D;\hdqrp
un hard drive extern pentru a te proteja impotriva unei even- Ft'rs bchg cortpr€s6ed
tuale pierderi a datelor. Programul Personal Backup are toate C:1..\DBnlp6rm€rtslffieffe5 4whlhkgseB\Total War
functiile pentru a te ajuta se creezi backup-uri cu minimum
Personal
de efort. Backup Iffit 1270 fles cor*d

Instaleaze programul freeware pe care il gese$ti imediat Acest freewa-


cu o cEutare pe web, conecteaze hard disk-ul extern la pC Ei
re oopiazi fr;! I
erele fi docu- $b6equait a€tix
pornegte programul. Fd clic pe wizard" $i apoi pe ,Select mentele tale
"Start
importante pe
0 mn" O shutdonr O togcff
target folder". Selecteazi hard disk-ul extern Fi confirma cu
,OK I Next'. Apoi, selecteazd toate folderele carora vrei se le unhard disk
extem. Versi,l 6.0-1
faci backup. Fa ctc pe simbolul cu sageati verde din stanga $i
apoi din nou pe ,,Next". Celelalte opliuni pot fi activate in
funclie de nevoile tale. Spre exemplu, datele salvate pe discul Open with
extern pot fi protejate cu o parole. Dupe aceea, confirme din
EEI||ETEEIIIE
nou cu
"Next", selecteaze unul dintre numerele propuse pen- Share
tru sarcinE ,i apoi specifice momentul in care trebuie execu-
Downioad
tat backup-ul. inchide asistentul cu
"Ready". Asigneaze un nu- rl Uploacl files
me pentru sarcina Ei inchide fereastra cu ,,Save". Acum te vei Add conrment
afla in fereastra principaE a programului. Poti incepe primul t: Upload folder
Star
backup cu un clic pe,,Start backup'. b New folder

Securizeazl datele cu ajutorul Lj Create new file


contului Dropbox -'::i""::i"1-J
Rename
O Show deleted files
proteja impotriva pierderilor de date este fo-
O alte cale de a te
losirea unui serviciu online cum este Dropbox, Mulli utiliza- Dropbox p{streaz i timp de 30 de zile toat€ versiunile anterioare
tori de PC au deja instalat software-ul pentru acest serviciu, -, fifier. Astfel, poli r€staura un document corupt.
ale unui

cHIP<2019<03 <21
I
TREND > SECURITATE WINDOWS

dar s-ar putea se nu stie ce Dropbox salveaze toate versiunile


figierelor lor timp de 30 de zile. Asta ajute dace un conlinut
important dintr-un fisier a fost suprascds accidental sau pier-
Archtve E-mall Account dut din cauza unei erori. Pentru a te intoarce Ia o versiune an-
terioare, mergi pe site-ul Dropbox cu un browser $i loghea-
Pleas! aitar you EiC addcss and forr paswad. ze-te cu datele tale de utilizator. Navigheazi la figierul
respectiv li fe clc dreapta pe pictograma cu trei puncte apoi
Si
selecteaze ,yersion history". Selecteazi de doue ori
"Restore"
pentru a te intoarce la o versiune anterioare. Atenlie: dace faci
asta, fiEierul curent va fi suprascris de clientul Dropbox fere
I traruJy cfigre s.rver r.ttEs
niciun avertisment.

Protejeazi e-mail-urile personale


Contul de e-mail al majoritelii utilizatorilor de pC contine o
Mailstore Home f,acE Configuration mullime de date importante, care nu trebuie pierdute. Mails-
backup pentru (rntul lrchlva Locadofl tore Home este un program care protejeazi foarte bine aceas-
ajutorul
de e-mail cu
unui asktent- ttid6to.! tlornr n(ld €i &drE b cont(E. ttr informalie. Instaleaze gi pornegte programul freeware.
ddiv. (r.9. rGtored tiqlr . bad..lp) a. dr.t . Apoi fa dic pe
"Archive e-mail" gi introdu adresa ta de e-mail la
kectory: C\t rcB\D.n "E-mail Adress". La
"Advanced", selecteazi daci, spre exemplu,
este o casute pogtaH IMAP sau pop3 ti apoi porne$te bac_
Restaureazi kup-ul cu Mailstore apesand butonul
"Start".
arhiva de mail Additirn.l S.tting' Daci vrei apoi se faci un backup arhivei tale din Mailstore
Cu aplicatia separati L,Jl(lr.(J€ r Home pe un hard drive extern, intoarce-te la ,,Start page"
EnCCI $i,
"Mailstorc Home - Set- acolo, fi clic pe
tings", poli importa din "Backup to HDD or USB" Si apoi selecteaze Io-
nouintreaga arhivi de catia dorita. Ulterior, vei putea restaura backup-ul folosind
"MailStore Home Settings" din meniul Start al Windows. ln
e-nail. -
noua fereastre, fa clc pe pani
t;omgtu "Choose archive' gi navigheaze
lL@.[-r - !d sdo .
la folderul in care ai stocat backup-ul.

- Extrage nurnerele seriale


lt 6a B. !6 l, H,C' .!..d ,- - 8t .l&t Fiia r *nrcll ,ri ? Documentele gi fotografiile importante nu sunt singurele figi-
ere care merite o copie de sigurante. Numerele seriale sunt gi
sr:r.1, i1R.: ir:.: j4(1.IY'fte:
Prrdlcc I5:'--{, I:o.r1E.-r3-riy-6l{ ele date esentiale pe care ar trebui se le pistrezi separat. Li-
censecrawler citegte numerele seriale stocate in regi$tri $i le
se:1.1, tlll€: Tr!.rJ..!.LYu!.r
P.o,1!,:. Ic: !- { r !:o..rqr-1r-!rI-{j{ salveazi intr-un figier text. PorneFte instrumentul portabil gi
fd clic pe ,,Search" in fereastra principale pentru a obline o lis-
te a tutror numerelor seriale stocate in baza de date registry.
Li(tnsecHwler ctruti numerele seriale in r€gis.tri stocheazt Dupe ceutare, poti salva numerele seriale cu
"Data I Save'. Li-
gi
r€zultatele intrun fts, ier text. censecrawler este minulios; rezultatul poate fi, ocazional, un

Hardware extern pentru backup


Figierele de pe hard disk-ul Pc-ului sunt,in general, protejate Disk-Ashur2 de Ia istorage, cu o capacitate de 5oo GB, costa
de diverse misuri de securitate. Doar foarte pulini utilizatori 2oo €, spre exemplu. in schimb, oferi propria tastatur5 cu
nu folosesc o paroli pentru logarea in Windows. AtUi isi care discul poate fi descuiat introducand un pIN de 7 pana la
cripteazi datele, spre exemplu cu Bitlocker, sau folosesc r5 cifre.Apoi, funcqioneazd Ia fel ca un hard disk USB extem
software adilional precum Boxcryptor pentru a-gi proteja obisnuit.
figierele de pe Dropbox. La backup-ul pe un mediu de stoca- , inafard de criptarea automateAESXTS pe 256 de biti, car-
re separat. criptarea este deseoriomisd. casa este protejata mecanic pentru a preveni orice atac fi-
' Cei care obtin acces la hard drive-ul extern, stick-ul zic. Oplional, poate fi definit un plN cu auto-distruge-
USB sau coleclia de DVD-uri pot vedea Ei copia cu re, cu care pot fi sterse imediat toate datele.
uFurinte toate datele confidenliale. O opliu-
ne pentru protectia datelor tale ar fi sa acti-
vezi c ptarea datelor care urmeazl se fie
incluse in backup. $i mai ugor este se achizitio-
nezi un disc deja criptat de cetre compania pro-
ducetoare. Aceste discuri securizate suplimentar DiskAshurz de la istorage: toate
datele salvate pe el sunt criptate
sunt mai scumpe decat hard drive-urile USB externe
automat-
traditionale.

22, 03,2org ' CHIP


S ECU RITATE WINDOWS < TREND

pic confuz. Daca preferi si faci backup doar pentru numerele


seriale ale Windows ro qi Microsoft Office, folose$te pentru
asta ProduKey. Acest instrument, care, de asemenea, nu nece-
sittr instalare, afigeaze cele mai importante numere seriale
Creeazi imagini de sistem in trei paqi
imediat dupd pornire. Cu,,File I Save all entries", poli crea o co- Cu instrumentele Where do you want to save the backup?
pie cu toate numerele seriale gesite. on-board, poti crea
un backup complet. A synem imaqe is a <opy of $e driv€s required ior Windo$ ro run.
Mai intii, determint addrtional ddves. A lyslem i6ag. .an be led to renore yout

!a ce destinale r de
or compuler ever stopr wodingr howev€r, you cant choose

stocare trebuie
Un backup pentru figierele importante si numerele seriale te scrisi imaginea.
protejeaze impotriva pierderii acestor date, Dar procesul de -- Oan (DJ 1,03TB are

resetare a Pc-ului si de reinstalare a programelor gi refacere a


seterilor consuma foarte mult timp. Te poli scuti de tot acest ,ri create a system r.us"

efort dace creezi Ia timp un backup complet al sistemului,


Which drives do you want lo include in the backup?

Creeazi o imagine a sistemului ,hednves lilat are required fo. Windows to tun willbe in. uded by
the d.ive lh6t ,ou ..e evinq lhe ba.kup ro.
Windows ro are deja toate componentele necesare pentru a
crea o imagine completi a sistemului. Deschide ,Start I Settin- Your ba.bps are being saved on Dan {Dr.
gs I Update and Security I Backup I Go to Backup and Restore D. ve I";;
(Windows 7)". Fd clic pe ,,Create a system image" care se afltr in \ EFI Partilion
Synem 500,00 MB

partea stangE a ferestrei. O noui fereastre se va deschide, in sydeo (C, (srsrem)


t 21Z42cB
care poli selecta un hard drive extern conectat la PC, care se Ilupi aceea, selec-
\ windowr Recowry Envnonment {System) 477,00 MR
fie formatat NTFS. Apoi, poli specifica partitiile cerora vrei sa teaze partitiile
E.. cu.*tcr 2!2,16Gs
le faci backup. Partitiile necesare pentru o restaurare sunt in- Pentrar backup. 2
In final, erecute
cluse automat. Porneqte backup-ul cu ,,Next I Start backup'. in
backup-ul pro
.equied to r backup ot the plected diwsl
final, poti arde un Space save
"System Repair Disc"
pe un CD sau DVD. As- priu-zis.3
Spa.e avairabre on Oan (D:):
ta nu este necesar dacA ai deja un stick de urgenle.

:reate a stEtem image


Restaureazi imaginea de sistem
Pentru a restaura imaginea ta de sistem, porne$te calculatorul Windows is saving the backup,.
de pe stick-ul de urgenle sau, dactrWindows ro este in functiu-
ne, fI clic pe ,,Start I Settings I Update and security I Recovery" FtI
Si apoi pe butonul "Restart now" de sub opliunea ,,Advanced Backing up System (Cr...
startup'. Selecteaze ,,Troubleshooting I Advanced Options I

System image recovery', Conecteaza discul extern cu imagi-


nea de sistem gi apoi urmeazE indicaliile asistentului. Restau-
rareavainlocui toate datele de pe drive-ul,C:\" cu cele din bac-
kup. Astfel, ar trebui si nu mai existe nicio date pe pC care se
nu fi fost deja stocatl in altd parte. Relaxeaze-te! r

Backup-uri extinse cu Disk Master Standard


Disk Master Standard oferi o mullime de funclii de proteclie guratia. Aditional, software-ul ofera mai multe funclii pen-
a datelor tale. Dupi instalare, poli opta fie pentru un backup tru, spre exemplu, editarea partiliilor din PC sau crearea de
complet de sistem, fie pentru un backup al unor partilii indi- hard disk-uri virtuale ii de discuri RAM.
viduale sau al anumitor fisiere Fi foldere,in tab-ul,,Backup" al
programului. Similar cu alte solulii de backup, vei avea nevo-
ie de un hard drive extern pentru asta, dar poti alege si serve-
rul teu NAS ca destinalie pentru backup.
, in teste, am observat ca opliunile de securitate de Ia alte
programe lipsesc parlial in Disk Master Standard. Asta in- FaAl!o!lhloegdod'gryr'6!*!!

seamnl cA un clic pe ,,Continue'va duce la pornirea imediate


a procesului de backup al datelor. Dar diversele funclii sunt
ugor de inleles. in acest mod, nu doar foldere, ci $i figiere
individuale pot fi selectate penfu backup.
, Poti compresa, criptaimp5rti in mai multe figiere bac-
kup-udle Si poti determina ti prioritatea backup-ului. Fiecare
backup creat este afigat la sfarsit. De aici, poti restaura date-
Ie, poti face noi backup-u cum vrei tu sau poli edita confi-

CHIP.2or9 < 03 .23


TREND r BROWSER

Edge: rena$tere
cu tefrnobgie'Google
Panica s-a instalat printre dezvoltatorii Edge de la Microsofrt.
Browserul eguat intri in repar4ie capitald. Pe baza tehnologiei
Google si a unei noi idei de marketing.

dge este browserul oficial al Microsoft din Windows ro. aplicat propriile interfele de utilizare pe fundatia Chromium.
Cei de la Redmond il numesc ,cea mai rapide cale de a fa- Un cod bun este recomandabil. Firefox inctr se bazeaze pe moto-
ce lucruri pe internef. Pentru critici,inse, este copilul lip- rul slu in-house Gecko.
sit de iubire al familiei Microsoft. Nu a fost niciodate prea
agreat de utilizatorii de Windows ro qi nu a funclionat deloc pe Browser in cidere liberi
alte sisteme de operare. Dezvoltatorii de site-uri $i de extensii EdgeHTML toarce acum in interiorul lui Edge. Este o variantd
pentru browser l-au ignorat. Nici macar dezvoltatorii ingigi nu revizuite a motorului de randare Trident al lui Microsoft, care
au putut veni cu noi fun4ii. dateaze de pe wemea lui Internet Explorer. Nucleul imbetranit
Acum, Ia orizont se afla o reparalie capitale, care este echi al aplicatiei este crucial pentru cat de ,rapid" sunt inctrrcate si-
valentul uneicapituleri. Potrivit unor relateri din surse interne, te-urile in Edge $i cum arati dupi aceea. Potrivit unor rapoarte,
Microsoft intenlioneaz5 se renunte Ia motorul de randare EdgeHTML se pare ci a creat uriafe frustriri gi dezamigiri pen- P
in-house EdgeHTML Si va incerca sI revigoreze browserul cu tru dezvoltatorii din Redmond. Asta pentru ce majoritatea si-
un proiect numit -Anaheirn'. Cea mai important schimbare: te-urilor si aplicaliilor web nu funclioneaz6 deloc pe acest mo- I
browserul se va baza pe Chromium, cu motorul de randare tor ele fiind optimizate pentru familia WebKit/Blink. Avand in ,9
Blink. La inceput, nimic nu va fi diferit ca aspect gi chiar gi nu- vedere asta, Microsoft evident a inleles ce nu are sens se conti-
mele Edge gi logo-ul atracti+ vor remane neschimbate. Alli pro- nue cu vechea fundalie gi acum depune eforturi de a face imen- jjE
ducatori au aritat calea de urmat: Opera, Vivaldi sau Brave au sa tranzitie. Transformarea este necesara $i pentru ci browse-

24, 03'2019'CHIP
BROWSER < TREND

rele Microsoft au atins cote de piale aproape insignifiante.


in cele din urmi, Microsoft este de vine pentru toate probleme-
Ie lui Edge (vezi dreapta). in Ioc str-gi asculte utilizatorii gi se !i-
ne cont de ingrijorarile dezvoltatorilor, compania a incercat sa De ce nu s-a impus Edge
impuni intregii lumi propriile prioriGli. Evident, asta urma se , Incompatibil Motorul Ed-
' Lipsi cronici de imaginatie:
meargi rdu. in plus, a existat gi presiunea politicS: pe masure ce geHTML al browserului are Microsoft nu a avut niciun fel
gigantul software obtinuse o dominalie covarFitoare pe piala probleme la randarea site-urilor de viziune pe termen lung pen-
cu predecesorul lui Edge, Internet Explorerin Windows XP, au- optimizate pentru Chrome sau tru browserul web.
torite$le de reglementare au intervenit, pe ambele maluri ale WebKit (Apple Safari).
Atlanticului. Confruntata cu ameninlarea unei diviziri obliga- , Operabilitate groaznici: Mai
' Competitie acerbi: coogle isi
dezvoltd in mod constant moto-
torii in intreprinderi multicorporatiste in SUA $i cu pena[tati multi utilizatori consideri inac- rul browserului si aduce cu
financiare draconice in Europa, Microsoft a trebuit se se abline ceptabild uzabilitatea lui Edge; regularitate in Chrome funclii
de Ia a mai integra browserul in sistemul de operare Windows lipsa de popularitate care rezul- inovative, cultivand in mod
gi a trebuit se ofere consumatorilor din Europa browserele ta din asta a afectat cota de activ intregul sau ecosistem.
competitoare ale rivalilor sei, ca alternative echivalente. Lucru-
> Lipsi acut:i de utilitate: Din
, Neglijenli: In vreme ce dez- [psi de functii proprii Fi de
rile s-au cam dezumflat Ia Redmond dupe asta.
voltarea lui Chrome continue extensii exteme, Edge pierde
in ritm suslinut, Edge aproape invariabil.
Remake sau rlzboi al browserelor?
, Prezenli insuficienti: Pane
ce nu s-aimbunetiit deloc
Astfel a inceput cregterea meteorice a lui Firefox gi, mai tarziu,
de-a lungul anilor acum, Edge nu a putut sparge
a lui Google Chrome. intre timp, Chrome a ajuns se se laude cu
' Penurie de extensii: Magazi- bariera de patru procente cote
doui miliarde de instaleri. Dar factorii de decizie din Redmond nul de app-uri al Iui Microsoft de piali la nivel global, in vre-
au recunoscut acum semnele timpurilor pe care Ie tr5im. Pane oferi doar 216 extensii pentru me ce Chrome se apropie de zo
acum, Windows Store admitea doar browsere bazate pe Ed- Edge. Chrome are nenumerate de procente cottr de piata globa-
geHTML. Odata cu sfar$itul subit al motorutui, criteriul va dis- extensii. la.
parea si Mozilla Firefox Si Google Chrome poate ca vor putea fi
descarcate qi de acolo.
Faptul ca Microsoft nu are probleme cu competilie este de- Piala germand a browserelor
monstrat de alte exemple: in vreme ce Edge suferi de pe urma chiar dacl Firefox rezistii r.ezonabil ln pozitia de lider in cerma-
unei neglijente cronice, Microsoft gi-a dezvoltat enormtehnolo- nia, nu poate lmpi€dica cregterea meteorice lui Google Chrome.
gia Azure Cloud, a furat cote de piaF de la liderul tehnologic Cu doar 63r%, Edge este mult in urmi,
AWS, a fecut pace cu comunitatea Linux, a achizilionat popula-
ra platforme de management pentru coduri GitHub gi, in gene-
ral, s-a reorientat masiv. Iar acum, evident, a venit vremea se se
reorienteze gi in domeniul browserelor.

La gcoali cu Windows Lite


o,,€',''jS
In aceasti noui edilie a rtrzboiului pe web, pentru Microsoft
miza este considerabil mai mare decat doar viitorul browseru-
lui. Potrivit unor surse interne din Microsoft, compania intenli-
e** 1 *,**o
oneaze se treace in ofensive gi se-l atace pe marele rival Google
acolo undeil doare mai mult:in sala de clasi,ln sectorul educa-
tiei, gigantul ceuterilor gi-a putut areta superioritatea in SUA
f,,.,,'*
cu Chromebook-uri ieftine, bazate pe Chrome OS, cu browser
Google Chrome qi ceuteri pe Google. Dar aceste zile ar putea de-
veni curand amintire. Se pare ce Satya Nadella viseazi la un PC
Microsoft cu Windows Lite (nume de cod Polaris) gi cu un brow-
ser rapid open source, care sI poarte brandul Microsoft. Win- Prea putin progres
dows Lite este o variante simplificata a lui Windows ro S, care Pentru fi€care updatc al Microsoft Edge, Google oferi patru up.
este optimizate pentru tablete, Pc-uri 2-in-r, Iaptopuri gi PC-uri date-uri pentru Chrome - numirul este similar si pentru Mozilla.
desktop. Un astfel de dispozitiv ar fi rapid li convenabil ca pret.
in starea sa actuali, Windows Lite ar trebui sd ruleze pe
orice CPU relevant pentru Microsoft - Intel, AMD, ARM gi Qu-
alcomm Snapdragon 845. in vreme ce Windows ro S poate fi up-
gradat la o licenli completd de Windows lo, nu Ia fel stau lucru-
rile cu Windows Lite. Primele magini cu Windows Lite urmeaza
e o0a &a (, a aoa aaa a
a

se apare in prima jumatate a lui 2or9. Microsoft doregte clar se


C aa0 e8 aa Saaa o _s

evite un egec al acestora. Daca modificarea de paradigmi in


browser gi atacul asupra lui Google vor rezolva implicit proble-
ma Iipsei de imaginatie a lui Microsoft, remane de vezut. Dar
un lucru este cert navigarea pe internet va redeveni rapide in
a\,
g
E
e

viitorul apropiat.

CHIP < 2or9 < 03 .25


TREND > TAXA PE INTERNET

Paradisul fiscal
allui Zuckerberg
Companiile majore americane Facebook, Google & Co. cAgtigd mulli baniin Europa. in
pofida acestui lucru, o taxare corecti a profiturilor a eguat din nou.

fl ranla face presiuni. Dupa ce propunerea de compromis ar putea folosi noile taxe ca pe o oportunitate pentru a lansa o
f."n.o-ge.man pentru o taxe digitalS la nivelul intregii UE noud rundi a rizboiului siu comercial. Planurile UE in materie
!I a fost respinsE de mai mulli miniFtri de finanle din lerile de taxe ar trebui sa rezolve o problemd bine-cunoscute. Cu toate
UE Ia inceputul lunii decembrie 2or8, Parisul nu intenlioneaze ce toate companiile majore de pe internet fac profitud de miliar-
se a$tepte. Planul viza impunerea unei taxe pe valoare adeugate de in Europa, ele platesc mai puline taxe, comparativ Potrivit
adilional6 de trei procente pe veniturile din publicitatea online Comisiei Europene, companiile digitale pldtesc doar circa juma-
incepAnd cu ianuarie 2o2L Acum, giganlii internetului precum tate din cat platesc companiile ,,normale". Legile fiscale interna-
Facebook Fi Google ar trebui sa pEteasce taxe mai mariin Eran- tionale sunt depe$ite, gama de servicii transfrontaliere ale com-
ta. Pregedintele francez Emmanuel Macron se misce cu viteze paniilor digitale creeaze, de asemenea, valoare adaugatl in
maximtr pentru ca vrea sa devine un adevarat campion aljusti- iespectivele !trri, unde nu existe niciun fel de faciltali fizice de
tiei fiscale, in timp util pentru alegerile europene. Dar demersul productie. Astfel, companiile globale se folosesc de infrastructu- E
nu le-a impresionat prea mult pe mai multe leri UE precum Da- rile locale ale lerilor, fare se participe Ia mentenanta Si dezvolta- o
nemarca, Finlanda,Irlanda gi Suedia. Chiar giin Germania, entu- rea acestora. Pana in prezent, o lala ii poate cere unei companii
ziasmul pentru taxa digitale d,fostin limitele moderaliei. princi- streine se pleteascd doar cand respectiva companie are ,,o loca-
palaingrijorare este cea ca preFedintele american DonaldTrump tie permanente de business" in respectivd !ari. Ca$tigu le 3

26, 03 ' 20tg > CHIP


TAXA PE INTERNET < TREND
Apple, Google & Co. nu sunt luate astfel in consideralie de legis-
lalia fiscali internalionale gi reman netaxate. Exact asta vrea se
schimbe UE. in viitor, taxele vor fi datorate ori de cate ori se in-
registreazi vreun profit.
Eiri dublitaxare
Rezistenli din partea paradisurilor fiscale Germania a incheiat acorduri piul relinerii taxelor doar pen-
Cea mai putendce rezistenli impotriva unei reglementeri h ni. privind evitarea dublei impu- tru veniturile realizate intr-o
velul intregii UE apare din leri precum Irlanda sau Luxemburg neri cu majoritatea lerilor. Mul- tale si principiul taxerii venitu-
te dintre companiile germane rilor la nivel global. Cu toate ce
care, ca paradisuri fiscale cu niveluri foarte favorabile ale taxe-
opereaz5 subsidiare in streine- majoritatea compani.ilor ameri
lor, atrag companiile pentru a-$i stabili cartierul lor general eu-
tate;la fel, multe companiink cane de intemet isi ofera servi-
ropean in acele teri. Dar beneficiarii taxelor reduse nu sunt sin- striine sunt active $i in Germa- ciile in toate lumea- inclusiv in
gurii care critice. SUA considere planurile privind taxa digitale nia. Pentru a preveni taxarea Europa ele nu au subsidiare
drept un atac direct intrucat acestea ar viza exclusiv companiile dubldin tara de origine (!ara de fizice acolo. Ori acestea sunt
americane. in numele preqedintelui Donald Trump, ministrul de rezidenltr)9i in t5rilein care au esenliale pentru taxarea profi-
finanle american Steven Mnuchin a spus primdvara trecute ce fost generate vanzdrile (ldrile in turilor realizate Iocal in respec-
proiectul UE violeazi regulile World Trade Organization (WTO). care au fost realizate veniturile), tiva tare. Chiar dace giganli web
statele convin asupra unor acor- precum Facebook sau Google au
Clemens Fuest, $eful institutului Ifo din Miinchen, gla ex-
primat inlelegerea pentru acest punct de vedere. in pramici, ta- duri acceptabile. Mai specific, birouri in Irlanda, ele pletesc
acordurile de evitare a dublei doar taxe comparativ mici. O
xarea economiei digitale afecteaze doar companii americane
impuneri sunt negociate pentru taxare Ia nivelul intregii UE a
precum Eacebook sau Google gi nu este cu nimic diferitd de im- taxele pe venitu , taxele pe majoritaui prof iturilor rea.lizate
punerea de noi tarife europene asupra SUA, la care este de ag- mo$teniri, taxele comerciale, pe internet de amedcani ar pu-
teptat se apara contramesuri. Adilional, planurile UE ar putea taxele corporatiste Si taxele pe tea alimenta in acest moment
viola acordurile comerciale internalionale, spre exemplu cele transferul de capital. Existe trei rezboaiele comerciale Ei vamale
privind dublaimpunere, care sunt menite se previna taxarea ve- principii: principiul taxerii veni- in care s-au angajat Statele
niturilor realizate in strdinatate gi de lara de rezidenla (domici- tuluiin tara de rezidente, pdnci- Unite.
liu sau loc de rezidenla) gi de statul surse (statul in care sunt re-
alizate veniturile).
in acest domeniu, eforturi nalionale solo, inclusiv cele ale
Mai mult, dar incd insuficient
Comparativ cu tax€lc din SUA, Apple plitea prta putin pentru
Frantei, par sd nu prea aibe sens. O solulie sub umbrela Orga-
taxele impus€ c€ntrului siu din paradisul fiscal Irlanda De
nizatiei pentru Organizalia pentru Cooperare Fi Dezvoltare Eco- aceea, i-au fost impuse aditional impozite considerabil mai mari.
nomicd (OCDE) ar fi mult mai bune. Asta ar avea avantajul de a
Itr niliarde d€ dolaf
implica SUA in negocieri $i intr-un acord. Aversiunea lui Trump
fali de acordurile multilaterale nu este singura problema. Chiar
ti pe malul acesta al Atlanticului, politicienii responsabili au pu-
line speranle pentru o solulie. Dar, in pofida egecului unei vizi
uni comune, cel pulin in UE, comisarul european pentru buget
Gunther Oettinger cere cu asiduitate o solulie europeane. Un
acord in termenii OCDE este ,improbabit'. Taxa digitali - Ia fel
ca $i impozitul pe tranzaclii - nu trebuie discutate la nesfarqit,
o 2003 zoo4 2c05 2006 2007 200a 2oo9
ani de zile.
statele unite*
Teri streine
Amenzi in loc de taxe? -* rox€ pidtie fondu.ilo. fede&le stotqte
Fi
Mai existe o surse de finanJare daci planul p vind taxarea
eventual egueaz* amenzile. Pe bazi unei folosiri abuzive a pozi-
tiei sale dominante, Comisia Europeana a impus in mod repetat Cine primegte amenzi
amenzi draconice in special cvasi-monopolistilor americani. Go- Companiile majore de internet au fost amendaG in mod repetat
ogle a fost cel mai grav afectate pan6 acum. in iulie zor8, UE a Fi masiv de citr€ [rE.
impus o amende record impotriva giganlilor publiciteUi. Google

il@
a fost amendatd cu 43 miliarde de euro, pentru exploatarea pu-
teriisale de pe piald cu ajutorul sistemului de operare mobilAn-
droid. $i in 2o1Z Google a primit o amendi de z,a miliarde de eu-
ro, care, la acea vreme, s-a datorat discriminerii ofertelor
Microsoft
Abuz de pozi-
Intd
Abuz de pozi-
ApDlc
PI4i
3
de impozite
Go
Gooale
gle
Abuz de pozi-
Iie pepiaF tie pe piata aditionale lie pe piaF
comerciale a terlilor in beneficiul ofertelor proprii de servicii de
shopping ale Googte. Plata amenzilor nu ar trebui si fie o pro-
blemd prea mare pentru companie, intrucdt rezervele de lichidi-
4ln 460 r,06 :i6r
tati estimate in2or7 de agenlia de rating Moody's erau de 86 de mil. ndl mil. mil.
miliarde de dolari. Liderul industriei Apple isi poate permite se
pleteascS amenzi cu gi mai multi nongalante.2So de miliarde de
O'. OO """' o """" 13
rd.
2OO4 2OO8 2009 2013 2016
dolari zacin seifurile sale. r .

cHIP < 201S < 03 .27


TREND } SANATATE

Lucreazi sinitos
Milioane de lucrltori din birouri suferi de probleme de sinitate din cauza muncii lor.
Spaqiile de lucru ergonomice gi comportamentul preventiv te pot scipa de probleme.

el putin din punct de vedere fizic, o slujbtr lntr-un birou Multe dintre acestea pot fi evitate printr-un simplu design er-
ai crede ce este una u$oare. Dar tocmai in astfel de medii gonomic corect al locului de munce. O investitie in a$a ceva este
unii dezvolt5 probleme cu spatele, intrucat statul a$ezat li in interesul companiilor: pentru a cita un exemplu, raportul
multe ore in $ir la birou slebegte mugchii principali, poate gene- de sdnltate din 2018 al Techniker Krankenkasse arat ca, in 2ou,
ra carcei Si solicite mdt coloana. Un studiu in rAndul angajali- circa 60 de milioane de zile de incapacitate de lucru din Germa- I
lor efectuat de compania germane DAK Gesundheit in 2oo3, nia s-au datorat numai durerilor de spate. Dar $i angajalii pot s
areta ce 55 de procente dintre intervievali s-au pEns de dureri contracara problemele de senatate cu ajutorul unor obiceiuri
9,
de spate in ultimele u luni iar numirul acestora a crescut la 75 preventive. E
de procente intr-un studiu similar din 2oU 14 % dintre acegti B
suferind de dureri de spate cronice. Mai mult, lucrul ln fala Pozitie agezate ergonomici La birou
ecranului poate duce Ia alte probleme, cum ar fi ochi durerogi, Cei care doresc se lucreze ergonomic trebuie mai intai sI stea n
migrene, probleme de chculalie gi probleme cu tendoanele $i cu corect. Asta include picioarele plantate ferm pe podea gi inelli-
E
articulatiile. mea scaunului reglate pentru ca picioarele se formeze un unghi

28, 03>2019'CHIP
SANATATE < TREND

de 90 de grade Ia genunchi. Pozilia la birou este ideala atunci


cand bralele sunt indoite ta 90 de grade in timpul tastlrii. Aici
incep primele probleme pentru muti lucratori din birouri, pen-
tru cE, de$i scaunele ajustabile pe indllime au devenit de mult Ergonomia este importanti pentru angajali
un standard, multe companii continue se aibi birouri cu inelli intr-un studiu realiatde compania de asiguriri medicale
Gontinentale despre sanitatea la locul de munc4 designul
me fixe. Cei care sunt prea scunzi pentru aceste birouri, impro-
locului de muncl qi ergonomia au fost cei mai importanti hctori
vizeazi folosind suporturi inallate pentru picioare, dar nu este
o solutie ideaid. Misurl Propo4ie, in %
$i mai bune, dar evident Si mai scumpe, sunt birourile ajus- Desian loc de muncr, 60
ErEonomic 3:}
tabile cu arcuri cu gaz sau cu motoare. Modelele care permit,
ocazional, Ei lucrulin picioare sunt ideale. Timp de lucru fl€xibil 52
39

Didt sanitoase 48
Scaunul corect 4
A$ezarea confortabile include acum Si un scaun de birou optim Scrvicii mdical€ 4r
5l,
ajustabil gi ergonomic. Acesta trebuie se nu se poate resturna
us,or, sa fie ajustabil in termeni de pozilie gi inlllime si sa aibi seminare ?
4
arcuri $i supoti variabili pentru brale. Un scaun care respecte a,
Servicii spGtive
doar un minimum de conditii va induce inse o posture perma- stt
nent rigide. Specialigtii in medicina muncii recomande inse o Tratamente 30
46
pozitie asezate dinamicd, care poate fi usor aplecate in fate sau
Optiuni D€ntu pauze r!)
ugor lesata pe spate. Asta permite o irigare mai buni cu sdnge a 50
musculaturii spatelui gi o relaxare a presiunii care apare asupra ! roarte I Poctic
discurilor vertebrale. in acest scop, mai multe scaune de birou
inovatoare au sisteme de inclinare permanente, care au un sis-
tem care restaureaza forlat pozilia iniliaH.
Bilele pentru spetar care sunt deseori intAlnite prin birouri
s-au dovedit a nu fi tocmai bune pentru munca de birou pe ter-
men lung. intrucat efectul pozitiv inilial asupra spatelui este in-
versat la un anumit moment, la folosirea lor indelungatd, $i
poate duce Ia o suprasolicitare a musculaturii.

Plasarea corectl a ec:ranului


9i a dispozitivelor de input
Un ecran pozitionat corect previne durerile de gat $i permite vi-
zionarea fi citirea relaxata. Distanla fala de ochi depinde de di- Input de date ergonomic
mensiuni.le ecranului Pentru monitoarele mici de pana h 17 Dispozitivele de input prrcum
inchi, 50 - 60 de centimetri este destul. 70 cm ar fi o valoare co- tastatura er8onomici Sculpt a
recte pentru ecrane de t9 inchi, iar pentru un ecran de 22 de lui Microsoft ii mausul vertical
inchi ar trebui si stai Ia 8o-9o cm distante. Ce este important Mx de Ia Logitech ltenrdt o
pozitie relaxati atat pentru
aici in orice caz este ca si merimea caracterelor afi$ate se fie re- neini cat pentuu braF.
Ei
glata in funclie de distanla de vizionare. Ochii trebuie se focali-
zeze prea puternic in cazul unor litere extrem de mici gi obosea-
la se instaleazl mai rapid.
inilgimea monitorului trebuie reghte astfel incat htura de
sus sd fie imediat sub nivelul ochilor pentru ca privirea se fie
Dreptul tiu la ergonomie
Dreptul la un design ergonomic legeture cu cele mai recente
intotdeauna indreptata un pic in jos. in caz cd folosegti doul
al spatiului de lucru care sE fie standarde in materie de ergo-
ecrane, ele trebuie sd fie similare. Linia de vizionare trebuie sl asigurat de angajdtor derivi in nomie si prin implementarea
fie paralele cu incidenta luminii pentru a fi evitate reflexiile gi Germania din legea condiliilor acestora.
efectele orbitoare. de muncl $i o serie de ordonan- > Nivelul minim de design ergo-
Tastatura trebuie a$ezate la ro-15 centimetri distanle de te privind locul de munce, care nomic al spatiului de lucru nu
marginea biroului gi ar trebui - cel pulin pentru cei ce tasteaze se refele $i Ia,,unititi de afi$are este definit prin lege, ci prin
cu zece degete - si nu fie ridicati pe inillime din spate, intrucat vizual . instructiuni- Respectarea aces-
> Fiecare companie trebuie se tora poate fi insa evaluate legal,
inclinalia rezultate nu conferi o pozilie buni pentru maini.
se asigure cA niciun angajat nu dace situalia o cere,
Tastaturile speciale ofere posibilitatea unei experienle de tasta-
va fi afectat de vreun prejudi , Persoanele cu dizabilititi
re deosebit de plecute, cum este cazul modelului Microsoft ciu evitabil la adresa sSnit5tii severe sunt cele care de obicei
Sculpt Ergonomic, ale cerei taste sunt a$ezate in a$a fel incat sale fizice gi mentale. Aceasti solicite ajutor special la locul de
bralul se se afle intr-o pozilie naturale. Mai mult, existe $i mo- obligatie este indeplinitd de munce iar acest lucru este ex-
dele verticale de mausi pentru computer, care pot fi folosi ftr- angajatori prin informarea in pres stipulat de legile germane.
ra ca incheietura mainii se se resuceasctr (vezi dreapta).

I
CHIP<2OIS<03 .29
TREN D > SANATATE

M\care in loc de stagnare


Pentru corp nimic nu este mai r5u decat se remane imobil
Ascultd muzici firi pentru un timp indelungat. in afari de agezarea dinamic pe
care am mentionat-o, artrebui se te mai ridiciin picioare, sd te
zgomote ambientale
intinzi gi si faci mici plimbSri mdcar o date h fiecare ori. Asta
Cigtite cu reducere
activi a zgomotelor, faciliteaze circulalia sdngelui in musculaturi qi previne dure-
cum este cazul modelu- rile de spate. Daca ai un birou care poate fi ridicat pentru a-l
lui Sony WH-roooXM2 folosi in picioare, poli folosi aceaste oportunitate din cand in
iti permit si asculti cand pentru a oferi ceva schimbare corpului teu. Pentru o via-
muzici 6oft intr-un
mediu g5lSgios. !a de birou senatoasa, expe4ii recomande ca 60 de procente din
timp si lucrezi agezat,30 de procente si lucreziin picioare qi ro

(i'ifr. procente
de masa ar
sA faci mi$care. Probabil ce o scurte p[mbarein pauza
fi suficientA.

trr Profilurile spciale tr entru


rEdu(trta zgomotdor sunt cr€at€ rea
Exercitiile de respir4ie sunt Fi ele potrivite pentru reduce-
rapidi a stresului. O metodtr potdvita este cea 4-6-8: ridi-
special pentru urechea utilizato- ca-te in picioare gi pune o mane pe stomac. Acum, respire pe nas
rului de specialigti. astfel incat burta sa se ridice la inhalare. Numera pane la 4.
Apoitine-ti respiratia gi numdri pdnd la 6, dupe care expiri lent
RimAiin formi toati ziua pe gur5 Sifa asta cat timp numeri pdni la 8. Repete exercitiul de
Pentru o zi de Iucru senetos cente $i sete misti 1O procente. cinci, pane Ia zece ori.
poti face cateva lucruri chiar tu. , Exercitii de respiratie: Fd
, Asezare dinamici: Schimbe-ii exercilii de respir4ie din cind $i ochii devin stresagi
pozitia aFzate din candin in cand pentru a reduce stresul. Dace privegti ecranul ore in gir, poli avea ochi uscali sau chiar
cand, aplecandu-te sau lSsan- Aplica, sprc exemplu, metoda durerogi gi rogii. in afare de asta, stresul ochilor poate duce la
du-te pe spate un pic. Ocazional, 4-6-8.
oboseald mai rapidd 9i la alte probleme, precum dureri de cap
intinde-ti picioarele. , Odihnegte-Ii ochii: Dupd o
sau ameleli. Cateva mesuri simple pot evita asta. Spre exemplu,
, Migci-te: fudic5-te mdcar o vreme, ia-Ii privirea de la moni-
date pe ola. intinde-1i corpul si
ajuta mult dace inchizi ochii atunci cdnd te gande$ti intens la
tor Ei uitS-te la ceva aflat Ia
plimbi-te un pic pentru a facili- distanli. Acope rea ochilor cu ceva. De asemenea, ia-1i privirea de la monitor la fiecare zo de
ta circulatia sangelui. palmele are gi ea un efect rela- minute $i uite-te la ceva aflat Ia distanF. Asta contracareaze
, Stai tr picioare Lucreaze in xant. stresul unidirectional generat de lipsa de schimbare a focalizd-
picioare uneori, daca este posi- , Redu zgomotul: Daca ambi- rii cand te uili doar la ecran. Palmarea poate fi gi ea relaxanti:
bil.Ideal ar fi pentru o zi de entul este prea zgomotos, folo- acopere-li ochii cu palmele fera se apeli pe ei timp de doua-trei
Iucru se fii a$ezat 60 de procen- seste dopuri de protectie pen- minute si apoi ia mana lent.
te, sa stai in picioare 30 de pro- tru urechi sau cilti. Ochii uscati pot fi evitali prin clipirea mai dease. Frecventa
clipirii scade, in general cand te uili la monitor, motiv pentru
care corneea nu este suficient de umezite. Pictrturi pentru ume-
zire ajuta gi ele gi le poti gesi in farmacii.

