Sunteți pe pagina 1din 40

Arina Damian, Cristina Martin

și fișe de lectură

pentru clasa a II -a

texte literare adaptate pentru elevul de clasa a II-a

exerciții de lectură utile pentru pregătirea EVALUĂRII NAȚIONALE

NUME și PRENUME: ..............................................................................

CLASA: ..............................................................................

ȘCOALA: ..............................................................................

editura ELICART
Acest auxiliar a fost avizat de Ministerul Educației Naționale,
conform Anexei la Ordinul nr. 3530 din 04.04.2018, privind
aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

Coordonatori științifici:
Prof. univ. dr. Constantin Țibrian
Conf. univ. dr. Mihaela Păiși-Lăzărescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


DAMIAN, ARINA
Lecturi și fișe de lectură pentru clasa a II-a / Arina Damian,
Cristina Martin. - Bascov : Elicart, 2018
ISBN 978-606-768-135-2

I. Martin, Cristina

37

Copyright © Editura Elicart – 2020. Toate drepturile aparţin Editurii Elicart.


Conţinutul acestei cărţi este protejat de legea drepturilor de proprietate intelectuală.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii ELICART.

Pentru COMENZI vă puteți adresa la:


telefon: 0727.304.880; 0770.508.511
0747.584.029; 0774.607.024
e-mail: editura_elicart@yahoo.com
site: www.edituraelicart.ro
Astronomul, doctorul și țăranul
(adaptare după Petre Ispirescu)

Doi prieteni din copilărie merseră pe la școli în străinătate și învățară carte. După
ce isprăviră de învățat, se întoarseră acasă cu gândul să pricopsească 1 pe toată lumea.
Unul era cititor în stele și altul doctor. Dar fiindcă erau cam jerpeliți 2, se hotărâră să nu
meargă de-a dreptul în mijlocul orașului, ci să înceapă a pricopsi mai întâi pe cei
mărginași 3, de la care să capete câte ceva cu care să se mai îmbrace și ei.
Traseră la casa unui mărginaș. Omul primi să-i găzduiască și, auzind că sunt niște
învățați, le așternu paturile cu ce avea mai bun, iar el se culcă pe prispă afară, înfășurat
în cojoc.
Gospodina casei găti învățaților niște jumări din câteva ouă, le dădu nițel prin
lapte și niște untișor, iar
pentru bărbatul său făcu o
mămăligă și i-o puse dina-
inte cu un castron de fasole.
În vremea aceasta,
învățații ieșiră pe afară.
Astronomul 4, uitându-se pe
cer, zise:
— Ce vreme frumoasă
o să avem mâine!
Doctorul îl ascultă, apoi
zise:
— Vezi pe omul acesta?
Până mâine nu va mai fi între cei vii. Are să crape 5. Ai văzut ce a mâncat și cum a
mâncat?
Apoi intrară în casă să se culce.
Țăranul intră și el în casă și îi spuse nevestei:
— Nevastă, mie mi se pare că la noapte o să ningă!
Învățații, când auziră, râseră, însă tăcură.
Apoi, se culcară cu toții și adormiră. Peste noapte, cam pe când încep a cânta
cocoșii de ziuă, țăranul intră în casă și o sculă pe nevastă, să facă focul în sobă.
Doctorul zise atunci tovarășului său:
— Acestea sunt semne că nu-i este bine. Aiurează 6 treaz. Mai așteaptă nițel și vei
vedea că are să crape.
În vremea aceasta, țăranul ieși afară și se întoarse cu un braț bun de lemne. Până
să încarce brațul de lemne, până să vie în casă, ninsoarea îl albise, căci ningea ca în
mijlocul iernii.
Când îl văzură învățații plin de ninsoare, încremeniră.
Țăranul făcu focul și se puse să se încălzească; femeia lucra și el îi spunea la
povești pe lângă foc. Nici că avea de gând să moară!

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  3


După ce se lumină de ziuă și văzură că afară zăpada este mare și țăranul era cu
voie bună, învățații îl întrebară:
— Cum se poate – zise doctorul – de n-ai nici pe naiba, după ce aseară ai mâncat
un castron de fasole, o mămăligă întreagă și ai băut o doniță 7 de apă?
— Muncesc toată ziua, și seara, când vin flămând, totdeauna mănânc așa, răs-
punse țăranul. M-am obișnuit cu felul acesta de mâncare și mi-e bine, sunt sănătos,
mulțumesc lui Dumnezeu.
— Bine, îi zise astronomul, dar de unde ai știut tu că o să ningă astă-noapte?
— Iată, când mă întorceam de la câmp, am văzut o scroafă 8 care aduna paie și le
ducea la culcușul ei. Acesta e cel mai sigur semn de ninsoare.
— Haide, mă, să plecăm, zise astronomul către doctor. Aici nu avem treabă, că nu
facem nici cât o ceapă degerată 9 , unde și porcii sunt astronomi!

VOCABULAR Citeşte cu atenţie cuvintele explicate şi reţine-le!

(1) a pricopsi = a face pe cineva bogat;


(2) jerpeliţi = îmbrăcaţi în haine vechi şi rupte, zdrenţuiţi;
(3) mărginaşi = care locuiesc la marginea unei localităţi;
(4) astronom = cel care studiază stelele şi planetele;
(5) a crăpa = (aici, cu sensul de) a muri;
(6) a aiura = a vorbi fără sens, a spune lucruri absurde;
(7) doniţă = găleată de lemn;
(8) scroafă = purcea, femela porcului;
(9) nu facem nici cât o ceapă degerată = nu valorăm nimic, nu suntem buni de nimic.

FIȘĂ DE LECTURĂ

Autorul textului: ______________________________________________________________


Titlul textului: ______________________________________________________________
Personajele: ______________________________________________________________
______________________________________________________________

Ce ţi-a plăcut cel mai mult?


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4  Lecturi și fișe de lectură 


EXERCIŢII

1 Răspunde la întrebări:

a) Unde au poposit cei doi prieteni, doctorul și astronomul?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
b) Ce a prezis doctorul? Dar astronomul?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c) Ce s-a întâmplat în realitate?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) Ce alte semne ale naturii care anunță starea vremii știi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2 METODA CUBULUI. Clasa se împarte în 6 grupe. Fiecare


grupă va rezolva una dintre cerințe.

1. DESCRIE. Ce însușiri trebuie să aibă un doctor?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. COMPARĂ. Înțelepciunea țăranului cu aceea a celor doi învățați.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ANALIZEAZĂ. Explică înțelesul grupurilor de cuvinte:
• „omul nu va mai fi între cei vii” ___________________________________________

• „când încep a cânta cocoșii de ziuă” ___________________________________________

• „ningea ca în mijlocul iernii” ___________________________________________

• „se lumină de ziuă” ___________________________________________

• „nu facem nici cât o ceapă degerată” ___________________________________________

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  5


4. ASOCIAZĂ. Unește corespunzător:
• persoană care se ocupă cu vindecarea, tratarea
astronom sau prevenirea bolilor

• persoană care trăiește în mediul rural, având ca


doctor ocupație principală agricultura și creșterea animalelor

• specialist care se ocupă cu studiul aștrilor,


țăran
al galaxiilor și al universului

5. APLICĂ. Alcătuiește propoziții cu următoarele cuvinte:


● astronom ___________________________________________________________
● mărginaș ___________________________________________________________
● prevede ___________________________________________________________

6. ARGUMENTEAZĂ. Pe care dintre cele trei personaje îl consideri cel mai înțelept?
Justifică alegerea ta.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

GHICITORI

Ziua-ntreagă el trudeşte, Cerul el îl cercetează, Îmbrăcat în alb halat,


Câmpu-ntins el îl munceşte Socoteşte, calculează. El te pune îndată-n pat,
Şi-l aşteaptă în ogradă Şi întregul univers Te ascultă, cercetează,
Animale, o grămadă! Pentru el are-nţeles! Şi cu grijă te tratează!
(__________________) (__________________) (__________________)

● Sistemul nostru Solar are în centru Soarele, în jurul căruia se învâr-


tesc opt planete. Cele opt planete sunt: Mercur, Venus, Pământ (sau
Terra), Marte, Jupiter, Saturn, Uranus şi Neptun.
Iată câteva informaţii despre trei dintre plantele Sistemului nostru Solar:
– Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare. Pe Mercur poţi să
îngheţi ori să te prăjeşti, la răsăritul Soarelui temperatura fiind de –183
grade Celsius şi la amiază de + 407 grade Celsius.
– Pământul este singura planetă dintre cele cunoscute pe care există viaţă. Din
spaţiu arată ca o minge albastră, pentru că 70% din suprafaţa Pământului este
acoperită cu apă (oceane, mări, râuri).
– Marte se mai numeşte şi „Planeta Roşie” pentru că solul ei are culoarea roşie.

