Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VIII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.
Subiectul I. Pentru itemii 1-4 scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect.
(30 puncte)
30 n
=4
7p 1) Dacă 7 7 , atunci numărul n este egal cu:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5
+3=5 , ¿ x≠0 ¿
7p 2) Dacă x , atunci numărul x este egal cu:
A. 1,5 B.2 C. 2,5 D.2,6
2
8p 3) Rezultatul calculului ( x+2 ) este egal cu:
2 2 2 2
A. x +4 x+ 4 B. x +4 C. x +2 x+4 D. x +8 x+4
8p 4) Aria unui pătrat cu perimetrul de 24 cm este egală cu:
A.24 cm2 B.48 cm2 C.42 cm2 D.36 cm2

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


7p 1) Desenaţi, pe foaia de test, un romb ABCD
7 x 15
< < ,
8p 2) Dacă 2 3 4 x , atunci aflaţi valoarea lui x.
1 √3
+
7p 3) Calculaţi √ 3 3 .
8p 4) Aflaţi aria unui triunghi echilateral cu latura de 12 cm.

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


10p 1) O persoană a cheltuit 30% dintr-o sumă de bani şi i-au rămas 56 lei. Aflaţi suma de bani.
10p 2) Un teren are forma unui dreptunghi ABCD cu AC= 30 m şi BC= 18 m.
a) să se arate că perimetrul dreptunghiului este egal cu 84 m.
b) aflaţi aria triunghiului OAB unde O este mijlocul lui [AC].
10p 3) Triunghiul ABC este înscris într-un cerc;
AD este tangentă la cerc; B, C, D sunt puncte
coliniare; AB=12 cm, AC=6 cm, BC=15 cm.
Aflaţi perimetrul triunghiului ACD.
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VIII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.
Subiectul I. Pentru itemii 1-4 scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect.
(30 puncte)
−2
1
8p 1) Rezultatul calculului
() 2
−2
este egal cu:
9

A.4 B.2 C. 4 D. 2
2
1
8p 2) Pătratul numărului 3 este egal cu:
4 25 4 4
1 12
A. 9 B. 9 C. 9 D. 6
2
7p 3) Forma descompusă în factori a expresiei E( x)=x −16 este egală cu:
2 2
A. ( x+4 ) B. ( x−4 ) C. ( x+4 )⋅( x−4 ) D. ( x+2 )⋅( x−8 )
7p 4) Aria rombului ABCD cu AC=6 cm şi BD=8cm este egală cu:
A.24 cm2 B.48 cm2 C.14 cm2 D.28 cm2

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


7p 1) Desenaţi, pe foaia de test, un paralelogram ABCD.
25 33
a= b=
8p 2) Dintre numerele 6 şi 8 , aflaţi numărul mai mare.
12
− √3
7p 3) Calculaţi √ 3 .
8p 4) Aflaţi aria unui hexagon regulat cu latura de 12 cm.

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


10p 1) Preţul unui telefon s-a majorat cu 40%. Aflaţi preţul iniţial dacă preţul după majorare este egal
cu 700 lei.
10p 2) Un teren are forma unui triunghic ABC, dreptunghic în A cu AB=15 m şi AC= 20 m.
a) aflaţi perimetrul triunghiului ABC.
b) aflaţi distanţa de la punctul A la dreapta BC.

10p 3) În ABC avem DEBC şi DFAC.


Aflaţi aria patrulaterului CEDF dacă
AADE=4 cm2 şi ABDF=4 cm2.
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VIII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)
1 1 1
6p 1) Rezultatul calculului
( + : ⋅12
2 3 4 )
este egal cu:
A.24 B.22 C.20 D.18
2
6p 2) Rezultatul calculului ( √ 3+1 ) −2 √3 este egal cu:
A. 4−2 √ 3 B. 2 √3 C. 4−√ 3 D.4
6p 3) Probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea {1, 2, 3, 4, …, 100}, acesta să aibă suma
cifrelor egală cu 10 este egală cu:
A. 9% B. 10% C. 15% D. 18%
6p 4) În triunghiul ABC, m( BAC)=90, AB = 75% din AC, BC = 10 cm. Perimetrul ABC este
egal cu:
A. 25 cm B. 20 cm C. 22 cm D. 24 cm
6p 5) Rezultatul calculului sin60 + tg60 este egal cu:
2 √3 1+ √3 3 √3 1+2 √ 3
A. 3 B. 2 C. 2 D. 2

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


7p 1) Desenaţi pe foaia de test rombul ABCD cu m( B)  90.

