Sunteți pe pagina 1din 1

Instrumente care pot măsura nivelul de performanță al competențelor elevilor.

Procesul de evaluare cuprinde tei etape: stabilirea competențelor de evaluat, alegerea


metodelor și a instrumentelor de evaluare potrivite și notarea.
Instrumentul de evaluare este o probă, o grilă, un chestionar, un test de evaluare. O probă
de evaluare (un instrument) se poate compune dintr-un singur item sau din mai mulți itemi. Un
instrument de evaluare integrează fie un singur tip de itemi, fie itemi de diverse tipuri, care
solicită, tehnici diverse de redactare, formulare sau prezentare a răspunsurilor.
Construcția instrumentelor de evaluare este o activitate laborioasă. Există o puternică
corelație între instrumentele de evaluare și operațiile evaluării (măsurarea, aprecierea, decizia),
tipurile de evaluare, precum și între instrumente și metode. Fiecare operație, metodă, strategie
solicită instrumentul evaluativ cel mai potrivit.
Tipologia metodelor de evaluare:
1. Metode tradiționale: evaluarea orală, evaluarea scrisă, evaluare prin probă practică și
testul docimologic
2. Metode alternative și complementare de evaluare: observarea sistematică a
comportamentului elevului față de activitatea școlară, portofoliul, investigația, proiectul,
autoevaluarea etc.