Sunteți pe pagina 1din 22

FACULTATEA DE DREPT

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI


Anul universitar 2019-2020

PROIECT MANAGEMENT

SC OMV PETROM SA

Proiect realizat de studenții grupei 204: Prof. coordonator:


- Aramă Raul-Vlăduț Conf. Univ. Dr. Vladimir-Codrin Ionescu
- Crăciun Andreea-Gratiela
- Jipa Andra-Beatrice
- Olteanu Georgiana-Alexandra
- Panaite Camelia
ARGUMENT

În elaborarea prezentului proiect pentru cursul universitar de Management din cadrul


Facultății de Drept, Universitatea din București, ideea de bază în analiza strategiei manageriale
în cadrul companiei SC OMV Petrom SA a pornit în urma participării noastre la proiectului
organizat de Asociația Studenților în Drept intitulat Insights la OMV Petrom. Fiind plăcut
impresionați de componenta juridică a organizației și stârnindu-ne interesul domeniul petrolier,
am profitat de această oportunitate pentru a studia și strategiile manageriale pe care OMV
Petrom le abordează.
Un alt argument pentru a ne motiva alegerea este găsirea unei soluții pentru combaterea unei
probleme majore la nivel modial și anume poluarea masivă a mediului înconjurător prin emisia
de gaze. Consecințele grave pe care acest fenomen le are asupra climatului și dezvoltării umane
preocupă legiuitorii de rang european, dar și național, încercând să găsească cele mai eficiente
metode pentru a combate acest fenomen dăunător.
În cuprinsul proiectului elaborat de noi, veți putea lua la cunoștință prezentarea îndetaliată a
companiei, impactul pe care îl are asupra industriei petroliere din România, precum și o detaliere
a acestui sector pe piața internă.
Prezentul proiect pune accentul pe analiza sistemului de management al companiei, precum și
pe analiza mediului de afaceri.

1
CAPITOLUL I. PREZENTAREA COMPANIEI

„ SC OMV Petrom SA”

SC OMV Petrom SA este cea mai mare companie românească de petrol și gaze, cu
activități în sectoarele Explorareși Producție, Rafinare și Produse Petrochimice, Marketing, Gaze
Naturale și Energie.
Compania face parte din grupul internațional OMVPetrom, cel mai mare grup petrolier
din Europa de Sud-Est. Grupul și-a consolidat poziţia pe piața de țiței și gaze în urma unui amplu
proces de modernizare și eficientizare, susținut de investiții în valoare de peste 11 mld. euro pe
parcursul ultimilor zece ani.
Reafirmată în iunie 2012, viziunea OMV Petrom este de a ramâne compania integrată de
țiței și gaze lider în regiune, cu performanță durabilă, care să susţină creșterea potenţială a
segmentului upstream în regiunea de vecinatate a Mării Negre.
OMV Petrom este membru al Grupului OMV, care este, de asemenea, o companie
integrată de țiței și gaze ce activează pe piata internațională. OMV Aktiengesellschaft, compania-
mamă a Grupului OMV, deţine o participație de 51% în OMV Petrom și este una dintre cele mai
mari companii industriale austriece listate la bursă.

2
1. Date de identificare:

Denumire societate OMV Petrom S.A.


Cod fiscal / CUI 1590082
Cod Registrul Comerțului J40/8302/1997
Adresa Str. Coralilor nr. 22, sector 1
Localitate BUCURESTI
Județ ILFOV
Țara Romania
Pagină internet www.omvpetrom.com
E-Mail office_gas@petrom.com
Telefon +40 (21) 40 60466
Fax +40 (21) 40 60466
Domeniu de activitate Extractia petrolului brut
Cod CAEN (Rev.2) 610

2. Scurt istoric:

România are o istorie de peste 160 de ani în producția și rafinarea țițeiului. A fost printre primele
țări producătoare din lume și unul dintre cei mai mari producători la începutul secolului XX.
Acum, după mai bine de un secol și jumătate de producție, majoritatea zăcămintelor au devenit
mature iar producția tării este de sub 10% dincea a marilor producători ai Europei. Totuși,
descoperirile recente de gaze naturale din apele de mare adâncime ale Mării Negre indică un
potențial semnificativ. OMV Petrom este urmașul acestei istorii bogate.