7p 2) Să se calculeze:
( √12 − √13 ) :( √√ 23 + √√ 32 )
.
8p 3) Biblioteca unui elev are trei rafturi. Pe primul şi al doilea raft sunt 41 de cărţi. Pe al doilea şi al
treilea raft sunt 35 de cărţi. Pe primul şi al treilea raft sunt 40 de cărţi. Aflaţi numărul de cărţi
de pe al doilea raft.
2
8p 4) Se consideră expresia E( x )= ( x −2 ) + ( x +3 )⋅( x−3 ) −2 x⋅( x−2 ) , xℝ . Să se arate că
E( x)=1 .

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. În figura 1 este reprezentat paralelogramul ABCD cu
AD = BD = 20 cm şi m( ADB) = 30. Punctul E este
simetricul lui C faţă de dreapta AB.
10p a) Arătaţi că aria paralelogramului ABCD este egală cu 200 cm2.
10p b) Demonstraţi că punctele E, B şi D sunt coliniare.
10p c) Demonstraţi că AC  AE.
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VIII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)
1 1 1 1
6p 1) Rezultatul calculului
( − ⋅ :
4 3 2 12) este egal cu:
A.0,(6) B.0,75 C.1 D.1,5
2
6p 2) Rezultatul calculului 4 √2+ ( 2−√ 2 ) este egal cu:
A. 2 B. 6 C. 4 √2+4 D. 4 √2+2
6p 3) Probabilitatea ca alegând un număr din mulţimea {1, 2, 3, 4, …, 20}, acesta să fie multiplul
numărului 4, este egală cu:
A. 20% B. 30% C. 15% D. 25%
6p 4) Perimetrul dreptunghiului ABCD este egal cu 30 cm iar AB = 2BC.
Lungimea diagonalei AC este egală cu:
A. 5 √ 5 cm B. 4 √3 cm C. 5 √2 cm D.7 cm
6p 5) Rezultatul calculului cos30 ctg60 este egal cu:
√3 √3 2 √3 √3
A. 2 B. 4 C. 3 D. 6

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


7p 1) Desenaţi pe foaia de test trapezul isoscel ABCD, ABCD, ABCD.

7p 2) Calculaţi:
([ √12 + √13 + √16 )⋅√ 6−1]⋅|√2− √3| .
8p 3) Andreea împarte numărul natural a la 7 şi obţine un cât nenul şi rest 4; împarte un alt număr
natural b la 7 şi obţine un alt cât nenul şi rest 5. Aflaţi restul împărţirii sumei a + b la 7.
2 2
8p 4) Se consideră expresia E( x)= ( x −3 ) −4⋅( x−2 ) , xℝ . Să se arate că E( x )= (3 x−7 )⋅( 1−x ) .

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. În figura 1, triunghiurile ABC și CDE sunt echilaterale cu
AB = 12 cm; D este mijlocul lui BC.
10p a) Demonstrați că patrulaterul ABEC este un trapez
dreptunghic.
10p b) Aflați aria patrulaterului ABEC.
10p c) Pe (AB se ia punctul G astfel încât BG = 6 cm
(B între A și G). Arătați că punctele G, D și F
sunt coliniare, FAC, DFAC.
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VIII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.
Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)

6p 1) Rezultatul calculului
( 13 : 14 + 16 )⋅4 este egal cu:
A.3 B.4 C.6 D.8
2
6p 2) Rezultatul calculului ( √ 5−2 ) +4 √5 este egal cu:
A. 9 B. 9+4 √ 5 C. 7+4 √ 5 D. 1+4 √5