6  Lecturi și fișe de lectură 


Cine e Moș Teacă
(adaptare după Anton Bacalbașa)

Adevărat copil năzdrăvan! Din pricina lui nu se puteau odihni cinci mahalale 1. Nu
era zi de la Dumnezeu în care părinții să nu se pomenească acasă cu vreo plângere:
„Tecuță a îmbrâncit-o pe fata mea! Tecuță mi-a spart un geam! Tecuță a legat o
tinichea 2 de coada cățelului Samurache! Tecuță mi-a omorât un porumbel cu o piatră!”
Și toate buclucurile 3 astea se spărgeau în capul părinților, care erau nevoiți să plă-
tească cu bani nebuniile odraslei lor. Alteori, lucrul era și mai grav: proprietarul venea și
spunea: „Domnule Teacă, eu nu pot să vă mai dau casa din pricina
băiatului dumneavoastră; mi-am aprins paie-n cap cu mahalaua!” Iar
părinții trebuiau să se mute, că n-aveau încotro.
Drept vorbind, însă, vina nu era numai a micului Tecuță, care,
firește, la șapte ani nu putea să fie înțeleptul Solomon 4. Mai erau
vinovați și părinții: le intrase-n cap că Tecuță al lor are apucături
militărești și-l lăsau să facă tot ce voia.
Toată dragostea lui de copil era să se joace de-a soldații. La
Anul Nou, la ziua lui, la toate zilele mari nu cerea decât jucării
soldățești:
— Tată, mie să-mi iei o pușcă! Cumpără-mi o cutie cu sol-
dați...
Și peste trei zile, jucăriile ajungeau ferfeniță 5: de pușcă rămâ-
nea numai țeava, soldații fără nasuri. Atunci începea devastarea 6
geamurilor vecine, tinichelele de coada lui Samurache...
Cu toate astea, părinții erau încântați. Îl îmbrăcaseră pe Tecuță cu haine de căpi-
tan și îi cumpăraseră o sabie de tinichea. Iar când îl întrebai: „Cum te cheamă?” el răs-
pundea scurt: „Domn căpitan Teacă!”
***
Dar copilăria nu ține mult. La opt ani, micul Tecuță a fost răpit de lângă jucăriile
lui și dus la școală. Aici firea lui de militar s-a simțit încătușată de o nouă disciplină, de
un regim care nu-i putea conveni.
— Eu sunt căpitan, striga Tecuță furios, nu vreau să port respect civililor!
Și bieții profesori pătimeau 7 cumplit de pe urma isprăvilor închipuitului căpitan.
Cât despre carte, Tecuță nu putea s-o sufere.
— Parcă mie-mi trebuie cărți de-astea! Parcă Mihai Viteazul știa aritmetică!
Și cărțile rămâneau neatinse, iar Tecuță rămânea repetent. La doisprezece ani, el
ajunsese de-abia în clasa a doua primară, de unde apoi a fost dat afară.
De aici încolo începe viața aventuroasă a lui Tecuță. Șase ani de-a rândul a trăit pe
lume fără să facă nimic bun. Dimineața pleca de acasă și se ducea să vadă soldații
făcând instrucție, la amiază se întorcea, și apoi iar pleca, spre a se întoarce tocmai
seara. Și nu era schimbare de gardă, nu era paradă 8 la care adolescentul Tecuță să nu
ia parte. Îl vedeai mergând pe lângă trupă, în pas reglementar, sorbind cu ochii pe
sergentul-major – idealul lui.

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  7


VOCABULAR Citeşte cu atenţie cuvintele explicate şi reţine-le!

(1) mahala = cartier (mărginaş) al unui oraş; (2) tinichea = vas din tablă;
(3) bucluc = încurcătură, necaz;
(4) Solomon = personaj biblic, recunoscut pentru înţelepciunea sa;
(5) a fi făcut ferfeniţă = a fi rupt, stricat; (6) devastarea = distrugerea;
(7) a pătimi = a suferi; (8) paradă = festivitate militară la care defilează trupele.

FIȘĂ DE LECTURĂ

Autorul: ________________________________________________________________
Titlul textului: ________________________________________________________________
Personajele: ________________________________________________________________
Ce ţi-a plăcut cel mai mult?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

EXERCIŢII
1 Răspunde la întrebări:

• Ce fel de copil era Tecuță?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• Ce planuri aveau părinții pentru el?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• Cum s-a comportat la școală?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2 Marchează cu „x” trăsăturile care i se potrivesc lui Tecuță:

răutăcios bătăuș stricător


disciplinat obraznic corect
nu iubea animalele leneș lăudăros

8  Lecturi și fișe de lectură 


3 Tu ce dorești să devii? Cum te încurajează părinții?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
De ce copiii trebuie să asculte sfaturile părinților?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4 Cu siguranță știi personajul lui I.L. Caragiale, Ionel (din schița Vizită), un
băiețel care te duce cu gândul la Tecuță. Completează diagrama asemănărilor
și deosebirilor dintre cele două personaje.

Tecuță Ionel

DEOSEBIRI ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI


5 Transcrie, din text, fragmentul care prezintă starea jucăriilor după ce ajungeau
la Tecuță.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6 Tu ce jucării preferate ai? De ce acestea îți plac mai mult decât celelalte?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  9


Cântec
(de George Topîrceanu)

Frumoasă ești, pădurea mea, Când de sub frunze moarte ies


Când umbra-i încă rară În umbră viorele,
Și printre crengi adie-abia Iar eu străbat huceagul 1 des
Un vânt de primăvară… Cu gândurile mele…
Când strălucesc sub rouă grea
Cărări de soare pline,
Frumoasă ești, pădurea mea,
Și singură ca mine…

VOCABULAR Citeşte cu atenţie cuvântul explicat şi reţine-l!

(1) huceag = pădure mică, tânără şi deasă.

FIȘĂ DE LECTURĂ

Autorul: ________________________________________________________________
Titlul poeziei: ________________________________________________________________
Poezia are _____ strofe şi _____ versuri.
Mesajul poeziei:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Expresii frumoase:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

EXERCIŢII

1 Răspunde la întrebări:

• Ce anotimp este prezentat în poezie?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10  Lecturi și fișe de lectură 


• Cum i se pare poetului pădurea în acest anotimp?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Ce trăsătură comună au poetul și pădurea?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2 Transcrie versurile din poezie care sugerează următoarele aspecte:


______________________________________
• frunzele de-abia au apărut pe ramuri ______________________________________

______________________________________
• vântul suflă foarte uşor ______________________________________
______________________________________

______________________________________
• răsar flori de primăvară ______________________________________
______________________________________

______________________________________
• este dimineață ______________________________________

______________________________________
• ziua este însorită ______________________________________

3 Găsește cuvinte din poezie care rimează cu:

mea – _________________ ies – _________________ grea – _________________

rară – _________________ viorele – _________________ pline – _________________

4 Alcătuiește propoziții în care să folosești următoarele grupuri de cuvinte:

„umbră rară”
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
„huceag des”
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
„rouă grea”
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  11


5 Toate anotimpurile au farmecul lor. Scrie trei lucruri care-ți plac la fiecare
dintre anotimpuri.

primăvara vara toamna iarna

6 Marele scriitor englez Charles Dickens spunea: „Primăvara este acea perioadă a
anului când la soare e vară, iar la umbră e iarnă.”
Argumentează în 3-4 rânduri ce a vrut să spună autorul.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• Chiparosul este copacul cu cele mai multe frunze.


