Sunteți pe pagina 1din 7

SC.................................

SRL PROCEDURA PENTRU Ediţia: 1


COMBATEREA Revizia: 0
Data elaborării: DĂUNĂTORILOR Verificat şi aprobat de:
Echipa HACCP

LISTA DE DIFUZARE SI DE LUARE LA CUNOŞTINŢA

Nr. Numele si prenumele Funcţia Predat Retras


crt. Data Semnătura Data Semnătura

Declar ca am luat la cunoştinţa conţinutul procedurii si o consider un ghid de referinţa.

TABEL DE EVIDENTA A REVIZIILOR


Nr. Capitol revizuit Pagina Data intrării Aprobat Semnătura
revizie revizuita in vigoare

NOTA: Aceasta procedura inlocuieste editia anterioara din data de:


Aceasta este prima editie.
SC.................................SRL PROCEDURA PENTRU Ediţia: 1
COMBATEREA Revizia: 0
Data elaborării: DĂUNĂTORILOR Verificat şi aprobat de:
Echipa HACCP

Scop: Scopul procedurii este efectuarea operaţiunilor de dezinfecţie, dezinsecţie si


deratizare corespunzătoare, in vederea asigurării siguranţei alimentare a pâinii, specialităţilor de
panificaţie si patiserie produse in unitate.

Capitolul 1. Domeniu de aplicare


Procedura este valabilă pentru toate structurile organizatorice ale firmei.

Capitolul 2. Definiţii:

Dăunători - insecte sau orice specie animală (rozătoare - şoareci, şobolani), capabilă să
contamineze direct sau indirect produsele alimentare Dezinfecţia - reducerea cu ajutorul
agenţilor chimici şi/sau a metodelor fizice a numărului de microorganisme din mediu, până la
nivelul la care siguranţa pentru consum a produselor alimentare nu este compromisă.
Dezinsectia - este metoda prin care se distrug insectele vectoare prin folosirea
substanţelor chimice.
Deratizarea - reprezintă un complex de masuri aplicate de toti factorii interesaţi pentru
reducerea substanţiala a populaţiei de rozătoare si menţinerii acestora la un nivel numeric
scăzut.

Capitolul 3.Documente de referinţă

Regulamentul (CE ) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare;


Regulamentul (CE ) nr. 853/2004 privind igiena produselor alimentare de origine
animală;
Regulamentul ( CE ) nr. 854/2004 privind controlul oficial al produselor alimentare de
origine animală;
Regulamentul ( CE ) nr. 882/2004 privind controlul oficial al produselor alimentare şi
furajelor.
Legea 150 / 2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale.
SR EN 22000 : 2005 - sistem de management al siguranţei alimentelor.
SR EN ISO/TS 22004: 2006 - Sisteme de management al siguranţei alimentelor.
Recomandări de aplicare pentru ISO 22000 :2005;
SR EN ISO 22005 - Trasabilitatea în cadrul lanţului furajer şi alimentar. Principii generale
şi cerinţe de bază pentru proiectarea şi implementarea sistemului de trasabilitate.
SR 13462 - 1/2001 - Igiena agroalimentară. Principii generale.
SR 13462 - 2/2002 - Igiena agroalimentară. Sistemul de analiză a riscului şi
punctele critice de control (HACCP) şi ghidul de aplicare a acestuia.
SR 13462 - 3/2002 - Igiena agroalimentară. Principii de stabilire a criteriilor
microbiologice pentru alimente.
Codex Alimentarius
Ordin ANRC 110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localităţilor
Ordin MS 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi recomandărilor privind
mediul de viata al populaţiei.
SC.................................SRL PROCEDURA PENTRU Ediţia: 1
COMBATEREA Revizia: 0
Data elaborării: DĂUNĂTORILOR Verificat şi aprobat de:
Echipa HACCP

Capitolul 4. Responsabilităţi

Liderul echipei HACCP răspunde de întocmirea graficului de combatere a


dăunătorilor sau de verificarea programului si frecventei operaţiunilor DDD
stabilite de către societatea prestatoare.
Personalul angajat in manipularea alimentelor are obligaţia respectării prevederilor
prezentei proceduri.
Societatea are contract de prestări servicii cu o firma specializata in efectuarea
operaţiilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare. Aceasta societate are obligaţia de a-i preda
benefeciarului in momentul încheierii contractului DDD următoarele documente:
- proceduri pentru controlul dăunătorilor (respectiv procedura pentru dezinsectie,
procedura pentru deratizare si procedura pentru dezinfectie);
- programul si frecventa operaţiunilor DDD;
- lista produselor utilizate in combaterea dăunătorilor, avizele sanitare ale acestor
produse, fisele tehnice;
- procese verbale de execuţie a operaţiilor de combatere a dăunătorilor;
- schiţa cu amplasarea capcanelor mecanice si a staţiilor de intoxicare atat in interiorul
clădirii cat si la exterior, precum si reactu e acestei schite ori de cate ori se va schimba
amplasamentul acestora.

