Sunteți pe pagina 1din 13

GIMNAZIUL ,,DUMITRU MATCOVSCHI”

S. COTIUJENII MICI

Firicel de busuioc
REVISTA CENACLULUI
LITERAR

OCTOMBRIE

octombrie

1
CUPRINS

1. TOAMNĂ ÎN VERS..........................3
2.UNIVERS CULTURAL.........................4
3.PAGINADE LECTURĂ.......................7
4. DE MOTIVARE................................8
5.LUMEA CITITORILOR.......................10
6.TINERE CONDEIE............................11
7. BUNE-PRACTICI............................13

2
Toamnă în vers... Octombrie
de George Topîrceanu

Octombrie-a lăsat pe dealuri


Covoare galbene şi roşii.
Trec nouri de argint în valuri
Şi cântă-a dragoste cocoşii.
Întârziată fără vreme
Se plimbă Toamna prin grădini
Cu faldurii hlamidei plini
Lasă-mi toamnă De crizanteme.
Şi cum abia pluteşte-n mers
Ana Blandiana Ca o marchiză,
Lasă-mi, toamnă, pomii verzi, De parcă-ntregul univers
Uite, ochii mei ţi-i dau. Priveşte-n urmă-i cu surpriză, -
Un liliac nedumerit
Ieri spre seară-n vântul galben De-alura ei de domnişoară
Arborii-n genunchi plângeau. S-a-ngălbenit, s-a zăpăcit
Lasă-mi, toamnă, cerul lin. Şi de emoţie-a-nflorit
Fulgeră-mi pe frunte mie. A doua oară...

Astă-noapte zarea-n iarbă Toamna


Încerca să se sfâşie. de Octavian Goga
Val de brumă argintie
Lasă, toamnă-n aer păsări, Mi-a împodobit grădina.
Paşii mei alungă-mi-i. Firelor de lămâiță
Dimineaţa bolta scurse Li se usucă rădăcina.
Peste creștet de dumbravă
Urlete de ciocârlii.
Norii suri iăi poartă
Lasă-mi, toamnă, iarba, lasă-mi plumbul. Cu podoaba
Fructele şi lasă zdrențuită Tremură pe
Urşii neadormiţi, berzele neduse, câmp porumbul. Și cum
de la miază-noapte Vine
Ora luminoasă. vântul fără milă,
Lasă-mi, toamnă, ziua, nu mai De vifornița păgână
Plânge-n soare fum. Se-ndoiesc nuci bătrâni,
sPlange-un pui de
Înserează-mă pe mine,
ciocâzrlie 3
Mă-nserez oricum. Sus pe cumpăna fântânii.
Univers cultural
matcovschian
,,Noi suntem scântei de Geniu-
Geniu renumit,
Din Matcovschi noi ne tragem
Pe acest pământ''
Suntem mândri, și cu mandrie purtăm în
suflet numele lui Matcovschi, Cel care ne
amintește atunci când ni-i mai greu, că nu-i
nimic mai de preț în lume decât Cuvântul,
Patria, Mama, Iubita, Limba- lucrurile cele
mai sfinte pe care Poetul le-a cântat!
Cel care ne spune sus și tare că axa acestei „Îmi pare atât de rău că suntem cei
lumi e Bunătatea. care suntem. Lumea toată demult nu
Cel care ne îndeamnă să ne Bucurăm de tot mai confunda graiul cu limba, noi
ce primim în viață, căci totul ne este dat de vorbim graiul moldovenesc al limbii
la bunul Dumnezeu. române, numai atât, vorbim graiul, dar
Tot ce trebuie noi e facem e să-i urmăm pașii suntem conștienți de originile
și Crezul. noastre.(...) în lume limba noastră e
Poetul își crează o anchetă personală- bună cunoscuta numai și numai ca română,
de urmat de fiecare dintre noi, urmașii săi! de ce uitam să fim cei care-am fost
Crezul poetului- poziția artistului contează odată? Hora Unirii nu mai e hora
mai mult decât artistul. românilor de pretutindeni?
Păcate- destule, cu unul mă mândresc- în Dumeriți-va, oameni buni! Chiar să ne
timpul regimului totalitar mi-a fost arestată facem în lume de râs și de ocară? Nu
și dată la cuțit cartea ,,Descântece în alb și suntem analfabeți. Nu suntem de-ai
negru'' nimănui. Nu suntem moldoveni.
Dureri- luptă omul cu omul și nu Suntem români și punctum."
întotdeauna învinge. Fragment din eseul "Vârsta de bronz",
Limba cea mai limbă- Română volumul "Poeme în genunchi".
Poetul cel mai poet- Eminescu "Ce-ţi doresc eu ţie, maică Românie,
Locul cel mai sfânt-Basarabia dorul şi nădejdea sufletului meu?
Cea mai nobilă stare a sufletului- Dorul Să rămâi aceeaşi veche ctitorie
Veșnicie- Veșnic e numai Cuvântul-cel dăruit unde face slujba însuşi Dumnezeu.
cu har...am încercat să trăiesc în Cuvânt! Fiii tăi să vină pe nepusă masă
Odihnește în pace, Poete, steaua Ta va arde la bătrâni, acasă, puii-mamei-pui;
Veșnic asupra creștetelor noastre! să le spui că lumea-i mare şi frumoasă,
dar ca România, sfânta noastră, nu-i..."
4
Revenire