• Feriga anunţă ploaia. Înainte de a ploua, ea îşi desface larg frunzele, iar
dacă urmează o perioadă secetoasă, frunzele ei se strâng şi se răsucesc.
• Primăvara nu începe pe data de 1 martie, aşa cum credeai! Potrivit
calendarului astronomic, primăvara începe, de fapt, pe data de 20 martie.
• Primăvara, simţul mirosului devine mai dezvoltat datorită umidităţii din aer.
• În perioada primăverii, păsările cântă mai mult, deoarece în acest fel îşi
atrag perechea.

FII ECOLOGIST!
Scrie pe frunză un îndemn pentru
ca, în viitor, pădurea să rămână „plă-
mânul Pământului”.

SUGESTII DE LECTURĂ!
Îți plac poeziile? Îți propunem spre lectură și alți autori care ilustrează acest
anotimp al renașterii naturii:
• Cântec de primăvară, de Șt. O. Iosif;
• Aprilie, de George Topîrceanu;
• Primăvara, de Panait Cerna.

12  Lecturi și fișe de lectură 


Nu avem leu!
(după W. Klemke și F. Rodrian)

1. LIPSEȘTE UN LEU

Orașul Veseliei are acum o minunată Grădină


Zoologică. În timpul festivității 1 de deschidere,
domnul primar a ținut un discurs remarcabil 2 :
— Dragi prieteni, fiți bineveniți la Grădina
noastră Zoologică și simțiți-vă ca acasă. Mie îmi
place și tot ceea ce îmi doresc e să vă placă și vouă.
Toată lumea a strigat:
— Da! Da! Bravo!
Doar Tudor și Dalia vorbeau încetișor unul cu altul în mijlocul acelui vacarm3.
— Nu avem leu!
Asta își doreau ei foarte mult: un leu, un leu adevărat.
Ajutați de prietenii lor, cei doi copii au realizat un afiș pe care NU AVEM LEU!
l-au așezat în fața ferestrei primarului. Pe afiș se putea citi:
Și era adevărat.
— Cu siguranță, nu avem leu! a spus domnul primar, privind trist pe fereastră. Ei
bine, ne trebuie unul. Cred că Tudor și Dalia ar trebui să trimită o scrisoare în Africa.
Acolo trăiesc leii, cel puțin cea mai mare parte dintre ei. Acum, dați-mi pace, am și alte
treburi de făcut!

 Rezolvă exercițiile de mai jos, apoi citește continuarea textului pentru a afla
dacă vor face rost de un leu.

VOCABULAR Citeşte cu atenţie cuvintele explicate şi reţine-le!

(1) festivitate = serbare cu caracter solemn, de obicei cu ocazia unui eveniment


important; (2) remarcabil = deosebit, însemnat; (3) vacarm = gălăgie.

EXERCIŢII

1 Marchează cu „X” varianta corectă:

a) Domnul primar din Orașul Veseliei a ținut un discurs:


lung remarcabil plictisitor interesant

b) Grădina Zoologică era minunată, dar lipsea un singur animal și acesta era:
tigrul elefantul crocodilul leul

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  13


c) Pentru a face rost de un leu, cei doi copii, Tudor și Dalia, trebuiau să trimită o
scrisoare în:
Australia Africa Asia Austria

2 Recompune patru enunțuri și transcrie-le în ordinea întâmplărilor din text.

Oraşul Veseliei  a strigat: „Bravo!”

Domnul primar  are acum o Grădină Zoologică.

Toată lumea  au realizat un afiș.

Tudor și Dalia  a ținut un discurs.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3 Imaginează-ți ce-și spun Tudor și Dalia în timpul discursului primarului și scrie


replicile lor.

4 Într-o Grădină Zoologică mare găsim copaci, apă, stânci, insulițe și cuști. Scrie
câte un animal care s-ar potrivi fiecărui loc. Cu ce ar trebui hrănit fiecare? (vezi
model!)

copaci maimuță banane, mere

apă

stânci

insulițe

cuști

14  Lecturi și fișe de lectură 


5 Dintre cele două însușiri, coloreaz-o pe cea care are un sens mai „puternic”.

frumoasă mare
o Grădină Zoologică un parc
minunată imens

remarcabil rău
un discurs un leu
interesant feroce

2. NU MAI SUNT LEI

Dalia și Tudor s-au apucat imediat să compună scrisoarea:

Dragi prieteni din Africa,

Noi nu avem leu şi ne-am dori tare mult unul, căci ne


plac leii foarte mult.
Avem bani suficienţi pentru a-l cumpăra.
Cu prietenie,
Dalia şi Tudor din Oraşul Veseliei

Domnul primar puse ștampila pe scrisoare, spunându-și că pierde cam prea mult
timp cu leul acesta. Și scrisoarea plecă.
Într-o zi, la primărie sosi o cutie din lemn, înăuntrul căreia ceva se zbătea și
scotea sunete ciudate. „E leul nostru!” au strigat copiii. Dar nu era decât un purcel.
Într-un sfârșit, o veste bună veni de la poștă: sosise o scrisoare din Africa! Toți
oamenii se grăbiră la primărie. Aici, primarul își puse ochelarii și citi cu voce tare:

Dragă Dalia şi Tudor,


dragi locuitori ai Oraşului Veseliei,
Am avut plăcerea de a primi scrisoarea voastră, pentru
care vă mulţumim. V-am trimite un leu cu mare plăcere...

Și domnul primar făcu o pauză pentru a-și șterge ochelarii, apoi continuă:

…dar, din nefericire, acest lucru nu este posibil. Leii


au devenit foarte rari aici. De fapt, prea mulţi oameni
fără minte au venit cu puştile lor mari şi au omorât leii
cei mai frumoşi.

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  15


EXERCIŢII

1 Numerotează enunțurile în ordinea întâmplărilor din text:

Scrisoarea spunea: „Nu mai sunt lei în Africa.”


Dalia și Tudor au trimis o scrisoare în Africa.
Răspunsul din Africa a ajuns, în sfârșit.
Într-o zi, sosi o cutie cu un purcel.

2 Ajută-te de text pentru a forma perechi:

3 Scrisoarea Daliei și a lui Tudor începe cu Dragi prieteni din Africa,


___________________
___________________
și se termină cu Cu prietenie,
___________________

 Scrie cum încep și se termină scrisorile adresate:

 unui coleg
începe cu: se termină cu:
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

 mamei
începe cu: se termină cu:
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

16  Lecturi și fișe de lectură 


 bunicului
începe cu: se termină cu:
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

 directoarei școlii
începe cu: se termină cu:
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________

3. EXISTĂ UN LEU?

Ajuns cu lectura în acest punct, domnul primar nu mai putu să continue: avea
lacrimi în ochi. Dalia, Tudor și toți copiii din Orașul Veseliei plângeau în hohote.
Într-un final, domnul primar reluă lectura:

Dar, de curând, am primit nişte lei foarte


drăguţi de la Grădina Zoologică din Paris.
Poate veţi găsi acolo leul pe care vi-l
doriţi.
Cu prietenie,
africanii

— Măi, să fie! strigă primarul. N-am niciun pic de timp liber, dar mâine plec la
Paris!
— Și noi? Și noi? strigară în cor copiii din Orașul Veseliei, inclusiv Tudor și Dalia.
— Voi? întrebă mirat primarul. Voi rămâneți aici! Nu vă pot lua pe toți, plec cu
treabă.
După un timp, într-o după-amiază, difuzoarele din oraș anunțau că toți copiii erau
rugați să meargă la Grădina Zoologică, deoarece sosise leul.
— Chiar a venit leul nostru? au întrebat Tudor și Dalia.
— În carne și oase! răspunse domnul primar. Pe cuvântul meu de primar!
Atunci copiii începură să caute leul. Căutară peste tot, pretutindeni unde erau
fiare sălbatice. Dar nu găsiră leul!