Capitolul 5. Descrierea procedurii

Combaterea dăunătorilor

Dăunătorii (păianjenii, insectele, rozătoarele sau pasările) reprezintă un pericol potenţial


major pentru contaminarea produselor alimentare prin afectarea siguranţei alimentare a
acestora. Apariţia a câteva furnici sau a unui singur şoarec, constituie o problema, deoarece
mai pot exista şi alte furnici sau şoareci prin locuri in care nu pot fi vazuti. Netratând problema,
aceasta se poate transforma rapid intr-o adevărata criza, cu repercursiuni asupra unităţii.
Masurile de combatere a dăunătorilor se bazează pe eliminarea cauzelor care pot
determina si favoriza prezenta insectelor, rozătoarelor sau pasărilor in unitate si combaterea
activa a tuturor dăunătorilor prin dezinsectie, deratizare si dezinfectie.
Insectele sau formele lor de dezvoltare pot infesta produsele alimentare depozitate, dar
in acelaşi timp insectele pot fi si vectori pentru numeroşi agenţi patogeni ducând la
contaminarea microbiologica a alimentelor.
Un alt real pericol pentru inocuitatea produselor de patiserie - cofetărie il reprezintă
rozătoarele: şoarecii, dar mai ales şobolanii sunt rezervoare de infecţie si vectorii răspândirii
diferitelor boli, producând in acelaşi timp pagube insemnate prin consumul de produse
alimentare.
In categoria dăunători pot fi incluse si pasările: randunele, porumbei, grauri, ciori, vrăbii,
etc. Se întâlnesc cel mai adesea in aglomerări urbane sau rurale, excrementele acestor pasări
sunt un mediu propice de dezvoltare a problemelor sanitare (infecţii virale, bacteriene,
parazitare, alergice etc). În plus, produc un miros urat si o deteriorare a suprafeţelor datorita
conţinutului ridicat de acid si amoniac.

Mijloacele de protecţie împotriva dăunătorilor constau in:

1. întocmirea si punerea in aplicare a unui plan de combatere a dăunătorilor;


2. împiedicarea pătrunderii insectelor în spatiile de producţie si de depozitare prin
SC.................................SRL PROCEDURA PENTRU Ediţia: 1
COMBATEREA Revizia: 0
Data elaborării: DĂUNĂTORILOR Verificat şi aprobat de:
Echipa HACCP

montarea sitelor de protecţie la ferestrele / uşile care se deschid / menţinute


deschise;
3. menţinerea unei stari de igiena corespunzătoare a tuturor spatiilor de producţie, a
depozitelor si anexelor social-sanitare prin indepartarea deşeurilor menajere si
tehnologice;
4. menţinerea unui microclimat adecvat care sa nu favorizeze dezvoltarea
dăunătorilor, in fiecare încăpere a unităţii;
5. controlul riguros la recepţie al materiilor prime, auxiliare, ingredientelor si
verificarea periodica a produselor depozitate;
6. acordarea unei atenţii sporite la efectuarea igienizării si combaterii dăunătorilor la
punctele de colectare a deşeurilor.

Dezinsectia se efectuează prin pulverizare cu substanţe insecticide sau gazare cu gaze