Începuturile

În 1857, România este prima țară care a raportat producția de țiței și care are prima rafinărie din
Europa (Mehedințeanu) construită lângă Ploiești. Este anul în care debutează fascinanta călătorie
a industriei de țiței și gaze în România. Până la începutul Primului Război Mondial, industria a
cunoscut o dezvoltare fulminantă, în special datorită investițiilor străine. Înainte de Primul

3
Război Mondial, aproximativ 75% din capitalul investit in industria petrolieră din România era
german, britanic și olandez, în timp ce capitalul românesc avea o pondere de doar 8%. Jucătorii
internaționali care au fost atrași de zăcămintele petroliere din România includeau Standard Oil
(sucursala Româno-Americană, înființată în 1904) și Shell (sucursala Astra Română, înființată în
1910).

Epoca comunistă

Perioada 1947-1989 este cunoscută drept Epoca Comunistă în istoria României. Toate
companiile petroliere au fost naționalizate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial iar
activele acestora au fost exploatate de Sovrom Petrol, o companie deținută de statul român și
Rusia. În 1976, a fost atins un vârf istoric al producției de țiței, de 15 milioane de tone, după care
producția a început să scadă.

O companie de stat într-o economie de tranziție

După revoluția din 1989, toate activitățile de explorare și producție din România au fost preluate
de Compania Română de Petrol, o companie de stat. Compania s-a confruntat în continuare cu
provocări legate de lipsa investițiilor și interferențe politice. În 1997, a devenit SN Petrom, care
includea și două rafinării - Arpechim și Petrobrazi, confruntate, de asemenea, cu lipsa
investițiilor și marje de rafinare negative.

Modernizare post-privatizare

La sfârșitul lui 2004, OMV Petrom a fost privatizat, iar compania austriacă OMV AG devine
noul acționar majoritar. Compania a trecut printr-un amplu proces de reorganizare și
restructurare și a beneficiat de investiții majore pentru modernizare (13,5 mld euro între 2005 și
2017). În prezent, OMV Petrom este o companie solidă și modernă.

3. Misiune și obiective :

Sustenabilitatea pentru OMV Petrom înseamnă concentrarea pe conducerea afacerii în mod


responsabil, eficient și într-un mod inovator. Își angajează să creeze o valoare pe termen lung

4
pentru companie și pentru părțile interesate, respectând mediul, sprijinind comunitățile în care își
desfășoară activitatea și încercând să sprijine obiectivele ONU de dezvoltare durabilă.La OMV
Petrom, au o lungă tradiție de comportament responsabil față de angajați, mediu și
societate.Sustenabilitatea pentru OMV Petrom înseamnă să se concentreze pe conducerea
afacerii lor în mod responsabil, eficient și inovator. Sustenabilitatea la OMV Petrom este
încorporată în strategia Grupului OMV.

4. Principii și valori :

OMV Petrom își concentrează eforturile de sustenabilitate pe cinci domenii de interes:Sănătate,


siguranță, securitate și mediu (HSSE): sunt valori cheie ale OMV Petrom. Bunăstarea și
siguranța oamenilor lort, precum și integritatea facilităților de operare a companiei și un sistem
proactiv de gestionare a riscurilor, sunt de o importanță capitală pentru îndeplinirea viziunii
HSSE a companiei OMV Petrom: "ZERO Harm - NO Losses"

Managementul eficient al carbonului: OMV Petrom se concentrează pe îmbunătățirea


managementului eficienței carbonului în operațiunile sale și portofoliul de produse. Compania se
angajează pe deplin să acționeze în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și
gestionarea responsabilă a resurselor.

Inovare: eforturile OMV Petrom vizează dezvoltarea unei culturi bazate pe inovare, consolidarea
competențelor digitale ale angajaților săi și implementarea noilor tehnologii în afaceri.

Angajați: OMV Petrom plasează oamenii în centrul afacerilor și dorește să creeze un loc de
muncă care să fie satisfăcător, divers și orientat spre învățare.

Principii de afaceri și responsabilitate socială: OMV Petrom se străduiește să mențină standarde


de conformitate la fel de înalte în toate locațiile, iar Codul de Conduită se aplică tuturor
angajaților și furnizorilor. OMV Petrom acționează în mod responsabil atât în ceea ce privește
modul de utilizare a resurselor naturale în operațiunile noastre, cât și modul în care construim
permanent relații bazate pe încredere și onestitate cu toți actorii implicați.