4. ÎN SFÂRȘIT, UN LEU!
— Atunci, unde este leul? strigă primarul.
— Ne-ați făcut o farsă! ziseră nervoși Dalia și Tudor.
Toți copiii strigară:
— Nu avem leu!

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  17


— Atunci, acesta ce este? zise primarul.
Își desfăcu puțin haina și le arătă ceva drăgălaș, pufos și mic, cu o limbă roz și
mustăți minunate.
— Un leu? întrebă Tudor.
— Un leu! strigă Dalia.
Dar unii copii începură să bombăne, nemulțumiți:
— De ce este așa mic?
Atunci, primarul îi întrebă:
— Voi credeți că o să creșteți?
— Bineînțeles! ziseră copiii.
— Și leul va crește, zise primarul, și încă mult!
Toți copiii erau fericiți, dar Dalia și Tudor nu uitară ceea ce copiii uită deseori: să
mulțumească. Se îndreptară spre primar și spuseră:
— Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim mult!
— Încercați să fiți drăguți cu el, mormăi primarul emoționat.
Dalia și Tudor mai mângâiară o dată leul. Apoi alergară la
primărie pentru a corecta afișul, pe care acum se poate citi: NU AVEM LEU!

Un pui de leu a povestit…


Cunoști fabula „Leul și șoarecele” de La Fontaine? Un pui de leu a povestit-o
pentru a arăta că adesea avem nevoie de cineva mai mic decât noi:
„un șoricel amețit se trezi între labele unui leu. cu această
ocazie, regele animalelor arătă că este bun și îl lăsă în viață. se
întâmplă însă ca, la marginea pădurii, leul să fie prins în plasa
unor vânători. dar răgetele și puterea sa nu-l puteau salva. apăru
însă șoricelul și roase plasa cu răbdare. leul fu astfel din nou
liber. răbdarea și timpul fac mai mult decât puterea și furia!”

Puiul de leu a povestit fabula dintr-o suflare. Ce a greșit el? Rescrie textul corect,
pe spațiul de mai jos.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

18  Lecturi și fișe de lectură 


Iepurașul cel viteaz
(de Dmitri Mamin-Sibiriak)

Era odată un Iepuraș care se temea foarte mult de tot ceea ce-l înconjura. Dacă un
copac scârțâia în pădure, Iepurașului i se făcea inima cât un purice. Dacă o pasăre își
lua zborul, Iepurașul tresărea îngrozit. Dacă un con de brad cădea pe pământ, Iepu-
rașul se făcea alb ca varul de spaimă.
Iepurașului i-a fost frică o zi, i-a fost frică două zile, trei zile,
o săptămână, un an. În sfârșit, s-a făcut mare și s-a săturat să-i tot
fie teamă chiar și de umbra lui.
— Eu nu mă tem de nimeni! a strigat într-o zi Iepurașul, de
s-a auzit în toată pădurea. Nu mi-e frică de nimic!
În jurul lui s-au adunat iepurii bătrâni. Au venit, țupa-țup, și
cei mai mici iepurași, împreună cu mămicile lor, iepuroaicele. Toți
îl ascultau pe Iepurașul nostru și nu le venea să creadă! Nu se mai
pomenise vreodată ca un iepure să nu se teamă de nimic!
— Hei, tu, urechilă, nici de lup nu ți-e teamă?
— Nici de lup, nici de vulpe, nici măcar de urs! Nimeni nu mă înspăimântă!
Asta era prea de tot! Era de-a dreptul nostim 1 ! Cei mai micuți iepurași au început
să chicotească 2. Au izbucnit în râs și blândele iepuroaice. Au mustăcit 3 până și bătrânii
iepuroi, care de multe ori picaseră în laba vulpii și scăpaseră ca prin minune. Tare
amuzant mai era Iepurașul ăsta! S-au înveselit toți atât de tare, că au început să-și dea
coate, să țopăie, să sară, să se alerge unul pe celălalt, de parcă înnebuniseră cu toții!
— Să nu mai lungim vorba! a strigat Iepurașul devenit peste noapte curajos.
Dacă-mi pică în lăbuță un lup, o să-l mănânc chiar eu pe el...
— Ah, ce amuzant este Iepurașul!
Toate lumea vedea cât de prostuț era Iepurașul și toți râdeau cu poftă pe seama lui.
Între timp, Lupul se apropia de poienița unde se adunaseră iepurii. Umblase prin
pădure și i se făcuse foame. „Tare bine mi-ar prinde o gustare!”, și-a zis el. Nici nu și-a
terminat bine gândul, că a auzit undeva, foarte aproape de el, glasuri de iepurași.
S-a oprit și a auzit cu urechile lui cum lăudărosul Iepuraș râdea de el. „Ei, așteaptă tu,
Iepurașule, o să vezi cum te înhaț 4 eu!”, și-a spus Lupul.
Nimeni nu a băgat de seamă prezența Lupului, care se apropiase pe nesimțite.
Iepurașul se urcase pe un buștean și, ridicându-se pe cele două labuțe din spate, rosti:
— Ascultați aici, fricoșilor! Ascultați și priviți-mă…
În aceeași clipă, Iepurașul a înghețat de spaimă. În fața lui, dintr-un tufiș, îl privea
Lupul. Nici un alt iepure nu îl observase, dar Iepurașul nostru îl văzuse și, acum, nici nu
mai îndrăznea să respire.
Ce a urmat este incredibil 5 ! Iepurașul a țâșnit în sus ca din arc și a nimerit drept
în capul Lupului, rostogolindu-i-se pe spinare. A mai sărit o dată și-apoi a rupt-o la
goană, cu urechile fluturându-i în vânt. A fugit și-a tot fugit până ce puterile l-au părăsit
complet. I se păruse că Lupul este pe urmele lui și că îndată va pune laba pe el. În final,
complet epuizat 6, a reușit să se ascundă într-un tufiș.

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  19


În tot acest timp, Lupul fugea mâncând pământul, dar în direcția opusă. Când i-a
căzut Iepurașul în cap, Lupul a crezut că cineva a tras cu pușca în el și a luat-o la
sănătoasa!
Toți iepurii, martori 7 la această scenă, și-au venit greu în simțiri. Fiecare se ascun-
sese care pe unde apucase. Unul în tufiș, altul după copac, câțiva într-o scorbură. După
o vreme, s-au săturat să stea pitiți și au început, încet-încet, să scoată mustățile afară.
— Vai, cât de tare l-a speriat Iepurașul pe Lup! au strigat ei. Dacă nu era el, nu am
mai fi fost acum în viață! Dar unde este eroul nostru fără frică?
Au început cu toții să îl caute. S-au tot uitat după el, dar Iepurașul nu era de găsit.
Oare nu l-a prins vreun alt lup?! Într-un târziu, l-au descoperit: zăcea într-un tufiș și
abia mai respira de groază.
— Bravo, urechiatule! au strigat iepurii în cor. Tare l-ai mai speriat pe Lupul cel
rău. Mulțumim! Și noi care credeam că doar gura e de tine!
Când a auzit asemenea cuvinte, Iepurașul și-a venit imediat în fire. A ieșit din
tufiș, și-a aranjat blănița, s-a uitat de jur împrejur și a spus:
— Ha! Ce vă gândeați? Of, fricoșilor!
Din acea zi, Iepurele cel curajos a început să creadă și el că, într-adevăr, nu se mai
teme de nimic!

VOCABULAR Citeşte cu atenţie cuvintele explicate şi reţine-le!

(1) nostim = amuzant, hazliu; (2) a chicoti = a râde pe ascuns; (3) a mustăci = a râde
pe sub mustaţă, a zâmbi; (4) a înhăţa = a apuca pe cineva repede şi pe neaşteptate;
(5) incredibil = care este de necrezut; (6) epuizat = obosit peste măsură, slăbit;
(7) martor = persoană care asistă la o întâmplare, la un eveniment.

