Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Profesor: Nedbaliuc Rodica


Data: 22.03.2018
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Biologia
Subiectul: Încrengătura Angiosperme (Magnoliophyta). Organe generatuive.
Forma de organizare: Lecţie
Tipul lecţiei: mixtă
Forma de organizare a lucrului cu elevii: în echipă, individual, frontal.
Competenţe derivate (subcompetenţe):
- Enumerarea părţilor principale ale florii;
- Recunoaşterea importanţei pistilului şi staminelor pentru floare;
- Identificarea deosebirilor şi asemănărilor între seminţele mono- şi dicotilidonate;
- Recunoaşterea fructelor după consistența mezocarpului.
Obiective operaţionale: Elevul la finele lecţiei va fi capabil să:
O1. Să identifice organele generative ale angiospermelor;
O2. Să distingă 2 tipuri de înmulţire la plantele angiosperme în baza infomaţiei din manual;
O3. Să enumere elementele de structură ale florii în baza iaginilor, planşelor, machetelor;
O4. Să descrie rolul staminei şi pistilului pentru plantele angiosperme;
O5. Să analizeze în baza machetelor şi manualului structura seminţelor la angiosperme;
O6. Să compare seminţele monocotilidonate de cele dicotilidonate;
O7. Să recunoască în baza imaginilor tipurile de fructe după structură şi consistenţa mezocarpului;
O8. Să aprecieze rolul organelor generative în viaţa plantelor.

Strategii didactice
Metode şi procedee: Lucrul în grup, Diagrama Venn, Harta conceptulă; păianjen, ciorchine, demonstraţia, lucrul cu manualul,
observarea, cinquian ş.a., viualizarea creativă.
Materiale didactice: Machet de floare, seminţe de fasole, grâu machete şi material viu, manual cl. VIII-a Biologie, planşe,
imagini.
Demers didactic

Etapele O Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace de


învăţare

Moment organizatoric. Salutul. Pregătirea Se pregătesc pentru lecţie. Se


elevilor pentru lecţie. concentrează pentru următoarele etape
ale lecţiei.
Motto: ,,Şcoala cea mai bună este aceea în care
înveţi, înainte de toate, cum să înveţi.”
Nicolae Iorga

Pentru acasa aţi avut de pregătit subiectul:


Încrengătura Angiosperme. Organe vegetative.
Dacă nu sunt întrebări, atunci să trecem la
activitate.
 Enumeraţi organele vegetative ale  Organele vegetative la plantele
plantelor angiosperme. angiosperme sunt: rădăcina,
 3 elevi vor primi câte o fişă unde vor tulpina, frunza.
descrie rolul organelor vegetative la
Evocarea plantele angiosperme:
Fişa 1. Enumeră 4 funcţii principale ale Fişa 1. Funcţiile: Fixare
rădăcinii. Absorbţie
De depozitare Lucul cu fişele
De înmulţire prin
lăstari/de rădăcină (drojoni) – zmeur,
vişin, mur.

Fişa 2. Enumeră 5 funcţii ale tulpinii. Fişa 2. Funcţiile: De susţinere


De transport
De depozitare
De înmulţire (tubercli,
bulbi, rizomi)
De fotosinteză
Fişa 3. Enumeră 5 funcţii principale ale frunzei. Fişa 3. Funcţii: Fotosinteză
Transpiraţie
Respiraţie
Înmulţire
De depozitare

 Câte tipuri de rădăcini după origine  După origine deosebim 3 tipuri


cunoaşteţi? de rădăcini: prinipală, laterală,
adventive;
 Câte tipuri de sisteme radiculare  Cunoaştem 3 tipuri de sisteme
cunoaşteţi? radiculare: pivotantă, rămuros,
fasciculat.
 În funcţie de mediul în care se dezvoltă  Cunoaştem tulpini:
planta câte tipuri de tulpini cunoaşteţi? lemnoase
aeriene
ierboase
Tulpinile aeriene sunt: drepte,
agăţătoare, volubile. Conversaţia de
rizomi evaluare
subterane bulbi
tuberculi

la lintiţă
acvatice
la nufăr

 Care este tructura unei frunze la plantele  Frunza


angiosperme?
Limb Peţiol

 Câte tipuri de frunză deosebim după  Deosebim frunze:


aşezarea limbului pe peţiol. 1. Simple
Caracterizaţi-le. 2. Compuse
 Câte tipuri de nervuri deosebim la  Deosebim: 1. Nervuri paralele
frunzele plantelor angiosperme? 2. Nervuri arcuite
3. Nervuri penate
 Caracterizaţi frunzele peţiolate şi sesile.  - frunzele la care este prezent
Daţi exemple. peţiolul se numesc – peţiolate;
- frunzele lipsite de peţiol se
numesc – sesile.

Închide ochii. Ascultă şi imaginează-ţi...


Vezi în faţa ta o grădină cu flori. Au diferite
culori. Toate-s frumoase, nu-i aşa? Frumuseţea
lor îţi farmecă privirea. Te apropii de ele Vizualizarea
încetişor...Sunt foarte diverse...La un moment îţi creativă
dai seama că nu numai culoarea le deosebeşte,
dar şi structura, mărimea, forma...Doreşti să afli
despre ele mai multe? Dacă da, atunci
mulţumeşte florilor pentru frumuseţea şi
senzaţiile ce le-ai primit în dar. Revină în clasă
alături de colegii tăi, în grădina înţelepciunii.
Deschide ochii.

