Sunteți pe pagina 1din 1

COVI

D-19-Re
gulipent
ruper
soa
nel
eca
re
fol
ose
sct
ransport
ulî
ncomun
Respect
ațiur
măt
oar
eler
egul
igener
ale:

Evitațipecâtposi bilutil
izarea Î
ncercațisăpăstraț
icelpuțin1m
mij
loacelordet ransportî ncomun di
stanțăfațădeoper soană
dacăpr ezentațisemne caretușeștesaustrănută!
al
euneii nfecți
ir espir
at ori
i
(avețifebr
ă,t uși
ți,strănut aț
i)!

Spălați
-văpemâi niimedi
atce Evi
taț
isăvăat ingețiochii
,nasul
ajungețiacasă/biroucuapă sauguracumâi nil
eî nai
ntesă
șisăpuncelpuț i
n20desecunde! vă spăl
ațipemâi ni!

Acoperi
ți-
văgur așinasulcușerveț
el PurtațimascăDOAR dacă
deunicăfolosințăsaucupli
cacotului prezentaț
isemneal eunei
cândt ușiț
isaustr
ănutaț
i! inf
ecțiir
espi
rat
or i
i

I
nfor
maț i
-vădoardinsur seofi
cial
epubl
icat
e
pesit
e-ulMinini
ster
uluiSănătăți
i(www.ms.r
o)
saualInst
itut
uluiNați
onaldeSănăt at
ePubli

(
www. i
nsp.gov.
ro)!