EXERCIŢII
1 Răspunde la întrebări:

• De ce a hotărât Iepurașul să devină curajos?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• Cât timp i-a fost frică iepurașului de tot ce-l înconjura?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Care a fost reacția celorlalți iepuri când au aflat că iepurașul nu se mai temea
de nimic?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

20  Lecturi și fișe de lectură 


• Din ce cauză a fugit lupul?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2 Completează „harta” textului.

Personajele Titlul Locul întâmplării

Autorul

Ce ți-a plăcut cel mai mult?

Ce-ai învățat din acest text? Care este morala?

3 Alege dintre următoarele însușiri pe acelea pe care le are Iepurașul.

fricos curajos lăudăros

modest haios îndrăzneț


ICITORI
4 Povestește cum a reușit iepurele din text să îl sperie pe lupul cel flămând.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  21


5 Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunțurile.

Iepurașului nu i-a fost niciodată teamă de nimic.


Toți iepurii din pădure au râs pe seama lui.
Iepurașul devenise peste noapte curajos.
La vederea iepurilor, lupul a înghețat de frică.
Iepurașul a început să creadă el însuși că este curajos.

6 Marchează cu „x” explicația corectă a următoarelor expresii:

„i se făcea inima cât un purice” „au început să-și dea coate”


inima i se transforma în purice să se bată
îi era foarte frică să sară în sus de bucurie
devenea deodată curajos să se atenționeze, să-și facă semne

„fugea mâncând pământul”


fugea repede, iute
fugea și mânca pământ
fugea și a căzut deodată la pământ

7 Alcătuiește propoziții cu două dintre expresiile de la exercițiul anterior.


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8 Explică înțelesul zicalei: „Se teme și de umbra lui.”
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

GHICITORI

Urecheat cu haine sure, Umblă-n haită prin pădure,


Stă pe câmp şi în pădure. Iepuraşii vrea să-i fure.
(_________________) (_________________)

● Cu toate că par inofensivi şi plini de afecţiune, iepurilor nu le place să


fie ţinuţi în braţe aşa cum le place altor animale (de exemplu, pisicilor).
Iepurii iubesc prezenţa oamenilor, însă au nevoie de o anumită perioadă
pentru acomodare.

22  Lecturi și fișe de lectură 


Copacul și dovleacul
(de Anton Pann)

Pe lângă un copac mare În sumă de ani mulțime,


Un dovleac, din întâmplare De-ai fi crescut voinicește,
Primăvara răsărise Precum și vrejul 3 meu crește,
Și pe dânsul se suise; Mai-mai ajungeai la stele,
Care într-atât crescuse, După părerile mele.”
Încât vârfu-i întrecuse, Iar copacul cel cu minte
În lung și-n lat se întinsese, I-a răspuns aste cuvinte:
Ramurile-i cuprinsese, „— Ei! te lauzi tu acuma,
Și pretutindeni umpluse Că încă n-ai văzut bruma,
De dovleci care făcuse. Dar când va da și zăpadă,
Deci cu această iestime 1 Atuncea ești jos grămadă!”
Văzându-se la înălțime,
Începu să se mândrească *
Și zicând să se fălească 2: Gândește la viitoare
„— Vezi, eu numai într-o vară Şi la cele întâmplătoare.
Cât crescui și tot cresc iară, Nu te înălța cu firea,
Și tu, copac din vechime, Până nu încerci nenorocirea.

VOCABULAR Citeşte cu atenţie cuvintele explicate şi reţine-le!

(1) iestime = în text cu sensul de însuşire, calitate;


(2) a se făli = a se mândri, a se lăuda;
(3) vrej = tulpină a unor plante căţărătoare.

FIȘĂ DE LECTURĂ

Autorul textului: ______________________________________________________________


Titlul textului: ______________________________________________________________
Personajele: ______________________________________________________________
Morala:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  23


Reţine! Anton Pann s-a născut în Bulgaria, în anul 1 793. La
vârsta de 10 ani, rămânând orfan de tată, trece Dunărea
împreună cu mama sa, stabilindu-se în România. A fost
folclorist, poet, compozitor şi profesor de muzică religioasă.

EXERCIŢII

1 Răspunde la întrebări:

• Ce este textul „Copacul și dovleacul”?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Ce fel de însușiri atribuie poetul copacului și dovleacului, dacă pot vorbi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Ce reprezintă dovleacul? Dar copacul?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Datorită cui ajunsese vrejul dovleacului atât de sus?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 Caută în textul fabulei cuvintele care rimează cu:

mare – ______________________ se întinsese – ________________________


răsărise – ______________________ umpluse – ________________________
crescuse – ______________________ iestime – ________________________
mândrească – ______________________ vară – ________________________
vechime – ______________________ viitoare – ________________________

3 Continuă poezia, sub formă de dialog. Alcătuiește replici pe care și le-ar putea
spune copacul și dovleacul, după ce a sosit iarna.

Copacul: ________________________________________________________
Dovleacul: ________________________________________________________
Copacul: ________________________________________________________
Dovleacul: ________________________________________________________

4 Interpretează replicile scrise mai sus împreună cu colegul


de bancă.

24  Lecturi și fișe de lectură 


5 Dă exemple de alte plante cățărătoare.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6 Alcătuiește propoziții, folosind cuvintele:


● istețime
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
● voinicește
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
● brumă
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

● Dovleacul este un fruct care poate avea dimensiuni gigantice,


uneori putând ajunge chiar la greutatea de 400 de kilograme!
● Dovleacul, sculptat pentru a deveni felinar, este strâns legat
de sărbătoarea de Halloween, celebrată în America la data de
31 octombrie. Felinarele sculptate în dovleci sunt numite de americani
Jack-o-lantern.
● O veche legendă irlandeză povesteşte că a fost odată un fermier
bătrân şi avar, numit Jack Zgârcitul. Acesta avea un caracter foarte urât.
Se spune că a păcălit diavolul să se caţere într-un copac şi apoi l-a
făcut captiv acolo, sculptând o cruce pe trunchiul copacului. Diavolul,
înfuriat, l-a blestemat pe bătrânul Jack să cutreiere pentru totdeauna
pământul, fără să-şi găsească vreodată liniştea sau locul.
Singurul lucru pe care i l-a îngăduit a fost să poarte cu el un felinar
sculptat dintr-un dovleac, care să-i lumineze calea.

Încearcă și tu o rețetă delicioasă cu dovleac. Cere-i ajutorul mamei tale!


Dovleac copt cu scorțișoară
Ingrediente
● un dovleac; ● scorțișoară; ● zahăr;
● coajă de lămâie

Taie dovleacul în felii subțiri și lungi. Poți realiza diferite


forme haioase, după placul tău. Înțeapă feliile din loc în loc cu
furculița, presară pe ele scorțișoara, zahărul și coaja de lămâie.
Așază-le într-o tavă cu puțină apă. Lasă-le la cuptor până se
înmoaie, iar zahărul se caramelizează. Poftă bună!