5
5. Management superior :

Pentru a răspunde mai bine noilor provocări generate de efectele schimbărilor climatice,
implementăm măsuri specifice, inclusiv optimizarea proceselor, creşterea eficienței energetice și
implementarea proiectelor care reduc emisiile de gaze cu efect de seră, consumul de energie și
costurile.

Intensitatea GES din OMV Petrom a scăzut cu 20% în 2018 față de 2010. Aceasta demonstrează
eforturile noastre de a contribui la realizarea obiectivului strategic al Grupului OMV de scădere a
Intensității GES cu 19% in 2025 (față de 2010) . Cu toate acestea, în 2018, Intensitatea GES din
OMV Petrom a crescut cu 5,4% față de 2017, pe baza creșterii cu 9,3% în Upstream, a creșterii
cu 6,1% în rafinăria Petrobrazi şi a scăderii cu 0,9% în Centralele Electrice.

6. Organizarea :

OMV Petrom este o societate administrată în sistem dualist, de către directorat, sub
supravegherea consiliului de supraveghere. Organismele corporative din societate sunt
structurate astfel:
 Adunarea generală a acționarilor – cel mai înalt forum decizional al societății;
 Consiliul de supraveghere;
 Comitetul de audit;
 Directoratul.

Adunarea generală a acționarilor


Din punct de vedere al structurii sale, în funcţie de aspectele ce necesită aprobarea
acţionarilor, Adunarea Generală a Acţionarilor poate fi ordinară sau extraordinară.
Printre atribuțiile adunării generale a acționarilor se numără:
- discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale după analizarea
rapoartelordirectoratului, consiliului de supraveghere, auditorului financiar;

- repartizează profitul şi stabileşte dividendele;

- stabileşte nivelul remuneraţiilor membrilor consiliului de supraveghere şi ale


auditorului financiar pentru exerciţiul financiar curent.

Membrii Consiliului de Supraveghere în conformitate cu Actul Constitutiv al Companiei

6
Consiliul de Supraveghere este compus din nouă membri. Aceștia nu pot fi membrii ai
Directoratului, iar mandatul li se acordă pe o perioadă de 4 ani.
Consiliul de Supraveghere este cel care, de asemenea, aprobă raportul Directoratului, care
include Raportul de Guvernanţă Corporativă. OMV Petrom aderă la și respectă marea majoritate
a prevederilor stipulate în Codul de Guvernanţă Corporativă emis de Bursa de Valori București.
Cerinţele Codului de Guvernanţă Corporativă sunt mai cuprinzătoare decât cerinţele legale
pentru Companiile listate. Datorită performanţei operaţionale foarte bune și a poziţiei financiare
solide a Companiei, Consiliul de Supraveghere are certitudinea că OMV Petrom este bine
poziţionată, astfel încât să depășească viitoarele provocări și să valorifice întregul său potenţial în
perioada urmatoare.

Comitetul de audit
Comitetul de audit este format din patru membri neexecutivi (unul dintre ei fiind
independent), care sunt totodată membri ai consiliului de supraveghere şi care sunt numiţi de
acesta din urmă. Comitetul de audit analizează situaţiile financiare anuale ale societăţii și
propune toate măsurile necesare pentru adoptarea acestor situaţii. De asemenea, acesta va
superviza măsurile de management de risc al societăţii şi rezultatele financiare ale acesteia şi va
monitoriza informaţiile raportate de auditorii interni ai acesteia.
Directoratul
Directoratul este ales de către Consiliul de Supraveghere și are în componenţă cinci
membri.Este entitatea care conduce activitatea curentă a companiei și monitorizează activitatea
companiilor din GrupulOMV Petrom, în conformitate cu prevederile legale, cu Actul Constitutiv
al societăţii, cu regulamentele șiprocedurile interne, precum și cu hotărârile Consiliului de
Supraveghere și ale Adunării Generale a Acţionarilor.

7
CAPITOLUL II. DIMENSIUNI ALE MANAGEMENTULUI DESFĂȘURATE DE
COMPANIE

1. Dimensiunea previzionară :

Analiștii Erste Group Research previzionează o creștere cu aproximativ 16,5% a profitului față
de nivelul raportat în anul 2012 de către compania OMV Petrom.