toxice sau substanţe volatile avizate de Ministerul Sanatatii. Dezinsecţia poate fi:
- eliminatorie - urmăreşte distrugerea si indepartarea insectelor si atropodelor (furnica,
păianjenul, cărăbuşul) din unitatea asupra căreia acţionează.
- preventiva (profilactică) - are caracter permanent in împiedicarea inmultirii si
răspândirii dăunătorilor.
Lista substanţelor utilizate, fisele lor tehnice, precum si avizele sanitare vor fi anexate
planului DDD de către societatea prestatoare de servicii.
Insecticidele folosite la dezinsectie îndeplinesc următoarele condiţii:
- sunt autorizate de Ministerului Sanatatii;
- au toxicitate maxima fata de insecte si nu sunt periculoase pentru produsele depozitate,
om , animale (grupa de toxicitate III si IV);
- distrug insectele intr-un interval de timp scurt;
- sunt rezistente la acţiunea factorilor de mediu (umiditate, temperatura si lumina);
- nu afectează ambalajele;
- au acţiune reziduala de lunga durata;
- nu imprima miros sau gust particular produselor fabricate / depozitate.
Pentru efectuarea dezinsectiei produsele alimentare aflate in toate spatiile unităţii vor fi
evacuate sau, dupa caz vor fi protejate prin acoperire. Dupa efectuarea dezinsectiei toate
suprafeţele care vin in contact cu alimentele sunt spălate si clătite cu apa pentru eliminarea
totala a substanţei chimice utilizate pentru dezinsectie.
Reluarea actvitatii se face numai dupa ce persoana numita de conducerea unităţii
verifica daca suprafeţele au fost spălate corespunzător.
Verificarea se face prin inspecţie vizuala si cu teste de pH, conform planului DDD.

Deratizarea efectuata preventiv sau curativ este:

 chimica - consta în utilizarea de substanţe raticide (cu efect letal) amplasate în staţii de
intoxicare.
 ecologica - consta în imobilizarea rozătoarelor în capcane mecanice sau staţii de
intoxicare si retentie a rozătoarelor, urmata de colectare, transport şi incinerare.
Pentru a evita apariţia si răspândirea rozătoarelor in unitate au fost luate următoarele
masuri:
- eliminarea locurilor de acces;
- montarea de site etanşe la sifoanele de pardoseala si canalizare;
- închiderea permanenta a ferestrelor si uşilor exterioare, nedotate cu sisteme de
protecţie;
- eliminarea posibilităţilor de hranire prin păstrarea materiilor prime si produselor finite
SC.................................SRL PROCEDURA PENTRU Ediţia: 1
COMBATEREA Revizia: 0
Data elaborării: DĂUNĂTORILOR Verificat şi aprobat de:
Echipa HACCP

numai in spatii protejate împotriva accesului rozătoarelor;


- curăţarea in permanenta a tuturor spatiilor;
- evacuarea zilnica si cat de des este necesar a deşeurilor;
- depozitarea deşeurilor numai in recipiente bine inchise;
- igienizarea vecinătăţilor pentru distrugerea cuiburilor;
- folosirea substanţelor care conţin atractanti alimentari puternici (pe suport de carne,
legume deshidratate, lichide amplasate in staţii de intoxicare), ce asigura rezultatele dorite,
prin blocarea sistemului nervos central a rozătoarelor (deratizare chimica). Aceste staţii vor fi
amplasate pe caile de circulaţie exterioare ale rozătoarelor.
In vestiare si eventual in spaţiul de depozitare al materiilor prime se folosesc doar
capcane mecanice sau staţii de intoxicare si retentie a rozătoarelor (deratizare ecologica).
Poziţia capcanelor mecanice si a staţiilor de intoxicare va fi schimbata periodic pentru a se evita
plasarea lor in afara traseelor rozătoarelor. Schimbarea poziţiei capcanelor sau staţiilor de
intoxicare se face de către persoana responsabila cu urmărirea lor, iar noua poziţie a acestora
va fi consemnata pe schiţa unităţii.
Rezultatul monitorizării staţiilor de intoxicare va fi consemnat in graficul de urmărire a
rozătoarelor, anexat planului DDD.

Dezinfectia - este un complex de masuri care se aplica cu scopul decontaminării


microbiene a obiectelor, suprafeţelor, mâinilor etc. Ea urmăreşte distrugerea, indepartarea sau
micşorarea numărului de germeni, pana la limita la care prezenta acestora nu mai creează risc
de imbolnavire. Substanţele care se folosesc pentru dezinfectie se numesc substanţe
dezinfectante. Rezultatul dezinfectiei trebuie sa fie distrugerea a 99-99,9% a germenilor.
Din punct de vedere al scopului urmărit dezinfectia poate fi:

a. Profilactica - se efectuează in scopul distrugerii eventualilor germeni patogeni


