Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

o Pe perioada unei zile de muncă urmăreşte toate situaţiile în care a


trebuit să comunici cu colegii sau superiorii.
o Completează fişa de lucru prezentată mai jos.
o Fă aprecieri cu privire la modul în care ai comunicat;
o Identifică aspectele pozitive şi negative.
o Precizează ce măsuri poţi lua pentru a înlătura, pe viitor, aspectele
negative.

Nr. Forma de Aspecte Aspecte


Observaţii Ce pot face?
crt. comunicare pozitive negative
Verbală – cu
1.
colegii
Verbală – cu
2.
superiorii

Verbală –
3.
telefonic
Nonverbală –
4. mimică,
gestică
Nonverbală –
5.
vestimentaţie

Nonverbală –
6.
timp

7. În scris