Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ LICEUL TEORETIC ION CANTACUZINO APROBAT

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL Director


Profesor M.I. NEACSU AMALIA CRISTINA DR. SMARANDACHE CRISTINA AVIZAT
Anul III A, III B ,IIIC Şef catedră
Curriculum aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 2713/29.11.2007
Modulul 45 GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE
Total ore: 60 din care
Instruire teoretică 24 ore -12 ore M.I. -12 ore MEDIC
Învăţământ clinic : 36 ore

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR 2019 - 2020

Nr. Unitatea de Competenţe Conţinutul tematic Nr. ore Săptămâna Obs.


Crt. competenţă specifice alocate T ÎC
45. Ginecologie şi C.1. Analizează 1. Semne şi simptome prezente în afecţiunile ginecologice 1 oră MI S1 S 14
nursingul în semnele şi 1.1. Tulburările ciclului menstrual.
ginecologie. simptomele 1.1.1. Tulburări în exces: menoragia (hipermenoreea), polimenoreea, metroragia, 1 oră MEDIC S1 S 15
specifice menometroragia;
afecţiunilor 1.1.2. Tulburări în minus: hipomenoreea, oligomenoreea, amenoreea.
ginecologice 1.1.3. Sindromul intermenstrual.
1.2. Hemoragia: cauze generala şi locale, cantitatea, ritmul şi durerea asociată, aspectul
sângelui; hemoragii care survin în copilărie, în perioada pubertară şi la femeia în plină 1 oră MEDIC S2
activitate genitală.
1.3. Leucoreea: debut, caracterul scurgerilor, circumstanţe de apariţie, semne funcţionale
asociate (prurit, arsuri, algii pelviene, dispareunie, usturimi la sfârşitul micţiunii.
1.4. Durerea pelvină: intensitate (supraacută, acută, subacuta, cronică), timpul de apariţie şi 1 oră MEDIC S3
durata, localizare şi iradiere, factori provocatori sau paleativi; dispareunia.
2. Principalele afecţiuni ginecologice.
2.1. Infecţiile aparatului genital feminin.
2.1.1. Vulvovaginite: definiţie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaţii, evoluţie, 1 oră MEDIC S4
principii de tratament.
2.1.2. Bartholonita: definiţie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaţii, evoluţie, 1 oră MEDIC S5
principii de tratament.
2.1.3. Cervicite (metrite cervicale) şi displazii cervicale: definiţie, etiopatogenie, 1 oră MEDIC S6
simptomatologie, investigaţii, evoluţie, principii de tratament.
2.1.4. Boala inflamatorie pelvină (BIP): definiţie, etiopatogenie, simptomatologie,
investigaţii, evoluţie, principii de tratament. 1 oră MEDIC S7
2.2. Tulburări de statică uterină şi incontinenţa urinară – definiţie, manifestări, investigaţii,
tratament.
2.2.1. Deviaţii uterine. 1 oră MEDIC S8
2.2.2. Prolapsul genital – definiţie, etiologie, evoluţie, tratament.
2.2.3. Incontinenţa urinară la femeie: cauze, investigaţii, tratament.
2.3. Tumori ale aparatului genital.
2.3.1. Tumori benigne: fibromul uterin, tumori ovariene benigne, tumori secretante. 1 oră MEDIC S9
Definiţie, semne şi simptome, investigaţii, evoluţie şi complicaţii, principii de tratament.
2.3.2. Tumori maligne: leziuni precanceroase, cancerul de col şi corp uterin, cancerul de
ovar: clasificare, simptomatologie şi investigaţii, stadializare, evoluţie şi pronostic, 1 oră MEDIC S10
principii de tratament.
2.4. Patologia sânului. Patologia netumorală. Cancerul de sân. Etiopatogenie,
morfopatologie, screening-ul cancerului mamar, clasificarea stadială, tratamentul. 1 oră MEDIC S11
2.5. Sterilitatea conjugală. Contracepţia şi planificarea familială.
2.5.1. Sterilitatea şi infertilitatea. Definirea termenilor, implicaţii psihologice, investigaţii,