sau condiţionat patogeni. Dezinfectia profilactica generala a intregii unităţi trebuie
precedată de deratizare si dezinsectie!
b. De necesitate - se efectuează pentru combaterea unor boli infectioase sau
parazitare din momentul înregistrării primelor cazuri de boala si pana la eliminarea
focarului.
Dezinfectia se poate face prin metode fizice (spălare cu apa fierbinte la 80-85°C,
ultraviolete) sau prin metode chimice (substanţe dezinfectante).
Substanţele folosite pentru dezinfectie in unitate trebuie sa aiba avizul Ministerului
Sanatatii ca si produse biocide si la utilizarea lor personalul trebuie să se conformeze cerinţelor
legislative referitoare la protecţia muncii.
Lista substanţelor biocide (dezinfectante) folosite in dezinfectia unităţii, precum si fisele
lor tehnice vor fi anexate Programului de igienizare a unităţii.
Pentru o eficienta maxima se recomanda alternarea produselor folosite pentru
dezinfectie (atenţie, nu amestecarea lor!), spre a se preintampina dezvoltarea rezistentei
germenilor la anumite substanţe. Aşadar, daca in timpul săptămânii se va folosi un anumit
dezinfectant este de preferat, ca măcar o data la 7 zile, sa se folosească un alt dezinfectant.

Combaterea pasărilor (daca este cazul):

Se realizează in principal prin 2 metode:


- plantarea unui sistem de curenţi de inalta frecventa pe fire subţiri inoxidabile si non
vizibile, la acea inaltime la care sunt staţionate pasările, care produc şocuri electrice
(nepericuloase nici pentru pasări si, bineinteles, nici in cazul atingerii accidentale de către
oameni) care nu permit pasărilor sa acceseze respectiva zona.
SC.................................SRL PROCEDURA PENTRU Ediţia: 1
COMBATEREA Revizia: 0
Data elaborării: DĂUNĂTORILOR Verificat şi aprobat de:
Echipa HACCP

- montarea unor emiţătoare electromagnetice special concepute pentru indepartarea


pasărilor. Acestea au o eficienta deosebita si in alungarea ciorilor din curţi, parcuri, grădini sau
alte zone.

Capitolul 6. Documente utilizate

6.1. Planul si frecventa operaţiunilor pentru combaterea dăunătorilor;


6.2. Graficul de efectuare a lucrărilor pentru combaterea dăunătorilor;
6.3. Schiţa cu amplasarea capcanelor si spatiilor de intoxicare pentru rozătoare;
6.4. Lista cu substanţele utilizate pentru dezinsectie, dezinfectie, deratizare;
6.5. Specificaţiile tehnice ale substanţelor utilizate in combaterea dăunătorilor;
6.6. Avizele sanitare ale substanţelor utilizate in combaterea dăunătorilor;
6.7. Procese verbale de execuţie a operaţiilor de combatere a dăunătorilor.
SC.................................SRL PROCEDURA PENTRU Ediţia: 1
COMBATEREA Revizia: 0
Data elaborării: DĂUNĂTORILOR Verificat şi aprobat de:
Echipa HACCP

Având in vedere prevederile Regulamentul (CE) 852/2004 al Parlamentului European şi


al Consiliului European privind igiena produselor alimentar, prin care se impune controlul
riscurilor pentru siguranţa alimentelor printr-un sistem bazat pe principiile HACCP, conducerea
SC .................................. SRL, a hotărât politica pentru siguranţa alimentelor si a decis ca
pentru monitorizarea combaterii dăunătorilor persoana responsabila sa fie:

 ..............................................................

Schimbarea persoanei nominalizate se face in urma şedinţelor echipei HACCP, prin


decizia conducerii SC .................................. SRL.

Persoana nominalizata are următoarele responsabilităţi:


1. verificarea respectării conţinutului procedurilor DDD de către societatea prestatoare de
servicii;
2. arhivează la dosarul de combatere a dăunătorilor toate documentele primate de la
societatea prestatoare;
3. inspecţia permanenta a unităţii si in funcţie de rezultatele constatate, solicitarea efectuării
unor activităţi suplimentare de către societatea prestatoare de servicii;
4. dupa finalizarea operaţiunilor de dezinsectie si deratizare verifica eficienta lucrărilor
efectuate si dispune repetarea lor atunci cand constata ca acestea nu au fost eficiente;
5. semnalează conducerii unităţii orice neconformitate privind combaterea dăunătorilor;
6. arhivarea documentelor privind realizarea operaţiunilor DDD (procese verbale).

Aceasta decizie a fost adusa la cunoştinţa persoanei nominalizate, iar responsabilităţile care
decurg din ea , i-au fost trecute in fisa postului.

SC ......................................... SRL,

S-ar putea să vă placă și