Sunteți pe pagina 1din 1

Elev: Data:

Clasa a VIII-a

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

Religie ortodoxă

I) Identificați enunțuri corecte, marcând cu A (adevărat) sau F (fals): 1p


a) Rugăciunea cu gura este mai folositoare decât cea cu inima.
............
b) De obicei, Sfânta Liturghie nu se oficiază în biserici.
............
c) Dacă, uneori, Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile, este fie din cauză că nu ne-am
rugat cu vrednicie, fie că Dumnezeu știe că lucrul pe care l-am cerut nu ne este
folositor. ............ț
II) Enumera cele șapte Sfinte Taine și argumentează importanța lor morale pentru viața unui
bun creștin. 1p
III) Identifică cele șapte atribute ale Duhului Sfânt, care reiese din rugăciunea Împărate ceresc.
1p

Duhul Sfânt

IV) Alcătuiește o compunere cu titlul „Familia creștina prima instituție creata de Dumneseu-
model de comuniune și iubire”. 1,5p
V) Citiți cu atenție textul următor, apoi rezolvați cerințele formulate:1,5p
,,Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul.
Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi orice mlădiţă care aduce roadă,
El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă.
Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus.
Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu
rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine.
Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă
multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic.
Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le
aruncă în foc şi ard. (Ioan 15, 1-6).
1. Menționați titlul pildei din care face parte fragmentul citat.
2. Transcrieți din text trei „cuvinte simbol”, apoi precizați semnificația acestora.
3. Explicați în 4-5 rânduri cum putem aplica în societatea actuală îndemnul dat de Iisus ,, Eu sunt viţa,
voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu
puteţi face nimic”.
Se acorda 4 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și