Redu stresul generat de zgomot


Tendinta generali cdtre birouri deschise duce gi la o expunere
maimare Ia zgomotele generate de ceilalti angajali.Ideal, dispo-
zitive precum serverele sau imprimantele artrebui instalate in-
tr-o camere separate sau mAcar cat mai departe posibil de zona
de birouri. in cazul acesta, o distanta dublate injumdtite$te
zgomotul. Dar sunt $i alte zgomote iritante, cum ar fi conversa-
tiile telefonice gi soneriile telefoanelor, lacanitul tastaturilor
sau conversaliile colegilor. Toate astea ili pot afecta concentra-
rea gi pot cauza stres.
Daca vrel ocazional, un pic de relaxare audio, protectia au-
I
ditive poate reduce zgomotul, Asta poate sa insemne simple
dopuri ieftine pentru urechi sau chiar mici proteze personaliza- P
te pentru urechile tale de un specialist (stangi sus). Protezele 8,
pot costa chiar sute de euro, dar sunt extrem de confortabile gi E
durabile in timp. Dace nu supo4i chestii in urechi, poli incerca I

ai l.
.r_
f.nrt
$i o protectie gen capsuh. Alti opliune ar fi o pereche de ce$ti, b
Ia care poate ce poli asculta li un pic de muzici relaxante. Cel
mai bine este dacd modelul are reducere active a zgomotelor, B
cum este, spre exemplu, Sony wH-roooxM2 din imaginea din

:{--^G stanga sus. Dacd selectezi playlist-ul "Nature Noise" din Spotify,
vei auzi doar ciripit de pisirele. r

3(, o:r>201s'CHIP '


'
TREND > HACKER REPORT

6nd Neil Wyler, alias Grifter8ot intrein camere, toati lu- mii de euro, si uneori o poate lua un pic razna. Neil Wyler inter-
mea gtie ce s-aintampht ceva. Wyler este una dintre per- vine intr-un astfel de caz gi controleaze grupul de hackeri SQL
soanele cheie pentru reteaua Black Hat, una dintre cele cu o voce autoritarS: ,Guys, stop the nonsense!". Dupe asta, ata-
mai mari conferinle ale hackerilor IarWyler avea o grimadipe cul SQL inceteaze.
cap, pentru ci tocmai fusese lansat un atac SQL asupra unui Prelegerile de la conferinta, care au loc un pic mai talziu,
domeniu public, de citre cineva din releaua interne de compu- sunt mult mai ordonate. Aici, atacu le nu au loc in timp real,
tere. La Black Hat, este deja ceva standard, pentru ca acolo hac- dar experlii intre in cele mai mici detalii si isi explice atacurile
kerii arate de ce anume sunt capabili. in special in timpul trai de Iainceput gi pan5 Ia sfar$it.
ning-urilor, al exerciliilor, in care profesioni$tii in securitate IT
arata incepetorilor cum pdt penetra intr-un dispozitiv gi cum Vulnerabilititi in dispozitive Apple
pot fi gAsite vulnerabilit6li. Un astfel de curs cost5 mai multe Dispozitivele Apple sunt considerate a fi deosebit de dificil de

32, 03 > 2019 ' CHIP


HACKER REPORT < TREND

spart de cetre autoritSlile judiciare 9i agenliile de spionaj. As-


ta mai ales datoritd arhitecturii de securitate a dispozitivelor ( ser...js paseodel*k
care ruleaze Apple iOS. Mai multe bariere de securitate ar tre-
bui se fac5 imposibilS modificarea neautorizati de citre hac-
keri a sistemului. Ultima linie de aperare este noul sistem de
figiere APFS (Apple File System). Dacd reugegti si faci modifi-
ceri in APFS, poti accesa directorul root al dispozitivutui gi {
poti importa propriul software sau poli extrage date din dis- (
pozitiv La Black Hat, unul dintre cei mai buni cercetdtori in { Cod PIN precar
securitatea iOS, Xiaolong Bai, a aretat cum poate eluda el sis- sn
Vulnerab italile din
temul de securitate APFS. Nu a fost ugor, admite el, pentru ca sistem pot fi folosite
sistemul de fi$iere este montat de sistem ca ,read only", adica pentru citirea codului
PIN, chiar daci
este protejat Ia scriere. Dace cineva schimbl, pur gi simplu, introducerea de multiple
imaginea montate a sistemului, iOS detecteaze asta pe baza coduri glegite ar trebui
unui timestamp incorect gi rlspunde cu o panici akernel-ului, Ei distrugl intregul
adice un ecran albastru. Bai a reugit si eludeze sistemul de se- sistem de operare.
curitate cu ajutorul catoNa inteNenlii greoaie asupra ker-
nel-ului sistemului, spre exemplu pecelind sistemul root se-i
accepte sistemul de figiere propriu gi astfel obunand un t!
mestamp valid pentru modificirile fdcute. in felul acesta, el a
putut updata schimbirile fecute de el in sistemul de figiere
original. Cand a rulat un demo in timpul prezenterii de Ia Bla-
ck Hat gi deodate a aparut pe ecranul iOS ilegalul App Store
Cydia, un ropot de aplauze a izbucnit din partea audienlei. $i
Ie-a meritat pe deplin, pentru ci nu mulli sunt capabili si Troienii guvernului se ascund dupi update-uri
sparge baricadele Iui Apple. Dar succesul nu va dura. Apple a Compania de securitate Lookout a descopedt ce spi'r^rare-ul
reactionat deja 9i a ficut hack-ul lui Bai imposibil pe noile ver- numit SilverHawk se deghizeaza ca un update de sistem li de
WhatsApp.
siuni iOS. Dar asta se intample pentru ce lui Apple i s-a permis
se vadi Si se analizeze hack-urile lui Bai. 2,2 Vo
VIP Chat
Compania Drivesavers, dimpotrive, nu coopereaze cu
Apple, dar are gi ea propriul hack de iOS - care lovegte puter-
Update HD
nic. Cu acesta, pot fi citite chiar gi parola stocata, adice pIN-ul Ela!hplayer
de login. $i asta este posibil chiar daci utilizatorul a setat sis-
26 qo
temul se se autodistruga dupe zece introduceri gregite de pIN. 19,6%- Updat€ pachet
Update de sistem
Drivesavers oferi o cale de backup pentru toate datele de pe TeleEram
dispozitiv utilizatorilor care gi-au uitat codul. DriveSavers nu 4.3 ok
wea sA dezveluie cum procedeaze exact $i ce puncte slabe ex- schimbar€
SimNum
ploateazi, pentru ca miza este mare pentru companie. O sin-
guri descuiere a dispozitivului costtr 3.9oo de dolari - un mo-
AItele
Update Ms I
Of6ce zor
del de business profitabil. Compania susline ce serviciile sale 239 t%
2
sunt destinate utilizatorilor privali, ceea ce este destul de greu Update l^rhatsApp

de crezut avand in vedere prelul. Dar FBI & Co. cu siguranta


au un buget care finanleazd spargerea unui iPhone.

Atacuri Android din cercuri guvernamentale


I No problems found
ApLr; ...n I, C ar r 5 ls

DacA in iOS atacatorii trebuie se depegeasc5 obstacole majore


pentru un atac al sistemului intern al dispozitivelor, Iucrurile Updates pending (7)
arat5 foarte diferit pentru Android. Din cauza sistemului de Auto-update is turned on
operare mai deschis, Google OS este mult mai uQor de spart. Ex-
pertii de Ia firma de securitate Lookout au examinat cum lu-
creazS profesioni$tii. Michael Flossman, Sef al Threat Intelli- E LinkedlniJobs, prof
151!lB

gence gi Kristin Del Rosso, analist de securitate la Lookout, au Versiune siguri


E
analizat instrumentele de atac ale bine-cunoscutului grup de
hackeri Syrian Electronic Army (SEA). SEA se presupune cA ar
Ar trebui
instalezi apps-uri gi
si
3,
Kasa Smart
t;*.I l
fi un grup sponsorizat de guvern careincearca se respandeasce
update-uri pentru
ele pe dispozitive
propagandi pro-siriand cu ajutorul unor atacuri globale asupra /1l
v
Waze - cPS. Maps,
Android numai prin I I i,iB
sistemelor IT si, in acela$i timp, pdn spionarea oponentilor re- Play Store.
gimului. Le poli gisi sub
Pentru face asta, atacatorii procedeaze dupe cum urmea-
a ,,My apps & games".
zi: utilizatodi incarcd fere se gtie software-ul de spionaj Silver- e

cHIP < 2019 < 03 .33


TREND > HACKER REPORT

Hawk pe telefoanele 1or, prin intermediul unor app-uri aparent


serioase pe care SEA le instaleaze in Google PIay Store. lronic,
software-ul vine deghizat sub forme de update-uri pentru pro-
grame bine-cunoscut de mesagerie precum Telegram sau Chat-
Secure (vezi statisticile din dreapta). Cu ajutorul programului,
SEA poate porni apoi neobservat inregistriri audio, poate face
poze, poate copia SMS-uri gi contacte $i poate exporta conlinut
din app-uri de mesagerie gen WhatsApp, Telegram & Co. Se poa-
Date sigure la incircare te afla inclusiv istoria completa a GPS-ului gi pot fi citite toate
datele app-urilor prin conexiunea cu telefonul mobil. Cu toate
Spre deosebire de adaptoarele de incir-
care USB cpnventionale I , afa-numitele ce Google acUoneazi impotriva app-urilor malware in propriul
prezervative USB au doar doul contac- magazin, astfel de atacuri continue sa aibaloc. Experlii de Ia Lo-
te active, p€ntru alimentare, 2 okout spun ce utilizatori.i ar trebui se instaleze un antivirus pe
telefon Fi sa instaleze update-uri doar prin butonul "Update' din
Play Store.

Pierderi de date prin cablul de incircare


Atacatorii ingeniogi pot citi date chiar daca dispozitivul este
echipat cu solutii antivirus moderne, are toate update-urile de

.f*dfi*,fi/*.IJr sistem Ia zi si seterile de protectie a datelor sunt fecute impeca-


bil. Riccardo Spolaor de Ia University Oxford a demonstrat asta.
Prin analiza consumului de curent Ia incercarea unui telefon
Android,el poate citi date de pe dispozitiv. Ideea de baz5 nu este
in analiza consumului de putere, poate fi cititii incarcarea CPU. complet nou5: in trecut au mai aperut relateri despre inc6rce-
Asta permite hcarcetoarelor si comunicc cu un app malware toare manipulate in aeroporturi. Cei care igi conectau smartp-
ascuns de pe telefon gi si fure date. hone-ul stabileau automat o conexiune de date cu un comp[u-
ter ascund din incerc5tor. Adilional, atacatorii puteau citi
datele din telefon. Pentru noile modele Fi versiuni ale sisteme-
Og stadtsparkasse Muenchen (Dt) ,rii!(:/,.,i lor de operare, acest tip de atac nu mai este aga de ugor. Siste-
mul previne stabilirea de cetre smartphone-uri a unei conexi-
< Site Sedrity
uni de date firi o permisiune explicite. Utilizatorii complet
paranoici folosesc chiar gi aga-numitele prezervative USB, care
fl StadtsparkasseMuenchen
sunt conectori USB care, in loc de patru contacte, le au doar pe
cele doue de pe laturi, care servesc doar pentru alimentare cu
- SB-Filiele sradtmitte curent.
Dar asta este suficient pentru Spolaor Cu un ampermetru
de Ia Monsoon, el poate masura diferentele dintre fluxurile de
curent gi astfel poate recunoaqte cAnd ecranul este oprit si
Conexiuni TLS drept gateway cand este configurat CPU-ul dispozitivului. Pentru a citi date
au incredere ci un site este serios dace ficitelul este
Utilizatorii din dispozitivul securizat, atacatorul trebuie doar se instaleze
verdc, Atacatorii exploateaza asta ii afiieazi c€rtificate fals€. un app pe dispozitiv care are acces la datele ce trebuie citite.
Spolaor a scris un astfel de app demonstrativin acest scop. int-
Atacuri cu certificate TLS valide pentru site-uri run atac real, codul necesar poate fi lesne ascunsin alte aplica-
Potrivit unui studiu Phishlabs, aproape fiecar€ al patrutrea atac !ii, cum ar fi un app pentru ceas cu alarma. ,,Nici antivirugii gi
de phishing folosegte un certificat 9i afigeazi un Uicitel URL
nici scanerul antimalware al Google nu pot detecta astfel de
verd€. programe', spune Spolaor, pentru ce app-ul aproape c nu nece-
% Atacuri de phishing cu certificate valide sita nicio permisiune. App-ul spion poate comunica cu compu-
terul din incircator pdntr-un soi de cod Morse, pe care app-ulil
genereazi prin ciclurile CPU-ului gi apoi transfere datele. Pro-
tecliaimpotriva unui astfel de atac este posibilS doar daci utili-
zatorul opreqte complet telefonul mobil pe timpul incercerii.
Mai tarziu pe Ia conferinle puteai vedea cum oamenii igi inchi- ,9
,E
deau telefoanele mobile cand Ie puneau la incircat - gratie lui
Riccardo Spolaor. -9

Noi tipuri de tentative de phishing


Atacatorii pot accesa date ale utilizatorilor de Pc-uri desktop F
Q2 Q3 Q4 Qr Q2 Q3 Qq Qr q2 Q3
fird nicio manipulare hardware. Pentru a face asta, criminalii o
2015 2OE 2Or5 20ta 2c16 20t6 20!6 2ot7 20v 20]7 cibernetici folosesc o tehnologie relativ veche: phishing. Peste
9r de procente dintre toate atacurile cibernetice incep cu asta. a

34, 03>2or9>CHIP
HACKER REPORT < TREND

Dar acum atacurile sunt mult mai sofisticate decat in trecut,


Multe vreme, sfatul sete uilila licelelulverde din bara de adre-
se a browserului atunci cand deschizi un site era unul foarte
bun, instr acest sfat este acum depiEit. Licilelul indici o cone-
xiune cdptata h respectiva pagine. Dar 82 de procente dintre
utilizatori ince presupun ca asta inseamna ce site-ul este legi-
tim gi nu fals. Statisticile de la Phishlabs arate ce aproape unul Atacuri termale
din patru atacuri de phishing folosesc acum certificate TLS, ca-
Cu o cameri cu termovizi-
re pun un Hcatel verde pe un site manipulat. Pentru profani, nu I
une , este posibil si te
este intotdeaur2a us,oate detectarea ur2ui asttd certificat de prinzi @ taste a apiltat 2
hacker. Sistemele antivirus moderne folosesc deja tehnologie utilizatorul, la mult timp
IA pentru detectia unor astfel de certificate TLS. Dar nici ataca- dupe ce acesta a folosit
tastatura. Asta iti permi-
torii nu dorm. Alejandro Correa Bahnsen de Ia Cyxtera Techno- t€ sl tragi concluzii
Iogies a demonstrat o metodd de atac Ia Black Hat, care este me- desprc posibile parole.
niti se previna detectia certificatului fals de cetre antivirus.
Adilional el a programat o IA, care imbunetete$te atacul prin
metode de machine learninB De la circa cinci procente rate de
succesin atacurile conventionale, rata a crescut la36 de procen-
te cu IA Potrivit lui Bahnsen, trebuie investiti mai multi bani gi
trebuie mai multa cercetare pentru realizarea de sisteme IAbu-
ne, care se recunoasce astfel de atacuriin viitor
Sistemul cu zece degete este mai sigur
lntr-un atac cu termoviziune, multiple taste sunt iluminate
Hardware-ul ca gateway 6imultan pentru utilizatorii sistemului de tastare cu zec€ deg€te.
9i Ercan Ozturk a dezvoltat un atac care foloselte utilizatorul in felul acesta, recunoatterea devine mai dificili- Chiar;i o
drept gateway. Cu ajutorul unei camere cu termoviziune, el a parcll complicattr ajutl; hackerii pot verilica secventa corecta a
putut citi parole de pe tastaturi folosite recent pentru tastarea tastelor in sp€cid prin metoda di4ionarului. Dace parol,a eEte
respectivelor parole. Rezultatul a fost impresionant, Pentru va- sigul, o astfel de comparatie devine mai cornplicatii.
riante simple de parole, Ozturk a recunoscut tastele apesate in Scrierc cu ro degete Scriere cu I degd
40 de secunde. Pentru parole complicate, inse, totul a durat
doar zo de secunde, Incidental, cei care tasteaza cu zece degete
sunt mai bine protejati pentru ce degetele lor stau pe tastatura
tot timpul, incelzind astfel mai multe taste. Cand tastezi cu un .E
deget, niciun alt deget nu este pe taste, fiind mai uqor de recu-
e
noscut ce ai tastat. Ozturk spune ce utilizatorii se pot proteja
ulor de astfel de atacuri, trecand cu palma peste toate tastele
cand termintr de tastat gi incelzind astfel un pic toate tastele. E
Dar chiar gi cand utilizatorii fac totul corect, tot sunt in pe-
ricol. La Black Hat, Joe Fitzpatrick a avertizat in legeture cu F
6plp>6t(ovE iloveyou 6pl;o>6t(ovE iloveyou
hardware-ul manipulat. Acesta nu poate fi gesit doar in tasta-
turi, ci qi in card reader-e. in SUA, a existat un caz in care ataca-
torii au manipulat card reader-ul unei benzinerii, care a stocat
informaliile cdrlilor de credit ale utilizatorilor. Atacatodi ve- Hardware manipulat
neau la fiecare cateva zile sd citeascd memoria dispozitivului. La Black Hat, crrcetiitorii in securitate IT au demonstrat taate

Solutia demonstrative a lui Fitzpatrick e gi mai perfidd. El a


I
2-Pactor ttranipulate, cum ar fi un token RSA care dezvduie Pa-
rolele Becr€te printr-un cip radio instalat de hackeri, 2
echipat un token RSA cu un cip adilional, care trimite parola
care este al doilea factor de autentificare catre un atacator aflat
Ia distante. Tinta lui Fitzpatrick companiile mari, unde spiona-
jul economic este rentabil. Expe4il spun ce accesul la compute-
re este securizat cu cheile RSA Dar acestea pot fi manipulate
spre exemplu in tranzit sau la locatia intermediarl de stocare
pdni ajung Ia utilizatori. Fitzpatrick recomandi cunoa$terea
precis a lantului de aprovizionare pentru astfel de dispozitive.

Maginile virtude sunt nesigure


$i softurile de virtualizare, considerate pane acum sigure, sunt
vulnerabile. Zisis Sialveras a demonstrat o cale de a folosi pro-
tocolul SVGA 3D al VMware pentru a trimite gi rula cod cetre
sistemul gazdd alunei magini virtuale - o bregi zero day. Sialve-
ras lucreaze cuVMware Ia un patch. Toate astea arate cat de im-
portant este se-$ mentii sistemul actualizat in permanente. I

CHIP .2or9 < 03 . 35


4@
EHF

ahlrra|

I
C,.
- *tr
{n
;',

_s
*"{

Sfirsitul
erei sil'iciului
urmeazi dupi legea lui Moore? Tranzistorul de siliciu
Ce
a fost una dintre cele mai importante invenlii ale secolului zo.
Dar, acum, vremea sa ca motor al progresului se apropie de sfArqit.

FFlimp de taptezeci de ani, progresul putea fi mesurat in dublare anuala). Legea lui Moore a stabilit ritmul pentru indus-
circu itele pe care com pa- tria semiconductorilor timp de mai multe decenii. Dar princi-
I funclie de c6r de mici deveneauputeau
I niile producatoare de cipuri le imprima pe plScu- piul ,,cregtere prin micgorare' gi-a atins acum limitele tehnice,
lele de siliciu. De la primul microcomputer Intel 4oo4, cu 2.3oo fizice qi, mai ales, economice. Pentru a continua se existe ,dupa
de tranzistori Ia cipul bionic Apple Ar2 cu 7 miliarde de tranzis- Moore', o intreage industrie lucreaza acum Ia substitute, hack-
tori, aceaste dezvoltare a semenat cu o curbi exponenliala. uri fizice si intregi noi forme de computing, pentru un viitor
Complexitatea circuitelor, integrate s-a dublat Ia fiecare aproxi dupi siliciu. Viitorul computing-ului va incepe numai dupi
mativ doi ani. Adici exact ce a prezis co-fondatorul Intel, sfarsitul siliciului.
Gordon Moore, in rg75 (acu.m zece ani el inc5 se mai agtepta Ia o

36 03 > 2ors: CHIP


'
40 de ani iN VIITOR
,,One more thing...'
Siliciul nu a fost prima alegere a pionierilor din domeniul tran-
zistorilor. Cultivarea sa Ia un inalt nivel de purificare era prea Viitorul... fin al tranzistorilor
dificile. Ei au preferat se experimenteze cu germaniu, cel mai intr.un tranzi8tor conventional cu efect de camp (MOSFET) cu
promiletor semiconductor de la acea vreme. Dar totul s-a design planar (sus), volt4iul aplicat la po4i mntroleazl (,amplifi-
schimbatin 1954, cu o spectaculoase prezentare: dup5 ce ultimii cf) curentul intrc surse si scurEere. Jos: designul modern EinFet.
vorbitori s-au referit la perspectivele slabe ale siliciului, Gordon
Teal de Ia Texas Instruments a scos din buzunar caliva tranzis-
tori gata fabricali: vedeti, functioneaze! $iinci un tucru: amin-
ceput deja produclia de serie. in acel moment, tranzistorul de
siliciu a triumfat gi ainceput cursa de aincorpora cat mai mulli
in cel mai mic spaliu cu putinla. Este o curse care a modelat un
intreg secol $i,65 de ani mai tarziu,inca nu s-a terminat.

Purul adevlr Siliciu


Sunt multe de spus in favoarea siliciului. Spre exemplu, este al Poliriliciu
doilea cel mai abundent element de pe Pemant dupe oxigen; siliciu
Diordd de

toate alternativele sunt rare $i mult mai scumpe. Este usor de II Nitmrad€ silicir
crescut Si, odate ce a fost cultivat pentru o inalta puritate, poa- I Metat
te fi prelucrat relativ bine. in afare de asta, poate fi lesne adap-
tat al nevoile electrice prin dopaj, adicd o contaminare cu alte
elemente, gi poate rezista, de asemenea,la curenli uriagi. Iar cu
stabilul sdu dioxid SiOz, ofere si o excelente izolare si pasivizare Ein
in acelagi timp. ln special in primele zile ale tehnologiei semi-
conductorilor, asta a asigurat faptul ca porlile gi conductorii lor,
tll I

I -l
t_"f,_=l_
adica elementele de baze ale circuitelor integrate, pot fi produ-
se pe baza siliciului. Dar siliciul are gi unele dezavantaje, care
e devin o problemd odate cu cregterea miniaturizerii. Electronii
E
Si gaurile de electroni sunt prost rispandite pe material. O pro-
blemi ce poate fi compensate cu alte elemente printr-o conta-
?, minare precise (,,dopaj'),
dar nu poate fi rezolvat5 complet. La
11 temperaturi de peste 15o de grade Celsius, performanla scade,
!g de asemenea, foarte abrupt. Semiconductorii alternativi, pre-
:E cum nitrura de galiu gi carbura de siliciu, incd lucreaze bine la
!i 3"
temperaturi de cateva sute de grade Celsius. Asta permite per-
formanle mai mari intFun spaliu mai mic. Eventual, proprieG-
io:
,(T tile optice slabe ale siliciului vor impiedica integrarea cu ele-
yd mente optice potenlial foarte puternice, cum sunt cele folosite
i!l in centrele de calcul pentru procesare intense de date. Aeqti extrem de eficienti tranzistori -horizontally stacked
nanosheet gate-all-around" de la IBM ar trebui si inlocuiasce
actualul d€sign EinEET, Intmcat procesul lor de e:Klrunere este
Prelul progresului relativ utor, sunt potrivit pentru procese de produ4ie pe 5 nm
Multe vreme, Iegea lui Moore insemna: mai mic este mai bun. ,,qi dupd', spure IBM.

Invenlia secolului
Istoria semiconductorilor este plin de
salturi fantastice, oportunititi Etate gi
trediri personale. Cifra de afaceri anuali
a semiconductorilor: aproape Soo mld.
dolari, Samsung are cea mai nrare cot5, Julius Lilienfeld aptce pentru un
brevet de iDventie pentru proiectul
de aproximativ 50 mld. dolari. Gordon Teal cregte
tranzjstorilor cu efect de camp
(FET) monocristale inalt
purificate din gemaniu
Cronologie 195r

1833 1947
Michael Faradayobserve
NaSterea tranzistorului modem.
pdmul efect de
Matar6 $i \i/elker $i simultarr
semiconductor Shockley Si Brattain dezvolte primii
tranzistori JFET cu po4i drept
electrozi de control

CHIP<2019<03 .37
4S Dar acesta nu mai este un adever absolut cam din 2006. Cipuri
Ie dens integrate nu mai aduc salturile de pefformanle sconta-
te, Pe de-o parte, de atunci industria a inceput se ramana in ur-
ma ceasului lui Moore gi, pe de alta parte, cipurile dens
impachetate nu mai aduc sporurile de performanle anticipate
(aga-numita scalare Dennard). Introducerea procesoarelor rnul-
Accelerat ti-core este una dintre modditelib pe care producetori.i de pro-
Un cip cuantic cesoare au fost obligati sd o adopte. Cu fiecare generatie, ei se
cu u Qubits confrunte cu o dilemi: sporul de performante promis de trece-
de la Intel. re Ia un proces de produclie mai fin versus costurile care vor
Pilniile aurii
trebui cheltuite pentru dezvoltare. lntre timp, frecventele cipu-
cpnduc
microundele rile sporesc odatecu miniaturizarea - iar necesiteule lor de spa-
l,a scanarea qubit. liu gi de alimentare cu energie se diminueaze. Dar calculele de-
vin din cein ce mai nefavorabile. Spre exemplu, geful diviziei de
dezvoltare a Qualcomm, Paul Penzes, a avertizat in martie tre-
cut cd viitoarele salturi in dezvoltare vor aduce din ce in ce mai
pulin. La ultimul salt la un nou nod tehnologic, frecvenlele au
crescut cu doar 16 procente. Dace h trecerea la produclia pe 10
INTERVIU
nanometri erau economii energetice de 30 de procente, la trece-
,Viitorul arata luminos" rea pe 7 nm economiile sunt doar de ro, pane la 25 de procente;
Gari, Patton chi€f technology offrccr gi vic.epregedint€ seni' situalia este similara Si Ia economiile de spatiu.
or p€ntru Design Enablement qi Worldwide Research and Toate acestea sunt contracarate de imensele costuri ale
Development l,a GlobalEoundries. producliei unui cip din ce in ce mai complex, la limita a ce este .z
posibil din punct de vedere fizic. O noue fabdce pentru 7 nano-
Ce se va intamph cu tran penhu productie.
' siliciu? metri coste 10 - t2 miliarde de dolari, spunea Sanjay Jha, fost di-
zistorii de siliciu? > Cu
Cele mai recente circuite Exist5 multe idei creative rector executiv al GlobalEoundries, intr-un interviu acordat
ating dimensiuni atomice. despre cum poate continua VentureBeatin martie. O fabrice pentru 5 nm ar costa14-18 mi- _c
E.v
Prin scalare, cre$terile cunos- indust a scalarea semicon- Iiarde de dolari. Costuri.le proiectarii cipului explodeazi intr-o
{3
cute nu mai pot avea loc. In ductorilor chiar $i fdra meto- manierd similari (vezi graficul de la pagina 4o). cel putin pen- 6=
acela$i timp, costurile urme- dele tradilionale de scalare. tru GlobalEoundries, aceste calcule nu sunt deloc profitabi.te. 'l ai

toarelor noduri tehnologice gi Pentru noi ele sunt, spre Fiind unul dintre ultimii producetori majori de cipuri, compa-
39
ale cercetirii gi dezvoltErii exemplu, EinEET FD-SOI gi nia s-a retras din cursa pentru nodurile tehnologice de 7 nano-
devin inacceptabile econo- Through-Silicon Via. Dar metri in octombrie 2018. Potrivit companiei, este mai bine sd in-
mic. De aceea, industria se promisiunea unei lumi 5G in 9S
vesteFti bani in ceva mai rezonabil. Asta lasa in cursa pentru 7
gandeste la noi alternative retea se afle in centrul acestei
nm in viitor doar pe TSMC, care ii are drept clienti pe Appte 9i
dezvolteri.
AMD pe Samsung Fi, probabil de anul viitor, pe Intel. 9E
' Avqi o
prognoze?
Viitorul electronicii arate Sau este vorba doar de hype? E6
luminos. $i va fi continua sa Un lucru important despre nodurile tehnologice gi despre le- !E-
se bazeze primar pe siliciu, gea lui Moore: curba exponentiala care descrie legea lui Moore
acum ce existe alternative este, de fapt, o scara care devine din cein ce mai abrupt5. Trep-
pentru ca siliciul se poata fi tele scerii sunt procesele de produclie in continuu rafinate, in
scalat mai departe. special litografia, proiectele mai elaborate de tranzistori qi

succes al procesului
fotolitografic pentru
siliciu
r955

1952 r959

Primii tranzistori in Primul tC


apaEte audrtrve $r mdiouri "modem":
totul pe un cip

*v
W 1:,

38 , 03 ' 2019 ' cHIP


40 de ani iN VIITOR
materialele noi. Acestea sunt cunoscute in industrie drept no-
duri tehnologice $i au asociate o anumite dimensiune, spre
exemplu ro nanometri. Dar dimensiunile indicate au fost doar
un instrument de marketing de-a Iungul anilor gi descriu sta- Magini de siliciu
dii de dezvoltare: ceea ce cineva ar numi un "proces pe 7 nm,, ar Minuscule sisteme dectromecanic€ sunt imprimate precum
putea fi considerat de ro nm de altcineva. Dimensiunea nu fa- circrritele pe siliciu. Aici este un gimscop pentru stabilizarea
ce nicio diferenta, ci complexitatea sporite a structurii tridi- imaginii in telefoarete mobile.
mensionale a tranzistorilor si a conexiunilor dintre ei. Atter-
nativ, legea lui Moore este deseori prezentate ca o lege a
naturii sau ca o forld motoare. in realitate, validitatea sa este
tot mai dificil de demonstrat cu fiecare an ce trece, intre allii
de un panel de experli din spatele International Technology
Roadmap for Semiconducrors (ITRS). in raportul siu anual,
posibitele problemein respectarea legii lui Moore au fost iden-
tificate pane in 2016 9i au fost prezentate gi soluliile pentru
depegirea. Din 2o1z panel a renuntat la legea lui Moore, pentru
ce aceasta si-a atins progresul este
"limitele pur econoimice,,.
scump iar valoarea adeugate scade. Contractele guvernamen-
tate gi clienlii finali nu mai definesc piala, aceasta fiind defin!
ta mai degrabe de computing-ul mobil gi wireless, cloud gi In-
ternet of Things. Asta inseamni aplicalii, pentru care puterea
de calcul este mai pulin importanttr decet dimensiunea bate-
riei, latenta gi letimea de banda. Adilional, industria semnifi-
cativ redusi a producdtorilor de cipuri este tot mai putin dis-
puse se accepte se i se dicteze progresul sau se pund ce4ile pe
mase. ,,Ei nu au nevoie de niciun ITRS. Ei qtiu oricum ce va ve-
ni", spune expertul ITRS Bill Bottoms. Din 2otz expe4ii
,i-au
publicat concluziile sub denumirea noue Roadmap for Devi-
ces and Systems (IRDS). Mesajul este in nume; importante nu
sunt elementele semiconductorilor, ci ceea ce faci cu ele.

Mai bun in loc de mai mic


Dezvoltarea tehnologiei semiconductorilor in ultima jumitate Procese
de secol este in sine un miracol gi un monument al voinlei uma- cerebrale
ne de a invinge natura. Iar aceasti dezvoltare va continua si Interconectarea
crcierului cu
"dupe Moore'. Actualul raport IRDS anticipeazi saturarea crei-
terii Moore undeva in jur de 2o2z panS atunci, noi materiale, computend a
proiecte de cipuri $i tranzistori vor fi pregatite pentru lansare avut succes
pani acum doar
pe piala pentru ca imbunetilirile de performanle str continue. l,a o scari foarte
Dar numai tranziliile la noi procese litografice pentru cele mai mici.
fine structuri sunt o nebunie tehnologice. prima fabrice de ci-
puri care folosegte lumine ultravioletd extremi pentru a grava
structuri de z nm in siliciu s-a deschis recent, Dar asta va fi un

fr
Intel 4oo4 primul IC
one-chip cu 2.3oo de
tEnzistori la ro pm

1993 2olo
Gordon Moole scrie: Intel Pentium intra pe CPu-urile Sun ii IBM
complexitatea circuitelor piatl 3.roo.ooo de sparg bariera de un
integrate se dubleazd in tEnzistori, 8oo nm miliard. 45 nm
fiecare an la costuri
minime

CHIP < 2or9 < 03 < 39

I
4@ proces prea brut pentru urmetoarea generalie de cipuri' Aqa ca
EUIF este neclar daca siticiul va putea fi descris ca o alternative
cu fascicule de electroni
via-
ioni
bili economic in vi.itor, chiar 9i $i
mai fine sau cu raze X de la acceleratoare de particule' Nano-li-
tografia este promiletoare $i se vorbeqte deja despre nano-ma-
O spirali in jos in structurile dorite' intreba-
Stadiile de dezvoltare in produ4ia de semiconductori se numesc
t"iirl" a"r" ," uo.
"uto-organiza
ten"ofosice- nni de zile, insa, ele nu aveau nimic de-a face rea este dacl nu cumva asta poate funcliona 9i intr-o maniere
cu rapoartele concrete de dirnensiuni de pe cip'
"oauri complet difeite? Proiectele noilor tipuri de computere sunt
procese ce-
aperute de ani de zile: bio-computere care folosesc
lular-moleculare pentru calcul paralel masiv sau scriu uriaqe
in ADN ARN' computere optice care
cantiteli de informalie li
lucreazi doar cu fotoni sau maqini exotice cum sunt hiper com-
puterele Si computerele universale cuantice' Mai realiste pen-
iru experlii IRDS suntin special procesoarele superconductive
pentru solutionarea
9i procesoarele cuantice non-universale,
unlr ecualii definite de optimizare, care ar putea fi importante
pentru dezvoltarea de relele neurale, spre exemplu' Acestea in-
clud gi cipuri neuromorfice care mimeaza structurile neurona-
le $i noile tipuri de procesoare pentru procesa-
',mixed-signal'
Cre$terea costurilor de dezvoltare rea simultane a semnalelor digitale 9i analogice'
Nu doar Droductia, ci si dezvoltarca unui nou model de cip este
exponerilial mai scumpt, iar beneficiile se diminueazi' A doua primivartr a siliciului
in viitorJl apropiat, sistemele existente $i expertiza vor fi folo-
proiecte fi
in milioane de dolari site pentru dezvoltarea tranzistorului clasic, cu noi
542,2 materiale. Sunt foarte promitetoare dezvoltarea de nanofire
fa-
extrem de fine cu diametrul de un nanometru 9i tranzistorii
bricali di.n nanotuburi de carbon. Pane Ia produclia de mase'
tranzistorii convenlionali FinFET vor creqte, probabil' 9i vor fi
validare
Prototip germaniu $i
testate noi materiale' precum aliajele de siliciu cu
SoGlware
compuqi III-V Siliciul va supravielui ca mated-
semiconductorii
! rroau4ie
al. Schimberile dinjurul sau sunt mai importante: nu doar co-
! verificare
nectori mai rapizi, ci 9i IA care ajuti la designul cipului 9i Ia un q
I &hit€cturl
output imbunatSlit. in loc sd omori problemele tehnologice cu
m calificaIelP
mai multa putere de calcul, poate fi sporite masiv calitatea Si
performanla software-ului. Esteinceputul uneinoi ere a soluti- c
ilor speciale: in loc de producle de mase, cipuri extrem de spe-
cializate se vor plia pe nevoi noi, cum sunt cele ale Internet
of
Things sau ale traficului din relele sau accelerarea functiilor s
gen criptografie qi machine learning prin hardware'
a
- legii lui Moore va elimina obsesia urmetorului
Sfirgiiul
ci
nod tehnologic. Vorba lui Stanleywilliams de la HP Labs: "Sfar- E
gitul legii luiMoore poate fi cel mai bun lucru care i s-a intam-
lo nm 7nm 5nnr plat computing-ului de la inceputul legii lui Moore"'
r

lntel foloseqte in Prerniera


FinFET-uri (22 nm)

Primii tranzis-
20I1 cu grafen in
tori TSMC$iSamsung
AMD TAIiti XX Iaborator produc primele cipud
432.7l]-873 tranzistori, peTnm
23 nm

03'2019,CHIP
40'
40 de ani iN VIIToR

numinare
Lumzag Bag este
Ia fel ca un frigider:
cAnd il deschizi se
aprinde o lumin5.

Rucsac tech
Acest rucsac va fi adorat de orice pasionat
de tehnologie.

Poli face mai multe cu acest rucsac decat se bagiin elobiecte


de care ai nevoie pentru treburile zilnice. Are Qi cateva func-
1ii pe care de obicei la vedem la smartphone-uri. Exista o Iu-
mine h interior, care se aprinde cdnd deschizi rucsacul. Un
acumulator integrat cu capacitatea de 1o.ooo mAh iti permi-
te se incarci smartphone-uri, tablete etc. in migcare. App-ul
rucsacului are gi el multe de oferit: ili permite sa monitori-
zezi locatia rucsacului prin tracking GPS, o alarmd anti-furt
il protejeaza de acces neautorizat iar ,Missing Item Remin-
der" iti aminteste printr-o notificare sA iei cu tine tot ce ai
presetat. in afare de asta, o camera este atagata pe fala ruc-
sacului -in felul acesta, polivedea pe ecranul telefonului ce
se intampH in spatele teu. ,WiFi Everywhere Feature' care
este acum disponibiE in z2 de Ieri face gi ea parte din confi-
guralia de bazd, cu ea putand activa un hotspot internet
mobil Ia circa 10 dolari per cB.
Aceste functii inteligente au fecut ca Lumzag Bag se ex-
plodeze pe platforma de crowdfunding Indiegogo. Proiectul
a fost suportat cu circa 54o.ooo de dolari - de peste zece ori
mai mult decAt linta campaniei. Lumzag Bag vine in trei
dimensiuni si costa de la r99 de dolari in sus in faza de
pre-comandi.

