Sunteți pe pagina 1din 43

INTERVIU CLINIC STRUCTURAT PENTRU TULBURĂRILE DE

PERSONALITATE DE PE AXA II A DSM-IV

SCID-II
Michael B. First, M.D.
Miriam Gibbon, M.S.W.
Robert L. Spitzer, M.D.
Janet B.W. Williams, D.S.W.

Biometrics Research Department


New York State Psychiatric Institute
Department of Psychiatry
Columbia University
New York, New York

Lorna Smith Benjamin, Ph.D.


Department of Psychology
University of Utah
Salt Lake City, Utah

Studiu Studiu Nr.: .


1
Subiect Nr. de id.: . 2

Evaluator Nr. evaluator: . 3

Data Interviului: . 4
Ziua Luna Anul
Surse de obţinere a informaţiei (bifaţi ceea ce corespunde)
 Subiect 5
 Familie/prieteni/colegi 6
 Cadru medical/fişa/bilet de
7
trimitere
 Chestionarul de 8
Personalitate SCID-II

Redactat şi verificat de către: Data


SCID-II FIŞĂ REZUMATIVĂ 1

FIŞĂ REZUMATIVĂ SCID - II


Calitatea generală şi integralitatea informaţiei : 9

1 = slabă, 2 = corectă, 3 = bună, 4 = excelentă

Durata interviului (minute) _________________ 10

Tulburarea de personalitate Numărul de itemi cotaţi cu „3”


(Numerele din căsuţe indică pragul necesar pentru
diagnostic)

01 Evitantă (pp. 3-4) 1 2 3 4 5 6 7

02 Dependentă (pp. 5-7) 1 2 3 4 5 6 7 8

03 Obsesivo-compulsivă (pp. 8-10) 1 2 3 4 5 6 7 8

04 Pasiv-Agresivă (pp. 11-12) 1 2 3 4 5 6 7

05 Depresivă (pp. 13-14) 1 2 3 4 5 6 7

06 Paranoidă (pp. 15-16) 1 2 3 4 5 6 7

07 Schizotipală (pp. 17-20) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

08 Schizoidă (pp. 21-22) 1 2 3 4 5 6 7

09 Histrionică (pp. 25-24) 1 2 3 4 5 6 7 8

10 Narcisistică (pp. 25-28) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 Borderline (pp. 29-32) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Antisocială (pp. 33-40) 1 2 3 4 5 6 7

13 Fără Altă Specificare (FAS) 2


(p. 41)

DIAGNOSTIC PRINCIPAL PE AXA II (adică Tulburarea de Personalitate care se află – sau ar


trebui să se afle – în centrul atenţiei din punct de vedere clinic).

Introduceţi numărul de cod din stânga diagnosticului de mai sus: _ _


Notă: Codaţi 99 dacă nu este prezentă nici o Tulburare de Axa II
2 IMAGINE DE ANSAMBLU SCID- II

IMAGINE DE ANSAMBLU A TULBURĂRILOR DE PERSONALITATE

Vă voi pune acum câteva întrebări despre ce fel de persoană sunteţi – adică despre felul cum vă simţiţi
sau vă comportaţi în general.

DACĂ A FOST PREZENTĂ O TULBURARE DE PE AXA I, CIRCUMSCRISĂ SAU EPISODICĂ: Ştiu că


a existat o perioadă în care aţi fost [SIMPTOME DE PE AXA I]. Nu mă refer la această perioadă; o să vă
rog să vă gândiţi la cum sunteţi în mod obişnuit atunci când nu aveţi [SIMPTOME DE PE AXA I]. Aveţi
întrebări în legătură cu acest lucru?

Cum v-aţi descrie pe dumneavostră ca persoană (înainte


de a avea [SIMPTOME DE PE AXA I])?

DACĂ NU POATE RĂSPUNDE, TRECEŢI MAI


DEPARTE.

Cum credeţi că v-ar descrie ceilalţi ca persoană (înainte


de a avea [SIMPTOME DE PE AXA I])?

Cine sunt oamenii importanţi din viaţa dumneavoastră?

(DACĂ MENŢIONEAZĂ DOAR MEMBRI AI


FAMILIEI: Dar prieteni?)

Cum vă înţelegeţi cu ei?

Credeţi că modul dumneavoastră obişnuit de a reacţiona


la anumite lucruri sau de a vă purta cu oamenii a
generat neplăceri în relaţia cu alţii? (Acasă? La şcoală?
La serviciu?) (În ce fel?)

Ce lucruri aţi făcut care ar fi putut fi supărătoare pentru


alţii?

Cum vă petreceţi timpul liber?

Dacă v-aţi putea schimba personalitatea, în ce fel aţi dori


să fie diferită?

DACĂ CHESTIONARUL DE PERSONALITATE A FOST COMPLETAT: Acum aş dori să trecem în


revistă întrebările la care aţi răspuns cu „da” în chestionar.

DACĂ CHESTIONARUL DE PERSONALITATE NU A FOST COMPLETAT: Acum aş dori să vă pun


câteva întrebări mai precise.
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE EVITANTĂ 3

TULBURAREA DE CRITERII PENTRU TULBURAREA


PERSONALITATE EVITANTĂ DE PERSONALITATE EVITANTĂ

Un pattern pervaziv de inhibiţie


socială, sentimente de insuficienţă şi
hipersensibilitate la evaluare,
începând precoce în perioada adultă
şi prezent într-o varietate de contexte,
după cim este indicat de patru (sau
mai multe) din următoarele:

1. Aţi spus că aţi evitat [Aţi evitat (1) evită acţiunile profesionale care ? 1 2 3 25
vreodată] locuri de muncă sau implică un contact interpersonal
sarcini care presupuneau să aveţi semnificativ, din cauza fricii de critică,
de a face cu multă lume. dezaprobare sau rejecţie.

Daţi-mi câteva exemple. Care a 3 = cel puţin două exemple


fost motivul pentru care aţi evitat
aceste [ENUMERAŢI LOCURILE
DE MUNCĂ SAU SARCINILE]?

(Aţi refuzat vreodată o promovare


deoarece presupunea să aveţi de
a face cu mai multe persoane
decât era confortabil pentru
dumneavoastră?)

2. Aţi spus că evitaţi [Evitaţi] să (2) nu doreşte să se asocieze cu alţi ? 1 2 3 26


interacţionaţi cu ceilalţi dacă nu oameni decât dacă este sigur/ă că
sunteţi sigur/ă că vă vor simpatiza. este apreciat/ă

Dacă nu sunteţi sigur/ă că cineva 3 = nu ia aproape niciodată


vă simpatizează, faceţi vreodată iniţiativa de a se implica într-o
primul pas? relaţie socială

3. Aţi spus că vă este greu [Vă (3) manifestă reţinere în relaţiile intime ? 1 2 3
27
este greu] să fiţi „deschis/ă” cu din cauza fricii de a nu se face de râs
ceilalţi, chiar dacă este vorba de sau de a nu fi ridiculizat/ă
persoane apropiate.

Din ce cauză? (Vă este teamă că 3 = adevărat în aproape toate


se va râde de dumneavoastră sau relaţiile
că veţi fi făcut/ă de ruşine?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
4 TULBURAREA DE PERSONALITATE EVITANTĂ SCID- II

4. Aţi spus că vă faceţi [Vă faceţi] (4) este preocupat/ă de faptul de a nu ? 1 2 3 28


frecvent griji în legătură cu faptul fi criticat/ă sau rejectat/ă în situaţii
că aţi putea fi criticat/ă sau sociale
respins/ă în public.

Daţi-mi câteva exemple. 3 = petrece mult timp făcându-şi


griji în legătură cu situaţiile sociale
Vă petreceţi mult timp făcându-vă
griji în legătură cu acest lucru?

29
5. Aţi spus că sunteţi [Sunteţi] de (5) este inhibat/ă în situaţii interperso- ? 1 2 3
obicei tăcut/ă atunci când întâlniţi nale noi din cauza sentimentelor de
persoane noi. inadecvare

Din ce cauză? 3 = recunoaşte această trăsătură


şi dă multe exemple
(Pentru că vă simţiţi inadecvat/ă
din anumite puncte de vedere sau
insuficient de bun/ă?)

6. Aţi spus că credeţi [Credeţi] că (6) se vede pe sine ca inapt/ă social, ? 1 2 3 30


nu sunteţi la fel de bun/ă, neatrăgător/neatrăgătoare sau
inteligent/ă sau atrăgător/ inferior/inferioară altora
atrăgătoare ca majoritatea
oamenilor.

Vorbiţi-mi despre asta. 3 = îşi recunoaşte convingerea

7. Aţi spus că vă este teamă [Vă (7) este extrem de ezitant/ă în a-şi ? 1 2 3 31
este teamă] să încercaţi lucruri asuma riscuri personale sau de a se
noi. angaja în activităţi noi pentru că
acestea pot evidenţia punerea în
Asta din cauză că vă e frică să nu dificultate
vă faceţi de ruşine?

