Sunteți pe pagina 1din 3

Data………………….

 
Disciplina: Istorie; Clasa: a V- a;
Numele şi prenumele elevului: ………………………………………………………

TEST DE EVALUARE INIŢALĂ

· Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte.


· Din oficiu se acordă 10 puncte.

PARTEA I (45 de puncte)
I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Primul rege al dacilor a fost: a. Decebal  b. Burebista  c. Traian
2. Capitala Daciei era la: a. Sarmisegetuza b. Roma c. Orăștie
3. Dacia a fost cucerită de romani în anul: a. 101 b. 105 c. 106
4. Alexandru cel Mare a fost regele: a.  Macedoniei  b. Romei  c. Daciei
5. Limba română este de origine a. germanică b. latină c. slavă
II. În coloana A avem numele unor conducători politici, iar în coloana B țările pe care aceștia le-au
condus. Stabiliți  corespondența între cele două coloane: 
A B
1. Ştefan cel Mare a. Germania 1-
2. Mircea cel Bătrân b. Moldova 2-
3. Decebal c. Imperiul Roman 3-
4. Traian d. Țara Românească  4-
5. Iancu de Hunedoara e. Transilvania 5-
6. Soliman Magnificul f. Franța 6-
7. Napoleon Bonaparte g. Dacia 7-
8. Carol I de Hohenzollern h. România 8-
9. Hitler i. Imperiul Otoman 9-
10. Stalin j. U.R.S.S. (Rusia) 10 -
k. Polonia
PARTEA II (45 de puncte)
III. Citiţi cu atenţie următorul text și răspundeți cerințelor:  
,,Dacii ocupă ambele maluri ale Istrului (Dunărea), cu deosebirea că parte din ei, care locuiesc încoace de
Istru, spre teritoriul ocupat de tribali, sunt înglobaţi în Guvernământul Moesiei (provincie romană de la
sudul Dunării) şi sunt cunoscuţi sub numele de moesi. Cei care se află spre miazănoapte de fluviu se
numesc daci, unii îşi zic geţi sau traci, căci aparţin neamului tracic care odinioară a populat cu așezări
împrejurimile muntelui Rhodope”. ( Cassius Dio,
Istorie Romană )
1. Transcrieţi din text zona ocupată de daci……………………………………………………………………

2. Precizați, din text, neamul din care făceau parte dacii………………………………………………………

3. Cum mai sunt denumiţi, conform autorului, dacii din sudul Dunării?………………………………………

4. Care a fost zeul suprem la daco-geți?………………………………………………………………………

5. Enumerați cinci izvoare istorice, scrise sau nescrise, referitoare la daco-geți. …………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
IV. Enumerați trei evenimente istorice și precizați epoca istorică în care s-au desfășurat:

1………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

PARTEA I - 45 de puncte
I. 3 puncte X 5 = 15 puncte
II. 3 puncte X 10 =30 puncte

PARTEA II - 45 de puncte
III. 30 puncte distribuite astfel:
1 - 5 puncte
2 - 5 puncte
3 - 5 puncte
4 - 5 puncte
5 - 10 puncte (2p.X5)
IV. 15 puncte distribuite astfel:
1. 3p. (eveniment istoric) + 2p. (epocă istorică) = 5 puncte
2. 3p. (eveniment istoric) + 2p. (epocă istorică) = 5 puncte
3. 3p. (eveniment istoric) + 2p. (epocă istorică) = 5 puncte