CHIP < 2or9 < 03


'4l
4S

Sophie Wilson
Mfnteadin
spateleARM
Cariera de geniu informatic britanic a lui Sophie Wilson a de-
butat pe wemea cand ea era ince studente Ia Universitatea
Cambridge. intrucAt primele ,slot machines" puteau fi sparte
cu gocul electric de Ia elementu piezo al unei brichete electri-
ce, Wilson a dezvoltat un receptor radio care bloca plalile ma-
ginii daci detecta o scanteie. Aceaste sotutie simple gi ingen!
oase i-a adus tinerei studente la matematice gi gtiinla
computerelor primul ei job, ca dezvoltator al Acorn System L
Acesta era un computer pe 8 bili din care - in colaborare cu
Steve Furber - avea sd rezulte computerul pentru acasa cu un
Profil
enorm succes BBC Micro.
*
Wilson lia celebrat insd cel mai mare succes ca designer al $5? in Leeds, Regatul lJnit
setului de instrucliuni pentru unul dintre primele procesoare 1975 Studiozd computerele, Universitatea Cambridge
RISC pe care ea l-a dezvoltat tot in colaborare cu Furber. Acest
t97e incepe lucrut Ia Acorn Computers
Acorn RISC Machine (ARM) avea se devina dupi ca$va ani cel
mai de succes cipset din lume. Azi, arhitectura procesoarelor 19.19 Acorn System l intrd pe pio.td (6s E sub formd de
ARM este cel mai Iarg folosite in dispozitivele IoT de pe margi- kit,7s E asamblat)
nea relelelor, in dispozitive mobile sau laptopuri gi chiar in fer- r98t Prototip dezvoltat pentu BBC Micro gi limbajul
mele de servere. Boom-ul telefonului mobil din anii 2ooo ar fi de programore BBC Basic
inimaginabil fIrE procesoarele ARM. Orice iphone sau ipad gi
Wilson proiecteazd setul de instrucliun i pentru
1983
toate telefoanele mobile cu Qualcomm Snapdragon se bazeazi
unul di\tre primele prccesoare
RISC, Acorn RISC
pe designul ARM. Din 1991 pane in 2o1z au fost vandute loo de
Machine (ARM)
miliarde de cipuri cu design ARM; 50 de miliarde de copii au
fost vandute numai din 2oB pane in 2o1z potrivit statisticitor 1985 Distuibulio primului ARMr
oficiale. exist5 un miliard de procesoare ARM in magini, circa 19go Membruin consiiiul de administrof ie al compa-
gapte miliarde in smartphone-uri Si 12 miliarde in telefoanele niei de.lbcuri Eidos In teractive Si consultant ARM Ltd.
celulare obignuite. ln urmitori.i cinci ani, ARM se aSteapta si /
tggos Dezvoltarea arhitecturii video Acron Replay
vandeince 1oo de miliarde de cipuriARM. La ce mai poate aspi- (formqt de fr$ier: ARMovie)
ra un specialist britanicin gtiinla computerelorin cariera sa?
1999 Eondarea Element 14: dezvoltarea proceson)lui
ALARM (A Long ARM); Specializnrc in procesarea
semnolului DSL

,,Sd aizo de miliarde de copii 2tmo Broadcom cumptud Element i4 cu Sg+ mil. dolari

ale unei mici pdrfi din ueierul 2oot Broadcom introduce cipul EirePdth: Mlson este
diectot pentru circuite integrdte pAnd in prezent
td,u migundnd prin lume poate
zott too miliorde de cipuri cu design ARM
fiinfriLo;dtor"'
42> 03 r 2019 ' CHIP

i
TEST&TECH'HARDWARE

Dotdri ciudate
Lenovo Yoga Book Ca3o nu este un
laptop obhnuit, de zi cu zi. Concep-
.-tul a fost gardit pentru utilizatorii
care executi multe sarcini grafice
intense.

g':
Instrument de text si desen
^.1 Touch Pen este ad^ipostit sigur in carcasa
Laptopului fi suporta atat introducerea de
text scris de mane, cat ii desene detaliate.

Laptop articulat
cu ecran dual e-ink
O idee neconvenlionale meritd a doua poate fi transformat intr-o imensi su-
9ansi, spune Lenovo, dupe care relan- prafate de scriere $i poate fi operat cu un
seazd un concept de notebook vechi de touch pen. Recunoagterea eficienli a
doi ani: Yoga Book C93o nu are tastature scrisului de mAni de cetre Windows con-
mecanice. Aceasta este inlocuite de un vertegte inputul in text digital fare nicio
ecran dual cu tehnologie e-ink. Dace es- problemi. Mai mult, stiloul este atat de Laptop articulat
te nevoie, sistemul simuleazd o tastature precis incat poli desena pe ecranul e-ink Articufa$afluidi $i stab a aecranului
3D, inse utilizatorul poate folosi suprafa- cu finele profesionali. poate fi folositi pentru a transfo[ma
ta de input ca pe o foaie de desen. Iar in afare de asta,Yoga Book punctea- laptopul fie intr-o tableti mare, fie
pentru cI Yoga Book este un convertibil, ze cu o excelenttr mobilitate. Ca sistem de intr-un e-book reader cu text afigat la
se poate transforma gi intr-un e-book re-
inalti calitate.
1o,8 inchi, carcasa este foarte compacta
ader greu, atunci cand ecranul de input li ugoare, iar autonomiile de peste nouA aBookca3o
este complet pliat pe spate. Tehnologia
e-ink afigeazi texte la o calitate foarte
ore nu sunt rele pentru aceasta categorie
de dispozitive. Ecranul principal te va
t,i b. HH;F
SPEC I F TCATII
mare, [a fel ca orice readere convengiona- atrage cu valori bune ale luminozitalii Si Intel Core ms-?Y3o/4
GB
le. Comparativ cu alte convertibile - in- contrastului, dar are reflexii puternice, Grafica Integmii
clusiv cu ecran OLED - acesta spore$te Performanla este limitate de procesorul E€ran ro,E inchU2,5l6o x r.600
substanlial experienla de citire. tDiasonah/rezolutie) prxeli
Iow-cost, ceea ce inseamnd ce nu poli fa-
Drive HaId disk rz8 cB (SSD)
Pe de alte parte, tastarea prin touch, ce mare Iuclu cu el, motiv pentru care s-a
Interfete 2 x USB 3.0, Wi-Ei ac
fere taste fizice, necesite o perioadi de clasat in gama medie a notebook-urilor. Bluatoolh. card read.r
acomodare. O apdsare imprecise poate Autonomie (Offi c€/video)
Dat fiind conceptul ciudat, pe care meto-
26.r x r8,5 x r.o cm/o,8
genera erori, pentru ci ecranul e-ink con- dologia de testare nu il acopere prea bine, Dimensiunv8reutate
kc
vertegte toate input-urile instantaneu $i clasarea sa in Top 10 nu inseamna a$a de EVALUARE
simuleazi apisiri de taste folosind ani Scor c€n ral
mult - mai degrabe scoate in evidenle
Mobilitate (25 %) r,o
matie. La cerere, dispozitivul poate oferi pretul impresionant de t25o €. Configuratie (2s %) 3,9
Si feedback haptic prin vibralii. Dar nici Ecran (2o %) 1,6
asta nu-ti va permite sa atinge o viteze de Consum 05 %) 3.1

tastare la fel ca pe o tastaturi normaE. Ersonomie (r5 %) 16 I


inse tastatura touch este suficiente pen- lIts Eoarte mobil, conceDt interesant de in. Loc Top ro 26 din 50
"a
put cu e-ink ca alte;ativi h tastatua. Preq (aprox.) \2504 I
tru sarcini cotidiene de tastare, cum ar fi I Confisuratie standard modestii a
scurte notite. Alternativ ecranul e-ink I memoiiei ji stoturilor, destul de srump.
Evaluare CHIP Bun i,
&

44, 03 ' 2or9 5 CHIP


HARD\^/ARE<TEST&TECH

_Zoom gigantic
- Punctul unic de vanzart aI lui Prooo eate
enonnul seu zoom u5x. Acesta dicteaze
pretul, greutatea ti pune s.i unele probl+
me de catitate a imaginii

Concept sofisticat
Aranjamentul elementelor de cpntrol a
fo6t atent studiat. Asta face camera ugor
de folosit chier dac{ este gl€a Si arr firll
t€le,

Gameri cu functie zoom


de record mondial
Cu camera bridge Coolpix Prooo, Nikon te. Un trepied este, practic, obligatoriu
aduce pe piate un model cu un aproape aici. in pofida greutegii mari de aproape
incredibil zoom 125IL Asta a fdcut valuri r,5 kilograme, camera se potrivelte con-
in comunitatea fotografilor. Primele co- fortabil in mane Si este foane ugor sl
pii s-au vandut ca painea calda Si asta la ajungi la toate butoanele necesare. Obiec-
un pret relativ mare de r.roo €. Coolpix tivul puternic, cu un inel pentru filtre de
Plooo este o camere compacte cu senzor zz mm poate fi u$or folosit cu mana stan-
Un mare grad de flexibilitate
mic /2s inchi. Factorul de extindere a ga. O inovatie comparativ cu predeceso-
Ecranul de 3 inchi se pliaz i Fi 8e roteFte in
distantei focale rezultat (srop') de 5,6 rul Pgoo: Plooo este dotata cu hot shoe. orice pozilie doriti, oferind fotografului
permite un zoom foarte solid. De aceea, Timpul relativ lung de pornire gi lag-ul posibilitatea de a face poze din orice
camera este potrivitd pentru orice tip de obturatorului sunt discutabile, iar came- unehi.
subiecte care pot fi capturate doar de la ra se opre$te in rafala dupe +apte cadre.
distante; fie ci este vorba de un peisaj se- Chiar dace nu este achizitia secolului, Co- MtoncootnixProoo
lenar cand este luna plna sau de o bestie olpix Prooo deschide noi lumi pentru fo- I
SPECIPI CATII
infometati intr-un safari din Kenya. De- tografii amatori. In termeni de viteze au-
Rezolu(ie maximl 4.608 r 3356 pirall
sigur, Nikon nu este un aparat magic cu tonomie a bateriei, Plooo este, din pecate, (r5.9 mereDhalil

care poli face orice poza telefoto. Cu mult in urma predecesorului. La rezolu- Eclan (marime/rezolutie) 3rl92r.ooo pixeli
\fiteze obturator
aceaste distanle telefoto, fotograful tre- tia mesuratl, avanseaza in wide angle.gi 3o-r/4.ooo sccunda

buie s5 fie pregetit sa ia multe cadre inu- mentine calitatea gi in telefoto. Dar daca GanI ISO loo-6.too
lat obt!rator (wide angle,
tilizabile, ma.i ales cand fotografiazd su- e$ti foarte atent la detalii vei remarca o,29 sacund.
biecli in miscare. erorile. Desigur, uria$a distan!tr focau cu 34o noze/rzI minut€
Intensitatea luminoase merge de la un enorm telefoto nu poate oferi o per- Memori€
-/sDxc
f/2.8 (wide angle) la f/8.o (telephoto). Nu formanle solid tot timpul, in special pen- Dimensiunvgreutate
are nicio hibe distanla focale lungtr in ga- tru ce intensitatea luminii la 3.ooo mm
EVALUARE
ma telefoto, nici chiar dacd vremea cetoa- estse acum numai f/8. lkor c.n€ral ZA
sI impinge ta limite abi[teule tale de fo- lmasine (5o %)
tograf.ln testele practice, am luat deseori Confis"hanual (40 %) t.c
Vitezl0o %)
cadre surprinzAtor de clare cu setar e
potrivite. Cand fotografiezi, de Ia mare f!
E
Zoom gigantic, focus manual, programe Loc Top ro ro din 19
l.loo€
subiect cf. zoom (luni, animale). Pret (aprox.)
distante, viteze ale obturatorului mai mi
II Pret mare, greutate mare, imagini Evaluare CHIP Bun
ci de Vsoo secunde produc imagini blura- slabe [avalori mari ISO.
Clasa de top (1-1,5) Clasa superioara (t6-25) iI Clasa d€ mijloc (a6-3,5) Nerecomandat (peste 45)

CHIP<2or9<03 < 45
TEST&TECH>HARDWARE

Doar performan{i -
nimic mai mult
Cel mai recent notebook pentru bugete
mici al lui Lenovo costa doar 45o € gi, din
cauza asta, are o serie de limitdri. Confi
guralia se remarce printr-un SSD de r28
GB gi doue porturi USB. Mobilitatea este
afectati de greutatea destul de mare a
acestui model de 14 inchi (16 kilograme),
iar autonomiile sunt destul de mediocre,
generos vorbind. Colac peste pupizd,
notebook-ul face mult zgomot in sarcina

QrED glgant, mult peste maximi-


Dar toate astea sunt mai mult sau

cele mai bune OI.ED-uri mai pulin scuzabile datorite performan-


tei puternice a acestui notebook dotat cu
Noul Samsung GQ65Q8DN este etalonul pe primul loc in clasamentul nostru Top un CPU Intel Core i5 72oou. nu tocmai la
pentru toate televizoarele mari de 65 de zi, dar fird egal in rAndul notebook-urilor
10 giraportul pre!/pedormanle este $i el
inchi. Calitatea exceplional a imaginii aKl decent, pentru 2.2oo €. pane in 5oo €. Aga ce Lenovo reuseste cel
UHD se bazeaze pe o reproducere echili- mai bun punctaj pentru performanle din
brate gi vie a culorilor, pe un contrast pu- gama sa de pret. Asta faciliteaztr inclusiv
ternic si, desigur, pe o luminozitate excep- editarea foto gi video. Si cum aga ceva
Inagine foarte bunl, opcrabilitate €x-
lionaH (1821 cdlm2). Samsung, cu FalE
celentA, mportidealpre!/performantl. faci de regule acase, mobilitatea reduse
tehnologia sa quantum dot, face, astfel, |lI Consum marc, contrast mic Ia unghiuri nu este aga de importantd pentru acest
faltr cu brio ecranelor QLED ale rival.ilor largi de vizionare computer ieftin destinat biroului teu de
LG gi Sony. acasi-
Pentru dispozitive periferice, televi- t"*t"tgcQ65QsDN
ffi
zorul are patru intrtrri HDMI 2.o. Este un
Iucru foarte bun ce Samsung a renuntat
Iavechituri lipsite de popularitate sau de-
S

(me.ime/rezolutie maxima)
PECIE] CATII
65 inchi/ 3.840 x 2.160
DiellIUHD)
l& ffi,'d;"'*g'lf'.'
S PEC IE] CATII
4x HDMI 2.o, Llw, htel Cor. i5 zrooul
pegite ca 3D-ul or SCART-uI, dar, din peca- Int€rfete wi-Ei, 3 x USB, 4GB
audio disital
te, nici ie$irea pentru cegti nu mai apare Grafi.e Integrata
pe niceieri. Meniul on-screen al sistemu- (tabh de sah) 23l:l Ecran ra inch
(diaeonallhezolutie) r,9zo x r.oao Dixcli
Iui de operare Samsung Tizen $i magazi- Luminozitate maxime
Drive Ilard disk l28 cB
Consum (ssD)
nul de aplicalii lucreazS foarte fluid $i pot o3lr55 wati
z! USB 3.o, Wl-Ei ac,
fi controlate din telecomanda,cu comenzi Dimensiuni 146X9lX3l,Cm Interfe(e BIU€tootIr, LAN, HDMI.
cat€ z: DvB-c, DvB-s, card r€ad€r
vocale sau din smartphone. in test, Sam- DVB-T2 Autonomie (Offi ce/video)
sung a reusit sA ne incante Si cu sunetul: Alte functii USB f,ecordinq. fite 3D DimensiunVgreutate 34rx24rxzBcnvr,6kr
cele doud boxe de 20 de wati cu subwo- EVALUARE EVALUARE
ofer incorporat ofera o calitate a sunetu- Saor eneral !B a,8
Ecran (5o %) 95 Mobilitate (25%)
lui foarte bun5, chiar dace un pic mai sla- Confieuratie (25 %) lta Configura(i€ (25 %)
3A
be ca a altor televizoare Samsung. Ergonomie (r5 %) tol, Ecran (20 %) 33
Consumul este un pic cam mare, Ia Eficienla energetice G %) 70 Consum 05 %) LO
r55 de wa!i. Este mai mare ca al multor al- Sunet (5 %) 9a Ergonomie (15 %) 3,8 I
Loc Top Io r din 12 l,oc Top ]o 20 din ?5
te televizoare de 65 de inchi si poate fi in-
Pret (apror) 2.2(J(Je Prel (aprcx) 6B0 e
cadrat doar in clasa de eficieile energeti- 2

ce B. Cu toate acestea, televizorul ajunge Evaluare CHIP Foarte burr Evaluare CHIP Satisfticitor ,9

_ foarte bun (roo-9o,0) bun (89,9-75,;) satisflcltor (74,9-60,0) suficient (59,* 45,o) ! nerecomandabil (aa,g-o)
Punctaj valabil doar p€ntru produsul Samsung Ge65e8DN

46 ' 03 ,2Or9 ' cHIP


HARDWARE<TEST&TECH

Smartwatchdetop
cuautonomiemare
Samsung urce pe primul locin clasamen-
tul Top ro al smartwatch-urilor cu mode-
Iul Gataxy Watch R8ro care are p€rfor-
mante foarte bune la toate categoriile.
Operarea ni s-a p5rut, sincer, impecabiE.
Sistemul de operare intuitiv Tizen gi ra-
ma care se rotegte pentru modificarea
meniurilor, plus butoanele de pe margi-
nea carcasei (unele configurabile de citre

Tableti high-end mobile utilizator), fac ca acest model Galaxy str


stabileasca noul standard in materie de

cu baterie puternici
ugurinla in utilizare gi flexibititate.
Alta bile alb* RSro comunice Fi cu tele-
foane iOS in afare de cele cu Android.
Prima impresie nu este ingelltoare in ce Pro 6 este una dintre cele mai portabi-
le tablete din Top ro. Stylus-ul sau tasta-
Smartwatch-ul este foarte potrivit $i
acest caz: noua Surface Pro 6 a lui Micro-
soft este ,achizilia secolului" in materie tura nu sunt incluse gi ambele pot fi pentru practicarea sporturilor. Recu-
noagte 40 de sporturi gi reziste Ia ape
de tablete high-end z-in-r. in afard de c6- cumpErate la prelul deloc modic de circa
pane h 50 metri fi, in plus, rezisti 9i la
teva neajunsuri Ia capitolut configuralie 250 €.
(nu are USB-C), acest model scump de $ocuri. Un plin de baterie ofere peste 36
de ore de funclionare continua, o perfor-
r.650 € nu hse nimic de dorit. Mai mult,
manle de top. Idei de imbunateure Pen-
Surface-ul pe care l-am testat conlinea
un puternic Intel Core i7 865oU de gene- lIr PerformantA rapida, autononie mare, tru succesor mai multe memorie decAt
ecran detop. cei 4 GB existenti $i o selectie mai mare
rall a 8-a.
Ir configuratie cu neajunsuri, accesoriile
practice (tistaturl/pen) optionale. de app-uri. Aici, Apple gi Android Wear
Pentru sarcini cotidiene de tip office
inci sunt lidderi.
Si internet, performanti este absolut
impresionanti. Editarea foto sau video I Microsoft Surface Pro 6
nu este o problemd gi multejocuri popu- {F (xlu-oooogt 6;A.
{/
Samsung
Galaxy Watch R8ro
lare merg brici. in benchmark-ul League SPECIEI CATII
r23 inchi/ SPECIE] CATII
Ecra! (mirimetezolulie)
of Legends, am masurat 36 fps. Gra(ie re- Ecran r,2 inchVAMOLED/
(rE;rime/tip/rezolutre)
zolutiei inalte de 2.736 x i.824 pixeli gi Intel CoI. i? 865oU/
8GB Interfete Wi-Fi. Bluetoorh, NTC
unui contrast table de gah de u9:r, ecra- Sistemdeoperare 36:54 ore
nul este super clar Luminozitatea sa ma- Memorie (internr/extinsi) 256GB/BicroSD Tizen Baled WearabL
Sistem de operare os n.o
WnEi a., Bluetooth
xima ofer5 o foarte generoasa valoare de Interfele Mini DbplayPort, UsB Memori€ 4GB
424 cd./mz. Dar reflexiile sunt puternice 3.O
Dimensiuni carcase 43x5rxBmm
Autonomie tabl€tI
pe ecran, ceea ce poate fi iritant in uzul r2:o6/rr:E ore Greutate 62S
cotidian. Calitatea imaginii merge de Ia Dimensiuni tableta 29A x 2O.2 x O,8 Cm 8or.e,nicrofon,
altimellu, GPs, 3enzor
bine la foarte bine, dar unele companii ri- Greutate(tablet tastature) |goho|g, lumhodt.te, reziaL(e
EVALUARE h aDa Danl h Bo mctri
vale ofera parci un pic mai mult. r:7 EVALUARE
scor 8en€ral
Cu toate cA acest 2-in-t are grosimea OutDut (25 %) r,8 Scor t€rletal l3
de doar o,8 centimetri, Microsoft a mon- Mobilitate (25 %) l.l Configuralie (35 %) rs
Operar€ (35 %) r,o
tat o baterie puternici de 45 wh care ofe- ConfiEuratie (25 %) 2,1
r,6 Eficiertl enerEetica bo %) !.4
ra 12:06 ore de rulare fluidi de video. Ecran (25 %)
Loc ToD ro r din 14
Loc Top 10 3 din 26
Acesta este un etalon pentru modelele Pret (aprox.) r.650€ Pret (apm,.) 3OO e
2-in-r. La navigare, dispoziti+ul reziste Foarte bun
Evaluere CHIP Bun Evaluare CHIP
u:u ore, o altavaloare foartebune. Surfa-
Clasa de top (r-!5) Clasasuperioari (r,6-45) Clasa de mtloc (2,6-39 Nerecomandat (peste 4,6)

CHIP < 2019. 03 .47


TEST&TECH>HARDWARE

Monitorwidescreen Tableta care face Nu este un smartpho-


curezolu{iemaximi iPad-ul pliciticos ne pentru fotografi
LG 34WK95U este un monitor office in- Cu un ecran excelent $i cea mai buna per- Bucuria gi tristelea se impletesc in acest
tr-o chse proprie, Ia un pre! de buget de formante a unei tablete cu Android, Ga- dispozitiv din gama medie. Una dintre ca-
1.4oo €. Formatul widescreen 2t:9 este Iaxy Tab S+ depigegte un pic Apple iPad racteristicile pozitive ale HTC U12 life es-
mult dincolo de standardele convenlio- Pro 1o.5 LTE qi devine noul lider al clasa- te performante bund a bateriei. in testul
nale gi este potrivit pentru privireain pa- mentului nostru Top ro. Eunctii aproape de anduranle online am mdsurat exact
mlele de mai multe documente. Cu rezo- ce nu lasi nimic de dorit gi nu conteaze [:oo ore, ceea ce nu este reu deloc. Ecra-
lulia sa 5K, LG vine cu 5.120 x 2.169 pixeli. ce Samsung nu ainstalat cea mai recente nul de 6 inchi lasa qi el o impresie decen-
Calitatea imaginii modelului de 34 de tehnologie (Snapdragon 835 in loc de 845) t5, mai ales daci tii cont de prelul de circa
inchi cu panou IPS este in clasa de top cu qi ca 64 GB nu sunt demni de un model de
33o€ al telefonului.Iar cu carcasa dezvol-
funcfii precum un contrast si o redare a top. tatorii de la HTC au vizat cu fermitate
culorilor puternice. Cu aceaste tablete de to inchi, poti caracterul practic in utilizarea de zi cu
in plus fa!5 de intr5rile standard, LG face si apeluri telefonice, gralie LTE ac gi zi. Materialul carcasei are un efect an-
ofere si un port Thunderbolt, iar unitatea te poti distra de minune. S-Pen-ul imbu- ti-alunecare, aqa ci va avea aderente bu-
de alimentare este integrate in carcasd. nete$t face foarte confortabila luarea de ne pe suprafetele lucioase. Din picate, o
Un neajuns este lipsa funclie de pivota- notite, iar boxele Dolby Atmos au un su- certificare pentru proteclie anti-praf si
rea standului. Dar aceasta ar fi fost des- net surprinzetor de bun. Camera princi- rezistenla la ape nu face parte din confi-
tul de greu de implementat, dat fiind for- paE de 12 megapixeli vine de Ia predece- guratie.
matulwide screen. Multe companii rivale sorul 53 si face poze bune, cum era de
unghiuri de vizionare mai mari decat LG. agteptat, Camera frontaH a fost sporite
Fotografii entuzia$ti nu vor fi prea
Asta nu este crucial pentru un monitor la a megapixeli, Fi face selfies atractive. fericiti. De Ia ambele camere se pot ob!i-
de lucru, dar la banii astia te-ai astepta la ne cel mult poze mediocre, cu blurare evi-
Un mic neajuns este ciin loc de scaner de
dente gi aberalii de culoare. $i configura-
tot ce este mai bun de la cel mai bine cla- amprente existe un scaner de iris, care
sat model. s-a comportat doar mediocru in teste. Iia ar putea fi mai bune, dar te poli
descurca gi cu 64 de GB de memorie ex-
pandabiH.

ffiLcaawxssu
S PEC IF] CATII
F fiil3;6src"t""vr"tse
S PEC IF] CATII
-,,
I _.r HTC
SPECIF
Ur2life
C ATII
Ecran 65 inchi/5.r2o x 2.160 los inchi/
(marime/.ezolulie/format) plxeli {5K)/2r9 Ecran (nErime/rezolutie) Dana h 600 MbDs
2.560 x r.600 Dix€li
TPS Ecran (merime/rezolutie) 6ln.hi/2.r6o x r.o8o
Qualcomm Snaptuason Dixeli
x HDMI, DisplayPort, a?6/a GB
Intdri 2
Thutrderbolt Anftoid 8.r
USB 3.o
n€sp€cificata
(intemUextinsa) 64 GBlmicrosD Wi-Ei ac, microusB 2.o,
545 cd/m, lnterfele
Wi-Ei ac, Bluetooth, Bluetooth E.o. NEC
d€ 216:l lnterfete Memorie
Bluetooth LE. LTE ac. 53 GB/microSD
Timpderlspuns 5m3 USB3.o (inteme lber;/ext jnsA)

Dinensiuni/sreutate ar,? x 56.0 x 23,4 cm/ An&oid 8.r


8.8 k! (video/internet)
Dimensiuni/sreutate z5 x r5.9 x o.9 cm/r?! s
Alre funclii AlimentaE lnteme, Dimensiuni/greutate
fEri Divot EVALUARE
EVALUARE EVALUARE Scor general
Scor general 1,4 Scor seneral t2 Perfom./operare (2o %) 2,O
Imagine (5o %) l,l Manevrare (5o %) \,2 Configuratie (20 %) 2,O
Configuralie (20 %) I,t lcran (20 %) r3 Baterie (2o %) 1,6
Ergonomie (20 %) 2,5 Mobilirate (20 %) 13 Ecran{2o%) a,o
Eficient: energetice (10 %) 2,5 Confisuratie (ro %) !,t Camera (2o %) 3.6
Loc Top ro r din 69 Loc Top ro r din 3e Loc Top ro 3
4r din 4a
P.e! (aprox.) r.400 € Pret (aprol) 730 e Pre! (aproL) 330 € e
EvaluaE CHIP Eoarte bun Evaluare CHIP Foarte bun Evaluare CIIIP Bun ii

48 ' 03 > 2o1c ' CHIP


IIARDWARE<TEST&TECH

{ru
Y -<gs

Platanuriasvs. Chilipir de zr de inchi


foameade riremorie pentrugameri pentnrscafrndri
Seagate a lansat un nou hard disk intern Viewsonic XG24or are un timp de res- Cea mai mare inovatie a actualei versiuni
cu memorie de categoria XXL. Modelut puns de top, de I milisecunda, iar Ia capi- de Kindte Paperwhite Wi-Fi+4G este caF
Barracuda Pro 14 TB (STkoooDMoor) se tolul dotari are HDMI, DisplayPort $i un casa- Reader-ul de 6 inchi reziste acum la
daseazd in Top ro dupi har disk-ul Toshi hub USB hub. Ecranul de 24 de inchi in ape. Certificarea IPXS garanteaza teore-
ba Enterprise cu o capacitate tot de u TB. format 16:9 nu este tocmai ce viseaza ga- tic snorkelling fdri probleme Si lectura
Cu rate de transfer de 2I3 qi 215 MB/s, merii dar acest View Sonic coste doar cfu- pHcute pane Ia o adAncime de doi metri.
hard disk-ul Seagate se comportd un pic ca 23o €, aga c6 niciun competitor din Iar in testele practice niciunjet de apd nu
mai bine ca Toshiba. 9i Barracuda este Top ro nu este mai ieftin $i niciunul din- l-a deranjat in vreun fel AltE functie ne
chiar un pic mai ieftin: 4,1 centi per GB, tre ei nu consuma mai pulin, adice numai utr este conexiunea la Audible, care
comparativ cu 4/+ centi. Dispozitivul Sea- wa$.ln termenide calitate a imagi- transformA Kindle intr-o bibliotece de
3o de
gate este o opliune bune pentru utiliza- nii, monitorul se ircadreazi in clasa me-
audio book-uri. Ecranul cu o densitate
rnare de pixeli (6oo ppi) este cel mai bine
torii privali cu un mare apetit pentru sto- die. Imaginea este bun5, dar unghiurile
clasat din Top ro gi ofere o supmfaF pla-
care. Spre deosebire de Toshiba" inse, de vizionare sunt relativ mici (39 de gra-
acest model nu este optimizat pentru sis- de unghi orizontal), inse asta nu va fi o
ti aliniata cu restul carcasei Memoria
acestui model destul de scump este gene-
teme NAS. mar problema pentru gameri.
(Loc 7 din 45; pret aprox. 5zo €). (Loc 23 din 33; pret aprorl 23o €l
roas* 32 GB.
(Loc 2 din roi pr4 aprtox. r9o €)

EvaluareCHIP lFoartebun EvaluareCHIP lBun ErraIuareCHIP lEoartebun

Gost-effective, spare Sunetmaibuncu Notebookdecurse


televisionset stick-ulAmazon lungicuohibi
Chiar giin egaloanele dejos ale CHIP Top Cel mai recent upgrade al Amazon I'1/ HP 25o G6 (2UB$ES#ABD) are un pret
ro, existe dispozitive cu fun4ii speciale, Stick 4K vine cu inovatii mici, dar intere- atractiv comparativ cu scorul general
cum este acest Panasonic TX- 32FW334, sante. Playerul de streaming a fost mic- P€ntru 45o €, vei obline unul dintre cele
care are cea rnai bune eficienla energe- gorat la dinensiunile unui Etick UsB gi mai performante notebook-uri din cate-
tice din dasa sa. $i asta nu doar datorite are mai mult conlinut de oferit. Stick-ul goria modelelor low-cost, gratie proceso-
dimensiunilor reduse, ci pentru cA 35,2 poate acum sd ruleze material4K Ia 60 de rului Intel Core b. Configur4ia cu un
wati este un consum foarte bun pentru cadre pe secunde gi suportl imagini SSD de 256 GB gi un acum rar drive optic
un model de 32 de inchi. Un alt avantaj HDRro+ si sunete 5.r Si 7.r. Alexa este, de- este Ia un nivel decent. Autonomiile de
este prelul mic de circa 260 €. Configura- sigur, prezente Ia datorie. Comunicarea 6;49, pane h
8:24 ore sunt practice. Hiba
cu stick-ul se face inilial doar prin BIue- este ecranul de 15 inchi cu rezolugie Full
1ia nu include Smart TV $i are doar cate
un singur tuner pentru cele trei moduri tooth gi Wi-Fi ac; un adaptor adilional es- HD. Acesta s-a dovedit neobi$nuit de in-
de receptie. Calitatea imaginii se inca- te necesar pentru LAN. Memoria de 8 GB, tunecat gi cu unghiuri de vizionare slabe.
dreazl Ia categoriia ,,buf. Este un televi- mare pentru app-uri dar mica pentru jo- Dar mecar modelul HP lucreaze s entios
zor care nu ocupa mult spatiu gi este con- curi nu poate fi extinse. gi se descurce decent in postura de note-
venabil ca pret. (Loc a din 12; prct apmx. 65 €) book pentru office.
(Loc 20 din 2ri pret aprox. 2qo €) (Loc 4 din 25; pr4 aprlox. 45o €l

EvaluareCHIP lSatisf;lcttor EvaluareCHIP lBtm ErraluareCHlP lBtm


Clasade top (r-t 5) Clasa superioad G,€-25) I Clasa de mijloc (2,6-35) Nerecomandat (peste 46)

CHIP<2019<03 .49
TEST&TECH>HARDWARE

&@

Sistem mesh puternic


cu pref convenabil
Marele avantaj al unui sistem mesh este
ce po[i extinde reteaua wireless de acasi
folosind acelagi nume de relea, nu crednd
o alte reIea, cum se intample daci folo-
se9ti un repetor Sistemul TP-Link Deco
M4 nu ofera doar performanta unui sis-
tem mesh ci 9i un pret rezonabil $i poate
acoperi pane la 260 m, cu cele doui uni-
teli ale sale. Conexiunile wireless Ei bac-
khaul-ul Ethernet oplional lucreazd im-
preune pentru a conecta unitdtile Deco,
oferind viteze foarte rapide gi o acoperire
Wi-Fi constantd. Deco M4 conecteaze la
internet panA la too de dispozitive Si poa-
te fi folosit drept router, access point sau
range extender. Setarea este extrem de
usoarl gi se face cu ajutorul app-ului de
smarpthone TP-Link Deco. Sistemul este
dual-band, cu o letime de bandi maximi
de 3oo Mbps in gama de ftecvenle de 2,4
GHz Fi de 867 Mbps pentru cea de 5 GHz.
Avdnd in vedere prelul rezonabil, Deco
M4 nu ofera toate caracteristicile avansa-
te ale sistemelor mesh mai scumpe din
oferta TP-Link, dar pentru un utilizator
f Asus Zen Book S
obignuit funcliile lui Deco M4 sunt
f g;3e1ga arhi-suficiente.
S PEC IF] CATII
Ecran (marime/reroiu!ie) r3.3 itrchi/ TP-Link Deco M4
r.92o x r.o8o Dix.li
Intel Core i? 85SoU/
acB SPECIF] CATII
Sislem de operare Windor,vs ro Hom! T€hnolosi€ wi-Fi ACr2oo
256 GB SSD
Standarde Wi-Ii
Wi-Ei ac, Bluetooth a.2.
Viftze wi-Fi 3oo + E6? Mbps
Interfe!e
2 x USB 3.r tiD C Porturi 2 x tllN
B:45 or€
Dimensiuni 3ll x 2xl x r2,9 mm 2,4GHz,5 GHz
Greutate l.o5Kg
EVALUARE EVALUARE
Scor g€neral 13 Scor l€neral r,3
Consum (25 %) r,+ Configuratie (5o%)
Mobilitate
Confisuratie
(25 %) \z Performanu Ao%) r,
(25 %) rJ Fudctionalitate (zo%) l4
Ecranes%) Instalare si confie (royo)
Prel (aproL) 5.OOO lei Pret (aprox.) 560l€i
Evaluare CHIP Eoarte brm Evaluare CHIP Eoarte bun 6

03>2or9>CHIP
HARDWARE<TEST&TECH

IET.E-
PORTABLE
wo?

Ecran portabil pentru


laptopuri sau mobile
Dace te-ai obiSnuit cu doui monitoare la
birou poli obline aceea$i experienta gi in
deplasare, cu ecranul portabil Asus Zen-
Screen Go. Mobilitatea bune se datorea-
zi profilului suplu li treuta$i rezonabi-
le. Dar dezavantajul unui ecran portabil
cu un singur port USB-C este cA nu poate
fi folosit pe smartphone-uri Android ca-
re nu pot alimenta un ecran de 15,6 inchi.

Smartphone performant, Dar, dace ii incarci bateria interna de


z8oo mAh, poli conecta la el un Samsung

noul litierin gama medie


Galaxy Noteg, care va intra direct in Sam-
sung DeX, oferindu-li o experienta
full-screen. Daci mai adaugi o tastatura
Telefoanele Moto G sunt de multi ani, in apesare funclioneaze mult mai bine de-
gi un mouse cu Bluetooth, ai un sistem
mod constant, in fruntea clasamentului cat inainte. De asemenea, captura de
cvasi-PC oricdnd laindemane. Bateria lui
smartphone-urilor din gama medie. Anul ecran cu trei degete este imbunate$te,
Zenscreen Go are o autonomie estimata
acesta, flagship-ul generatiei 7 este mo- astfel ce poli face capturi de ecran mai
Ia patru ore, suficient pentru o sesiune
delul G7 PIus, care oferi cea mai mare pu- Iungi decat ecranul gi Ie poti edita pe loc.
de lucru mobilS, fie pe un smartphone,
tere, cele mai bune camere gi cea mai ra- Moto G7 Plus este o oferta excelente, fie pe un laptop. Imaginea Full HD are
pidi incircare din cvartetul de telefoane cu performanie mai mult decat decente valori foarte bune ale luminozit5lii gi
Iansate in seria Gz.
Si la un pre! foarte rezonabil. in plus, te contrastului gi redarea culorilor este gi
Conceput pentru a face cele mai bu- poti Ieuda ce ai un flagship.
ea bune. Coperta pentru suport poate fi
ne fotografii si pentru a tine pasul cu rit- inlocuite cu succes de un pix (inclus, nu
Performante foarte bune. autonomie
mul rapid alvielii, noul Moto Gz PIus ofe- l{ mare, ecrarifi cameri performante. este stylus, cI nu are touchscreen) pe ca-
rA cea mai buna tehnologie a camerei o"*"rci rapid la utilizate re il introduci in gaura din dreapta jos.
foto duale de 16 MP. cu stabilizator de E ill:"j:i:" lngenios si practic!
imagine, precum gi o performanld ridica-
ta 'in operare. Bateria ofer5 o autonomie ,o.ocrrtr" ,E-E
pentru o zi intreaga, iar funclia de inclr- f, SPECIEI CATII
G{f
Asus ZenScreen Go
}rserAp
care rapidi de zzW TurboPower ili aduce 6,2 inchi,/r.o8o x 2.2?o
SPECIF] CATII
Ecran (marime/rezolutie)
u ore de autonomie in doar 15 minute de Dixeli EHD+ Ecran
(mArime/tip/rezolutie)
15,6 inchVIPS/

incercare. Bazat pe platforma mobil5 Interfele USB.C


Interfete WiEi ac. Bluetooth 5.0
snapdragon 636 9i 4 GB de RAM, acest Memori€ 64 GB/micloSD Contrast (tabh de 9ah) 800:t
model este cel mai rapid din gami. Noul (interna/extinsa)
sist€m de opeEre Android e.o PiG Low blue lisht da
ecran de tip u-design, Max Vision de 6,2
r57 x 75,3 x 8'3 mm/ SuDo( HDCP
Dimensiunvgreutate
inchi, oferi o experiente captivanta a 339tX226.4i8mm
continutului datorite rezolutiei Full HD*, EVALUARE o,85 Ka (r,29 KE cu
scor general t,3
dar Ei a difuzoarelor stereo Dolby Audio EVALUARE
Perforn operare(20 %) \,2
cu sunet foarte clar Confieuratie (20 %) r5 Sco! gen€Bl t3
Am apreciat in mod deosebit gi re- Baterie(20%) r3 Imagin€ (35 %) r3
Ecran (20 %) Operare (35 %) rA
cent reinventatul One Button Nav, care
Camera(2o%) t3 Confisuratie Go %) 1,4
inlocuieFte butoanele de navigare cu o Pret (aprox) L400lei 33o $
singuri bare pe ecran. Impreuna cu An-
Evaluare CHIP Eoartebun Evaluare CHIP Eoarte brm
droid 9.o Pie, fiecare glisare, atingere sau
Clasa detop (r-$) Clasa superioara (16 2,s) Clasa de mijloc (2,6-3,5) Nerecomandat (peste4,6)

CHIP < 2or9 < 03 .5r


TEST&TECH>MESAGERIE

-/

. r'"- i- ^1 l,:;.1iil

\
-.

