Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Școala Gimnazială :
Clasa: a V – a A
Data:
Profesor:
Disciplina: Istorie
Unitatea de ȋnvăţare: Orientul Antic
Titlul lecţiei: Omul și mediul. Popoarele Orientului antic
Timpul alocat: 50 min’
Tipul lecţiei: predare-învățare-sistematizare
Locul de desfășurare: sala de clasă
Competente generale:
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.
4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.

Competențe specifice:
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
3.3. Localizarea în timp şi spaţiu a faptelor istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice
3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti.
3.5 Stabilirea unor asemă nă ri şi a unor deosebiri între civilizaţiile Antichită ţii, pe baza surselor istorice date

Strategia didactică:
Metode și procedee didactice: Cubul , conversația , expunerea.
Mijloace de învățământ:
- videoproiectorul
- manual de istorie pentru clasa a V-a, ed. Teora, autori: Liuba Ghiorghiță și Sorin Oane.
- Harta Europa și Orientul Antic
- Harta geografica Orient
- fișe de lucru
Bibliografie:
- manual de istorie pentru clasa a V-a, ed. Teora, autori: Liuba Ghiorghiță și Sorin Oane.
- Atlase școlare de geografie și istorie universală
Mesopotamia Egiptul antic Fenicia Regatul vechilor evrei
______________________ (Iudeea și Israel)
______________________ ______________________ ______________________ _____________________
______________________ ______________________ ______________________ _____________________
______________________ ______________________ ______________ _____________________
______________ ______________ _________________

Imperiul Persan India antică China


antică
______________________ _____________________ _____________________
______________________ _____________________ _____________________
______________________ _____________________ _____________________
______________ _____________ _____________
Doc. 1 DIODOR DIN SICILIA, Biblioteca istorică
“Deoarece apa Nilului curge foarte încet, oamenii abat cursul lui cu niște mici diguri și o captează fără mare greutate,
spre a o răspândi pe ogoare...majoritatea cultivatorilor nu trebuie decât să arunce sămânța pe locurile care s-au uscat și
să ducă vitele acolo, ca să calce sămânța în picioare”.
Doc. 2 HERODOT, Istorii
“Egiptul este pentru egipteni un pământ dobândit și un dar al fluviului”.
a. Cum înlesnesc revărsările Nilului practicarea agriculturii?

Doc. 3 HERODOT, Istorii


“Ținutul are parte de ploaie puțină...Odată răsărit, grâul crește datorită apei din fluviu, care, udându-l, face holda să
rodească...Irigația o face omul cu ajutorul unor cumpene, căci întregul ținut este străbătut de canale”.
a. Care sunt ocupațiile mesopotamienilor, potrivit autorului?
b. În ce măsură prezența fluviilor Tigru și Eufrat reprezintă un avantaj pentru aceste ocupații

Momentele Conținutul Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode, procedee


lecției și timpul lecției și mijloace de
alocat învățământ
Moment   - notează absenţele -rãspund cerinţelor  
organizatoric - organizeazã materialele şi clasa -pregãtesc materialele
3 minute - creeazã un climat cooperant solicitate

Evocare Profesorul scrie pe tablă mottoul ”Orientul antic-leagănul civilizației Elevii își notează titlul  Proiector
3 minute universale” lecției. Activitate
- noteazã pe tablã titlul lecţiei frontalã
-Face precizări legate de activitatea de învățare, enumeră competențele și individuală 
care vor fi atinse. Expunerea
Dobândirea de 1.Descriere  
noi cunoştinţe 35 Profesorul  solicită elevilor să citească lecția din manual și să noteze  Elevii citesc lecția din - activitate
min pe fişa-papirus informațiile pe care le au cu referire la termenul scris manual și scriu pe fișe cate o frontală
pe fişă (Mesopotamia, Egiptul Antic, Fenicia, Evreii antici, Persia, idee despre fiecare stat, ex- - activitate
India Antică, China Antică,). cum se numeau vechii individuală
2. Asociază locuitori. - explicaţia
Elevii sunt solicitați să prezinte asocierile între reperele geografice:  - fişe de lucru
Tigru și Eufrat- Mesopotamia, Nil- Egipt, Râul Iordan- Regatul Elevii urmăresc pe harta
vechilor evrei, M-ții Liban si Antiliban- Fenicia, Pod. Iranului- istorică reperele geografice  
Imperiul Persan, Fluviile indus și Gange- India, Fluviile Albastru, și asociază cu state.
Galben și al Perlelor- China
3. Aplică Elevii arată pe harta
Profesorul cere elevilor să indice pe hartă fluviile în bazinul cărora s- proiectată reperele
au format civilizaţii ale Orientului antic, munții și podișurile începînd geografice.
de la vest spre est.
4. Asociază Elevii asociază spațiile
Profesorul solicită ca spațiile istorice identificate să fie asociate cu identificate cu tări din
state din prezent. prezent și capitalele acestora.
5. Analizează
Elevii analizează ocupațiile vechilor locuitori ai Orientului Antic Elevii analizează
Doc. 1 DIODOR DIN SICILIA, Biblioteca istorică documentele primite și
“Deoarece apa Nilului curge foarte încet, oamenii abat cursul lui cu rezolvă sarcinile de lucru.
niște mici diguri și o captează fără mare greutate, spre a o răspândi pe
ogoare...majoritatea cultivatorilor nu trebuie decât să arunce sămânța
pe locurile care s-au uscat și să ducă vitele acolo, ca să calce sămânța
în picioare”.
Doc. 2 HERODOT, Istorii
“Egiptul este pentru egipteni un pământ dobândit și un dar al
fluviului”.
a. Cum înlesnesc revărsările Nilului practicarea agriculturii?
Doc. 3 HERODOT, Istorii
“Ținutul are parte de ploaie puțină...Odată răsărit, grâul crește datorită
apei din fluviu, care, udându-l, face holda să rodească...Irigația o face
omul cu ajutorul unor cumpene, căci întregul ținut este străbătut de
canale”.
a. Care sunt ocupațiile mesopotamienilor, potrivit autorului?
b. În ce măsură prezența fluviilor Tigru și Eufrat reprezintă un
avantaj pentru aceste ocupații?
Elevii compară realizările
6. Compară vechilor civilizații.
În urmă parcurgerii lecției elevii trebuie să compare realizările Elevii iși expun părerea cu
civilizaţiilor Orientului antic privire la mottoul ”Orientul
7. Argumentează antic- leagănul civilizației
Se cere elevilor să revină la motto-ul lecţiei şi să-l comenteze. universale”

Asigurarea   Profesorul se asigură că elevii au notat în caiete noile informații, adresează Elevii răspund întrebărilor
transferului întrebări din lecția predată.
Feed-back 5 min
Evaluarea 4 min   -Apreciază, ierarhizeazã, noteazã. - se raporteazã la aprecieri  Observarea
sistematică a
elevilor.