Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrarea Nr.

ELEMENTE CONSTRUCTIVE ALE LINIILOR ELECTRICE AERIENE (LEA)

4.1. Scopul lucrării

Este cunoaşterea elementelor componente ale LEA şi identificarea lor în laborator.

4.2. Consideraţii teoretice

LEA sunt instalaţii montate în aer, care servesc la transportul şi distribuţia energiei electrice.
Avantajul principal al LEA constă în faptul că sunt mult mai ieftine decât liniile electrice în cablu.
Dezavantajul principal însă rezidă din aceea că prezintă o siguranţă mai redusă în exploatare întrucât sunt
supuse acţiunii directe a agenţilor atmosferici.
Pentru a urmări mai bine elementele componente ale unei LEA se consideră în figura 4.1 un stâlp portal de
susţinere – vedere din faţă şi lateral.

2
4
3
6

5
7

Fig. 4.1. Stâlp portal de susţinere.

În figura 4.1 s-au notat cu:


1 – conductoarele active 5 – stâlpul
2 – conductoarele de gardă (de protecţie) 6 – clemele
3 – izolatoarele 7 – fundaţia
4 – armăturile

În cele ce urmează se vor analiza succint fiecare dintre aceste elemente sub aspectul:
− rolului funcţional;
− materialelor folosite pentru confecţionare;
− tipurilor constructive.

Tabelul 4.1. Elemente componente ale LEA


Element Rol funcţional Cerinţe material Materiale folosite Tipuri constructive
• Conductoare • Tranzitul energiei • Calităţi electrice bune • Aluminiul şi aliajele • Monofilare şi multifilare
active electrice • Calităţi mecanice bune: sale: aldrey, almelec, • Monometalice şi
rezistenţă la tracţiune, alcaro bimetalice (Al-OL)
comportare bună la • Cuprul şi aliajele sale • Normale şi speciale
oscilaţii şi vibraţii • Oţelul (tubulare, antivibratoare)
• Rezistenţă la acţiunea
agenţilor corozivi
• Conductoare • Protejarea conductoarele • Idem ca şi conductoarele • Aluminiul şi aliajele lui • Bimetalice Al-OL
de protecţie active de lovitura de active • Oţelul cuprat, zincat sau • Monometalice OL
trăsnet aluminizat
• Punerea în paralel a
stâlpilor în cazul unui
scurtcircuit sau la
lovitură de trăsnet

- L4 - 1 -
Element Rol funcţional Cerinţe material Materiale folosite Tipuri constructive
• Reducerea influenţei
LEA asupra liniilor
vecine
• Izolatoare • Izolarea conductoarele • Rigiditate dielectrică • Porţelanul • De suport şi de suspensie
LEA active faţă de pământ ridicată • Steatitul • Străpungibile şi
• Fixarea conductoarelor • Rezistenţă mecanică • Sticla călită nestrăpungibile
pe stâlpi bună • Materiale compozite (în • Izolatoare străpungibile:
• Stabilitate termică ultima perioadă) – capă cu tijă
• Să nu fie higroscopice • Izolatoare
• Să se poată transporta şi nestrăpungibile:
monta uşor – motor
• Longevitate – tijă (baston)
• Preţ de cost redus
• Armături • Montarea izolatoarelor • Prinderea sigură a • Oţel forjat sau fontă • Suporturi curbe, drepte
pe stâlpi conductoarelor sau maleabilă • Cârlige de prindere
• Montarea lanţurilor de izolatoarelor • Siguranţe
izolatoare • Rezistenţă la acţiuni • Ochiuri simple, duble, cu
• Protecţia împotriva mecanice: tracţiune, tijă, cu nucă
supratensiunilor vibraţii • Coarne şi inele de
atmosferice • Să nu amplifice vibraţiile protecţie
• Limitarea vibraţiilor • Rezistenţă la acţiunea • Amortizoare Stockbridge
conductoarelor agenţilor corozivi • Distanţoare
• Realizarea
conductoarelor
fasciculare
• Cleme • Prinderea conductoarelor • Idem ca şi armăturile şi, • Oţel forjat • Bride
de izolator, lanţul de în plus • Fontă maleabilă • Cleme de susţinere: fixe,
izolatoare • Conductibilitate electrică • Aluminiu oscilante, cu reţinere
• Prinderea conductoarelor ridicată la clemele de limitată, cu declanşare
între ele înnădire • Cleme de tracţiune
• Cleme de legătură
electrică şi mecanică
• Stâlpi • Susţinerea • Rezistenţă mecanică • Lemn Tipurile de stâlpi au în
conductoarelor active şi ridicată • Beton vedere:
de protecţie • Comportare bună la • Oţel • Materialul component
• Asigurarea distanţei acţiunea agenţilor • Aluminiu şi aliaje • Rolul funcţional:
dintre conductoare, faţă corozivi • Fibră de sticlă terminal, transpunere,
de sol şi faţă de obiectele • Durată lungă de • Materiale plastice susţinere, întindere,
situate pe traseul liniei funcţionare derivaţie, traversare, colţ
• Să se poată transporta şi • Coronamentul: portal, Y,
monta uşor pisică, brad
• Preţ de cost redus • Numărul de circuite
• Tensiunea nominală
• Fundaţii • Fixarea stâlpului în teren • Rezistenţă la momente • Beton Tipurile constructive depind
• Transmiterea către sol a de răsturnare, smulgere • Oţel de tipul stâlpului:
sarcinilor ce acţionează şi la forţe de apăsare • Piatră • Rigle (stâlpi beton)
asupra stâlpului • Monobloc, prefabricate,
fracţionate, din traverse
(stâlpi metalici)

