Sunteți pe pagina 1din 2

TEST – SINTAXA

CLASA A VIII-A

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
 Se acordă 10 puncte din oficiu.

Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie, pe foaia de test, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de
mai jos:

Pe Lulu l-am găsit într-o dimineaţă ploioasă pe stradă. Mi-am dat seama imediat că fusese
abandonat de cineva şi m-am gândit să-l luăm acasă. Aş fi vrut să-l înduplec pe tata, dar ştiam
foarte bine că nu acceptase sub nici o formă ideea de a lua un animal în apartament, nici măcar
atunci când sora mea dorea acest lucru. I-am spus neutru:

- Iată un căţel! E cam plouat. Lulu a schelălăit încet şi a clipit înceţoşat când l-am
mângâiat. Desigur că l-aş fi luat cu mine. Mă temeam însă că o vorbă nepotrivită l-ar supăra pe
tata, aşa că l-am luat cu binişorul:

- Îţi place?

- Nu uita că în casă...

În acel moment, Lulu i-a sărit în braţe cu un lătrat vesel. Tata a cedat şi acum are un
însoţitor chiar şi la serviciu.

Subiectul I (48 de puncte)

1. Daţi definiţia sintaxei. 6p

2. Ce este anacolutul? 6p

3. Extrageţi, din textul dat, o propoziţie enunţiativă exclamativă şi o propoziţie


interogativă propriu-zisă. 6p

4. Extrageţi, din textul dat, un predicat verbal exprimat printr-o locuţiune verbală, un
predicat verbal exprimat printr-un adverb predicativ şi un predicat verbal exprimat
printr-o interjecţie predicativă. 6p

5. Numiţi relaţiile şi mijloacele prin care se stabilesc aceste relaţii din următoarele
propoziţii subliniate, din textul dat. 6p
6. Numiţi relaţia şi mijlocul prin care se stabileşte această relaţie din următoarea frază:

Colega mea este harnică, frumoasă, ascultătoare, cuminte. 6p

7. Extrageţi, din text, trei cazuri în care se stabileşte relaţia de interdependenţă între
subiect şi predicat. (Aveţi grijă ca subiectul să fie exprimat). 6p

8. Alcătuiţi o propoziţie după următoarea schemă:

S+P+C.d.+C.d+A.adj.+C.c. de timp+C.c. de loc 6p

Subiectul al II-lea (30 de puncte)

Redactaţi o compunere de 15-20 de rânduri, în care să relataţi cum l-aţi adoptat pe


Lulu, un căţeluş abandonat. În compunerea voastră, trebuie să ţineţi cont de
următoarele sarcini:

- daţi un titlu sugestiv compunerii;

- prezentaţi împrejurările în care l-aţi găsit pe Lulu;

- folosiţi un predicat verbal exprimat printr-o locuţiune verbală, un predicat verbal


exprimat printr-un adverb predicativ şi un predicat verbal exprimat printr-o
interjecţie predicativă. Subliniaţi-le!

- respectaţi limita spaţiului indicat.

Se acordă 12 puncte pentru redactare!