Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa 5 Manual EDP

Săptămâna 6 pp. 24-27


Economie şi societate în Orientul antic

1. Economie (*ansamblul activităţilor umane care implică producţia, distribuire şi


consumul de bunuri)
o Agricultura a fost principala ocupaţie practicată pe văile fluviilor. Cultivau: in,
mei, orez, arpacaş, grâu, orz, viţă de vie, legume (Lectura 4 şi 5 de la pg. 27)
o Păstoritul: a doua ocupaţie a oamenilor. Creşteau: oi, porci, vite, cai, păsări
o Meşteşuguri: olărit, confecţionează unelte, arme, bijuterii. Vopsesc veşmintele cu
purpură (Lectură p. 25, sursa 4)
o Comerţ (vânzare-cumpărare). Întâi a existat „trocul” (schimburi în natură), apoi în
sec. V î.Hr. apare moneda. Fenicienii au fost cei mai vestiţi negustori, iar „Drumul
mătăsii”– cel mai vestit drum comercial
2. Societate (*„oameni”, „tovarăși”)
- clase sociale:
Cei bogaţi:
 monarhul (rege, împărat, faraon)
 preoţii
 nobilimea (aristocraţii)
Cei liberi
 oameni de rând (obişnuiţi): agricultori, păstori, meșteșugari, negustori
Sclavii – oameni fără libertate
- familia: alcătuită de mamă, tată, copii. Numai în Egiptul antic femeia este egală
cu bărbatul (Lectura 3, p. 27)
- credinţele religioase - au existat do.uă tipuri de religii:
 religie monoteistă = credinţa într-un singur zeu (de ex. evreii)
 religie politeistă = credinţa în mai mulţi zei (de ex. egiptenii, fenicienii,
perşii etc.)
3. Apariţia statului
- statul este o putere care-i organizează pe oameni şi care creează instituţii
- tipuri de state:
 oraş-stat (rege) – ex. Babilon, Tyr, Sidon
 regat (rege)- ex. Regatul evreilor
 imperiu (împărat)- ex. Imperiul persan
Sarcini de lucru:
 Transcrieţi schema lecţiei pe caietul de istorie (o verific în clasă). TOŢI COPIII!
 TOŢI COPIII! Citiţi lecţia din manual pp. 24-27.
 TOŢI COPIII! Rezolvaţi exerciţiul online apoi faceţi un screenshot la mesajul care vă
apare la sfârşit când l-aţi rezolvat corect.
https://learningapps.org/watch?v=p4i4f504520
 TEMĂ PENTRU CLASSROOM: Postaţi pe contul vostru de Classroom DOAR
screenshot-ul TOŢI COPIII!