Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II

Clasa a II-a

Școala:…………………………………….
Profesor:…………………………………..
Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:
- igiena mâinilor la începutul și finalul orei;
- fără contact fizic în timpul formațiilor adunare, de exersare, a jocurilor, distanța minimă 1,5 m;
- circuite în vestiare, sala de sport, terenurile de sport pentru evitarea contactului fizic;
- dezinfectarea în mod regulat a materialelor sportive.

UNITATI DE CS CONȚINUTURI SEM I SEM II OBS


INVATARE În cazul lecțiilor on-line sunt selectate doar activitațile
potrivite exersării individuale (sau cu membrii familiei), în NR.ORE SAPT. NR. ORE SAPT.
ALOCATE ALOCATE
spațiul locuinței
Elemente de 1.1. - Formaţii de adunare în linie pe unul şi pe două rânduri;- Formaţii de Permanent
organizare a 1.2. deplasare în coloană câte unul şi câte doi
activitatilor 1.3. - Alinierea în linie şi în coloană
motrice 1.4. - Poziţiile drepţi şi pe loc repaus
- Întoarceri la stânga şi la dreapta - Pornire cu mers pe loc şi oprire

Elemente ale 1.2. - Postura corectă în poziţii şi acţiuni motrice variate


dezvoltarii 1.3. - Poziţiile: stând, stând depărtat, stând pe genunchi, aşezat, culcat Permanent Permanent Permanent
fizice 1.4. - Educarea actului respirator (inspiraţii profunde, expiraţii forţate,
armonioase fazele actului respirator)
- Exerciţii de prelucrare selectivă a segmentelor corpului
8 principale
- Complexe de dezvoltare fizică, cu/fără fond muzical 7-10
Capacitati 2. Viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili 4 1-2
motrice 2.2
2.3 Viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare
Viteza de deplasare pe direcţie rectilinie 6 2-5
Forţa dinamică segmentară 8 2-5
Rezistenţa generală la eforturi aerobe 6 7-9
Mobilitate şi stabilitate articulară Permanent
Deprinderi 2.1 Mersul: pe vârfuri, ghemuit, cu pas adăugat
motrice 2.2 Alergarea: şerpuită, cu ocoliri de obstacole, cu purtare de obiecte, cu
2.3 trecere peste obstacole
Permanent
Săritura: cu desprindere de pe un picior şi de pe de pe ambele
picioare (pe şi de pe loc şi cu deplasare), la coardă

Deplasări în echilibru pe suprafeţe înguste şi înălţate, orizontale şi 6


3-5
înclinate secundare
Escaladarea: prin apucare şi păşire pe aparat, prin apucare şi rulare pe 6
3-5
partea anterioară a corpului secundare
Tracţiunea – împingerea: deplasarea unui obiect sau partener prin
4 6-7
tractare şi împingere cu braţele, realizată individual şi în perechi
6 7-9
Căţărarea – coborârea: la scara fixă, pe banca de gimnastică înclinată
secundare
6
Târârea: pe palme şi pe genunchi, pe antebraţe şi pe genunchi 7-9
secundare
Transport de obiecte uşoare, apucate cu una/ambele mâini, sprijinite
2 1
la piept, individual şi în perechi
Deprinderi de manipulare de tip propulsie: aruncare, voleibolare şi
ricoşare; lovire cu mâna şi cu piciorul; lovire cu obiecte: racheta, Permanent Permanent
paleta, crosă etc.
Deprinderi de manipulare de tip absorbţie: prindere cu o mână şi cu
două mâini, de pe loc şi din deplasare, din autoaruncări şi de la Permanent Permanent
partener
Deprinderi de stabilitate de tip axial: îndoire, întindere, răsucire,
Permanent Permanent
întoarcere, balansare
Posturi statice sau dinamice: posturi ortostatice, rostogoliri, starturi Permanent Permanent
Parcursuri aplicative şi ştafete, conţinând deprinderile de locomoţie,
4 4-5
de manipulare şi de stabilitate formate
Igiena si 1.1. Igiena efortului - raportul funcţional între activitate şi repaus; odihna Permanent
protectie 1.2. activă
individuala 1.3. Importanţa pregătirii organismului pentru efort (încălzire)
1.4. Rolul respiraţiei în efort şi refacere
Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
Deprinderi 2.1 Specifice atletismului Alergarea de rezistenţă 4 13-15
motrice 2.2 Alergarea de viteză cu start din picioare 4 3-5
specifice 2.3 Permanent
Școala săriturii
disciplinelor
sportive Săritura în lungime de pe loc 6 7-11
Săritura în înălțime cu pășire
Școala aruncării Permanent
Aruncarea mingii de oină de pe loc, la 6 8-10
distanță
Specifice gimnasticii Cumpănă pe un genunchi; semisfoara; 12 1-6
acrobatice podul de jos; rulări; rostogolire înainte din
ghemuit în ghemuit
Specifice gimnasticii Balansări de braţe; variaţii de paşi; Permanent
ritmice întoarceri pe loc
Specifice gimnasticii paşi aerobici de bază
aerobice
Specifice jocurilor Minihandbal 31 1-16 34 1-17
sportive
Minifotbal
Specifice sporturilor schi
sezoniere patinaj role/ gheaţă
înot
şah
sanie
Regulile de bază ale sporturilor predate Permanent
Informaţii sportive Permanent
Dezvoltarea 3.2 Rolurile care se atribuie elevilor în lecţiile de educaţie fizică şi sport;
trăsăturilor de 3.3 Capacitatea de decizie corectă;
personalitate Comunicarea între colegi (norme de comunicare, conştientizarea
importanţei comunicării, calitatea comunicării);
Cunoaşterea şi explicarea stărilor şi a reacţiilor emoţionale ; Permanent
Cerinţele comportamentului în întreceri;
Relaţiile dintre componenţii unei grupe/echipe, în cadrul lecţiei de
educaţie fizică şi sport;

Evaluare sumativă:
1 6
 Viteză alergare 25 m plat, cu start de sus;
1 11
 Săritura în lungime de pe loc;
1 16
 Complex de dezvoltare fizică armonioasă;

 Gimnastică acrobatică/ Forță segmentară; 1 6

 Capacități coordonative/Îndemânare/ Aruncarea mingii de oină; 1 11

 Joc sportiv – minihandbal/Alergarea de rezistență; 1 16


*Conform OMEC/MS nr.5487/1494/2020, nu vor fi utilizate obiecte care pot fi manevrate de toți elevii;
Nu vor fi practicate jocuri cu mingea și nici activități care implică schimbul de obiecte;
Vor fi evitate structurile care presupun atingerea suprafețelor de contact care nu pot fi dezinfectate;
Conținuturile planificărilor sunt structurate astfel încât se supun condițiilor speciale de protecție a sănătății elevilor.