"Eu mă întorc la casa noastră cu


povești,
căldura ei, lumina ei să-mi dăruiești...
S-au scuturat din Pomul Vietii ani
destui.
Sunt anii mei și-ai tăi, și-ai dorului...
Aș vrea să urc la cuibul vechi de
rândunea: ,,Nu mi-e dor de-o floare rară
un pui golaș să-și facă loc în palma care creşte-n altă ţară,
mea dar mi-e dor de-o floare-aleasă
și eu la sân cu vorbă blândă să-l alin, care creşte-n prag de casă.
să-l încălzesc, să-i povestesc de unde Între flori nevinovate,
vin... adumbrită e de toate.
Din Calea Robilor mai cade-o stea, O culege cine ştie
iubirea mea, durerea mea; s-o poarte la pălărie.
cade pe ram o frunză, cea mai grea, Seamănă cu ţărăncuţa
durerea mea, iubirea mea..." care-şi dă copiii huţa.
Cade roua dimineaţa,
ea cu rouă-şi spală faţa;
Frunzele arde soarele ca focul,
ea nicicând nu-şi schimbă locul;
Câte una, câte două bate vântul cu furtună,
gălbenesc a toamnă nouă ea aşteaptă vreme bună...
frunzele. Cu-amiros de pâine coaptă,
Gălbenesc a toamnă nouă floarea creşte dintr-o şoaptă,
și peste țărâne plouă şi-apoi... şoapta că-i de fragă,
frunzele. ea se cheamă tot vâzdoagă!"
Și când plouă, se închină
pomului la rădăcină
frunzele.
Se închină pomului,
pomului și omului
frunzele.
Se închină cerului,
cerului și soarelui
frunzele.
Câte una, câte două
gălbenesc a toamnă nouă
frunzele... 5
,,Eu nu sunt de fier, tu nu ești de fier, trăiesc, trăiești,
mă bucur, te bucuri, plâng, plângi, pământul ne ține,
care altă minune mai mare decât pământul? Ca și
pământul - cuvântul.
În cuvânt, în vocală, în vers poetul renaște. Îmbătător
aerul, mai blândă lumina, mai frumoasă lumea, mai
veșnică...
Ca sărbătoarea poezia, ca tămada, ca învierea, ca
binecuvântarea.”

,,Fără ea, fără iubire,


omul sterp e şi se
pierde
ca o frunză în pădure,
,,Un pic de bunătate,
când pădurea-i toată
oameni buni!
verde,
Un picușor-ușor de
ca un verde fir de
bunătate:
iarbă
e Bunătatea
undeva într-o câmpie,
A
ca un fir de păpădie
X
noaptea, vântul când
A
adie..."
astei lumi
coborâtoare din M-am deprins ca toată lumea
imensitate Și cum e, așa mi-e bine:
Un pic de bunătate, După ziuă vine noapte,
oameni buni! După noapte ziua vine.
Întuneric și lumină
,,Un strop, ca un bob, de nădejde, Curg în timp și-l fac integru,
un picur, un singur, de rouă, Și eu alb gândesc în ziuă
un gând, un cuvânt, Și gândesc în noapte negru.
o gutuie gălbuie pe ram... E o luptă de contrarii
Eu ştiu, eu mai ştiu să mă bucur Toată opera naturii:
de-o frunză, de-un strugur, de-un flutur, Crește pom, iar lângă dânsul
Crește patima securii.
de luna cea nouă, de ploaia ce plouă,
E un veșnic echilibru
de steaua polară ce seară de seară Cu-adevăr și cu povață: 6
pe-o rază coboară Nu e viață fără moarte,
şi-mi bate în geam…" Dar nici moarte fără viață.
Pagina de lectură
Alți Scriitori născuți în octombrie și cărți de-ale lor

