Sunteți pe pagina 1din 2

S7 –FISA DE LUCRU TEHNOLOGIE COMERCIALA XIE TODEA DENISA

Structura procesului tehnologic comercal este prezentata in tabelul de mai jos.Completati


coloana a doua referitoare la felul in care se desfasoara procesele tenologice la Magazinul
Carrefour oferind cate un exemplu pentru fiecare ACTIVITATE.Alegeti o grupa de produse
cunoscuta din perspectiva experientei voastre ca elev practicant

Elemente proces tehnologic Exemplu pentru activitatea la care am participat OBSERVATII


-direct sau indirect , ca elev practicant

I. PROCESE SECUNDARE
a. Recepţia mărfurilor
- preluare de la furnizori;
- dezambalarea;
- verificarea documentelor
însoţitoare,
- identificarea mărfurilor;
- controlul cantitativ (numărare,
cântărire) şi calitativ (integral sau
prin sondaj);
b. Depozitarea mărfurilor
- aşezare în rafturi, pe palete, în
stive;
-conservare (păstrare)
- manipulare şi transport;
c. Pregătirea mărfurilor pentru
vânzare
- sortare;
-porţionare;
-prelucrare;
-cântărire;
- preambalare şi ambalare;
- marcarea preţului;
- ştergere de praf;
-montare şi alte operaţii care
asigură utilitatea produsului
- transportul mărfurilor în sala de
vînzare;

II. PROCESE PRINCIPALE


a.Prezentarea şi vânzarea
mărfurilor
- repartizarea sortimentului în sala
de vânzare;
- expunerea mărfurilor pe mobilier;
- marcarea preţurilor la locul de
amplasare pe mobilier;
- oferirea de consultanţă;
- demonstraţii practice la locul de
vânzare;
- (uneori) întocmirea, ataşarea
bonurilor de plată;
S7 –FISA DE LUCRU TEHNOLOGIE COMERCIALA XIE TODEA DENISA

b.Încasarea şi eliberarea
mărfurilor
- (uneori) transportul mărfurilor
spre casă;
- înregistrarea preţurilor;
- calcularea sumei de plată;
- primirea contravalorii mărfurilor;
- (uneori) ambalarea şi eliberarea
mărfurilor;

III. PROCESE SECUNDARE


a.Circulaţia ambalajelor goale
- (uneori) preluarea ambalajelor de
la clienţi;
- restituirea sumei de garanţie;
- gruparea pe tipuri de ambalaje
(cutii, cartoane, recipienţi, etc);
- transportul ambalajelor.