Teste de securitate
pentrumesagerie
App-uri de mesagerie glsegti pe toate drumurile. Dar nu orice
instrument de comunica(ii oferd securitatea necesard. Am comparat
pentru tine cele mai bune inlocuitoare de SMS.

ult timp, SMS a fost instrumentul de baztr pentru co- stantanee, care s-au respandit pe smartphone-urile utilizatori-
municalii rapide atunci cand un apel nu merita nici lor. Pentru comparalie: in mai 2018, aproximativ 65 de miliarde
efortul si nici costurile. Perioada sa de vArf pare si fi de mesaje au fost trimise zilnic numai prin WhatsApp.
fost anul2012, cu 60 de miliarde de mesaje text trimise numaiin Dar programele de mesagerie au un serios dezavantaj fale
Germania. Dar num5rul de utilizatori a fost intr-un continuu de serviciile SMS: ele nu fac fali in materie de securitate. Face-
declin de atunci. in zorz doar zece miliarde de SMS-uri au fost book, cu al sdu in-house WhatsApp, este principalul suspect de
trimise in Germania doar izz per persoane in tot anul. Asta se colectarea de date de la utilizatori, analizarea $i vanzarea aces-
explicd mai ales prin cregterea programelor de mesagerie in- tora. Utilizatorii iSi doresc alternative secu zate, mai ales in

52, 03 > 2orc ' CHIP


MESAGERIE<TEST&TECH

contextul introducerii General Data Protection Regulation


(GDPR) in Europa. Am testat pentru voi cum se bate competitia
cu WhatsApp Si ce messenger este recomandabil pentru cine. Cit de sigure sunt WhatsApp &Co.
Securitatea unui app de meEagerie poate fr determinati pe baza
mai multor criteril Criptar€a €ste deoscbit de importanul
Proteclia informatiilor confidenliale este esenliale pentru ori- End-to-end: End-to-end: Backup-uri Colecteaztr Open
chat ap€luri criptete Source
ce tip de comunicatii, fie ci este vorba de un chat simplu cu fa-
milia sau un apel cu un partener de afaceri. Asta a fost gi cea faccbook oplional
M€$enger
mai importante categorie pentru noi. Pentru messenger-e, se-
iMessage
curitatea ca termen generic este sub-divizate in mai multe
sicnaf
sub-categorii de chat gi criptare abackup-urilor, stocare a meta-
Telegam optional
datelor 9i folosirea respectivului cod propdetar al programului.
Th.r€€ma
Fere cunoftinte detaliate, este dificil se alegi messenger-ul po-
Wire
trivit. Daca vei ceuta termenul ,messenger'in Google PIay Sto- 'WhatsApp
re, vei obtine peste 25o de rezultate. Dar nu toate ofera acela$i ada onu
nivel de securitate.
Mesaje, poze gi chat in grup
Criptare end-to-end impliciti Potrivit unui studiu r€crnt Bitkom din 2ol8, nemtii folosesc apli-
Un messenger sigur cripteazl orice tip de transmisie de date catiile de mesagerie pentru mai multe optiuri decAt simpla tri-
miterc de mesaje.
pentru ca datele se fie in sigurante, ferite de ochii oriceror curi-
PentN ce folosesti mesaqeria?
o$i. Cinci dintre cele gapte messenger-e testate se bazeaze pe
criptare sigure end-to-end pentru chaturi. Cu acest tip de pro- a5%
teclie, toate datele sunt criptate de emitent Si decriptate de des-
m%
tinatar. Asta previne citirea qi ascultarea mesajelor de cltre
terti. WhatsApp nu a fost complet liber de conexiuni spion de 5r%
:
cand a fost vandut lui Facebook. Nu ajuttr nici ci serviciul pli- 36%
31 96
I
nuiegte str activeze reclame in-app incepand cu anul viitor Ei ce
Eacebook intentioneaze se se implice in asta intr-o maniere
personalizata. Asta inseamne ce WhatsApp va citit mesajele Si
Chat Imagini Apeluri Chat Schim- Apelud
va afigareclame pe baza unor cuvinte cheie din chaturi. Facebo- sivideo in grup video
ok Messenger in general nu oferi nicio securitate pentru seryi-
sbare
ciul de telefonie Si permite criptare end-to-end doarin chaturile Optimizarea setdrilor de securitate a datelor
secrete, care trebuie activate explicit de fiecare date.
Telegram se bazeaze gi el pe conversalii secrete. Asta in-
seamntr cd chaturile normale nu sunt automat criptate la un
standard de securitate nici in acest caz. in general, chaturile in in setirile WhatsApp,
Privacy
grup s-ar putea sa nu fie niciodati criptate end-to-end in Tele- poti folosi optiunea
gram. In plus fali de inalte principii de securitate, Threema are, .Request account in-
de asemenea, qi o functie unic pentru chat: existe diferite nive- Security fd pentru a pregiti
luri de securitate pentru fiecare conversalie. Primul nivel este un raport despre prc-

baza li este atins cand un utilizator se logheaze. Poli trece Ia ni-


f uI tAu. Ac€sta conti-
Two-step verification ne toate informatiile
velul doi introducAnd numele de telefon mobil sau adrese rele- despre tine pe care le
vante. Cea mai sigura metoda de comunicare este la nivelul trei. ftie messengeFul
change number
Acest nivel poate fi accesat doar atunci cand scanezi codul QR
personal al contactului, din smartphone-ul seu cu dispozitivul Request account inlo
teu - adice trebuie sa fii lange el pentru asta.

Business profitabil cu metadate


Transmisiile de date sunt o marfe popuhra pentru autoritilile
judiciare gi serviciile secrete. Messenger-ele nesigure sunt cu-
noscute pentru stocarea gi vAnzarea de metadate. Aceste infor-
matii arati cine a conversat cu cine, cat a durat conversalia gi
cand s-a intampht. Fie ce egti sau nu anonim, protectia contu-
E
b lui de utilizator este sigure doa! dace metadatele sunt criptate Enable Screen Secu ly
9i, in cel mai bun caz, nu sunttdeloc transmise nimdnui.
Doar Signal gi Threema promit clienlilor protectie comple-
e tA a metadatelor Minimizarea datelor, chiar gi in termeni de
i metadate, este unul dintre principiile lui Threema. Listele de
,! contacte gi grupurile sunt stocate local, nu pe servere centrale,
Dezactiveazl confirmirile de citire, cain cazullui Signal I aici
i, fi abci PIN-uri pentru chaturi; in -Security" la Threema. 2
iar toate datele sunt gterse de.pe servere imediat duptr livrarea .

CHIP<2or9<03 . 53
TEST&TECH>MESAGERIE

lor La sfArgitul lunii octombrie, Signal a oferit utilizatorilor o


noua funqie de securitate care protejeaza Fi mai mult aceasta
Cdt de confortabile sunt messenger-ele informatie: emitentul izolat cripteaza datele din pachetul de
transmisie astfel incat doar destinatarul se le poate decripta.
in ptus fafa de numtrrul de utilizatori, inregistrarca si functiile
standard precum serviciul de telefonie sunt a8lrecte imporlante WhatsApp fi Facebook Messenger stocheaze gi analizeaze me-
atunci cend alegi un messenger. tadatele - imaginea Facebook de spion de date se confirma Qi in
Numir de lnregtstrare
acest caz. Wire stocheaztr gi el astfel de informalii. Cum abor-
Telefonie Vldeo
utilizatori prrlr Reclama deaze Telegram metadatele este un secret al companiei. Apple
chat
Eacebook Cont face backup datelor din iMessage pe serverele sale, dar nu par-
r.8oo mil.
Facebook
Numar tajeaze informalia cu nimeni gi o line in sistem timp de maxi-
WhatsApp r,5oo mil telefon
de mum o luni. CAnd autoritelile j udiciare - doar cu mandatjude-
Numar
TelegIam 2oo mil. cetoresc - primesc log-urile de Ia Apple, in interior se poate
Wire vedea doar ci o conversalie a fost iniliate - dar existtr posibil!
5 !dl. Wire ID
tatea ca acesta sd nu fi avut loc weodate. Eere$te-te de messen-
Threerna 4,5 mil, Threema ID ger-ele care sunt gratuite dar nu dezveluie public sursa lor de
iMe6Bage r€cuno6cut ApplelD finantare: asta sugereazl ce vand datele clienlilor pentru a-si
Numir menline proiectul in viate.
SlSnal n€cuno6cut
de telefon
Cod deschis al programului pentru oricine
O alte indicalie a unui messenger sigur este publicarea codului
programului. Dace un serviciu este open source gi totu$i res-
Reclamele nu sunt bine primite pecte toate criteriile de securitate importante, utilizatorii pot
WhatsApp vrta si integreze publicitate in viitor. Utilizatorii vor presupune ce respectivul messenger este realmente sigur. Aces-
ciuta si instaleze un mess€nger diferit cand un astfet de mo- ta este, spre exemplu, cazul lui Signal.
ment vaveni.
Asta poate fi explicat destul de usor: un cod deschis al pro-
Este publicitatea un motiv se-F schimbi messenger-uj?
gramului poate fi testat pentru securitate de experti externi. Ca
utilizator, poli presupune ce un messenger este sigur dace mai
* multe companii independente au verificat calitatea serviciului.
r9% r9 96
16%

Un messenger bun nu este doar sigur, ci $i potrivit pentru util!


I zare zilnice gi vine la pachet cu funclii utile. Cea mai bune crip-
tare nu-i ajuti cu nimic pe utilizatorii care nu pot timite ima-
Sigur Camda Nu prea Niciodate Nu gtiu gini sau nu pot face chat in grup. Scopul primar al oricerui
fotl::sc serviciu pe care l-am testat este de a trimite mesaje, a trimite fo-
WhatsApp
tografii sau de a apela cunosculii.

Alternative la chatul convenlional Integrare in toate sistemele


CutunqiaChamelsr,utilizatoriideT€lcgrampottrimite Messenger-ele ar trebui si fie ugor deinleles pentru toate tipu-
mesaje citre un grup selectat de destinatari, in cazul lui Wire 2 , rile de utilizatori. Nici geek-ul care stie pe dinafari toate pro-
este posibil si trimili pi mici desene cu acest serviciu. gramele gi nici bunica aflate Ia primul seu smartphone primit
de Crdciun nu trebuie se aibe dificulteli in a utiliza messen-
ger-ul. Toate messenger-ele testate asigure acest grad de ugu-
4.
rinte in operare gi funcliile lor de bazdsunt uFor deinteles. Toa-
te aplicatiile testate pot fi descercate din Google Play Store qi
diniOS App Store - astfel sunt acoperite aproximativ 99 de pro-

L $^
cente dintre smartphone-urile din lume. DoariMessage este un
produs exclusiv Apple gi astfel disponibil doar pe iPhone-uri.
Cele mai testate messenger-e sunt disponibile ca app-uri gi
pentru desktopurile Windows sau Mac. Dace unul dintre mes-
senger-e nu este disponibil ca aplicalie pentru computer, utili
zatorii tot au la dispozilie o versiune pentru desktop-uri: aproa-
pe fiecare providerde serviciioferd gi o versiune web care poate
fi u$or accesate din orice browser Utilizatorii de Linux care vor
What is a Channel? se intre pe chat cu Facebook Messenger, Threema sau WhatsA-
pp trebuie se se mullumeasce cu versiunile web. Bineinteles ce
Channeis a,o a roolJor brcad.rsti.!
y.ur rnessales t! unlmiled audierc-as Apple este iar mai cu mo! si nu ofer6 iMessage in browsere.
E e@r O Transmisii de date simplificate
Un scenariu tipic pentru fiecare zi: treci de Ia vechiul teu ipho-

54, 03,2ors ' CHIP


MESAGERIE<TESTATECH

ne la un dispozitiv Android nou-nout.Vrei se-!i pistrezi cat mai


multe date cu putinte. Dactr este important pentru tine sa
transferi comod, rapid gi ugor backup-urile chaturilor, poli folo-
si cu incredere toate messenger-ele - cu exceplia lui iMessage,
care este pentru iOS $i nu permite transferul chaturi.lor pe alte Func[ii caracteristice
dispozitive. ale messenger-elor
Dar, dac5 e$tiun utilizator ceruia ii pasa de securitatea bac-
Fiecare messenger are propriile fi trimise la un grup mai mare.
kup-urilor, fii atent! Signal,Threema gi iMessage sunt singurele funclii care lipsesc la altele: > Wire: Ofefi cele mai multe
servicii care nu doar cripteaze backup-urile locale, ci Ie Fi prote- > Eacebook Messenger: Cel mai functii. Utilizatorii pot tdmite
jeazi in cloud de curiogi, folosind chei secrete. Asta ili permite mare avantai fati de alte mes- propriile desene cu funclia de
sd-(i incarci rapid $i sigur datele de pe vechiul telefon mobil pe senger-e este transferul tuturor schite sau isi pot partaja ecm-
cel nou. contactelor Facebook. nul cu o funclie ,screen
, iMessage: Din cauza sistemu- shadng'.
Deseneaz i, voteazl gi incuie lui de operare inchis, serviciul > Threema: O funclie de confir-
este perfect integrat in dispozi- mare, similarA cu Doodle. este
Pentru orice utilizator, cel mai important lucru este ca messen-
tiv. incorporati in chat.
ger-ul se trimite mesaje in mod fiabil. $i toate messeuger-ele
, Signal: Trimiteri codate sau > WhatsApp: Video chaturi,
pot face asta. Dar dac5 arunci o privire mai atente Ia detalii, ca-
notificdri pentru screens- localie live, grupud, status per-
teva messenger-e vor dezvilui funclii adilionale care se vor do- hot-uri - functiile lui Signal sonalizat. Liderul pielei ofer5 o
vedi utile. sunt special proiectate pentru game larg de funclii. Dar trebu-
Video chatul este o astfel de fun4ie. Threema, cunoscute securitatea datelor. ie sd fii atent Ia seterile de pro-
pentru introducerea de noi trenduri in aplicalia sa destul de > Telegram: Cu Channels, acest tectie a datelor ale dispozitivu-
tarziu, comparativ, nu oferi video chat, ln schimb, messen- serviciu ofere un tip de distri- Iui teu, pentru ca grupul
ger-ul sigur puncteaza cu o funclie de votare in conversaliile in bulie de mesaje cu care infor- Facebook se nu afle prea multe
grup gi cu optiunea de a incuia anumite chaturi cu un PIN. matia de Ia un utilizator poate despre tine.
WhatsApp gi Facebook Messenger sunt gi ele destul de conser-
vatoare $i, in afare de video chat gi apeluri telefonice prin inter-
net, nu oferi nicio funclie inovatoare. Signal notifice utilizato-
rii atunci cand sunt fecute screenshot-uri ale chaturilor lor gi
Eiecare
permite auto-distrugerea mesajelor la un moment setat de uti-
l:r r,:i. ,. ii.irr r i' messengEr
Iizator, fire ca mesajele se fie stocate in cloud. $i utilizatorii de oftrio
Telegram pot face asta. Wire este cel mai versatil messenger, cu aplicatie
funqii excitante, cum ar fi opliunea de a desena in app gi de a ir e4'wDE&pa.t p€ntxubrclv-
partaja ecranul via ,screen sharing". sere. ln cazul
lui WhatsApp,
potitulosiun
cod QRpentru
a te loga.
WhatsApp nu este nici cel mai sigur gi nici cel mai inovator
messenger Dar este cu mult inaintea tuturor competitorilor, cu
exceptia lui Facebook Messenger,in termeni de numer de utili-
zatori Cu peste un miliard de utilizatori, cele doue messenger-e
sunt printre cele mai populare aplicatii din istorie. Urmetorul Doar cAteva messenger-e ne-au convins
cel mai mare serviciu este Telegram, cu numai circa 2oo de mili Signal qi Threema oferl maximum d€ coniort fi secudtate. Ire de
alti parte, Facrbook nu €8te sigur d colecteaze date er(c€siv-
oane de utilizatori. ASa ce, dacl nu-!i poti convinge contactele
Evaluare:
se schimbe messenger-ul, va trebui sa te resemnezi cu WhatsA- CGturi Sisteme de operarc s€cud- Evaluare: trnpr€sie
(€) Gonfort gederalt
pp sau Facebook Messenger.
Android iOS, Windows
Dace securitate este importante pentru tine, trebuie sa
alegi Signal sau Threema. Aceste doue messenger-e fac multe
Eacebook
Measenger 0 Phone \A/indows,
Mac. Web rc tl rc
pentru a-!i proteja datele. Codul nepublicat al programului gi
costul de trei euro sunt singurele neajunsuri ale lui Threema.
iIUe&gage o ios
fr k G
Nu trebuie se te Ioghezi cu un numer de telefon mobil, ca in ca- SlSnal o
Android,
Mac.
iOS,Windows
Linuq Web fr * *
s
zul lui Signal, ci vei obline un Threema ID anonin Daca vrei sa
Andloid, iOS, wiDdows
ftii ce funclii vor oferi in viitor WhatsApp & Co., arunca o privi-
re la Wire messenger. App-ul are deja cele mai recente gi cele
TcleaEm o Phone Eirefox OS, Mac
Windows, Linui \r/eb G G
mai inovatoare functii.
Tine cont de ceva: in colaborare cu 11 producatori de smart-
ftr€€ma
299
(An-
droid),
And$id, iOS, Windows
Phone Web
J\ * /\
LT--J

c
34s dos)
phone-uri Si 55 de provideri de telefonie mobile, Google a dez-
voltat o funclie de chat care funclioneaza prin Rich Communi- wile o
Android, iOS, Windows,
Mac, Linua Web
o? *
cation Service. La fel ca iMessage, poli face chat aici fdrd a
trebui sa instalezi vreun app idilional. $i daci nu ai conexiune WhataApp o
Androi4 iOS, Windv,os
Phone, Windows, Mac,
F1
LP
F. FA
I'5
Symbian, Web
Ia relea, vechiul SMS este trimis in loc de chat. r

CHIP<2or9<03 .55
TEST & TECH > SOFTWARE

&
sodaPDF
s

Studiou PDE extins


Platinum DacA vrei se afigezi sau se creezi fi$iere
PDE poti face asta direct din Windows.
Soda PDF oferi cam tot ce ai mai putea
avea nevoie pentru a crea PDF-uri pen-
tru uzul zihic in mediul office, fie ci es-
te vorba despre editarea PDF-urilor sau
de exportarea lor intFun alt format. In-
strumentul este prezentat sub forma ca-
re se doregte familiarE a ribbon-ului din
Office. Gama de opliuni este distribuite
in interiorul a u meniuri, iar utilizatorii
Generalist multimedia experimentati pot pune intr-un meniu
ribbon cele mai frecvent folosite funcqii

cat continuitate garantati


ale programului.
Soda PDF poate nu doar se conver-
teasce documentein PDF-uri, ci poate ex-
La fel ca in fiecare an, Nero sia updatat diaHome poate accesa gi OneDrive. in
porta, de asemenea, documente PDF in
suita multimedia omonimi, dar renove- programul video, noua funclie ,,r-Click
formate Office, text, HTML sau formatul
rile sunt foarte discrete anul acesta: in- Video Storf' faciliteazd crearea rapida a
de arhivare PDE/A. Daroptiune de export
terfata de pornire,care ofere acces Ia toa- clipurilor video. Acestea gi fotografiile
te programele, a fost upgradate, iar in EPUB sau in sablonul de printare
sunt stocatein zona Drag&Drop. Nero Vi-
PDF/X lipsesc. Este posibil, de asemenea,
struqtura sa de bazi a fost un pic schim- deo tare griji apoi de tranzitii, intro, ou-
bati. si creezi formate PDE Paginile unui do-
tro si de muzici.
cument pot fi mutate iar semnetura digi-
Baza de date Nero KnowHow plus
tald a documentelor siinnegririle perma-
este Si ea prezente, iar utilizatorii experi- Inovatii mi.i darutile, n€w Duplicate
d{ii
e nente ale pasajelor functioneazl bine.
mentati pot acum si oblind direct pro- Manager fiabil
gramele dorite. in plus fala de programe- E InterfaF partia.l demodate, update-ul Documentalia extinse este disponibild,
r poate fi mai problematic decat merite din pecate, doar online.
Ie familiare pentru administrarea,
editarea, backup-ul gi arderea datelor
multimedia, a fost adeugat si un mana- S.A.D. Soda PDE ro
ger pentru duplicate, care poate fi folosit Premium
Nero zorg Premium
pentru a gasi imagini similare sau dupli- SPECIFICATII.
cate intr-o coleqie foto rapid gi fiabil 9i
sprciiic.q.irr
Windows Z 8, ro
pentru a Ie sterge, dace este necesar Alt (32 si 64 de biti) Op!iuni de editare
element nou este app-ul Drivespan pen- Ardere CD DVD Blu ray
-
Cq DVD, Blu-ray
CD. DVD. Blu-ray
tru iOS gi Android, care reune$te intr-o Eornate MS office,
Copjere (r€sp€ctiv fArA Export HTML, texT, RTE
prote(ie la coDiere) PDE/A
singura locatie figierele din localii diferi-
."aio :., t""t Text, optiuni, casutn
te (smartphone, PC, cloud) $i gAseqte au- "i "ia*
fonnatel€ uzuere bifare, selectie
Alte functii Gisire fi+ere duplicatc E""E49""q41"t"
tomat duplicatele. Programele familiare
EVALU ARE
, 1J! rillqiqlCL
ale suitei au primit doar revizuiri ugoare. EVALUAR E

Acum existe mai multe noi gabloane vi


t rrqg4-
fun4ii
Gam; de (5o %)
] I,O S.or general r5
t,5 Game de tuncgi (so %)
deo gi meniuri de disq Recode suporta al- Operare (25 %) r,8 Performan6 (25 %)

te formate gi poate exporta video 4K in Pe.fornante (20 %) Operare (m %) 1,6

Full HD. Softul de backup suporte acum lJ (5 %) 2,2


90€
stocarea in cloud de la Google gi Micro- !90 €

soft, Iar programul de administrare Me- Evaluare CHIP Bun Evaluare CHIP Eoarte bun
Clasa de top (r-r5) Clasa superioare 0,6 2,s) Clasa de mijloc (2,6-3,s) Nerecomandat (peste 4,6)

56 ' 03'2or9>CHIP
SOFTWARE<TEST&TECH

$tergeprograme Managementrapid Programdearhivare


iomplet gifiabil alharddisk-ului cu conexiune cloud
Nu este intotdeauna posibil sd gtergi un Gisirea fiEierelor mari cu doar cateva cli- Arhivarea fi$ierelor pentru economisirea
software firi si riminA reziduuri folo- curi,inleturarea datelor reziduale inutile, spaliului nu necesite neaparat un instru-
sind aplicatiile standard din Windows. Stergerea spatiului liber - toate aceste ment pletit. cu toate ci Winzip lucreazA
Revo Uninstaller Pro 4 ili vine in ajutor functii nu fac parte din competentele de un pic mai eficient gi mai rapid decit al-
in astfel de cazuri, scanand PC-ul in ctru- baze ale instrumentelor de defragmenta- te programe. Ce-l scoate in evidente pe
tarea de rdmesile care rdman de obicei re. Dar O&O Defrag zz Professional le WinZip gil diferentiaze de competilie
dupd o dezinstalare gi apoi gtergandu-le ofere, pentru ce ele f,aciiiteaze manage- sunt funcliile de confort, cum este noua
automat sau Esand decizia pe seama uti- mentul hard disk-urilor. Noua versiune conexiune la servicii cloud de genul Dro-
Iizatorului. O verificare manuali este uti- a programului face extrem de simple de- pbox sau Google Drive, care a fost adeu-
la pentru a evita Stergerea unui figier sau fragmentarea la cel mai profesional ni- gate in versiunea 23. Stocarea online ste
intrare din registry importante. Testele vel. Un drive de I TB (HDD) a fost proce- setate rapid Si poate servi gi drept (inte gi
demonstreaze cE Revo Uninstaller caute sat in teste in circa 20 de minute, Progra- drept surse pentru arhivele ZIP. Elemen-
filiere
Fi chei din registry reziduale dupe
mul oferA, de asemenea, opliuni de opti- te suplimentare de valoare sunt funclia
aproape fiecare dezinstalare. in versiu- mizare pentru SSD-uri. Dar asta nu este de backup pentru salvarea (automate) a
nea a programul $terge precis gi app-uri prea folositor, de regule, qi te poate costa datelor $i modul prietenos de functiona-
de Windorr'/s Ji- extensii de browser. durate de viate a respectivei memorii. re a file manager-ului.
(PreF 24 € pe an, (Preg aprox. 50 €) (Pret: aprox. 60 €)

ErraluarecHlP lBun EvaIuareCHIP Bun Evaluar€CHIP lFoartebun

T !lril;!F""!r

E
E

I
I

E
I

CHIP .2or9 < 03 .t7


TEST&TECH>APPS

Ghid de cilitorie
complet
Daca vrei str acoperi cat mai multe in va- ghidurilor au deja tururi gata create. in
canta ta, nu te poti descurca fer5 un timpul ciHtoriei poti folosi rapid harta
ghid clasic de celetorie. Tripwolf aduce offline pentru a gesi urmetoarea desti-
laolalta peste 600 de ghiduri de celatorie natie, dar planificatorul nu calculeaza
pentru t,ri ti regiuni din intreaga lume. ruta automat Si trebuie ajustat pentru
Fiecare ghid Tripwolf include o hartA fiecare destinatie. Uneori se maiintAm-
offline, texte, fotografii ale locurilor de pl5 si pice app-ul in mijlocul unei plani-
interes $i informalii despre sistemul de ficeri gi se pierzi tot ce ai programat.
transport public din tara respective. Pentru a te bucura de toate funclii-
App-ul iti permiteSi sA rezervi bilete [a le, va trebui se cumperi ghidurile pentru
zborurile potrivite, sau la hoteluri sau se fiecare destinatie. Un ghid la alegere es-

t
cumperi bilete pentru muzeele populare te gratuiu fiecare ghid adilional coste
sau pentru multe evenimente locale. A1- circa doi euro. Un globetrotter dedicat Tripwolfofe-
te informalii detaliate sunt gata gi te ag- poate activa toate ghidurile pentru circa r{ peste 600
teapte pe Tripwolf: orele de funclionare 20 €. Avand in vedere preturile modera- d€ ghiduri de

I
sau preturile din restaurante sau din lo- te, trecem cu vederea micile limiteri ale
cllitorie
pentru regi-
catii de interes. app-ului. in plus, dezvoltatorii sunt uni dinin-
Excelent este instrumentul de pla- foarte activi gi livreaze update-uri regu- treaga lume -
nificare al app-ului. Cu acesta poli crea late. indusivghi-
un program de vizitare a localiilor inte- duri pentru
qastem I C""ti" rf,r gratis -a
at- Londra, New
resante $i a altor locuri pentru fiecare zi
York Bau
a ceEtoriei tale. Alternativ majoritatea Evaluar€ CHIP Bun
Tailanda,

Monitorizeaze datele Arhitectura ca unjoc Hotkeypentru schim-


folosite pe telefon pentruentuziagti birirapide

ffiffi
de app
Glasswire
=
L,l

Multe app-uri consume in secret volu- in aeest joc creativ vei proiecta toate Pe un telefon mobil, comutarea intre do-
me mari de date in fundal. Glasswire decoraliunile pentru vile, apartamente uI app-uri este destul de dificili. Cu
Data Usage Monitor afi$eaz aceaste in- sau mansarde pentru numerogi clienli. tAS, poli face asta cu doar o ap5sare de
formatie, pentru ca tu sa poli identifica Fiecare sarcina ili acorda puncte cu ca- deget. App-ul plaseazl pe ecran un wid-
mancetorii de dat€. Apoi, poti alege se re poti descuia obiecte aditionale. Jocul get cu care poti comuta oricand h app-
refuzi accesul la date mobile sau la Wi- este adictiv si este controlat doar de ul folosit anterior. similar cu ce face
Fi pentru vinovafi. App-ul Glass Wire te valute in-game, care este atat de greu lAltl + [Tab] in Windows. Chiar daca su-
avertizeazE atunci cand te apropii de de obtinut cd va trebui sa inyeste$ti ba- ne frivol, in practici se poate dovedi ex-
epuizarea planului de date lunar. Sta- ni reali. De asemena, experienla nu este trem de util, dace trebuie se tot comuli
tisticile arate ce app-uri au consumat Iipsit de bug-uri gi de blocaje. Cu toate intre un app de notile gi un browser sau
mai multe date qi in ce perioade. Bile acestea, cei pasionali de organizarea ca- dace trebuie sa intrerupi un joc pentru
neagrS: GlassWire este gurmand gi de sei vor fi rapid pringi de acest joc cu o un chat, Un instrument de sistem de
aceea ar trebui sa reduci rata de update grafici frumoasd. succes, cu o funclie mice, dar cu impact
in seteri. mare.

SystrIn t- tltt
rf,r gratis SFtem I gatis rfrr gratis il
al SyEt m t- f;r gratis aa
rI-
Evaluare CHIP Eoarte blm Evaluare CHIP Satisfiicttor E$aluare CHIP Eoarte bun

58 ' 03>2or9'CHIP
APPS<TEST&TECH

Instrucfiuni video Greeaziacuarele


pentruchefiamatori dinfotografii Pe scurt
: Kitchen Storir$ Netflix
ApD-ul de stream.ine a inlocuit
Recipe of the Day I or"u"*, ,oeo

r
sl a lmbunatatrt
lI- runque qe qeru,re. buroane-
le merite sunt mai ugor de folosit.

ln plus fald de instru4iuni


n'tt#l pas-cu-pas, Waterlogue creeazl tablouri acuareli din
Pentru seriale, poti naviga mai rapid la
urmatorul episod.
(Adroid/ios/Win: gratis)

Recipes & Cooking by Kitchen Stories te va fotografii. Pentru a face asta, trebuie fie Skype
cuceri cu ilustratiile sale liberale $i instruc- se faci o pozi, fie se selectezi una din ga-
liunile video. Ambele sunt deosebit de
,xS Acum poti partaja toate
Ieria foto. App-ul aduce automat ,,la viatd' SI
IlSJ *nt".t"l" .u Drietenii in chat
utile pentN cheii amatori ambitiosi. Cal- fotografia. Daca nu ili place, poti alege alt privat sau de erup, folosind
culatorul de portii cu list5 de shopping stil de acuarele. Poti specifica dimensiu- Video Messenger. App-ul suport5 acum
interactive ajuta Ia planificare, in vreme nea imaginii $i luminozitatea sau poti dual zoom pentru fotografii gi video.
ce timer-ul $i notilele virtuale te vor acom- adiuga un cadru alb. Un preview te va (Android/ios/win grati6)
pania in procesul de getit. Ne-a plecut ajuta se alegi. in finat, poli partaja sau
interfata app-ului cu multe optiuni de fil- salva tabloul acuareui. App-ul face exact Evernote
trare - vegan, fera gluten, chinezeasce, ce trebuie sa faca. Darstr pletelti peste3,5 ,- Bine-cunoscutul app de notile
europeane. Kitchen Stories meritd un loc € pentru asta poate perea cam scump !l vine cu mult a9teptatul Dark
printre cele mai populare app-uri de getit. pentru uni.i. - Modeinnoua sa versiune-
Layout-ul intunecat al app-ului nu
L solicita mult ochii in timp ce-!i organi-
Sistem I gr",i" fr gratis lt- qFtem | +,rse rlr - i!:,ggs zezi viala cu Evernote.
Evaluare CHIP Foerte bun Evaluere CHIP Satisfacetor (iOS/ Android: gntis)

,H

9
4

,9

CHIP.2or9<03 .59
TEST & TECH, HOME NETWORK

Marele
ghidwi-Ei
Tot mai multe dispozitive depind de o conexiune Wi-Fi
fiabilS Ia ei acasi. Dar unde meriti sd faci un upgrade gi
unde este suficient doar sd optimizezi vechea tehnologie
radio? SI facem un pic de lumind...

aa
G
-----
aa
1I
m
A I
*l1
i

60 > 03 ' 2or9 ' CHIP


HOME NETWORK < TEST & TECH

umirul de dispozitive Wi-Fi per gospoddrie cregte ra-


pid. Mai demult ar fi fost doar unul sau doua notebo-
ok-uri, dar azi aproape fiecare membru al familiei mi
gunS prin casa cu ochiiintr-un smartphone. Mai avem gi tablete
gi televizoare care ruleazdvideo HD, boxe care fac streaming de
muzica de pe Spotify $i un Smart Home Bridge care controlea- ,",.,,, --- N ...,.,.,.,.,.,
za sistemele deincelzire gi de iluminat. O conexiune WiEi stan-
dard setate de un singur router care este vechi de mai mulli ani
iSi poate atinge foarte rapid limitele. Dar, inainte de a cauta un
router mai puternic, ar trebui sa incerci se obtii tot ce se poate
de la vechiul teu dispozitiv radio.

Trei solutii pentru probleme Wi-Ei


Existe de obicei trei trepte de reglare pentru a imbunateli re-
ceptia Wi-Fi. Asigure-te cA obtii un semnal mai bun, care este
mai puternic decat zgomotele de fond qi interferentele. Alege Acrylic Wifi afigeazi o eroare de configuratiq FritzBox ?59o NF
un canal radio care ofere suficiente lelime de banda. $i foloseg- transmite pe canalul 5, ulde interfereazl cu dte Wi-Ei-uri de pe
te o tehnice de transmisie care utilizeaztr cat mai eficient banda canalul 6. Asta incetine*e tot.
disponibile. Dacd routerul teu suporte Wi-Fi n in benzile de 2,4
u pot face multe lu_cruri. Dace dispozitivul suporta
* ?doar 9Lr,_:"
Wi-Fi n in banda de z.+ CHz sau WiEi b, ar fi mai bine si-l
E
!^.
P inlocuieiri cu un router nou, In acest caz, meritl sa mai agtepli
6 un pic pena apare Wi-Fi ax. UrmStoarea evolulie Wi-Fi este JbeRLhL 0,.rPrr1rBorD.jh.Lronar*hdrEJN.Un8ebulgu.d/orGnd.r
d1tu.nrL,oidd{.rlohrroi4. ub,,d.wlA\Ll,n8abLhg.
! cnrar dupa col!.
e relefonie Fu.*k;n:l.Ernsrollu.gen
E
O FunkkanaL^Einstellungm autoharie

I OptimizareacaHte$isemnalului WLAN
O runkkanal-EinrtellunB.. anpass.

S Maiintai. trebuje si umblam Ia reglaje. Poti acoperi interferen- ^ Funkkaiatim 2,1-6Hz-F@uruban

tele crescand, pur si simplu, puterea de transmisie a routerului,


Funkk3nal,nr 5-6Hz.F.quenz53.d

dar aceasta este limitate de lege si limita s-ar putea sa nu fie su-
ficiente. Singurul lucru pe care il poti face atunci este se opti- srherheii wLA -umg€buns
/!tr\1aurg ird'ctrBnr.hIno 1(.rhrd rrMa
mizezi seterile routerului $i ale clientilor Semnalele radio se
respandesc Si sunt reflectate cam Ia fel ca lumina, dar, spre deo-
Seteazi caralul r in interfata web a EritzBox-ului, Acesta este
g sebire de lumine, ele pot penetra, de asemenea, materiale soli- folosit gi de dte wi-Ei-uri (oarecum mai slabel, dar retele se pot
3 de. Pentru ca semnalul radio sE se propage optim, toate dispozi- -J
coordona intre ele intr-o oarecare misur{, daci nu chiar total,

Acoperire mai buni: repetorul WiEi


Cea mai usoara cale de a spori acoperi- Wi-Fi ac sau mecar se suporte du- mii cauva metri au un perete despS4i-
rea este se introduci un repetorintr-o al-band, adice sa poatl transmitein tor. Asta pentru ce repetorul poate
prid libera, cam lajumetatea distanlei benzile de 2,4 Si 5 GHz. Apoi existe o oferi conexiuni rupide clientilor doar
dintre router gi clientul cu cea mai buni sanse ca repetorul si mearga fere daci are o conexiune puternici cu
slaba receplie. Ideal, setarea repetoru- nicio probleme de eficiente. Asta se rorrterul.
Iui artrebui se presupuni doar ap5sa- poate obline doar dac; poate comuni-
rea butoanelor WPS de pe router $i ca cu routerul intr-o bande $ cu clien-
repetor Repetorul va deschide pro- tulin cealalti. Dace este disponibild
priul wi-Fi,Ia care clientul va trebui co- doar o singure bande, viteza va fi inju-
nectat. Cu tehnologia mesh de la AVM. mAtetiti, intrucat repetorul poate
insi, repetorul evident cA va extinde receptiona si transmite in fiecare di-
Wi-Ei-ul existent, ceea ceinseamne ce reclie doar pe rand.
va fi disponibili aceeagi relea, cu ace- > $tii ca repetorul este amplasat op-
leagi dare de a.ces. iar clienIii ar trebuj timcand permite cea mai mare viteze
se se poati conecta automat Ia ea. intre router Ei client. Asta nu se poate
Ce repetor sA cumpir? materializa intotdeauna Ia jumitatea
' AVM
in general. este o idee buna sa cumperi distanlei. in funclie de locatie, cea mai EritzRepea-
un repetor de la producarorul routeru- buni receptie poate fi relativ aproape ter r750E
luiteu- Aceste dispozitive lucreazi, de de router (directin spatele unui perete extinde
obicei, foarte bineimpreuni si ofera despr4itor, spre exemplu), sau vice foarte bine
cea mai bun performante. De aseme- versa, mai aproape de client, dacd nu wi-Eiul
nea, este important ca repetonll si fie sunt obstacole pane acolo gi doar ulti- actualelor
FritzBox-

CHIP < zorg < 03 . 6r


TEST & TECH > HOME NETWORK

tivele WiFi trebuie si fie libere gi elevate.


