Sunteți pe pagina 1din 3

Ectenia mare, glas T 1

S
H rC
1.
D 0ac0x01q!S0kcC
oam ne mi lu ie e eş te.
2.
D 1ac~@s11q!S}1kbB
oam ne mi lu ie e eş te.
3.
D 1ac~@s111PS]@km<C
oam ne mi lu ie eş te.
4.
D 1ca!S!!`Xq!S0kbB
oam ne mi lu u ie e eş te.
5.
D 0ca@s112s0') _
oam ne S mi kcC lu u ie e eş te.
6.
D 1m0#1`X1') _
oam S kmM
ne mi lu u ie e eş te.
7.
D 3zc0x01q!S0kcC
oam ne mi lu ie e eş te.

P0 T
d c0000000000acC
rea Sfân tă Năs că toa re de Dum ne zeu
T
1
s mîn

110[
tu ieş te !
ne !
pe !K
noi.c C

Ţ 3'c! !}:!S 0acC


i e Doa am ne.

Ectenia cererilor glas T


HrC s
1.
D 0CO @kcC ă Doam ne.
2.
D 1C~O @kbB ă Doam ne.
3.
D 1~C PSPS@km<C
ă Doa am ne
4.
D 00 C !SPS@km<C
ă Doa a am ne.
5.
D 0C2 ') _k
s cC
ă Doa a am ne.

www.stavropoleos.ro
1

Doamne miluieşte pe larg, glas 8 Tg


Hr C

Dpc z)+ os
S 1s}! A cC 0a!osq!Kmp\!}
oa a a am necz 1k cC mi lu u ie e ]e eş te.

Dqc !S}; O@acC 004'!! A!2'_a\!}1k cC


oa a am ne mi lu ie e e e e eş te e e.

DOc01'): !S A\0!:1}@`OUPS]!S0o's{
oa a a a am ne e e mi i lu ie e e ]e e

e) !}
S1
eş te. k cC

DOc0US\0!:S! A 0aa cC @/11ac1s}!1a1s}!


oa a a a a am ne mi lu ie e e e e e

OS
e !
epe !S1{
] te a!e.K cC

D3'c!!!S}; 0a cC 1OS0kUS\0!:!S }=US\0!S


oa a a am ne mi lu ie e e e e e mi i i

\0!S
lu uOu S]\!
ie A )e 1s
S e }!eş0k
te. cC

Dq !!!+
cz o1}UPS]!Sq\!}
oa a a a cz 1a cC 0`1`
a am ne e e ]e e e mi i lu u

1a
ie pe !S1{
]e e a!eA qt`
e e S!
mi!OS
lu ie ~!!}
e eoeş s\0!:
te eS!eA m1
]e '-c!e\!}
e

1k
e. cC

D1ca~1s}! US!!S}; 1o's_a\!}1a cC


oa a a a a a a a am ne e e p
mi _=
zi lu 2u

0a
ie oe p1a
g ]e 1e s}!e1@k
e e 3e }U
mi S!i \!\0!:
lu ie eS}oeş g\0!:
te eS!em A

1s
e }_!!!!}
e e e eoe. G ccC

www.stavropoleos.ro