Mariana Gheorghe a estimat o scăadere în ceea ce privește profitul companiei din domeniul
producției de electricitate și gaze din anul 2014. Acest fapt se datorează licitației de vânzare a
315 000 MWh de gaze naturale, la un preț de pornire de la 90 de lei/MWh a companiei Romgaz
la bursa de energie OPCOM. Compania OMV Petrom a scos la vânzare la rândul ei 26 500 MWh
de gaze naturale la prețul de pornire de 90,50 de lei/MWh.

2. Dimensiunea creativ-inovativă :

Un exemplu în acest caz este bitumul care se folosește în special în domeniul construcțiilor
rutiere și al sistemelor de hidroizolare. „Acest produs este obținut prin oxidarea deșeurilor după
distilarea petrolului din combustibilul rezultat în urma distilării primare a țițeiului ales fără
parafină.”

Petrom City beneficiază de un sistem inovativ de producere și consum al energiei, care crește
eficiența energetică de la 90%, față de o medie de 40%-60%. Performanța este posibilă datorită
unei centrale co-generare energie electrică și căldură. Căldura rezultată la generarea curentului
electric este absorbită, transformată și folosită în totalitate pentru răcirea clădirii pe timp de vară.
În timpul iernii, această căldură este folosită direct pentru încălzire. Acest concept este în prezent
implementat în doar 1% din clădirile de afaceri din toată lumea.

3. Dimensiunea flexibilă :

Flexibilitatea resurselor umane din cadrul companiei se datorează stabilirii unor bune relații de
comunicare cu nivelurile executive, manageriale și angajați. Acest lucru este posibil prin crearea
și menținerea de sisteme moderne de resurse umane cum ar fi cele pentru recrutare, salarizare,
feedback și evaluare, training și dezvoltare etc. Cooperarea dintre OMV și Petrom în domeniul

8
resurselor umane este intensă și eficientă și se bazează pe schimbul de experiență și practică.
Grupul deține și o rețea internațională de cca. 250 benzinării localizate în Republica Moldova,
Bulgaria și Serbia.

4. Dimensiunea informativă :

OMV Petrom își consolidează datele din aproximativ 100 de sisteme locale într-unul singur prin
intermediul aplicației software SAP. Acest proces duce la creșterea transparenței, la generarea
unor posibilități de raportare în timp real și la existența unui flux informațional mai rapid, cu o
calitate ridicată a datelor, susținând eficiența operațiunilor.

Prelucrarea datelor personale se realizează direct de SC OMV Petrom Marketing SRL care
efectuează activități de prelucrare a datelor personale prin intermediul sistemelor de monitorizare
video amplasate în sediul social și în punctele de lucru, precum și prin intermediul bazei de date
electronice și registrului vizitatorilor aferente sistemului de reglementare a accesului în spațiile
de birouri/spațiile comerciale.

5. Dimensiunea investițională :

În urma unei investiții de 500 000 de euro, OMV Petrom a inaugurat primul Centru de
Vizualizare 3D din România. Potrivit declarației directorului diviziei de explorare și producție,
Gary Ingram, centrul permite îmbunătățirea procesului de analiză a datelor geologice și a
planurilor tehnice.

Din punctul de vedere al proiectelor de responsabilitate socială corporativă, a fost investită o


sumă de aproximativ 2 500 de euro în implementarea proiectului Parcurile Viitorului (sisteme
moderne de irigații și utilizează energiile alternative, promovând astfel conceptul de folosire
responsabilă a resurselor).

6. Dimensiunea socială :

Țara lui Andrei – program de responsabilitate socială Petrom care permite unui număr nelimitat
de oameni să interacționeze, să comunice, să se informeze și mai ales să schimbe în mod concret
lumea în care trăiesc.

9
În anul 2013, OMV Petrom prin Fabricat în Țara lui Andrei a oferit finanțări în valoare totală
de 350 000 de euro pentru 10 afaceri sociale câștigătoare și un an consultanță de specialitate.

Campania pentru prevenirea dezastrelor – începând cu anul 2007, Petrom a dezvoltat împreună
cu Crucea Roșie Română acest proiect. Programul are ca obiective îmbunătățirea capacității de
reacție a comunităților expuse riscurilor la dezastre naturale și acordarea sprijinului imediat celor
afectați de astfel de calamități. Petrom și Crucea Roșie au decis să sprijine comunitățile grav
afectate de secetă. În urma lucrărilor, 9 000 de oameni din zonele afectate au acum acces la apă
potabilă. Peste 600 de elevi de gimnaziu au fost instruiți cum să reacționeze în caz de cutremur și
au asistat la demonstrații practice realizate de experți seismologi români și japonezi.