DacA Wi-Fi inca ramane instabil, schimbl canalul radio cu-
rent cu unul in care nu exista prea multe interferenle cu Wi-Ei-
uri externe, pentru ce toate relele radio partajeaze lelimea de
banda a canalului folosit. Dace un WiEi extern din vecinetate
transmite pe acelagi canal ca al teu, dispozitivele sale ili vor lua
din lalimea de bandi. in acest caz, relelele iqi pot coordona in-
tre ele transmisiile de date. Dar daci releaua din vecini foloseg-
te un cala adiacent (de exemplu 7 cand tu foloseqti canalul 6),
semnalele vor interfera fdre niciun fel de coordonare posibild.
De aceea, este crucial sa treci pe un canal care are suficienttr
distante faIE de sursele de interferenle.
La o anumitd distanta, obstacolele qi aerul atenueaze orice
semnal. Atunci va trebui si il amplifici. Poli grupa un semnal
Antenele externe ajustabile (ln pozi vezi antene ErixGnder prea larg folosind antene speciale (vezi stanga). Dar uneori asta
pentm EritzBor(l pot fi rcglate mai precis pentru a Eatisface nu este suficient $i proiectu.l se poate termina fera rezultate
cerintetc fi pot hcilita o per.formanta radio mai brmi pentru sau se poate dovedi chiar contraproductiv, Folosirea unui repe-
ret€aua de acasS- tor (vezi pagina 61jos) care receplioneaze semnalul $i il amplifi
Sistemele mesh ca este perfectl. Asta spore$te acoperirea, dar poateinjumltili
viteza, in functie de tehnologie. Cea mai bune metodl de a re-
Sistemele WiFi mesh conectea- Netgear Orbi este cel mai rapid
zolva cele mai problematice distanle este se folose$ti un cablu
ze intre ele mai multe stalii de dintre sistemele speciale ce pot
baze printr-o bandi Wi-Fi dedi- inlocui routerul. FritzBoxe-urile
l-AN sau o alternative powerline pentru a opera un punct de
cati. Fiecare statie ofera acces la cu FritzoS 7 folosesc repetoare acces WiFi adilional la localia potrivite (vezi caseta de maijos).
un Wi-Fi mpid clientilor din Wi-Ei gi extendere powerline de
zot\i. IaAVM ca puncte de acces mesh.
Maximizarea
< lifimiidebandi
Adoua metodd de ajustare a Wi-Fi-ului incearcl sI maximizeze
Idlimea de bandi disponib a per dispozitiv Lelimea de bande
Sistemul Orbi al lui
rezult5 din numerul de frecvente purtetoare pe care le ofere un
Netgear, cu bazi gi
sateliti, oferi Wi-Ei canal si din ce informalii pot fi modulate. Pentru a putea folosi
rapid majoritatii mai multe frecvente purtetoare, trebuie str integrezi cat mai
caselor. multe dispozitive cu putinte in banda de 5 GHz. Cu toate ca
..t^

Refeaua electrici ajuta comunicatiile radio


Wi-Fi-ul nu ajunge de obicei la alte prizi integrata intr-un comutator de semnalul powerline ajung in releaua
etaje sau nu penetreaza zidurile groa- l.rmina ar fi o a egere buna. Alege lo(d- electrice dintr-o mare varietate de
se. In acest caz, un extender powerline tia astfelincat semnalul se ajungd Ia surse: motoare (masini de spelat, com-
ajutd. Acesta transporte pachetele din toate dispozitivele de Ia etaj sau din presorul frigiderului) sau PSU-uri (cu
retea pdn cablurile electdce din case camere cat mai bune cu putinli. cat sunt mai mici, cu atat sunt mai
prin perel,i sau la disran!e -nari si srabi. > viteza si fiabilitatea powerline de- problematice). Daci este posibil, conec-
Iegte acces Wi-Fi la reteaua de acase. pinde de cablarea casei si de interfe- teaza astfel de dispozitive la o pdz,
> Ai nevoie de doua dispozitive pen- rente. Daci reteaua electrici are mai (filtrata) a adaptorului Powerline.
tru acest tip de remediu: un adaptor multe faze, cand semnalul trebuie se
powerline, pe care il conectezi la router treacd p ntr o alte faze viteza scade.
pdntr-un cabiu LAN $iil introduci Daca ai probleme, testeaze extenderul
intr-o prizd. La celSlalt cap5t, ai nevoie 'in
mai multe prize pentru a gesi una
de un ertender cu punct de acces Wi- care este pe aceeasi fazi cu adapto-
Ei. Astfel de seturi rapide si cu raze
mare de acliune Wi-Ei ac sunt ofedte
rul. Daci firele din caseili dau
rezultate slabe, cel mai bine
t> t>
de AVM (EritzPowerline 1260E Kit, este sa chemi un specia
aprox. I4o €) sau devolo (dLAN 12oo* list care si instaleze
WiFi ac Starter Kit, aprox. r5o €). 1a tabloul eiectric
> Amplasarea extenderului se face la un cuplor de faze.
fel ca la orice dispozitiv Wi-EI: ar tre-
bui instalat fdla si fie obturat de vre-
un obstacol $i Iain;llime in camere. O
:i::J::::i:'xH'"
intrcrup
nesc sau
!x

62, 03, zor9 > CHIP


HOME NETWORK < TEST & TECH

aceasta este mult mai atenuate de pereti decat cea de 2,4 GHz,
ajuti gi [a minimizarea interferentelor cu Wi-Fiurile vecine. in
plus, banda de 5 GHz ofere mult mai multe canale, fiind mai
uSor pentru dispozitive sI treaca pe un canal linigtit.
Noile tehnologii Wi-Fi h,rcreazd mai eficient
Un alt plus este acela ce in banda de 5 GHz canalele oferi mult
Noitre standarde precum 8o2.uac sau ax pot transmite mai multe
mai multe E me de bande decat in 2,4 GHz. Orice dispozitiv vei
date pr
semaal decat tehnologiile WiFi mai vechi. Modularea
Iua din bandainguste $i aglomerate de 2,4 cHz va lesa mai mul- maximl inst, este atins doar tn conditii bune.
te viteze pentru dispozitivele care nu pot folosibanda de 5 GHz
din cauza unui hardware depe$it sau a unei localii nefavorabile. Modula{ie maximt Bigi per semnal
Standard WiEi a samndului purtitor
Noile tehnologii oferi servicii mai bune clienlilor 802.lla 54 QAM 6

Dace toate aceste mesuri nu funclioneaze, singura opliune este 8O2.rrg 6A QAM 6
sa faci upgrade Ia un nou hardware. in aceaste vari va fi finali- EOz.Un 54 6
QAM
zat urmetorul standard Wi-Fi 6 (fostul 8o2.uax). Acesta garan- 802.llac 255 QAM 6
teaza o anumite letime de bande pentru toti clientii in orice mo-
802.Uek r.o24 QAM 10
ment oferind fiecerui client propriul stream spalial. inainte,
dispozitivele trebuiau se alterneze intre emisie qi recep{ie. Dar
tehnologia OFDMAT (Orthogonal Frequency Division Multiple
Access) face asta posibil, prin modularea stream-urilor de date
in mai multe sub-frecvenle, care sunt selectate astfel incat se
ob$na ce mai mare Elime de bande cu cele mai slabe interfe-
renle. Asta accelereaza viteza cand mai muti clienti folosesc
WiFi-ul simultan. Pentru a profita deplin de noua tehnologie,
atat routerul cat li clientii trebuie se suporte noul standard.

Utilizarea eficienti
alifimiidebandi
Pentru a treia opliune de reglaj - folosirea lilimii de bandi dis- :a
ponibile cat se poate de eficient - vafi necesare folosirea de teh-
nologie noua. Aceasta face posibili utilizarea unei metode de
codare de mai inalta calitate, care traduce cele doui variabile Instrumentul iPerf, cu interfata sa graficejP€ri mesoari pr€cis
ale semnalului radio (amplitudine 9i faztr)in informalie digitaE. J viteza relelei. Trebuie rulat intr-o instanti server si client.

Dezvoltarea Wi-Ei: viteze 2zxinr5 ani


P mul standard WiFi larg respandit, 8o2.11b din2oo3, Comparatia dintre standarde arate cum fiecare reglaj
are de cel putin 22 de ori mai Ient decat viitorul Wi-Fi 6 posibil a fost exploatat Ia maximum pentru a se obline
(8o2.uax), care ofer5 si mai multe fluxuri de 1,2 Gbit. vitezi mai mare de-a lungul timpului.

802-[b Soz.Wla 802.lln 8(yr.[ac 802.lrrx

Rattr de transfer u Mbps Mbps


malimi per 6tream 54 Eo Mbps 866Mbps r2oo Mbps

Bahdi de frecvenje 2,t+GHz z4l'GHz 2k li'GHz 5 GHz 2,4 $i s GHz

Lltime canal 2.)MHz 2olzoMHz 20 $i 40 MHz 20, 40, 60 sau rco MHz 20, 40. 80 sau 160 MHz

Tehnologie antene Single Input Single Single Input Single Multiple Input Multiple MIMO/MU-MIMO MIMO/MU-MIMO
output(sISo) Output (SISO) Output (MIMO) (doar Downst!€am) (Down- si UpstrraE{

DSSS si Orthosonal Orthogonal Frequency- Orthogonal Erequency- OFDM, Orthogonal


Tehnologie Direct Sequence Spread
Spectrum(DSSS)
Freq u6ncy-Dirlsion Division Multiplexing Division Multipleing Fr€qu€ncy-Division
Multiplexing (OFDM) (OEDM) (OFDM) Multiple Acc€ss (OFDMA)
NumEr max. de
stEam-uri Epatiale I 8 8
(pentru MIMO).

CHIP < 2or9 .03 . 63


TEST A TECH > HOME NETWORK

Standardele Wi-Fi mai noi pot distinge intre mai multe ampli
tudini si faze diferite gralie unor (de-)modulatoare mai precise,
care permit impachetarea mai multor bili in fiecare ciclu de
Turbo pe distan{i scurta: transmisie, dac5 gi calitatea semnalului permite folosirea unor
Wi-Ei adla 60 GHz valori mai mari pentru modulare.
Standardul ultra-rapid dar cu este ce undele radio Ia 60 GHz Wi-Ei 6 oferd gi in acest caz mai multe vitezi. Suporte mo-
acoperire foarte mice Wi-Fi sunt atenuate cel mai mult de dulalie de pAnd Ia r.o24 QAM, care corespunde unei valori de lo
8o2.rEd,in banda de 60 GHz, oxigenul din aer. Destul de biti per ciclu de frecvenle. Spre comparalie:Wi-Fi ac atinge ma-
rimane o nisA tehnologici din straniu, aceastd restriclie este ximum 8 biti cu 256 QAM, iar WiFi n atinge 6 bili (6a QAM) in
lipsi de hardware. La doar si unul dintre motivele pentru cel mai bun scenariu.
caliva metri distanti Fi cu care gama de frecvente este
contact vizual este posib se disponibild. Cu toate acestea,
obtii viteze care fac cablul semnalul este suficient pen- Testarea regulati a progresului
LAN Gigabit conventional si tru a conecta un laptop la o Ar trebui se verifici progresul fiecirei optimiziri prezentate de
pare o vechituri. stalie de andocare wireless la noi cand acestea sunt ince in curs de realizare. Asta se face cel
> Viteza este facilitati de care sunt conectate mai muite mai bine pe cel mai problematic sauindepertat client din relea-
frecvenla inalte a semnalului. monitoare si dispozitive broa- ua ta de acase. Un site cu teste de viteze este instrumentul de
Banda de 60 GHz ofere o le!i- dband (cum ar fi drive-urile). care ai nevoie. Tine cont c5 valorile oblinute nu pot dep5gi vite-
me de bandi enormi a frec- > Lovitura pentru releaua in za madma a accesului tiu Ia internet. in plus, nu trebuie si ai-
venlelor sub-purtetoa banda de 60 GHz ar
b5 loc in timpul mdsuretorii niciun alt download sau upload in
re. Aresuficient putea veni in anul
releaua ta de acasa. Pentru o mesurare precisi a vitezei Wi-Fi,
spatiu pentru a zot9, ooala cu sI mal
atinge rate de
Ar trebui sI instalezi iPerf (este in linie de comande dar are Ei
rapidui standard
tmnsfer de pani succesor So2.Ilay.
interfata grafica jPerf) pe doul computere - unul va actiona
Ia 7 Gbps. TP-Link Frecvenlele inalte drept seNer $i celilalt drept client. Dace ctenti sunt dispoziti
Talon AD72oo (foto) lucreazd cu antene mi- veAndroid, folosegte app-ul Magic iPerfdin PIay Storein loc de
9i Netgear Nighthawk Xro au nuscule, care se potrivesc softul Windows. intrucat in Wi-Fi sunt normale fluctualiile
remas singurele routere cu bine in telefoanele mobile si masive de viteze, interfatajPerf masoare implicit timp de zece
rapida tehnologie mdio, dar apoi pot face streamingvideo secunde pi ce afiseaze este valoarea medie in Mbps. Logic, cu
clienlii ad practic nu existd. high definition cetre un ecran cat este mai mare viteza, cu atat mai bune si mai stabile este co-
' Principala lirnitare a gamei sau alt dispozitiv de output. nexiunea. I

64 > 03 ' 2org > CHIP


TEST & TECH ) ILUMINAT INTELIGENT

Gonfigureazi
luminacuanapp
Nu conteazd daci vrei o lumind redus5, Iumini de lucru sau atmosferi
de discotec5. Un sistem de iluminat inteligent ili permite sd setezi o stare de spirit cu
o simpli apisare de buton. Te vom ajuta si gisegti sistemul potrivit.

imineata, casa este puternic iluminate, dar seara este in- Control) oferi astfel de module incastrate. Dar iate Si problema
vdluitd intr-o lumine difuze cald5. DacA folosesti un sis- cu aceste solulie: o persoana obignuite nu are voie si instaleze
tem de iluminat inteligent, tot ce trebuie si faci pentru a singur module incastrate, pentru ce o astfel de sarcina presu-
schimba lumina din case este se ape$i un buton al unui comuta- pune str modifici reteaua electrice a casei gi este recomandabil
tor, sa apegi ecranul smartphone-ului sau si folosesti o coman- se chemi un electrician profesionist pentru asta.
de vocald. Exist5 pe piale o serie intreage de sisteme de ilumi- Dar sistemele in retea precum Philips Hue inlituri aceastd
nat conectate la retea, care ili permit se reglezi luminozitatea $i necesitate. in acest caz, becurile insele sunt conectate la reIea.
culoarea luminii. Te vom ajuta se gesegti o solulie potrivitA In consecinle, tot ce trebuie sA faci este sa inlocuiegti vechile
pentru nevoile tale gi sI exploatezi toate opliunile. becuri cu cele noigi inteligente, carevor primicomenzile ta.[e de
control prin radio.ln prezentgama de lSmpi gibecuri conectate
Luminiinrefea larelea merge mult dincolo de becurile standard LED cu fasung
E2z Gama include benzi Iuminoase flexibiie (care pot fi instala-
Cea mai simple modalitate de a oferi un upgrade inteligent sis-
temului teu de iluminat este sd foloseFti prize inteligente. Oda- te, spre exemplu injurul unui dulap), sisteme de iluminat pen-

td ce ai conectat o veiozl Ia o astfel de priza, ili vei putea folosi tru tavan sau pereti cu lSmpi integrate, precum gi lumini supli-
smartphone-ul pentru a controla lumina. Dar majoritatea lumi- mentarea pentru iluminat exterior. Luminile sunt deseori
nllor din casa ta vor fi inse montate pe tavan sau pe pereti, a$a disponibile in diverse design-uri. Cea mai simpl5 versiune doar
ca prizele inteligente nu prea au cum se te ajute. Modulele in-
modifice luminozitatea, in vreme ce altele pot modifica tonali-
tatea de alb, iar variantele premium pot schimba $i culoarea lu-
castrate pot fi utile intr-o astfel de situalie. Aceste dispozitive
fac exact ce fac gi prizele inteligente: conecteaze $i deconectea-
minii. r
c
za afimentarea becurilor sau diminueaze lumina. Aceste modu- e
le incastrate pot fi instalate lange comutatorul de luminl, pe Optimizarea controlului luminii -E
care vei putea continua seL folose$ti. Multe sisteme smart ho- De regull, sistemele de iluminat inteligente sunt setate folosin-
me universa.l uti.lizabile (cuin ar fi innogy SmartHome, Telekom du-se fie un smartphone, fie o tablet6. Primul pas este si folo-
3'
Magenta SmartHome, eQ-3.Homematic IP sau Devolo Home se$ti app-ul pe_ntru a introduce ln sistem lempile g becurile

65 ' 03r2or9>CHIP
ILUMINAT INTELIGENT € TEST & TECH

achizitionate. Apoi ar trebui sa le imparli pe zone sau grupuri,


ceea ce iti va permite ulterior sa le controlezi fie individual, fie
(
colectiv. in acest punct, smartphone-ul nu este singurul dispo-
l
zitiv cu care poli controla luminile. Dace Ie conectez la un asis-
tent vocal, le vei putea controla Si prin comenzi voca.[e. Mai
('i,
multe sisteme de iluminat suporta asistenti precum Amazon ( j i.,,
Tehnologie ascunsi
Alexa, Google Assistant sau Siri a lui Apple. A$a ce o comandd Modulele incastrae pre-
de genul Googte.light o 'va fi suficiente pentru a aprin-
"Okay tt cum act6t model Bosch
de lumina intr-o camera. Asta este mai rapid decat se umbli la Smart Home (apro& 53 €)
smartphone fi se folose$ti app-ul. \ Se instaleazl in spatele

ln plus fali de folosirea controlului bazat pe app sau pe vo- clmutatorului de lumini,
permi{And foloairea unui
ce, poli continua se te bazezi pe comutatoare. in fond, gi oaspe- telefon mobil pentru a
$i tei ar trebui se poate aprinde lumina rapid, f{re se primeasce aprinde lumina.
instructiuni. O optiune este sa continui se foloseqti comutatoa-
rele conventionale. Dar luminile nu vor mai putea fi controlate
prin voce sau app dupe ce comutatorul le-a deconectat de la ali-
mentarea cu electricitate. O solutie pentru aceaste problemd
este oferite de comutatoarele cu retea, care comunica cu lumi-
Becuri in relea
nile prin radio. Arat! ca un bec LED normal, hse lkea
Trddfti (aprol 25 €) iti permite si-i
control€zi culoarea f i luminozitat€a-
Crearea de moduri personalizate de iluminare
Puterea sistemelor de iluminat conectate la relea este flexibili-
tatea acestora. In cazul unui sistem fari acces la reiea, cabluri.le
electrice instalate determine ce lumini sunt operate de un anu-
mit comutator. in condiliile astea, este foarte greu si mai faci
modificeri ulterior. Dar situalia este complet diferite dace folo-
segti un sistem de iluminat inteligent. intr-un astfel de scena-
riu, poti lega liber comutatoarele de lumini. Mai mult, poli foto-
si scene pentru a specifica luminile care trebuie activatq
culoarea lor gi nivelul de luminozitate. Spre exemplu, poJi spe-
H
cifica o scend pentru urmerirea programelor TV seara. O astfel
Lumini pt. exterior
de sceni ar avea lumini difuze in sufragerie. Alternativ daca
vrei sI creezi o anumitd atmosfera cu culori polarg poli crea o Uuminatul inteligent estc disponibil
fitr)entru oderior. inimagine, un
rF
scene in acest scop. In functie de sistemul folosit, app-ul de
stelp pentru grtdinA, o bandA
smartphone nu este singurul care poate apela scenele - poti fa-
luminoast, lumini stan4 lumint
ce asta Si folosind comutatoare sau comenzi vocale. de perete gi prizi de la Osram
Mai multe sisteme permit crearea de program,ri, care asi Smart+ (Lcdvance).
gure pornirea sau oprirea automat5 a luminilor la anumite mo-
mente. Gratie geofencing-ului, toate luminile pot fi oprite auto-
mat cand pirise$ti casa. in acest scop, sistemul de iluminat
folosegte datele de localizare ale smartphone-ului,
I
I
Tipul potrivit de lumini pentru orice moment
Un senzor de migcare poate prelua sarcina aprinderii automate a .A
luminii. Dar, spre deosebire de modelul traditional, o variante cu
acces la retea permite crearea de moduri de ilum.inare pentru
anumite momente. Spre exemplu, holul va fi iluminat difuz doar
cand migcarea este detectate noaptea; pe de alte parte, sistemul
va ilumina holul respectiv la nivelul maxim de luminozitate in
timput diminelii. PoIi intr-o oarecare masura, se faci ajusteri in
meniul de configurare a senzorilor. Automatizarea (regula de tip
Sbtemele de iluminat
if-then) poate fi deseori utiE in astfel de circumstanle, daca sunt inteligente (in acest caz,
implicate Si sisteme universale smart home. LIEX) iti permit si
Luminile ili pot proteja casa daci le folose$ti pentru a si- folosegti un app pentru
mula prezenta. O optiune este se folosegti programeri care por- a regla culoarea Ei
nesc gi opresc luminile ca gi cum cineva ar fi acastr"
luminozitatea becurilor
individuale gi a unor
intregi camer€.
Glsirea sistemului potrivit
lnainte de a investi intr-un sistem inteligent de iluminat, ar -r

CHIP < 2or9 < 03 .67


TEST & TECH > ILUMINAT INTELIGENT

trebui se gtii pentru ce anume ai vrea sel folosesti gi de ce


componente ai nevoie pentru asta. Dace in principal vrei se
Comutatoare in r4ea precum stabilegti moduri diferite de iluminare, existd solulii speciale
Jung Zigbee (de la aprox. 75 €) cu acces la relea (precum cea oferite de Nanoleaf) care ser-
iti permit si aprinzi lumina, si vesc acestui scop. in astfel de circumstanle, vei putea crea
o diminuezi si si apelezi scene.
atmosfere neobitnuite (vezi imaginea de la pagina 66) prin
asamblarea unor triunghiuri sau petrate de lumina intr-o
adev5rate opere de arte intr-o maniere personalizate,
Dar un alt scop frecvent intalnit este acela de inlocuire a
becurilor din casi cu modele inteligente. in acest caz, Bluetoo-
th se poate dovedi o tehnologie utild. Nu vei mai avea nevoie
de un gateway suplimentar in astfel de circumstante, pentru
ca smartphone-ul se va conecta direct la Iumini prin Bluetoo-
th. Dezavantajul acestei metode ar fi cA smartphone-ul sau ta-
t* ;r bleta la care sunt conectate luminile trebuie si fie in raza de
acoperire radio. Asta inseamne cA nu vei putea controla lumi
nile cand esti plecat de acasi. Din acest motiv, unele sisteme
Bluetooth oferi si optiunea de adaugare a unei gateway. Dace
este vorba de lumini compatibile cu platforma smart home
Apple HomeKit, un dispozitiv Apple precum un Apple TV Ho-
mePod sau iPad igi poate asuma aceaste responsabilitate.
Accesul de la distanti este posibil cu majoritatea lempilor
Wi-Fi. in astfel de circumstanle, routerul Wi-Ei disponibil ser-
veqte drept gateway cltre internet. Dar Wi-Ei consume multd
Modurile individuale de
iluminare pot fi selvate in electricitate, motiv pentru care nu prea gdsegti componente
scene (inimagine app-ul alimentate cu baterii, precum senzorii de miscare, in sistemele
TP-Link Kasa Smart). de iluminare wi-Ei.

Sist. iluminat inteligent


Tehnologie radio Zigbee
Producltor Il<EA Inff Lighting I€dvance Paulmann Sengled
Sist€m TIedfri Innr osram smart+/Lichtify Home Zigbee/Smart

Pret - bec/E27 colorat De Ia B/25 € De la r5l3o € De Ia r2l28 € De Ia B/2o € De Ia 14 €/Indisponibil ince


Prel - Gateway 30€ 45€ 45€, roo € De 1a 43 € (doar ca set)

Stanrtard radio Ziebee Lieht Link Zigbee 3.o Zigbee Light LinI, Zigbee Zigbee Home Automation, par.
ZigBee3.o ri,l7ich.Fi6
DE PRODUSE
Lumini: Variatoare/+ tonuri de alb
Lumini: Varietoare + tonuri de alh + a a

Socturi: EzlEr4/GUro
Lumini ca repetoare radio a . (doar E27 tonuri alb)
B€nzi lumini LED -alb/colot
Lempi interior/limpi exterior a,tn pregathe ./. (sjstem Plug&Shine)
Priza comutabila^cl€u modulircas-
nu inci/o o/a (Controler8ov)

S€nzor de miscare o a a (via Smart Friends) o

OPERARE
App: Android/ios
Comutator perete/telecomanili o/. (si instalare a/a (comutator perete Inpregetire/.
Link dir€ct cltue huton de lumin: . (doar E27 tonuri alb)
Acces mobil/functii f5re internet a (oentru bani extmYa
Scene/grupuri ./. (non-controlabile)
Pro$amare/geofencing ./. (via IFITT1
COMPATIBII.ITATE

P€ baza spe.ificatiilor p.oducEtorului,.u exceptia preturilor preluate de pe piala. . da o nu


'Via Anazon Alexa/Google Home/Apple HomeKit

68 ' 03 ' 2or9 > CHIP


ILUMINAT INTELIGENT < TEST & TECH

GamI largl de produse in cazul sistemelor cu gateway


Aici igi arate puterea sistemele de iluminat cu gateway-uri. EIe
folosesc un standard radio care este optimizat pentru smart Amestecarea producetorilor
home. care necesite doar o cantitate mice de electricitate. Pen- Multe sisteme de iluminat se ba- Bridge. Noul standard Zigbee
tru sistemele de iluminat, Zigbee este deseori standardul radio zeazi pe standardul Zigbee. La 3.oinlocuie$te acum diverse
folosit. Gratie consumului energetic redus, grupul de sisteme fel ca Bluetooth ii Wi-Ei, acesta prof iluri. Gratie compatibilitdlii
Zigbee ofere o mare varietate de accesorii alimentate cu baterii, transmite pe frccventele din cu versiunile anterioare, ga-
banda de 2,4 cHz. Luminile sta- teway-urile ce suporte Zigbee
precum senzorii de migcare sau comutatoarele. Acest standard
bilesc intre ele o releamesh gi o 3.o pot fi conectate,intre altele,
igi permite gi sa combini lumini produse de divergi producetori folosesc pentru a tlansmite si Ia lumini cu profil Light Link
(vezi sectiunea din dreapta). Cand estevorbade situalii care im- comenzi cltre luminile aflate la Zigbee.
plice Bluetooth $i W!Fi, asta nu se poate face usor. Boxele cu o distanta mai mare. Luminile > Compatibilitatea deplini
control vocal Amazon Echo Plus qi Echo Show (2nd generation) Zigbee pot fi antrenate deseori probabil cA nu va fi atinse cu
se lucreze in tandem cu ga- Zigbee 3.o. Este de a$teptat ca
folosesc gi ele Zigbee, ceea ceinseamne ca Iuminile pot fi antre-
teway-udle altor producitod anumite functii s: continue si
nate. Dar gama de funclii oferite de app-ul Alexa este mai mice
dacd folosesc acela$i profil (de fie rezervate pentru produsele
decat cea oferite de sistemele de iluminat specializate. ex., Zigbee Light Link, Zigbee proprii ale unui produc;toq
Cei care vor sA face mai mult decat doar sa controleze lumi- Home Automation)- Spre exem- spre exemplu, Philips Hue nu
nile de acasl ar trebui se studieze ofertele de sisteme universa- plu, poti iega lumini Ledvance poate fi folosit pentru a conecta
le smart home. Astfel de sisteme pot uneori integra direct siste- (Osram) Ei lkea cu Philips Hue Iumini de la te4i Ia HomeKit.
me de iluminat cu acces Ia relea (de exemplu, Telekom Magenta Echipament de bazi
SmartHome, Smart Eriends sau homee). Dar nu prea existe Philips Hue lilhite and color ambiance Starter kit E27 conline un
funcliile speciale oferite de sistemele de iluminat specializate. comutator, trei becuri colorate 9i un bridSe (aprorL r3g €).
Se gtie faptul cA centrele de control smart home sunt capa-
bile sb foloseascd reteaua de acasA pentru a stabili o conexiune
cu Philips Hue Bridge. intr-un astfel de caz, vei obline tot ce
este mai bun din ambele [umi, adici fun4iile app-utui Hue gi
optiunea de folosire a app-ului smart home pentru a controla
intreaga casa. r € g g

sr8nifu
Philips Hue

Delar7l44€
44€
Zigbee

. (dar tonuri de alb

./. (integrate in

./. (Apple Home)

a/a (de ex. via ./. (via IFTTI)

poate fi configurat .iOS: Via Apple HomeKit Android: poate fi configurat via Amazon Alexa/Google Home app scama d€ produse este in prezent revizuita 6) Scenele $i grupurile
pot fi folosite cu app-ul, respectiv telecomanda
CHIP<2or9<03 .69
TEST & TEC II > LEXICON

YPNp?irqpid
9rmarsrmpru
Virtual Private Network este releauain care poli navigain
siguran[i printr-un tunel criptat, dar tehnologia complica-
tr-un singur pas,in care sunt schimbate
td te va costa vitezS. Noul protocol VPN WireGuard vrea sI chei scurte; nu existe niciun fel de certifi
schimbe asta. cate complexe.
WireGuard oferi mai multe imbune-
ta$ri Si in alte zone. Astfel, toate hea-
entru utilizatorii privali, VPN a de- unui VPN. Celelalte protocoale VPN per- der-ele pachetelor de date au o lungirne
venit in prezent unul dintre instru- mit o varietate de proceduri pentru auten- fixe. ASa ce este intotdeauna clar ce date
mentele standard in domeniul se- tificare gi criptare. Wirecuard nu oferi o sunt unde. in plus, niciun parser nu tre-
curite$i - in special daca folosegti astfel de l.ibertate de alegere, ci se bazeazi buie maiintdi si caute gi sA analizeze hea-
hotspoturi Wi-Ei publice. Aici, utilizatorii pe aEoritmi moderni. Pentru criptare, spre der-ul. Nu in ultimul rAnd, protocolul iain
seconecteazalaunseryerVPNprininter- exemplu, WireGuard folose$te Chacha2o, calcul doar pachete de date autentificate;
mediul unui client special. Toate datele i$ autentificl dispozitivele cu PolyBos iar toate celelalte sunt eliminate fere drept
sunt transmise in interiorul unui tunel schimbul de chei este aranjat in acelaFi fel de apel.
criptat, care ar trebui se previne spiona- printr-o functie cripto fixi. Asta este !e-
rea de cetre terli. Serviciile VPN disponi- strictiv dar instructiunile sunt clare gi mai Siguranta cu viitor garantat
bile azi sunt foarte ugor de folosit qi dese- important, mai sigure. in felul acesta, spre Pentru siguranla conexiunilor, WireGu-
ori necesitl doar un clic de maus pentru exemplu, atacurile downgrade sunt exclu- ard implementeaze Perfect Forward Se-
pornirea sau oprirea conexiuni.i criptate. se dace atacatorii negociazi deliberat pro- crecy (PFS). Astfel, cheile de sesiune nego-
Dar tehnologia din spatele VPN-ului tocoale mai vechi, cu slebiciuni cunoscute, ciate nu pot fi reconstruite dace
este complicate. Protocoalele folosite au pentru a putea hack-ui VPN-urile. atacatorii incearca se intercepteze una
avut numeroase dezavantaje inci de la dintre cheile private pe termen lung folo-
aparitia lor, [a jumatatea ani.lor go. Noul Mai rapid decit competitorii site de un participant VPN. Wirecuard,
protocolVPN Wirecuardvrea str scape de Un dezavantaj pentru utilizatorii de VPN prin urmare, schimba criptarea la fiecare
obiceiurile demodate $i se reinventeze este aceh ce pierd viteza prin folosirea tu- doue minute. Handshake-ul descris pe
tehnologia. nelului criptat. Indiferent cat este de rapi- pagina din dreapta este repornit regulat
di conexiunea la internet, un VPN o va de client sau de serverul VPN.
VPN-ul simplificat incetini prin overhead 9i Codul suplu inseam-
WireGuard este creat de compania Edge
Security LLC -mai precis, de fondatorul ei,
ocolisuri. Wirecuird opti
mizeaze fi asta Fi se bazea-
Cheienoudla ni gi mai pulini suprafald
de atac, iar selectia mice a
expertul in securitate Jason Donenfeld. ze pe un nivel IP (Layer 3)
doudminute protocoalelor folosite mi-
Principala platforme de dezvoltare este Li in stiva de retea. Protoco- -in felul acesta previne Wi- nimizeaze riscul erorilor
nux, pentru ce Wirecuard nu este doar pu- reGuard spargerea ultefi-
lul VPN doar incapsuleaze
blicat ca open source, ci in curAnd va fi un
oard a ddtelor interceptate. de configurare. La nivel IP,
pachetele de date IP in WireGuard este, de aseme-
modul fix in kernelul Linux. in pofida aces- UDP (User Datagram Protcol), care este nea, mai bine protejat impotriva asculta-
tui lucru, este un protocol independent de mai rapid decat TCP Astfel, Wirecuard torilor pasivi decat OpenVPN (Layer 4).
platforme, care suporte gi sisteme PC, pre- ruleazi in spaliul pentru kernel al siste- Totugi, existe ince dezavantaje adilionale
cum macos Si, desigur, Windows, dar gi sis- mului de operare gi se proiecteaze drept o de securitate spre exemplu, este mult
temele mobile Android Fi iOS. interfate standard de retea. Avantajul: mai ugor se auditezi 4.ooo de linii de cod
CompaEtiv cu ambele standarde WN spre deosebire de OpenVPN, care ruleaze decat 4oo.ooo. O echipe de Ia Universita-
IPsec gi OpenVPN (vezi tabelul din dreap- in spatiul pentru utilizator, nu trebuie str tea din Londra a fecut deja asta cu Wire-
ta), Wirecuard este mentinut extrem de schimbi pachete de date intre spatiile Guard $i a criticat doar o sl5biciune for-
simplu. Codul suplu nu este singurul lucru pentru utilizator Si kernel. Bench- maE.
care indici asta. Implementarea lui Wire- mark-urile arate clar ce Wirecuard in si- WireGuard zguduie deja industria
Guard sub Linux include mai pulin de ne deja atinge un throughput mai mare VPN, dar protocolul nu este incl gata.
4.ooo de linii de cod. Pe de alte parte, peste decat alte protocoale VPN fera optimiza- CHIP a putut experimenta o implementa-
loo.ooo de linii de cod sunt necesare pen- re - iar timpii de ping sunt Si ei mai mici re WireGuard Ia NordVPN. in pofida nu-
tru OpenVPN gi mai bine de 4oo.ooo pen- (vezi graficul din dreapta). Negocierea merului mic de servere de test, am fost
tru lPsec. Wirecuard adilionat se subtiaza cheii sesiunii se reduce Ia o metode ex- foarte mu\umili de schimberile constq-
in anumite zone gi reduce comptexitatea trem de simpE in- tate gi de conexiunile rapide. r
"challenge-response"

70 > 03'2019rCHIP
LEXICON<TEST&TECH

Tehnologia din spatele WireGuard


Wfuecuard (app Android, vezi dreapta) ar trebui si fie mai simplu qi
mai rapid decat alte protocoale VPN $iin acelaqi timp, mai sigur. i1i
vom explica handshake-ul $i schimburile de date ulterioare gi vom
compara Wirecuard cu VPN-urile dasice IPsec Si OpenvPN.

7d.xrc/,ooq{3lfe.N*:drydNdJz}dovsey+€!>

La fiecare doui minute Wireguard repornegte comunicarea securizattr:


PC-ul gi serverele schimbe chei temporare qi astfel verificl statia de la
distante (punctele r - 4). Din asta, ambele ptr4i genereaze chei identice
(punctul 5) pentru criptarea datelor utilizatorului (punctele 6 - 8).

PC
O- = Cheiepublid
O- = cheie pdvetit
PC-ul ar€: 0 . cheie sistematice (cliptatil Server VPN
O-Pc O-PC O- = ch.ie sbtenatici (decrptatl) servqutlrPN are:
PC-ul qtie: I

I
o- vPN

PC-ul genereazl o pereche de chei temporare


@;:;;
din perechea sa de chei, un num:raleator$i T--]
u_ r.u tempoEra
iu-
un moment al zilei Din asta. trimite cheia 2 Doar serverul VPN poate deschide mesaiul cu
blce temporara in text simplu si cheia sa pu-
, I O- vPN O- Pc) | f1"#"T,L::Hl!;fN)'
Abilitatea ee
blce, pe care o cripteazl cu cheia publicd VPN
O- PC=>O- temloratd 3 Serverul VPN generrazl2 chei temporare:
O-FC=> O-tempolel{ O- VPN =>O-VPNtempoErI
r--------------:l o- vPN =' o' vPN temporarr
s Doar pc-ul poate deschide mesajul cu cheia O:lj:-t-* wN-ul trimitecheia
privati (O-
I'rc ). Aceasti abilitate il verifiI
-- l--- 4 sa publicE temporare
faF de serverul vpN. | o- Pc (mesaj sol) I o:Y"N::iyoYa) st un mesaj sol criptat
cu cheia publce a Pc-ului O- PCl.

6a Intre altele. PC calculeazl doui chei 6im€td-


cc din ch€il€ temporar€: 6b seNerul VPN calculeaze acelea$i dolre drei si-
metrice din cheile temproaE:
O- l&O-wr{t"ru.*a

+
Pct€mpor
f;- &O- ww temporaa !] 0
1'.
O- PC temDorarl
o-
- PC-ul cripteazl datele pe care Ie trimite ser-
' verului prinVPNcu0 8 ServeruMN cripteazd datele cu O-.
Serve-
ru] dipteaz a $i alatele pentru PC 0 $i Ie trimite
o
- PC-ul cripteaza pachetele cu
hcut serverul VPN inainte,
O- la fel cum a
la pasul 8. w PC-ului

Comparalie a protocoalelor VPN Wir€Guard 3s24 linii de cod WireGuard este suplu
Protocoalele VPN actuale OpenVPN fi IPsec fotrosesc tehnc, Dimensiunea codului arati cat de su-
logii vechi. wirecuard se bazeazi pe algoritmi nol plu este wirecuard. O implementare
Op.!rVPN IPsec
rolrg9 t+E:lgz in Linr.rx are mai putin dc 4.ooo de lidi
Wireeuard OpenVPN IPsec
linii de cod linii de cod de cod. OpenVPN fi IPsec 6unt mr. t
Criptare chaCha20 Diferite (de erc, Difedte (de erc,
mai complse.
AES. Blov".fish) AES IDES)
Autentificare PolyBoS
Diferite (de ex, Diferite (de e,c,
(Drocedurll SHA2, MDs) SHAZ MDs)

ECDH cu ECDH cu diferite


Schimb de chei IKEvr,IKEV2
Curve255r9 cLrrbe Benchmark-uri Throughput ln Mbps (mai mult este mai bitre)
Perfect Forward de vitezd wil€cuard t.ou
Cat de rapide sunt proto- IP6ec (AES) 8ar
Protocol transport UDP TCPsiUDP TCP si UDP
coalele wN local peste OpenvPN 2sa
Relea Transport Relea
NivGl d. lucru (Laver 3) GiFbit Ethernet? Echipa
Supordl rutaft/ Wirecuard a testat TimD ping h ms (mai putin este mai biie,
b deins asta sub Linux, qu
RulGazI in spatiu
spaliu utilizator spaliu kemel benchm:uk-ul iperB.
wirecuard f 0,403
IPs€c (AES, 0,508
Cltenti: urin/Linur/ OpenVPN r,54r
Mac/Ardroid/ios

CHIP.2ors<03 .71
TEST & TECH > CERTIEICARI
Q&..+...

t
I

Rezistila ape,
dartot rimine... praf
Smartphone-urile sunt deseori promovate pentru presupusa lor robustefe.
Dar in textul merunt printat, Apple, Samsung & Co. revin asupra multor promisiuni.

ie ci pleteqti cu el, navighezi, citeFti, faci poze gi, da, putine dintre promisiunile de acest gen sunt respectate in
chiar vorbegti Ia telefon - smartphone-ul este acum un cazul unei urgenle. Recent, am primit un e-mail de la un citi-
asistent indispensabil in aproape toate situaliile din tor care era destul de entuziasmat de certificarea IP67 (rezis-
viale. Sau, cel putin, aga circula vorba. in plus fa!5 de perfor- tenla Ia praf, protectie impotriva scufunderilor temporare) a
mantA gi frumusete, producetorilor Ie place sl laude robuste- telefonului seu iPhone X. La inceput, el l-a folosit doar pen-
tea produsului lor. Cel pulin materie de modele de top, nu tru a face poze subacvatice in piscine. Apoi, in ultima vacan-
prea existe vreun dispozitiv care se nu fie promovat pentru !A de var5, el I-a folosit in ape de mare pane Ia genunchi, ceea
rezistenta la ape Si pral conform unei criptice clase IP de ce a generat o gremadd de probleme. La a treia scufundare,
protectie, dar Fi pentru stitla deosebit de rezistente. iPhone X a incercat subit se se restarteze, apoi ecranul a
Editorii CHIP cunosc inse destule cazuri care releve ca ramas negru dar telefonul s-a incelzit atat de mult incat citi-

72, 03 > 2Ol9 ' cHIp


CERTIFICARI < TEST&TECH

torul nostru nu a mai putut se-l tine in mane fi I-a pus deo-
parte se se riceasce. Dupe ce s-a intors acasa, Apple Seryice
i-a respins cererea de inlocuire in garanlie pentru ce indica-
torii de umezeale din dispozitiv au reaclionat gi, in consecin- Cele mai frecvente defecte
!e, a fost deteriorat de expunerea Ia apa. Rezistenla pretinse ale telefoanelor mobile
de clasificarea 1P67 in specificatiile telefonului a fost combi- Crapeturile in ecran sunt cele mai
tute de Apple Genius cu argumentul ce IP67 stipuleaze doar comune def€cte ale smadphone-urilor,
imersiunea in ape dulce $i stricaciunile provocate de alte Defectele produse de api au scazut dar.
lichide sunt in mod explicit excluse in textul printat merunt
pe homepage qi in condiliile de garantie.
Din pecate, proteclia consumatorului nu pare se se ocu-
pe de astfel de comportamente. in final, Apple se referi doar
la nou grad de proteclie impotriva apei Ei prafului" pe pa-
"un
gina produsului, adica o imbunatAtire comparativ cu mode- 6O o/o
lele anterioare. Informalia despre certificarea IP nu obligi
automat producatorul si-gi extind5 voluntar garantia. Cel
E(f,an spart
5o,9o/o
mult, dace Iipsa de etangeitate s-ar fi manifestat la momen- "^'1"'-."'
tul achiziliei, garantia impuse legal s-ar fi aplicat, dar asta
nu s-a dovedit a fi cazul in situalia relatate. Cititorul nostru
a ramas cu opliunea de a accepta oferta de inlocuire a dispo-
zitivului pentru pretul generos de aproape 6oo €.
,70/o
Taste/butoane
)
0r 78,ro/o
d€fecte Defecta provocate
- dc apt
Certificarea IP nu este o protectie
permanenta
(,)#^t}/o
Certificarea IP67 sau IP68 nu sunt doar, pur gi simplu, trucuri
de pubticitate. "Pentru modele noastre Galaxy certificate,
practic nu mai avem cazuri de deteriorare generat de apa', a
*EI '-'.
O
spus Andreas Beck, geful departamentului de service al Sam-
sung din Germania. Dar tot el a avertizat ,,Chiar gi cea mai mi
ce striceciune provocate de o cddere este suficiente pentru
EV 8,30/o Microfon d€fect
7O,7o/o
Cameri defectt

pierderea etangeitdlii carcasei". Chiar gi expunerea prelungite


Ia soare intens sau contactul cu apa sarat5, cu agenli de cure- Adevirul scris cu litere mici
tare agresivi, cu alcool, cu acizi din fructe sau cu alti solvenli Descricrile inllorite de pe pagina produsului ii pot stimula emoti-
afecteaze etangeitatea. De aceea, niciun producetor nu indraz- onal pe dienli, dar rlaci prives.ti obiectiv ele nu dezviluie nimic.
ne$te azi se-gi prezinte smartphone-ul, intr-un clip video pu- Referintel€ notelor de subsol r sunt dubioaEe. Dar ce contcazi
blicitar, drept o camere subacvatice, cum a indreznit Sony este tipfuit cu caractere mici in conditiile de garanfie. 2
acum cinci ani, cu modelul xperia zR. Tendinla este de a scoa-
te in evidenla valori inofensive precum performanta sau de-
signul, in vreme ce clasa de proteclie apare doarin specificalii.
Unii producdtori, precum OnePlus, se ablin acum complet de
la mentionarea vreunei clasifictrri IP, cu toate ce produsele lor
s-ar califica cu ugurinF. Aga ca, daca nu poli fare smartphone
nici mecar cand te beleceFti, mai bine pune-l intr-o punge de
plastic etanga sau intr-o carcasi speciala. Poli gesi astfel de
accesorii destul de ieftin in magazinele de specialitate.
Potrivit unui studiu nalional al portalului de analze Sta-
tista (https://de.statista.com), crepeturile in ecran au fost, in
2016, liderul incontestabil al striceciunilor Ia telefoanele mobi-
Ie, cu o pondere de 60 % din cazuri. Este o stricSciune atat de
comund incat nici azi nu pare sI se fi diminuat, daca arunci o
privire la telefoanele oamenilor de pe strada. $i membrii Stif-
tung Warentest (www.test.de) au vezut asta. Timp de mai bi-
E
ne de patru ani, ei au pus fiecare candidat din teste intr-un ci-
Iindru rotitor ( ca Ia magina de spdlat) pentru a simula cederea
de la 80 de centimetri pe o podea de piatri. Pentru,,foarte
- burf, un smartphone ar trebui se supravietuiasce acestei tor-
turi de roo de ori firi striceciuni majore. Editorul de test
t christian van de Sand s-a impertesit experientele:
,Am obser-
6
vat mai multe e$ecuri cainainte,in special la flagship-uri". Dar
intotdeauna depinde de caz.
.