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  25


Răsplata domnească
(legendă populară)

Voievodul Matei Basarab avea obiceiul de a se plimba ade-


sea prin mahalalele Bucureștilor.
Într-o astfel de zi, pentru a nu-l recunoaște nimeni, și-a
schimbat hainele de domnitor cu haine de boier. Mergând așa pe
străzi, el întâlni o fetiță palidă la față, cu ochii înecați în lacrimi.
Oprindu-se din cale, o întrebă:
— Unde te duci, dragă copilă?
— În târg, boierule, să vând hainele ce le mai avem, iar cu
banii astfel căpătați, să cumpăr pâine.
— Dar tatăl tău nu lucrează pentru ca tu și mama ta să nu
mai fiți nevoite a vinde lucrurile din casă?
— Eu n-am tată, căci a murit în război. Dacă trăia el, noi nu
ajungeam astăzi așa sărmane.
Matei Basarab, pătruns de milă, adăugă:
— Cred că Vodă nu v-ar fi lăsat fără ajutor dacă ar fi aflat despre nenorocirea voas-
tră. El n-ar permite ca soția unui vrednic ostaș al său, care și-a dat viața pentru țară, să
îndure sărăcia și o copilă orfană să plângă pe drumuri. Nu, Vodă e om bun, iubește drep-
tatea și răsplătește întotdeauna vitejia ostașilor săi.
Matei Basarab o întrebă apoi pe fetiță cum îl chemase pe tatăl ei, apoi zise:
— Să faceți în grabă o jalbă 1 în care să arătați situația voastră și să i-o dați lui
Vodă, prin vreunul din boierii săi.
— Ah, boierule! Nu mai țin minte câte jalbe a făcut biata mamă și pe câți boieri i-a
rugat să le dea lui Vodă! La început toți îi făgăduiau 2, dar mai târziu, unul spunea că nu
a găsit timp spre a vorbi cu Vodă, altul că i-a vorbit, dar Măria-Sa n-a hotărât nimic…
— V-au mințit acei ticăloși, zise cu mânie Matei Basarab. Sunt sigur că nu i-au dat
niciuna din jalbe și nici măcar o vorbă n-au pus pentru voi. Să mai faceți încă o jalbă
mâine și s-o aduci la palat, unde te voi aștepta negreșit! Du-te acasă și fii sigură că veți
căpăta ajutor din partea Măriei-Sale.
— Prea bine – zise fetița – dar în seara asta nu avem nici măcar o fărâmitură 3 de
pâine la masă.
— Iată, vă împrumut eu cu această sumă!
Vodă îi dete doi galbeni, apoi se făcu nevăzut.
Copila, plină de bucurie, puse banii în mâna mamei sale, povestindu-i întâmpla-
rea. Amândouă se mirau și se întrebau cine era binefăcătorul 4 lor. Un vecin le spuse că
acela trebuie să fie însuși Vodă, căci el a mai făcut asemenea fapte.
Biata copilă, auzind cuvintele vecinului, începu să se îngrijoreze fiindcă îndrăznise
să vorbească cu Vodă fără nicio sfială 5. A doua zi, cu multă greutate, mama sa hotărî a
merge la palat.
Între timp, Matei Basarab cercetase și aflase despre tatăl fetei, despre faptele lui
vitejești și despre starea de sărăcie a celor două ființe nenorocite.

26  Lecturi și fișe de lectură 


Îndată ce le zări pe fetiță și pe mama ei, Vodă le zise:
— Țineți hrisovul 6 acesta! El vă dreptul la o pensie din visteria 7 țării. Să știți că
așa răsplătește Vodă pe toți aceia ai căror părinți sau soți s-au jertfit pentru țară 8.

VOCABULAR Citeşte cu atenţie cuvintele explicate şi reţine-le!

(1) jalbă = plângere;


(2) a făgădui = a promite; (3) fărâmitură = cantitate foarte mică din ceva;
(4) binefăcător = persoană care face bine cuiva;
(5) sfială = timiditate, lipsă de îndrăzneală; (6) hrisov = act;
(7) visterie = în trecut, instituţie care administra banii publici;
(8) a se jertfi pentru ţară = a muri pentru ţară.

FIȘĂ DE LECTURĂ

Titlul textului: ________________________________________________________________


Personajele: ________________________________________________________________
Ce ţi-a plăcut mai mult?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

EXERCIŢII
1 Răspunde la întrebări:
• Unde se ducea fetița?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Cu cine s-a întâlnit ea?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• De ce s-a mâniat domnitorul?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Ce au primit mama și fiica de la domnitor?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  27


2 Alege trăsăturile care se potrivesc domnitorului Matei Basarab:
modest nemilos omenos
milos apropiat de popor bun
nepăsător drept darnic

3 Alege trăsăturile care se potrivesc fetiței:


sărmană respectuoasă mincinoasă
obraznică cinstită îndrăzneață
4 Transcrie, din text, fragmentul care prezintă frământarea fetiței la gândul că
vorbise cu domnitorul fără nicio sfială.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5 Alcătuiește propoziții în care să folosești cuvintele:

● binefăcător _________________________________________________________________
● sfială _________________________________________________________________
● jertfă _________________________________________________________________

6 Povestește, în 5-6 rânduri, ce faci tu pentru a-ți ajuta părinții.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Matei Basarab a fost domnitorul Ţării Româneşti între anii


1 632 şi 1 654. Perioada domniei lui a fost una de înflorire
culturală. A susţinut foarte mult viaţa religioasă, ridicând
peste 30 de biserici.

SUGESTII DE LECTURĂ. Dacă îți place istoria și vrei să afli mai multe despre
faptele de vitejie ale domnitorilor români, despre bătălii și evenimente
importante, atunci îți propunem spre lectură:
● Povestiri istorice, de Dumitru Almaș
● Stejarul din Borzești, de Eusebiu Camilar

28  Lecturi și fișe de lectură 


Cum a făcut Moș Crăciun prima jucărie
(după L. Frank Baum)

Moș Crăciun, bun și înțelept, își dorea să se împrietenească cu cei mici. Astfel,
mergea prin munți și câmpii, căutând căsuțe izolate 1. Aproape în toate găsea copii, mai
mici sau mai mari.
Vederea lui Moș Crăciun le producea copiilor multă bucurie. Vesel, zâmbitor, cu
fața strălucind de bunătate, el se punea la mintea lor și alergau, zburdau sau născoceau
fel de fel de jocuri. Părinții, care nu aveau timp pentru copii, se bucurau că un om atât
de bun ca Moș Crăciun pierdea timp pentru a le face fericiți băieții și fetițele.
Iarna începu însă să-și arate semnele: florile se ofileau, insectele se ascundeau în
pământ, lacurile înghețau. În curând, fulgii de omăt acoperiră totul.
Într-o noapte, spiridușul Gerilă ciocăni la ușa lui Moș Crăciun.

— Intră! spuse Moșul.


— Ieși tu afară! îi spuse Gerilă. Știi că nu-mi place căldura.
Moș Crăciun fu nevoit să iasă.
— În seara aceasta mă voi distra pe cinste! exclamă spiridușul. Voi ciupi cu gerul
meu o mulțime de nasuri, urechi și degete de la picioare!
— Pe copii să-i lași în pace! spuse Moșul.
— Și de ce, mă rog?
— Copiii sunt drăgălași și lipsiți de apărare.
— Mie tare-mi place să-i ciupesc pe cei drăgălași. Cei mai în vârstă au pielea groasă
și-mi obosesc degetele. Dar, pentru tine, o să mă străduiesc să mă abțin în seara aceasta.
Gerilă porni spre satul cel mai apropiat, iar Moș Crăciun intră mulțumit în casă. Se
așeză apoi în fotoliul din fața focului. Lemnele trosneau, iar Blinkie, pisica lui, torcea
satisfăcută lângă cămin.
— Va mai trece multă vreme până vom vedea iarăși vreun copil, îi spuse Moșul
pisicii, pe un ton trist.

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  29


Multe seri asemănătoare trecură astfel. Moș Crăciun se
plictisea. Nu avea altceva de făcut decât să arunce bușteni 2 în
foc. Într-o seară, luă un buștean din fața sobei și începu să-l
cioplească ușor cu cuțitul. Nici nu se gândea la ce făcea. Încet-
încet bușteanul căpăta contur 3: un cap de pisică, două urechi
ridicate, gâtul, corpul care stătea pe labele dinapoi, cu coada
încolăcită lângă labele din față. Așeză apoi figurina din lemn
lângă pisica cea adevărată. Blinkie începu să-i dea târcoale,
uitându-se din când în când, mulțumită, la stăpân. Acesta îi
făcuse o copie reușită!
Și Moș Crăciun era mulțumit de rezultatul muncii sale. Era bucuros și copiii din
întreaga lume ar fi trebuit să se bucure alături de el. Moș Crăciun făcuse, pentru întâia
oară, o jucărie!