Proiectul acces la viață– acest proiect a început în anul 2010 și se datorează persoanelor care
trăiesc în zone greu accesibile în caz de urgență, precum și spitalelor care nu dispun de personal
medical suficient. Cu un buget de 1 850 000 de euro s-au realizat următoarele lucruri : două
centre de comandă în țară, trei ambulanțe oferite Fundației pentru Smurd, 9,5 milioane de români
au acces la servicii medicale de urgență, 19 județe au fost conectate la rețeaua de telemedicină
etc.

Case pentru 110 familii – Comuna Doljești din județul Neamț este una dintre zonele cele mai
afectate de inundațiile din vara anului 2008. Aici, 322 de case au fost distruse de viituri și 1600
de oameni au rămas fără adăpost. 60 de angajați ai companiei s-au implicat voluntar în lucrările
de construcție alături de familiile beneficiare pe șantierul din Doljești. La construcția caselor, au
participat și 20 de jurnaliști din presa centrală care au promovat prin exemplul personal un mesaj
de implicare civică și solidaritate către publicul larg.

10
CAPITOLUL III. ANALIZA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL
COMPANIEI

1. Analiza subsistemului organizatoric:

OMV Petrom este o societate administrată în sistem dualist, de către directorat, sub
supravegherea consiliului de supraveghere. Organismele corporative din societate sunt
structurate astfel:
 Adunarea generală a acționarilor – cel mai înalt forum decizional al societății;
 Consiliul de supraveghere;
 Comitetul de audit;
 Directoratul.

Organizare:

1. Divizia rafinare este reprezentată de un membru al Directoratului și are în componență patru


unități de afaceri:

•optimizare și aprovizionare

•rafinare și petrochimie

2. Divizia gaze naturale

3. Divizia energie este organizată în 3 direcții:

•administrare afaceri și dezvoltare

•comercial

•management proiect

11
2. Analiza subsistemului decizional

Decizii luate în anul 2013:

-OMV Petrom anunță începerea implimentării proiectului de redezvoltare a zăcământelui


Suplacu de Barcău, situat in NV țării. Proiectul presupune investiții de cca 200 milioane euro în
perioada 2013- 2015.

-OMV Petrom anunță implementarea proiectului de redezvoltare a zăcământului de țiței de la


Oprișenești, situat in SE țării, in județul Brăila. Proiectul presupune investiții de cca 90 milioane
euro până la finalul lui 2013.

-OMV Petrom a pus în funcțiune în luna iulie o instalație nouă de desulfurare a gazelor în cadrul
rafinăriei Petrobrazi, ca parte a programului de modernizare început in 2010.

3. Analiza subsistemului informațional

• principalele sisteme informaționale folosite în cadrul PETROM, sunt sisteme orientate spre
date, sisteme de prelucrare mix, bazate pe web.

•recenta intrare în funcțiune sistemul funcțional de management la rafinăria Petrobrazi a Petrom.

Acest sistem oferă :

•fiabilitate

•procesare sincronizată și coerența datelor, asigurându-se fluxul de date în sistem în timp real.

Sistemul reprezintă un puternic instrument care asigură conducerii informațiile necesare


adoptării de decizii în timp util.

12
4. Analiza metodelor și tehnicilor de management

Managementul riscului:
Potrivit Codului de Guvernanță Corporativă, rolul Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom
este de a adopta reguli stricte și de a se asigura, prin intermediul Comitetului de Audit, că
sistemul de management al riscului este implementat în cadrul companiei și că acest sistem este
eficient. Mai mult, Directoratul OMV Petrom supraveghează și coordoneazăîn permanență
sistemul de management al riscului prin implicare directa și monitorizarea sa. Pentru a evalua
riscurile asociate cu întreg portofoliul de operațiuni al OMV Petrom, Directoratul a împuternicit
un departament dedicat de Management al Riscurilor și Asigurărilor cu obiectivul de a conduce
și coordona procesele de management al riscurilor în cadrul companiei. În plus, sistemul de
management al riscurilor implementat de OMV Petrom este parte integrantă a procesului de
luare a deciziilor. Pentru orice proiecte noi de anvergură, strategii noi sau direcții noi de piață se
organizează ateliere, în scopul evaluării riscurilor asociate cu beneficiile respectivei oportunități,
iar informațiile legate de riscuri strânse în cadrul atelierelor de lucru, precum și orice opinii
relevante ale terțelor persoane specializate sunt folosite pentru luarea de decizii informate.