CHIP < 2OI9 < 03 .73


TEST & TECH > CERTIEICARI

Rezistenli la zgirieturi versus stabilitate


Producetoril de sticll sunt blocali intr-o dilem* sticla duri nu
este afechta de zgarieturi, dar este casanta Si se sparge ugor;
stida moale, pe de alte parte, este elastice, dar sensibile h zgari-
eturi. Liderul pielei Corning Inc. atinge un excelent echilibru cu
a sa Gorilla Glass. Aceasta este caracterizat de ambele lucruri: o
rezistente extrem de mare la rupere gi imunitate la zgarieturi.
Trucul este se iniocuie$ti ionii relativ mici de sodiu de pe supra-
fata sticlei cu ioni.i mai mari de potasiu. Potrivit producetoru-
lui Gorilla Glass de a treia gener4ie reziste la forle setective de
panl h 6360 N/mm,. Gori.[a Glass de a cincea generalie este fo-
losite acum la smartphone-urile de top gi aceasta, potrivit pro-
ducatorului, reziste h clderi de la o intr\ime de Bo de centime-
tri fArtr nicio problemi. in iunie trecut a fost lansata Corning
Gorilla Glass 6, care se pare cd a rezistat la cincisprezece cederi
pe o suprafa!5 dure, in laborator, de la inellimea de un metru.
Pe pagina producatorului (www.corning.com), poli verifica da-
ce gi cu ce tip de Gorilla Glass este echipat smartphone-ul teu.
Dar chiar daca sticla vine din aceeagi garjd sau micar are
proprietAti fizice similare,in cele din urmd designul produsului
decide dace ecranul seva sparge sau nu. Spre exemplu, recente-
le modele Samsung Galaxy Ss gi Ss + in mod surpinzitor au su-
pravieluit dupa roo de tumbe in butoi la Stiftung Warentest, in
vreme ce sticla predecesoarelor s-a spart duptr numai 50- gi as-
ta cu toate ce ecranul Infinity este curbat pe margini Ia 59. Pro-
iectantii clar au invdlat ceva nou in acest caz. Spre deosebire de
colegii lor de Ia Apple. Modelele iPhone Xs Si Xs Max - Ia fel ca
predecesoarele - au fost sever deteriorate dupe 50 de cdderi si-
mulate.
Nici Gorilla G]ass nu este invincibili
Nici c€l nai dur ecran nu rczist:i cand este $esat d€ rU kg pe
pietre ascu$ite. Dace smartphone.ul este companionul tiu peste
Standarde militare f,lrl responsabilitate
tot, trateaze-l cu o husi de prcite4ie.
legali
A$a-numitele smartphone-uri
"outdoor' se laud6 cu MIL-STD-
81oG. Asta sunl mai belicos decat DIN EN 60529, dar. practiq

Norme si reguli este la fel de lipsit de semnificalie. Acrcnimul se refere la un ca-

>Gradele de prote4ie IP potri-


talog de 8oo de pagini de cerinle ale armatei americane pentru
adAncime; adAncimea Si durata
echipamentele din dotarea lor. Sunt descrise 30 de teste, intr-o
vit DIN EN 60529 indica potrivi- sunt determinate de produci-
rea dispozitivelor electrice cu
maniere detaliata, inclusiv rezistenta la un atac fungic (cu ciu-
tor, dar trebuie menlionate in
perci) gi Ia foc. Depinde de producetorii civili sA decidi ce anu-
diverse condilii de mediu. LP specificatii (tipic: 30 de minute
vine de la Ingress Protectio4 la 1,5 mern).
me aleg se testeze. Chiar 9i Ia smartphone-urile consolidate, ce-
(protectie anti-spargere). Prima > MIL-STD-8IO G este standar- ea ce conteaze este tiparit cu Iitere mici in condiliile de garantie.
clauzi descrie proteclia impo- dul armatei americane pentru In general, variantele outdoor nu sunt Ia fel de eficiente ca
triva contactului cu corpud echipamentele sale. Include 30 rudele lor mai sensibile. Din cauza sticlei mai groase, touchscre-
streine, a doua clauzi proteclia de cdtedi de test pg care dispo- en-ul lor deseori rispunde un pic mai lent, dar deseori ele sunt
impotriva apei pure. Testele au zitivele electronice le respecti operabile fi cu manugi. Achizilia este recomandabile numai
loc in institutii independente, doar parlial,in funclie de utili- dactr lucrezi pe un gantier de construqii.
spre exemplu VDE in Germa- zarea acestora. Producetorii in viaga de birou civili, imbrecarea telefonului intr-o carca-
nia. Testul anti praf presupune civili pot decide ce anume vor sI special creatl pentru el va fi cea mai bun alegere. Daci
opt ore intr-o camere cu pudre sd testeze. smartphone te acompaniaztr gi cand faci sport, spre exemplu ca
de talc. Pentru testarea rezis- , Conditiile garantate sunt instrument de navigalie la un tur pe mountain bike, este mai bi-
tentei Ia ape, dispozitivele sunt Iisate la discrelia producetori- ne str folosegti o casete speciaE de proteclie. Cele mai recente
scufundate in ape curatA,la Ior Doar propdetSlile promise studii privind smartphone-urile fecute de Wertgarantie (www.
temperaturi normald. pot fi revendicate mai tarziu.
wertgarantie.de), cei mai mari asiguratori de telefoane din Ger-
> IP6? Compiet protejat impo- > Garantia oblge producetorul
mania, pentru aproape toate brandurile defectele sunt reduse
triva contactelor si a prafului. sl livreze un produs fali niciun
la peste jumetate daca dispozitivul este protejat cu astfel de
Protectie impotdva imersiuni- defect de fabricalie Si se fie
lor temporare in ap5 cu adanci-
misuri. Husele protective bine fecute, spre exemplu Samsung
responsabil pentru acesta timp
mea de un metru (timp de 30 de
LED View Cover, arate qi ora $i notificeri.te pe exterior Poti
de doi ani. Sarcina probei, dace
minute). un defect exista deja la data chiar se gi accepli apeluri 16ra s, deschizi husa. O asigurare
> IP68 Similar cu IP6Z darin achizitiei, este a producitorului comptete a mobilului protejeazl impotriva riscurilor reziduale,
plus imunitate la scufundare in primele gase luni Qi a cumpd- ceea ce face o destul de mare diferenle, mai ales Ia un dispozitiv
continu5 la peste un metru retorului dupe aceea. scump, precum Porsche Design Huawei Mate RS (aprot t55o€),
a cerui asigurare costa doar 14 euro pe luni. r

74, 03'2or9>CHIP
;I:r.i:,::X < TEST & TECI{

Antrenor de fitness
laincheieturi
Ce(i-aipropussdfacilainceputulacestuian?. :r::'.'ir,:ii1--tr-''r:hir,lL-, -l:'-l:r , L -" l

te pot ajuta in planurile tale de antrenament. Am testat pentru tine noi dispozitive.

nune-(i lreningul gi scapa de gunculite! Anul acesta. multi Smartwatch-urile combini afacerile cu sportul
p oameni ar puted reugi sa realizeze ce gi-au propus. Pentru in afard de funclii de chat, telefonie 9i mesagerie, smartwat-
! L atet,inedeobiectivuldelitnesspropusnu afostnicioda- ch-urile ofer5, de asernenea, si functii de baz5, cum ar fi un sen-
€ ta mai usor ca acum: noile smartwatch-uri si trackere de fit- zor de puls si GPS, care sunt esentiale pentru orice tracking
f ness iliaduc un antrenor personal literalmente la indemana. sportiv $i marile magazine de aplicalii ale Google, Apple & Co.
$ Nu doar ce ili inregistreaz5 pa$ii gi pulsul, ci vin cu intregi pro- oferi o mullime de oportunitAti pentru tracking sportiv sau
i grame de antrenament, ruleaza muzica giili amintesc discret ca pentru antrenamente. Dar nu toate smartwatch-udle sunt ex-
E plimbarea de la uga de la intrare si pani la ma$in5 nu e tocmai perteln antrenamentele zilnice. Modele precum Fossil Q Explo-
! un antrenaroentl Seleclia de modele disponibile este insi enor- rist sau cele de la Samsung Gear 53 gi Sz Classic mai degrabi igi
'E md nu orice smartwatch se apropie mdcar de statutul de ex
9i
propun s, imite senzatia unui ceas de mdnS clasic gi nu pun un
in fitness. Din acest motiv, ili vom explica diferenlele intre accent special pe fitness sau sanitate.
! pert
,E dispozitive gi i1i vom face cunogtinld cu candidalii de top. DimpotrivS, alte modele se dovedesc a fi talente polivalen-

(F P < 2019 < 03 .75


nf
TEST&TECH'EITNESS

te. ln cazul lui Casio WSD-Flo, smartwatch-ul are funclii inteli


gente pentru activitelile in aer liber, in special pentru drumeli-
ile montane. Spre exemplu, modelul oferi un app pentru starea
meteo in timp real la munte. in afara de asta, ceasul are gi o bu-
sole, altimetru cumulativ care afi$eaze progresul, barometru,
Apple Watch 4 indicator de altitudine solargi indicator de maree - cu acest dis-
pozitiv egti.bine echipat pe uscat, pe ape $iin aer. Cele maibune
Smartwatdr-ul ofeld
fun4ii extinse de fit- funqii sportive Fi de wellness sunt oferite de cagtigetorii testu-
ness gi wellness, o lui Samsung Galaxy Watch R8ro $i ceasurile Apple din sedile 3
capacitata de stocare Si4. Smartwatch-ul Samsung recunoagte peste 40 de sporturi gi
mare (16 cB) gi multe Ie monitorizeaze automat. Carcasa reziste Ia pcuri qi este rezis-
app-uri tente Ia ape pane la 50 de metri. Actiyitelile sunt inregistrate
prin pedometru, altimetru gi senzor de puls. Schimbarea vremii
poate fi identificate in timp real cu ajutorul barometrului.
Seleclia de app-uri este mai pulin cuprinztrtoare. De cand
Rotund sau Samsung folose$te sistemul de operare Tizen, existA semnifica-
dreptunghi tiv mai puline app-uri decat pentru ambele modele Apple, sau
Ttackerele de fitness pentru cele cu Android Wear OS, cum este Casio. Dar app-urile
vin fie ir formatul de fitness existente sunt bune din toate punctele de vedere, iar
clasic al easurilor ceasul lui Samsung te Iase se folosegti inclusiv Spotify.
cu carcase rotunde in termeni de fitness, ceasurile Apple au gi ele o excelenti
sau dreptunghiulare,
fie in cel de bandi de
reputatie, darApple pune un accent special gi pe strnetate Si we-
fitness sublire. llness. Spre exemplu, noul senzor de puls este atat de sensibil
incat poate mlsura nivelul de stres gi poate da alarma dace este
depe$it un anumit prag. Exerciliile de meditalie gi respiralie te
CAt de des trebuie incdrcate dispozitivele
pot ajuta atunci se-$ regise$ti calmul. Pentru cazuri de urgen-
in cazul unei utiliz5ri moderate a ecranului unele trackere de
fitness r€zisei o slptlmani. Smartwatch.urile trebuie incrrcate 14, pou incirca contacte de urgente gi o paroltr de recuperare.
aproape in fiecare zt Gratie GPS-ului si senzorului de inellime, ceasul monitorizeaze
z,e cu succes gi sporturile clasice. Existe o imensi seleclie de app-
Trackere de fitness ^utonomiein
uri pentru asta.
Garmin vivoactive HR t2 O probleme cu care se confrunta toate smartwatch-urile
Garmin vivoactive 3 7 este autonomia relativ micd, care nu permite mai mult de o zi
Eitblt Ver6a 6 sau doue fare. Samsung Gear Sport nu rezisteinsi decat t6 ore.
Eitbit Ionic 6
Iar cei care vor funclii de fitness vor trebui se pleteasc5 destul
Saftsung c€ar Eitz PIo I 3
de multin plus, mai ales pentru modelele Apple.
Smartwatch-uri
Mobvoi Ticwatch Pro I r:7 Trackerele de fitness, mai bune pentru sportivi
SaEsung Galarry Watch R81o
-I r,5 Trackerele de fitness ofere autonomii mult mai bune, iar la
-I
Apple Watch 3
Appte Watch 4
Eo6sil Q Explorist HR - 4. c€n. I
r r3
t,2
rJ
multe modele este suficiente o incercare o date pe septEmane
(vezi dreapta). Conexiunile lor la smartphone nu sunt intot-
deauna optime. Trackerele sunt echipate mai bine pentru deta-
liile antrenamentelor sportive. Spre exemplu, unele modele
Abonament Fitbit: ofere Si suport pentru echivalentul rusesc al GPS-ului, GLO-
antrenamente plitite NASS, in afari de GPS (de ex., carmin vivoactive 3 gi Samsung
Fit2 Pro). in practicenu vei remarcavreun avantaj,darin cazuri
Utilizatodi de smartwatch-uri ite. Dar abonamentul Ia Coach
individuale asta poate permite un tracking mai precis. Darexis-
sunt obignuiti cu app-urile ple- ofeli o game atractive de trai
te gi trackere care vin firtr un GPS propriu, cum este Fitbit Ver-
tite din magazin,la trackerele ning, cu antrenamente destul
de fitness scenariul era ci, sa; aici, smartphone-ul trebuie se fie intotdeauna prezent pen-
de sofisticate.lar Ioni. este
odate pletite, totul em inclus. ideal pentru monitodzarea tru pozitionare.
Asta nu mai este valabil pentru acestor activite!. Identificarea automatl a sporturilor a devenit si ea mai so-
modelele Fitbit. fisticata. in funclie de model, trackerele identifice o mullime
> Nicio luni gratis: Fitbit de activiteli diferite, de lainot la ciclism, qi le monitorizeaze au-
>Artrenamente cu abona- Coach poate e atmctiv pentru tomat, Multe s-au schimbat aici, comparativ cu generaliile an-
ment: App-ul extra Fitbit Coach multi. Noi am fi preferat ca terioare. Evaluarea are loc pe smartphone.
poate fi folosit doar pe baze de Fitbit sd aib5 cel pulin o luni de $i senzorii de puls devin mai precigi. Mai mult, fanii Gar-
abonament, fie de 299 euro pe testare gratuiti pentru modelul :nin vor fi incantali se gtie ca productrtorul a integrat in sfarqit
lund, fie de 39,99 euro pe an. de top. Dar realitatea est ce, un senzor de puls in modelele vivoactive 3 gi vivoactive HR -
Atentie: Fitbit Ionic poate fi dace vrei si testezi. te va costa
adio vremurilor cAnd trebuia se poli incomode curele pe piept.
folosit perfect si feli app, toate 299 euro Pentru o ]una.
funcliile fiind Multe modele aduc cu ele din ce in ce mai multe functii
la bord si ceasul Na€pal
include si antrenamente gmtu- smartwatch, cum ar fi afigarea mesajelor gi a calendarului, pa-
ne acum au fost destul de simple. Spre exemplu, cagtigetorul
.

76 , 03 ' 2019 ' CHIP


FITNESS<TEST&TECH

testului, Eitbit Ionic, are un ecran pentru mesaje Si pentru ape-


Iuri gi suporte chiar si WhatsApp. Dar scrierea de mesaje sau
preluarea apelurilor nu este posib e cu dispozitivul Ionic.
Altminteri, modelul ofere aproape tot ce poli dori de la un
tracker de fitness modern. Ecranele cu rezolulie mare afi$eaze
video de antrenament si poli transfera playlist-uri muzicale
prin app-ul pentru desktop, care apoi pot fi ascultate cu ce$ti
Bluetooth. Existe un app pentru serviciul de streaming Deezer
dar nu existi unul $i pentru liderul pietei, Spotify. Per ansam-
Samsung Galaxy
blu,trackerul ofera o seleclie echilibrate de app-uri de fitness $i Watch R8to
teme de ceas pentru touchscreen.
Smartwatch dotat adecvat,
Dar Fitbit ili arate forla doar in tandem cu excelentul app cu ecran AMOLED Si
de smartphone, in care poli vedea in detaliu toate activitelile. fun4ii extinse de fitness
La analiza somnului sunt prezentate chiar qi fazele REM; in gi de wellness.
acest moment, niciun alt productrtor nu face asta mai bine. Sin-
gurul neajuns: in afare de antrenamentele disponibile, progra-
mul poate fi extins doar prin Eitbit Coach, care necesite plata
unui abonament.
Modelele Ia fel de recomandabile Garmin vivoactive HR $i Fitbit Ionic
Samsung Gear Fit2 Pro nu au niciun cost suplimentar pentru
Ttacker de fitness
abonamente. Dispozitivul Garmin este compatibil cu orice ac- deosebit, cu recunoasjerea
cesoriu pentru bicicletd Garmin, iar Samsung oferd un ecran sporturilor Ei ana[zi
curbat OLED touchscreen cu culori intense, cu a cerui operare detaliate a somnului gi un
va trebui inse str te obi$nuie$ti. Cei ce vor o solulie mai simpla, exc€lent app pentru
smartphone.
feri multe functii smartwatch, ar trebui sd arunce o privire Ia
bretara defitness Garmin vivosmart HR* cu ecran monocrom,
care poate monitoriza mai multe sportud, inclusiv golf. Pentru
motivatie gi pe post de antrenor personal, dispozitivele simple
gi cu preluri oarecum rezonabile sunt gi ele o alegere bund. r

SMARTWATCH-URI
g E
srsrsuvE Mobvoi Ticwatch Pro: ? E .E
Smartwatch bine facut. la pret e a I U E
g
rezonabil. Are Android, GPS $i
e
z '9^ 'i
.E4 P^
ecran OLED E8 68 ;E .99 SE
2
.1.!1 {5 6S 6s E€ E!Z ,l
13 r5 IP IJ 62 12:t 1,2 303 .;"!
2 Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) a2 mm 13 l,o I3 L6 63 50,o r,5 334 r6
3 Apple Watch Series 4 (GPS) 44 mm l3 13 1,8 65 to:7 50,o 1,8 330 r6
Mobvoi Ticwakh Pro r,5 250 lq r5 l"o 12,6 I,O 288
Fossil Q Explorist HR - a. ceneration 1,5 290 r5 V r,9 13 30,o 327
Samsung Gear 53 Classic 1,5 zao 2,O 1p t2,9 r5 t3 360 x 360
7 r:l 250 r,9 r'8 59 t2,6 I,O 1,2 390 x390
8 1:l 360 23 r9 1,O 92 157 50,o 1,3 32O X 3OO

9 Samsun8 Gear 52 Classic r,8 330 2,5 l1 2,O 55 1,5 t,2 360x360 307
Samsung Gear Sport R6oo t,9 1,6 t? 33 66 t3 50,o r,2 360x 360 305

TRACKER DE FITNESS
rr"E Garairr.,i*apo"t, E
""ar Compact $iintuitiv are c E 96.
:h E!8, !.lo
GPs,.senzor de puls $i auto- :!6 { g-E u I !.E E
nomre mare. I 3!
.!4
EE 9!t
E
E
5E ,l
I litbitlonic u 274 rp r2 t2 LCD (colorl
2 Garmin vivoactive HR v 2to 12 13 1,O LCD (color)
3 SamsungGear rit2 Pro t3 180 IJ OLEDcurbat (color)
t3 234 r5 l"t LCD (color)
r3 1,6 L3 t"o op9ional LCD (color)
6 19o r3 r5 LCD (color)
7 camin vivospott 13 13 r5 LCD (MIP transrefleiv)
8 TomTom Spa.k 3 Cardio + Music 190 !5 r:f l,o LCD (monocrom)
9 TomTom SparkCardio + Music rs l:l LCD (monocrom)
ro Garmin vivosmarl HR* I,4 r3 v 1,9

Clasadetop(t 1,5) Clasasuperioare 0,6 2,5) -


Clasa de mijlo. (2,6 3,s) Nerecomandat (peste 4,6)
.da onu Enecoinandarc
CHI P < 2or9 < 03 < 77
TEST & TECH , TOP ro

\l
r
1 GHIP
TESTC
INDEPENDENT. COMPETENT.
E NTER Top to
Cel mai bun hardware: CHIP Test Center testeaze peste
rooo de produse pe an. Aici gisegti liste Top ro pentru 18
categorii, informatii despre produse noi testate si mai
multe recomandiri de noi achizifii.
TABLETE 2 iN
BE ST euv E Samsungcdaxy Boat( t2
(S-M-w72sNZI(A); ? E
a
Ecran fantastic, pelfor- e E g {6 g "t
ma[(A excelenta, autonomie €* .!r^
5S s9 E* s:
mare; dar cam zgomotoastr. !!a E!! 58 lI! PE
e
6t 3E z
5t1
I Porsche Design Book One (PDB25r2) r3 =
1.500 t5 r3 1J rp Intel Core i7'75oou 3,200xr.800 5r2 75r 139:r 5:23
Mioosoft Surface Pro (FKH-oooo3) r5 L3 lil r5 Intel Core iz-766ou 5t2 7aa 138:r 8:57 a:23
3 Microsoft Surface Pro 6 (KJU-oooo3) r,7 r.650 r,8 13 4 1,6 Intel Cor€ iz-86sou 2:t36 x1,424
12,3 256 l29:r t2:06 1119
Selr|sung Galaxy Book 12 (SM-WZ8NZI(A) r:7 r.350 t,6 r:l l8 r'9 Intel Corei5-72oou 12 256 755 9.23
5 Microsoft surface Book 2 (HNN-oooo4) L:' 3.OOO L2 r:l r9 22 Intel Core iz-865ou 13,5 3.000x2.ooo 7T\ 106:t
6 Acer Switch 5 SW5p-52 z3Y5 (NT.LDSEGoo2) r,8 r.3oo 29 v 2,5 Intel Core iz-?5oou t2 5n 920 E7r
7 HP Pro, 612 G2 (LSH6oEA*ABD) r,E 1.600 ltl 2,O t,o Intel Core G-7Ys4 12 r.920 x1280 256 835 300 116:1
8 HP Elite r(2 1or2 Gr LTE (L5H2oEA) r,8 r.750 1.0 2,O 1J 23 Intei Core m5 6Y54 I.920 x 1,280 256 a2a 330 120:l 6:.37
9 Huawei MateBook F r,E r9 1,8 t:7 I,9 Intel Core i5-2Y54 256 632 6127 6:25
Microsoft Surface Book 2 15' (fux-oooo4) t,8 2.900 I,O 2,2 IB lntel Core i?-865ou l5 3.240 x2.160 512 3q8

TELEEOANE MOBILE
slst suY lll Satnsurg calaxy Note 9:
E

H ff;1;*-t1l*",*-;p:--
amprente mic. a
g
e*
d!!
E

3E
ta
E!! d!9
g*
? !
E
9 bg
.E r.
g
g
.g

E -q.
Huauei Mate 20 Pro r3 980 IA \4. 12 r,o I5 128
Sanlslrng Galary Not€ 9 r3 r5 l,o r6 ll 15 6,3 128 Android 8.r s:58
3 ],8 I,O IA r5 65 128 189 tl,8
LG GTThinQ 580 13 15 u 2,O 6,r 162 16,3 l0:20
5 Apple iPhone XRDBGB r,5 880 r,o !8 1,8 15 6,I 128 lOSu 12,2 u:5r
6 Samsung Galary 59 Plus r,5 l6 1,1 22 14 6,2 64 r85 L2,2
7 Samsung Galaxy 58 PIus r,5 t,6 I5 t2 L:7 6,2 64 Android8.o 173 122 9:45
a Apple iPhone XS Max 256cB t,5 LO L;I 13 \2 6,5 256 iOS 12 204 )2,2
9 Samsung Galara/ Notes rs 1,6 2) r"3 13 6,3 195 12,2 8:48
OnePlus6T,2scB !s 580 rJ za 13 1,9 l,o r85 r5,9

PROIECTOARE HOME THEATER


ussr auyE Acer vlz86o: Rezolutie 4K

\-.
I
cu upscale curat, HDfi,

Aaetvl?86o
E
I
5;*tTfr*$##H:
s
3

t'2
e

3:700
c

5E
I,O
E

,;
d19
r5
6

9; ECs
.E.Ea

26
'$-g

LCD
, g^
o9! Et1
L:t64 rrcl
EE
.g
a

?,4
2 OptomaUHZ65 T,3 4.500 LO t,9 1,1 3J LCD 33r t.983 179:1
3 EpsmEH-TW$oow 1,3 3300 r3 r2 v t,8 LCD 263 t8r:r 52O x r70 x45O
OptomaUHD55oX r5 r.8oo 4 !,o 2"6 DLP 301 t_t]2
Acer M55o I,G r7 12 DLP
1,6 2S 3U 1.429 249:r 4OOxU0x295 5,5
6 2O 1,6 2S t9 5,o DI,P 306 563 x216 x 47r 15.0
7 Vieusonic PX747-4K 2,O 960 1S 32 zs 23 DLP r,684 r54ir xr35x 260
8 2,O r,8 r'9 3A r:l DLP
330
t
2AA r,894 r5o:r 355 xt35 x27O
9 BenQ TH683 2,\ I,8 9
530 a8 r,6 DLP 253 1,925 164:I 345xrOOx2U za
l0 BenQ W2ooo 2,2 850 22 10 11 DI,P 2Aa r,329 3,6 a

78 ' 03 ! 2or9 , CHIP


TOP Io < TEST & TECH

MONITOARE > GAMING


BEsr BUy l! ACer.IIfdAt_gX'X3r.P: Ecran
? s
g E>t s
g
ES i!
s
? E-tr!, l3{ .E
b
.EE EE EA
;!ffi:m1i}ir'ti,tx,*
loris fS2735
E
di
,,2 12
oal
LO L6 27 iPs
3&

193:1
dt!5!
307
Eizo
2 Viewsonic XG27oo-4K 630 r,o r,5 ao z3 n IPS 3.840x2.160 1891 326 5

SamsungC49HG9o r5 1,8 L;I w 49 3-840xr,o80 a3157,6 364 I


3
z5 17 2p 27 tPs 3.840x2,160 a2l37,a 299
AoC Aeon AG2nuG 1,6 790 L2

5 samsune C2aFGTo t,8 13 43 r,o I4 1.920X1.080 r93:1 < 0,132,2 318

l3 zo IPS 188r o,4/623 3r5 Gsync


AcEr.Pledatcx IG{! t,8 r,o50 32
Asus ROG Swift PG2790 1,8 760 19 27 IPS 2.560xr,440 IT7:,L o,3/342 308 Gsync
7
8 Viewsonic xG324oC 1,9 5rc 1,8 2,5 t? 22 32 2.fiO x,r.440 2l8t 294

SamsungC32HGTo r,9 580 1,9 2S t? r,9 oj/46J


r,9 12 27 IPS r58il G-sync
lo Viewsonic XG2?o3-GS 1,6 3.r 2T

MONITOARE > GRAFICA


rnst suvE Brtrq.Fld2ru Calitate exce- $ 9>a
Ient5 a imaginii, functie pivot .9
Be
ajustabile pe rnel(ime, e p

H .nii-refl Pxii calibrare har-


e g E^ E-ei E.AE
.Ep 2
dwarc, hub USB-C;dar fdrl I
DVI li -s 39 6EBE EA.E 65
la 2.r50 rp I,O 3p rPs .l,84ox2.160 oa/67,3 a2r 725 x605x23a
I Asus PrcArt PA32UC-K 32

Eizo ColorEdge CG273o l3 1.65O r2 r2 12 a5 27 iPs 2,560 x r.440 188:1 355 640x660x250

3 BenQSwzTr t240 u 1S r2 z9 2T IPS 3.840X2.16O 189:1 282 615x620x2r.5

Eizo ColorEdge CG248-4K u r5 t? IPS 3.840 X 2.160 178:1 323

5 Asus ProArt PA329Q t,6 ],350 v 2,2 t,o 32 IPS o,5l?o,r 338
< a)/66,2 690 x 615 x300
6 NEC Multisync Pfuo2w SV2 r,?
?:oo!
22 1J 30 IPS 2.560xr.600 111 353

Eizo ColorEdge CG277 r:7 r.750 1,6 IA 2T IPS 2.560x1.440 163.1 650 x58ox 280
r,8 IA 23 t2 3,4 2X IPS r83:r a,z/4L,5 329 653x567 x?23
8 BenQ SW2?OOPT
Eizo ColorEdgeCS242o r3 650 39 t3 IPS r7r:r . o,t/26,2 299 554x55rx245
9
20 r5 IPS o,2/50S 735x625 x24A
to LG 3lMIJgzZ B 900 3A 1,6 3r

MONITOARE > OFF]CE


rou l! LG.3AI4|*9SII; Imagine lumi- s

ffi
noasi excelenta. ecran imens de
'e fe; ':
E?
e^ ;EI
fl*:jfl ili'sHki'I:Hi}.i$r," 6 g
EFga !a 6 EE
d!9 3685 65
u 1J 2,5 2,5 5.120 X 2.160 2t6iI 8ux560x234
LG34WX95U
Eizo Elexscan EV2785-BK 1,6 1,5 2,5 r, r,8 IPS tB:r 333 610 x 550 x 230

LG 27UX850-W r;f 56o l5 r;l 2,O 23 IPS 3,840x2.160 o3/4L,3 365 615x555x235
3
\ o,rho3 jrz, x 625 \22o
DellUP?2I8K ri, !,o rs 3,8 32 IPS 7.640 4320 182:r 283

Eizo llexscan EV278o r,8 9ro 1,8 z6 13 !I 27 IPS 2.460 x L440 . o,r/3r,2 289 6\0 x 545x245
5
1,9 870 r:l 2,1 2] 32 IPS 3.840 x 2,160 r8?:l 7ts x 644x,244
5 HP Z3z 2,L

t3 2p ]9oir 0.3/30,6 610 x 535 x 200


7 Dell u2?r8Q r,9 650 l6 IPS 3,840 X2.160

r,9 23 r3 2S 32 3,840 x2.160 r85|r a3/6a.2 256 7?OX6t5X290


8 Samsung UPH85o 500 2,O

Asus PA328Q 2,O 2,2 13 r,o IPS 3,840 x2.160 166:r o.2190,3 t54

t:t za IPS r8r:r o,2laa,3 307 8S5x575x230


to LG 38UC99-W 2,O 1.o50 r,9 38

NoTEBoOK-unI ' PANA iN 5oo c


Leacvp ld.EeDa43?os-r4trKB

_g
GrOXbgOtrSgEI Procesor bun, ? _9
,E- -s ,"8
mult spatiu de stocare, SSD, n r t: a .*o
greutate mic;. USB-C;dar rezo- s :s !c? Zai
lutie mica ecran. 5* E* €s 8E
t c
EI! ri!l fiE
PN

I Trekstor Primebook Pr3 sold (34683) 2,4 zo 5,r r,o r,1 rp Intel Core m3-7Y3o G,o GHz) 13,3 259 r,3 r28 3:5-t/s29

r5 Intel Pentium 4ar5u (23GHz) 230 rs L2a a:2o16:51


2 tercw ldeapadiacsrkltr&Bsx4a055EE) 2,3 2,O

3 Asus VivoBook Flip 12 TP2o3NAH-BPo73T 2,3 r9 I'9 $ Intel celeron N335o 0J GHz) tL6 2n t,3 ?:r515:47

\2 lntel coreb-6oo6u (2.0 GHz) 15,6 r78 z,a 256


HP 260 c6 (2UB93ES#ABD) 2,3 450 z7
Lenovo Yoga 3ro- IGM grau lstA6oolPGE) t,o u 2) 23 Intel Pentium Nsooo (u GHzl I],6 2L4 ]\2 t28 rr:52/9:o2

5 Tr€kstor Prim€book CB (38343) 2A 344 3J I3 3,0 13 Intel celeron N$5o (r,r GHz) 13,3

7 chuwi Lapbook Air 141 (8GB/I28GB) 2S 320 r,8 3,8 2,2 2S Imel Celeron N3450 (uGHz) 245 t28 7-8916:22

a Lenovo ]deapad 32oS-4IKB (8ox4oolocE) 2,5 29 3l Intel Pentium 4415U (23 GHz) r98 1,5 7'.a9/s:-22

9 AsusVivoBook Max X541NA_GQ588T (9oNBoE8r'Mlo10) 2.t 32 I"2 3:t 2J 2,5 lntel Pentium N42oo 0,r GHz) 15,6 2lt 1S 256 5:5 a37

Aer TravelMate Bu7-M-Pse4 (NXVCGEG.olA 25 !l 3;1 3,O I5 lntel Pentium Njao (I.6 GH4 It,6 250 1,3 256 L2:-ral932

Clasa detop 0 r,5) Clasasuperioare 0.6-2,5) Clasd de mijloc (? 6- 1.5) Ne, ecoqlldat (pc" e ..6) I

. d, o nu El Re.omandare
CHIP.2or9. 03
.79
T EST & TECH > TOP ro

NOTEBOOKS > PESTE 5OO €


g a c I
t ? !: .EE
instalat e foarte u$or, autonomie mare, SSD EA
suficient de marei dar ferl USB-C.
Esl d!1 i', v; ee ?E
g E3 EtsE
i9E
I r:f 930 t5 2J I,O 1,9 Intel Core is-zoou (2,5 cHz) 13,3 256 10i58/SiOg
Lenovo ThinkPad k8o Yoga schwatz (2oMTootBGE) 1,8 17 1,8 23 23 Ld Intel Core i5-825ou 0,6 13,3 301 r,5 256 ra3 a-31
3 HP ProBook 43o G5 (3KY89EA$ABD) IB 820 t5 22 r3 v Intei CoreiT-855oU G,8 GHz) 13,3 206 1,5 256 r1:t2lrot2
Lenovo ThinkPad E48o (2oKNooNGE) r9 860 r3 23 r5 Intel
26 12 Core i7-855ou (1.8 GHz) I,8 256 D:al/9,41
Acer Nitro 5 spin NP5l5-5t-53D2 (NHQ2YEVoo2) 2,O I.}EO 2S 23 l:t Intel Core i5-825ou 0,6 cHz)
LO 3S 15.6 309 23 r256 rr:r8/8:4r
6 Acer Swjft 3 sF3r5-52-58HG silber (NrczsEcooT) 2p 800 1,6 19 2p l9 Intel Core i5-825ou (r,6 GHz) 269 rtl
15,6 256 Lt38hr:22
7 49EI-9!99qI! llleouQ-E8o33r (eoNBoccr-Moo34o) 2,1 950 2:T rJ r€ t"8 Intel Core i5 82sou GHz) r5,6 259 rr28
G,6 1,9 258/6:19
a Acer Swifr 5 SF5r4,52T,59HY (NKGTMEV3o1) 2,1 13 u 2,1 23 Intel Core i5-825ou (1,6 GHz) 235 o,9 256 9-5 7:2A
I Fujitsu Lifebook Esaz (\TY E547oMPsooDE) 2,1 r5 2.9 zo 2s L5 Intel Core i5-72oou (2,5 cHz) 336 1,8 256
Lenovo ThinkPad B G2 (zoJroo3TGE) r.o50 23 29 r2 Intel
2,L I,8 z6 Core i5 zoou (2,5 GHz) 13,3 299 256 9:16/8:ro

TABLETE
BEsr BUyl! Samsurg calaxy Tab S3 LTE

tr t:Y#ifiSleodeszinchiruminos
iicu contrast bogar,rapide, rezis-
E c
lA. E
H
6- t' e 'I 'i u_!
tent5, cu stylusi dar scu mpe, sticla df u E!$
coiecteez a urme de erasiite. t! ES & i5! r g'E E EiE* <g
I Sansung Galar.y Tab Sa LTE 64cB (SM-T835NZKA) tz v t3 13 IJ Qualcomm Snapdragon 835 Android 8.1 10,5 )2,8 5L7/t4r:r
2 Apple iPad Pro ro.5 LIE 5r2cB t2 "BO
L100 LO t"o r'9 L:7 AppleAloX. Mlo Motion iOS1o.3 ro,5 512 \2,2
3 Sal[sulucat xy Tab s3 LIE (SM-T825N) 1,4 490 15 r.t I6 Qualcomm Snapdra8on 8zo Android 70 9i 32 12.8 48613rr 9:05
Apple iPad mini 4 LIE r28GB 550 IJ t5 !6 Apple AB + MSMotion ios 9 7,9 t28 306 8 424/rtg:r 5:58
5 Samsung Galaxy Tab $ (SM-T82oNZ(ADBT) r,5 r5 L5 I,O Qualcomm Snapdraaon 820 32 D,A 9:08
6 Huawei MediaPad M5 Pro ro.8 LTE 64GB (CMR Atlg) t5 580 r3 r,6 23 LO Hisilicon Kirin 960 Android 8.o 10,8 503 13 38o/13r:r 6135
7 Apple iPad Pro r29 LTE 5r2GB (2or) r,6 r,450 1,1 r3 34 r:l AppleAroX + Mro Motion iOS rr.r 12,9 512 685 t2,2 669415:1 5"2t
I AppI€ iPad LIE u8GB (MP2D2EDA) r,6 5r0 LI 2p 22 Apple A9 + M9 Motion iOS ro.3 9:/ 128 oa 8 sro/rort
9 Apple iPad 97 LIE ]28c8 (MR7C2FD/A) r,6 t1 2) 2,4 22 Apple Aro + Mro Motion iOS u 3 9:t 128 4',18 8 482/)JB:.t 5:59
Apple iPad Airr28cB ac r,o 830 !3 rs 2,2 z9 iOSzo 9:t 128 473 5 6:o5

TELEVIZOARE > PANA iN 43 DE INCHI


rrsr ruy l! SamqungvE43Nu?4og: Cali

Ero3 i1i"'iJfil,iir3fl?iJliti:ll,
supolt wide format incl. DivX,
s
.g
E
.?
g
? .9 .l ': E
E=
economii energie: da r un singur E
HS
:EgF 63 q- T
tuner, eirE 3D. -c ,tr l9 ds a! b 9.!4 CE
Sony KD43XE8So5 t2 r,o l,o t2 2,1 33 96x 63 x28 190:1 76
2 PanasonicTX aoFXWza r3 750 12 u r3 1.6 r,6 90x57x16 3 56r 58
3 Sony KD-43XE8oo5 r3 790 l2 L3 1J z8 z9 96X62X24 393 \72.t 67
Panasonic TX aoEXWna r,4 450 L3 r3 1,8 !6 90x I x32 3 390 55
5 Loewe bild 5.40 1,6 2.AOO $ 15 2O r,o 3A 9l x60x 25 3 253 n
6 SamquD€ UE43iW?409 r:f 6ro I,6 2) r,o 2p 1,8 43 97x65x33 3 2 289 208:t 65
7 LG 43UJ635V ri, zo rB 98x63x24 3 2 l9t'l 60
8 Sony KD-43XE?oo5 1.9 580 2S 2S 4 43 3 3 255 60
9 Samsung UE4oMU6409 t.9 780 2,2 z1 t,o I,9 r:l 90x58x30 32 203:.L 56
Samsung UE43M5649 2,O 600 t:t 3l r2 I,6 r,6 92x6a x25 3 2 3r3 196x 62

TELEVIZOA,RI , PANA iN SS Or INCHI


sest BuyE Sqny XD-55AE9:
s
PanouOLED superb, sis-
E
g
tem de sunet impresio- e ? .gn
nant;dar foarte scump, .zE
En c 5 9
& 8E ;!,1 &d 514 3*
Philips 5sOLED9o3 t2 2.530 LO l,o r,I 5,o 55 58r 213't
Sony KD-55A.E9 t2 3.o50 u 1,1 ul t,o 3,6 55 3 645 26rt
3 LGOLEDq5ES l3 2.r5O u r,o L3 3,t 55 r23x78 X22 3 595 r22
Sony KD-55A1 r3 t.o 15 IJ ,,r 55 3 669 255r 130
SamsungGQ55QgFN r3 r2 13 I,O r.4 33 55 123 x79x2A 3 283:L 135
6 LG OLED55C8 1,3 r55o u I,O 23 26 55 t23x76 x23 3 222,l
7 Philips 55PO5901E t,3 t2 v r3 ],8 55 l23XA2\24 3 \12 255:.1 150
a Samsuns GQ55O7EN \3 r.250 r2 lo r5 5g t23](78 \28 3 223:l r3l
I Phjlips 55 Posgo02 1.300 t2 1S 13 I,6 2-a 55 LZ3xTT x23 203:1 \o7
rc SamsunsQEssQsE t,2 13 13 1,6 55 122 x,79x2A 3 r,or5 127
I

80 , 03>2orc5CHIP
ToP ro < TEST & TECH

TELEVIZOARE > PESTE 60 DE INC HI


Nou l!
2 3
bun, operabilitate excelentd,
E E
.9.i

ET
e '6 E
raport foarte bun pret/
performanle; dar ef icienla g
EF !; g; :E3F .zE E
energetica mediocra. ,7e E g"s gg E E 5ll
Sam.luDe GO65O8DN 1.2 t2 1,3 l,o r2 z7 65 3 r.82r 23r:r $5
2 SamsunsGQ65Q8CN r2 t3 13 l.o rp 22 65 t44 x92x 3a 3 162A 220:l

3 LGOLED65BTD r3 IJ L5 I,O r,6 2t 65 45xAAx22 3 156

SonyKD-65AE8 13 3.350 LO 1,6 r3 lr 65 3 5TI 2ilal u6

1 Philips 6sOLED873 IA 2.45o r,r 15 t3 2,L 3,O 65 2 5S8 2341 r63

6 Panasonic IX 65DXW9o4 3.OOO r,o r2 3,9 65 146x89x33 3 220.L 220

? Sony KD65XE9oo5 r,6 !,8 r5 rs 65 L23r77 \27 3 r.134 234.t t5q

8 Philips 65Puszoor r:f r,550 2,O r5 15 !5 I,O 65 r45x90x26 3 625 r971 to2
9 65PUS6521 2,O 2,t 1,9 15 2S 2,6 65 146x90x26 280 249:r UE

KD-65XE7OO5 2,6 2,2 ao rs 65 3 rc5

CAMERE DIGITALE > DSLR/DSLM LA APSC CAMERE DIGITALE > DSLR / FULL FORM AT
BEST BUyEI hrjifilrn X.E3: BTST BUY Nikpn Z ?: Cali-
h Imaginisuperbe,
E
--$
?E s s
tate a imaginii 9i
senzatie superbe, $ $
format compact, I 5! E 9
autofocus rapid
dar fdra pad direc-
'6! ,I numeroase supli-
mente; doar un
's8
E:
{ "E..

a I 5 ,dE card de memo e.