VOCABULAR Citeşte cu atenţie cuvintele explicate şi reţine-le!

(1) izolat = retras, îndepărtat; (2) buştean = bucată groasă de lemn;


(3) a căpăta contur = a căpăta o formă.

FIȘĂ DE LECTURĂ

Autorul: ________________________________________________________________
Titlul textului: ________________________________________________________________
Personajele: ________________________________________________________________
Ce ţi-a plăcut cel mai mult?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

EXERCIŢII

1 Răspunde la întrebări:
• Cum se purta Moș Crăciun cu copiii?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Cine l-a vizitat într-o seară de iarnă?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• De ce regreta Moșul venirea anotimpului rece?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

30  Lecturi și fișe de lectură 


• Cum a făcut Moș Crăciun prima jucărie?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2 Alege însușirile care i se potrivesc lui Moș Crăciun.


bun jucăuș blând
vesel leneș îndemânatic
milos prietenos neîndurător

3 Transcrie, din text, fragmentul care prezintă apropierea iernii.


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4 Ce crezi că a făcut Moș Crăciun în serile de iarnă care au urmat?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5 Cum poate fi o jucărie? Dar un copil? Scrie câte trei însușiri pentru fiecare.

colorată
jucărie copil

6 Citește codul și scrie pe beculețe literele găsite. Dacă ai lucrat corect, vei des-
coperi o urare specifică sărbătorilor de iarnă!

1Ă 2C 3E 4F 5I 6N 7R 8T 9U

2
7 4 3
1 2 5 9 6 7 5 2 8
5

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  31


7 Scrie-i o scrisoare lui Moș Crăciun în care îl rogi să îți construiască jucăria pe
care ți-o dorești. Încearcă să o descrii, astfel încât Moșul să înțeleagă cât mai
bine ce îți dorești.

_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

● În Norvegia, în Ajunul Crăciunului, se ascund toate măturile, deoarece,


în trecut, se credea că vrăjitoarele intrau în casă şi le furau pentru a
zbura cu ele.
● Numele renilor lui Moş Crăciun sunt: Rudolph, Dasher, Dancer, Prancer,
Vixen, Comet, Cupid, Donder şi Blitzen. Rudolph, cel mai faimos dintre
toţi, cel cu nasul roşu, este conducătorul saniei. Nasul lui luminează
drumul şi îl ajută pe Moş Crăciun să vadă casele tuturor copiilor cuminţi.
● Moş Crăciun nu rămâne blocat pe horn, oricât de gras ar fi. În unele
ţări există credinţa că el se poate strecura chiar şi pe gaura cheii pentru
a lăsa cadourile.
● Moş Crăciun nu mănâncă doar fursecuri şi lapte. În Suedia se delec-
tează cu budincă de orez, în Australia şi Marea Britanie cu brioşe, iar în
Irlanda chiar şi cu o halbă de bere.

ÎNCEARCĂ ŞI TU! Poţi face singur o felicitare de Crăciun.

1) Pliază pe jumătate o foaie de hârtie.


2) Desenează un brad.
3) Decupează bradul, fără a tăia în partea stângă.
4) Taie ornamente din hârtie şi colorează-le: steluţe, lumânări, globuri.
5) Lipeşte ornamentele pe brăduţ.
6) În interior, scrie-i un mesaj lui Moş Crăciun, în care îi mulţumeşti
pentru cadourile pe care le vei primi. Cu siguranţă se va bucura!

32  Lecturi și fișe de lectură 


În ajunul Crăciunului
(adaptare după Alexandru Vlahuță)

Pentru a treia oară întâlnesc azi pe bătrâna asta cu doi copilași de mână. Ce slabă-i,
săraca, și de-abia merge! E îmbrăcată într-o haină peticită toată, pe cap are o basma de
lână gălbuie și în picioare târâie rămășițele unor foști șoșoni 1. Copiii, gătiți în vechituri
de căpătat, palizi la față, se uită cu ochii mari, speriați, la vitrinele pline cu jucării.
O, ce milă mi-e de copiii săraci, care n-au jucării
de Crăciun și cărora Anul Nou nu le aduce nicio bucurie!
Și, totuși, nu-i aceasta cea mai tristă pagină din viața
lor! Cât aș vrea să știu ce gândesc ei acum!...
Afară parcă-i primăvară. Strada e plină de lume.
Trăsurile se mișcă încet din cauza aglomerației. Prin
prăvălii 2, o îmbulzeală 3 și-o zarvă amețitoare. Ne-am
oprit în fața unei vitrine mari.
— Iii, ce frumos e, bunicuță… zise băiatul. Apoi,
către sora lui: Lizico, tu ce-ai vrea?
— Eu?... Stai să-ți spun…
Și Lizica se uită amețită, parcă i-ar fi frică să ia așa
iute o hotărâre. Sunt atâtea lucruri frumoase și toate îi
plac, toate fac să îi bată inimioara.
— Eu vreau păpușa aia mare cu pălărie roșie.
Și Lizica o arătă cu degetul. Un popor de păpuși cu brațele întinse, cu obrajii
umflați și rumeni, par a privi mirate la noi, cu ochii lor de mărgele. În mijlocul lor e una
mai mare și stă în picioare, și are ciorapi și pantofi de lac, și e gătită cu rochie de
mătase… Pe asta o vrea Lizica.
— Auzi, bunicuțo, Ionel zice că păpușa asta mare vorbește… Nu-i așa că păpușile
nu vorbesc?
— Haideți, copii, nu vă mai uitați, că astea nu sunt pentru noi…
— Dar pentru cine sunt, bunicuțo?
— Pentru cei bogați!
— Dar noi nu suntem… bogați?
Și se duc. Lizica mai întoarce capul, ca să-și ia adio de la păpușa ei, iar eu mă uit pe
urma lor gânditor.
Într-un fund de mahala văd o cocioabă 4 veche, îngropată în pământ până la
ferestre, geamurile sunt murdare, sparte și cârpite cu hârtie; înăuntru e o lumină vânătă,
fumurie. O rogojină 5 ruptă acoperă singurul pat și singura mobilă a acestei vizuini. La
căpătâi, lângă soba care-i mai totdeauna rece, sunt aruncate vraiște 6 haine vechi.
Acolo văd intrând pe „bunicuța” cu o pâine în mână, și cu cei doi copilași, care nu
știu și nu pot încă pricepe cum se face asta – că nu sunt și ei „bogați”.
Și mâine e Crăciunul!

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  33


VOCABULAR Citeşte cu atenţie cuvintele explicate şi reţine-le!

(1) şoşoni = încălţăminte care se poartă peste pantaloni sau ghete iarna;
(2) prăvălie = magazin; (3) îmbulzeală = înghesuială, aglomeraţie;
(4) cocioabă = casă mică, sărăcăcioasă, dărăpănată;
(5) rogojină = obiect împletit din rogoz sau din papură, care se aşterne pe jos;
(6) vraişte = dezordine, harababură.

FIȘĂ DE LECTURĂ

Autorul: ________________________________________________________________
Titlul textului: ________________________________________________________________
Personajele: ________________________________________________________________
Expresii frumoase: „o îmbulzeală şi-o zarvă ameţitoare”
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Ce te-a impresionat cel mai mult?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

EXERCIŢII

1 Răspunde la întrebări:

• De unde reiese faptul că bunica și copiii erau foarte săraci?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Transcrie, din text, încă două fragmente care ilustrează acest lucru:
„E îmbrăcată într-o haină peticită toată, pe cap are o basma din lână gălbuie
și-n picioare târâie rămășițele unor foști șoșoni.”
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

34  Lecturi și fișe de lectură 


• Ce sentimente îți trezesc cele trei personaje ale textului?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2 Notează cu A (adevărat) sau F (fals):

Întâlnirea autorului cu bătrâna și nepoții are loc în ajunul Crăciunului.


