Sunteți pe pagina 1din 2

a.

Propuneți o strategie de soluționare a situației conflictuale din perspectiva situației


„câştig – câştig”.

Copiii cu ADHD, alături de ceilalţi copii cu cerinţe educative speciale, au nevoie să fie
incluşi în şcoala de masă, să facă parte din comunitate, să fie valorizaţi, să beneficieze de o
educaţie flexibilă şi deschisă, astfel încât să le fie recunoscute aptitudinile asemenea copiilor cu
dezvoltare tipică.

Un cadru didactic care preda într-o clasa cu copii cu ADHD trebuie sa fie capabil sa:

a. Stabileasca tinte realiste în ceea ce priveste realizarile si progresul elevilor cu ADHD cât
si sa le adapteze în functie de cerintele educationale si de performanta acestora;
b. Aiba o abordare individualizata(în predare, sarcini de lucru, metode de evaluare etc.) în
urmarirea obiectivelor educationale si sa utilizeze metode didactice adecvate;
c. Urmreasca dezvoltarea unor abiliti si reducerea/eliminarea unorcomportamente
problematice,Sa cultive placerea de a învata si angajarea copilului în interactiuni sociale
positive
d. Încurajeze si sa recunoasc fiecare realizare a elevilor cu ADHD, valorizând fiecare
contributie la lectie a acestora;
e. Asigure o evaluare continu si sa încerce sa se informeze cu ajutorul familiei cu privire la
activitatile lor extrascolare care pot influenta performanta acestor elevi;
f. Trateze cu empatie situatiile de neîntelegere sau greselile pe care elevi cu ADHD le fac în
g. Chestioneze metodele didactice atunci când elevii cu ADHD nu înregistreaza progresul
asteptat; sa apeleze la diferite categorii de experti atunci când eforturile sale se dovedesc
a nu fi suficiente;
h. Se informeze si formeze în domenii relevante educatiei copiilor cu astfel de deficiente;
i. Comunice cu echipa manageriala a scolii pentru corectarea/dezvoltarea unor politici
educationale adecvate la nivelul unitatii scolare si asigurarea tuturor resurselor necesare
educatiei elevilor cu ADHD
Nu în ultimul rând, este de asteptat ca o clasa care include copiii cu ADHD sa:

a. Asigure un spatiu si o atmosfera de lucru adecvata nevoilor copiilor cu deficit de


atentie/hiperkinezie; sa compenseze un mediu familial uneori problematic prin existent a
unui personal calificat si cu experienta, prin consecvent a unor intervent iisi prin resurse
didactice adecvate;
b. Promoveze în mod explicit politici de incluziune si sa initieze activitati/strategii de sprijin
specifice pentru aceasta categorie de elevi (publicatii, campanii de informare, evenimente
speciale promovate împreuna/pentru parinti etc.)
c. Practice atitudini positive si sa identifice/elimine eventualelesurse de discriminare,
indiferent de natura acestora (pedagogica, fizica, socio-economica, etnica, religioasa etc.)
d. Investigheze în mod regulat si sistematic opiniile elevilor cu ADHD cu privire la
integrarea lor în comunitatea scolii cât si cele ale parintilor si tutorilor (de exemplu, prin
aplicarea si analiza rezultatelor unor chestionare de opinie, organizarea unor interviuri
individuale si de grup etc.)
e. Creeze diferite canale de comunicare prin care atât elevii cu ADHD câtsi membrii
familiilor acestora sa îsi poata exprima diferite opinii sau sugestii si sa participe activ la
procesele de decizie ale clasei
f. Identifice si sa dezbata cazurile în care interventiile care urmaresc nevoile elevilor cu
ADHD pot sa afecteze negativ situat ia celorlalt i elevi din clasa;solicite asistenta în
orice aspect legat de serviciile educat ionale oferite acestor elevi (din partea parintilor,
expertilor, institut iilor publice specializate, ONG-urilor etc.)
g. Dezvolte un sistem de verificare a eficientei activitatilor specifice managementului clasei
si a impactului acestora asupra elevilor cu ADHD.