Daţi-mi câteva exemple. 3 = mai multe exemple de evitare a


unor activităţi de teama de a se
face de ruşine

CEL PUŢIN PATRU ITEMI SUNT 1 3 32


COTAŢI CU “3”

TULBURARE
DE PERSO-
NALITATE
EVITANTĂ

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE DEPENDENTĂ 5

TULBURAREA DE CRITERII PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE DEPENDENTĂ PERSONALITATE DEPENDENTĂ

O necesitate excesivă şi pervazivă de a


fi supervizat, care duce la un compor-
tament submisiv şi adeziv şi la frica de
separare şi care începe în perioada
adultă şi este prezent într-o varietate de
contexte, după cum este indicat de cinci
(sau mai multe) din următoarele:

8. Aţi spus că simţiţi nevoia [Simţiţi (1) are dificultăţi în a lua decizii comune ? 1 2 3 33
nevoia] să primiţi numeroase sfaturi fără o cantitate excesivă de sfaturi şi
sau încurajări din partea celorlalţi asigurări din partea altora
înainte de a lua decizii de zi cu zi –
cum ar fi cu ce să vă îmbrăcaţi sau 3 = mai multe exemple
ce să comandaţi la restaurant.

Puteţi să-mi daţi câteva exemple de


situaţii decizionale în care aţi avea
nevoie de sfaturi sau încurajări din
partea altora?

(Acest lucru se întâmplă de cele mai


multe ori?)

9. Aţi spus că depindeţi [Depindeţi] (2) necesită ca alţii să-şi asume ? 1 2 3 34


de ajutorul altora în domenii responsabilitatea pentru cele mai
importante ale vieţii dumneavoastră, importante domenii ale vieţii
cum ar fi aspectele financiare,
îngrijirea copiilor sau locuinţa.
[Notă: Nu includeţi simpla solicitare de
Daţi-mi câteva exemple. (Este vorba sfaturi din partea altora sau un
de mai mult decât a primi sfaturi de comportament acceptat subcultural]
la ceilalţi?)
3 = mai multe exemple
(Acest lucru este valabil pentru
MAJORITATEA domeniilor
importante din viaţa
dumneavoastră?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
6 TULBURAREA DE PERSONALITATE DEPENDENTĂ SCID- II

10. Aţi spus că vi se pare greu [Vi (3) are dificultăţi în a-şi exprima ? 1 2 3 35
se pare greu] să vă exprimaţi dezacordul faţă de alţii din cauza fricii
dezacordul faţă de ceilalţi, chiar de a nu pierde suportul sau aprobarea
dacă sunteţi de părere că ei (Notă: Nu implicaţi frica reală de
greşesc. retribuţie)

Daţi-mi câteva exemple de situaţii


când v-a fost greu să vă exprimaţi
dezacordul.

Ce v-a fost teamă că se va întâmpla 3 = recunoaşte această trăsătură sau


dacă vă exprimaţi dezacordul? dă multe exemple

11. Aţi spus că vă este greu [Vă (4) are dificultăţi în a iniţia proiecte sau ? 1 2 3 36
este greu] să începeţi sau să a face ceva singur/ă (din cauza lipsei de
desfăşuraţi anumite sarcini dacă nu încredere în judecata sau capacităţile
este nimeni să vă ajute. sale mai degrabă decât din cauza lipsei
de motivaţie sau energie).
Daţi-mi câteva exemple

Din ce cauză? (Pentru că nu sunteţi 3 = recunoaşte această trăsătură


sigur/ă că puteţi să le faceţi bine?)

12. Aţi spus că v-aţi oferit frecvent (5) merge foarte departe spre a obţine ? 1 2 3 37
[V-aţi oferit frecvent] să faceţi solicitudine şi suport de la alţii, până la
diverse lucruri neplăcute. punctul de a se oferi voluntar să facă
lucruri care sunt neplăcute
Daţi-mi câteva exemple de astfel de
lucruri? [Notă: Nu includeţi comportamentul
motivat de atingerea altor scopuri decât
Din ce cauză? acela de a se face plăcut celorlalţi, cum
ar fi obţinerea unei promovări la
serviciu)

3 = recunoaşte această trăsătură şi


dă cel puţin un exemplu

13. Aţi spus că de obicei vă este (6) se simte incomodat/ă sau lipsit/ă de ? 1 2 3
neplăcut [De obicei vă este ajutor când rămâne singur/ă, din cauza 38
neplăcut] să staţi de unul/a singur/ă. fricii exagerate de a nu fi în stare să
aibă grijă de sine

Din ce cauză? 3 = recunoaşte această trăsătură

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE DEPENDENTĂ 7

14. Aţi spus că atunci [Atunci] când (7) caută urgent altă relaţie drept sursă ? 1 2 3
o relaţie apropiată ia sfârşit, simţiţi de supervizare şi suport când o relaţie 39
imediat nevoia să găsiţi pe altcineva apropiată se termină
care să aibă grijă de
dumneavoastră? 3 = se întâmplă când se sfârşesc
majoritatea relaţiilor apropiate
Vorbiţi-mi despre asta.

(Acesta este felul dumneavoastră


obişnuit de a reacţiona la
terminarea unei relaţii apropiate?)

15. Aţi spus că vă faceţi [Vă faceţi] (8) este preocupat/ă în mod exagerat ? 1 2 3
numeroase griji în legătură cu de frica de a nu fi lăsat/ă să aibă grijă 40
posibilitatea de a trebui să vă purtaţi de sine
singur/ă de grijă.

Vă îngrijoraţi frecvent în legătură cu 3 = frică nerealistă şi persistentă


acst lucru?

Aveţi perioade în care vă faceţi în


permanenţă griji din această
cauză?

CEL PUŢIN CINCI ITEMI SUNT 1 3


COTAŢI CU “3”
41
TULBURARE DE
PERSONALITAT
E
DEPENDEN-TĂ
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
8 TULBURAREA DE PERSONALITATE OBSESIVO-COMPULSIVĂ SCID- II
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE OBSESIVO-COMPULSIVĂ 9

18. Aţi spus că credeţi [Credeţi] sau (3) este excesiv de devotat/ă muncii şi ? 1 2 3 44
ceilalţi cred că sunteţi atât de productivităţii mergând până la
devotat/ă muncii dumneavoastră excluderea activităţilor recreative şi a
sau şcolii încât nu mai aveţi timp amiciţiilor (nejustificată de o necesitate
pentru nimeni sau pentru distracţii economică evidentă)
pur şi simplu.
[Notă: nejustificat de cerinţe temporare
Vorbiţi-mi despre asta. ale activităţii la locul de muncă]

3 = recunoaşte această trăsătură sau


i s-a spus de către cei din jur

19. Aţi spus că aveţi [Aveţi] (4) este hiperconştiincios/ ? 1 2 3 45


standarde foarte înalte în privinţa a conştiincioasă, scrupulos/scrupuloasă şi
ceea ce este bine şi rău. inflexibil/ă în probleme de moralitate,
etică sau valori (fapt nejustificat prin
Daţi-mi câteva exemple. identificare culturală sau religioasă)

(Urmaţi regulile în litera legii, 3 = mai multe exemple de situaţii în


indiferent despre ce e vorba?) care impune standarde morale rigide
şi înalte propriei persoane sau
celorlalţi.
DACĂ OFERĂ EXEMPLE
RELIGIOASE: Vi se spune că
sunteţi prea strict/ă în ceea ce
priveşte binele şi răul chiar şi de
către persoane care au aceleaşi
convingeri religioase?

20. Aţi spus că vă este greu [Vă (5) este incapabil/ă să se debaraseze ? 1 2 3 46
este greu] să aruncaţi lucruri pentru de obiecte uzate sau inutile, chiar când
că vă gândiţi că v-ar putea fi utile acestea nu au nici o valoare
într-o bună zi. sentimentală

Daţi-mi câteva exemple de lucruri 3 = rezultă într-un mediu aglomerat


pe care nu aţi putut să le aruncaţi.

(Cât de aglomerată este locuinţa


dumneavoastră din cauză că nu
aruncaţi lucrurile?)
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
10 TULBURAREA DE PERSONALITATE OBSESIVO-COMPULSIVĂ SCID- II

21. Aţi spus că vă este greu [Vă (6) refuză să delege sarcini sau să ? 1 2 3 47
este greu] să îi lăsaţi pe alţii să vă lucreze cu alţii în afară de cazul în care
ajute dacă ei nu sunt de acord să aceştia se supun exact modului lui/ei de
facă lucrurile exact aşa cum doriţi a face lucrurile
dumneavoastră.

Vorbiţi-mi despre acest lucru. (Se 3 = recunoaşte această trăsătură şi


întâmplă frecvent?) dă cel puţin un exemplu

(Ajungeţi adesea să faceţi lucrurile


singur/ă pentru a vă asigura că totul
este bine făcut?)

