Sunteți pe pagina 1din 1

PROPRIETĂŢI ALE RELAŢIEI DE DIVIZIBILITATE

(definită pe mulţimea N a numerelor naturale)

Proprietatea 1. Numărul 0 este divizibil cu orice număr natural: a ∈ N ⇒ 0⋮ a.

Proprietatea 2. Orice număr natural este divizibil cu 1: a ∈ N ⇒ a⋮ 1.

Proprietatea 3. Relaţia de divizibilitate este reflexivă, adică orice număr natural este divizibil cu el însuşi:
a ∈ N ⇒ a⋮ a.

Proprietatea 4. Relaţia de divizibilitate este antisimetrică: a , b ∈ N , a ⋮ b şi b ⋮ a ⇒a=b.

Adică dacă 4 ⋮2 asta nu înseamnă că 2 ⋮ 4.

Proprietatea 5. Relaţia de divizibilitate este tranzitivă: a , b , c ∈ N , a ⋮b şi b⋮ c ⇒ a ⋮ c.

Exemplificare: 18 ⋮ 9
9⋮3 18 ⋮3

Proprietatea 6. Relaţia de divizibilitate rămȃne valabilă şi în cazul înmulţirii: a , b , n ∈ N , a ⋮ b ⇒a ∙ n⋮ b ∙ n.

Exemplificare: 10 ⋮5 → 2∙ 10 ⋮2 ∙5 → 20 ⋮10

Proprietatea 7. Dacă unul dintre factorii unui produs este divizibil cu un număr natural, atunci produsul este
divizibil cu acel număr natural: a , b , c ∈ N , a ⋮c ⇒ ( a ∙ b ) ⋮ c.

Dacă “a” se divide cu un număr natural, atunci orice multiplu al lui “a” se va divide cu acel
număr
natural.
14 ⋮ 7 →3 ∙ 14 ⋮7
→ n ∙14 ⋮ 7

Proprietatea 8. Dacă fiecare termen al unei sume (diferenţe) este divizibil cu un număr natural, atunci suma
(diferenţa) este divizibilă cu acel număr natural: a , b , c ∈ N , a ⋮c şi b ⋮ c ⇒ ( a ±b ) ⋮ c.

Exemplificare: 7 ⋮ 7
28 ⋮7
7 ± 28⋮ 7

S-ar putea să vă placă și