Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1.Încercuiește varianta corectă:

Lichenii:

A. se fixează de substrat cu ajutorul algelor unicelulare

B. sunt asocieri permanente

C. simbionţii sunt două organisme saprofite

D. se hrănesc numai heterotrof.