Sunteți pe pagina 1din 4

CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN

c.m.m.d.c.

Definiţie: cel mai mare divizor comun a două numere naturale “a” şi “b” este un număr natural “d”, care:
a) divide pe “a” şi ”b”
b) dacă d’I a şi d’I b, atunci d’I d.
Notaţie: (a,b)

Metoda de aflare a c.m.m.d.c:

Pasul 1: se descompun numerele în produs de puteri de numere prime


Pasul 2: se aleg toţi factorii primi comuni, o singură dată, la puterea cea mai mică şi se
înmulţesc între ei

Exemplificare: a=294000=2 4 ∙ 3 ∙5 3 ∙ 72 294000 103=23 ∙ 53 115500 102=22 ∙5 2


b=115500=22 ∙ 3 ∙53 ∙ 7∙ 11 294 2 1155 11
147 7 105 5
21 7 21 7
c . m. m. d .c =( a , b )=22 ∙3 ∙ 53 ∙7=10500 3 3 3 3
1 1

Numărul de divizori pentru un număr natural:

n=a x ∙ b y ∙ c z ∙ dt ; Numărul de divizori ai lui“ n ”=( x +1 ) ∙ ( y +1 ) ∙ ( z +1 ) ∙ ( t+ 1 )

Pasul 1: se descompune numărul în produs de puteri de numere prime


Pasul 2: la fiecare putere se adună cifra “1”, iar apoi numerele astfel obţinute se înmulţesc

Exemplificare: 115500=22 ∙ 3 ∙5 3 ∙ 7 ∙11;

Numărul de divizori ai lui115500=( 2+1 ) ∙ (1+1 ) ∙ (3+ 1 ) ∙ ( 1+ 1 ) ∙ ( 1+1 )=3 ∙2 ∙ 4 ∙ 2 ∙2=96

Definiţie: dacă două sau mai multe numere naturale au c.m.m.d.c. egal cu 1, atunci ele se numesc numere
prime între ele.

Exemplificare: 28 şi 165

28=22 ∙ 7
c.m.m.d.c.=1
165=3∙ 5 ∙11

! Orice numere prime diferite sunt prime între ele.


CEL MAI MIC MULTIPLU COMUN
c.m.m.m.c.

Definiţie: cel mai mic multiplu comun a două numere naturale “a” şi “b” este un număr natural “m”, care:
a) este multiplu al lui “a” şi al lui ”b”
b) dacă m' ⋮a şi m' ⋮b , atunci m' ⋮m.
Notaţie: [a,b]

Metoda de aflare a c.m.m.m.c:

Pasul 1: se descompun numerele în produs de puteri de numere prime


Pasul 2: se aleg toţi factorii primi comuni şi necomuni, o singură dată, la puterea cea mai mare şi
se înmulţesc între ei

Exemplificare: a=294000=2 4 ∙ 3 ∙5 3 ∙ 72 294000 103=23 ∙ 53 115500 10 2=22 ∙ 52


b=115500=22 ∙ 3 ∙53 ∙ 7∙ 11 294 2 1155 11
147 7 105 5
21 7 21 7
c . m. m. m. c .=24 ∙ 3 ∙53 ∙7 2 ∙ 11=3234000 3 3 3 3
1 1

REGULI DE CALCUL CU PUTERI

a – se numeşte baza puterii, a ∈Q


Pentru a
n
! Ridicarea la putere este
n – se numeşte exponentul puterii, n ∈ N operaţie de gradul al treilea.

1. a 0=1, pentru orice a ≠ 0; nu se defineşte 00 6. ( a ∙ b )n=an ∙b n

2. a 1=a 7. ( a :b )n=a n :b n

n
3. 0 n=0 , n ∈ N ¿ 8. ( a m ) =am ∙n
−n 1
4. a m ∙ an =am +n 9. a = n
a

1
5. a m : an=a m−n 10. −n
=an
a
an , dacă n este număr par ( n=2k , k ∈ Z )
11. (−a ) =
n

{
−an , dacă n este număr impar (n=2 k +1 , k ∈ Z)

REGULI DE CALCUL CU RADICALI


pentru numere pozitive

1. √ x ≥ 0 , pentru orice x ∈ Q
2. ( √ x )2=x , pentru orice x ∈Q

3. √ x 2=|x|, pentru orice x ∈ Q


4. √ x 2 ∙ y=|x|√ y (reprezintă scoaterea factorului de sub radical)

5. x √ y =√ x 2 ∙ y (reprezintă introducerea factorului sub radical)

6. a √ x+ b √ y+ b √ x +a √ y=( a+b ) √ x+ ( a+b ) √ y

7. a √ x−b √ y−b √ x +a √ y=( a−b ) √ x+ ( a−b ) √ y

8. a √ x ∙ b √ y=a ∙ b √ x ∙ y

a √x a x
9. = ∙
b√ y b y √
2
10. ( a √ x ) =a2 ∙ x