22. Aţi spus că vă este greu [Vă (7) adoptă un stil avar de a cheltui, atât ? 1 2 3 48
este greu] să cheltuiţi pentru faţă de sine cât şi faţă de alţii, banii fiind
dumneavoastră sau pentru alţii, văzuţi ca ceva ce trebuie strâns pentru
chiar şi atunci când aveţi suficienţi eventuale catastrofe.
bani.

Din ce cauză? (Datorită faptului că 3 = recunoaşte această trăsătură şi


vă faceţi probleme ca nu cumva să dă cel puţin un exemplu
nu aveţi suficienţi bani în viitor, când
veţi avea cu adevărat nevoie de ei?)

Spuneţi-mi câteva lucruri pe care nu


le-aţi cumpărat deoarece trebuie să
economisiţi pentru viitor.

23. Aţi spus că se întâmplă frecvent (8) prezintă rigiditate şi obstinaţie ? 1 2 3 49


[Se întâmplă frecvent] să fiţi atât de
sigur/ă că aveţi dreptate încât nu 3 = recunoaşte această trăsătură sau
contează ce spun ceilalţi. i s-a spus de către ceilalţi.

Vorbiţi-mi despre asta.

24. Aţi spus că vi s-a zis [Vi s-a zis]


că sunteţi încăpăţânat/ă sau rigid/ă.

Vorbiţi-mi despre asta.


CEL PUŢIN PATRU ITEMI SUNT 1 3 50
COTAŢI CU “3”

TULBURARE
DE PERSO-
NALITATE
OBSESIVO-
COMPULSIVĂ
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE PASIV-AGRESIVĂ 11
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
12 TULBURAREA DE PERSONALITATE PASIV-AGRESIVĂ SCID- II

29. Aţi spus că aţi constatat [Aţi (4) critică şi dispreţuieşte fără motiv ? 1 2 3 54
constatat] că majoritatea şefilor, autoritatea
profesorilor, supervizorilor şi
medicilor dumneavoastră sau alte 3 = mai multe exemple
persoane care ar trebui să ştie ce
fac, în realitate nu ştiu.

Vorbiţi-mi despre asta.

30. Aţi spus că vă gândiţi adesea (5) îşi exprimă invidia şi resentimentele ? 1 2 3
[Vă gândiţi adesea] că nu e drept că faţă de cei evident mai prosperi 55
alţii au mai mult decât
dumneavoastră. 3 = exemple de invidie şi
resentimente
Vorbiţi-mi despre asta.

31. Aţi spus că vă plângeţi adesea (6) îşi exprimă în mod exagerat şi ? 1 2 3 56
[Vă plângeţi adesea] de toate persistent acuzele de neşansă
lucrurile rele care vi s-au întâmplat. personală

Dacă vă gândiţi la viaţa 3 = spune că i se întâmplă mereu


dumneavoastră, simţiţi că tot timpul lucruri rele (nu se limitează la
vi se întâmplă ceva rău? perioade foarte rele/ grave din viaţa
persoanei)

32. Aţi spus că refuzaţi adesea (7) alternează între sfidare ostilă şi ? 1 2 3 57
[Refuzaţi adesea] enervat/ă să penitenţă
faceţi ceea ce doresc ceilalţi, iar
apoi vă simţiţi prost şi vă cereţi 3 = recunoaşte această trăsătură şi
scuze. dă cel puţin un exemplu

Vorbiţi-mi despre asta.

CEL PUŢIN PATRU ITEMI SUNT 1 3 58


COTAŢI CU “3”

TULBURARE
DE PERSO-
NALITATE
PASIV-
AGRESIVĂ
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE DEPRESIVĂ 13

TULBURAREA DE CRITERII PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE DEPRESIVĂ PERSONALITATE DEPRESIVĂ

Notă: Criteriul DSM-IV exclude un Un pattern pervaziv de comportamente


diagnostic de Tulburare de şi cogniţii depresive, începând precoce
Personalitate Depresivă dacă în perioada adultă şi prezent într-o
comportamentul survine exclusiv în varietate de contexte, după cum este
cursul unui Episod Depresiv Major indicat de cinci (sau mai multe) din
sau este explicat mai bine de următoarele):
Tulburarea Distimică. Consultaţi
Manualul de Utilizare pentru o
discuţie privind opţiunile de
operaţionalizare a acestui criteriu.

33. Aţi spus că vă simţiţi adesea [Vă (1) dispoziţia habituală este dominată ? 1 2 3 59
simţiţi adesea] nefericit/ă sau vi se de tristeţe, disperare, dezgust,
pare că viaţa nu are nici un haz. dezolare, nefericire

Vorbiţi-mi despre asta. 3 = recunoaşte această trăsătură

34. Aţi spus că credeţi [Credeţi] că (2) idee de sine se centrează pe ? 1 2 3 60


sunteţi o persoană inadecvată şi convingerile de insuficienţă, inutilitate şi
adeseori nu vă simţiţi bine în stimă de sine scăzută
legătură cu propria persoană.
3 = recunoaşte această trăsătură
Vorbiţi-mi despre asta.

35. Aţi spus că vă autodepreciaţi (3) este critic/ă, acuzator/acuzatoare şi ? 1 2 3 61


[Vă autodepreciaţi] frecvent. depreciativ/ă faţă de sine

Vorbiţi-mi despre asta. 3 = recunoaşte această trăsătură

(Vă învinovăţiţi adesea pentru


lucrurile care nu au ieşit bine?)

36. Aţi spus că vă gândiţi [Vă (4) este ruminativ/ă şi dispus/ă la ? 1 2 3 62


gândiţi] mereu la lucrurile rele care aprehensiune
s-au întâmplat în trecut sau vă faceţi
griji legate de rele care s-ar putea 3 = recunoaşte această trăsătură
întâmpla în viitor.

Vorbiţi-mi despre asta.


?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
14 TULBURAREA DE PERSONALITATE DEPRESIVĂ SCID- II

37. Aţi spus că îi judecaţi adesea [Îi (5) este negativist/ă, critic/ă şi ? 1 2 3 63
judecaţi adesea] cu asprime pe intransigent/ă faţă de alţii
ceilalţi şi le găsiţi numeroase
slăbiciuni. 3 = recunoaşte această trăsătură şi
dă cel puţin un exemplu
Daţi-mi exemple de situaţii în care
sunteţi critic/ă faţă de alţii.

38. Aţi spus că credeţi că [Credeţi


că] majoritatea oamenilor nu sunt, în
esenţă, buni de nimic.

Vorbiţi-mi despre asta.

39. Aţi spus că vă aşteptaţi [Vă (6) este pesimist/ă ? 1 2 3 64


aşteptaţi] aproape întotdeauna ca
lucrurile să meargă rău. 3 = recunoaşte această trăsătură

Vorbiţi-mi despre asta.

40. Aţi spus că vă simţiţi adesea [Vă (7) este înclinat/ă spre sentimente de ? 1 2 3
simţiţi adesea] vinovat/ă de lucruri culpă sau remuşcare 65
pe care le-aţi făcut sau pe care nu
le-aţi făcut. 3 = recunoaşte această trăsătură şi
dă cel puţin un exemplu
Ce fel de lucruri?

CEL PUŢIN CINCI ITEMI SUNT 1 3


COTAŢI CU “3”

TULBURARE
DE PERSO-
NALITATE
DEPRESIVĂ
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE PARANOIDĂ 15

TULBURAREA DE CRITERII PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE PARANOIDĂ PERSONALITATE PARANOIDĂ

Notă: Comportamentul NU se O neîncredere şi suspiciozitate


consideră caracteristic Tulburării de pervazivă faţă de alţii, încât intenţiile
Personalitate Paranoidă dacă apare acestora sunt interpretate ca
exclusiv în cursul Schizofreniei, al răuvoitoare, începând precoce în
unei Tulburări Afective cu Elemente perioada adultă şi prezent într-o
Psihotice sau al unei alte Tulburări varietate de contexte, după cum este
Psihotice sau se datorează efectelor indicat de patru (sau mai multe) dintre
fiziologice directe ale unei condiţii următoarele
medicale generale.

41. Aţi spus că trebuie adesea (1) suspectează, fără o bază suficientă, ? 1 2 3 67
[Trebuie adesea] să fiţi atent/ă să îi că alţii îl/o exploatează, prejudiciază
împiedicaţi pe alţii să profite de sau înşeală
dumneavoastră sau să vă rănească.
3 = recunoaşte această trăsătură şi
Vorbiţi-mi despre asta. dă cel puţin un exemplu

42. Aţi spus că vă petreceţi [Vă (2) este preocupată/ă de dubii ? 1 2 3 68


petreceţi] mult timp întrebându-vă nejustificate referitoare la loialitatea sau
dacă puteţi avea încredere în corectitudinea prietenilor sau asociaţilor
prietenii sau colegii dumneavoastră.

Descrieţi-mi câteva situaţii în care 3 = recunoaşte că aceasta este o


aţi avut acest sentiment. caracteristică a aproape tuturor
relaţiilor sale
(Simţiţi frecvent acest lucru?)

