Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de lucru

Obiectul : Biologie
Clasa a IX a
Temă – Morfologia frunzei tipuri de frunze, structura internă a frunzei.
Numele elevului .....................................................................

Materiale necesare : plicuri cu frunze presate, frunze proaspete, etichete, foi din
bloc de desen, ierbare,preparate fixe cu secţiune prin frunze, atlas botanic,
microscop.

Observaţi frunzele presărate din plicurile de pe mese.

1. Lipiţi frunzele simple şi pe cele compuse pe foi de bloc separate.


Notaţi sub fiecare tipul frunzei referindu-vă la forma limbului, marginea
limbului şi tipul nervurilor. Notaţi specia la care aparţine.
2. Precizaţi modul de aranjare a frunzelor pe plantă in cele 4 imagini :

3. Prezentaţi tipul de nervaţiune la frunzele de mai jos :

154
4. Notaţi tipul de frunze în imaginile urmă toare, referindu-vă la forma
limbului , margine, tipul de nervuri şi număr de foliole :

5. Notaţi pe desenul din imagine ţesuturile observate la microscop în structura


înternă a frunzei.

6. Observaţi la microscop o stomată şi notaţi pe desenul următor structura


stomatei :

155
156