În figurile ce urmează se prezintă câteva din elementele componente ale LEA

Fig. 4.2. Izolatoare suport tip delta:


a) dintr-o bucată; b) din două părţi;
c) Izolator suport nestrăpungibil
pentru medie tensiune.

c)

- L4 - 2 -
4

6
7
8

5
3

1
b)
a)

1 - taler 5 - inel de fixare


2 - capă 6 - nucă c)
3 - cocoaşă 7 - siguranţă
4 - tijă 8 - chit metalic

Fig. 4.3. Izolatoare de suspensie: a) cu capă şi tijă; b) motor; c) tijă

Fig.4.4. Armături pentru fixarea izolatoarelor suport:


a) drept, b) curb

Fig.4.5. Cleme de susţinere:


a) fixă;
b) oscilantă, fără declanşare;
c) oscilantă, cu declanşare;
Fig.4.6. Cleme de întindere (tracţiune): a) cu pană; b) prin d) oscilantă, cu sarcină limitată.
presare; c) cu bride; d) cu con; e) prin presare cu prindere
separată a inimii de oţel.

Fig.4.7. Armături pentru realizarea lanţului de izolatoare: a) b) c)


a) siguranţă pentru blocarea îmbinării rotulei în capă; b) Fig.4.8. Armături de protecţie a izolatoarelor:
tijă cu două rotule; c) jug pentru realizarea a două lanţuri a),b) coarne duble; c) inele închise
paralele de izolatoare

- L4 - 3 -
Fig.4.9. Armături antivibratoare:
a) amortizor tip Stockbridge; b) spirală
antivibratoare. Fig.4.10. Cleme pentru fixarea conductoarelor de protecţie: a) clemă
oscilantă de susţinere; b) clemă de tracţiune

Fig.4.11. Coronamente pentru stâlpii LEA de înaltă tensiune cu simplu circuit:


a), b), c) triunghi, d) Y, e) portal, f) pisică.

Fig.4.12. Coronamente pentru stâlpii


LEA de înaltă tensiune cu dublu
circuit: a) hexagon; b) brad; c) brad
invers; d), e) triunghi; f), g) portal.

4.3. Mersul lucrării

1. Se identifică elementele componente ale LEA existente în laborator şi se analizează forma constructivă a
elementului legat de rolul său funcţional, materialul constructiv şi eventual modul de fabricaţie.
2. Din planşele existente şi materialele documentare prezente se urmăresc tipurile constructive de stâlpi.
3. Se analizează modul de asamblare a unui lanţ de izolatoare şi se stabilesc secţiunile în care se poate produce
ruperea lanţului.
4. Fiecare participant la lucrarea de laborator consideră un element al LEA, îi analizează toate aspectele mai
sus prezentate şi se documentează în ceea ce priveşte tendinţele care se manifestă referitor la perfecţionarea lui.

4.4. Concluzii

- L4 - 4 -