Sunteți pe pagina 1din 2

ATITUDINI

CUNOȘTINȚE Cum ne raportăm


la propria
Ce știm ?
persoană la ceilalți
și la lume
Activitate 2.1. Sinteză pentru activități metodice
,,  Educația nu e cât de mult ai memorat sau cât știi. E  
ABILITĂȚI
Cum folosim ceea capacitatea de a face diferența între ce știi și ce nu știi,,  
ce știm?
Anatole France
Curriculumul naţional reprezintă: „ansamblul proceselor
educative şi al experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe
durata parcursului său şcolar; ansamblul documentelor şcolare de tip reglator, în cadrul cărora se
consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le
oferă elevului.”
Curriculumul național promovează valori pe care fiecare persoană să le internalizeze și să le
demonstreze în viața personală, socială și profesională: respectul, responsabilitatea, spiritul inovator și
creativitate, excelența, integritatea, cetățenia activă, spiritul critic, perseverența, reziliența-adaptare.
Acest set de valori întemeiează Curriculumul național, dă concretețe viziunii despre educație și
orientează viața școlară: viziunea și misiunea școlii, activitatea de predare-învățare-evaluare, atitudinea
tinerilor în și în afara școlii.
Sistemul românesc de învățământ este centrat pe formarea de competențe. Ca rezultate ale
proceselor de învățare, competențele sunt definite în perspectiva recomandării europene, ca un ansamblu
structurat de cunoștințe, abilități și atitudini.
 cunoștinţe – reprezintă un ansamblu de informații factuale, concepte, idei, teorii validate și care
sprijină înțelegerea unei discipline sau a unui domeniu de cunoaștere;
 abilităţi – reprezintă utilizarea cunoașterii existente în vederea atingerii unor rezultate;
 atitudini – descriu modalități de raportare la idei, persoane sau situații.

Orice persoană are nevoie de competențe pentru împlinire și dezvoltare personală, angajare,
incluziune socială, stil de viață sustenabil, viață de succes în comunități pașnice, managementul vieții
sănătoase și cetățenie activă. Competențele se dezvoltă pe parcursul întregii vieți, din copilăria timpurie
către viața adultă, din perspectiva unei învățări formale nonformale, informale, în contexte familiare,
școlare, profesionale și comunitare.
Competente
cheie

COMPETENȚE CHEIE
Profilul de
formare

Competente Competența digitală


-pringenerale
utilizarea dispozitivelor pentru accesarea
informaţiei existente pe internet pentru Competențe sociale și civice
realizarea de ppt-uri, portofolii, proiecte, - Cunoasterea mediului înconjurător ca domeniu
referate. A învăța să înveți de responsabilitate civică; cunoaşterea
Competente
- realizarea unui rezumat pe baza unui material - exerciţii de poziţionare corectă a unor elemente elementelor esenţiale ale geografiei Europei, a
Sensibilizare și exprimare culturală specifice geografice pe suport grafic şi cartografic. Folosind Uniunii Europene şi a ţărilor sale.
audio-video.Folosind un videoclip despre
- prin realizarea de proiecte interdisciplinar Germania, elevul va fi capabil sa realizeze un harta fizica a Europei,elevul,va fi capabil sa - observarea mediului geografic din orizontul
rezumat referitor la caracteristicile fozico- identifice principalele coordinate
- prin realizarea unui text/referat/lucrare local sau îndepărtat: prin realizarea unor aplicații
geografice si economice ale statului. geografice,precum si pozitia geografica a unor
independentă cu titlul „Nilul- fluviul care a creat o in teren în orizontul local, elevul va fi capabil să
state in cadrul continenetelor.-
civilizatie”. - cu ajutorul datelor obţinute de pe site-uri cu identifice probleme ale mediului înconjurător și
informaţii geografice: astfel folosind date de pe impactul antropic asupra mediului,in urma
diverse site-uri geografice referitoare la padurea defrisarilorabuzive precum si a depozitarii
amazoniana, elevul va putea sa realizeze o inadecvate a deseurilor.
conexiune de tip cauza-efect intre necesitatea
construirii soselei transamazoniene si impactul
acesteia asupra biodiversitatii.

Curriculumul actual pune accent mai mare pe elev și învățarea individuală, pe dezvoltarea
de competențe. Practic, nu se mai fixează materiile pe care trebuie să le învețe elevii, ci ceea ce trebuie să
știe să facă aceștia în raport cu fiecare dintre cele opt competențe cheie, până la finalul ciclurilor de
învățamant.
Pentru formarea absolventului de gimnaziu, fiecare disciplină are un rol important , astfel că geografia
poate avea un rol decisiv pentru formarea unor competențe generale prin activități specifice care să-l ajute
în viitor, formându-i o atitudine pozitivă  față de mediul înconjurător. Exemple:

Exemple:

Comunicare
în limba
maternă
Sensibilizare Comunicar
și exprimare e în limbi
culturală străine

Spirit de
Competen Competente
inițiativă și
țe cheie MST
antreprenoriat

Competenț
Competen
e sociale și
ța digitală
civice
A învăța să
înveți