Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.2.b.

Accentele demersului didactic – experiențe la clasă (60 min)

 Am învăţat atât de multe în aceste săptămâni de când sunt în CRED, mai cu seama despre mine, despre
încredere, despre responsabilitate, despre libertate, despre autenticitate.
           M-am situat de multe ori în formalism şi în zona de confort si atunci când întocmeam planificarea şi
proiectarea demersului didactic, dar şi atunci când realizam propriu zis procesul de predare-învăţare şi
evaluare.
           Învăţământul centrat pe competenţe este o alternativă la învăţământul tradiţional centrat exclusiv pe
cunoştinţe, pe asimilare de informaţii. Organizarea educației și învăţământului din perspectiva formării
competenţelor conduce la situaţii în care cei ce se află într-un proces de educație nu vor mai fi copleşiţi cu
asimilarea de informaţii punctuale, ci vor fi iniţiaţi în acele fundamente, concepte, tematici, idei care au
menirea de a structura o disciplină, un câmp al cunoaşterii. O asemenea concepţie va determina selectarea
cunoştinţelor în funcţie de potenţialitatea şi interesele elevilor. Aceştia vor învăţa să se servească de
cunoştinţele de cultură generală, să le activeze în viaţa cotidiană. Astfel şcoala nu va mai livra o cultură
rigida, dată ca definitivă, ci va acorda mai mult timp formării competenţelor de bază şi cunoştinţelor utile.
           Am observat ca schimbarea modului de proiectare curriculară are în vedere trecerea de la centrarea pe
conținut la centrarea pe elev, care presupune deplasarea accentului în activitatea didactică: de la aspectele
teoretice (să știe că) la aspectele practice (să știe să); de la cantitate (cât) la calitate (cum): trecerea de la un
volum mare de informații nestructurate la informații structurate care să permită legături de sens între
acestea; de la predare la învațare: profesorul nu ține un discurs, ci intermediază cu învățarea; de la evaluarea
internă la evaluarea externă: apariția unor descriptori de performanță care permit o evaluare unitară și
individualizată, care să asigure depistarea dificultăților concrete pe care le întâmpină elevii în învățare,
pentru a-i putea ajuta în mod adecvat în depășirea acestora.
           Asumarea formării profilului absolventului de clasa a IV-a  este posibilă în momentul în care cadrul
didactic privește predarea-învățarea-evaluarea ca pe un scop în sine, ca pe o modalitate de formare de
competențe necesare elevului pentru a-l abilita pentru viaţă. 
          În urma cursului am constientizat că atenția mea trebuie să se îndrepte în primul  spre studiul
programei școlare, transformând-o într-un instrument de lucru primordial.

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

S-ar putea să vă placă și