Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE EVALUARE Nr.

1
1. Identificați motivul solicitării ajutorului specializat de îngrijiri paliative în acest caz?
(scrieți răspunsul dvs. aici)
2. Enumerați și notați problemele de ordin fizic pe care le-ați depistat în acest caz?
(scrieți răspunsul dvs. aici)
3. Determinați statutul de performanță a pacientului dvs., utilizând clasificarea ECOG.
Argumentați răspunsul.
(scrieți răspunsul dvs. aici)
4. Care tip de servicii specializate de îngrijiri paliative (medicină paliativă) credeți că este
cel mai potrivit în acest, luând în calcul nevoile și starea pacientului(-ei)? De ce?
(scrieți răspunsul dvs. aici)
5. Care sunt problemele psiho-emoționale detectate în acest caz? Care sunt acțiunile dvs.
pentru soluționarea lor.
(scrieți răspunsul dvs. aici)
6. Există sau nu probleme și nevoi de ordin social în acest caz? Enumerați-le.
(scrieți răspunsul dvs. aici)
7. Care specialist din cadrul echipei interdisciplinare v-ar putea ajuta în soluționarea
nevoilor și problemelor sociale? Ce acțiuni așteptați din partea lui?
(scrieți răspunsul dvs. aici)
8. Care din problemele și nevoile depistate pot indica suferința spirituală? Cum planificați
rezolvarea ei?
(scrieți răspunsul dvs. aici)
9. Enumerați intervențiile pe care le planificați pentru acest pacient în primă instanță?
(scrieți răspunsul dvs. aici)
10. Când recomandați următoarea vizită la acest pacient și care vor fi obiectivele ei?
(scrieți răspunsul dvs. aici)