tratament.
2.5.2. Contracepţia hormonală. Dispozitivul intrauterin (DIU). Metode locale şi de barieră. 1 oră MEDIC S12
2.6. Menopauza: definiţie, manifestări clinice, terapia de substituţie.
EVALUARE
1. Culegerea de date (date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu,
C.2. Identifică observaţie, cercetarea documentelor medicale (foaia de observaţie clinică, bilete
probleme de de ieşire din spital şi buletine de 1 oră MI S2
dependenţă şi 2. analiză, scrisori şi trimiteri medicale, reţete, carnet de sănătate), discuţii cu
stabileşte membrii echipei de îngrijire şi aparţinătorii, participarea la examenul clinic
diagnosticul de general şi ginecologic, măsurarea temperaturii, pulsului, respiraţiei, tensiunii
îngrijire (nursing) arteriale.
la pacientele cu Analiza şi sistematizarea datelor semnificative.
afecţiuni 2. Independenţa/dependenţa.
ginecologice. 2.1. Manifestări de independenţă: stare de conştieţă prezentă, R, P, TA, T 0 în limite
normale, mobilitate păstrată, alimentaţie şi hidratare corespunzătoare, somn şi odihnă 1 oră MI S3
suficiente, confort asigurat, absenţa durerii, eliminări urinare şi intestinale normale, lipsa
scurgerilor vaginale, comunicare eficientă la nivel motor şi afectiv, sentiment de utilitate.
2.2. Probleme de dependenţă: durere (supraacută, acută, subacută, cronică), mobilitate
limitată, inapetenţă, postură inadecvată, circulaţie inadecvată, hipertermie sau hipotermie,
vulnerabilitate crescută faţă de infecţii, rănire.
2.3. Surse de dificultate: anxietate, stress, lipsă de cunostinţe, proces infecţios.
2.4. Manifestări de dependenţă: nervozitate, iritabilitate, sângerare uterină, ameţeli, 1 oră MI S4
C.3. Elaborează fatigabilitate.
planul de îngrijire 2.5 Diagnostic de îngrijire (nursing) = PES (problema + sursa de dificultate + manifestarea
(nursing de dependenţă).
1. Obiectivul nursing: specificitate, performanţă, implicare, realism, observabilitate (cine?,
ce?, ce se poate face?, cum?, în ce măsură?, când?, obiective pe termen scurt, mediu şi
lung). 1 oră MI S5
2. Priorităţi în îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative, a stării de conştienţă,
C.4. supravegherea scurgerilor vaginale, profilaxia infecţiilor, prevenirea complicaţiilor.
Aplică intervenţiile EVALUARE
proprii şi delegate 2.1. Intervenţii proprii (autonome): comunicare, hidratare şi alimentare, igienă, mobilizare,
supravegherea eliminărilor, educaţie. 1 oră MI S6
2.2. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize, pregătirea pentru mici
intervenţii ginecologice, pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii, administrarea
tratamentului general şi local.
1. Resurse materiale.
1.1. Instrumente: specul bivalv, valve vaginale, pense porttampon lungi, pense pentru col,
pense pentru biopsie, chiurete, bisturiu, foarfece, histerometru, spatula Ayre, seringi de
mărimi diferite, aparat Schultze, colposcop, histeroscop, celioscop, electrocauter, aparat
pentru insuflaţie. 1 oră MI S7
1.2. Materiale: tampoane, comprese, soluţii dezinfectante, recipiente pentru produsele
recoltate, soluţii pentru investigaţii (acid acetic 3%, Lugol, nitrat de argint 5%, albastru de
toluidină etc.), lame, lamele, manuşi, câmpuri, ace lungi de 10-15 cm şi groase de 0,8-1
mm, soluţii anestezice, substanţe de contrast (omnipaque, histeropaque, odiston,
medicamente antihistaminice.
2. Pregătirea pacientei.
