Sunteți pe pagina 1din 3

NUME ŞI PRENUME:

Nr. 1

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


Clasa a VIII-a

I.Se dă textul:

„Un lucru deplin pe care puteam să-l fac era să-i învăţ pe urmaşii mei despre
lume,viaţă,amărăciune,deznădejde ori speranţă „(M. Preda)
1. (1.20p)Desparte textul în propoziţii şi precizează :
- felul acestora,
- valoarea morfologică a elementelor regente pentru subordonatele identificate,
- valoarea morfologică a elementelor relaţionale .
2. (0.30p) Indică valoarea gramaticală a verbului a fi din text şi construieşte propoziţii cu alte două
valori.
3. (0.30p)Identifică în text câte un : c.direct,atribut adjectival,c.indirect.
4. (0.60p)Alcătuieşte enunţuri în care verbul a face la modul gerunziu să aibă funcţia de :
c.c. de mod,c.c. de timp,c.c. de cauză.
5. (1.00p)Construieşte fraze în care elementul relaţional că să introducă subordonatele:
PR,CD,CNS,CZ,CI.

II.(1.20p)Alcătuieşte enunţuri în care :


- o SB să aibă element regent o expresie verbală impersonală,
- o AT să fie introdusă printr-un adverb relativ,
- o CI să aibă element introductiv conjuncţie subordonatoare.

III(1.00p).Construieşte fraze potrivite ,astfel încât să respecţi cerinţele:


a. ......................................................................../cum a reuşit(SB)
b. ....................................../al oricui.........................................(PR)
c. ............................................ ................./dacă a plecat Ana.(AT)
d. A muncit mult/....................................................................(CS)

IV.(1.80p)Analizează morfo-sintactic cuvintele subliniate în enunţurile de mai jos:


a. Acţiunea conform regulamentului ne-a ajutat în cazul prezentat.
b. Hotărârea împotriva celorlalţi m-a deranjat.
c. Cânta asemenea privighetorii.
d. Din pricina lui , am necazuri.
e. A mers la bibliotecă pentru a consulta un dicţionar.
f. Întârziind, ,n-am putut intra în sală şi am pierdut primul act al piesei.

V.(0.60p)Realizează expansiunea părţilor de propoziţie de la exerciţiul anterior,punctele a,c,f.

VI.(1.00p)Alcătuieşte o frază după schema:

P1=PP ; P2=AT(1) ; P3=CT(2) ; P4=PR(1)

NOTĂ: Se acordă 1.00 punct din oficiu


1
NUME ŞI PRENUME:
Nr. 2

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ


Clasa a VIII-a

I.Se dă textul:

„Singurele cuvinte pe care le adresam refugiaţilor înainte de plecare erau să-i întreb dacă ,în afară de
obiectele suspecte ,li se oprise cumva bani ori lucruri de valoare „(Gib. I. Mihăescu)
1. (1.20p)Desparte textul în propoziţii şi precizează :
- felul acestora,
- valoarea morfologică a elementelor regente pentru subordonatele identificate,
- valoarea morfologică a elementelor relaţionale .
2. (0.30p) Indică valoarea gramaticală a verbului a fi din text şi construieşte propoziţii cu alte două
valori.
3. (0.30p)Identifică în text câte un : c.c. de timp,atribut adjectival,c. indirect.
4. (0.60p)Alcătuieşte enunţuri în care verbul a se opri la modul gerunziu să aibă funcţia de :
c.c. de mod,c.direct,c.c. de cauză.
5. (1.00p)Construieşte fraze în care subordonatele: PR,CŢ,CV,CD,CI să fie introduse de elementul
relaţional să .
II.(1.20p)Alcătuieşte enunţuri în care :
- o SB să aibă element regent o locuţiune adverbială predicativă,
- o CD să fie introdusă printr-un pronume nehotărât ,
- o CT să aibă element introductiv un adverb relativ .

III(1.00p).Construieşte fraze potrivite ,astfel încât să respecţi cerinţele:


a............................................................................/cât a lucrat(SB)
b................./când.....................................................................(AT)
c......................................................../dacă a procedat corect.(CI)
d.Nu am luat notă mare/..........................................................(CV)

IV.(1.80p)Analizează morfo-sintactic cuvintele subliniate în enunţurile de mai jos:


a.Succesul graţie eforturilor părinţilor i-a dat de gândit .
b.Lupta contra unora m-a deranjat.
c.Câştiga conform aşteptărilor.
d.De emoţie, îi tremura vocea.
e.Discutăm pentru a găsi o soluţie.
f.Începând furtuna,ne-am întors acasă.

V.(0.60p)Realizează expansiunea părţilor de propoziţie de la exerciţiul anterior,punctele c,e,f.

VI.(1.00p)Alcătuieşte o frază după schema:


P1=PP ; P2=CD(1) ; P3=CT(2) ; P4=CS(3)

NOTĂ: Se acordă 1.00 punct din oficiu


2
3