Cei trei sunt îmbrăcați în haine noi și frumoase.
Copiii privesc cu poftă la jucăriile din vitrine.
Lizicăi îi place păpușa cea mare cu pălărie roșie.
Casa lor e mare, curată și călduroasă.
Pe masa de Crăciun vor avea doar pâine.

3 Alcătuiește enunțuri în care să folosești cuvintele:


● basma
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
● prăvălie
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
● mahala
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4 Ce ai face tu pentru ca familia sărmană să aibă un Crăciun fericit? Completează


propozițiile începute de noi.

 Bunicii copiilor i-aș oferi o ____________________ ca să nu mai sufere de frig.


 Lizicăi i-aș da ____________________________________________________ .
 Băiețelului i-aș oferi în dar __________________________________________ .
 Aș invita întreaga familie la __________________________________________
___________________________________________________________________ .
 Le-aș lua tuturor __________________________________________________ .
 L-aș ruga pe Moș Crăciun să __________________________________________
___________________________________________________________________ .

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  35


5 Completează rebusul cu răspunsurile la ghicitori și descoperă pe verticală (de
la A la B) numele unei sărbători creștine.
1. De ziua ta îl primești. A
Oare-n el ce-o să găsești?

2. Iarna-n frig, vara la soare,
Neschimbat e la culoare.

3. Chip de om, dar minte n-are,

Nici nu cere de mâncare. 
E-ndrăgită de copii,
Că le-aduce bucurii. 
4. Prima lună cu ninsoare, 
Cu vacanță, sănioare,
Moș Crăciun și jucării,

Pom de iarnă, bucurii. B
5. Parc-ar fi niște petale 6. N-are roți, n-are picioare, 7. A venit baba din munți
Ori steluțe ce dansează, Mă duce iute la vale. Peste râuri făcând punți
Norii le presară iarna Dar pe deal de voi urca Și a prins, spunând povești,
Și pe gene ți le-așază. O voi duce eu pe ea. Flori de gheață la ferești.

6 Realizează un desen inspirat din textul citit.

7 Citește poezia:
Crăciunul copiilor, de Octavian Goga
Dragi copii din țara asta, Îngerii se uită-n casă,
Vă mirați voi cum se poate Văd și spun – iar Moșul are
Moș Crăciun din cer de-acolo Colo-n cer la el, în tindă,
Să le știe toate-toate… Pe genunchi o carte mare…
Uite cum, vă spune badea… Cu condei de-argint el scrie
Iarna-n noapte, pe zăpadă, Ce copil și ce purtare…
El trimite câte-un înger Și de-acolo știe Moșul,
La fereastră să vă vadă… Că-i șiret el, lucru mare.

36  Lecturi și fișe de lectură 


Mica vrăjitoare
(după Georges Rémond)

1. ANA-MARIA GĂSEȘTE O CARTE DE MAGIE!

A fost odată ca niciodată o copilă pe nume Ana-Maria. Toți


cunoscuții, părinții, unchii și mătușile, chiar și învățătoarea, spu-
neau că este cea mai drăguță fată pe care au cunoscut-o.
Însă totul s-a schimbat în ziua în care a descoperit cartea de
magie a bunicii. Bunica Genevieva este o vrăjitoare foarte, foarte
specială. Îi place să se amuze 1 : dacă îi este foame, transformă
pianul în salam; dacă îi este frig la picioare, suflă peste ele: „Asta
ține loc de cizme îmblănite!” spune ea.
Acum nu este acasă. Lipsește pentru două luni. Se antrenează pentru următoarea
cursă a magicienilor și a vrăjitoarelor: o mie de kilometri pe mătura zburătoare.
Chiar în timpul absenței ei, Ana-Maria a găsit cartea de magie. Citind cu atenție
pagina douăzeci și trei, a aflat cum poate să transforme o soră mai mare într-un papa-
gal, un bunic în tractor și un stilou într-un miriapod 2. Trebuie doar să spună foarte
repede vraja și totul se transformă.
„Dacă aș încerca și eu?” își spune Ana-Maria.

 Rezolvă exercițiile de mai jos, apoi citește continuarea textului pentru a afla dacă
micuța Ana-Maria va încerca formulele magice.

VOCABULAR Citeşte cu atenţie cuvintele explicate şi reţine-le!

(1) a se amuza = a se distra, a se înveseli;


(2) miriapod = animal asemănător unei râme sau unui vierme, cu
foarte multe perechi de picioare.

FIȘĂ DE LECTURĂ

Autorul: ________________________________________________________________
Titlul poveştii: ________________________________________________________________
Personajul principal: _________________________________________________________

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  37


EXERCIŢII
1 Răspunde la întrebări:
• Cum o consideră cei din jur pe Ana-Maria?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Ce a descoperit fetița într-o zi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• Ce este bunica Genevieva?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
• De ce bunica nu este acasă?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 Rezolvă calculele și descoperă la ce pagini a deschis Ana-Maria cartea de magie.

90 – 47 – 55 –
66 24 33

3 Unește după model și scrie propozițiile rezultate:


dovleacul o unealtă Dovleacul este o legumă.
șifonierul un animal
câinele este o legumă
ciocanul un obiect de mobilier
șahul un defect
lenea un joc

4 Construiește și tu un exercițiu după modelul exercițiului 3, găsind exemple pentru:

_______________ un fruct
_______________ un aliment
_______________ este o insectă
_______________ o cameră
_______________ o meserie
_______________ o calitate

38  Lecturi și fișe de lectură 


5 Ordonează cuvintele amestecate de vrăjitoarea Genevieva
și scrie propozițiile rezultate.
 se vrăjitoare fetița deghizează în
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 carnaval pregătește la meargă se să
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 magică nu funcționează mai bagheta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 ea mătură călătorește pe zburătoare o
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 magie de cuprinde vrăji cartea multe
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6 Scrie cuvinte cu sens / înțeles asemănător pentru:

odată = ___________________ să se amuze = __________________


se transformă = ___________________ drăguță = __________________
se antrenează = ___________________ vrajă = __________________
a descoperit = ___________________ absență = __________________

7 Scrie un bilet prin care Ana-Maria o anunță pe bunica ei că a găsit cartea de


magie.

__________________________

__________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

___________________________________
___________________________________

 Texte literare adaptate pentru clasa a II-a  39


8 La magazinul din Țara Oz se vând următoarele produse magice:

Mătură zburătoare din Baghetă magică


lemn de castan şi plop
 Model obişnuit, cu stea
 Viteza maximă – 50 de
simplă, pentru zâne
kilometri pe oră. Foarte
începătoare.
uşoară. Calitate excelentă.
Nr. catalog 378 A.
Nr. catalog 243 A.
Preţ
Preţ
 Acelaşi produs, dar din  Model superior, cu stea
lemn de stejar şi salcie. dublă, pentru zâne cu
Viteza – 80 de kilometri pe experienţă.
oră. Nr. catalog 397 B
Nr. catalog 175 B Preţ
Preţ

Glob de cristal simplu, Acvariu special cu piatra


sigur şi rezistent lunii pentru prinţi
transformaţi în broaşte
 Prevede viitorul până la
100 de ani  Foarte util pentru toate
Nr. catalog 456 B. vrăjitoarele şi zânele
Preţ cărora le place să
transforme prinţii în
 Prevăzut cu bufniţă sau broaşte.
corb Nr. catalog 654 E
Nr. catalog 480 D Preţ
Preţ

Rochie în culoarea vremii Seminţe pentru împlinirea


 Te face invizibil. dorinţelor
 Ţesătură solidă, se
poate spăla în maşină.  Le plantaţi şi din ele vor
Mărimea 36 creşte plante care vă vor
Nr. catalog 203 A. oferi ceea ce vă doriţi.
Preţ Setul de 5 seminţe.
Mărimea 40 Nr. catalog 645 E.
Nr. catalog 203 B Preţ
Preţ Setul de 10 seminţe.
Mărimea 46 Nr. catalog 645 F.
Nr. catalog 203 C Preţ
Preţ

40  Lecturi și fișe de lectură 

S-ar putea să vă placă și