Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALA NR.

1, FRUMUŞANI
comuna Frumuşani,jud.Calarasi, cod 917100,
telefon-fax 0242/516002/516051
e-mail scoalafrumusani@yahoo.com

Nr. înregistrare: 843/21.07.2020

ANEXĂ

Se adeverește prin prezenta că la Grădinița cu program normal Nr.6 Postăvari, numărul de


copii înscriși la începutul anului școlar au fost 14, ulterior fiind înscriși alți 2 în data de
15.10.2019. Astfel, numărul efectiv la grupă este de 16 copii.

Director,

Prof. Alexandru Liliana