Sunteți pe pagina 1din 1

AGENDA

ședinței Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

Modul desfășurării ședinței: online, pe platforma Zoom Meeting


Data desfăşurării ședinței : 18 septembrie 2020

Timpul Subiectul

09.30-10.00 Înregistrarea participanților. Testarea on-line a platformei ZOOM.


10.00-10.15 Cuvânt de deschidere
Piotr PUȘCARI,
Președintele CRD Sud

Reprezentant MADRM

Maria CULEȘOV, Director ADR Sud


10.15-10.25 Cu privire la desfășurarea online a ședințelor CRD Sud.

Piotr PUȘCARI, Președintele CRD Sud


10.25-10.40 Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului
Regional pentru Dezvoltare Sud.
Piotr PUȘCARI,
Președintele CRD Sud
10.40-10.55 Cu privire la delegarea unui membru al CRD Sud în cadrul Comisiei de
evaluare a Notelor Conceptuale și Cererilor complete de finanțare depuse în
cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru finanțare din
Fondul Național pentru Dezvoltare Regională.
Piotr PUȘCARI,
Președintele CRD Sud
10.55-11.10 Cu privire la Propunerea de proiect privind suportul pentru Consiliul
Regional pentru Dezvoltare (CRD) din Regiunea de Dezvoltare Sud.
Reprezentant ADR Sud
11.10-11.25 Cu privire la proiectele implementate în Regiunea de Dezvoltare Sud cu
finanțare din sursele Uniunii Europene și a Băncii germane pentru
Dezvoltare KfW.
Andrei POPUȘOI,
Șef Secție Management intergat al proiectelor
11.25-11.40 Cu privire la implementarea acțiunii “Abilitarea Cetățenilor in Republica
Moldova”, finanțate de UE. Delegarea reprezentantului CRD in cadrul Comitetului
Director al acțiunii „Abilitarea Cetățenilor".
Lilia HÎNCU,
GIZ/MSPL
11.40-12.00 Discuții, propuneri, concluzii.
Piotr PUȘCARI,
Președintele CRD Sud

S-ar putea să vă placă și