Ca fiecare lună a anului, Octombrie a dat naștere unor


personalități desăvârșite. Am selectat în continuare câțiva
scriitori născuți în acestă lună cu câteva recomandări de
carte Duiliu Zamfirescu se naște la 30 .10.1858
Eugene O’Neill: „Prezentul Printre scriitorii români, a fost primul care
este un interludiu...” a introdus romanul cronicar în literatura
Data de 16 octombrie 1888 se naţională, creând o panoramă largă
leagă de naşterea celui mai patriarhală a vieţii societăţii româneşti la
important dramaturg nord-
american al secolului
sfârşitul secolului al XIX-lea.
XX, Eugene O’Neill. El s-a Aspiraţiile umaniste şi democratice ale
identificat frecvent cu scriitorului şi-au găsit expresia în proza sa:
personajele sale. A câştigat trilogia Viaţa la ţară (1894), Tanase
atenţia criticii şi a publicului Scatiu (1895), care a marcat cea mai
abia în 1920, la 32 de ani cu importantă etapă a dezvoltării prozei
piesa Dincolo de orizont, care a
marcat începutul unei noi ere în
româneşti, a dezvăluit dezintegrarea
teatrul american contemporan. familiei boiereşti şi a denunţat satiric tipul
de om de afaceri în curs de dezvoltare.

Oscar Wilde s-a născut la 16 octombrie


1854. Cea mai importantă operă a sa este Zaharia Stancu- s-a născut pe 5 oct.
romanul Portretul lui Dorian Gray. 1902 în cornuna Salcia, jud. Teleorman şi a decedat pe 5 decembrie
Oscar Wilde îi ia ca personaje pe Basil 1974, la Bucuresti.
Hallward, un pictor talentat din Londra În romanul Desculț, autorul creionează cu subtilitate țărani
secolului al XIX-lea, și pe Dorian Gray, remarcabili prin natura lor sufletească. Țăranul lui Stancu rabdă
muza pictorului Basil, un băiat de viță foamea, setea, rabdă lipsa hainelor, dar și tirania regimului din acele
nobilă care impresionează prin frumusețe, vremuri. Toți erau la mila boierilor, a ciocoilor fără Dumnezeu,
în primul rând, dar și prin puritatea care până într-un timp în care începe răscoala clasei de jos...
își are originea în tinerețe. Cu ajutorul lor, Un alt roman remarcabil este Șatra, o poveste cu totul specială, un
Wilde abordează idolatria, căderea în roman cu tematică aparte, ce spune povestea unei comunităţi aflate
păcat și întrebarea “pentru ce recompensă la marginea istoriei şi tulburată de patimi şi de încercări, o carte ce
ai fi dispus să-ți vinzi sufletul?” Dacă vorbeşte despre soarta unor fiinţe care nu pot fi decât victime ale
sunteți tentați să citiți, găsiți cartea în istoriei... 7
biblioteca instituției. Dacă v-am făcut curioși, vă îndemnăm la lectură!
DE MOTIVARE...
Martiri ai neamului
,,Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul...”
Leonida Lari s-a născut la 26 octombrie 1949 la Bursuceni, în
apropiere de Bălți, într-o familie de învățători. Viaţa şi
activitatea ei vor rămâne pentru totdeauna legate de
Mişcarea de Renaştere şi Eliberare Naţională a românilor
basarabeni, precum şi de idealul naţional.
Istoria noastră zbuciumată o va reţine pe Leonida Lari ca pe o
personalitate legendară a românilor din Basarabia, care au iubit-
o pentru curajul şi bărbăţia ei şi au urmat-o cu zecile de mii,
Rugă de noapte gata să-şi dea viaţa pentru valorile supreme ale neamului
În nopți de cumplită-ndoială românesc.
Cu sufletul dat în spic, Personalitatea Leonidei Lari ne motivează să păstrăm cu
Pătrunsă de-o stare fatală, sfințenie și să cinstim cu demnitate valorile naționale pentru
Eu cad în genunchi şi zic: care și-a dat viața!