43. Aţi spus că credeţi [Credeţi] că (3) refuză să aibă încredere în alţii din
cel mai bine e să nu îi lăsaţi pe alţii cauza fricii nejustificate că informaţiile
să ştie multe lucruri despre vor fi utilizate maliţios contra sa
dumneavoastră, deoarece le vor
folosi împotriva dumneavoastră.

Când s-a întâmplat acest lucru? 3 = recunoaşte că reticenţa sa este ? 1 2 3


69
cauzată de neîncredere (şi nu doar
de teama de a fi respins)

44. Aţi spus că descoperiţi adesea (4) citeşte intenţii degradante sau ? 1 2 3
[Descoperiţi adesea] ameninţări ameninţătoare în remarci sau 70
ascunse sau insulte în ceea ce spun evenimente benigne
sau fac alţii.

Daţi-mi câteva exemple. 3 = recunoaşte această trăsătură şi dă


cel puţin un exemplu
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
16 TULBURAREA DE PERSONALITATE PARANOIDĂ SCID- II

45. Aţi spus că sunteţi genul de (5) poartă pică tot timpul, adică este ? 1 2 3 71
persoană [Sunteţi genul de implacabil/ă faţă de insulte, injurii sau
persoană] plină de resentimente sau ofense
căreia îi trebuie mult timp pentru a-i
ierta pe cei care v-au insultat sau 3 = recunoaşte această trăsătură şi
umilit. dă cel puţin un exemplu

Vorbiţi-mi despre asta.

46. Aţi spus că există multe


persoane [Există multe persoane]
pe care nu le puteţi ierta din cauza
unor lucruri pe care vi le-au făcut
sau spus cu mult timp în urmă.

Vorbiţi-mi despre asta.

47. Aţi spus că vă enervaţi adesea (6) percepe atacuri la persoană sau ? 1 2 3 72
[Vă enervaţi adesea] sau ripostaţi reputaţia sa care nu sunt evidente
violent atunci când cineva vă critică altora şi este prompt/ă în a acţiona
sau vă insultă în vreun fel. coleros sau a contraataca.

Daţi-mi câteva exemple. 3 = recunoaşte această trăsătură şi


dă cel puţin un exemplu
(Ceilalţi cred că de multe ori vă
ofensaţi prea uşor?)

48. Aţi spus că aţi avut adesea [Aţi (7) are suspiciuni recurente, fără nici o ? 1 2 3 73
avut adesea] bănuieli că justificare, referitoare la fidelitatea
partenerul/partenera sau soţul/soţia soţiei/soţului sau partenerei/partenerului
vă înşeală. sexual

Vorbiţi-mi despre asta. 3 = exemple de suspiciuni nejustificate


privind diverşi parteneri sau în mai
(Ce indicii aveaţi? Ce aţi făcut în multe ocazii faţă de acelaşi partener
legătură cu acest lucru? Aţi avut SAU recunoaşte această trăsătură
dreptate?)

CEL PUŢIN PATRU ITEMI SUNT 1 3 74


COTAŢI CU “3”

TULBURARE
DE PERSO-
NALITATE
PARANOIDĂ

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE SCHIZOTIPALĂ 17

TULBURAREA DE CRITERII PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE SCHIZOTIPALĂ PERSONALITATE SCHIZOTIPALĂ

Notă: Comportamentul NU se Un pattern pervaziv de deficite sociale


consideră caracteristic Tulburării de şi interpersonale manifestat prin
Personalitate Schizotipală dacă disconfort acut în relaţii şi reducerea
apare exclusiv în cursul capacităţii de a stabili relaţii intime,
Schizofreniei, al unei Tulburări precum şi prin distorsiuni cognitive şi de
Afective cu Elemente Psihotice, a percepţie şi excentricităţi de
unei alte Tulburări Psihotice sau a comportament, începând precoce în
unei Tulburări de Dezvoltare perioada adultă şi prezent într-o
Pervazivă varietate de contexte, după cum este
indicat de cinci (sau mai multe) din
următoarele:

49. Aţi spus că atunci când sunteţi (1) idei de referinţă (excluzând ideile ? 1 2 3
75
în public [Atunci când sunteţi în delirante de referinţă)
public] şi vedeţi oamenii discutând,
aveţi adesea impresia că vorbesc 3 = mai multe exemple
despre dumneavoastră.

Vorbiţi-mi despre asta.

50. Aţi spus că aveţi adesea


senzaţia [Aveţi adesea senzaţia] că
lucruri nesemnificative pentru
majoritatea celorlalţi au de fapt rolul
de a vă transmite anumite mesaje.

Vorbiţi-mi despre asta.

51 Aţi spus că atunci când sunteţi în


mijlocul oamenilor [Când sunteţi în
mijlocul oamenilor], aveţi adesea
sentimentul că cineva vă
supraveghează sau vă priveşte cu
insistenţă.

Vorbiţi-mi despre asta.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
18 TULBURAREA DE PERSONALITATE SCHIZOTIPALĂ SCID- II

52. Aţi spus că aţi avut uneori (2) gândire magică sau credinţe stranii ? 1 2 3 76
sentimentul [Aţi avut vreodată care influenţează comportamentul şi
sentimentul] că puteţi face ca sunt incompatibile cu normele
anumite lucruri să se întâmple prin subculturale (de ex., superstiţiozitate,
simplul fapt că vi le-aţi dorit sau v-aţi credinţă în clarviziune, telepatie sau în
gândit la ele. cel de al „şaselea simţ”; la copii şi
adolescenţi, fantezii şi preocupări
Vorbiţi-mi despre asta. bizare)

(Cum v-a afectat acest lucru?) 3 = mai multe exemple de astfel de


fenomene care i-au influenţat
comportamentul şi care sunt
inconsistente cu normele
subculturale
53. Aţi spus că aţi avut experienţe
[Aţi avut experienţe] personale de
ordin supranatural.

Vorbiţi-mi despre asta.

(Cum v-a afectat acest lucru?)

54. Aţi spus că credeţi [Credeţi] că


aveţi un al ”şaselea simţ” care vă
permite să cunoaşteţi şi să
prevedeţi lucruri pe care alţii nu le
pot cunoaşte sau prevedea.

Vorbiţi-mi despre asta.

(Cum v-a afectat acest lucru?)

55. Aţi spus că aveţi frecvent (3) experienţe perceptive insolite, ? 1 2 3 77


impresia [Aveţi frecvent impresia] că incluzând iluzii corporale
anumite obiecte sau umbre sunt în
realitate oameni sau animale sau că 3 = mai multe exemple de experienţe
anumite zgomote sunt de fapt voci perceptive neobişnuite care nu se
omeneşti. datorează consumului de
medicamente sau unei condiţii
Daţi-mi câteva exemple. medicale generale

(Consumaţi alcool sau luaţi


medicamente în acea perioadă?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE SCHIZOTIPALĂ 19

56. Aţi spus că aţi avut uneori


senzaţia [Aţi avut vreodată senzaţia]
că în preajma dumneavoastră se
află o forţă sau o persoană, chiar
dacă nu puteaţi vedea pe nimeni.

Vorbiţi-mi despre asta.

(Consumaţi alcool sau luaţi


medicamente în acea perioadă?)

57. Aţi spus că se întâmplă des [Se


întâmplă des] să vedeţi aure sau
câmpuri de energie în jurul
oamenilor.

Vorbiţi-mi despre asta.

(Consumaţi alcool sau luaţi


medicamente în acea perioadă?)

OBSERVAT ÎN TIMPUL (4) gândire şi limbaj bizar (de ex., limbaj ? 1 2 3 78


INTERVIULUI vag, circumstanţial, metaforic,
supraelaborat sau stereotip)
CODAŢI CU “3” DACĂ ORICARE
DINTRE CRITERIILE PARANOIDE
(1), (2), (3), (4) SAU (7) SUNT (5) suspiciozitate sau ideaţie paranoidă ? 1 2 3 79
CODATE CU “3”

OBSERVAT ÎN TIMPUL (6) afect inadecvat sau coartat ? 1 2 3 80


INTERVIULUI

OBSERVAT ÎN TIMPUL (7) comportament sau aspect bizar, ? 1 2 3


INTERVIULUI excentric sau particular 81

58. Aţi spus că există [Există] foarte (8) lipsa de amici şi confidenţi apropiaţi, ? 1 2 3
puţine persoane de care vă simţiţi alţii decât rudele de de gradul I 82
cu adevărat apropiat/ă, în afară de
membrii familiei. 3 = nu are prieteni apropiaţi (în afara
rudelor de gradul I)
Câţi prieteni apropiaţi aveţi?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
20 TULBURAREA DE PERSONALITATE SCHIZOTIPALĂ SCID- II

59. Aţi spus că vă simţiţi deseori [Vă (9) anxietate socială excesivă care nu ? 1 2 3 83
simţiţi deseori] stresat/ă în prezenţa diminuează odată cu familiarizarea şi
altor oameni. tinde a fi asociată mai degrabă cu
temeri paranoide decât cu judecăţi
Din ce cauză? negative despre sine