2.1. Pregătirea psihică: informare, explicaţii, asigurarea confortului psihic, obţinerea 1 oră MI S8
colaborării şi acordului, respectarea pudorii).
2.2. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental, asigurarea poziţiei adecvate, toaleta
locală, evitarea spălăturilor, a raportului sexual şi a administrării medicamentelor local,
stabilirea momentului optim.
3. Intervenţii specifice.
3.1. Investigaţii.
3.1.1. Examene de laborator: examenul secreţiei cervico-vaginale (bacteriologic şi
parazitologic, determinarea PH-ului vaginal, examenul citohormonal, studiul glerei, 1 oră MI S9
examenul citotumoral Babeş-Papanicolau, dozări hormonale în sânge şi urină.
3.1.2. Examene endoscopice: histeroscopia, colposcopia, celioscopia.
3.1.3. Examene imagistice: ecografia, histerosalpingografia, rezonanţa magnetică nucleară
(RMN), tomografia computerizată (TC), mamografia, galactografia, xerografia,
termografia.
3.1.4. Alte investigaţii.
Puncţia vaginală (culdopuncţia): definiţie, scop, indicaţii/contraindicaţii, materiale
necesare, pregătirea pacientei, tehnica efectuării puncţiei (rolul asistentei), pregătirea
produsului pentru examen, supravegherea după puncţie, reorganizarea locului de muncă,
notarea în foaia de observaţie, incidente şi accidente, conduită.
Curba termică bazală.
Histerometria: indicaţii/contraindicaţii, incidente, accidente.
EVALUARE
3.2. Intervenţii ginecologice.
3.2.1. Biopsia: definiţie, scop, locul recoltării (vulvă, vagin, cervix-col, endometru). 1 oră MI S10
3.2.2. Chiuretajul uterin: definiţie, scop, pregătirea materialelor şi a pacientei, rolul
asistentei în timpul tehnicii, observarea conţinutului extras, recoltarea fragmentelor pentru
examinare şi trimitere la laborator, supravegherea după intervenţie, reorganizarea locului
de muncă, notarea în foaia de observaţie, incidente, accidente.
3.2.3. Spălătura vaginală: definiţie, scop, indicaţii şi contraindicaţii, materiale necesare,
pregătirea pacientei, executarea tehnicii, observarea aspectului, lichidului eliminat.
3.2.4. Tamponamentul vaginal: indicaţii, contraindicaţii, tehnică.
3.3. Pregătirea preoperatorie.
3.3.1. Pregătirea generală, susţinerea psihică în intervenţiile mutilante, bilanţul stării de
sănătate şi investigaţii obligatorii.
3.3.2. Pregătirea specială: aseptizarea cavităţii vaginale (spălare, meşare), examenul 1 oră MI S11
secreţiei vaginale, pregătirea câmpului operator, îndepărtarea pilozităţii, montarea sondei).
3.3.3. Pregătirea în urgenţe: sarcina ectopică, chistul de ovar torsionat, necrobioza
fibromului uterin.
3.4. Îngrijirea postoperatorie.
3.4.1. Transportul la salon, poziţia în pat.
3.4.2. Supravegherea postanestezică.
3.4.3. Supravegherea faciesului, supravegherea funcţiilor vitale, a diurezei, stări
abdominale, reluării tranzitului intestinal, combaterea durerii, supravegherea
pansamentului, reluarea alimentaţiei, mobilizarea, prevenirea complicaţiilor postoperatorii,
educarea pacientei în vederea externării.
C.5. EVALUARE
Evaluează 1. Obiective stabilite: 1 oră MI S12
rezultatele 1.1. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau ameliorate, satisfacţia pacientului.
îngrijirilor aplicate. 1.2. Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin sau apărute î perioada îngrijirii.
2. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităţile fizice (resurselor)
pacientului/familiei.
3. Planificarea intervenţiilor adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia
pacientului.
EVALUARE