Dă-mi, Doamne, durerile toate De Patrie Iar unde cărarea se stinge


Şi lasă-ma fără dor, Când, aspră, mă scutură seara Departe-departe-n țărâni
Dar fă şi un pic de dreptate Din ziduri prin pomi întomnați, Pe unicul frate de sânge
Pentru acest popor. Mă sprijin cu gândul de țara L-am dus ca pe-un laur pe
Strabunilor mei luminați. mâini.
Că-i lacrimă pâinea pe masă,
Şi-i sângera fruntea de spini, Şi merg înspre locuri retrase, Dragi dealuri, dorite de pace,
Mâncat de vânduții de-acasă, Cernând amintirile-n mers, – Smerite, nostalgice văi,
Vândut de mâncaii străini. Acolo un tei ascultase Eu nu spun ce-adaos voi face
Întâiul, stângaciul meu vers. Luminii străbunilor mei.
În nopți de-ndoială cumplită
Cu trupul ca pus pe un trunchi În vale, sub casa bătrână, Dar spun că eu seară de seară
Şi mintea de griji istovită Mânată de-un dor negrăit, Mai greu, mai uşor, mai durut
Eu zic, prosternată-n genunchi: Copilă, privind în fântână, Am stat pe o palmă de țară
Adâncul din noi am privit. Şi focul aprins l-am ținut.
Ia-mi tot ce-mi surâde în cale,
Orice bucurii, rând pe rând, Pe deal, către marginea zării,
Dar fa sa se-ndrepte din şale Cu sufletu-n palme întins,
Poporul acest suferind Odată, în arșița verii,
De dragoste tristă am plâns. 8
Două inimi gemene
Alte două personalități, care ne inspiră și ne motivează să
iubim tot ce-i românesc, sunt Doina şi Ion Aldea-Teodorovici.
Moştenirea culturală pe care ne-au lăsat-o este de neegalat.
Numele celor doi artişti se asociază cu renaşterea naţională,
românism şi libertate.
Pe 27 august 1991, în faţa a zeci de mii de oameni din Piaţa
Marii Adunări Naţionale, au dat glas prin cântec bucuriei
momentului desprinderii definitive de imperiul sovietic.
După aceea, într-un arc peste spaţiul românesc, au plecat
direct la Festivalul de la Mamaia, unde au dus fraţilor din
România mesajul de libertate al tânărului stat apărut pe harta
lumii.
Ion şi Doina Aldea-Teodorovici s-au stins din viaţă în urma
unui cumplit accident rutier, în noaptea de 29 spre 30
octombrie, 1992. Cele două inimi gemene au luptat pentru
unirea Basarabiei cu România, pentru tricolor şi pentru
revenirea la grafia latină.
29-30.10.1992

Requiem (Doinei și lui Ion)


Leonida Lari
Şi ultimul greier tăcu
De-a vântului aspră suflare,
E toamna târzie de-acu
Şi frunzele cad a-ngropare.