E
El! 5 5 >'b
Eujinh X-T3 1,2 r.550 1,1 r2 r2 280 SonyAlphaTR III t3 r2 t,o 1,1 1,8

Panasonic Lumix DC'Gg 1,2 r.550 r2 I,O LO 320 z Nikon D85o 13 LO rp I,6

Fujifilm X-H} 1,2 r.950 LT TJ r3 r7 Nikon Z 7 IA L5 L1 r2 2,O 250

Panasonic Lumix DC GHsS 13 r:l tp u 13 350 ! SonyAlpha 7III 2350 I6 r3 v 1,6

Panasoni. Lumix DMC-GH5 r3 1.800 r5 r,2 r,o 1,6 SonyAlpha99II !,4 2.500 $ r2 I8 422 330

6 Nikon Dsoo 1.8 IJ 2p TJ 6 Nikon Ds rs 6.450 2p IJ I6 rJ 20;t 5.930

7 EuiifilmX-E3 r5 900 r2 1,8 2p 7 Canon EOS tDX Mark II lJ 2) r2 1,6 I,O rooo
I Nikon D75oo 1,5 1.150 r,8 \2 1,8 \2 20;t 260 8 Euiifil.n GEx 5oS 1,5 5,850 l,o 29 5r,l 280

Sony Alpha 6500 t,5 t150 l:l 15 15 250 9 Canon EOS 5D Mark IV r,6 3.r50 13 r3 L;I 30J 1.520

10 Panasonic Lumix DC-GXg t,6 1S 1,8 r3 1,6 202 Canon EOS R r;f 2,500 r'9 t5 r5 2,1 3O,r 340

CAMERE COMPACTE > BRIDGE HARD DISK SATA> 3,5 INC {IDELAIT
Nikon qoohix Prqoo: NOU r5 Seagate Barracgda Pro
I a
Distant; focale intre r4TB: Capacitate g- ,gF B
9i 3.ooo mlr! sta-
E
-al imensr, optimizat Pen-
tru NAS $i opemre conti-
E
$
e
E9
g

i ill
bilizator de imagine
VR; dar mare, grea 9i g nu;. rate de transfer ?a Sa g
I 8
rapide;dar scump.
e
EE 5E
DSC-Rxro IV I Seagate Exos X Xro roTB l,o 350 to u u.o ro
DSC.RXIO]II western DErtal Gold 12TB l,o IJ rp 9,6 7,200

Panasonic Lumix DMC-lZ2ooo 3 ToshibaN3oo8TB l,l uo rJ u t1,o 7,200 8

Panasoni. Lumix DMC-FZtooo Weste.n Digital Bed Pro 6T8 l,t 300 1,1 L2 6

Seagate Ent.Cap 3.5 6T8 rJ ll !2 7204 0

Pamsonic Lumix DMC-EZ3oo 6 Seaqate Ironwolf r2TB rJ 12 u 12,2 7_2OO 12

Canon Povershot G3 X 7 seagate Barracuda,Plo l4TB Ll 12 u np 7.200

DSC.HX4ooV 20,2 a HGST Ultrastar Helo roTB l,l 380 \2 t"o tt4
Panasonic Lunix DMC_F282 r8,o 60,1 9 Seagate honwolf loTB l,l 330 \2 u n? 7,204

Toshiba Enterprise 4TB t2 r2 rJ 7.204

A IN 256 GB
SSD-URI > SATA PANA SSD-URI > SATA PESTE 256 GB
NOU TIaIsEeId SSD?3oS 256GB NOU TranscEnd SSDz3aS sr?GJ:
!- . Memode3D NAND, perfor- ,5-
,
I
(TS256GS$D23qS-): Memorie
3D NAND performanE foane
E3
I manlafoartebunainclusiv
E si
rg
e E A.i
i buneinclusiv la scnere, garan- i la scriere, qarantie lung5, Ee
:.!!
-I tie lunei raport pret/perfor- b f
AE ,e.E I'foartebun-
raportpret/performanta e-E
rlE
manil foartebun. &E Eg J4 -g &E &H d

24OGB I,l r'r l,o 533 I Coreair Neutron xTi 96oGB t,o 380 rp r2 519

rJ 55 1,5 493 2 smsung 85o EVo 2TB (Mz-75E2To) I,l 550 u 1J 525

3 Saruu ng 860 P Ro 256G B (MZ-76P2568W) IJ DO l.l u 520 3 Samsuns 860 EVO 2TB (MZ-76E2ToBW) l,l u !r 9A
4 Adata ultimate su8oo256GB t,z 60 u LA 506 Samsung 850 PBO 5I2GB (MZ-7KE5u) Lt 300 u I,O 526

Adata xPG Sxs6ou 24oGB t,2 65 u 5 samsung 85o EVO 4TB (MZ-75E4ToB) l,l L25O 1J u 523

6 samsung 85o PRO 256GB {MZ-7KE256) t,2 r50 L2 r2 513 6 samsung 860 PRo zTB (Mz-76P2ToB\^/) I,l LT r2 520

7 Crucial MX5oo 25oGB (CT6oMX5ooSSD, \,2 5O 1,1 2,L ? samsungs5o PRo rTB (Mz-7KElTo) IJ IJ u
I 860 EVO 2soGB {MZ 76E25oBW) r3 60 l,l 2J a THlscetdSSD?3oS sr?GB, t,t 95 u r5 502

9 S28o 24oGB r3 35 r.t 22 392 9 860 PRO 5r2GB (MZ-76P5I2BW) l,l IJ 12 52r

85o EVO 25oGB (MZ-75E2508) r.4 v 25 359 to Crucial Mx5oo 1TB (CTroooMv!5oossDr) l,l IJ t5 492

Clasa de top (r-l,s) Clasasuperioars 0.6 2,5) Clasa de mirtoc (2.6 3s) N"-e.oma n dar (pesre a,6)
. dr o nu E necohandare

CHIP < 2019. 03 . 81


TEST & TECH > GHID CPU

GhidGHIP:
CPU&GPU
AMD de acum tonul pentru CPU-urile desktop
Intel puncteazi cu procesoare interesante
pentru gameri.

experiente neobignuite pentru In- atinge aproape aceeagi performante ca re din clasamentul nostru gi il face pe iz
tel procesoarele
de la AMD domi- cel mai bun cip Intel - Core i9 796oX - $i 9700K, care coste circa 490 €,interesantin
na in prezent Top ro al CPU-urilor chiar reusegte se{ bata pe Threadripper special pentru fanii jocurilor video.
desktop. Dupi ce doue cipuri de top de a 297oWX care este pe locul doi. Dar 2920X Asta ar putea fi valabil li pentru sin-
doua generalie Threadripper, 299oWX care costS circa 660 €, nu este nici m5car gura place nou intratd in cursa GPU-uri
297oWX, au trecut la conducerea clasa- pe jumatate la fel de scump ca CPu-urile lor. AMD Radeon RX 59o de pe locul 14, cu
mentului nostru luna trecute si l-au de- de top sus-mentionate. Cu Core i? gzooK 8 GB de BAM video, este tactata la r.560
tronat pe liderul de multe vreme Intel Co- de pe locul Si Cor€ i5 9600l( de pe locul MHz Fi ofere o performanle bune in Eull
re i9 796oX (locul 3 acum), in curse intre 20,Intel trimite doue noi cipuri Coffee La- HD remanand plecut de silentioase. Dar
acum Threadripper zgzox, pe pozitia a kein curse. i7 97ooK este tactat la 4,9 GHz 175 de wali TDP reprezinti o valoare des-
Saptea, un procesor cu tz nuclee din fami- in mod turbo, aproape la fel de rapid ca i9 tul de mare penhu un GPU din gama me-
Iia Colfax a AMD. Asta pune nu mai pulin 99ooK de pe locul 8, care este mai scump die. Competilia de Ia Nvidia, precum cTX
de cinci procesoare AMD pe primele gap- cu 1oo € Si pe care il poate depe$i in PC- ro70 de pe locul 11 sau GTX 1060 de pe lo-
te locuri din clasament. Cu 3.853 de punc- Mark 8 cu 4.268 de puncte fale de 4.152 cul 1Z au un TDPO mult mai rezonabil,la
te in benchmark-ul PCMark 8, procesorul puncte. Aceasta este cea mai buni valoa- Uo, respectiv 12o de wati.

PROCESOARE DESKTOP
I 5s ? e

€s .I E 59 a : -,4
E.c t€ ts E! u# rrE = €p
r9 r:, E,g
E .c Ed€
I x
EE ! 3 €.9 J-E
q 83 -Eii ,19 E
t e EE .s.E
5U 29 &EE 6
B z!
2 .5E EE U3 8E Ea$ EE :EEit B
I AMD Brzen Thr€adripper 299oW) r.850 colfax too 4r9 TB4 32164 3,O 32x512 65.536 250 1.o21
2 AMD R\.Z€n ThreadriDDer 2q?ow1 1350 Colfax r25 357 TR4 3,o 65.536 t2 254 3:t6t
3 lntel Core i9-?960X Skylake-X rzt 337 2006 L6/32 2,8 22.524 r65 3.ILB 3.868 l_o0o
AMD Rlzen ThrcadripDer 29SoX 930 !to 2J3 TR4 16132 3,5 16 x 5r2 32:764 12 3.t24 3.906 Lloo
5 Intel Core is-zg4ox r,200 Skylake-X 130 lb 2066 3J L9:t12 r65 2,9r6 3-899 989
6 i.80 Threatuipper r34 t3? TR4 t6/32 3,4 32.768 $o t.126
3O11 3:792
7 AMD Ryzen Threadripper 29zox 660 Colfax r,94 2JO Tfu 12/24 3,5 43 t2\4)2 32.76a 12 r8o z59L 3,853
8 Intel core i9-99ooK 590 236 1151 8/16 3,6 5p 8\256 t6,384 95 4.L52 695 Intel UHD 610 36,4
9 Intel Core iz-z8zox 700 Skylake-x 3rz 2066 8^6 3,6 4,5 11.254 3-942 596
to $I&r.!!.73ioax 340 Pinnacle tudE( 1p9 AM4 8/16 3:/ 8x512 16.384 12 ro5 1.823 624
tl Intel Core i7-qlooK Coffee Lake 334 u5r 3,6 49 8.t92 95 t.522 4.264 492 Intel UHD 630 tz4l2 37p
t2 AMUAyz€w,rEaox 260 Summit Ridge ^9t
1,r too 8h6 3,6 axtD r6,384 95 1.618 3.q31 5?3
ljt AMD Ryzen z ?oo 300 linnacle Ridq( r,85 AM4 8/r6 3,2 8x5r2 r6-384 12 65 r.566 537
Intel Core i7-8086K Ltd. Edition 640 Coffee Lake 46r rr51 6/12 5,o 12.288 95 480 Intel UHD610 38,5
15 Intel Core i7-87o0 370 Coffee Lake [5r 6h2 32 46 t4o2
12.288 65 3.967 483 IntelUHD 630 r1.845 33,a
l6 AMD Ryzen 5 26oox .t30 )inftacle Rids( r,65 AM4 6/t2 3,6 4,2 6XEI2 r6384 95 t,378 465 .c
t7 AMD Ryzen z uoo Summit RidA€ AM4 846 39 3:/ 8x5L2 16Ja4 65 3.657
TE Intel Core i7-z8oox 380 Skylake-x 352 3:ls 2066 6h2 3,5 8.444 t.3o2 3:747
r9 AMD &zen 5 2600 190 Pinnacle Ride( 369 zoL AM4 6h2 3,9 6 x4], 16,384 65 t.278 424
20 Intel Core i5-s6ooK 290 Coffee Lake 3,85 3.83 u51 6/6 4,6 Intel UHD 610
3;7 9,2L6 95 1.o57 3.970 338 3S6 353 q
Intel Core iz-z4ox 350 Kabv Lake-X 4o4 4,69 2066 43 8192 lt2 923 3.895 333
22 Intel core i5-8400 250 Coffee Lale 615 rur 6/6 2,8 6x266 9.216 65 3,694 290 4;n lnteluHD 6?0
lntel Core i5-z64ox
9.r63 28,9 2
23 290 Kabv Lake-X 552 2066 43 t12 6a6 3,692
AMD B\,zen s rgoox 150 Summit Rids€ 4s6 AM4 3,5 31 16384 65 790
2.5 AMD Ryzen 5 24ooc 160 Raven Ridse 4,69 3.6
3.359
Id
3,9 4.096 65 809 33rO AMD RX Vepa 63,9
26 AMD Ryzen 3 22ooc Raven Ridce 5I 2 AMr 3,5 3J 4x5r2 4.O96 65 559 3.263 AMD BX Vesa 3
z? Intel Pentium Gold c56oo 130 539 552 u5t 4,O96 54 3.1o3 145 4,O2 Intel UHD 630
ln,L
i
8,342 32,9
Intel Pentium G.62o QA Kabv Lake 5AE 557 [51 31 3:7 3.O72 5r 393 3,a42 139 Intel HD630
4-53 7556 27,2
Intel Core b-T oo 5.46 6,OO n51 3,9 3,9 3.O72 5r 398 2.973 lntel HD 630
4"5O 7709
30 AMD A6.s5ooE 50 Bristol Ridse 6.OO 6,OO AM4 2/2 3p 24 r528
s
3,4 35 55r 16:t

82, 03 > 2or9 > CHlP


GHID CPU < TEST & TECH

PROCESOARE PORTABILE
*s 2
z EB
r €
E-*
g 5g dd
,.8 €5 -c3 3Ea
e
IE iE {a e^a i.B ri ,Td
E
,! Ed
g E
,!L E8 rlE
tl
Ets
E.ga
* ln -t6. EE5
li r,c*
.E&
s d 2 EE B{ !B E5g esI AEE
lDtel Cor€ iq-SqroHK 6h2 2S 4,8 4s r536 I2-288 Ll34 r90 3.850 sgt Intel tlllD GraDhics 610 97 9.[9 401A 3858 93.o7
2 Intel Core iz-8?5oH Coffee Lake glbi 6/12 22 45 1.536 9216 1t34 r76 6,OO I tel UHD GraDhics 630 8.97I 8.739 39:23 36,85 50,10
3 Intel core i7-8809G
IrtElSoreiz'eesc
Kabv La-ke C
Kabv Lake €
2p. 3,1

3,1
8.192
8J92
843
729
177
176
4335 I \MD Radeon
4293 32r AMD Radeor RX VeEa M Gl
RX VeEa M Gr 58298 25732 l52,to
14.869 152)7 I5IP5 ro8,65
5 Intel Core i7-zlooHo Kabv LalG 2,8 33 45 6144 734 r58 3.670 594 Intel HD GraDhics 630 9.O58 9.596 4291 40,60 53p2
6 Intel Core iz-6E2oHK Skylale !l 3,6 45 8.r92 708 153 6.0O tntel HD GraDhi.s <'io 6.413 33;t4 2190 45,r8
7 lntel Core i?-6?ooHo Skvlal(e 3l z6 35 45 6n 4.149 6,00 Int.l HD Graohics 5io 6.849 6,857 3o,'. 2S,Og 50,36
E coGElz&flqu Kabv Lake I 343 1,8 E 8.r92 632 r69 4.178 s,st lntel lJHDGraDhics620 8318 9.504 39,86 5r91
9 Intel core i5-82sou Kaby Lake B 3.92 1,6 r5 617 4.O20 897 Tnr.l trHD GraDhi.s 620 8.518 9.621 43,15 40,59 5r,o8
to AMD Ryzen z 27oou Z.n 3,67 3,8 r5 603 3.r59 555 AM D Badeon BX Vesa ro 8.t27 63,0r 7072 49,29

AMD Ryzen 5 25oou Zen 3,09 21) 3,6 15 4096 598 u2 3.23t 5,6r AMD Badeon RX Veea 8 r4,f2a 6335 47,8A

tz Intel Core i5-73ooHQ Kabv Lake 2,5 3,5 45 514 u6 3234 6,OO Inr.l llD GmDhi.s 5ro 3A97 15,t7 13,56 L8,12

r:l Int€I Core Skylake 445 3,2 45 469 r34 zasa 6,OO Intel HD GraDhics !,3o 63r3 z380 33.95 30,42 38,4r
Core Kabv Lake 2,8 3.S 15 st2 4096 6.OO Intel HD GraDhics 620 6.636 a 6?a
15 Int€l Core i7-iqoou Kabv Lake 2J 16 40q6 363 145 3.r18 Intel HD Gmphics 620 724L s,230 4rJ6 39.16
r5 Intel Core ic'6%7u skvlake 5,O3 29 512 4,096 337 B8 3.O2b 553 Intel Iris Graphics 55o 8.no t3.l2a a4s7 59,67 652r
t:l Intel Cor€ i+z3oou Kabv Lale 5 1 z6 r5 512 3.O72 341 6,OO intel HD GraDhics 620 6.952 8.991 39:t5 38,46 45,O3

18 Intel Cor€ is-z2oou Kabv Lake 5-r3 15 r5 5t2 3.O72 332 130 2:745 6,oo Intel HD Graphics 620 5.U7 7088 30,84 30,80 39A7
19 Intel Core i7-656ou Skylake 5J5 2,2 E 512 4O96 !28 2,920 564 Intel lris GraDhics 54o 7.454 tl.26?, 48.80 5357
20 Intel Cor€ iz-5soou Skylake 5Jg 2,5 3,1 rs 5rz 4.O96 320 2723 6.0O tntel HD GraDhics 520 635r 8.257 36,85 35pr 4r,62

2t Intel core i5 6260u skvlake 530 1,8 29 r5 5r2 4.096 294 r4 2.893 (69 Intel l.is G€phics sao D.483 47,45 5220 6334
Intel Core i6-61oou Skylake 53 3,o r5 5t2 ?,o72 305 It7 2.495 6,OO Intel HD GraDhics 52o 5.897 7686 33.90 32,87 36:/7
23 AMD Rrzen 3 22oou Zer! 533 2,5 r5 4.o96 290 2:730 6po AMD Radeon nx VeEa 3 6.385 9375 37,A4 nsr
Intel Core b-z3ou Kabv Lake 2:l 2:t r5 5t2 3572 245 tt2 2,4t3 6,00 Tnt.l HD GraDhi.s 620 5299 6.6O9 2961 27,92 35,o5
2E Intel Core i5-62oou Skylake 23 2,8 15 512 1472 289 rr5 2.451 6,OO Intel HD GmDhics 620 5.127 8.oq 3Ur
26 oleiS:tXs4 Kabv La]{e 553 L? 5 st2 4.096 257 r23 2,46t 6,00 tntel HD GraDhics 615 5.0r4 6.6r3 3r,80 2626 31,90
*, 3emini Lakr 1,1 6 289 LA62 6.00 Intel UHD Grapbics 605 3.087 3.r45 13,92 1670
2a Skvlate 570 z3 23 15 9 97 2.249 5,O0 lntel HD GraDhi.s q2o 45E6 5,718 2,5,44

E Intel Core b-7ozou Kabv Lale 539 2,3 r5 s12 3.O72 239 95 23u qoo lntel HD GraphiG 620 1300 7]+E 33,O3 3r,5'f !1,t6
3(, Intel Pentium 44o5U Skvlake 5,99 2,1 ZI r5 5t2 2A48 278 86 I.94r 6,0O Inrel HD GraDhi.s qro 3.517 4.160 la,85 t739 2222

PROCESOARE GRAEICE
s 6
g>a ,I :ig sE 2t
?
2
t
t x
.2; i oE t". .1; -c.l !!
{E
q o: 8E 2,8 t! 9; 6.5
cg i9 !.8 b &Ei "5
b.E
I a ai.cE &-e !T Et da Et E:. .ll TE d,E E =. e.E
3
U
n\,,idia GeFo.ce RTX 2o8o Ti II264/GDDR6 r450 s)7 1.360 r.665 352 4352 r8.60() 2SO ,2Xgt 8132 4716
nvidia GeFoice GTx roso Ti u.264/GDDB5x na 3.94 1,480 r.584 3.584 r6 250 20,575 6.6C7 72,11 ro4,56 76,82
3 nvidia GeFore RTXzoso 8192/GDDR6 850 169 4,30 1.860 256 2.944 r3.600 ,5 2{).198 6,552 67,O7 I]1,87 76,r9
nvidia Titan X (Pascal) u288/GDDR5X 1,200 1,67 527 r,4ra r.531 384 3.584 l6 l2,ooo 2SO 2O,O9O 6.665 68J5 ror35
nvidia GeForce EIX 2070 8.rc2lGDDR6 690 204 402 r.860 256 2304 \2 10.800 t75 r&652 sx41 6o,rt 92n 65,46
AMD Radeon BX Veea 64 Wave 6.19rlHBM2 840 230 4E9 1,406 1.677 945 2.O44 4.o96 295 r8.29r 5.602 53,ro 5O56

f nvidia GeForce GTX loSo 8.r92lcDDB5X 5to r.607 r.733 6 2.560 16 7200 r80 r7r94 5.058 4q.!8 78,06 55,41

8 AMD Radeon RX Vesa 64 8.192/HBM2 2.fr, 3,r:t r.*6 945 2.O48 4.096 rz50o 295 n3a3 3236 48,O6 7A:73

9 dvidia GeFor& GTX 1o?o Ti 8.rg2lcDDR5 2fr, 1.607 r.683 256 24? 16 7200 r6.5ro 4749 48,59 75,O7

l0 AMD Radeon RX Vesa 5,6 a,\92/HBM2 293 z$ I'I56 800 zo48 3.584 12500
^o
r5.63r 4517 43,59

nvidia G.lor& GTX roTo 8,Ig,GDDR5 370 2-76 1.506 r.683 8.OO8 2$ t,920 r6 7.200 L60 r5.o63 4ZO3 62A5 45,58
AMD Radeon Rs Furv x 4.oc6/HBM 331 6'o0 1.O50 4096 28 4.900 3,959 40,86 57,2r 39,n
rit AMD Radeon Rc EUN 4.o96/HBM 450 35e 1.000 40q6 3.584 8,90O 12.633 3.630 38.60 52,84 36.95
AMD Radeon BX 590 8.19rGDDR5 3oo 3,69 2,64 1.469 r.560 256 2,3tt4 s10a 174 13,585 a694 3130 50.73 3L57
a AMDRadeonRsNano 4O96/HBM 500 3.68 tooo 4,O96 4096 2a Lqoo IE lzo31 3.3& ?756 49,L2 37,O7

r6 AMD Radeon BX 58o /..oc6/GDDR5 230 3T? !89 t.257 1,366 7.ooo 256 5.700 r50 12,o53 3,205 28,6? 28,O5

x, nvidia G€Foree GTX rc6o 6.r44lGDDtls 390 2'19 1.506 I7o9 8.008 rq2 1.280 120 l1.ooE 3.O27 3o.ql 32.83

rE AMD Badeon BX c8o 8]grcDDBs 250 334 t2a7 r366 256 Sxoo lEo rr.677 3.t16 2914 28,14

19 AMD Radeon R9 39o 8]s2lcDDRS 350 398 3.96 6-OOO 512 2.560 28 n5 ro.638 2AOS 33.54 43,63 3138
20 AMDnadeoEXIks0 8.re2lGDDBS zra 3,93 t7t 1.168 2.56 2,O44 5XOO r50 2625 26,O1

*eEotcA-Girxro6o 3.orrGDDIt5 180 403 r506 rJog L92 t,t52 l6 ro.495 2,429 28,8r 4292 30,97
2a nviaha GeFole GTX 97o 4.0e6/GDDBs 324 390 r.r52 r3o4 7.OL2 256 1.664 5200 r45 to33z L7t6 26,10 3921 29,50

21 AMD-Badlod-BXlm 4.o96/GDDR5 204 q2 r.88 1.168 r256 7.o00 256 2A48 5roo r5o r0350 2.689 25,23 39.O4 26,30
nvidia ceEorce GTX roqo Ti a.og6/GDDR5 r50 2/.5 r290 t392 7008 DA 768 33oO 75 6.615 18,82 25,48 20,47
23 AMD Radeon Rs 380 2.o.8/GDDRs 204 419 42r 970 970 5.500 256 1:t92 28 SOOO r90 7.4s9 LI25 la50 2926 13!3
26 nvidia Ge Force GTX rc5o 2.048/GDD85 w 5to 2.51 1354 r455 7008 128 3.300 75 5950 1.149 r5.ro 22)l rSJI
4 AMD Radeon RX <60 4os6/GDDR5 r6o 5,O9 388 1.t75 r.196 DA 3.000 75 1.379 r3,11 19,86 I3;49
?a AMD Radeon RX 55o r,.oc6/GDDRS r60 5*52 ro71 loTt 128 5O r.o$ LZ50 13,8r 9:t3
29 nvidia GeEorce GTX 7co Ti 2.o44lcDDR5 LN q2 1.020 t.o85 5.400 2a r.870 60 4l3o 8ro 150 ril,99 10,82

3O nvidia GeForce GTX lo3o 2.048/GDDIt5 q5 5'78 r227 1.468 64 1.800 3O 382 12,50 rr,79 8.53

Clasadetop(r 15) Clara superioa€ (16-26 Clasa de mijloc (26 35) Ner4omandat lpeste4,6)
. da o nu E Recomandare

CHIP < 2or9 . 03 . 83


TIPS & TRICKS > WINDOWS & OFFICE

Tips&
Windows & Office
r Windows ro Activeaze prote4ia
lmpotrhra aplicatiilor nedorite
2 Windows ro Grupeazi icon-urile ln
nreniul Start fi dt-le o denumhe
3 Windows ro Persondizeazl
actualizarea Windows ro
a Google Sheets Deschid€ frfiere Exc€l
flld st ai instalat programul Excel
5 windows ro Deschide fereaatra de
Tricks
dialog Run cu dr€pturi de Admin Accelereazi-ti sistemul 9i fi-(i viaga mai comodl
Windows ro Elimini pr€.lnclrcarea
6
automatA a brows€rului Edge cu ajutorul acestor sfaturi! in plus: cele mai bune
7 Word Adaugl caracterc EEciale ln t€xt trucuri pentru Office, hardware, internet gi multe altele
8 Excel Schimbl pozigia numelui qi
pr€numelui dintFo coloani
9 Windows ro Detrogheaze-te 6au sdrimbi
utilizatorul
ro Windows ro Verifici rapid BIOS/ITEEI
ln sistem
1r windows ro Afifeazl bara de d€rulare
12 Word 2016 Maugl capturi de ecran in www. amtso.org/feature-settings-
Word check-potentiafly-unwanted-applications
13 Windows ro Eliminl baclop-urile Pune-qi softul in miscare cu
aceste sfaturi pentru a testa ulterior protectia PUA
inutile
ra PowerPoint Modifice formatul de
afi9are I windows ro I windows ro
Grupeazi icon-urile in meniul
15 Windows Putre R€qde Bin ln tasloar Activeazi protecfia Start gi redenumeqte-le
rG OneNote Tlitnite rite-uri sau impotriva aplicatiilor nedorite Ca gi la sistemul de operare mobil, Win-
ftagmente de t€xt pe OneNote
Windows to are integrat un anti-virus, ca-
17 windows ro Windows Stor€ cu cache dows ro oferd optiunea de a combina
re, in recentele teste realizate de AV-Test, a
ttefect - elimint problana icon-urile din meniul de Start, pentru mai
obtinut un scorin cregtere. Windows De-
multe claritate si spaliu. Procedura de
Hardware fender are qi o componente pentru prote-
jarea impotriva,,Potentially unwanted
creare a unui grup este similare cu cea de
18 Ethernet Redcnume?te r4de prin pe smartphone: cu ajutorul mausului, pu-
cabh applications", numite PUAS. Acesta este
ne un icon peste un altul si apare a$a un
l9 Echipamente de stocare externe un soft care descoperd adware-ul bine as-
nou grup,
Pefsonalizeazl AutoPlay cuns, toolbar-uri ori alte componente.
zo Placa de sunet Rezolvl probl€mele cu
Numai cu versiunea 1809 a Windows
Acestea nu provoace daune directe, cum
aunetul lo poti redenumi grupurile create de tine,
face un virus, dar sunt foarte enervante.
Sfat expert F.xtind€ had-.lisk-ul virtual de exemplu ,,Internet", ,,Tools" ori ,,Eun&-
Protec$a PUA din Defender-ul Win-
Games". Pentru asta, selecteaze grupul $i
dows-ului poate fi configuratE doar din apasi pe denumirea date de Windows.
Web, Tools & Eotos Powershell, Deschide fereastra asta, care
Dupe asta, poli schimba denumirea dupi
22 EileActivitywatch Examincazl a inlocuit vechiul promprer cu un cum vrei.
proce8€le de scriere Fi citirc
clic-dreapta pe ,,Start", de unde selectezi
23 EritzBox cqexiunea permarent
acrsib f
Ee
,,PowerShell (Administrator)". Mai int6i, [! windows ro
24 You Tube Activ€azl miniplayerul si folosegte comanda,,Get-MpPreference' Actualizeaz A Windows ro
navigheazl pe YouTube pentru a verifica dace proteclia PUA este cu ultima versiune
25 Google Chrome Revino l,a veche active. Caute linia
"PuAProtection'. Dace Microsoft a inviFt destul de multe din
interfati de utilizator are valoarea protectia nu este pornite. gregelile din anul precedent, aga ce nu
"o",
26 Mozilla Eirefox Dezactiveazi modul Dace este este active. O poti activa cu mai ofere actualizarea tuturor utilizatori-
.hivat" din browser "r",
comanda,Set-MpPreference -PUAProtec- lor simultan. Dar dace nu vrei se aqtepti
27 Photoshop Sdt eaztjurnalul
modifidlrilor f:icute imaginilor tion Enabled" fl-o poli dezactiva cu cele mai noi functii din sistem, atunci ai
28 Screen2EIE Converteste GIE-uri "Set-MpPreference -PUAProtection Disa- doue optiuni prin care poli fo4a actuali-
aninatc in frtrne bled". Poli descrrca fire probleme figierul zarea: deschide
"Start I Settings I Updates
"Potentially Unwanted.exe' de
.i?
Sfat expert: Magia toamn€i ln fotografti pe & Security I Windows Updats qi apase pe

84' 03 , 2or9 ' CHIP


WINDOWS & OFEICE < TIPS & TRICKS

Extinde Grupeafl
protectia rcon-urr
in general, Windonrs De lawindows
Defender are prote4ia r8o9, poti grupa
PUA neactivati. icon-urile in
grarpuri pe care
le denumefti

"Check
for updates'. Dace asta nu merge port' fi mergi la ,Upload". Poli pune aici windows, dar cu drepturi de Admtl lti
Si nu se instaleaza ultima versiune, atunci fi$ierul fie cu mausul, in cimpul,,Move fi- dai seama cd a functrionat asta pentru ce
poti folosi "Windows ro Update Assistant' le here'sau cu un clic pe "Select a file trebuie se confirmi o fereastra "User ac-
al windows. versiunea oficiala o gese$ti from your computeC'. Mergi la figierul re- count contro['.
pe https://www.microsoft.com/ro-ro/ spective Fi cu un clic-dubluil potiincirca.
software-download/windowsro. Clic pe A$a apare un dialog ce spune ,,Import fi- fl windows ro
Scapl de pre-incircarea
-Actualizali acu[r' pentru a o descarca. le". Aici, poti alege dace figierul trebuie se
automate a Edge
Pornegte aplicatia ii aFa porne$te $i actu- inlocuiasca tabelul existent sau dace vrei
windows 10 are o noul funclie in versiu-
alizarea. insi nu uita sd salvezi fisierele $i si creezi unul nou. La final, confirmtr-ti
nea 1809, prin care propriul browser, Ed-
documentele importante pe un hard ex- alegerea facute cu un clic pe ,,Import file".
ge, se incarce mai repede. A,ga numita
tern. Backup-ul e de baze!
I windows ro pre-incircare se face cand booteaze PC-
in
f Google Sheets Deschide fereastra de didog ul, iar Ia iegirea din Edge, acesta remane
Deschide figiere Excel Run cu drepturi de Admin fundal Cei care nu folosesc browserul
f2iri si ai Excel-ul instalat Windows 10 poate fi simplifica! cu mici Edge, pot dezactiva pre-incarcarea din re-
Dace primegti un figier Excel pe care vrei trucuri. Mu[!i gtiu ce poti deschide fereas- giStri.
sd-l deschizi, dar nu ai instalat programul tra ,Run" cu combinatia [Windows] + [Rl. DacI vrei se vezi dace funqia asta e
din Office (sau ultima versiune a acestu- lnsi foarte pulini $tiu ce aplicaliite porni- adiva pe PC-ul teu, intre in task manager
ia), o poti face dactr aiun cont Google. Poti te de aici pot avea dreptriri de Admin cu o cu [Ctr! + [AIt] + lDelete], apase pe Jask
deschide figierul cu programul online, alta combinatie de taste. manager I More details", iar Ia ,,Processes'
gratis, al celor de la Google. Mai intai, deschide fereastra ,,Run" cu verifica dacl Edge este "activd chiar dace
Pentru asta, deschide spreadsheets. combinatia de mai sus gi scde "cmd", de n-ai pornit browserul. Pentru a-l dezacti-
google.com in browserul pe care il folo- exemplu. Apoi,in loc se ape$i [Enter], apa- va, apasi pe [Windows] + [R] si scrie Jege-
segti, apoi clic pe butonul cu plus din"Cre- se simultan pe lctrl] + tshiftl + [Backspa- dit". Aici, mergi la cheia "HKEY_LOCAL-
ate new table". Aici, selecteaze ,,File I Im- cel pentru a porni vechiul prompter din MACHINE\SOFTWARE\Policies\

Descdrcare software ofiice - wind@s - Wndo6


lmport file

il
Accelereazi
actualizarea
F

O
.: rabelJrE! prel..ar : sr

cBae .ew spreadshel

Deschide fisiere
Lxcel tara hxcel
Windows 10 October 2018 Update Daci nu ai instelat
Actualizeaza mai
Update Assistadt fi poat€ ajuta sa actualizaii la ce. r rcpede crr ajutorarl Microsoft Errcel,
asistentulul import fifielele
@ @cdh.. Excd in coogl€
Sheets.

CHIP<2or9<03 .85
TIPS & TRICKS' WINDOWS & OFFICE
@ Hosr {nr di. Windos sh€ll-Ob.... e
E Hon Proc€$ fff Settinq Syn.hr... lthbok s!.aalchara.re4

E
E Honproz€sJ ftr V/indowrAurg.,. FoiI (nomartrx! v 5ub5d:

El rn<lo'.nrq.(, 9 nlo Dlolr slt


fB &!rvrc'-Bro*.r
Opregte Caractere
E nu'nirc Brorg pre-lncarcarea speciale in Word
p Ct'"urr con"itcr alszholte. I rr^^
Lutsc Poli adeuga simboluri
ll mc'o'on ragt uan4a a,sehotrd q
poraE+e Edgc,
g U'G'l, r'f.c€ S€'vi.! OS - ca semrul exdami-
a,s*oker q in fundal, de la rii daturnat - cu din
fG Mi.rosoft N.two* ReEltim€ 1ff,., versiunea Windows combinatii de taste.
r8o9. Poti opri asta.

