Sunteți pe pagina 1din 3

5.1 Contabilitatea operațiunilor de factoring.

Factoringul este un contract (convenție) încheiat între factor și aderent (vânzătorul


creditor), prin care aderentul transferă factorului o parte sau toate creanțele (facturile) pe care le
posedă asupra terților debitori, după care factorul se obligă să încaseze și să suporte riscul
insolvabilității debitorilor.
Operațiunile de factoring implică apariția raporturilor de credit între vânzătorul creditor și
cumpărătorul debitor și un participant nou - factorul.
Cuvântul factor provine din limba engleză și are semnificația de un agent care acționează
pentru altul.

Scopul operațiunii de factoring este anularea riscului provenit din operațiunile creditoare și
efectuarea plăților în termen ale agenților economici. Opearațiunile de factoring sunt favorabile
vânzătorilor (furnizorilor) deoarece vânzătorul este interesat de a obține cât mai rapid sumele
datorate de clienții săi și de a- și micșora riscul în caz de neplată.

Obiecte ale operațiunii de factoring pot fi:

 facturile – documente comerciale întocmite de vânzător și predate cumpărătorului în vederea


specificării mărfurilor vândute, care constituie totodată documente comerciale de plată și
probe pentru cumpărător privind proveniența mărfii cumpărate;
 titlurile de creanță –trate, bilete de ordin.

La operațiunile de factoring participă 3 părți:

 vânzătorul/ creditorul de mărfuri, numit și aderent.


 cumpărătorul/ debitorul de mărfuri.
 factorul (compania de factoring sau bancă comercială ce prestează astfel de servicii).
Operațiunile de factoring se realizează în modul următor:

Cumpărătorul 2 Vînzătorul

6 4
5
3

Factorul
1) Vânzătorul și cumpărătorul încheie un contract de vânzare –cumpărare a mărfurilor în care
specifică un șir de condiții;
2) Are loc expedierea mărfurilor de la vânzător la cumpărător;
3) Cedarea dreptului de încasare a creanței;
4) Finanțarea furnizorului în baza creanței (70-90%);
5) Factorul încasează creanța de la cumpărător;
6) Factorul achită vânzătorului restul creanței (30-10%).
Pentru creanțele preluate factorul plătește vânzătorului valoarea creanțelor diminuată prin
comisionul sau pentru prestarea serviciilor de factoring, factorul percepe comisioane și dobânzi.
Comisionul se calculează în cota procentuală de la suma facturii care variază de la 0,5% până la 3%.
Dobânda pentru factoring se percepe începând cu data acordării creditului până la data încasării
plății de la cumpărător. Rata dobânzii este de obicei cu 1-2% mai mare decât rata dobânzii la
celelalte tipuri de credit.
Operațiunile de factoring se țin la evidență la contul de activ 1494,,Factoring,,. Contul este
destinat pentru evidența resurselor creditare plasate în operațiunile de factoring. Factoringul prezintă
procurarea de către bancă de la întreprinderea-furnizor a dreptului de cerere și încasare a
creanțelor(facturilor) pentru mărfurile livrate și serviciile prestate de acesta. În debitul contului se
înregistrează creditele acordate clienților ca rezultat al cumpărării datoriilor debitoare (sumele de
bani transferate de bancă furnizorului). În creditul contului se înregistrează rambursarea creditelor
(sumele primite de la debitori). Soldul contului este debitor și reprezintă suma datoriilor procurate.
La acordarea factoringului se întocmește formula contabilă:
Dt 1494 ”Factoring”
Ct 2224, 2251” Conturi curente ale persoanelor juridice” (Când furnizorul este deservit de aceeași
bancă);
Dt 1494 ”Factoring”
Ct 1031 ”Contul NOSTRO în BNM”
Ct 1861 ”Contul NOSTRO ale filialelor locale” (În cazul în care furnizorul este deservit de altă
bancă)
În cazul încasării creanței de la cumpărător la suma factoringului se întocmește formula contabilă:
Dt 2224, 2251 ”Conturi curente ale persoanelor juridice”
Ct 1494 ”Factoring” (Când furnizorul este deservit de aceeași bancă);
Dt 1031 ”Contul NOSTRO în BNM”
Dt 1861 ”Contul NOSTRO ale filialelor locale”
Ct 1494 ”Factoring” (Când furnizorul este deservit de altă bancă)
La suma comisionului calculat pentru prestarea serviciilor de factoring se întocmește formula
contabilă:
Dt 1805 ”Decontări cu alte persoane fizice și juridice”
Ct 4498 ”Comisioane de la alte credite acordate clienților”
Încasarea comisionului:
Dt 2224, 2251 ”Conturi curente ale persoanelor juridice”
Ct 1805 ”Decontări cu alte persoane fizice și juridice”(Când furnizorul este deservit de aceiași
bancă);
Dt 1031”Contul NOSTRO în BNM”
Dt 1861”Contul NOSTRO ale filialelor locale”
Ct 1805”Decontări cu alte persoane fizice și juridice”(Când furnizorul este deservit de altă bancă)
Încasarea dobânzii:
Dt 2224, 2251 ”Conturi curente ale persoanelor juridice”
Ct 4494 ”Venituri din dobânzi la factoring” (în cazul în care furnizorul este deservit de aceeași
bancă);
Dt 1031 ”Contul NOSTRO în BNM”
Dt 1861 ”Contul NOSTRO ale filialelor locale”
Ct 4494 ”Venituri din dobânzi la factoring” (Când furnizorul este deservit de altă bancă).