Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

„ÎN LUMEA POVEȘTILOR!”

Unitatea: Grădinița cu program prelungit CASA BUNICILOR

Cursant învățământ preșcolar: ILINCA DANES (LAVRIC)

Nivel: I (Grupa mică)

DATA: 10.12.2019

Tema anuală: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?

Tema săptămânală: “ Călătorie în lumea poveştilor!”

Tema zilei: În lumea poveștilor!

Tipul activității: mixtă (dobândire de noi cunoștințe și consolidarea cunoştinţelor și deprinderilor dobândite anterior)

Forma de realizare: Activitate integrată pe o zi

Forma de organizare: frontal, individual și pe grupuri

Locul de desfășurare: sala de grupă

Scopul activității:

 Dobândirea de noi cunoștințe și consolidarea cunoştinţelor despre poveste și personajele acesteia și deprinderi dobândite anterior pentru
realizarea lucrărilor.

Activități de învățare:

ADP: Activități de Dezvoltare Personală

Întâlnirea de dimineață: -„Buna dimineața,dragi vulpițe și dragi ursuleți!”


Rutine: „Vreau să fiu bun!”(deprinderea de a manifesta bunătate și toleranță)

Tranziții: „Vulpe, tu mi-ai furat gâsca!”

ALA 1: Jocuri și activități alese

Artă: „Colorăm imagini cu personajele îndrăgite”.

Bibliotecă: „Răsfoim imagini cu povești”

ADE (DLC+DEC):„Ursul păcălit de vulpe” : (educarea limbajului: lectura)„Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creanga + pictură :Imagine din
poveste)

ALA 2 : Joc cu text si cânt : „Ursul doarme”

Obiective:

 să asculte cu atenţie povestea Ursul păcălit de vulpe;


 să demonstreze înțelegerea textului;
 Să picteze o imagine din povestea Ursul păcălit de vulpe;
 să participe cu interes la activitate.

Strategii didactice:

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, lucrul în echipă, demonstrația, Turul galeriei

Materiale didactice: elemente de decor cu aspecte specifice din povești, imagini din diferite povești, planșe cu imagini din povestea Ursul păcălit
de vulpe, scrisoare de la Zâna Poveștilor, imagini de colorat cu personaje din povești, povestea Ursul păcălit de vulpe, acuarele, pensule, bloc de
desen, borcănașe cu apă, culori, recompense.

Bibliografie

1. Curriculum pentru învățământ preșcolar (3-6/7 ani), M.E.C.T., 2008


2. BREBEN SILVIA, GONGEA ELENA, RUIU GEORGETA, FULGA MIHAELA, Metode interactive de grup, Ghid metodic, 60 de
metode și explicații pentru învățământul preșcolar, Ed. Arves, 2002.
3. Revista învățământului preșcolar și primar 3-4/2014 Editura Arlequin.
Scenariul activității

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineață -„Buna dimineața,dragi vulpițe și dragi ursuleți!”în cadrul căreia se vor face:

Salutul care pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii: „Bună dimineața dragi vulpițe și dragi ursuleți”;
prezenţa: verificarea prezenţei se va realiza prin alegerea de către copii a fotografiei corespunzătoare, vom număra câți copiii sunt
prezenți, vom scrie în catalogul de prezență.
completarea calendarului naturii: stabilirea aspectelor privind anotimpul, data (ziua, luna, anul), starea vremii

activitatea de grup: vom juca jocul „la plimbare prin pădure”.

Copiii sunt anunţaţi că activităţile pe care le vor desfăşura vor fi pline de surprize, iar la sfârşitul zilei, cei mai buni copii vor primi recompense.

Rutine: „Vreau să fiu bun!”(deprinderea de a manifesta bunătate și toleranță)

Tranziții: „Vulpe, tu mi-ai furat gâsca!”

În cadrul activităților liber alese copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, ascultă cerinţele educatoarei şi îşi aleg centrul la care vor să
lucreze. Astfel va fi anunțată tema zilei și obiectivele. La centrul Artă: copiii colorează imagini cu personajele îndrăgite.

La centrul Bibliotecă: răsfoiesc imagini cu povești

După finalizare, copiii merg la fiecare centru pentru a vedea şi aprecia lucrările colegilor.

La ușă bate Zâna Poveștilor care ne lasă un cadou. Citim scrisoarea de la Zâna Poveștilor unde aflăm că ne-a trimis Povestea Ursul păcălit
de vulpe de Ion Creangă, pe care urmează să o afle. Copiii așezați în semicerc ascultă cu interes și foarte atenți Povestea Ursul păcălit de vulpe de
Ion Creangă în timp ce educatoarea le arată pe rând imagini cu scene din poveste. Înainte de finalizarea poveștii,copiii vor merge la măsuțe cu
“trenulețul vulpițelor și a ursuleților” cântând cântecul Vulpe tu mi-ai furat gâsca, unde vor descoperi materialele primite și vor picta o imagine din
povestea Ursul păcălit de vulpe , respectând etapele de lucru. Se fac exerciţii de încălzire a mâinilor : ploaia, bate vântul, puterea degeţelelor, etc...
Pe parcursul desfășurării activității îi voi supraveghea pe copii și îi voi îndruma pe cei care cer ajutor. După finalizarea planșelor, copiii vor reveni
în semicerc pentru finalizarea poveștii. După lectura poveștii, educatoarea va pune diferite întrebări pentru ca preșcolarii să demonstreze
înțelegerea textului.