Microsoft" +i aici, clic-dreapta in campul Apasa mai jos pe ..Key combination" gi numele in fate, pentru ca tabelul sd poata
din dreapta. Selecteaza scrie combinalia de taste doritl in cam- fi sortat acum dupi aceste intreri.
"New I Key" 9i de-
numeste-o ,,MicrosoftEdge". Apoi, clic din pul ,,New key combination'. Confirme cu
nouin campul din dreaptasi fe o alte che- un clic pe .Assign". I Windows ro
ie; acum, denumegte-o ,Main'. Apoi, clic Delogheaze-te sau schimbe
pentru a treia oarain campul din dreapta I Exeel rapid utilizatorul
gi aici selecteaze Schimbi rapid pozitia Daci ai pe PC mai multe conturi de utili-
"New I DWORD vatue G2
bit) Denumegte noua intrare ,S.llowPre- numelui Fi prenumelui zator, poli face o trecere rapide de h un
".
launch" gi apoi confirme valoarea sa la intr-o coloani cont la altul. O prima op une incepe cu
"o". Daci ai o coloana de tabel in care ai scris
Apoi, reporneste PC-ul. Procesul Edge dis- minimizarea tuturor ferestrelor deschise.
pare, astfel, din Task Manager. prenume $i nume separate de un spaliu, cu combinalia IWindows] * [M]. dupS care
pare imposibil se aranjezi tabelul dupe dai un clic pe desktop si apoi apegi pe
I Word nume- Dar, in astfel de cazuri, intririle combinatia [Alt] + [F4] pentru a deschide
Adauge caractere speciale ln texte pot fi schimbate ugor cu o anumite for- .,Windows Shutdown". Aici. po$ alege in-
in romAnd, semnul exclamarii inversat nu muH, astfel ce numele este pus primul, tre butoanele ,Switch user" gi
"Log out".
se folosegte, dar se foloseste in spanioli. urmat de spatiu $i de prenume. De exem- potj trece rapid pe alt ulilizator si mai
Pentru a adeuga unul intr-un document plu, ai cinci intriri in celulele A2 - A6, in u$or. Apesi pe butonul
"Start" 9i apoi alegi
Word, apasd pe combinalia lctrll + [Alt] + care vrei se faci schimbarile. Selecteaze pictograma alocata contului teu sau a al-
lrl acolo unde vrei s5-l pui. Dace combina- celulele aleturate din coloana B - 82 - 86. tui cont. Din meniurite ce se deschid dupl
lia de trei taste egreu de apesat pentru ti- Scrie urmetoare formul* asta, alegi optiunea dorita.
"=MID(A2:A6&"
ne, poti face altfel deschide documentul "&A2:A6;FIND("";A2:A6)+1;LEN(A2',{6))".
Word si mergi la meniul "Insert'. Asigurd-te ca este spaliu intre ghilimele p windows ro
Clic-dreapta pe "Symbol I More symbols". in formule, este necesar se fie acolo. Verifici rapid BIOS/UEFI
Aici, selecteazA semnul exdamarii restur- Important Completeazi intrarea cu o aplica(ie din sistem
nat din liste. Este in spatele literelor mici. apisand pe lctrl] + [Enter]in coloana B cu La prima vedere, nu e mereu foarte clar

A0c
1 Pmum. Num.
2 lon lones.u lonescrlon
3 George G€o6e5.u Georges.uGeoqe
4 .Goausteriade Ste.iade Goau
5 Ar.mid Dandan..h€ Danda.a.he &amita Sortare rapidX Schimtrare
olr",ir.v*ir"*, |v*Ir*GIri-l Formatul valorilor rapidA de conl
7
I separate de un Din fereastra asta
9 qlatiu poate fr de dialog, ascunse
10 modificat qu in meniul Start, poti
11 ,
formula corectl selccta alt cont de
utilizator.

aG ' 03 , 2or9 ' CHIP


WINDOWS & OFFICE < TIPS & TRICRS
ski{, animat'rons in Windows
Proceieor
BIOSVeBion/Date
lfltel{R) Cor€[M)
AmerianMegatr€nde
Oon
sMglos verson 2-a stEv, hansparency in windolvs
Embedded Coolroll€rVers-.. 255255
G) on
Bas€8oardManufacturer Micro-St lrdernatiooal Afl5 dacd e Automatically hide saroll bars in windows
ara
EaseEoard Product z3ToGAMlNG PLUS BIOS ori UEFI derulare
SaseBoard V€rsion 1.0 Poti activa din
Platform Role
"Estem
Det&top informatiorf din setiri bara de
Secure Boot State Aff Windows arattr Show notifrcations derulare.
PCRT configuration daci ai BIOS sau
Wndows Directory
Einding Not Possible
C\WINDO'WS UEFI pe PC. F'"..J:]l

dace pc-ul tau are tradilionalul BIOS sau @ Word zoro gurante a sistemului anterior. Dace actu-
deja are firmware UEFI. Poli afla asta fe- Adaugl screenshot-uri alizarea nu-!i face probleme, ar trebui se
re se reporne$ti PC-ul - apasa pe [win- in documente word $tergi copia de siguranle. Pentru asta,
dowsl + [R] $i scrie comanda ,,msinfo32'. Daci lucrezi in Word, nu trebuie sa folo- deschide setirile cu lwindows] + [I] qi
Aga se deschide ,.System information'. se$ti un instrument extern pentru a in- mergi la ,,Storage' din coloana "System"
Aici, gisegti multe informatii utile despre clude un screenshot. Pentru asta, mergi la din meniul din stanga. Aici, clic pe fereas-
PC. Selecteaze ,,System Summary" din meniul ..lnsert", unde gese$ti optiunea tra principaH din ,Ihis PC" qi selecteaza
stanga gi caute,,BIOS Moddin partea din ,,Screenshot" in secliunea "Illustrations". ,Temporary files" din secliunea "Storage
dreapta. Aici afli daci PC-ul teu are "BI- Clic pe ea qi se deschide un meniu drop- usage'. Aici, bifeaz6 "Previous Windows
OS" sau daci ili
arate fereasfa deschisa. Fe- versiorf gi confirm $tergerea cu butonul
"UEFI" este disponibil. down, care
reastra dorittr poate fi imediat introduse "Remove
files'. Astfel, vei avea ca$va GB
I windows ro in document. Pentru a adluga doar o sec- Iiberi pe drive.
Afigeazl bara de liune, selecteaz e "Screen Clipping'din ba-
derulare ca mai ri Si apoi selecteaza zona respectivl cu p PowerPoint
inainte mausul. DupA asta, Word inregistreaze Ajusteazi optim formatul
Una dintre caracteristicile mai putin sen- secliunea respectivi gi deschide meniul de vizualizare a slide-urilor
sibile din Windows 10 este bara de derula- instrumente de PowerPoint are doua formaturi de afi$are
"Format" care are cateva implicite pentru slide-uri:,,Standard (4:3)"
re ascuns5 in multe ferestre de sistem, in editare a imaginii Fi poti, astfel sa o prelu-
Ioc de asta, sistemul de operare aratE doar crezi. $i ,Widescreen (16:9)". Pentru 4:3, continu-
o bari sublire care este afigatd la dimen- tul este maximizat la dimensiunea sli-
siuni normale cAnd apropii cursorul. Poli p windows ro de-ului sau cat mai corespunzetor, iar for-
reveni la versiunea veche ugor: deschide Elimini copiile de rezervi inutile matul 16:9 afi$eazi mai multi margine pe
,,Start I Settings I Ease ofAccess I Display" Dace treci la o noueversiune de Windows slide. Poli modifica setirile astea [a ince-
$i dezactiveaze butonul Sutomatically sau faci o actualizare gen Creators din putul prezentarii din meniul ,Design'un-
hide scroll bars in Windows". Windows ro, Windows face o copie de si- de ape$i pe ,,Slide Size'. De obicei, forma-

q
dhctr.t [So"tnoa-in, W
- lbi Scr€€nshot -
Availrble Windows

Screenshot hPtry* ri
CAgtigi spatiu
rapid in text Dace totul merge
Word are un si un bine, nu mai ai
instrument cu care nevoie de o copie
poti adiuga o de siguranti a
b'i Screen etiPpinq
Windows-ului.
capturi de ecmn
in text.

CHIP < 2or9 < 03 .87


TIPS & TRICKS > WINDOWS & OFFICE

tB Share t: Comments

-
IE$
$kf" Format Desiqn
ffi
Size. Background ldeas
Optimizeazd Taskbar cu
L l Standa,d (41) formatul Recycle Bin
slide-ului Un toolbar
Wides.reen (169) PowerPoint modifrcat permite
permite optimizarea accesul direct l,a
!ustom SLide Size... formatului Recycle Bin din
prezentirii. taskbar.

tul widescreen este cel mai bun pentru


prezentari. Tot aici, poti defini ce format
top in sectiunea goaltr cu drag and drop'. I windows ro
Apoi, indeperteaza textul-descriere inutil Windows Store deteriorat - cum
vrei, dace este nevoie. $i debifeaztr ,,Disptay texf precum gi,,Dis- poti remedia
play title". La final mere$te pictograma Din pecate, mesajul Jhe Windows Store
$t windows co$ului de gunoicu un clic-dreapta Si apoi cache may be damaged" apare Ia pomirea
Pune Recycle Bin
clic pe "View I Big symbols" in meniul ce magazinului Store - Fi a;a, se inchide din
pe taskbar
apare. nou. incepind cu versiunea r7o3, Win-
Din pacate, Recycle Bin nu poate fi pus pe
taskbar ca alte programe, prin
"drag and p OneNote zors
dows 10 ofera opliunea se resetezi maga-
in meniul Start, caute
zinul din setdri.
drop". Dar poti face asta printr-o procedu- Ilimite site-uri
re mai lunga. CIc -dreapta pe taskbar 9i sau fragmente ,Settings" ori deschide cu combfuratia
selecteaze ,Ioolbars I New toolbar". Scrie de text pe OneNote [Windows] + []. Aici. mergi Ia opliunea
Aplicatia mobiE OneNote are o funclie 3pps". Coboare in lista de aplicalii la "Mi
"%appdata%\MicrosoftUnternetExplo-
rer\Quick Launch' in campul "Folder". utile mai ales pentru cAutErile online. Da- crosoft Stord, clic pe simbol gi selecteaze
Apoi confirml cu folder". O noua cE navighezi pe net, poli salva cu u$urinle ,uqdvanced options". Aici, apasa pe "Resef
"Select
seqiune, "Quick launch" apare a$a in tas- intregul site sau textul selectat pe note- in noua fereastre. A$a, magazinul ar tre-
kbar, care insd nu corespunde perfect do- book in Microsoft Edge, apase pe ,Share" bui se mearge bine. Atttr metode de depa-
rintetor tale. Clic-dreapta din nou pe tas- din toolbar 0n dreapta-sus) $i selecteaze nare este cu o comande din prompter.
kbar $i debifeaztr ,,Pin to taskbaC.
"OneNotd. Apoi, fie intregul site, fie par-
Scrie ,cmd" in campul de ceutare din Cor-
lmpreuni cu campul "Quick launch', do- tea selectate de tine, poate fi salvat in tana. Din rezultatele oblinute, clic-dreap-
ue [nii devin vizibile gi trebuie se le de- OneNote. Poti gesi $i funclia in
"Print me-
ta pe comandi pentru a o deschide. Apoi,
plasezi spre stanga cu mausul. Procedind nu' in alte browsere, care poate fi deschi- selecteaze ,,Run as administrator'. Cand
afa. comenzile rapide ale aplicaliei apar $i sE rapid cu ICtrI + tP]. Aici, selecteaze se deschide consola, scrie comanda,wsre-
Ie poti gterge folosind meniul contextual ,,Send to OneNote". Pentru a obtine o anu- set' $i confirme. Windows store se rese-
al mausului cu
"Remove". Imediat ce tool- miti parte de text selectati, activeazd op- teaza gi apoi pornegte din nou.
bar-ul e gol, muttr Recycle Bin de pe desk- tiunea "Selection'.

6 lvlicrosoft Store

I rhis app isnl m*iog nght, rcsd il. Ihis app *ill bs einslan.d
.nd ren lo its delaun setrhos vd'

Salveazd Reset I Repard


conlinut web App store
OneNote €ste foarte Uninstall Dace se blocheaze
potrivit salvtuii de rJnlnsralr thc app and ilJ enin!' Ydu magazinul, adesea
informatii de pe este de ajutor
web. resetarea din
seteri avansate.

88' 03'2or9'CHIP
HARDWARE<TIPS&TRICKS

Reteaua mea
ConIected

EI
Denume$te
reteaua
+ a@hmie O denumire unicl
simplifici alocarea
conexiunilor
Ethernet prin
cablu.
Accelereazi-1i dispozitivele
gi foloseste-le optim

E Ethernet
Nume unic pentru relea
Windows 10 denumegte individual fiecare
relea [a care s-a conectat prin cablu, de ce- a datelor de pe stick-ul USB sau cardurile and game controllers' $i Apoi clic-dreapta
Ie mai multe ori cu numere consecutive. de memorie sau poti personaliza setArile pe placa de sunet. Selecteaze ,,Properties'
Asta poate avea ca efect faptul ctr, dupd astfel incat fotografiile noi conlinute se din meniu gi treci la ,,Driver". Aici, clic pe
ceva timp, gesegti mai multe relele Ether- fie importate automat, de exemplu. Ai op- ,Update driver" qiapoi pe,Search automa-
net cu nume precum ,,Network l', tiunea asta la ,Start I Settings I Devices I tically for updated driver software". Win-
"Ne-
twork 2" Fi aSa mai departe. Evident, asta AutoPlay". Daci vrei sd elimini complet dows 1o caute, astfel, noi driver, gi, dace
nu este permanent. Dar, daci intri in re- redarea automatd a continutului din mo- sunt disponibile, Ie instaleaze. Restartea-
giqtrii Windows ro, poli da relelelor ce nu- tive de securitate, dezactiveaztr ,Use Auto- ze PC-ul pentru a active noile driver in-
me vrei tu. Pentru asta, apase pe [Win- Play for all media and devices". Dar poligi stalate.
dowsl * [Rl $i scrie .,regedit". Dupe ce str configurezi functia AutoPtay individu- insi, dacd sistemul de operare nu gd-
confirmi ,User account control', deschide al gi sd dezactivezi functia pentru ,,Remo- segte un driver nou, revino la proprieteli
la ,HKEY_LOCAI _MA-
regiFtrii. Mergi vable storage device" cum sunt stick-urile Ie placii video qi selecteaze ,Uninstau de-
CHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows USB prin selectarea jTake no actiorf gi ac- vice". O mica fereastra se deschide, aici
NT\ Currentversion\Networklist\Profi- tivand -o pentru ,Memory cards" selec- bifeazd ,,Delete driver software for this
les". Aici, este unul sau mai multe foldere tand,,Import photos andvideos (Photos)', device". Restarteaze PC-ul Si lase Win-
pentru fiecare dintre retelele la care a de exemplu. dows-ul se reinstaleze complet driverele.
fost conectat. CIic pe folder gi apoi du- Daci nici aga nu ai sunet pe PC, in-
blu-clic pe "Profile name". Apoi,scrie o no- @ Sound card cearca se gesegti driverele originale, de la
ue denumire, cum ar fi ,,Releaua mea'. Rezolvi problemele cu sunetul producetor gi instaleazile. Functia ,Di
Apoi Windows afi$eaz5 numele dsta la O problemi cu dliverele este, probabil, rectx Diagnostic Tool" te ajute, in Win-
motivul pentru care Windows ro refuzd dows ro. se [e gisegti. PoU sa o deschizi cu
"Start I Settings I Network and Internet I
Ethernet'. se redea orice sunet. Pentru a scapa de lwindowsl * [R] si apoi scrie comanda "dx-
problema sta, mai intai, apase pe [Win- diag". Aici, treci la meniul ,,Sound' pentru
iE Dispozitivde stocare extern dowsl + lRl Si scrie "devmgmt.msc", gi aFa a vedea cu exactitate ce placa de sunet ai
Personalizeazi AutoPlay se deschide ,Device manager" in Win- pe PC. Apoi, cauttr driverele pentru ea pe
Poti dezactiva complet redarea automate dows ro. Apoi, clic-dublu pe ,,Sound, video internet qi instaleaze{e.

AutoPlay
Use AutoPlay lor all media ,na d&i.6
Oo"
Choose AutoPlay defaults

-i ;; ;^ AutoPlay ldentificd
Windows ro placa de sunet
permite setiri Programul de diagno-
rmpon photos and vidd tPhotc) zi DireqtX din &Iin-
individuale pentru
diferite tipuri de dows te ajuti si scapi
eddpamente de problemelc qu
op€n dflke to vis fl.r {Fil€ Erprorer)
eraterne de stocare. sunetul fi driverelc.

CHIP < 2or9 < 03 . 89


TIPS & TRICKS ' SFAT EXPERT
t oracle Wt vi'tualEox Manager -n
El€ U.chin€ 8€lp

I*
0
S.tdngs
.r;
o*6rd
*-
5t ,t
fs*",,r
-" t
&lo.b -fll
\--"--- -' l.laliE clob.l
L !!o."€r.t ca&r
firyk*"* . N.m:
i op.6tri! srs€m:
Win 7 Clom
wn!@3 7 (6,tbn)
=
I

IEsFt.
i ca* Matury: ro53o MB
iiD Fovi.ed ofi
' c!.tordsr: Fbppt, opr6l, H.rd DEk
AeeleElon: w-vArulv, Nei.d Paqln4 Hyp.rv Pn6llrturlts totr

: El ol"Fby
! vde M4mry: {3lil3
A@.le6t1o.r 2D vid.o,3D
Remts D€shop seMi oi$bl.d
vd{ c.pbE: Diehlei

I E o",.g.
sArA Pon0: wn 7 cbed.vdi(xom.l, 100,00 G3)

Dtu&
tiolorlv.i wod@e DlE l:iouM
controlhr: Iriel HD Audro

5 rkrw*
,Ad.pter r: ht.l PRorooo rtra Dee&op (ll T)

I O,udr
Dek FlrieBr
Dske Flli.Br 0 r0..trel
(0..rre)

!a slbEdr.ad.E

Extinde hard disk-ul


virtual
Daci nu mai ai spatiu suficient in VM, poti extinde ugor unitatea virtuali.
Iti ardtim aici cum se face.

irtualBox este cel mai popular program pentru virtuali-


zare deoarece poli crea maqini virtuale (VM) in cel mai
in articolul acesta, ili aretem cum spatiul de stocare dintr-un
scurt timp. CUVM, poli testa programe, diferite configu-
VM poate fi extins ulterior, de exemplu, de la 50 GB la roo GB in
riri sau poti naviga in siguran!tr, fdre ca PC-ul teu sE fie tinta
Windows 10.
vreunei ameninteri.
VirtualBox alege dimensiuni relativ mici pentru hard
disk-urile virtuale cand face noi VM-uri. De exemplu, selecteaze I Opreqte magina virtudi
50 GB pentru Windows, iar pentru Linux, doar I GB. Ca rezul-
Pentru a putea extinde spaliul de stocare, trebuie se te asiguri
tat, ramai rapid fera spaliu liber in VM. Problema asta nu e a9a ca VM este oprite. Pentru asta, mai porneFte-o o data opre$-
de gravi, deoarece majoritatea discurilor virtuale sunt create te-o din nou cu ,Start I On/Off I Shutdown".
dinamic. in principiu, HDD-urile virtuale nu sunt altceva decat
fifiere stocate pe HDD-ul fizic $i includ toate datele de pe magi I Creeazi o noui clonii a VM tI
na virtuaE. Dace pui un soft nou pe unitatea virtuali, fiSierul DacI vrei sd lucrezi cu snapshoturi sau clone legate, e posibil sa
2
se va extinde un pic pe HDD-ul virtual - inse doar pane h [mita aparE probleme. Aga ci este recomandat sa faci mai intai o clo- it
superioara alease h crearea VM. na a VM. Pentru asta, clic-dreapta pe VM Si selecteaze "Clone". €

90 ' 03'2O!9'cHlP
SEAT EXPERT < TIPS & TRICKS

Open
Erplore

Mark Partition as Active


Change Orive Letter and Paths...

Ei€nd Volume...

PC workqroupr WOR(GROUP Mefloryr 2.00 GB


P.ocerso. lfier(R) core0M) i5-8fo., Deletevolun]e..

Prop€nies

Help

Clone type

Ph.se choole th€ qpe of clone you wlsh to o€ate. Organize . Properties System properties Uninstall or change a
tr you choose ad don€, an o(ac crpy (i.cloding all virEal h.rd dlsk frle3) of tb€
odginalvirtual marhhe will be .re.ted- ,i Favorites / Hard Disk Drives (1)
tr yo0 .ho$€ lkd don€, n madlln€ wrll be crested, but the virtual hard dlsk
ner / I Desktop
flhs nill b€ tjed to the urtual h6rd dtst files of originll m..hine .nd you v.ill not be abl€
to move the new vrrt!.I ,nrchlm to. dffer€nt.ompd€r without novhg the origin t !3 l0 Downloads
.i Recent Pla(es 76,3 GB free of 99.8 68
trylu.r€atea Lhl@d dom then a n&v 3nrpshot wlll be cr€ated in th6 origlnalvlrtual
m.thhe a3 part of th€ cloning proc$s.
'; Libraries

G E tt .tone , Doauments
.4 Musi.
9 Pictures

Poti alege "Complete clone" pentru ,Current statd.

I fxtinae nara disk-ul virtual


Deschide prompterul de comande cu lwindows] + [R] 9i rmd" Si
scrie comanda "cd ClProgram Files\OraclevirtualBox". Apoi,
m5re$te hard disk-ul virtual cu Jy'BoxManage modifymedium
<Path> -resize ro24oo" la, de exemplu, r0o GB (ro2.4oo MB). Ob-
tii calea cetre VM seledand-o in VirtualBo& clic pe "Change" $i
apoi pe "Mass storage". Clic pe fi$ierul VDI gi apoi clic-dreapta
pe -Storage locatiod. Selecteaze ,Copy" pentru a copia calea in
clipboard.

[l Deschide Disk Management


Acum, degi hard disk-ul s-a m5rit destul, sistemul de operare
din VM nu-l folosegte deloc. Cum schimbi asta? PorneFte VM gi
apase pe [Windows] + [R]. Scrie gi confirm6 cu
"diskmgmt.msC
lEnterl.

fl Mlregte volumul
in noua fereastre, c[c-dreapta pe
"C:\Partitiod gi selecteaze
volume". Afa se deschide un asistent. Confirmi de dc.
"Extend
ue ori cu ,,More" $i apoi cu Schimbarea se face imediat.
"Finish".

I Verificl modificlrile
Apasa pe [Windows] + [E] 9i mergi la PC". La and
"This "Devices
drives", poli vedea dimensiunea disk (Cr" Si cat spaliu ai
"Local
castigat.

CHIP < 2019. 03


'9l
TIPS A TRICKS > WEB & FOTOGRAFIE

File Edir rd Opliffi H€ro


i'r i dJl
I
"
C\wlNoowslrFemlAtoqft nwM\RB&brp\En R[NTI(' 4
Clu*6\Putli4Looircainry,s
PcsD
10328
erq6s Nam. Pr.d Byi6

r.di6t rc ].512
7nt
f
i-c 112,
.: c: 1276a 60 Hard disk-ul
Sfaturi destepte pentru router, Ic.{.Windo$lpe6etcr'\OuxosTEx€-.rA10658lpf 82a sub lupe
j c\w.ddaPrelerd\f ttEAcrMTvYvarcH,oc-6594F1oapt 2128
YouTube gi browser l(loo*nlo.d4fl.xijrrilyr.rdFr64v:ilaqdivitrtrath.re I Soreteazi
. I (:\u*rs\o.n\ArpData\Ro.min9\Operi son*aE\Opd. sta- 12763
procesele de
: (iuk6\O..WpDira\R@mi.9\op6a sonwae\opda 5r& citirt gi scrtere
!p riteactivitywatch I C\wlNDows\5y!1n32\@.fi9\OBMRS 4
127(4
512 de pe PC cu
Examineaze toate procesele ,l.\Windo*nsyrt m3A(dfig\ORVtRSlI(37qrFb3.dJ1e- ., 67544
EileActivitywatch
de citire gi scriere
Dace PC-ul tlu se comporte ciudat, merge
greu fi vrei sa verifici care este motivul,
poti folosi aplicalia FileActivitywatch de
la Nirsoft. Aplicalia permite si afli unde
pe HDD 4i salveaze un anumit program
fi$ierele. Pentru a folosi FileActivitywat- player pe care il poti activa se asculti mu-
tie. Deoarece alocarea benzilor de frec-
ch (tl glsesti pe net pe pagina nirsoft.net), venla din vecinetate se poate schimba pe zictr sau str vezi filme in timp ce te plimbi
dezarhiveazd unde vrei qi apoi dublu-clic parcursul zilei, FritzBox poate schimba pe YouTirbe. Pentru a folosi mini player-
pe
"FileActivitywatch.exe". Aplicalia nu canalele radio, Asta ar duce la o scurte in- ul, descNde YouTube in browser gi por-
trebuie instabte. Dupd ce aprobi,User ac- trerupere a conexiunii WLAN, deci pica nelte filmul dorit. Apoi, apasa pe drept-
count control", aplicalia inregistreazi internetul. unghiul care are un alt dreptunghi mai
imediat toate activit5lile de cirire li scrie- alternative, poti decide $i un canal
Ca mic in interior frn dreapta jos a imaginii,
re de pe PC. Poli sorta datele colectate in fix FritzBox este accesibil toate zi-
pe care al treilea de la dreapta la stanga). Aga, poti
coloane pentru a avea numai intrer e ua. Pentru asta, deschide interfala de uti pune filmul in mini player $i pog sa te uiti
pentru un anumit proces. fie apegi pe pic- Iizator a FritzBox pe vvww.fritz.box $i au- pe rezultatele ceuterii anterioare. Daca
togmma lupl gi caugi anumite Siruri de tentifice-te. Mergi la "WLAN radio I clipul este intr-un playlist, poli aptrsa pe
caractere. Cu un clic pe opliunea channel' qi activeaze opliunea "Customi- triunghiul din partea inferioare a mini
"Create
HTML report for all entries", poli exporta ze radio channel settings". Apoi, selectea- playerului pentru a cobori in lista, de un-
toate informatiile colectate gi le poli afiFa ze respectivul canal radio liber din ,Radio de poli selecta un alt video.
in browser. Informaliite despre optiunile channel in the 2.4GHz frequency band' 9i
de codare pe diferite culori ale aplicaliei din "Radio channel in the 5 GHz frequen- @ Google Chrome
le poti gisi pe site-ul producetorului, Ia cy band'. Informaliile despre curenta uti- intoarce-te la veche
https://www.nirsoft.net/utils/file_acti- lizare a WLAN din apropiere este Ia
interfati de utilizator
vity_watch.html. ".{lo- Noua interfate de utilizator apirutd de la
cation of the WLAN channels'. Apoi
Chrome 69 nu a fost apreciata de toti. In-
selecteaze "1oo%" gi confirmtr cu un
lflEritzBox
Spplv'.
terfala a fecut mai dificila diferenlierea
C;onexiune permanent accesibili filelor individuale in browser. Poti trece
In setlrile standard, cele mai noi FritzBox la interfala anterioare cu ugurin!5. Por-
@ YouTube
de la AVM verifici, ta fiecare gase ore, da- Activeazi mini-player-ul gi ne$te actuala versiune de Chrome gi scrie
ce adualul canal radio selectat oferd cele continui si navighezi pe YouTube ,,chrome://flags" in bara de adrese. Aga,
mai bune servicii de transmisie Si recep- De putin timp, YouTube are gi un mini deschizi un meniu ascuns, cu functii spe-

Oie FtlIU |8o{ pr[ft sutotnat s.h dk WlAn^Umsohfla.rd


.rlpassln und n.d€n lnbRhition€h 6br. dh
runtl(.llal€nrt tlrmeal
O rlilu<ml*ins.ltoneEn.ut!.nali!€h r.{ren
WLAN stabil Mini player
O aonrk nalEi.5telluqgen a{passan Determinn canalul pentru YouTube
radio pe care Ac'tiveaze mini
turl*lr'alih2..-cH:-freqer5b..a ffiI;l -;l WLAN-ul nu este playcr Youltbe
Funttlr.Btimt6Hr-Fftquozbn'a fij-rE intrerupt de cateva pentru a putea
w€itrR EiEse{luftgen . ori pe zL naviga fi asculta
muzici simultaru

I
92, 03>2or9'CHIP
WEB A EOTOGRAEIE < TIPS & TRICKS

C li ch,oiF . liii Luaqe

ry
q u hye,

Experiments
Available

Vechea interfa- Fhrd modul


i4ir.)€r,1!!1r)1.n4: !r.inJ.r dcr!$ ri!rb(r1&rio!s!tu!.,1 {5 Chrome ,,privat"
:orrir b.5lcirtuos) r: ui e.f ! Dintr-un meniu Din regigtri
ascuns, puteai trece Windows, poli
la vechea interfattr dezactirra modul
de utilizator. privat din Eirefo:L

ciale. Clic pe cAmpul,,Search flags" gi scrie lectezi, de data asta, ,,New I DWORD value ,,Only meetinBs' Salveazd doar numele fi-
,ui layout". Din meniul drop-down din G2 bit)". Numegte valoarea asta "Disable- Eierelor pe care le-ai editat, in timp ce
dreapta, selecteaze ,Normal'in Ioc de op- PrivateBrowsing', gi confirme cu un [En- ,,Brief" adaugd mici detalii despre editare,
liunea "Default'. Apoi, reporneste brow- terl urmat de un dublu-clic pe noua valoa- in timp ce "Detailed" salveazd gi mai mul-
serul cu un clic pe ,,REI,AUNCH NOW" gi re. Schimb-o in "r" Fi apoi reporneEte te informatii despre asta. La final confir-
modificarile devin vizibile. Firefox Aga, modul privat este dezactivat. ma cu un
"OK".
Nu va mai fi sub ,,New Window' cAnd ape-
Not* Acest sfat nu mai este valabil ince- gi pe hamburgerul dla din dreapta sus (adi- {l ScreenToGif
pdnd cu versiunea n a browserului. cA cele trei linii orizontale). Converteste GIE-uri
Downgrade sau obignuiegte-te!. anirnate iir video

p fl Photoshop ScreenToGif, un freewale, nu doar cl poa-


Mozilla Eirefox Salveazijurnalul te face GIF-uri animate, ci le poate trans-
Dezactiveazi modul proceselor de formain filme. Dezarhiveaze-l pe PC. apoi
,,privat" din browser editare a imaginilor un dublu-clic pe executabil. Clic pe ,Edi-
Ala-numita ,,Private Window" din Eirefox Nu intotdeauna e evident imediat ce mo- tor" pentru a deschide modul de editare al
te asigurd ca alli utilizatori ai PC-ului nu dificdri ai fecut la o imagine in Photos- programului. Apoi, adauge un GIE cu un
vid ce site-uri ai vizitat gi invers. Dar poli hop, cand faci o recapitulare. Pentru asta, clic pe ,Load". Poli salva ca video cu un
dezactiva functia asta, dace dore$ti. Pen- programul are optiunea de a stoca toate clic pe "Save as", apoi selectezi optiunea
tru asta, deschide editorul de regigtri cu modificerile fdcute, sub forme de jurnal din meniul din dreapta. Pentru
"Video"
lWindowsj + [R] 9i apoi scrie ,,regedit". Aici, de proces, intr-un fiFier text pe hard disk. ,,Location and name', clic pe simbolul gal-
mergi la "HKEY_LOCAT _MACHINE\SOF- in Photoshop CS6, ai optiunea asta la ben al folderului, apoi selecteazi directo-
TWARE\Policies" 9i clic dreapta in campul ,,Edit I Defaults I ceneral". Aici, o activezi rul gi denumege-l. La final, confirme to-
din dreapta. Selecteaze
"New I Key" gi nu-
bifhnd "Process log" si apoi selectand tul cu un clic pe ,,Save'.
megte-o
"Mozilla'. Repete asta $i fd o cheie ,Iext file". Apoi, decizi in ce fisier salvezi
,,Firefox" sub ,,Mozilla'. Apoi clic dreapta, totul. Sub asta, ai optiunea de a selecta
dirr nou, pe campul din dreapta, unde se- datele care vor fi stocate in fiqierul esta.

ao oo

T
H
lm.9.htroohis:r<ubKlubh&

fuGupd,.oFnoo(e.fu
/ !td6. c.ror trrd.,' / i.,:. ri.!. orh! rLa
Jurnalul din Converteste
roe Clkrld e b c. .,
Photoshop u1t -un ln
iritb'.nldhiiis Activeez ijurnalul video

II
proc€sclor pentrar H -:I,- Cu ScreenToclf,
/t|,.ryb9 gti ce modifrciri ai poti salm figiere
ftlcut in editare. GIE in format video.

CHIP.2019 < 03 <93


TIPS & TRICKS ,

Maeiatoamnei
inTotografii
incepe sezonul fotografiilor de toamni. $i nu strici sf,inveliincd din primivarf,
ce vei putea face Ia toamn5.

Cand ros,u intalnegte albastru: combini-le mii mai mici la care se ridici soarele. Dace mai apar umbre,
Fiecare anotimp isi deschide cufirul cu comori:in timp ce pri scapi repede de ele luminAnd felele cu un reflector.
mevara este izvorul culorilor florilor proaspete si delicate,
toamna este flamboaiantd. Frunzele de copaci, in nuante pline Vreme rea - fotografii bune
de galben, portocaliu gi rogu, se dovedesc a fi subiecte minunate Fotografii pe ploaie? Absolut! 9i asta pentru ce proiectele foto
pentru fotografie. Pentru a accentua culorile, este bine si folo- pot fi flcute gi pe vreme rea. Cu o proteclie bune pentru came-
segti contraste: frunzele ruginite contrasteaze plecut cu cerul re - vezi punctul opt - poli se te aventurezi afari gi si declan-
albastru sau cu o pajiEte verde (inca). Daci subexpui un astfel gezi o revolte creative: cautd un loc unde apa deja s-a strans - o
de subiect, poli obtine efectul optim al culo lor b5ltoace. Selecteaze o pozilie joasd a camerei, astfel incat doar
bSltoaca si fie vazute, fere elemente de interferenteln imagine.
Castane, ciuperci gi dovleci AFa, accentul se pune pe subiectul principal: piciturile de ploa-
Pe lange frunzele colorate, toamna oferd gi alte delicatese foto- ie. Daci pui expunerea la /250 secunde sau mai pulin, picdturi-
genice unice. Dovlecii strelucesc pe camp, merele sunt recoltate le vor fi,jnghelate". in fotografie, vor fivizute ca puncte impre-
iar ciupercile se ivesc din pemant printre frunzele cezute Dac5 un5 cu cercurile concentrice de pe suprafala apei. Cu o A
vremea nu este favorabiE, poti aranja castanele gi frunzele gi in expunere de 1/5 secunde, vei captura aga-numitele giruri de
studio. ploaie: ploaia nu va mai avea piceturi, ci dungi de api.
i'g
Culori puternice prin polarizarea cu filtru Peisaj cu cea{i
Un filtru de polarizare te ajut, se obli fotografii mai bune toamna: Fotografii misterioase poti obline cand ai un peisaj sau piduri
in cazul celor cu ape, filtrul elimine reflexiile deranjante din cauza inveluite de ceale. Gandegte-te Ia setarea subiectului gi a imagi- E.q
razelor solare. in plus, filtrul de pola zare garanteaze culori clare gi nii in prealabil, astfei incat sE poli stabili o linte dimineata, E,I
i'3
un cer albastru-intens. incearci-l cAnd fotografiezi, de exemplu, cand ceata acopere peisajut. insi nu trebuie sa pierzi mult timp IE
i,5
frunze colomte pe cerul albastru. cu asta cand geseqti astfel de peisaj, deoarece ceala poate sd dis-
para rapid. Ceala se strange, des, in vai, deci poli obtine o per-
E7
Portrete in lumini aurie spectivi frumoasa dace fotografiezi dintr-o pozilie inalte. $i ca
9l
Toamna e anotimpul perfect pentru portrete gi fotografii de fa- imaginea cu ceati se nu pard plictisitoare, acorde mai multa .B;
milie trase in exterior Frurizele colorate oferd un fundal fasci- atenlie configurdrii imaginii: pune accentual pe principalul su- .i'E
nant, armonios. in plus,lumina este mai moale din cauza inllti- biect gi lase peisajul din fundal se se estomPeze in ceat5. Se re-

94, 03:2019 > CHIP


5 i]I.rT EXJ?NRT < TIPS & TRICKS

comande activarea funcliilor de rafali, deoarece atmosfera gi


Iumina se pot schimba intr-o secunde.

ffi Eotografii cu animale sSlbatice in habitatul natural


Aricii sunt animale nocturne, dar, cand se apropie perioada hi
bernerii, ies dupi m6ncare gi ziua. Eotografii trebuie si fie
atenli Ia gremezi de frunze, sub care se ascund aricii. 9i cerbii gi
ceprioarele pot fi vezuu toamna cu u$urinla, deoarece copacii
goi Ie ofere mai putin camuflaj.

ffi Proteclia potriviti impotriva ploilor


Cei care vor si ;vAneze" fotografii in conditii meteorologice ne-
favorabile ar trebui se foloseasce proteclia potrivite pentru ca-
mere. invelitoarea obiecti!.ului ofera lentilelor o protectie su-
plimentar5 impotriva piceturilor de ploaie. Pentru un obiectiv
curat, tine laindemani o panzi din microfobre.

$[ Primul inghe! oferi un subiect delicat


Cand temperaturile in scedere aduc primul inghel, este mo-
mentul pentru o plimbare de dimineala prin gradina sau de-a
Iungul gardurilor vii pentru a fotografia iarba, frunzele gi fruc-
tele de padure acoperite cu cristale delicate de gheati Astea
sunt subiecte fantastice pentru fotografii de aproape gi imagini
macro-

cHIP<2Or9<03 .95
t m
T
I ffi
F
Revista CHIP este o publicatie lunari a
EdituE Enigma srl
sub licenti CHIP Holding GmbH

ISSN k53-zoz9

REDACTOR.$EE
Dan Serbinescu
dan@mediaveniure.ro

REDACTOR
Rezvan Cr5ciun

GRAPHIC DESIGN
Delfina Consult sll
www.delfinaconsult.ro

PUBLICITATE
of fice@mediaventure.ro

DIEUZARE
Burda Romania srl
Casa de difuzare srl
distrib@casadedifuzare.ro

DIRECTOR GENERAL
Eelician Scorobete
felix@mediaventure.ro
rJ
Eax]. o2t.794.22.67

TIPAR
Tiperit la Radin Pdnt, prin reprezentantul
exclusiv pentru Romania,4 Colourc
w!vw.4colours,ro

t\Iladin print (S colours

Revista CHIP utilizeazd fotografii ale


CHIP HOLDING, GULIVER OSTOCK, AFP)

o Editura Enigma srl


Allrights reserved
rM CHIP is a registered trademark of
CHtP Holding GmbH (Germany),
a Hubert Burda Media company

Reproducerca oricdrui material scris salr ilustrativ


aparut in aceas6 publicatie, utilizarea $i difuzarea
de continut in mediul online sau pe Internet,
multiplicarea pe CD-Rom, DVD-Rom, exportul 9i
difuzarea in streinatate sunt posibile doar cu
acordul editoflrlui.

96' 03 20 19 > CHIP


'
www.easypost.ro

Easgpost

Seruiciul de livrare all-inclusive


pentru cumpdrdturile dumneavoastri online.

Comanzi online Primegti SMS Ridici coletul


in magazinele crire ofera sefticii de confirmare la efectuarea in interval de 48 de ore folosind
de livrare Easypost. livrSrii, precum si un cod PlN. codul PIN primit anterior.