Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnule Decan,

Subsemnatul (a) ________________________________________, student(ă) in

anul IV - 2019/2020, seria___grupa_____, țara (pentru studenții străini)___________ vă rog

sa-mi aprobați susținerea examenelor în sesiunea de credite (17-24 sept.2020), după cum
urmează:

1.______________________________

2.______________________________

Data, Semnătura,