(Vă simţiţi la fel de anxios/anxioasă 3 = recunoaşte anxietatea excesivă


chiar şi după ce ajungeţi să îi legată de suspiciunea pe care o are
cunoaşteţi mai bine?) faţă de motivele celorlalţi

CEL PUŢIN CINCI ITEMI SUNT 1 3 84


COTAŢI CU “3”

TULBURARE
DE PERSO-
NALITATE
SCHIZOTIPALĂ

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE SCHIZOIDĂ 21

TULBURAREA DE CRITERII PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE SCHIZOIDĂ PERSONALITATE SCHIZOIDĂ

Notă: Comportamentul NU se Un pattern pervaziv de detaşare de


consideră caracteristic Tulburării de relaţiile sociale şi o gamă restrânsă de
Personalitate Schizoidă dacă apare exprimare a emoţiilor în situaţii
exclusiv în cursul Schizofreniei, al interpersonale, începând precoce în
unei Tulburări Afective cu Elemente perioada adultă şi prezente într-o
Psihotice, a unei alte Tulburări varietate de contexte, după cum este
Psihotice sau a unei Tulburări de indicat de patru (sau mai multe) din
Dezvoltare Pervazivă sau se următoarele:
datorează efectelor fiziologice
directe ale unei condiţii medicale
generale.

60. Aţi spus că vă este indiferent (1) nici nu doreşte, nici nu se bucură de ? 1 2 3 85
[Vă este indiferent] dacă aveţi su nu relaţii strânse, inclusiv de faptul de a fi
relaţii strânse cu alţii. membru al unei familii

Vorbiţi-mi despre asta. 3 = recunoaşte această trăsătură

(Dar în ceea ce priveşte familia


dvs?)

61. Aţi spus că preferaţi aproape (2) alege aproape întotdeauna activităţi ? 1 2 3 86
întotdeauna [Preferaţi aproape solitare
întotdeauna] să faceţi lucrurile de
unul/a singur/ă decât împreună cu 3 = recunoaşte această trăsătură
alţii.

(Acest lucru este valabil atât la


serviciu cât şi în timpul liber?)

62. Aţi spus că aţi putea fi (3) are puţin sau nu are nici un interes ? 1 2 3 87
mulţumit/ă [Aţi putea fi multumit/ă] în a avea experienţe sexuale cu altă
fără a avea vreodată relaţii sexuale. persoană

Vorbiţi-mi despre asta. 3 = recunoaşte această trăsătură

(Întotdeauna aţi avut un interes


scăzut pentru sex?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
22 TULBURAREA DE PERSONALITATE SCHIZOIDĂ SCID- II

63. Aţi spus că există foarte puţine (4) îi plac puţine sau nu îi plac nici un fel ? 1 2 3 88
lucruri [Există foarte puţine lucruri] de activităţi
care vă fac cu adevărat plăcere.
[Notă: Absenţa plăcerii se referă mai
Vorbiţi-mi despre asta. ales la experienţe senzoriale, corporale
şi interpersonale]
(Dar în ceea ce priveşte activităţi
fizice, cum ar fi a lua o masă bună 3 = recunoaşte această trăsătură
sau a face dragoste?)

[EVALUAT DEJA LA ITEMUL 8 (5) lipsa prietenilor sau confidenţilor ? 1 2 3 89


PENTRU TULBUAREA DE apropiaţi, alţii decât rudele de gradul I
PERSONALITATE
SCHIZOTIPALĂ]

64. Aţi spus că vă este indiferent (6) pare a fi indiferent/ă la criticile sau ? 1 2 3 90
[Vă este indiferent] ce cred oamenii laudele altora
despre dumneavoastră.
3 = susţine că este indiferent la laudă
Cum vă simţiţi când ceilalţi vă laudă su critică
sau vă critică?

65. Aţi spus că aţi observat [Aţi (7) prezintă răceală emoţională, ? 1 2 3 91
observat] că nimic nu vă face foarte detaşare sau afectivitate plată
fericit/ă sau foarte trist/ă.
3 = nu apare exclusiv în cursul unei
Vorbiţi-mi despre asta. (LUAŢI ÎN Tulburări Afective
CONSIDERARE ŞI
COMPORTAMENTUL DIN TIMPUL
INTERVIULUI)

CEL PUŢIN PATRU ITEMI SUNT 1 3 92


COTAŢI CU “3”

TULBURARE
DE PERSO-
NALITATE
SCHIZOIDĂ

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE HISTRIONICĂ 23

TULBURAREA DE CRITERII PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE HISTRIONICĂ PERSONALITATE HISTRIONICĂ

Un pattern pervaziv de emoţionalitate


excesivă şi de căutare a atenţiei,
începând precoce în peiroada adultă şi
prezent într-o varietate de cntexte, după
cum este indicat de cinci (sau mai
multe) din următoarele:

66. Aţi spus că vă place [Vă place] (1) este incomodat/ă în situaţii în care ? 1 2 3 93
să fiţi în centrul atenţiei. nu se află în centrul atenţiei

Cum vă simţiţi atunci când nu 3 = se simte inconfortabil când nu


sunteţi? este în centrul atenţiei

67. Aţi spus că flirtaţi [Flirtaţi] mult. (2) interacţiunea cu alţii este ? 1 2 3 94
caracterizată adesea printr-un
S-a plâns vreodată cineva din comportament seducător sau
această cauză? (LUAŢI ÎN CALCUL provocator sexual inadecvat
ŞI COMPORTAMENTUL DIN
TIMPUL INTERVIULUI) 3 = recunoaşte că alţii s-au plâns şi
descrie comportamentul neadecvat
sau considerat neadecvat sau
provocator

68. Aţi spus că se întâmplă des [Se


întâmplă des] să faceţi avansuri
sexuale altora.

Vorbiţi-mi despre asta. (LUAŢI ÎN


CALCUL ŞI COMPORTAMENTUL
DIN TIMPUL INTERVIULUI)

OBSERVAT ÎN TIMPUL (3) prezintă o schimbare rapidă şi o ? 1 2 3 95


INTERVIULUI expresie superficială a emoţiilor

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
24 TULBURAREA DE PERSONALITATE HISTRIONICĂ SCID-II

69. Aţi spus că încercaţi să (4) uzează în mod constant aspectul ? 1 2 3 96


[Încercaţi să] atrageţi atenţia asupra fizic pentru a atrage atenţia asupra sa
dumneavoastră prin felul în care vă
îmbrăcaţi sau arătaţi. 3 = oferă exemple şi recunoaşte că
acest comportament se manifestă tot
În ce fel? timpul

Faceţi acest lucru tot timpul?

OBSERVAT ÎN TIMPUL (5) are un stil de a vorbi extrem de ? 1 2 3


INTERVIULUI impresionistic şi lipsit de detalii 97

70. Aţi spus că vă propuneţi frecvent (6) manifestă autodramatizare, ? 1 2 3 98


[Vă propuneţi frecvent] să fiţi teatralism şi o expresie exagerată a
teatral/ă sau ieşit/ă din comun. emoţiilor

Vorbiţi-mi despre asta. (LUAŢI ÎN 3 = recunoaşte această trăsătură şi


CALCUL ŞI COMPORTAMENTUL oferă cel puţin un exemplu
DIN TIMPUL INTERVIULUI)

(Vă place să vă exprimaţi emoţiile –


de exemplu să îmbrăţişaţi persoane
pe care nu le cunoaşteţi foarte bine
sau să plângeţi foarte uşor?)

71. Aţi spus că vă răzgândiţi (7) este sugestionabil/ă (adică uşor ? 1 2 3


frecvent [Vă răzgândiţi frecvent] în influenţat/ă de alţii sau de circumstanţe)
99
legătură cu anumite lucruri în funcţie
de persoanele cu care sunteţi sau 3 = recunoaşte această trăsătură şi
de ceea ce tocmai aţi citit sau văzut oferă cel puţin un exemplu
la televizor.

Vorbiţi-mi despre asta.

72. Aţi spus că aveţi [Aveţi] mulţi (8) consideră relaţiile mai intime decât ? 1 2 3
prieteni foarte apropiaţi. sunt în realitate 100

Câţi? Pe cine? 3 = pretinde că are mult mai multe


relaţii „apropiate” decât este verosimil

CEL PUŢIN CINCI ITEMI SUNT 1 3


COTAŢI CU “3” 101

TULBURARE
DE PERSO-
NALITATE
HISTRIONICĂ

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID- II TULBURAREA DE PERSONALITATE NARCISISTICĂ 25

TULBURAREA DE CRITERII PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE NARCISISTICĂ PERSONALITATE NARCISISTICĂ

Un pattern pervaziv de grandoare (în


fantezie şi comportament), necesitatea
de admiraţie şi lipsa de empatie,
începând precoce în perioada adultă şi
prezent într-o varietate de contexte,
după cum este indicat de cinci (sau mai
multe) din următoarele:

73. Aţi spus că se întâmplă frecvent (1) are un sentiment grandios de ? 1 2 3 102
[Se întâmplă frecvent] ca ceilalţi să autoimportanţă (de ex. îşi exagerează
nu vă aprecieze talentele sau realizările şi talentele, aşteaptă să fie
realizările ieşite din comun. recunoscut/ă ca superior/superioară
fără realizări corespunzătoare)
Daţi-mi un exemplu.

