Sunteți pe pagina 1din 3

ALCOOLI

DEFINIȚIE

Alcoolii sunt substanţe organice care conţin în molecula lor grupa hidroxil (-OH) legată de un atom de
carbon saturat.

FORMULA GENERALĂ: R - OH
R= radical provenit dintr-o hidrocarbură, prin îndepărtarea unui atom de hydrogen( ex. CH3- metil)

DENUMIREA ALCOOLILOR se realizează după una din regulile:

a) denumirea hidrocarburii corespunzătoare + sufixul "-ol":

CH3-OH (metanol)

CH3-CH2-OH (etanol)

b) indice de poziţie care indică poziţia grupei hidroxil în catenă + denumirea hidrocarburii corespunzătoare +
prefixul care indică numărul grupelor hidroxil (di, tri, tetra, etc.) + sufixul "-ol":

propantriol(1,2,3-propantriol)

etandiol(1,2-etandiol)

c) alcool + denumirea radicalului hidrocarbonat de care se leagă grupa hidroxil + sufixul "-ic":

CH3-OH (alcool metilic)

CH3-CH2-OH (alcool etilic)

CLASIFICARE ALCOOLILOR

1.Dupa natura catenei hidrocarbonate:

-Alifatici Saturati: alcool propilic

Nesaturati: alcool alilic

-Aromatici: alcool benzilic


2. Dupa numarul de grupari -OH:

-monohidroxilici: metanol

-polihidroxilici: 1,2,3 propantriol

3. Dupa natura atomului de carbon care leaga gruparea -OH:

-primari

-secundari

-tertiari

PROPRIETĂŢI FIZICE

Moleculele alcoolilor se caracterizează prin prezenţa legăturilor (punţilor) de hidrogen, reprezentate mai
jos:

punti de hidrogen

Fiind cele mai puternice interacţiuni intermoleculare, legăturile de hidrogen determină puncte de topire
şi de fierbere ridicate.

Asa se explică de ce alcoolii au puncte de fierbere ridicate în comparaţie cu punctele de fierbere ale
altor compuşi organici cu structuri asemănătoare lor.

De exemplu

 punctul de fierbere pentru CH3-OH este +65˚C,


 punctul de fierbere pentru CH3-CH2-OH este +78˚C.

La temperatură obişnuită, alcoolii inferiori sunt substanţe lichide.

Alcoolii inferiori sunt substanţe miscibile cu apa, adică se dizolvă în apă în orice proporţie, deoarece
între moleculele lor şi moleculele apei se formează legături de hidrogen.

Solubilitatea alcoolilor în apă scade cu mărirea catenei şi creşte cu creşterea numărului de grupe
hidroxil.

ALCOOLI MAI IMPORTANȚI

Metanolul sau alcoolul metilic (CH3-OH) este un lichid incolor, volatil, cu miros specific, miscibil cu
apa. Este toxic pentru organismul uman: consumat în cantităţi mici provoacă orbirea, iar consumat în cantităţi
mari provoacă moartea, doza letală fiind de 0,15 g/kg corp. Este utilizat ca dizolvant pentru grăsimi, lacuri şi
vopsele, la fabricarea aldehidei formice folosite în cantităţi mari la obţinerea unor materiale sintetice sau
coloranţi.
Etanolul sau alcoolul etilic (CH3-CH2-OH) este un lichid incolor, cu gust arzător şi miros specific,
miscibil cu apa. Este cunoscut, apreciat şi preparat din cele mai vechi timpuri. Sucurile dulci din fructe
fermentează sub acţiunea microorganismelor din drojdia de bere (Saccharomyces cerevisiae), conducând la
alcool etilic:

C6H12O6 (glucoză) -> 2 CO2 + 2 C2H5OH (etanol)

Procesul descris de reacţia de mai sus se numeşte fermentaţie alcoolică.

Consumat în cantităţi mici, sub forma băuturilor alcoolice, este un excitant al sistemului nervos.

Consumat în doze mari este toxic.

Se oxidează aerob, sub acţiunea enzimelor produse de unele bacterii, la acidul acetic. Procesul se
numeşte fermentaţie acetică şi ajută la obţinerea oţetului alimentar din vin:

CH3-CH2-OH + O2 -> CH3-COOH + H2O

Etanol acid acetic( oțet)

Glicerina (sau 1,2,3-propantriol sau glicerol) este un lichid cu consistenţă siropoasă, incolor, inodor, cu
gust dulce şi solubil în apă. Industrial, se obţine din propenă.

Este folosită ca dizolvant în cosmetică, în medicină, la fabricarea săpunurilor, la prepararea lichidelor


antigel, la fabricarea unor răşini sintetice etc.

O utilizare importantă a glicerinei este ca materie primă pentru obţinerea dinamitei.

Prin esterificarea glicerinei cu acid azotic se obţine trinitratul de glicerină, numit impropriu şi
nitroglicerină.