În 2014, OMV Petrom a implementat, împreuna cu Institutul de Management al Riscurilor din


Marea Britanie, un program intern de instruire la nivelul companiei, intitulat „Academia de Risc
Petrom”, care a contribuit la consolidarea competențelor de management al riscului în randul
managerilor de nivel mediu și din top management, precum și în rândul angajaților fără
responsabilități manageriale. Acest program a fost premiat în cadrul evenimentului IRM Global
Risk Awards 2015 pentru Angajament pentru Invatare și Dezvoltare în Risk Management. Prin
intermediul procesului de management al riscurilor, OMV Petrom își asigură lichiditatea și
sustenabilitatea pe termen lung și își reduce incertitudinile legate de obiectivele sale strategice și
financiare.
OMV Petrom are patru niveluri de roluri formate în cadrul sistemului de management al
riscurilor organizate tip piramidă. Primul nivel cuprinde proprietarii de risc, care sunt
reprezentați în toate zonele de activitate prin manageri din diferite sectoare de activitate, al doilea
nivel este reprezentat de unitățile de afaceri și coordonatorii de risc divizionali, care facilitează și
coordonează procesul de management de risc din divizia lor, al treilea nivel se referă la

13
managerul de risc reprezentat prin departamentul de management al riscurilor, care gestionează
întreg procesul de management de risc asistat de funcții corporatiste de specialitate (HSSE,
Conformitate, Juridic, Financiar, Controlling). Cel mai înalt nivel este reprezentat de Directoratul
OMV Petrom, care coordonează și aprobă profilul de risc consolidat al OMV Petrom, în
conformitate cu apetitul pentru risc și obiectivele companiei. Sistemul de management al riscului
și eficacitatea acestuia sunt monitorizate de Comitetul de Audit al Consiliului de Supraveghere,
prin rapoarte periodice. Obiectivul sistemului de management al riscurilor din cadrul OMV
Petrom este de a asigura valoare economică adaugată pozitivă pe un orizont de timp mediu, prin
intermediul gestionării riscurilor asociate cu fluxurile de numerar la care este expusă compania,
în limitele apetitului pentru risc.

Managementul conformității:

OMV Petrom a pus bazele unei organizații de conformitate prin care se asigură că standardele
grupului OMV Petrom sunt implementate în mod consistent și că toate operațiunile pe care le
desfășoară respectă legile locale.

CAPITOLUL IV. ANALIZA MEDIULUI DE AFACERE

14
1. Ramura de activitate:

OMV Petrom este cea mai mare companie integrată de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, cu
activităţi în sectoarele:
 Upstream - explorarea şi extracţia de ţiţei şi gaze naturale în România şi în Regiunea
Caspică (Kazahstan);
 Downstream Oil - activitatea de prelucrare a țițeiului desfășurată în cadrul Rafinăriei
Petrobrazi, și activitatea de comercializare a produselor petroliere rezultate din procesul
de prelucrare pe o piață de desfacere vastă, cuprinzând România, Bulgaria, Serbia și
Republica Moldova;
 Downstream Gas - furnizarea de gaze naturale, producerea, furnizarea şi distribuţia
deenergie electrică.

Activitatea companiei poate fi împărțită în următoarele segmente:

1. Explorare și Producție
Petrom deține 300 de perimetre de explorare și exploatare petrolieră.Explorarea
platformei continentale românești a Mării Negre a fost demarată încă din anul 1969, prima
descoperire de hidrocarburi a avut loc în 1980, iar prima producție pe mare a început în
anul 1987.
Anul 2014 a fost caracterizat de un programintens de foraj de explorare. A fost iniţiat
forajul a 13 sonde de explorare, acesta fiind finalizat la 10 sonde, cu o rată desucces de 60%. O
campanie de reparaţii capitale, care a fost iniţiată la începutul anului 2014 la patru sonde
offshore, a contribuit în mod semnificativ la stabilizarea și creșterea treptată a producţiei de
hidrocarburi în cea de-a doua jumătate a anului.

