Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş

Disciplina de Biofizică şi Biotehnică Medicală

Biofizică
­ Tematica de examen ­
sesiune: ianuarie­februarie 2009

1. Obiectul şi metodele Biofizicii. Originea şi evoluţia Biofizicii. Realizări şi perspective în 
Biofizică. Tehnici actuale în Biofizică.
2. Funcţii   de   stare   termodinamică.   Fluxurile   de   energie   liberă   în   sistemele   biologice. 
Problemele bioenergeticii celulare. Sistemele biologice ca structuri disipative.
3. Elemente   de   termodinamică   biologică.   Primul   principiu   al   termodinamicii.   Legea   lui 
Hess. Bilanţul energetic al organismului.
4. Entropie şi ordine. Principiul II al termodinamicii. Ireversibilitatea proceselor biologice. 
Stări staţionare şi procese cuplate.
5. Modele ale structurii moleculare a apei. Proprietăţile fizice ale apei. Repartiţia şi rolul 
apei în organism. Apa grea.
6. Membrane biologice. Structură. Modele. Rolul membranelor în organisme.
7. Potenţialul   de   repaus   al   celulelor.   Distribuţia   ionilor   la   nivel   celular.   Măsurarea   şi 
calculul potenţialului de repaus. Descrierea membranelor prin circuite echivalente.
8. Potenţialul de acţiune. Explicare, interpretare.
9. Transportul pasiv prin membrane. Mecanisme (difuzie, osmoză, echilibru de membrană 
Donnan). Legi (Fick, van't Hoff).
10.Transportul activ prin membrane. Metodă de evidenţiere: tehnica lui Ussing şi Zerahn, a 
curentului de scurt circuit.
11.Transportul   prin   membrane.   Difuzie   facilitată.   Criterii   de   identificare.   Acţiunea 
medicamentelor asupra proceselor de transport.
12.Sisteme   contractile.   Conversia   chemo­mecanică   de   energie.   Mecanica   musculară   şi 
energetică. Mecanismul scurtării. Interpretarea cibernetică.
13.Biofizica   circulaţiei   sângelui.   Legi   care   guvernează   sistemul   circulator.   Mecanismul 
biofizic al contracţiei cardiace. Elasticitatea vaselor. Pulsul. Interpretarea cibernetică.
14.Biofizica respiraţiei. Legile care stau la baza procesului respirator (Dalton, Henry, Fick). 
Interpretarea cibernetică.
15.Biofizica sistemului vizual. Sensibilitatea spectrală. Defectele ochiului şi corectarea lor. 
Interpretarea cibernetică.
16.Sunetul şi calităţile lui. Legile care stau la baza biofizicii auzului (legea pragului, legea 
Weber­Fechner). Unităţi de măsură ale intensităţii sunetului. Biofizica sistemului auditiv 
–   structură,   potenţialele   electrice   ale   urechii   interne,   geneza   influxului   nervos   în 
receptorul auditiv. Interpretarea cibernetică.
17.Noţiuni   de   biocibernetică.   Informaţia.   Definiţie,   unitate   de   măsură.   Entropie 
informaţională. Redundanţă. Legătura inversă şi sistemele biologice.
18.Rolul ionilor metalici în sistemele biologice. Rolul temperaturii, al câmpului magnetic şi 
al curenţilor electrici.
19.Radiaţii nucleare: definiţie, clasificare. Surse de radiaţii nucleare.
20.Mărimi caracteristice fasciculelor de radiaţii şi surselor radioactive.
21.Interacţiunea radiaţiilor gamma cu substanţa.
22.Interacţiunea particulelor încărcate (α, β) cu substanţa.
23.Interacţiunea neutronilor cu substanţa.
24.Atenuarea radiaţiilor nucleare (α, β, γ, neutroni). Legi. Grafice.
25.Radiosensibilitatea celulelor şi a ţesuturilor – efectele biologice ale radiaţiilor nucleare 
(somatice, genetice). Efectivitatea biologică. Măsurarea efectelor radiaţiilor nucleare ­ 
sisteme şi unităţi de măsură.
26.Sursele de iradiere a organismului. Principiile normelor actuale ale radioprotecţiei.
27.Izotopi radioactivi şi stabili. Utilizarea lor în medicină şi biologie.
28.Radiaţii   neionizante.   Legi   (Legea  lui  Grotthus,  legea  lui   Bunsen,  legea  lui   Einstein). 
Acţiunea   biologică   a   radiaţiilor   neionizante   (a   radiaţiilor   luminoase,   ultraviolete, 
infraroşii şi microundelor).
29.Metode şi tehnici fizice utilizate în medicină: radiaţii X (Röntgen), ultrasunete, laseri. 
Tomografia Röntgen computerizată. Tomografia RMN. Principii de utilizare.

Târgu Mureş şef de disciplină
16 ianuarie 2009 prof. univ. dr. Nicolaescu Ioan

S-ar putea să vă placă și