Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Tehnic Turda

Disciplina: Marketingul afacerii - LT


Clasa a XI-a G seral
Prof. Boaru Mariana

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Unitatea de învăţare: Cercetarea de marketing si nevoile clientilor


Titlul lecţiei: Cercetarea de marketing si nevoile clientilor
Nr. de ore: 1 oră
Tipul lecţiei: LT - Recapitulare
Obiective de referinţă: Sa stabileasca metode de cercetare a nevoilor clientilor;
Sa analizeze si sa interpreteze date
Data: 04.12.2019.

Momentele lecţiei De ce voi face? Ce voi face? Cum voi face? Cu ce voi face?
Competenţe derivate / Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse materiale şi
Obiective operaţionale procedurale
Evocarea Cunoasterea elementelor de Discutii legate de Elevii definesc cercetarea Conversaţie
5 min. teorie in cercetarea de marketing importanta si relevanta de marketing. Activitate frontală
si nevoilor clientilor cunoasterii metodelor de Elevii prezinta
cercetare de marketing, importanta cercetarii de
analizarea si interpretarea marketing
datelor.
Stabilirea obiectivelor
Realizarea sensului Stabilirea metodelor de cercetare Reamintirea principalelor Elevii lucreaza Conversaţie
30 min. a nevoilor clientilor notiuni in cercetarea de problemele date, Explicaţie
Rezolvare de probleme marketing. analizeaza si interpreteaza Problematizare
Stabilirea grupelor de 3 – rezultatele.
4 elevi pentru rezolvarea Elevii stabilesc in cadrul Foi albe,
unor probleme de analiza echipei liderul care Flipchart
si interpretare de date prezinta rezolvarea Videoproiector
problemei si interpretarea
datelor
Colegiul Tehnic Turda
Disciplina: Marketingul afacerii - LT
Clasa a XI-a G seral
Prof. Boaru Mariana
Reflexie Prezentarea interpretarii datelor Evaluarea aplicatiilor Elevii îşi prezintă Observaţie
15 min. interpretarea datelor Conversaţie
rezultate ca unrmare a Activitate frontală
rezolvarii problemelor si Prezentarile elevilor
analiza. Flipchart
Aprecierea elevilor

Intocmit,
Prof. Boaru Mariana Dorina