Sunteți pe pagina 1din 1

RECAPITULARE

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a XI-a
SUBIECTUL I :
Citeşte cu atenţie textul:
Ea era frumoasă ca umbra unei idei, Ea nu avea greutate, ca respirarea.
a piele de copil mirosea spinarea ei, Râzândă şi plângândă cu lacrimi mari,
a piatră proaspăt spartă era sărată ca sarea
a strigăt dintr-o limbă moartă. slăvită la ospeţe de barbari.

Ea era frumoasă ca umbra unui gând.


Între ape, numai ea era pământ.
(Nichita Stănescu – Evocare)

Rezolvă următoarele cerinţe:


A.Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Poezia Evocare, de Nichita Stănescu, aparţine genului:
a. liric b. epic c.dramatic ( 2 argumente dezvoltate în 3-5 rânduri
fiecare)
2. Stilul funcţional în care se încadrează poezia este:
a.stilul ştiinţific b.stilul beletristic c.stilul juridico-administrativ d.stilul publicistic ( 2 argumente
dezvoltate în 3-5 rânduri)
3. Identifică tema poeziei şi transcrie din text două motive literare.
4. Extrage din textul poetic verbele la modul indicativ, timpul imperfect şi precizează rolul utilizării
acestui mod şi timp verbal.
5. Comentează în 5-10 rânduri o figură de stil care apare în textul dat.
6. Comentează, în 6-8 rânduri, titlul poeziei, relaționându-l cu mesajul textului dat
B. 1. Rescrie enunturile următoare , corectând greşelile de orice natură :
In societatea contemporană toţi au senzaţia că şi-au adus aportul în aşi spune punctul
de vedere. Dar lucrurile se aşează în timp şi v-or recunoaste că sau înşelat.
2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte :
topogan -tobogan , să agreeze - să agreze , nu fii - nu fi, eu cocei- eu copsei, se aşază –se
aşează

SUBIECTUL II
Citeşte cu atenţie textul:
21 Mai 1881
4 oare de dimineaţă
Amicul meu,

Există adevăr în lume, şi fericirea este ea sau nu data omului pe pământ ?sunt întrebări care, eu
cred, că vor rămâne pururea ca întrebări, şi a le căuta răspunsul e cea mai mare nebunie la care un
muritor se poate expune în viaţă.[...]
VERONICA MICLE

(Corespondenţa Veronicăi Micle către Eminescu)


Redactează un text de tip argumentativ de 25-30 de rânduri, în care să-ţi exprimi opinia despre
necesitatea/dorinţa omului de a cunoaşte, valorificând textul dat.

S-ar putea să vă placă și