Sunteți pe pagina 1din 7

UTILIZAREA CONCEPTULUI DE ELASTICITATE A CERERII

FAȚĂ DE PREȚUL PRODUSULUI ÎN MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIEI

1. Estimarea modificării venitului total al ofertantului

Nivelul coeficientului de elasticitate ce caracterizează cererea pe o anumită piaţă este o informaţie foarte importantă
pentru producător (vânzător), deoarece pe baza ei poate fi elaborată decizia privind evoluţia preţului de vânzare. Relaţia dintre preţ şi
venitul producătorului (volumul valoric al vânzărilor acestuia) depinde de tipul cererii astfel:

Feluri de cerere Ke Qc/p Relaţia preţ - venit Decizia optimă privind


evoluţia preţului
Inelastică 0 < Ke Qc/p < 1 Directă Creşte preţul
Unitară 1 Venit maxim Menţine preţul
Elastică 1 < Ke Qc/p < ∞ Inversă Scade preţul

Veniturile totale sunt egale valoric cu cheltuielile consumatorilor, și reprezintă produsul dintre cantitatea vândută și prețul unitar.

VT = p x Q

Prețul și cantitatea au efecte contrare asupra venitului total. Consecința creșterii (scăderii) prețului este creșterea
(scăderea) venitului – denumit și efectul prețului. Pe de altă parte, creșterea (scăderea) prețului determină scăderea (creșterea) cantității
cerute. Scăderea (creșterea) cantității cerute contribuie la scăderea (creșterea) venitului – denumit și efectul cantității. De aceea, efectul
net al modificării prețului asupra venitului total va depinde de efectul predominant. Dacă prețul crește și efectul prețului este
predominant, venitul va crește. Dacă dimpotrivă, prețul crește, dar efectul cantității este predominant, venitul va scădea.

Pentru a stabili care dintre cele două efecte este predominant, trebuiesc comparate valorile absolute ale modificării
procentuale a cantității cerute și a prețului.

1
Exemplu:

Se dă funcția cererii: P = 22 – 0,1 Q


Echivalentă cu Q = 220 – 10 p

Se iau nivelele de preț :


P = 20 Q = 20 punctul A
P = 18 Q = 40 punctul B
P = 12 pentru care se obțin cantitățile corespunzătoare Q = 100 punctul C
P = 10 Q = 120 punctul D
P=6 Q = 160 punctul E
P=4 Q = 180 punctul F

Se determină elasticitățile-arc între punctele: A și B, C și D, E și F.


Se determină trei tipuri de cerere pe cele 3 intervale analizate: elastică, unitară și inelastică.
Se calculează VT pentru fiecare din cele 6 nivele de preț.
Se realizează corelația modificare prețului – tipul elasticității cererii – variația venitului total.
Modificarea venitului total VT este o rezultantă a modificării procentuale a cantității cerute, pe de o parte, și a
modificării procentuale a prețului, pe de altă parte, efectul predominant fiind diferit în funcție de tipul elasticității.
Pe graficele 1.a), 1.b) și 1.c) se urmărește modificarea VT prin compararea pierderii de venit ca rezultat al scăderii
prețului, cu câștigul de venit ca rezultat al creșterii cantității vândute, per final balanța fiind pozitivă, negativă au
constantă, în funcție de tipul de elasticitate a cererii în funcție de preț.

2
Grafic 1.a)
Modificarea venitului total VT ca rezultat al scăderii prețului de la 20 la 18 u.m., între punctele A și B,
în condițiile unei cereri elastice

3
Grafic 1.b)
Modificarea venitului total VT ca rezultat al scăderii prețului de la 6 la 4 u.m., între punctele E și F,
în condițiile unei cereri inelastice

4
Grafic 1.c)
Modificarea venitului total VT ca rezultat al scăderii prețului de la 12 la 10 u.m., între punctele C și D,
în condițiile unei cereri unitare

5
2. Eliminarea stocurilor fără mișcare

Cunoașterea elasticității cererii față de preț este extrem de utilă și pentru eliminarea stocurilor fără
mișcare. Acestea provoacă pierderi firmei din cauza faptului că mărfurile se depreciază fizic și moral, blochează
spațiile și imobilizează fondurile.

Exemplu:
...............

6
3. Relația dintre venitul marginal, cerere și elasticitate

Pentru analiza relației dintre venitul marginal și preț, se urmărește exemplul următor:

Cantitate vândută Preț de vânzare (lei) Venitul total (lei) Venitul marginal (lei)
Q P VT
Vmg
1 40 40 40
2 35 70 30
3 31 93 23
4 28 112 19
5 24 120 8
6 20 120 0
7 15 105 -15

• Venitul marginal este egal cu prețul doar pentru prima unitate, pentru că pe măsură ce cantitatea crește, prețul scade, conform legii cererii.
• Prin urmare Vmg < P pentru orice cantitate vândută, mai mare decât prima unitate.
• Când venitul marginal este pozitiv și cantitatea crește, venitul total crește. Când venitul marginal este negativ și cantitatea crește, venitul
total scade. Când venitul marginal este zero, venitul total este maxim.

Importantă este și relația dintre tipul elasticității cererii și venitul marginal:


p = f(Q)

𝑉𝑚𝑔 =

𝐾𝑒𝑄𝑐 ⋰ 𝑝 = − =− =− 𝑑𝑒𝑐𝑖 𝑝 𝑄=−

𝑉𝑚𝑔 = (𝑉𝑇) = (𝑝 𝑄) = [𝑓(𝑄) 𝑄] = 𝑓 𝑄 𝑄+𝑓 𝑄 𝑄 =− + 𝑝 = 𝑝 (1 − )

Deci 𝑉𝑚𝑔 = 𝑝 (1 − )

Ke < 1, cerere inelastică → Vmg negativ


Ke > 1, cerere elastică → Vmg pozitiv
Ke = 1, cerere unitară → Vmg = 0
7