6p 3) Diagrama alăturată reprezintă repartiţia mediilor anuale


la matematică la clasa a VII-a. Probabilitatea ca alegând
la întâmplare un elev, acesta să fi luat cel puţin media 8,
este egală cu:
A.50% B.55%
C.45% D.40%

6p 4) În ABC, D(AB), E(AC), AD=4cm, BD=8 cm,


AC=15 cm, DE=6cm, DEBC.
Perimetrul patrulaterului BCED este egal cu:
A.40 cm B.42 cm C.44 cm D.45 cm
6p 5) Rezultatul calculului tg30 + cos30 este egal cu:
1+ √3 √3 5 √3 1+ √3
A. 2 B. 6 C. 6 D. 3

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


7p 1) Desenaţi pe foaia de test dreptunghiul ABCD cu BC = 2AB.
1 1
7p 2) Se consideră numerele
a=
( +
√5 √3 )
⋅√ 15−√3 5 a 4
şi b=√ 3 . Arătaţi că 4  b  3 .
8p 3) Andrei a cheltuit 25% din suma de bani şi încă 7 lei. Dacă i-au mai rămas 56 lei din sumă,
aflaţi cât a cheltuit Andrei.
2
8p 4) Se consideră expresia E( x )= ( x −4 ) − ( x−4 )⋅( x+4 )−8⋅( 2−x ) , xℝ . Să se arate că E( x)
este un pătrat perfect.
Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1. În figura 1 este reprezentat triunghiul echilateral ABC; ADBC,
D(BC), CDEF este un dreptunghi cu CF = AC = 12 cm.
10p a) Aflaţi aria ABC.
10p b) Demonstraţi că AF este bisectoarea DAC.
10p c) Arătaţi că DM = 6⋅( 2 √ 3−3 ) cm, M = CDAF.
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VIII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)

6p 1) Rezultatul calculului
( 73 − 32 : 34 )⋅6 este egal cu:
A. 6 B. 4 C. 3 D. 2
2
6p 2) Rezultatul calculului ( √ 6+ √ 2 ) −4 √3 este egal cu:
A. 8−4 √ 3 B. 8 C. 8−2 √ 3 D. 8+2 √ 3

6p 3) Graficul alăturat reprezintă evoluţia


temperaturii aerului pe parcursul unei zile.
Diferenţa dintre temperatura maximă
şi minimă este egală cu:
A. 15C B. 8C
C. 12C D.13C

6p 4) În ABC, ABAC, D(BC), ADBC, AD=4 cm, BD= 2cm. Perimetrul ABC este egal cu:
A. ( 8+6 √ 5 ) cm B. ( 6+6 √ 5 ) cm C. ( 10+6 √ 5 ) cm D. ( 6+8 √ 5 ) cm
6p 5) Rezultatul calculului tg45 + sin30 este egal cu:
3 3 √2 4 √2
A. 2 B. 2 C. 3 D. 3

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


7p 1) Desenaţi pe foaia de test paralelogramul ABCD cu AC  BD.
20
a= −√ 20
7p 2) Fie numerele √5 şi b=10 √5 . Aflaţi media geometrică a numerelor a şi b.
8p 3) Egor şi Lavrente au împreună 60 lei. Dacă Egor îl împrumută pe Lavrente cu 2 lei, atunci
Lavrente va avea cu 14 lei mai mult decât Egor. Aflaţi câţi bani are Egor şi Lavrente.
2 2
8p 4) Se consideră expresia E( x )= ( x −3 ) −2⋅( x+3 )⋅( x−3 ) + ( x +3 ) , xℤ . Să se arate că E( x)
este un multiplu al numărului 4 oricare ar fi xℤ.

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


1. Un tinichigiu doreşte să decupeze un pătrat dintr-o foaie de tablă în
formă de semicerc. Raza cercului din care provine semicercul
este egală cu 3 √ 5 dm.
10p a) Aflaţi aria semicercului exprimată în cm2.
10p b) Aflaţi lungimea laturii pătratului ABCD.
10p c) Arătaţi că raportul dintre aria pătratului şi aria
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VIII-a

semicercului este mai mare decât 0,5.(3,14    3,15)