2. Rafinare și Marketing
Finalizarea modernizării rafinăriei Petrobrazi în 2014 a generat îmbunătățiri operaționale
semnificative, susținând astfel strategia companiei de a adapta rafinăria pentru procesarea întregii
cantități de țiței domestic și de a-i maximiza valoarea printr-un răspuns mai bun la cererea din
piață. Rata de utilizare arafinăriei a fost de 89%, în timp ce consumul de energie a continuat să se
îmbunătăţească.

3. Gaze și Energie
Petrom deține un rol important pe piața gazelor naturale din Romania, acoperind toate
segmentele acestei piețe. Petrom a dezvoltat o divizie de energie prin construirea unei centrale

15
electrice în partea de vest a rafinăriei Petrobrazi. În perioada 2012-2014 s-a demarat programul
de exploatare comercială a centralei de la Brazi și îmbunătățirea valorii gazelor din producția
proprie.
Petrom a inițiat proiecte acoperind diferite surse de energie convenționale și surse
regenerabile (energie geotermală, energie eoliană, hidroenergie, energie solară). În industria
chimică din România, combinatul de produse chimice Doljchim contribuie semnificativ la
producția de îngrășăminte chimice și metanol, atât pentru piața internă, cât și pentru export.
În 2010, Petrom a înmagazinat un volum total de 708 mil. mc de gaze naturale în
depozitele subterane, în comparație cu 549 mil. mc în 2009. Totalul stocurilor de gaze din
depozite la sfârșitul lunii decembrie a fost de 275 mil. mc.
In 2014, OMV Petrom estima că cererea de gaze din România în 2015 va fi sub nivelul
consemnat anul trecut, situaţie care va duce la creşterea concurenţei şi la o presiune suplimentară
asupra preţurilor și a marjelor. "Piaţa de gaze şi electricitate, precum şi cadrul de reglementare
din România, se estimează că se vor menţine volatile, ceea ce ar putea influenţa negativ
rezultatele financiare și operaţionale ale Grupului. Estimăm cererea de gaze naturale din
România în 2015 să fie sub nivelul din 2014, ceea ce va conduce la creşterea concurenţei şi la o
presiune suplimentară asupra preţurilor și a marjelor. Pe piaţa de energie electrică, ne aşteptăm
ca cererea în 2015 să fie relativ stabilă comparativ cu 2014, iar preţurile să crească uşor, în timp
ce marjele medii vor înregistra valori scăzute", se menţionează într-un comunicat al companiei.
În 2014, OMV Petrom a fost prima companie care a vândut gaze naturale pe piețele centralizate
din România, demonstrând astfel deschiderea companiei către utilizarea acestui canal adițional
de vânzări.
Contextul din piețele românești de gaze și energie electrică a fost plin de provocări în
2014, dar liberalizarea a continuat. În pofida scăderii de 9% a volumelor de gaze naturale
comercializate, OMV Petrom a reușit să își mențină o poziție puternică pe piața locală, furnizând
peste o treime din consumul estimat de gaze naturale al României în 2014. Producția netă de
energie electrică s-a înjumătățit față de 2013 din cauza marjelor medii negative, în timp ce
perspectivele de piață pe termen lung revizuite au condus la o depreciere parțială a activelor de
energie electrică. Accentul a fost pus pe consolidarea integrării centralei electrice de la Brazi în
lanțul valoric al gazelor naturale din producția internă.

2. Competiție :
a. Evoluția anuală a cotelor de piață:

16
b. Evoluția cotelor de piață calculate în funcție de volumul vânzărilor (litri) –
benzină:

c. Evoluția cotelor de piață calculate în funcție de volumul vânzărilor (litri) –


motorină:

3. Mediul legislativ:
OMV Petrom este titular al următoarelor licențe emise de ANRE :

17
- Licența pentru producerea energiei electrice;
- Licența pentru distribuția energiei electrice;
- Licența pentru furnizarea energiei electice;
Activitatea de distribuție a energiei electrice a OMV Petrom desfășurată în baza licenței se
realizează utilizând rețelele eletrice de distribuție pe care compania le deține, folosite în principal
pentru alimentarea cu energie electrică a instalațiilor proprii.

CAPITOLUL V. ANALIZA SWOT A COMPANIEI

18
Puncte tari: Puncte slabe:

- Este cea mai mare companie românească de -În comparație cu alte companii, acțiunile au
petrol și gaze, cu activități în sectoarele un preț mult mai mare.
Explorare și Producție, Rafinare și Produse
Petrochimice, Marketing, Gaze Naturale și
Energie;
- Rezervele de țiței și gaze - program amplu de
investiții;
- Activitate profitabilă și grad de îndatorare
redus;
Oportunități Amenințări

- Liberalizarea pieței de gaze; -Cererea slabă de produse petroliere;


-Trendul de creștere a prețului țițeiului. -Incertitudinile privind data la care se va
liberaliza total prețul la gaze;
- Mediul fiscal impredictibil.
- România este o piață mică și nu se află pe
radarele marilor fonduri de investiții străine.