Astazi vom analiza o temă nouă care se numeşte


Încrengătura Angiosperme. Organe generative, Elevii notează tema în caiete.
unde floarea prezintă principalul organ
generativ.

Principalele organe generative la plante ce


O1 asigură reproducerea sunt: floarea, fructul şi
O2 seminţa.
Realizarea Angiospermele se înmulţesc: Lucrul cu
sensului manualul
Sexuat Vegetativ

(În urma fecundării se Frunze, tulpini


Formează seminţe) modificate
O3
Floarea – ca organ generativ este caracteristic
numai plantelor cu flori (angiosperme) unde se
dezvoltă gameţi masculini (grăunciorul de
polen) şi gamet feminin (ovule) şi se produce
fecundaţia.
Florea – se formează din muguri florali sau
micşti ai tulpinii.

Seminţele – la plantele cu flori sunt închise în


fruct. Explicaţia
Ele se mai numesc plante cu seminţe acoperite.
Angios – acoperit
Spermos – seminţă. Harta
Seminţele se formează din ovul în urma conceptuală
O8 fecundaţiei.
O3
O4 Demonstrarea

Fructele – protejează seminţele. Ele la fel sunt


caracteristice numai plantelor cu flori.

În continuare clasa se repartizează în 3 echipe: Lucrul cu


O5 manualul
O6 Grupa I. Examinaţi machetul de flori.
O7 Enumeraţi parţile componente ale florii şi
funcţiile fiecărei părţi. Completaţi tabelul.
Funcţiile
Părţile componente ale florii Fixarea florii de tulpină
Peduncul Susţine toate părţile componente ale
Receptacol florii. Lucrul în grup
Rol de protecţie a florii.
Sepale – K Atrag insectele polenizatoare datorită
Petale – C glandelor
Organele sexuale masculine în anteră
Stamine – A (anteră şi filamet) are 2 teci se dezvoltă grăunciorul de polen
a câte 2 saci polinici (4 saci polinici). (gametofit masculin).
Organele sexuale feminine în ovar se
Pistil – G (ovar, stil) – stigmat. dezvoltă avulele (gametofit feminin).

La măceş – K5C5A G
Formula florii de vişin, cireş – K5C5A G1

Harta
Grupa II. Analizează structura seminţei de conceptuală
fasole şi a cariopsei de grâu. Identifică părţile
componente: Păianjen

SEMINŢE

Demonstrarea

tegument embrion
endosperm

Comparaţi seminţa de fasole şi cariopsa de grâu,


găsiţi cel puţin o asemănare şi 3 deosebiri.
Părţile Funcţiile lor
D A D componente
Tegument Protecţie Lucrul cu
Endosperm Susbstanţe de rezer- manualul
vă pentru embrion
R Din ele se dezvoltă o
Embrion T plantă nouă.
M Diagrama
Venn

Grupa III. Analizaţi infomaţia din manual şi


explicaţi rolul fructelr pentru om. Încercaţi să
clasificaţi fructele după consistenţă.
Cais Vişin Cireş

Fructe Achenă
Prun Drupă
Cariopsă
Ciorchini
Uscate
Piersic Nucile Cărnoase Păstaie
Demonstrarea
Kiwi Bacă
Nuc Samara
Coacăz Poamă (alunul)
Roşie capslă
Măr Păr Gutuie
 Enumeraţi organele generative ale  Organele generative ale
angiospermlor. angiosprmelor sunt: floarea,
fructul şi seminţa.
 Numeşte părţile componente ale florii.  Părţile compoente ale florii sunt:
- Peduncul
- Receptacol
- Sepale
- Petale
- Stamine
- Pistil
Conversaţia de
 Descrie structura staminei şi pistilului:  Stamina evaluare

Filament Anteră

Reflecţia Ovar
Pistil Stil
Stigmat

 Din ce este alcătuită o seminţă?  Seminţa este alcătuită din:


- Tegument
- Endosperm
- Embrion
- Cotilidoane
 Care sunt deosebirile dintre seminţele  Seminţele sunt lipsite de
monocotilidonate şi dicotilidonate? endosperm, cu 2 cotilidoane, ca
exemple – seminţa de fasole,
mazăre, floarea soarelui.
Seminţe cu un singur cotilidon şi
cu endosperm, sunt cariopsele
de grâu, porumb, secară, orz etc.
Alcătuiţi o poezie din 5 rânduri, unde: Elevii notează în caiete însărcinările şi
I rând – 1 substantiv alcătuiesc poezii.
II rând – 2 adjective
III rând – 3 verbe
IV rând – 4 cuvinte care exprimă esenţa Floarea
(funcţia) I rând Parfumată, colorată
V rând – 1-2 cuvinte ce exprimă esenţa I cuvânt. Reproduce, polenizează, fecundează
Datorită ei specia perpetuiază
Organ generativ. Cinqain

Seminţa
Extinderea Cărnoasă, uscată
Depozitează, protejează, încolţeşte
Rezultat al înmulţrii sexuate
Organ generativ.

Fructul
Cărnos, suculent
Protejează, raspândeşte, atrage
Valoare nutritivă reprezintă
Organ generativ.

S-ar putea să vă placă și