Apoi vom face o plimbare prin sala de clasă pentru a evalua lucrările. Vom evalua și autoevalua lucrările. Acestea vor fi așezate apoi la
expoziție. Educatoarea face aprecieri generale şi individuale asupra desfăşurării activităţii și împarte recompense.

În continuare în cadrul activităților liber alese (ALA II) copiii sunt invitați să desfășoare jocul ,,Ursul doarme”.
Desfăşurarea activităţii:

EVENIMENTUL CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE


DIDACTIC
RESURSE METODE ŞI EVALUARE
MATERIALE PROCEDEE

1. Moment Se asigură condiţiile necesare unei bune desfăşurări a activităţii:


organizatoric
 pregătirea materialului didactic;
 aranjarea mobilierului;
 intrarea copiilor în clasă.
2. Captarea Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineață (Salutul, prezenţa, Panoul Conversaţia Participarea
atenţiei completarea calendarului naturii, activitatea de grup). întâlnirii de activă la discuţii,
dimineaţă Explicaţia completarea
Copiii sunt anunţaţi că activităţile pe care le vor desfăşura astăzi vor fi corectă a
pline de surprize, iar la sfârşitul zilei, cei mai buni dintre ei vor primi Frontal
calendarului
recompense. naturii, a
prezenţei
Rutine: „Vreau să fiu bun!”(deprinderea de a manifesta bunătate
Stimularea
și toleranță)
interesului pentru
Tranziții: „Vulpe tu mi-ai furat gâsca!” activităţi

Cadoul de la Zâna Iarna

3. Anunţarea Se va realiza în mod direct prin prezentarea centrelor de activitate cu Explicaţia


temei şi a materialele şi sarcinile specifice. Anunțarea obiectivelor. Apoi li se spune
obiectivelor copiilor că la final, dacă toate sarcinile vor fi rezolvate corect, vor face o Conversaţia
competiţie pe echipe.
Frontal

4. Reactualizarea ALA 1 Explicaţia Intuirea


cunoştinţelor materialelor cu
Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, ascultă cerinţele Demonstraţia care urmează să
cursantului şi îşi aleg centrul la care vor să lucreze. opereze
Imagini de Exerciţiul
Artă: copiii colorează imagini cu personajele îndrăgite. colorat Realizarea
sarcinilor de lucru
Bibliotecă: răsfoiesc imagini cu povești. Imagini cu
După finalizare, copiii merg la fiecare centru pentru a vedea şi aprecia povești primite în funcţie
lucrările colegilor. de profilul
centrului ales
Evaluare globală
și individuală

5. Prezentarea ADE: DLC+DEC: În lumea poveștilor” : (educarea limbajului: lectura) Conversaţia


noului conţinut şi „Ursul păcălit de vulpe” de Ion Creanga + pictură :Imagine din
dirijarea învăţării poveste)

4. Obţinerea -Copiii așezați în semicerc ascultă cu interes și foarte atenți Povestea povestea conversația, Realizarea
performanţei Ursul păcălit de vulpe.Înainte de finalizarea poveștii, copiii vor merge la Ursul păcălit explicația, sarcinilor
măsuțe cu “trenulețul vulpițelor și a ursuleților” cântând cântecul Vulpe tu de vulpe exercițiul,
mi-ai furat gâsca, unde vor descoperi materialele primite și vor picta o Observarea
imagine din povestea Ursul păcălit de vulpe., respectând etapele de demonstrația comportamentului
imagine din
lucru.După lectura poveștii, educatoarea va pune diferite întrebări pentru copiilor
poveste,
ca preșcolarii să demonstreze înțelegerea textului.
acuarele, Aprecieri verbale
pensule, apă

5.Evaluare După finalizarea lucrărilor vom face o plimbare prin sala de clasă pentru a Explicația Autoevaluare
evalua lucrările. Vom evalua și autoevalua lucrările. Acestea vor fi
Asigurarea așezate apoi la expoziție. Conversația Feedbackul
retenției și a
transferului. Competiția, Aprecieri verbale
Turul galeriei

6.Încheierea Se fac referiri la modul de desfăşurare a activităţii, dacă sarcinile de lucru recompense Conversația Aplauze
activităţii au fost corect rezolvate.
Competiția, recompense
Educatoarea face aprecieri generale şi individuale asupra desfăşurării lucrul în echipă
activităţii și împarte recompense.
ALA 2 : La final copiii vor fi invitați să se joace jocul Ursul dorme.
Dragi copii ,

Am aflat foarte multe lucruri bune despre voi. De aceea vă provoc la o


activitate plină de surprize , joc şi voie bună .

Ştiu că vouă vă plac poveştile , aşa că astăzi veţi avea ocazia să descoperiți o
nouă poveste care mie îmi place foarte mult și de aceea v-am trimis-o și vouă.

Să ascultaţi cu atenţie povestea și să pictați corespunzător o imagine din poveste;


Dacă demonstrați că ați înțeles povestea și ați pictat correct la sfărșit veți primi
recompense.

Eu va doresc mult succes

Şi mai jos mă iscălesc ,

Căci Zâna Poveştilor

Eu mă numesc !

8
Nume și prenume…………………………………………………………………………..