Sunteți pe pagina 1din 1

 Dacă* ne mărturisim  Dacă* ne mărturisim

păcatele, El este credincios şi păcatele, El este credincios şi


drept ca să ne ierte păcatele şi drept ca să ne ierte păcatele şi
să** ne curăţească de orice să** ne curăţească de orice
nelegiuire. nelegiuire.
1 Ioan 1:9 1 Ioan 1:9

 Dacă* ne mărturisim  Dacă* ne mărturisim


păcatele, El este credincios şi păcatele, El este credincios şi
drept ca să ne ierte păcatele şi drept ca să ne ierte păcatele şi
să** ne curăţească de orice să** ne curăţească de orice
nelegiuire. nelegiuire.
1 Ioan 1:9 1 Ioan 1:9

 Dacă* ne mărturisim  Dacă* ne mărturisim


păcatele, El este credincios şi păcatele, El este credincios şi
drept ca să ne ierte păcatele şi drept ca să ne ierte păcatele şi
să** ne curăţească de orice să** ne curăţească de orice
nelegiuire. nelegiuire.
1 Ioan 1:9 1 Ioan 1:9

 Dacă ne mărturisim păcatele,  Dacă* ne mărturisim


El este credincios şi drept ca să ne păcatele, El este credincios şi
ierte păcatele şi să** ne curăţească drept ca să ne ierte păcatele şi
de orice nelegiuire. să** ne curăţească de orice
1 Ioan 1:9 nelegiuire.
1 Ioan 1:9

 Dacă* ne mărturisim  Dacă* ne mărturisim


păcatele, El este credincios şi păcatele, El este credincios şi
drept ca să ne ierte păcatele şi drept ca să ne ierte păcatele şi
să** ne curăţească de orice să** ne curăţească de orice
nelegiuire. nelegiuire.
1 Ioan 1:9 1 Ioan 1:9