74. Aţi zis că vi s-a spus că [Vi s-a 3 = cel puţin un exemplu de
spus că] aveţi o părere prea bună grandiozitate
despre dumneavoastră.

Daţi-mi câteva exemple.

75. Aţi spus că vă gândiţi mult [Vă (2) este preocupat/ă de fantezii de ? 1 2 3 103
gândiţi mult] la puterea, renumele success nelimitat, de putere, strălucire,
sau recunoaşterea de care vă veţi frumuseţe sau dragoste ideală.
bucura într-o zi.

Vorbiţi-mi despre asta. 3 = petrece mult timp visând cu ochii


deschişi sau urmărind scopuri
(Cât timp vă petreceţi gândindu-vă nerealiste
la aceste lucruri?)

76. Aţi spus că vă gândiţi mult la


[Vă gândiţi mult la] povestea de
dragoste perfectă pe care o veţi trăi
înr-o zi.

Vorbiţi-mi despre asta.!

(Cât timp vă petreceţi gândindu-vă


la aceste lucru?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
26 TULBURAREA DE PERSONALITATE NARCISISTICĂ SCID-II

77. Aţi spus că atunci când aveţi o (3) crede că este „aparte” şi unic/ă şi ? 1 2 3 104
problemă [Atunci când aveţi o poate fi înţeles/înţeleasă numai de sau
problemă], insistaţi aproape trebuie să se asocieze numai cu alţi
întotdeauna să vorbiţi cu şeful cel oameni (sau instituţii) speciali sau cu
mare/ persoana aflată la conducere. status înalt

Daţi-mi câteva exemple. 3 = recunoaşte această trăsătură şi


oferă cel puţin un exemplu
(De ce trebuie să vedeţi şeful?)

78. Aţi spus că credeţi [Credeţi] că e


important să petreceţi timp cu
persoane speciale sau influente.

Din ce cauză?

79. Aţi spus că este foarte important (4) necesită admiraţie excesivă ? 1 2 3 105
[Este foarte important] pentru
dumneavoastră ca oamenii să vă 3 = recunoaşte această trăsătură şi
acorde atenţie sau să vă admire. oferă cel puţin un exemplu

Vorbiţi-mi despre asta.

80. Aţi spus că consideraţi (5) are un sentiment de îndreptăţire, ? 1 2 3


[Consideraţi] că nu e important să adică pretenţii exagerate de tratament 106
respectaţi anumite reguli sau favorabil special sau de supunere
convenţii sociale atunci când automată la dorinţele sale
acestea vă stau în cale.
3 = mai multe exemple
Daţi-mi câteva exemple

De ce credeţi acest lucru?

81. Aţi spus că consideraţi


[Consideraţi] că sunteţi genul de
persoană care merită un tratament
special.

Vorbiţi-mi despre asta.

82. Aţi spus că se întâmplă des [Se (6) este exploatator interpersonal, adică ? 1 2 3
întâmplă des] să fie nevoie să îi profită de alţii pentru a-şi atinge 107
„călcaţi pe alţii pe bătături” pentru a scopurile.
obţine ceea ce doriţi.

Daţi-mi câteva exemple de astfel de 3 = mai multe exemple de situaţii în ? 1 2 3


situaţii. (Se întâmplă frecvent?) care o altă persoană este exploatată 108

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-II TULBURAREA DE PERSONALITATE NARCISISTICĂ 27

83. Aţi spus că se întâmplă des [Se


întâmplă des] să trebuiască să
puneţi interesele dumneavoastră
mai presus de ale celorlalţi.

Daţi-mi câteva exemple de astfel de


situaţii.

84. Aţi spus că vă aşteptaţi adesea


[Vă aşteptaţi adesea] ca ceilalţi să
facă ceea ce le cereţi fără să
crâcnească pentru simplul fapt că
sunteţi cine sunteţi.

(Se întâmplă frecvent?)

85. Aţi spus că NU sunteţi [NU (7) este lipsit/ă de empatie: este ? 1 2 3 108
sunteţi] cu adevărat interesat/ă de incapabil/ă să recunoască sau să se
problemele sau sentimentele identifice cu sentimentele şi necesităţile
celorlalţi. altora

Vorbiţi-mi despre asta. 3 = recunoaşte această trăsătură


SAU oferă mai multe exemple

86. Aţi spus că s-a întâmplat ca [S-a


întâmplat ca] ceilalţi să se plângă că
nu îi ascultaţi sau că nu vă pasă de
sentimentele lor.

Vorbiţi-mi despre asta.

87. Aţi spus că sunteţi adesea (8) este adesea invidios/invidioasă pe ? 1 2 3


[Sunteţi adesea] invidios/ invidioasă alţii sau crede că alţii sunt invidioşi pe 109
pe ceilalţi. el/ea

Vorbiţi-mi despre asta. (Cât de 3 = recunoaşte această trăsătură şi


frecvent simţiţi acest lucru?) oferă cel puţin un exemplu

88. Aţi spus că simţiţi [Simţiţi] că


oamenii vă invidiază frecvent.

Din ce cauză credeţi că vă


invidiază?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
28 TULBURAREA DE PERSONALITATE NARCISISTICĂ SCID-II

89. Aţi spus că consideraţi (9) prezintă comportamente sau ? 1 2 3 110


[Consideraţi] că există foarte puţine atitudini arogante, sfidătoare
persoane care să merite timpul sau
atenţia dumneavoastră. 3 = recunoaşte această trăsătură sau
observat în cursul interviului
Vorbiţi-mi despre asta.

(LUAŢI ÎN CALCUL ŞI
COMPORTAMENTUL DIN TIMPUL
INTERVIULUI)

CEL PUŢIN CINCI ITEMI SUNT 1 3 111


COTAŢI CU “3”

TULBURARE
DE PERSO-
NALITATE
NARCISISTICĂ

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-II TULBURAREA DE PERSONALITATE BORDERLINE 29

TULBURAREA DE CRITERII PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE BORDERLINE PERSONALITATE BORDERLINE

Un pattern pervaziv de instabilitate a


relaţiilor interpersonale, imaginii de sine
şi afectelor şi impulsivitate marcantă
începând precoce în perioada adultă şi
prezent într-o varietate de contexte, ca
indicat de cinci (sau mai multe) din
următoarele:

90. Aţi spus că aţi fost adesea (1) eforturi disperate de a evita ? 1 2 3 112
disperat/ă [Aţi fost adesea abandonul real sau imaginar. [Notă: Nu
disperat/ă] la gândul că cineva la includeţi comportamentul suicidar sau
care ţineţi cu adevărat ar putea să automutilant, care figurează la criteriul
vă părăsească. (5).]

Ce aţi făcut? 3 = mai multe exemple

(Aţi ameninţat sau aţi implorat


persoana respectivă?)

91. Aţi spus că relaţiile (2) un pattern de relaţii interpersonale ? 1 2 3 113


dumneavoastră [Relaţiile intense şi instabile caracterizat prin
dumneavoastă] cu oamenii la care alternare între extremele de idealizare
ţineţi cu adevărat au multe suişuri şi şi devalorizare
coborâşuri.

Vorbiţi-mi despre acestea. 3 = fie o singură relaţie de durată, fie


mai multe relaţii scurte în care
(Au existat perioade în care aţi avut patternul de alternare se manifestă
sentimentul că ei sunt tot ceea ce vă de cel puţin două ori
doriţi şi altele în care aţi considerat
că sunt îngrozitori? Câte relaţii de
acest gen aţi avut?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
30 TULBURAREA DE PERSONALITATE BORDERLINE SCID-II

92. Aţi spus că vi s-a întâmplat [Vi (3) perturbare de identitate: imagine de ? 1 2 3 114
s-a întâmplat] să vă schimbaţi dintr- sine sau conştiinţă de sine marcat şi
o dată perspectiva asupra a cine persistent instabilă
sunteţi şi asupra sensului vieţii
dumneavoastră.

Daţi-mi câteva exemple în acest [Notă: Nu includeţi nesiguranţa


sens. normală a adolescentului.]

93. Aţi spus că se întâmplă des [Se 3 = recunoaşte această trăsătură


întâmplă des] ca perspectiva
dumneavoastră asupra propriei
persoane să se modifice în mod
dramatic.

Vorbiţi-mi despre asta.

94. Aţi spus că vă purtaţi diferit [Vă


purtaţi diferit] cu persoane diferite
sau în situaţii diferite, astfel încât
uneori nu mai ştiţi cine sunteţi cu
adevărat.