Şi moartea cu pas tăinuit


Se-ndreaptă spre noi printre sfere,
Şi n-avem vreun sprijin decât
Doar frunzele astea-n cădere. ”Doina şi Ion, devenite legendare, s-au topit în
suferinţele acestui pămînt, iar noi, la rîndul nostru, ne
Şi poate un gând necurmat, vedem şi mai clar propria fiinţă rănită în oglinda
În timp ce eu sânger şi sângeri, neasămuitului lor har. Artistul nu poate inventa
Că Domnul din dor ne-a luat bucuriile, nici durerile poporului său. Asta au înţeles-o
Din dorul de cânt printre îngeri. Doina şi Ion. Ei n-au inventat nimic, ei, pur şi simplu,
9
au ars în cîntecul lor.” (Grigore Vieru)
Lumea cititorilor
Cele mai citite carti din istorie.
Cu toții presupunem că oamenilor Top 10
cărora le place să citească preferă să 1.,,Poveste despre două orațe, Charles
se cuibărească într-un loc confortabil Dickens. Romanul de ficțiune a fost vândut în peste
cu o carte în mână. Dar sunt și foarte 200 de milioane de exemplare.
multe curiozități despre cărți și citit 2. ”Micul Prinț”, Antoine de Saint-Exupery este o
care nu sunt la îndemână de aflat, pe capodoperă a secolului XX, a literaturii franceze și
care ți le spunem noi. apreciată pe tot globul. Cartea a fost vândută în peste
5 curiozități despre cărți 200 de milioane de exemplare, fiind tradusă în peste
 Teama de a rămâne fără cărți 250 de limbi- a 4-a carte tradusă din lume.
sau material pentru lectură se 3. ”Codul lui Da Vinci”, Dan Brown. Cartea
scriitorului american Dan Brown a fost publicată în
numeștAbibliofobie. Noi ne
anul 2003. Aparitia sa a stârnit foarte multe
îndoim că acest lucru mai e
controverse pentru abordarea unor subiecte delicate
posibil în ziua de azi, când atât de ale creștinatății. Editorii lui Brown spun ca exista mai
multe cărți sunt disponibile la mult de 200 de milioane de exemplare în lume.
numai un click distanță. 4”Trilogia Stapanul Inelelor”, de J.R.R.
 Cea mai lungă frază dintr-o Tolkien. Trilogia fantezistă, dedicată copiilor a
carte îi aparține lui Victor Hugo, englezului J.R.R Tolkien, a fost vândută în peste 150
de 823 de cuvinte, care apare în de milioane de exemplare.
cartea Mizerabilii. Sigur, 5.”Hobbitul”, J.R.R. Tolkien. Romanul fantezist scris
lungimea frazei depinde de de filologul J.R.R. Tolkien a fost publicat pe 21
traducere. septembrie 1937. Hobbitul a ajuns în casele a
 Există un cuvânt pentru cei peste 100 de milioane de oameni.
cărora le place mirosul de cărți, 6. ”Visul din pavilionul rosu”, Cao Xueqin. Romanul
această plăcere se cheamă semi-autobiografic este o capodopera a literaturii
bibliosomie. chineze. Peste 100 de milioane de exemplare ale
romanului scris în secolul al XVIII-lea au fost vândute.
 Cea mai scumpă carte din lume
7. ”Zece negri mititei”, Agatha Christie. Guiness
este Codex Leicester, o colecție
Book of World Records a numit-o pe autoarea de
de 18 documente duble, adică 36 origine engleza, ”cel mai vandut scriitor al tuturor
de file scrise față-verso timpurilor, împreuna cu William Shakespeare”.
realizată de către Leonardo da 8.”Cronicile din Narnia – Leul, vrajitoarea și
Vinci între anii 1506 și 1510. dulapul”, C.S.Lewis. Cronicile din Narnia s-au vândut
Cartea a fost cumpărată în 1994 în peste 85 de milioane de cărți și au fost traduse în
de Bill Gates cu 30,8 milioane de 47 de limbi.
dolari. 9. ”DE LA IDEE LA BANI”, Napoleon Hill. Cartea a fost
 Unii dintre noi citesc pe eBook scrisă în anul 1937, în timpul Marii Crize Economice,
Reader, dar mulți au rămas și iar pentru inspiratie autorul a studiat mai mult de
vor rămâne meru fideli cărților 500 de oameni de succes.
imprimate pe hârtie. Ca o 10. ”Mândrie și prejudecată”, Jane Austen. Celebrul
roman al lui Austen a fost publicat pe 28 ianuarie
curiozitate, dintr-un copac se 10
1813, în Marea Britanie. Cartea a fost tradusă în 35
pot face până la 50 de cărți.
de limbi
Tinere condeie
Inima mamei este sala de clasă a copilului.
[Henry Ward Beecher]