CAPITOLUL VI. CONCLUZII FINALE

19
OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est și cea mai mare
companie românească listată la Bursa de Valori București, cu o capitalizare bursieră de 3,6 mld.
euro la sfârșitul anului 2018.18,35% din capitalul social al OMV Petrom se tranzacționează liber
sub formă de acțiuni pe Bursa de Valori București și sub formă de GDR-uri pe Bursa de Valori
Londra.

Compania deține o poziție de lider pe piețele de carburanți și gaze naturale din Romania și are o
contribuție importantă la securitatea aprovizionării cu energie electrică a țării.Succesul OMV
Petrom se bazează pe modelul său de afaceri integrat, pe excelența operațională și pe disciplina
financiară, care sunt esențiale pentru generarea unei creșteri durabile și a unor randamente
atractive pentru acționarii noștri.OMV Petrom beneficiază, de asemenea, de expertiza și
expunerea internațională a OMV, acționarul majoritar deținând 51,01% din acțiuni, o companie
de energie activă pe plan internațional, cu sediul în Austria.

Povestea OMV Petrom de după privatizarea sa, în urmă cu 14 ani, a fost despre transformare,
restructurare și modernizare. Au efectuat schimbări majore pentru a-și valorifica la maximum
activele,pentru a se alinia celor mai bune practici și tendințe din industrie și pentru a fi lideri în
ceea ce privește modul în care își dezvoltăangajații.Pe parcursul acestei perioade, OMV Petrom a
reprezentat un pilon de stabilitate pentru economia României, în calitatea sa de furnizor de
încredere de energie, angajator important și contribuabil semnificativ la bugetul de stat.

Generarea de valoare pentru clienții lor, prin creșterea gradului de satisfacție și îmbogățirea
experienței acestora, a reprezentat întotdeauna unul dintre obiectivele lor principale.De
asemenea, OMV Petrom consideră că responsabilitățile sale față de angajați și față de mediu sunt
o prioritate. În acest sens, compania a depus eforturi considerabile pentru a diminua valoarea
LTIR și pentru a reduce în mod continuu emisiile de gaze cu efect de seră și intensitatea utilizării
apei.

OMV Petrom acordă o importanță deosebită principiilor bunei guvernanțe corporative,


considerând guvernanța corporativă un element- cheie care stă la baza dezvoltării durabile a
afacerii și a sporirii valorii pe termen lung pentru acționari. Pentru a-și păstra competitivitatea
într-o lumeaflată în schimbare, OMV Petrom dezvoltă și își adaptează în mod constant practicile
de guvernanță corporativă, astfel încât să se poată conforma noilor cerințe și viitoarelor
oportunități.

După ani întregi de efort susținut, OMV Petromși-a consolidat poziția pe piața de țiței și gaze
naturale, transformându-se într-o afacere eficientă.

CAPITOLUL VII. PROPUNERI ȘI RECOMANDĂRI

20
Noi sugerăm companiei OMV Petrom să continue studiile privind dezvoltarea unei politici de
funcționare care să atragă atenția asupra schimbărilor climatice și să devină mai environmentally
friendly prin optimizarea și creșterea eficienței energiei și reducerea emisiilor gazelor cu efect de
seră.

Bibliografie

1. https://www.omvpetrom.com/portal/01/petromcom
2. Raport anual 2014 OMV Petrom Grup si situatiile financiare (IFRS)
(https://www.omvpetrom.com/SecurityServlet/secure?
cid=1255764914247&lang=ro&swa_site=&swa_nav=&swa_pid=&swa_lang=)
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Petrom
4. Statutul de guvernanţă corporativă al OMV Petrom
(https://www.omvpetrom.com/SecurityServlet/secure?
cid=1255738717331&lang=ro&swa_id=330776737606.0475&swa_site=)
5. http://www.bursa.ro/strategia-2015-lider-energetic-integrat-in-europa-de-sud-est-
85123&s=print&sr=articol&id_articol=85123.html

21