Daţi-mi câteva exemple în acest


sens. (Simţiţi asta în mod frecvent?)

95. Aţi spus că au existat [Au


existat] numeroase schimbări bruşte
în scopurile dumneavoastră,
planurile de carieră, convingerile
religioase şi aşa mai departe.

Vorbiţi-mi despre asta.

96. Aţi spus că acţionaţi adesea (4) impulsivitate în cel puţin două ? 1 2 3 115
[Acţionaţi adesea] impulsiv. domenii care sunt potenţial
autoprejudiciante (de ex., cheltuieli, sex,
În ce sens? abuz de o substanţă, condus imprudent,
mâncat excesiv). [Notă: Nu include
(De exemplu… comportament suicidar sau automutilant
….cumpăraţi lucruri pe care nu vi le care figurează la criteriul (5).]
puteţi permite?
… aveţi relaţii sexuale cu persoane 3 = mai multe exemple care indică un
pe care abia le cunoaşteţi sau pattern de impulsivitate
contacte sexuale neprotejate? comportamentală (şi care nu se
… beţi prea mult sau consumaţi limitează în mod obligatoriu la
droguri? exemplele de mai sus)
… conduceţi imprudent?
… mâncaţi necontrolat?).

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-II TULBURAREA DE PERSONALITATE BORDERLINE 31

DACĂ DA LA ORICARE DINTRE


ELE: Vorbiţi-mi despre asta. Cât de
frecvent se întâmplă? Ce probleme
aţi avut din această cauză?

97. Aţi spus că aţi încercat [Aţi (5) comportament, gesturi sau ? 1 2 3 116
încercat vreodată] să vă răniţi sau ameninţări recurente de suicid sau
să vă sinucideţi sau aţi ameninţat că comportament automutilant
veţi face acest lucru.
3 = două sau mai multe evenimente
98. Aţi spus că v-aţi făcut [V-aţi (care nu survin în cadrul unui Episod
făcut vreodată] tăieturi, arsuri sau Depresiv Major)
zgârieturi în mod intenţionat

Vorbiţi-mi despre asta.

99. Aţi spus că aveţi numeroase (6) instabilitate afectivă datorată unei ? 1 2 3 117
[Aveţi numeroase] schimbări bruşte reactivităţi marcante a dispoziţiei (de
ale dispoziţiei. ex., disforie episodică intensă,
iritabilitate sau anxietate durând de
Vorbiţi-mi despre asta. regulă câteva ore şi numai rareori mai
mult de câteva zile)
(Cât durează stările dumneavoastră
de proastă dispoziţie? Cât de 3 = recunoaşte această trăsătură
frecvent apar aceste schimbări ale
dispoziţiei? Cât de brusc vi se
schimbă dispoziţia?)

100. Aţi spus că aveţi adesea [Aveţi (7) sentiment cronic de vid ? 1 2 3 118
adesea] un sentiment de gol interior.

Vorbiţi-mi despre asta. 3 = recunoaşte această trăsătură

101. Aţi spus că aveţi deseori [Aveţi (8) mânie intensă, inadecvată sau ? 1 2 3 119
deseori] accese de furie sau vă dificultate în a controla mânia (de ex.,
enervaţi atât de tare încât nu mai manifestări frecvente de furie, stare
puteţi să vă controlaţi coleroasă permanentă, bătăi repetate)

Vorbiţi-mi despre asta. 3 = recunoaşte această trăsătură şi


oferă cel puţin un exemplu

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
32 TULBURAREA DE PERSONALITATE BORDERLINE SCID-II

102. Aţi spus că îi loviţi pe ceilalţi [Îi


loviţi pe ceilalţi] sau aruncaţi cu
lucruri atunci când vă enervaţi.

Vorbiţi-mi despre asta.

(Se întâmplă frecvent?)

103. Aţi spus că vă enervaţi foarte


tare [Vă enervaţi foarte tare] chiar şi
din cauza unor lucruri mărunte.

Când se întâmplă acest lucru?

(Se întâmplă des?)

104. Aţi spus că atunci când sunteţi (9) ideaţie paranoidă sau simptome ? 1 2 3 120
foarte stresat/ă [Când sunteţi foarte disociative severe, tranzitorii, în
stresat/ă] deveniţi legătură cu stresul
suspicios/suspicioasă pe ceilalţi sau
vă simţiţi ţinut/ă în mod intenţionat la 3 = mai multe exemple care nu survin
distanţă. exclusiv în cursul unei Tulburări
Psihotice sau a unei Tulburări
Vorbiţi-mi despre asta. Afective cu Elemente Psihotice

CEL PUŢIN CINCI ITEMI SUNT 1 3 121


COTAŢI CU “3”

TULBURARE
DE PERSO-
NALITATE
BORDERLINE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-II TULBURAREA DE PERSONALITATE ANTISOCIALĂ 33

TULBURAREA DE CRITERII PENTRU TULBURAREA DE


PERSONALITATE ANTISOCIALĂ PERSONALITATE ANTISOCIALĂ

Notă: Comportamentul NU se B: Individul are cel puţin 18 ani ? 1 2 3 122


consideră caracteristic Tulburării de
Personalitate Antisocială dacă C. Există proba unei Tulburări de
apare exclusiv în cursul Conduită înainte de 15 ani (după cum
Schizofreniei sau al unui Episod este dovedit de cel puţin două din
Maniacal următoarele):

105. Aţi spus că înainte de vârsta de (1) (Înainte de vârsta de 15 ani) a ? 1 2 3


123
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani], tiranizat, ameninţat sau intimidat
aveaţi obiceiul să îi agresaţi sau să adesea pe alţii
îi ameninţaţi pe ceilalţi copii.

Vorbiţi-mi despre asta.

106. Aţi spus că înainte de vârsta de (2) (Înainte de vârsta de 15 ani) a iniţiat ? 1 2 3 124
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] adesea bătăi
aveaţi obiceiul să săriţi primul la
bătaie.

Cât de des?

107. Aţi spus că înainte de vârsta de (3) (Înainte de vârsta de 15 ani) a făcut ? 1 2 3 125
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] uz de o armă care poate cauza o
aţi rănit sau ameninţat pe cineva cu vătămare corporală serioasă altora (de
o armă, cum ar fi o bâtă, cărămidă, ex., bâtă, cărămidă, sticlă spartă, cuţit,
sticlă spartă, cuţit sau armă de foc. armă de foc)

Vorbiţi-mi despre asta.

108. Aţi spus că înainte de vârsta de (4) (Înainte de 15 ani) a fost crud fizic ? 1 2 3 126
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] cu alţi oameni
aţi torturat în mod intenţionat pe
cineva sau i-aţi produs durere ori
suferinţă fizică.

Ce aţi făcut?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
34 TULBURAREA DE PERSONALITATE ANTISOCIALĂ SCID-II

109. Aţi spus că înainte de vârsta de (5) (Înainte de vârsta de 15 ani) a fost ? 1 2 3 127
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] crud fizic cu animalele
aţi chinuit sau rănit animale în mod
intenţionat.

Ce aţi făcut?

110. Aţi spus că înainte de vârsta de (6) (Înainte de vârsta de 15 ani) a furat ? 1 2 3 128
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] cu confruntare cu victima (de ex.,
aţi jefuit, furat sau luat cu forţa ceva banditism, furt din poşete, estorcare,
de la cineva, ameninţând persoana atac cu mâna armată)
respectivă.

Vorbiţi-mi despre asta.

111. Aţi spus că înainte de vârsta de (7) (Înainte de vârsta de 15 ani) a forţat ? 1 2 3 129
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] pe cineva la activitate sexuală
aţi obligat pe cineva să aibă relaţii
sexuale cu dumneavoastră, să se
dezbrace în faţa dumneavoastră
sau să vă atingă în manieră
sexuală.

Vorbiţi-mi despre asta.

112. Aţi spus că înainte de vârsta de (8) (Înainte de vârsta de 15 ani) s-a ? 1 2 3
130
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] angajat intenţionat în incendieri cu
aţi provocat incendii. intenţia de a cauza un prejudiciu serios

Vorbiţi-mi despre asta.

113. Aţi spus că înainte de vârsta de (9) (Înainte de vârsta de 15 ani) a ? 1 2 3 131
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] distrus deliberat proprietatea altora
aţi distrus în mod intenţionat lucruri (altfel decât prin incendiere)
care nu vă aparţineau.

Ce anume aţi făcut?

114. Aţi spus că înainte de vârsta de (10) (Înainte de vârsta de 15 ani) a ? 1 2 3 132
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] intrat prin efracţie în casa, dependinţele
aţi intrat prin efracţie în case sau sau autoturismul cuiva
clădiri sau aţi spart maşini.

