Sunteți pe pagina 1din 2

TEMATICA BACALAUREAT 2020-2021

GENUL EPIC
A. Proza scurtă:
1. Basmul cult: Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă
2. Nuvela :
a. Istorică : Costache Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanu
b. Psihologică : Ion Slavici, Moara cu Noroc

B. Proza tradiţională:
Povestirea : M. Sadoveanu, Haralambie/ Hanu Ancutei

C. Romanul
1. Antebelic :
a. Roman tradiţional : Ioan Slavici, Mara
2. Interbelic :
a. Roman traditional: Baltagul, M. Sadoveanu
b. Roman modern
1. realist-obiectiv: Liviu Rebreanu, Ion
2. subiectiv: Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război
3. balzacian- obiectiv : G. Călinescu, Enigma Otiliei

3. Postbelic:
a. Romanul realist-obiectiv: Marin Preda, Moromeţii
b. Romanul subiectiv, modern : Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni

GENUL LIRIC
A. Perioada paşoptistă (Paşoptismul):
1. Dacia literară si M. Kogălniceanu
2. Iepurele, ogarul si copoiul de Gr. Alexandrescu- poezie epica!!!! (fabula- apartine genului epic)
B. Perioada romantică (Romantismul):
1. Junimea si Titu Maiorescu
2. Mihai Eminescu : Luceafărul, Floarea albastră, Pe lângă plopii fără soţ, Sara pe deal
C. Simbolismul
1. G. Bacovia, Plumb
D. Prelungiri ale romantismului şi ale clasicismului
1. George Coşbuc, Numai una sau Octavian Goga / De demult
E. Modernismul
1. Eugen Lovinescu
2. Lucian Blaga, Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
3. Tudor Arghezi, Testament
4. Ion Barbu, Riga Crypto si lapona Enigel, “Din ceas dedus”
F. Tradiţionalism
1. Ion Pillat, Aici sosi pe vremuri
G. Avangardismul
1. Saşa Pană, Manifest
H. Neomodernismul
1. Nichita Stanescu, In dulcele stil clasic/ Cu o uşoară nostalgie/Altă matematică/ Leoaică tânără, iubirea
I. Postmodernismul
1. Mircea Cărtărescu, Poema chiuvetei
GENUL DRAMATIC
1. Comedia: I. L. Caragiale, O scrisoare pierdută
2. Teatrul modern: Marin Sorescu, Iona

ALTE TEME
1. Originea si evoluţia limbii române
2. Perioada veche – formarea conştiinţei istorice (cronicarii)
3. Curente culturale din sec. XVII – XVIII: Umanismul si Iluminismul
4. Romania, intre Orient si Occident