Sunteți pe pagina 1din 1

SEDENTARI

SM

2-
3ZI
LE/
SĂPTĂMÂNĂ
FORȚĂ

3-
5ZI
LE/SĂPTĂMÂNĂ
FI
TNESS AEROB

PREFERABI
LZI
LNI
C
CONSUM DE ENERGI
E

*RM =repetaremaximă.1RM cor espundeceleimaimar isarci


nicarepoatefir
idi
catăpri
nîntr
eagagamădemi șcareosi
ngur
ădat ă
Sur
sa:Swedi shNati
onalInsti
tut
eofPubl i
cHealth,Physi
calActi
vit
yinthePreventi
onandTr eat
mentofDi sease,2010htt
ps:
//
www.f
olkhal
somyndi
ghet
-
en.
se/cont
entasset
s/5de033c2c75a494a99cbba2407594c22/physi
cal-
act
ivi
ty-
prevent
ion-
tr
eatment-
disease-webb.pdf

ACESTPOSTERESTEDESTI NATPROFESI ONI ȘTILORDI NSĂNĂTATE


Ma
ter
ialr
eal
iza
tînc
adr
uls
ubpr
ogr
amuluideeval
uareșipromovareasă
nătă
țiișie
duc
ați
epe
ntr
usă
năt
ate
alMi
nis
ter
uluiSă
nătă
ții-pe
ntrudis
tri
buți
egrat
uit
ă