Vorbiţi-mi despre asta.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-II TULBURAREA DE PERSONALITATE ANTISOCIALĂ 35

115. Aţi spus că înainte de vârsta de (11) (Înainte de vârsta de 15 ani) a ? 1 2 3 133
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] minţit adesea pentru a obţine bunuri
obişnuiaţi să minţiţi mult sau să îi sau favoruri ori pentru a evita anumite
„duceţi pe alţii de nas”. obligaţii (adică, “i-a fraierit” pe alţii)

În legătură cu ce minţeaţi?

116. Aţi spus că înainte de vârsta de (12) (Înainte de vârsta de 15 ani) a furat ? 1 2 3 134
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] lucruri de valoare mare fără confruntare
obişnuiaţi să furaţi uneori din cu victima (de ex., furt din magazine,
magazine sau să falsificaţi dar fără efracţie, plastografie)
semnătura altora.

Vorbiţi-mi despre asta.

117. Aţi spus că înainte de vârsta de (13) (Înainte de vârsta de 15 ani)a fugit ? 1 2 3 135
15 ani [Înainte de vârsta de 15 ani] de acasă (noaptea) de cel puţin două
aţi fugit de acasă fără să vă ori în perioada în care a locuit în casa
întoarceţi peste noapte. părintească sau a substitutului parental
(sau o dată fără a reveni acasă o lungă
Acest lucru s-a întâmplat mai mult perioadă de timp)
de o dată?

(Cu cine locuiaţi în perioada


respectivă?)

? 1 2 3
118. Aţi spus că înainte de vârsta de (14) (Înainte de vârsta de 13 ani) a lipsit 136
13 ani [Înainte de vârsta de 13 ani] adesea de acasă noaptea, în ciuda
obişnuiaţi să rămâneţi afară până interdicţiei părinţilor
foarte târziu, mult peste ora la care
ar fi trebuit să fiţi acasă.

Cât de des?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
36 TULBURAREA DE PERSONALITATE ANTISOCIALĂ SCID-II

119. Aţi spus că înainte de vârsta de (15) (Înainte de vârsta de 13 ani) a ? 1 2 3 137
13 ani [Înainte de vârsta de 13 ani] chiulit adesea de la şcoală
obişnuiaţi să chiuliţi des de la
şcoală.

Cât de des?

CEL PUŢIN DOI ITEMI SUNT COTAŢI 1 3 138


CU “3” (adică există “anumite” probe
ale Tulburării de Conduită) CRITERIUL C
PENTRU
TULBURAREA
DE PERSONA-
LITATE
ANTISOCIALĂ
SATISFĂCUT:
CONTINUAŢI
PE PAGINA
URMĂTOARE

TRECEŢI LA
TULBURAREA
DE PERSONALI-
TATE FĂRĂ
ALTĂ
SPECIFICAŢIE
PAGINA 41

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-II TULBURAREA DE PERSONALITATE ANTISOCIALĂ 37

Acum, începând cu vârsta de 15 ani A. Există un pattern pervaziv de


… desconsiderare şi violare a drepturilor
altora, apărând de la vârsta de 15 ani,
ca indicat de trei (sau mai multe) din
următoarele:

Aţi făcut lucruri ilegale – chiar dacă (1) incapacitatea de a se conforma ? 1 2 3 139
nu aţi fost prins/ă – cum ar fi să normelor sociale în legătură cu
furaţi, să consumaţi sau să traficaţi comportamentele legale, indicată de
droguri, să completaţi cecuri false comiterea repetată de acte care
sau să aveţi relaţii sexuale contra constituie motive de arrest
cost?
3 = mai multe exemple
DACĂ NU: Aţi fost vreodată
arestat/ă?

Vă aflaţi adesea în situaţia de a (2) incorectitudine, indicată prin minţitul ? 1 2 3 140


minţi pentru a obţine ceea ce doriţi? repetat, uzul de alibiuri, manipularea
altora pentru profit sau plăcerea
(Aţi recurs vreodată la un nume fals personală
sau pretins că sunteţi altcineva?)
3 = mai multe exemple
(I-aţi “fraierit” adesea pe alţii pentru
a obţine ceea ce doriţi?)

Acţionaţi adesea sub impulsul


momentului, fără a vă gândi la
consecinţele pentru dumneavoastră
sau ceilalţi?

În ce situaţii?

A existat vreo perioadă în care nu (3) impulsivitate sau incapacitatea de a ? 1 2 3 141


aţi avut o locuinţă stabilă? plănui dinainte

(Cât timp?) 3 = mai multe exemple

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
38 TULBURAREA DE PERSONALITATE ANTISOCIALĂ SCID-II

(După vârsta de 15 ani) aţi fost (4) iritabilitate şi agresivitate, indicate de ? 1 2 3 142
implicat/ă vreodată în bătăi? luptele şi atacurile corporale repetate

Cât de des?) 3 = mai multe exemple

V-aţi lovit vreodată sau aruncat cu


obiecte în soţul/soţia sau
partenerul/partenera
dumneavoastră?

(Cât de des?)

Aţi lovit vreodată un copil – al


dumneavoastră sau al altcuiva –
atât de tare încât să îi provocaţi
vânătăi sau să fie nevoit să stea în
pat sau să meargă la medic.

Vorbiţi-mi despre asta.

Aţi ameninţat vreodată fizic sau rănit


pe cineva?

Vorbiţi-mi despre asta. (Cât de


des?)

Aţi condus vreodată sub influenţa (5) neglijenţă nesăbuită pentru ? 1 2 3 143
alcoolului sau drogurilor? siguranţa lui sau a altora

Câte amenzi pentru depăşirea 3 = mai multe exemple


vitezei aţi primit şi câte accidente aţi
avut?

Vă protejaţi întotdeauna atunci când


aveţi relaţii sexuale cu o persoană
pe care nu o cunoaşteţi foarte bine?

(Vi s-a spus vreodată că aţi pus în


pericol un copil lăsat în grija
dumneavoastră?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-II TULBURAREA DE PERSONALITATE ANTISOCIALĂ 39

În ultimii 5 ani, cât timp nu aţi lucrat? (6) iresponsabilitate considerabilă, ? 1 2 3 144
indicată prin incapacitatea repetată de a
DACĂ O PERIOADĂ LUNGĂ: Din avea un comportament consecvent în
ce cauză? (Existau locuri de muncă muncă sau de a-şi onora obligaţiile
disponibile?) financiare

Atunci când lucraţi, obişnuiaţi să 3 = mai multe exemple


lipsiţi mult de la serviciu?

DACĂ DA: Din ce cauză?

Aţi plecat vreodată de la un loc de


muncă fără să aveţi altul asigurat?

DACĂ DA: De câte ori s-a


întâmplat asta?

S-a întâmplat să nu vă plătiţi


datoriile? (Cât de frecvent?)

Dar să nu plătiţi pensia alimentară


sau să nu le daţi bani copiilor sau
altor persoane care depindeau de
dumneavoastră?

DACĂ EXISTĂ DOVEZI DE ACTE (7) lipsa de remuşcare indicată prin a fi ? 1 2 3 145
ANTISOCIALE ŞI ESTE NECLAR indiferent sau a justifica de ce a făcut să
DACĂ APAR REMUŞCĂRI: Ce sufere, a maltratat sau a furat de la altul
simţiţi în legătură cu [ENUMERAŢI
ACTELE ANTISOCIALE] 3 = nu are remuşcări legate de mai
multe acte antisociale
(Consideraţi că ceea ce aţi făcut
este greşit în vreun fel?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
40 TULBURAREA DE PERSONALITATE ANTISOCIALĂ SCID-II

CEL PUŢIN TREI ITEMI SUNT 1 3 146


COTAŢI CU “3”
CRITERUL A PENTRU
TULBURAREA DE
PERSONALITATE
ANTISOCIALĂ ESTE
SATISFĂCUT

CRITERIILE A, B ŞI C SUNT 1 3 147


COTATE CU “3”

TULBURARE
DE PERSO-
NALITATE
ANTISOCIALĂ

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-II TULBURAREA DE PERSONALITATE FĂRĂ ALTĂ SPECIFICAŢIE 41

TULBURAREA DE
PERSONALITATE FĂRĂ
ALTĂ SPECIFICAŢIE

Această categorie este rezervată 1 3 148


tulburărilor de funcţionare a
personalităţii care nu satisfac criteriile
pentru nici o tulburare de personalitate TULBURARE DE
specifică. Un exemplu în acest sens îl PERSONALITAT
constituie prezenţa de elemente E NALITATE
aparţinând mai mult decât unei singure FĂRĂ
tulburări de personalitate, dar care nu ALTĂ
satisfac complet criteriile pentru nici o SPECIFICAŢIE
tulburare de personalitate
(“personalitate mixtă), însă, împreună
crează o detresă sau deteriorare
semnificativă clinic în unul sau mai
multe domenii de funcţionare (de ex.,
social sau profesional). Această
categorie poate fi utilizată, de
asemenea, când clinicianul consideră
că o tulburare de personalitate
specifică neinclusă în clasificare este
(de ex. tulburare de personalitate
autopersecutorie) adecvată

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2= sub prag 3=nivel prag sau adevărat