Toate le știu de la mama-


Cibotari Cristina, cl.a VIII-a

Mama este îngerul meu păzitor, prima învățătoare până să vin la


școală și unicul meu idol. De la mama știu foarte multe lucruri: să
nu uit să fiu om, să dăruiesc fără să aștept ceva în schimb, să iert
pentru liniștea mea, să iert pe oricine, să rabd provocările vieții
pentru că după orice ploaie apare soarele.
Pe lângă talentele ei de mamă, are un talent unic, înafară de faptul
că-mi desenează zâmbetul pe față, îmi minunează privirea cu cele
mai frumoase picturi. Toate creațiile le realizează nu doar cu mâna,
ci și cu sufletul ei minunat.
Semănătorilor de lumină și frumos

Pe 5 ocombrie, în toate instituțiile de învățământ, și, desigur, și în


instituția noastră, a mirosit a parfum de crizanteme și trandafiri.
Cu mesaje de felicitare la adresa dascălilor mult-iubiți, au venit
atât actualii elevi, cât și absolvenții gimnaziului.
DRAGI ÎNVĂȚĂTORI,
Dumnevoastră sunteţi cei care ne îndrumaţi În această zi luminoasă și însorită, vreau să îi
spre cunoaştere, spre o viaţă mai bună.Cu felicit cu ocazia zilei profesionale pe cei care
ocazia ’’Ziua profesorului’’, vă adresăm ne-au devenit oameni apropiați – profesorii
cele mai calde şi sincere felicitări. Vă urăm noștri. Vă mulțumesc pentru bunătatea
să fiţi şi în contiuare la fel de responsabil voastră, răbdarea, grija și înțelegerea. Vă
dedicaţi meseriei pe care aţi ales-o. Ne doresc din suflet sănătate, bucurii,
ajutaţi să creştem şi să răspundem nu prosperitate, un salariu pe măsură, elevi
numai la lecţiile de la tablă, ci şi să fim buni si căldură!- Țurcanu Cristina,
responsabili fașă de acţiunile noastre din absolventă
viaţă. Datorită vouă, noi vom fi împliniţi, ne În una din frumoasele zile ale toamnei, se
vom realiza visele. sărbătorește un prilej nu mai puțin frumos,
Dumnevoastră contribuiţi la dezvoltarea Ziua profesorului. Cu această ocazie, aduc
personală a fiecărui copil. Aţi fost şi sincere felicitări pentru cei mai emeriți
rămâneţi cei mai devotaţi şi cei mai buni profesori care fac parte din mine și care au
prieteni ai elevilor. Împreună cu voi, noi contribuit la formarea mea. Fie ca orice zi
cunoaştem şi înţelegem lumea din jur. școlară să desemneze o nouă experiență
Datorită talentului, măiestriei, pentru dumneavoastră, să fiți uluiți de
Dumnevoastră ajungeţi la inimile elevilor şi succesele considerente ale studenților, cât și
anume de profesori depinde cum va fi de respectul acestora. Chiar și cele mai
viitorul nostru. sumbre zile să vă inspire pentru noi
Vă mulţumim pentru munca,efortul zilnic realizări, să serviți o sursă continuă de
depus,pentru creşterea şieducarea inspirație pentru discipolii dumneavoastră.
tinerilor.Ne închinăm în faţa Dumnevoastră La mulți ani, dragi dascăli!!!- Cătălin
şi vă dorim să primiţi satisfacţie de la Țurcanu, abolvent
străduinţa pe care o depuneţi pentru noi.
Vă mulţumim din fundul inimii
nostre,pentru cine sunteţi şi pentru ceea ce
faceţi .
Cu stimă, elevii și dirigintele clasei a
VIII-a
12
BUNE ”Nici frumuseţea primăverii şi nici cea
a verii nu are graţia pe care am zărit-o
PRACTICI în al toamnei obraz" – John Donne

Niciodată toamna n-a fost mai frumoasă în Gimnaziul nostru.


Aceasta s-a dezbrăcat de hainele aurii, pregătindu-se de o plecare
goală, dar elevii noștri i-au adus onoruri deosebite.
Astfel, o frumoasă expoziție din lucrări și desene de toamnă a
fost amenațată în holul instituției. Atât cei mari, cât și cei mici,
au depus efort pentru promovarea frumuseților toamnei.
ExpozițIa a fost completată și cu o serie de desene dedicate Zilei
Profesorului

S-ar putea să vă placă și